Aktuellt församlingsblad

Nr 5 2015
en del av Equmeniakyrkan
Församlingsblad 29 november 2015 - 14 februari 2016
Visst är det väl så att man varje november längtar efter ljus i mörkret.
Men denna november känns denna
längtan näst intill desperat!
Bibelns sätt att säga samma sak är
”Låt dig inte besegras av det onda,
utan besegra det onda med det
goda.” (Rom 12:21). Det kan låta väldigt naivt och som att man förenklar
en fråga. Men det är en oerhört svår
väg att gå om man vill ta dessa ord
på allvar. Det är en väg som kräver
förlåtelse, försoning, förbarmande
också i mötet med fienden.
Det är INTE en enkel väg men
det är den vägen Jesus visar
oss.
Vad är det för värld vi lever i - när
människor kan förblindas så av hat att
all medmänsklighet och barmhärtighet är som bortblåst.
Vad är det för värld vi lever i
- när människors utsatthet
och lidande bemöts med likgiltighet och stängda dörrar.
Många människor med
makt vill i dessa situationer
visa sig handlingskraftiga och
talar med starka ord
om att slå tillbaka,
hämnas,
utplåna
mörkret med vapenmakt och våld.
Man jobbar under devisen ”Ont ska
med ont förgöras”. Jag har inte någon
lösning på världens problem men jag
undrar verkligen om detta är Vägen.
När vi nu i advent tänder ljus i
mörkret kan vi få vara en del
av ljuset i vår värld genom att själva leva
ut förlåtelse och
försoning i våra relationer och
se med goda ögon på dem som bjuder
oss motstånd. Vi kan vara ljus genom
att vägra bli likgiltiga och bemöta
människor med värme och omtanke.
Vi får lita på att Gud är starkare än
allt mörker: ”Gud är ljus och inget
mörker finns i honom.” (1 Joh 1:5)
Jag tycker mig höra en annan röst i
mitt inre som talar om en annan Väg.
Någon, oklart vem, lär ha sagt:
”Förbanna inte mörkret - Tänd ljus!”.
Anna Karlsson
1
JULKLAPP TILL
FÖRSAMLINGEN?
VALBEREDNINGEN
Har du börjat tänka
på
julklappar än? Kans
ke ska
du ge en till försam
lingen?
I samband med julen
kan det vara tid at
t
tänka över sitt rege
lbundna givande. Ka
nske kan vi öka vå
rt givande? Det fin
ns
många sätt att ge
med regelbundenh
et.
Autogiro, månadsö
verföring via ba
nk
eller bankgiro. Vä
lj det som passar
di
g
bäst men kan du ge
regelbundet så är de
t
väldigt bra för försa
mlingens ekonomi.
Du kan också ge en
för tidig julklapp til
l
församlingen geno
m att vara med oc
h
ge
på offerdagen, 1:a
advent.
Ge din julklapp till
församlingen
- öka ditt regelbun
dna givande!
Tack för din gåva.
Vi i valberedningen vill gär
t
ete
na sätta igång med arb
inför årsmötet. Avsägelser
skall ske senast den 7/12.
Prata med oss om du vill
säga upp dig från ett uppdrag, är nyfiken på vilka behov som finns eller vill ta dig
an en ny uppgift. Kontakta
Maj-Lis
valberedningen:
,
Persson, Håkan Holgersson
Marko Maripuu och Eva
Holm.
Tre söndagseftermiddagar i vår
NY MEDLEMSBOK
ny
Efter årsmötet kommer en
Har
medlemsbok att tryckas.
er,
du ny adress, mobilnumm
om
t
ve
mailadress osv. eller
t får
någon annan som har de
na
An
till
dig
du gärna höra av
så
om
Karlsson. Det är ju roligt
jligt
många uppgifter som mö
den i
stämmer när vi trycker
början av februari.
Församlingsgården 16.00-17.45
14 februari - Jonas Helgesson
r
Jonas skriver, föreläser och ståuppa
ad.
om livet som CP-skad
13 mars - ej klart
17 april - Soheila Fors
Soheila Fors arbetar som verksamhetsledare för Tehuset i Karlskoga,
samt som föreläsare och inspiratör.
Hennes specialområden är hedersvåld och gruppkultur.
Arr: Rimforsa församling, Missionskyrkan, Brokyrkan och Studieförbundet
Bilda.
Kulturarrangemang sker
i samarbete med
studieförbundet
2
Du kan vara med och ge...
... till Equmenia, vårt älskade barn-
att skänoch ungdomsarbete. Genom
a en
jud
ka priser till lotterierna, erb
ut bilaktivitet som vi kan auktionera
jetter till.
.
Du kan vara med och tävla..
en!
ling
täv
uls
...i årets nya inslag - Julk
bidrag.
Alla åldrar är välkomna med
na in
Läm
.
Tillverka din egen julkula
Den
.
den senast den 11 december
eller på
orit
12:e får alla rösta på sin fav
5 kr.
tar
flera favoriter, varje röst kos
MEDLEMSAVGIF
Start vecka 3
TER
Nytt år innebär att
det är dags att beta
la
in en ny medlemsa
vgift till Equmenia.
Medlemsavgiften är
150 kr per person
och gäller för hela
2016. Ni kommer at
t
få ett brev med inbe
talningskort och
mer info.
Om du vet med dig
att du inte betalat
medlemsavgift för
2015 så har du fortf
arande chansen. Beta
la in så snart som
möjligt på bg. 5644
-9721. Glöm inte at
t
skriva namn och gr
upp på inbetalninge
n.
Luciaövningar
23/11 Må 17.30-18.30 Åk 3 - uppåt
25/11 On 17.30-18.30 Åk 3 - uppåt
17.30-18.00 Förskolekl - Åk 2
2/12 On 17.30-18.30 Åk 3 - uppåt
6/12 Sö 16.00-17.00 Tonår - uppåt
9/12 On 17.00–18.00 Förskolekl - Åk 2
17.30-19.00 Åk 3- uppåt
12/12 Lö 13.30 Genrep med fika
Vid frågor kontakta Lovisa Andersson
076-793 59 32
Barnkör (åk F-3)
Jämna onsdagar 16.30-17.30
Spårare (åk 1-3)
Udda tisdagar 18.00-19.15
Upptäckare, Äventyrare (åk 4-9)
Onsdagar 18.30-20.00
Fredagschill i MK (åk 5-6)
Fredagar 16.00-17.30
Konfirmation i MK (åk 8)
Torsdagar 16.15-18.15
Tonår i MK(åk 7-)
Fredagar 19.30-00.00
Söndagsskola
Söndagar under gudstjänsttid
Vårterminen 2016
3
Samlingar & gudstjänster
NOVEMBER
December (forts.)
20 Söndag 4 i advent
16 ”I denna natt blir världen ny”
Gamla och nya julsånger
Mingel med glögg och pepparkaka
24 Torsdag Julafton
10 Samling vid krubban
23 Ekumenisk julnattsgudstjänst
”Den heliga natten” Luk 2:1-20
Larz Netz,
Sång Amanda Andersson
25 Fredag Juldagen
7 Ekumenisk julotta i Tjärstad kyrka
”Jesu födelse” Luk 2:1-20
Mattias Lindsmyr, Anders Ladén
Sång Rema Röster.
27 Söndag Sönd. e. jul
11 Gudstjänst
”Guds barn” Mark 10:13-16
Anna Karlsson
Kyrkkaffe (8)
29 Tisdag
10.30 Andakt Västerliden
29 Söndag 1 i advent
11 Gudstjänst för alla åldrar
”Ett nådens år” Matt 21:1-9
Anna Karlsson. Barnkör & kör.
Offerdag för församlingen
Kyrkkaffe (4)
DECEMBER
2 Onsdag
14 De äldres adventsfest. Sång, musik,
gemenskap, gröt och andakt.
17.30-18.30 Luciaövning åk 3 och äldre
3 Torsdag
19 Vardagstro
6 Söndag 2 i advent
11 Gudstjänst med nattvard
”Guds rike är nära” Matt 13:31-34
Anna Karlsson, Astrid Hultman
Kyrkkaffe (5)
16-17 Luciaövning för högstadiet och
äldre
8 Tisdag
10.30 Andakt Västerliden
19 Mukimbungugruppen
9 Onsdag
17-18 Luciaövning förskoleklass - åk 2
17.30-19 Luciaövning åk 3 och äldre
10 Torsdag
14 RPG-samling i Brokyrkan
Julfest. Sång av Liljeholmselever
19 Vardagsbön
12 Lördag
13.30 Luciaövning genrep
16-19 Equmenias Luciamarknad
Läs mera på s. 3. Servering (6)
13 Söndag 3 i advent
11 Gudstjänst
”Bana väg för Herren” Matt 11:12-19
Anna Karlsson, John och Caroline Holm
Missionskaffe (7)
JANUARI
1 Fredag Nyårsdagen
16 Ekumenisk Nyårsgudstjänst
i Brokyrkan
”I Jesu namn” Heb 13:5-8
Anna Karlsson, Kristin Zetterlund
Sång David Holmberg & Co, fika
3 Söndag Sönd e. nyår
11 Gudstjänst med nattvard
”Guds hus” Mark 11:15-19
Anna Karlsson
Kyrkkaffe (1)
6 Onsdag Trettondagen
11 Missionshögtid
”Världens utmaning och Guds mission”
Matt 9:35-38
Christer Daelander, Equmeniakyrkan
Nils-Gunnar Wenhov
Missionskaffe (2)
4
Samlingar & gudstjänster
Januari (forts.)
10 Söndag 1 e trettondagen
11 Gudstjänst
”Jesu dop” Luk 3:15-17, 21-22
Håkan Holgersson
Kyrkkaffe (3)
Församlingsforum inför årsmötet
12 Tisdag
19 Equmenias storledarsamling
13 Onsdag
19 Onsdagsträffen
15 Torsdag
18.30 Ekumeniska Rådet
17 Söndag 2 e. trettond.
11 Ekumenisk gudstjänst i Böneveckan
”Be så skall du få” Matt 7:7-11
Kristin Zetterlund, Anna Karlsson
Kyrkkaffe (4)
Januari (forts.)
28 Torsdag
14 RPG-samling i Brokyrkan
Politiker, vad gör ni för oss pensionärer?
19 Vardagsbön
31 Söndag Kyndelsmässodagen
10 Gudstjänst
”Uppenbarelsens ljus” 1 Joh 1:5-7
Anna Karlsson
Servering (6)
Församlingens årsmöte
FEBRUARI
3 Onsdag
15 Dagträffen
4 Torsdag
19 Vardagstro
6 Lördag
Konfirmandutflykt till Bodaborg
7 Söndag Fastlagssöndagen
10 Årshögtid
Gudstjänst med nattvard
”Kärlekens väg”
Anna Karlsson, Mats Andersson
Offerdag för församlingen
Kyrkkaffe (7)
EQUMENIAGRUPPERNA
STARTAR VECKA 3
19 Tisdag
10.30 Andakt Västerliden
20 Onsdag
14 Dagträffen
9 Tisdag
10.30 Andakt Västerliden
18.30 Ekumenisk kvällsmässa i
Församlingsgården
10 Onsdag
19 Onsdagsträffen
21 Tordag
18.30 Ekumenisk förbönskväll i
Brokyrkan
11 Torsdag
19 Vardagsbön
23 Lördag
14 Söndag 1 i fastan
16 Ekumenisk bönegudstjänst i Kisa kyrka
10 Gudstjänst för alla åldrar
Gemensam för alla kyrkor i Kinda
Anna Langlott, Anna Karlsson
24 Söndag
Equmenianerna
11 Gudstjänst - Bibelns dag
Kyrkkaffe (8)
”Levande och verksamt” Heb 4:12-16
16 Afternoon Tea i Församlingsgården
Anna Karlsson
Mer info kommer senare.
Kyrkkaffe (5)
27 Onsdag
19 Onsdagsträffen
5
 Vi jobbar vidare med Ledorden. Vid
årsmötet ska vi besluta om vi vill arbeta vidare med dem. En plan för detta
kommer också att presenteras vid årsmötet. Tanken är att det ska vara en
femårsplan.
I styrelsen är det som alltid full fart. Det
är många frågor på bordet och många
tankar och funderingar inför framtiden
som diskuteras. Här kommer några punkter som just nu är aktuella.
 Vid senaste församlingsmötet beslutade vi att kyrkans tak ska läggas om under våren. Vi antog en
offert från Ekströms
bygg på 510.000 kr. Omläggningen föreslås finansieras dels av pengar
från reparationsfonden
och genom att göra extrainsamlingar. Styrelsen
ska arbeta vidare med
finansieringen.
 I samband med detta
har frågan väckts om vi ska passa på att
sätta upp solceller på taket. 60-80 m2
skulle kunna användas för detta. Kostnaden för detta är 150.000 kr (-20% i
statliga bidrag). Vi skulle spara 1215.000 kr/år i elkostnader. Om detta
skall vi besluta i något av de kommande församlingsmötena.
 En arbetsgrupp för Församlingsläger
2016 har tillsatts. Vi hoppas
att många är sugna på detta efter många års uppehåll.
 Vi försöker också i omsorg hålla ett vakande öga
över Equmenia. Equmenia
beslutade vid sitt årsmöte i
oktober att skänka överskottet från verksamhetsåret 2014-2015 till församlingen. Församlingen tog tacksamt
emot denna gåva på 13.000 kr.
 Församlingen firar 125 år under 2016.
Hur ska detta firas? Styrelsen funderar.
Har du idéer kan du komma med dem
till styrelsen.
FÖRSAMLINGSBOKEN
Medlemmar
Var är de anställda?
Anna Karlsson:
21-26/12 Ledig
8-10/1 Ledig
19-21/2 Ledig
Anna Langlott
30/11-2/12 SVF
21-29/12 Ledig
15-17/1 Ledig
19-21/2 Ledig
Vid gudstjänsten den 20 september hälsades
fyra nya medlemmar välkomna:
Agnes Lindstedt, Västerlidsv. 15, Rimforsa
0760-33 47 08; [email protected]
Tilde Berrio García, Ulrikav. 21 B, Rimforsa
0761-84 47 63; [email protected]
Nikki Schuiling, Granst. 5, Rimforsa
0708-85 72 22; [email protected]
Elias Netz, Skolvägen 4, Rimforsa
0727-42 03 05; [email protected]
6
MISSIONSHÖGTID
PÅ TRETTONDAGEN
Du kan ge på många olika sätt till
Equmeniakyrkans
internationella arbete:
Sätt in en gåva på pg 90 03 28-6
SMS:a en gåva
Ge 100 kr till insamlingen genom att
skicka ett SMS med texten LJUS till
72980
Swisha
Ge din gåva till Swish nr 900 32 86
Gåvokort* - TÄND ETT LJUS
Istället för en julklapp kan du ge en
gåva till insamlingen TÄND ETT LJUS.
På trettondagen är det missionshögtid och
vi gästas av Christer Daelander, Stockholm.
Christer arbetar på Equmeniakyrkan med
frågor som rör mänskliga rättigheter och är
samordnare för Equmeniakyrkans arbete i
Afrika. Christer kommer att predika över
temat ”Världens utmaning och Guds mission”, med bibeltexten Matt 9:35-38 som
utgångspunkt.
NÄSTA NUMMER
Nästa församlingsblad sträcker sig från den 14
februari till den 17 april. Material till detta
nummer lämnas senast den 25 januari till
Anna Karlsson.
7
Gåvokort* - Matpaket till Syrien
Istället för en julklapp kan du ge ett
matpaket till Syrien.
*Gåvokort finns i kyrkan. Tala med
Anna Karlsson.
Detta är årets konfirmandgrupp. Var
gärna med och be för dem under året.
Bakre raden fr v: Hjalmar Gustafsson, Filip Bönner, Anna Langlott (ledare), Anna Öhlin, Emma
Rydberg, Hilma Thorstensson, Elsa Tolf, Ronja Skillnäs. I mitten fr v: Ella Kullered, Märta Wideberg
Nord. Främre raden fr v: Nellie Asterling, David Holmberg (ledare), Kristin Zetterlund (ledare), Jona
Andersson, Olivia Tingvall, Otto Davidsson
Rimforsa Missionsförsamling
Kalmarvägen 40 | 590 43 RIMFORSA
Tel. 0494-200 89 E-post: [email protected]
Kyrkans expedition
0494-200 89
[email protected]
Pastor och föreståndare
Anna Karlsson
0706-27 28 75
[email protected]
Församlingens ordförande
Mats Andersson
0494-202 12
[email protected]
Församlingens bankgiro:
Mukimbungu bankgiro:
Ungdomsledare
Anna Langlott
0702-60 98 05
[email protected]
Ungdomsrådets kontaktperson
Anne-Louise Gustafsson
0768-32 06 04
[email protected]
Equmenias bankgiro:
5403-5027
5296-8732
8
5644-9721