Broschyr Frisktandvård

Frisktandvård
Tandvård till
fast pris
Frisktandvård innebär
helt enkelt att du får
regelbunden tandvård
till fast pris.
Du får bättre munhälsa, kontroll på kostnaderna och
ett personligt friskvårdsprogram som hjälper dig att
hålla dina tänder friska. Dessutom ingår akuttandvård
hos folktandvården i hela landet.
Allt det här får du för en fast månadsavgift
l ditt Frisktandvårdsavtal ingår all vanlig tandvård. Du får regelbundna
undersökningar, inklusive röntgen och före­byggande tandvård.
Dessutom ingår lagningar, rotfyllningar, tanduttagningar och enstaka
kronor om så behövs.
Om du får akuta besvär då du befinner dig på annan ort kan du få hjälp
hos Folktandvården. Du har också möjlighet att ta med ditt avtal om du
flyttar. Det gäller inom Folktandvården i hela Sverige. Du kan läsa mer
om vad som ingår på www.ltv.se/folktandvarden
Tandskador som uppstår i samband med olycksfall täcks inte av ditt
avtal. Sådana skador täcks oftast av din olycks­fallsförsäkring. Inte
heller ingår arbetsskador, tandreglering, tandskydd, broar, proteser
eller kosmetisk tandvård.
Din premiegrupp är
Du betalar
kronor per månad.
Trygghet för både plånbok och mun
Innan du kan teckna Frisktandvårdsavtal gör vi en nog­grann undersökning som du betalar enligt ordinarie pris­lista. Detsamma gäller
eventuell behandling som du måste göra. När du är undersökt och
behandlad så får du ett prisförslag och ett individuellt, personligt
friskvårds­program av din tandläkare. Därefter kan du teckna ett avtal
som gäller i tre år. Vi ser till att du regelbundet kallas till undersökningar. Du får den vård du behöver och råd för att ta hand om
dina tänder på bästa sätt.
Du betalar per månad via Autogiro.
ALLA VUXNA KAN FÅ FRISKTANDVÅRD
Alla som har fyllt 20 år kan erbjudas Frisktandvård.
Tycker du att det låter intressant med frisktandvård?
Mer information hittar du på vår hemsida, www.ltv.se/folktandvarden
Fråga oss om frisktandvård!
Frisktandvård – fräscha tänder till
fast pris hos Folktandvården
SMART
Du slipper oväntade kostnader
ENKELT
Regelbundna undersökningar
TRYGGT
Tandvård till fast pris
FLYTTBART
Avtalet gäller i Folktandvården Sverige
Flyttar du, följer avtalet med
UNIKT
Frisktandvård – endast hos Folktandvården
F R I S K T A N D VÅ R D
Friska tänder
till fast pris!
April 2015/ CK
www.folktandvarden.se
www.1177.se