Nyhetsbrev 1 - Gotland Grönt Centrum

Nr 1 - April 2015
Gotland Grönt Centrum
Hej!
Den 1 januari startade Gotland Grönt
Centrum AB, starten på en utvecklingsresa
för den gröna näringen på Gotland.
Namnet ”Lövsta” kommer säkert att fortsätta
användas i folkmun för att prata om platsen,
men jag hoppas att ”Grönt Centrum” sätter
sig snabbt. Som bekant så tar förändring tid,
men vi arbetar med många processer
parallellt för att skapa hållbar och relativt
snabb förändring.
Jag vill välkomna dig till en mötesplats, som
består av restaurang, konferens, skola,
skoljordbruk, utbildningsplattform, arena
för evenemang och aktiviteter och snart ett
Grönt Centrumhus.
Malena Bendelin, Klustersamordnare
Vision
Gotland Grönt Centrum
AB skapar kunskap och
lönsamt företagande
för en hållbar framtid.
Kosläpp
för Gotland Grönt
Centrums kor hölls den 23 mars. Ca 150
personer var åskådare, däribland elever
från Orionskolan. Stafva Gårdsmejeri
fanns på plats och bjöd på pastöriserad
mjölk från Lövstas kor.
Gårdens kött
serveras i restaurangen på Lövsta.
Välkommen till vår restaurang som
serverar lunch lagad från grunden,
måndag-fredag 11.00-13.00.
1 juni
flyttar Växa Sverige in
på Gotland Grönt Centrum.
De kommer tillsammans med många
andra företag i den gröna näringen
att ha sitt kontor i Grönt Centrumhuset.
Nyheter
Företag
Kluster
Festival
Skola
Gotland Grönt
Centrum
Nya hyresgäster
Gotlands
Skördefestival
3 olika körkort
ingår
Den 1 januari i år
bildades Gotland Grönt
Centrum AB, ett icke
vinstutdelande aktiebolag som samägs
av det offentliga och
näringen, Hushållningssällskapet (55%), Region
Gotland (40%) och LRF
(5%). Här arbetar ca 20
personer, i restaurang &
konferens, skoljordbruket, administration och
lokalvård samt klustersamordnare och VD.
From 1 juli är även lärarna anställda i bolaget.
Gotland Grönt Centrum
består av två delar:
1, Ett företagshotell i
form av klustersamverkan mellan flera företag
inom den gröna näringen.
2, Gotland Grönt Centrum AB – ett driftsbolag
för drift av gård, restaurang, konferens och
utbildningsverksamhet.
Just nu sker anläggningsarbeten på området runt fd Kultur och
Fritids lokaler, bl.a. för
att iordningsställa en
parkering och ställyta åt
Växa Sverige.
Den 1 juni är det klart
för inflyttning i det nya
Grönt Centrumhuset, i
fd Kultur & Fritids kontorslokaler.
Ett företagshotell skapas
i form av klustersamverkan mellan flera företag
inom den gröna näringen på Gotland.
Följande företag kommer under året att flytta
in i klustret:
Växa Sverige,
Hushållningssällskapet,
LRF, Mellanskog, Livstek,
Gård och Djurhälsan,
Studieförbundet Vuxenskolan och Cillas byggkonsult.
Vi har två fantastiska
Skördefestivaler bakom
oss och planerar nu för
årets festival som blir
den 5-6 september.
Likt tidigare år blir det
matmarknad, gotländsk
mat & dryck, Skogens
dag, Fisktorg, maskinoch djurutställning. Vi
kommer i år även att arbeta med tema trädgård
& odling.
Vi arbetar vidare på
bred front med aktiviteter riktade mot barn och
unga.
Förra årets succé
workshops, kommer
att utökas inför årets
festival.
Du kan på Naturbruksprogrammet utbilda dig inom
inriktningarna lantbruk
respektive djur. Inom
djurinriktningen erbjuder
vi en lantbruksdjursprofil
och en hästprofil.
Hos oss är det nära mellan klassrummet och den
praktiska verkligheten.
Vi hjälper dig att ta traktorkörkort under utbildningen, på lantbruksinriktningen har du även
möjlighet att ta motorsågskörkort.
Stiftelsen ”Hugo och
Josefina Karlströms minnesfond”, som förvaltas
av Hushållningssällskapet Gotland, erbjuder
alla gymnasieelever som
börjar på programmet
fr.o.m. läsåret 2015/2016
möjlighet att få körkortsutbildningen för B-körkort
betald. Gymnasieutbildningen inom naturbruk
bedrivs på uppdrag av
Wisbygymnasiet.
Info om invigning
kommer senare!
Vill du anmäla dig som
deltagare/utställare
under festivalen finner
du anmälningsformulär
på hemsidan.
www.gotlandsskordefestival.se
Varmt välkommen med
din anmälan!
www.grontcentrum.se (From maj)
Adress: Gotland Grönt Centrum, Visbyvägen, 622 54 Romakloster
Telefon: 0498-203840 (From maj 0498-691050)
E-post till medarbetare: [email protected]
Följ Gotland Grönt Centrum i sociala medier
facebook.com/gotlandgröntcentrum
instagram.com/gotland_gront_centrum
Dela gärna dina inlägg och bilder med #Gröntcentrum