1 Hur man flyttar Axbase 3000 vid byte av dator Gör först följande på

Hur man flyttar Axbase 3000 vid byte av dator
Gör först följande på original datorn:
Säkerställ att Axbase Administrator och Axbase Server är avstängda.
Om Axbase Server inte avslutas när du avslutar Axbase Administrator, högerklicka på Axbase Server
ikonen. Välj Avsluta.
Starta nu Aktivitetshanteraren. Klicka på fliken ”Processer” Välj ”Visa processer för alla användare”.
Kontrollera att ingen a3k process körs. Om så är fallet, avsluta denna process.
V1.2
1
2015-03-17
Starta Axbase 3000 Databashanteraren (Alla Program/Axema/Axbase 3000/Verktyg)
Välj: Exportera databas
Skapa en ny mapp som ni väljer att exportera databasen till. Flytta mappen till ett USB-minne eller annan
plats som du når från den nya datorn.
Om du inte kan köra Databashanteraren av någon anledning, så kan du hitta databasen här:
Windows7/8:
C:\ProgramData\Axema\Axbase 3000\datastore
XP:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Axema\Axbase 3000\datastore
Om du inte har tillgång till Licensnyckeln kan du hitta den genom att göra följande:
Starta ”Kontrollpanelen\Program\Program och funktioner”
Dubbel-klicka på Axbase 3000
Välj ”Hantera programlicens”
Installera nu Axbase 3000 (senaste versionen hittar ni på www.axema.se ) på den nya datorn.
Starta INTE Axbase 3000 Administrator
Starta Axbase 3000 Databashanteraren (Alla Program/Axema/Axbase 3000/Verktyg)
Välj: Importera en databas. Tryck på ”Bläddra…” Välj mappen med din databas.
Importera databasen.
V1.2
2
2015-03-17
Nu kan du starta Axbase 3000 Administrator . Du kommer nu till Produktregistreringen. Där ska du INTE
ha kvar bocken ”Ladda ned produktregistrering”
Fyll i uppgifter för Installationsföretaget och Slutanvändaren. Då detta är en tidigare registrerad
installation så är det inte viktigt vad du skriver. Du kan skriva vad du vill.
När du är klar med inmatningen kommer du till en sida som ser ut så här:
Här väljer du Skriv ut registreringen. Klart.
V1.2
3
2015-03-17
Installation av ”USB till RS-232 omvandlare”.
Installera drivrutinerna från http://axema.ebutiken.nu/usbcom-p-229.html
Anslut omvandlare till valfri USB-port.
När installationen är klar dyker det upp en ny com-port i enhetshanteraren.
Byte av COM-Port i Axbase:
Klicka på ”Axcard-system”
Höger-klicka på det systemet du vill byta Port på.
Välj ”Egenskaper”
V1.2
4
2015-03-17
Välj fliken ”Anslutning”
Klicka på ”Inställningar…”
Välj COM-Port.
Tryck på ”Verkställ”
Nu är systemet klart att ansluta.
V1.2
5
2015-03-17