Nästa nytillskott i lufthavet ovanför ESGI Fina köket XL flyttar söderut

Årgång 39 Nr 1 2015 Venturilationsrör för GÖTEBORGS SEGELFLYGKLUBB www.gsfk.se
S.k redaktör: Viktor K
Nästa nytillskott i lufthavet ovanför ESGI
Fina köket
XL flyttar söderut
termalen – Göteborgs Segelflygklubb
1
2
Årgång 39 Nr 1 2015 Venturilationsrör för GÖTEBORGS SEGELFLYGKLUBB www.gsfk.se
FUNDERINGAR I
VÅRBLÅSTEN
Det blåser mycket och ofta där jag
jobbar, ute i Arendalsområdet på
Hisingen. Det är inte så konstigt då
det är ganska öppet ut mot havet.
När man ska gå till bilen eller
lunchrestaurangen får man ofta luta
sig betänkligt framåt för att kämpa
sig fram mot vinden. Efter några år
så blir det naturligt och man märker
det inte så mycket, inte förrän det
en dag är vindstilla och man nästan
ramlar omkull för att man lutar sig
för mycket.
Hur hänger detta ihop med
Göteborgs Segelflygklubb kan man
oförtänkt fundera på. Det finns en
koppling i att det i vart fall blåser en
hel del just nu om man betänker
alla förändringar som pågår eller är i
planerna.
Vi har sålt av flera plan från
flygfältet, både klubbens Janus som
flyttat västerut och även privatplan
som hittat nya vidder att spänna
vingarna över. Och nya plan har
kommit till, eller är på gång. Mer om
det inne i tidningen. Vi har också
omlackeringen av LS-8:an som
pågår nere i Polen. På närmare håll
så har vi motorseglaren under
översyn och ombyggnad av
instrumentpanel i bygglokalen samt
IXI som får lite helande behandling.
Den är nämligen i skrivande stund
groundad på grund av en defekt
magnet. Men den kommer strax upp i
luften igen, kanske redan innan
denna tidning kommit ut i
distribution.
Planer finns också att bygga om vårt
fält så vi får lite bättre ytor för
uppställning av flygplan och därmed
kan bedriva en bättre och sökrare
verksamhet.
Så det blåser en hel del i vår klubb
kan man minst säga. Förhoppningsvis
inte för mycket sidvind då den är mer
svårbemästrad, speciellt om man
sitter i en sporrhjulskärra. Kommer vi
att bli för tillvanda av att det blåser
och ramla omkull den dagen vi inte
har några större klubbprojekt på
gång? Tror inte det, där slutar nog
likheterna med vindarna från havet
där jag jobbar.
INNEHÅLL NR 1
White, sleek and beautiful
3
Bland Molnen
4
Segelflygledare – Bogsering
5
XL har lämnat fältet för gott
5
Interiördesignteamet slår till
5
Klubbekonomi 101
6
Årsmöte 2015
6
Funktionsansvar – bättre ordning på
vår klubb
7
Vingprofilen ASK 21
//Viktor K
termalen – medlemstidning för
Göteborgs Segelflygklubb
Distribueras digitalt via
www.gsfk.se.
Vi mottager gärna bidrag till
nästkommande nummer, anropa
gärna den s.k. redaktören.
För insänt material ansvaras ej.
termalen – Göteborgs Segelflygklubb
8
Är det Torgnys modifierade Astir? Någon som sett honom spendera 1800 timmar i bygglokalen under vintern? För att modifiera en Astir till en ASG 29E tar
väl ändå en massa timmar?
Nej, detta är Peters nyförvärv. Vi har fått en mycket potent kärra på fältet, och vi lär inte se Peter på marken mycket den kommande sommaren. Ett plan
med glidtal på 52 och hemflygningsmotor. Grattis Peter!
WHITE, SLEEK AND BEAUTIFUL
Årgång 39 Nr 1 2015 Venturilationsrör för GÖTEBORGS SEGELFLYGKLUBB www.gsfk.se
termalen – Göteborgs Segelflygklubb
3
4
Årgång 39 Nr 1 2015 Venturilationsrör för GÖTEBORGS SEGELFLYGKLUBB www.gsfk.se
BLAND MOLNEN
FLYGFÄLTSBILEN
FÖRSVINNER
BREDARE FÄLT
Som redogjordes på årsmötet så
planerar vi att göra bredare
uppställningsytor i vardera
banänden. Då vi nu har längre
arrendekontrakt så kan vi göra
denna investering
samtidigt som RF går in och betalar
ungefär hälften av kostnaden.
Ansökan om anläggningsbidrag från
RF är inskickad och godkänd,
återstår att se om den blir beviljad.
Då vår lilla käcka elbil så
förtjänstfullt nu drar runt på
flygplanen på backen så har avtalet
med Volvo på XC90:n sagts upp och
försvinner från fältet. Vi får tacka
för lång och trogen tjänst, det
dröjer nog tills vi får en lika häftig
fältbil. Men elbilen är mer
ändamålsenlig och sparar många
liter bensin per år också.
JANUS TILL NORGE
Klubbens enda klaffade plan
(förutom IXI) har nu sålts till Norge.
För att få en effektivare skolning
byter vi ut Janus mot en ASK 21 till,
så att vi får två likvärdiga tvåsitsare
i klubben. 2x2=4 gånger så bra!?!
ASK 21 FRÅN
ITALIEN
En lämplig ASK 21 har hittats sådär
en 220 mil söderut, inte så långt
från Rom i Italien. Lite längre fram i
vår går det en bil med vagn ner för
att hämta den. Sedan kan det bli
riktig fart på skolningen. Bild
återfinns på första sidan.
LS-8:AN I POLEN
Om några veckor kommer LS-8:an
att hämtas efter omlackering. Med
ny segelflygdator och nylackad så
kommer det att bli ett nästan nytt
plan. Är det termik snart?
Tänkt banbreddning i vardera banänden. Illustration Björn R
termalen – Göteborgs Segelflygklubb
Årgång 39 Nr 1 2015 Venturilationsrör för GÖTEBORGS SEGELFLYGKLUBB www.gsfk.se
SEGELFLYGLEDARE – BOGSERING
5
XL HAR LÄMNAT
FÄLTET FÖR GOTT
Segelflygledaren har en mycket
viktig roll för att få verksamheten
att flyta bra under flygdagen. En av
uppgifterna är att få fram en
bogserpilot. Nu inför vi en liten
ändring hur segelflygledaren kollar
och säkrar att bogserpilot kommer
till fältet. En vecka innan man ska
vara segelflygledare ska man kolla
med uppsatt boserpilot, om sådan
finns i schemat, att denne
kommer, alternativt om ingen
bogserpilot i schemat så ringer
man enligt bogserpilotlistan och
säkrar en pilot till dagen man ska
vara segelflygledare. På så sätt
blir flygdagen mer förberedd!
Bogsering = Segelflyg!
//Viktor K
INTERIÖRDESIGNTEAMET SLÅR TILL
Med Magnus i spetsen så har köket
i klubbstugan fått en rejäl
uppfräschning. Ny diskbänk,
nyoljade bänkar och nya underskåp
ger, tillsammans med nylagt snyggt
laminatgolv, ett gediget intryck och
kommer att öka trivseln i
klubbstugan. El har också dragits
om så att kaffebryggare OCH
mikrovågsugnar kan köras
SAMTIDIGT. Ett mycket stort
framsteg som kan öka
flygtimsuttaget då köerna i köket
blir mindre ;-)
Allt är uppmärkt och har sin plats,
hjälp till att håll ordning!
Ses vi på en kopp kaffe snart?
//Viktor K
Ett gäng glada tyskar kom, såg och
skrev på ett kontrakt och några veckor
senare kom de och släpade hem sitt
nya plan. Dagen efter försvann Peter
till England och köpte en nästan ny
ASG 29 men själv ligger jag lågt ett
tag. Jag har varit med segelflygplan
sedan 1996, först en LS3, sedan en
LS7, efter det en gammal ASW 22 och
så Nimbus 4an. De senaste två är som
bekant open-kärror med de för- och
nackdelar det innebär. Lite utmanande
att flyga men fantastiska prestanda,
mycket att vaxa och en hel del bök på
marken. Väl i luften försvinner det
mesta av det negativa men frågan är
väl om det är värt besväret, framförallt
som det är mindre gott om tävlingar i
den klassen och tävla är ju kul. En
välkänd Americas Cup-seglare fick
frågan om vad han tyckte om båtarna
och svaret blev att han inte brydde sig
så mycket, om de bästa tävlingarna
avgjordes med badkar så skulle han
också segla ett sådant. Översatt till
segelflygförhållanden betyder väl det i
stort sett att klubbklassen är en stark
kandidat som kan erbjuda tävlingar
med relativt många deltagare både på
nära håll och ute i världen. Prisbilden
är också tilltalande men det gäller att
välja en flygplanstyp som fungerar
koefficientmässigt och inte minst
trimningsmässigt. Det kan vara stor
skillnad på en kärra i originalskick
kontra en med moderna
rodertätningar, perfekt profil och andra
förbättringar som regelverket tillåter.
En annan fråga är förstås också om
man verkligen kan sätta sig i en Cirrus
eller en LS1a efter att ha flugit Open i
10 år. Kan en professionell seglare
tänka sig att segla badkar så är det väl
inte otänkbart. En annan möjlighet är
att satsa på en 18/15-metare som
Peter. 18m kommer nog att erbjuda de
bästa tävlingarna inom överskådlig tid
och Grand Prix är en intressant
tävlingsform som ofta flygs med 15metare. Hå ja, Aftonbladet eller
Expressen. det är inte lätt att välja.
Den här säsongen blir det mycket
pillande med MCRen, så det är ingen
brådska, och någon ska ju flyga PW5
på DM också.
//Björn R
termalen – Göteborgs Segelflygklubb
6
Årgång 39 Nr 1 2015 Venturilationsrör för GÖTEBORGS SEGELFLYGKLUBB www.gsfk.se
KLUBBEKONOMI 101
Klubbens behov av kapital täcks till
stor del av insatser från
medlemmarna. Varje medlem har
rätt att sätta in upp till 60 000kr
och därigenom sänka paketpriset
med för närvarande maximalt
4800kr. Uppsägningstiden är 1 år.
Insatsen skyddas av att stadgarna
som kräver att klubbens tillgångar i
flygplan har ett uppskattat
marknadsvärde som överstiger det
totala insatta beloppet med en viss
procent. Om (när!) vi blir fler aktiva
medlemmar är tanken och
förhoppningen att såpass många
sätter in pengar att vi kan köpa
flygplan som täcker det ökade
behovet utan att låna av banken,
för villkoren som en ideell förening
får är mycket dåliga och vi kan inte
göra skatteavdrag. Tack vare
skatteavdraget lönar sig insatsen
om man kan låna pengar för mindre
än 11,4% ränta/år. Det är i dagens
läge ganska högt så man behöver
inte ha ett hus eller en bostadsrätt
som säkerhet för att det ska vara
en god affär. Naturligtvis är det
hela frivilligt och att låna pengar
känns inte alltid kul, men siffrorna
ljuger inte, med en insats blir det
billigare att flyga.
Omvänt kan det vara intressant att
fundera på var vi hamnar utan
insatserna. Alternativen är att låna
pengar av en bank eller anpassa
flottan till kapitalet vi har. Det
första alternativet är i stort sett
dött, banker gillar som sagt inte att
låna ut pengar till ideella föreningar
och om de ändå gör det blir det
dyrt.
Paketprisavdraget är satt för att
ungefär matcha vad det skulle
kosta att låna upp pengar i bank,
med skillnaden att pengarna
hamnar i medlemmarnas händer
och förhoppningsvis förbrukas på
mer segelflygning istället för att
hamna i bankdirektörens
bonusstinna bakfickor. Att
anpassa flygplansparken till
klubbens nuvarande egna kapital
innebär att vi får ett par gamla
Bergfalkar och några K8or, Ka6or
eller dylikt att flyga med. Ingen
särskilt motiverande flygplanspark. Eget kapital vore bra men
det tar tid att bygga upp om inte
vi nuvarande medlemmar vill
pumpa in en massa pengar för
framtida medlemmars flygande
fröjder. Den nuvarande prissättningen är vald så att friflygandet och skolningen går i
stort sett jämnt upp. Ett bra år
hänger på att det inte blir några
extraordinära kostnader och då
kan det bli ett överskott som till
stor del kommer från presentkort
och bidrag. Om vi håller stilen kan
vi skrapa ihop till bättre flygplan
utan att behöva öka insatserna,
eller alternativt avveckla
insatserna, men det är ett projekt
på minst ett årtionde. Kanske
lyckas vi charma kommunen att
ge oss en massa pengar eller så
hittar vi en rik mecenat så att det
går fort och lätt. Det kan också
tänkas att vi kan spara en massa
pengar på att bogsera med
flygande grisar.
också precis gjort ett par större
investeringar i flygplansparken. Efter
några goda år med rörelseöverskott
på 200 000-250 000 kr beslutade
styrelsen förra året att ersätta
Janusen med en ASK 21 samt att låta
måla om LS8an. Nyligen blev Janusen
såld och vi har hittat en ASK 21 i
Italien. ASK 21or har ett högt
marknadsvärde så det handlar om ca
EUR 15 000 i prisskillnad, men då är
det också ett betydligt nyare plan än
Janusen. Ommålningen kostar ca EUR
10 000 så det är lite halvmycket
pengar det handlar om.
På grund av investeringarna och
uppsägningarna riskerar klubbens
likviditet att bli dålig under det
innevarande året men om
rörelseöverskottet håller sig som
föregående år kommer vi att vara i
hyggligt god form nästa vår. Det
finns en plan B för att täcka
likviditetsbehovet men den innebär
att några av de vanliga misstänkta
lånar ut pengar till klubben. Eftersom
investeringarna ökar marknadsvärdet
på klubbens flygplan vore det
trevligare om nya insatser kom in och
fler medlemmar tar chansen att flyga
billigare. Kontakta kassören Anders
Johansson för att få veta allt om hur
insatsen fungerar.
//Styrelsen
Varför ta upp detta just här och
nu? Orsaken är att ett antal
medlemmar sagt upp sina
insatser. Det är för närvarande 5
insatser som ska betalas tillbaka
det närmaste året och det är
förstås inte mycket att säga om
det, insatsen är som sagt frivillig
och den som slutar flyga eller
skaffar ett eget plan har inte så
mycket nytta av ett paket. Vi har
ÅRSMÖTE 2015
Även i år hölls det årsmöte i mars
och med en stor uppslutning, vi var
hela 30 stycken deltagare. Fler än
vad en del stora fotbollsklubbar kan
stoltsera med. Hoppas vi kan
fortsätta så kommande år!
Årsmötesförhandlingarna avlöpte
utan incidenter, Björn och övriga i
styrelsen har gjort ett bra
förberedelsearbete inför mötet och
revisorerna hade förtjänstfullt
granskat räkenskaperna.
Ansvarsfrihet beviljades för den
avgående styrelsen och en ny
styrelse valdes där valberedningen i år vaskat fram lite
nya kandidater. Björn ställer upp
som ordförande i två år till och
efter en blandning av om- och
nyval så är Fredrik P, Peter O,
Anders J och Viktor K ordinarie
ledamöter i styrelsen. Suppleanter
termalen – Göteborgs Segelflygklubb
är Torgny G och Martin U.
Lennart S hade sedan den årliga
säkerhetsgenomgången. Vi har ett
överlag bra säkerhetsarbete i
klubben. Segelflygledare ska använda
checklistan (den har använts ofta
men inte alltid), detta beslutades på
mötet.
Mötet avslutade med grillad korv och
våfflor.
//Viktor K
Årgång 39 Nr 1 2015 Venturilationsrör för GÖTEBORGS SEGELFLYGKLUBB www.gsfk.se
7
FUNKTIONSANSVAR – BÄTTRE ORDNING PÅ VÅR KLUBB
Många försök har gjorts under åren
att fördela det arbete som behöver
göras för att vi ska kunna flyga och
ha en bra anläggning, men
resultaten har varit varierande. För
att inte slita ut våra eldsjälar i
klubben behöver vi göra en mer
rättvis fördelning och följande
upplägg vill vi nu sjösätta (har vi
blivit en båtklubb, eller?) för att
åstadkomma detta.
Det finns en god vilja bland
medlemmarna att hjälpa till men
det som ofta saknas är vetskapen
om vad som ska göras och vem
som är ansvarig. Detta leder till att
ett litet antal personer idag tar på
sig ansvar för många områden.
Detta vill vi ändra på så att fler blir
engagerade i ledandet av det som
behöver göras.
Därför vill vi införa funktionsansvar
där saker som behöver göras delas
upp i avgränsbara områden. Och
där vi genom frivillig anmälan utser
två personer per område, då det är
bra att vara två för att kunna bolla
idéer och kunna hjälpa varandra.
Som ansvarig för ett område är det
inte meningen att man själv ska
göra allt men att man hittar
klubbkompisar som kan hjälpa till
där så behövs. Det är upp till var
och en att välja hur man vill göra.
Områden som vi börjar med (två
personer per område är alltså
önskvärt). För vissa områden finns
det redan person(er) som tagit på
sig att jobba med området (dessa
är angivna i listan:
-
Bensintanken (Mats N)
Klippning av fältet inklusive
traktorunderhåll
Klubbhus – ordning,
förnödenheter
Hangaren – ordning,
förnödenheter
Flygplansunderhåll, bygglokalen
(Peter O)
Bogsering – flygplan och
pilottillgänglighet (Björn R)
Fordon och flygplansvagnar
Bingo, lotteri, bidrag (Almir H)
Presentkort (Peter H)
Kommunikation, hemsida,
medlemsregister (Här finns det
idag personer ansvariga för
delar: Hemsida – Poja,
Medlemsregister – Malin/Bo,
Termalen – Viktor)
Kontakta styrelsen med vilket
område som du vill ansvara för.
//Styrelsen
termalen – Göteborgs Segelflygklubb
8
Årgång 39 Nr 1 2015 Venturilationsrör för GÖTEBORGS SEGELFLYGKLUBB www.gsfk.se
VINGPROFILEN ASK 21
Över 900 ASK 21 har byggts sedan
starten 1979 och det är fortfarande
i produktion. Det är lämpligt till
skolning, sträckflygträning och även
till skolning i avancerad flygning.
Planet är konstruerat av Rudolf
Kaiser och byggs av Alexander
Schleicher.
Det är givetvis en modern
glasfiberkonstruktion med en
förhållandevis tjock vingprofil vilket
ger måttliga prestanda i hård
motvind.
Det finns även en självstartande
version, ASK 21 Mi, som har en
uppfällbar tvåbladig propeller driven
av en wankelmotor på 56 hk.
Åtskilliga av klubbens medlemmar
har skolat i SE-UNH och fler
kommer skola i ASK 21 då vi snart
har två stycken i klubbens hangar.
Bilden är på en Revell-modell i skala
1:32. //Viktor K
termalen – Göteborgs Segelflygklubb
Vingspann: 17 m
Längd: 8,35 m
Höjd: 1,55 m
Antal sitsar: 2
Vingyta: 17,95 m2
Tomvikt: 360 kg
Max startvikt: 600 kg
Max hastighet: 280 km/h
Max glidtal: 34