Dalstugebladet Nr 1 / 2015

D
asltugeb
d
nr 1/2015
Ljuset har återvänt!
Med detta första blad för året vill jag tacka alla fastighetsägare som
låtit en ljuspunkt finnas för att lysa upp i den mörka tiden av året.
Nu börjar vi ett nytt år med nya aktiviteter i byn,
i år ser det ut som vi verkligen har en levande by.
Det ser ni nedanför och jag hoppas att
att vi fortsatt kan samarbeta så att
vi kommer att kunna utföra alla aktiviteter.
Väl mött med ett glatt humör för att låta vår vackra by leva vidare.
Karl-Erik
Erik Andersson
Årets spikade datum i byn!
27/6 Popnix spelar på dansbanan under eftermiddagen.
11/7 Fiskefest med Vildmarkspub på kvällen.
18/7 ”Trekantsfesten”
ntsfesten” på dansbanan. Rockabilly-tema.
Rocka
25/7 Spelmansstämma i Dalstuga, fritidsområdet.
26/9 Röjardag i byn med efterfest för
medarbetare under årets begivenheter.
Vidare information kommer senare!
DIK
Hur går vi vidare med Fiskefest/PUB!
Fiskefest/PUB
5/4 Allmänt möte i Bystugan kl. 12.00.
Kom och var med, det behövs nya influenser och ideér
Som vanligt behövs många frivilliga medarbetare till årets alla
begivenheter. Känner Du att Du skulle vilja vara med under någon av
aktiviteterna är Du välkommen att kontakta någon i styrelsen!
DIK
Dalstugebladet är ett informationsblad för Dalstugas invånare. Ansvarig utgivare Karl-Erik
Karl
Andersson,
telefon 410 47, ordförande i DIK. Layout: Irene Appell. Text: Kristina Walters-Gustavsson
Gustavsson .
Sista april!
Som brukligt är tänds brasan 20.30,
korvförsäljning och lotterier även i år.
Vedlotteri utlovas!
OBS! Lotterna börjar säljas 21.00!
Spontankören sjunger in
n våren även detta år.
Välkomna!
DIK
D
asltugeb
d
nr 1/2015
Medlem!
Betala in Din/Era medlemsavgifter för 2015 till BG 5670-3275.
5670
Medlemsavgiften är oförändrad: 50 kr/ person eller 100 kr/familj.
DIK
Övrig info från DIK!
Bystugan: Hyra för möte 100 kr, fest 500 kr.
kr
Bastun: 20 kr fördusch, 30 kr för bastu och dusch. 100 kr för
uppstart av bastu utanför ordinarie tider.
Camping: Säsongspris 2500 kr, 50 kr/dygn u. el, 100 kr/dygn m el.
Sågstugan: 200 kr/dygn, 1000 kr/vecka.
DIK
Telefonlista!
Ännu en reviderad telefonlista bifogas, som vanligt vill vi tala om att
den troligen inte är varken komplett eller helt korrekt. Hittar Du något
fel eller vill lägga till något, hör av Dig till Kristina
[email protected]
DIK
Dalstugebladet är ett informationsblad för Dalstugas invånare. Ansvarig utgivare Karl-Erik
Karl
Andersson,
telefon 410 47, ordförande i DIK. Layout: Irene Appell. Text: Kristina Walters-Gustavsson
Gustavsson .
Amungens vatten!
VATTENPROV - Amungen, taget utanför Lassas Olles Stuggu.
Efter att ha dragit in sommarvatten från Amungen i vår stuga
bestämde vi oss för att ta reda på vattnets beskaffenhet.
I början av september 2014 vände vi oss till
ALcontrol AB i Karlstad för att få hjälp med detta.
Bedömningen av vattnet som dricksvatten var
TJÄNLIGT
T MED ANMÄRKNING.
Bedömningen av provets tjänlighet utföll enl följande:
- koliforma bakterier (OBS! ej samma som E.coli).
Tjänligt med anmärkning i mikrobiologiskt avseende.
Riktvärde 50 cfu/100 ml. Riktvärde otjänligt 500 cfu/100 ml.
Resultatet för vårt
årt vattenprov är 410 cfu/100 ml.
Om Du är intresserad av att veta mera om vattenprovets alla
analysvärden är Du välkommen att höra av Dig till oss; Kjell och
Ulla-Britt Wiklund,
und, Lassas Olles Stuggu/ Lilla Björnstugan.
"Visst är det fantastiskt att vi alla har tillgång till en sådan fin sjö!
Dricksvatten!!!
Ulla-Britt
D
asltugeb
d
nr 1/2015
Gravskötsel!
Om ni vill att vi ska sköta och plantera era gravar,
beställ gravskötsel för 2015 senast den 15 april,
detta gäller inte er, som redan har avtal.
Beställningar görs på tel. 0248-736
736 60 eller
[email protected]
Svenska Kyrkan
Bingsjö Lanthandel!
Lanthandel
Öppettider i påsk:
Skärtorsdag: 10.00-19.00
10.00
Långfredag: 10.00-13.00
10.00
Påskafton: 10.00-13.00
10.00
Vi önskar våra kunder en Glad Påsk!
Påsk
Per, Anna-Maria
Anna
& Kristina
Dalstugebladet är ett informationsblad för Dalstugas invånare. Ansvarig utgivare Karl-Erik
Karl
Andersson,
telefon 410 47, ordförande i DIK. Layout: Irene Appell. Text: Kristina Walters-Gustavsson
Gustavsson .
Boksläpp!
Inger Grälls har skrivit en bok om sin tid som lärarinna
i Dalstuga skola. Även en historiebeskrivning görs kring
framväxten av bl a Dalstuga, Bingsjö och Finnbacka skolor.
Boken består av 104 sidor. Priset på boken är 280:-/st.
Ni kan beställa ex antingen genom att ringa 0247-21019 eller maila på
adress [email protected] eller beställa i Bingsjö Lanthandel.
Till sist…
Tackar vi alla som låtit en lampa vara tänd samt
för snöröjning och sandning i byn under vintern!
Påminner vi om ”kasslanten” som Ni lämnar
hos Wallinder´s när Ni kastar skräp på byns kase!
Samfälligheten kommer även i år att tillhandahålla grus
för att laga ”potthål” på byns vägar!
Önskar vi alla en riktigt Glad Påsk!
DIK
Dalstugebladet är ett informationsblad för Dalstugas invånare. Ansvarig utgivare Karl-Erik Andersson,
telefon 410 47, ordförande i DIK. Layout: Irene Appell. Text: Kristina Walters-Gustavsson .