Inbjudan - Resultatservice

Katrineholms Motorklubb
Inbjuder till SLOTTSSPRINTEN
Lördagen den 11 Juli 2015
Ingår i
RALLY – Mingel, Grillfest & After Rally + musik i Slottsparken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Rallyreglementet, denna
tävlingsinbjudan och ev. PM för tävlingen samt regler för 1300 Rallycup.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registrerats i
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.
1. Tävlingsarrangör:
Katrineholms MK. www.kmk.nu | [email protected]
2. Organisationskommitté:
Crister Nystrand, Mikael Hellberg, Robert Björling, Björn Staaf,
Anders Karlsson, Ove Björling och Leif Fredriksson.
3a. Tävlingsledare:
Crister Nystrand
3b. Bitr.Täv.ledare:
Björn Staaf
4. Teknisk chef:
Rickard Mossberg
5. Domare (Ordf.):
Benny Persson
5b. Domare:
(meddelas i Pm)
6. Teknisk kontrollant:
Louisa Johansson
7. Miljöchef:
Anders Karlsson
8. Övriga chefsfunktionärer och centrala funktioner:
Banchef:
Leif Fredriksson
Säkerhetschef:
Robert Björling
Publiksäkerhetschef:
Ove Björling
Tel: 070-3918559
Tel: 076-5279555
Tel: 070-1886568
Tel: 070-3469344
Notskrivare:
Tel: 070-6554984
Gunnar Barth
Tel: 0730-833170
Tel: 070-5117988
Tel: 070-5915739
Tel: 070-5397726
Tel: 070-5924373
9.
Tävlingsform: Tävlingen körs i 1 etapp med mellanliggande service efter 2 SS.
Tävlingen omfattar ca 56 km totalt, varav 21 km SS, fördelat på 4 fina grus-SS
med noter. Noter av Gunnar Barth.
10.
Tävlingsplats: Ericsbergs Slott. Start&Mål, serviceplats är på slottsområdet.
Plats för B-besiktning är vid Ericsbergs Slott / Överby.
Presscenter och Officiell anslagstavla är vid HQ Ericsbergs Slott.
Centralt telefonnummer tävlingsdagen: 070-6555840
11. Tidplan:
Tisdag 12/5 Inbjudan publiceras. Anmälningstiden startar.
Tisdag 1/7 Kl.18.00. Anmälningstiden utgår. Ev. gallring sker och meddelas.
Måndag 6/7 Tävlingsavgift tillhanda för att behålla sin plats i startfältet.
Söndag 5/7 Sista dag för anmälan till ”After Rally/fest”.
Fredag 10/7 Kl.17.00-19.00 Fri Anmälan. Överby (Ericsbergs Slott).
Fredag 10/7 Kl.17.00-19.00 Fri besiktning (B-bes.). Överby (Ericsbergs Slott).
Lördag 11/7 Kl.07.30-10.30. Anm- B-Bes, Överby (Ericsbergs Slott).
Lördag 11/7 Kl.11.00. Första Start.
Lördag 11/7 Kl.14.00. Första bil i mål.
Lördag 11/7 Kl.18.00 -01.00. Grillfest & ”After Rally”
med musik i Slottsparken!
12. Respittid:
Respittiden är max 15 min mellan två TK:ar eller max 30 min för hela
tävlingen.
13. Deltagare och Gallring: Deltagare med giltig rallylicens.
Det totala antalet startande är maximerat till 175 startande.
Vid ev. gallring: Fritt upp till arrangören. (ev. betalat tävlingsavgiften i tid!)
14. Bilklasser & Startordning: Bilklasser: Klass 6, Ungdomsrally
Klass 1300 Rallycup
Klass 4, AppK -81
Klass 5, AppK 81-90
Klass 1, 4WD
Klass 2, 2WD
Klass 3, Std / GrF Rwd (inkl. VOC ), GrE, GrN 0-1400.
15. Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att enl. SBF:s reglemente RY 8.6 T, anbringa
reklam på de tävlandes fordon inkl. framrutan, se även kommande PM.
Friköp kan ske till en extra kostnad av 1400 SEK som betalas via BG, eller i
samband med anmälan.
Tävlande som inte har för avsikt att delta med arrangörens reklam på bilen
måste ange detta på/vid anmälan.
16a. Däck:
Enl. SBF:s Rallyreglemente 2015.
16b. Service/Miljö:
Miljöföreskrifter för service enl. SBF:s nationella reglemente RY 0.2T gäller.
G.2 och SBF:s Miljkodex ska följas. Max 1 servicebil per startande tillåts.
Samtliga tävlingsbilar skall placeras på presenning, absorberingsmedel/
-material samt behållare för uppsamling av vätska skall finnas vid varje
ekipage. En presenning skall även finnas tillgänglig för servicefordonet.
All försäljning och dyl. skall godkännas av tävlingsledningen.
16c. Tidtagning:
Start med startljus, fotocell vid startlinje. Tidtagning vid mål med fotocell.
17. Tävlingsavgifter:
1400 SEK + ev. noter. Notkostnad: 500 SEK.
Skall betalas via BG: 790-7306
Ungdomsrally, 700 SEK.
Återbud efter 2015-07-05, uttages en avgift om 300 SEK (+ ev.noter).
Förbeställd lunch betalas också via BG: 790-7306
Obs! Noter ej avbeställda senast 2015-07-05 debiteras alltid med 500 SEK!
18. Anmälan:
Skall ske via: www.resultatservice.se
Tävlingsavgift inkl. noter SKALL betalas till BG: 790-7306 (ange namn & klass).
Obs! Se även Inbjudan punkt 11.
Efteranmälan i mån av plats, + 600 SEK, görs via www.resultatservice.se
19. Återbud:
Till tele/sms: 070-3918559 eller 070-5915739 samt via ([email protected])
20. Avlysning:
Tävlingsledningen förbehåller sig rätt, att i samråd med Domarordf. avlysa
tävlingen vid förbud från markägare, myndigheter eller fall av force majure,
eller ifall antal anmälda vid anmälningstidens utgång, understiger 90 st.
21. Priser:
Hederspriser kommer att delas ut till en per påbörjat femtal startande i varje
klass, dock alltid till 1:an, 2:an, 3:an. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.
Prisutdelning sker på scenen i Slottsparken efter sista bil i mål. FINA PRISER!
Bonuspriser till bästa B/C i klass 1, och till bästa B & C i klass 2 & 3.
22. Mediarättigheter:
Mediarättigheter gällande Slottssprinten, tillhör Svenska Bilsportförbundet
och arrangören.
23. Ansvar:
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA,
Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör
eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för personeller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
24. Övrigt:
Slutinstruktion och övrig information om tävlingen till de tävlande kommer att
finnas tillgängligt via den tävlandes anmälningskonto på
www.resultatservice.com
25. Upplysningar:
Tävlingsled. Crister Nystrand, Tel: 070-3918559 | [email protected]
Banchef. Leif Fredriksson, Tel 070-5915739
Björn Staaf, Tel: 076-5279555, Robert Björling, Tel: 070-5397726
26. Logi:
Ericsbergs Slott
070-5915739 (via Leif Fredriksson)
även camping och möjlighet till el, ring Leif enl. ovan.
Katrineholms Stadshotell
Hotell Gillet
Ekbacken Sporthotell
Olssons-Vandrarhem
Djulö Vandrarhem
Djulö Camping/Stugor
Katrineholm Turistbyrå
0150-50440
0150-13340
0150-55790
073-757590
0150-10225
0150-57242
0150-444140
Varmt välkomna till Slottssprinten 2015,
Hälsar Katrineholms Motorklubb.
Lunch i Slottscafét/parken 11/7
Lunch finns att köpa i Slottscafét mellan kl.11.30-14, givetvis finns även hamburgare o pajer etc.
Grillfest och ”After Rally” i Slottsparken
Ericsbergs Slott och arrangörerna av Slottssprinten
inbjuder till Grillfest och ”After Rally” på Lördagkvällen.
Kl.18 öppnar vi festen, grillfest med helstekt vildsvin,
intervjuer från scen och senare underhållning med
musik till sena natta.
Priset är 250 kr/pers, och då ingår mat/måltidsdryck
och underhållning. (Buffé: Helgrillat vildsvin, smörslungad färskpotatis, 2 såser, smör/bröd o sallad)
Bar med rättigheter finns i slottsparken.
Anmälan till festen (antal delt.) görs som vid tävling, via E-anmälan på
www.kmk.nu senast 5/7.
Anmälan av festdeltagare utöver via E-anmälan, görs senast 5/7, frågor kring festen till:
Clas Rydberg - 0705514831
(vill du bara komma och vara med på festen/”barhäng”, så kostar det 50 kr, betalas på plats o ingen föranmälan)
”After Rally/fest”, avgift förskottsbetalas till BG: 5111-3025, biljetter hämtas
ut i anmälan för tävlande och i Slottscafét för övriga från Fre 10/7.
Boende under helgen 10-12 Juli
Det finns möjligheter att bo i ”slottsmiljö” med närhet av slottet och
herrgårdsbyggnader mm, först till kvarn!
Men även stora möjligheter att ta med sig husbil/husvagn för att
ställa upp inom/i närhet av slottsområdet. Tillgång till wc o dusch.
Tillgång till el kan ev. ordnas till låg kostnad.
Kontakt för ovanstående: Leif Fredriksson, 070-5915739