Välkommen till Raseborg! - Finlands svenska kyrkosångsförbund

Våren 2015
FINLANDS SVENSKA
KÖRBLADET
kyrkosångsförbund
Välkommen till Raseborg!
Småbåtshamnen och kyrkan i Ekenäs. FOTO: FOTOFABRIKEN/KJELL SVENSKBERG
P
å endast en timmes avstånd
från storstadens liv hittar du
en fascinerande havsnära idyll
med klippstränder och gamla
stans charmiga trähus.
Raseborg ligger halvvägs mellan
Helsingfors och Åbo, på den finländska historiens och kulturens huvudaxel. I Raseborg finns Ekenäs, den
pittoreska gamla staden i havets famn
samt den enastående skärgården med
sin nationalpark. Gamla stan med sina
trähus och medeltida charm har gatu-
namn som berättar om hantverkarna som
levde i staden förr i tiden, t.ex. Hattmakaregatan, Kammakaregatan och Linvävaregatan. Den vackra kyrkan har sin givna
plats mitt i staden.
I Raseborg finns också de fantastiska
bruksmiljöerna Fiskars och Billnäs, där
hantverket fortfarande lever kvar och
utbudet av mysiga små butiker och verkstäder är stort. Svartå är också en gammal bruksort men idag mera känd för
sin slottsmiljö med hotell och restaurang
samt en underbar trädgård.
Detta nummer
innehåller:
I omgivningarna kring Raseborgs
slott i Snappertuna, som var en livlig
handelsplats, har man levt i ett människovimmel redan på 1400-talet. Idag kan
man beundra de spännande slottsruinerna och uppleva sommarteatern med
olika pjäser varje år.
I Raseborg finns säkert något för alla
smakriktningar.
Varmt välkommen till oss i Raseborg!
Viveca Blomberg, ledande turistsekreterare
i Raseborg
Välkommen till Raseborg! ....................................................................... 1
Två nybildade församlingar välkomnar till kyrkomusikfesten ... 2
Röster inför festen ...................................................................................... 2
Körbladet 1 2015
1
Körbladet har ställt tre frågor till
personer som från olika delar av
Borgå stift kommer att resa in till
kyrkomusikfesten i Raseborg på
pingsthelgen.
1) Hur har det känts för dig
och dina körvänner att förbereda er för festen?
Sta Katarina kyrka i Karis.
Foto: Wikimedia Commons
Två nybildade församlingar
välkomnar till kyrkomusikfesten
D
et är med glad förväntan som
församlingarna i Raseborg
hälsar den 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten med deltagare och festpublik välkommen till våra sammanhang. Ekenäsnejdens svenska församling och KarisPojo svenska församling är två nybildade
församlingar för de svenskspråkiga
medlemmarna på området Raseborg.
Dessa nya församlingar har existerat sedan årsskiftet, då åtta församlingar blev
tre. Tillsammans med den finska församlingen, som grundades för samtliga
finskspråkiga medlemmar på samma
område, bildar de Raseborgs kyrkliga
samfällighet med sammanlagt ca 22 000
församlingsmedlemmar.
Församlingarna är nya men församlingslivet har långa anor. I samfälligheten finns sju unika och vackra kyrkobyggnader – allt från medeltida gråstensvarianter till den nyaste, en 80-tals
korskyrka i trä - var och en med sin
egen historia, atmosfär och särprägel.
Kyrkorna vittnar om kyrklig aktivitet
långt tillbaka i tiden, t.o.m. redan före
1200-talet, men de är inte bara monument över svunna tider utan i högsta
grad centrum för en levande andlighet,
uttryckt i gudstjänstfirande och deltagande i konsertevenemang, familjehögtider och talrika turistbesök.
2
Körbladet 1 2015
Församlingarna verkar sida vid sida
med egna styrkor och förutsättningar,
åskådliggjorda i de nya församlingsvisa logotyperna.
Karis-Pojo sv. församlings logo är
inspirerad av nådens sol, som finns
avbildad i taket på predikstolen både i
Sta Katarina kyrka i Karis och Sta Maria kyrka i Pojo. Nådens sol reflekterar
Kristi ord: ”Jag är världens ljus”.
I Ekenäsnejdens sv. församlings officiella logo finns – mot vinstockens
blad som bakgrund och med bibelhänvisningen Joh. 15:5 – axet, som för
tankarna till vetekornet som faller i god
jord och till växten, såväl den jordiska
som den andliga, som genom tiderna
gett utkomst och skapat förutsättningar och hopp för morgondagen.
Församlingarna av idag vill verka i
samhället som medvandrare till medmänniskor i glädje och sorg, eller för
att använda Ekenäsnejdens svenska
församlings devis, finnas MITT I LIVET. I möten med varandra kan vi se
en skymt av Honom som gör allting
möjligt. ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag
i honom bär han rik frukt: utan mig
kan ni ingenting göra.”
Yvonne Lindström, informatör
Ekenäsnejdens svenska församling
Röster
inför
Festen
Östra Nylands kyrkosångs­
krets övar i Borgå.
Foto: Ann-Britt Hedman
2) Vilka förväntningar har
du och dina körvänner på
festen?
3) Vilken betydelse tror du
att festen kommer att ha för
det fortsatta livet i din kör
och din församling?
Ann-Britt Hedman
Gunnel Granlid och Ulla-Maj Falk.
Foto: Johanna Backholm
Övning i
Mikaelskyrkan i Åbo.
Foto Marjo Danielsson
Marianne Achrén. Foto: Lisen Södö
1) Det känns spännande och intressant,
tillika utmanande. Vi i Jakobstads kyrkokör har övat tillsammans med de andra kyrkokörerna i vårt prosteri. Det har
varit trevligt att få öva och vi ser också
fram emot flera gemensamma övningar
innan sångfesten.
2) Jag förstår att vi är många som träffas i Ekenäs. Att träffa likasinnade som
tycker om kyrkomusik, det känns härligt! Hoppas vi får fint väder som ännu
höjer trivseln.
1) Körsångarna på Kimitoön och i
Åbo har övat festrepertoaren först på
hemmaplan och sedan på en mycket
nyttig övningsdag med förbundsdirigenten i Åbo 14 mars. De gamla godingarna var bekanta och trevliga att
lyfta fram ur minnet. Den nya musiken
är inte så lätt, men vi tränar flitigt och
försöker nå upp till höjderna i Långbackas Amen. Pingstmässan känns
inte så svår, men klurig på sina ställen. Säkert blir den mycket vacker i sitt
slutliga framförande.
2) Vi väntar oss en fin musikalisk
upplevelse och en stor känsla av gemenskap och sångarglädje i försommarvackra Västnyland. Det är trevligt
att träffa alla sångarvänner och sjunga
tillsammans under helgen. Åbolands
körsångare ser också fram emot att
uppföra Schuberts Tyska mässa i Karis kyrka tillsammans med Raseborgs
kyrkosångskrets.
3) Jag har varit körmedlem många år
och deltagit i många sångfester. Upplevelsen att få sjunga nya sånger tillsammans med andra från olika delar av vårt
stift, det gör att jag gärna deltar i denna
kyrkosångsfest!
3) Att delta i en stor kyrkomusikfest
är ett lyft för körlivet. Det är en alldeles speciell stämning att vara så många
och festmässans mäktiga musik blir ett
minne för livet. En del av kyrkomusikfestens sånger kommer att uppföras
i vår hemförsamling och glädja våra
församlingsbor.
Marianne Achrén, Jakobstad
Inger Pietiläinen, Åbo
1) Vi har inte hunnit förbereda oss så
mycket när det har varit mycket annat
program i vår aktiva kör, Sundomkören,
så det har varit lite stressigt. På samövningar med de andra Vasakörerna som
reser har vi hunnit se vad det är för musik och öva på den. Det är trevlig repertoar, och den är omväxlande. Många av
de gamla godingarna är sånger som har
sjungits i den egna kören. Den nya musiken är helt OK. Vi får känna hur den låter när mässan firas som genrep i Trefaldighetskyrkan i Vasa söndagen den 17:e
maj kl.13, under Vasa körfestival.
2) Det är intressant att sjunga i en stor
kör. Gunnel ser fram emot festen, då det
är länge sedan hon senast var med på en
kyrkomusikfest på 1970-talet. Det är första kyrkomusikfesten för Ulla-Maj, som
tidigare har deltagit i Finlands svenska
sång-och musikförbunds sångfester.
3) Det är svårt att säga hur festen påverkar när bara två av Sundomkörens
knappa 20 sångare kan resa till den. Flera
andra ville också komma, men fick förhinder. Vi får nya kontakter. Vi kan ha
utbyte, och kanske hälsa på någon t.ex. i
södra Finland. Det är trevligt att röra på
sig och se nya ställen.
Gunnel Granlid och Ulla-Maj Falk,
Sundom (Vasa)
1) Pensionärskören Gaudeamus i Borgå
svenska domkyrkoförsamling är den
kör jag sjunger med i. Vi har, både under hösten och nu i vår, övat de sånger
som skall sjungas i maj 2015 i Ekenäs.
Vi har också, tillsammans med Borgå
kammarkör, sjungit flera av ”de gamla
godingarna” och mässan som Kiiskinen
komponerat för sångfesten, senast vid
påskdagens högmässa. De nyare verken
har inte av alla i vår pensionärskör upplevts så enkla att ta till sig, men vi har
kämpat på.
2) Själv ser jag fram emot att ännu en
gång få delta i en kyrkosångfest. Minnen av tidigare sångfester finns kvar som
ljusglimtar från gångna år. Gemenskapen i sången är inte så lätt att definiera,
men den känns betydelsefull. Sång och
musik är en väldig kraft som lyfter och
bär, både då man är glad och då sorgen
ligger på lur. Att få sjunga tillsammans
med andra i en ”storkör” är en mäktig
upplevelse som jag gärna skulle unna alla
att få uppleva. Det ger en försmak av
den himmelska kören som jag en gång
hoppas få stämma in i.
3) Att delta i en stor sångfest är kanske
inte det viktigaste för pensionärer, men
det är viktigt att få vara med i en församlingskör vid gudstjänster och i andra
mindre sammanhang. Därför är det viktigt att det finns körer av olika slag i våra
församlingar. Körerna i vår församling
kommer säkert att sjunga sångerna från
kyrkosångsfesten 2015 i många olika
sammanhang och genom sången berika
både oss själva och församlingslivet.
Ann-Britt Hedman, Borgå
Körbladet 1 2015
3
NÅGOT FÖR ALLA ÅLDRAR!
Fontana Media finns på
plats under den finlandssvenska kyrkomusikfesten
i Raseborg i maj. Kom och
bekanta dig med vårt
utbud fredag kväll 22.5 och
lördag 23.5. Du hittar oss i
bollhallen, nära festkansliet.
2790
Tomas Sjödin
Det är mycket man inte måste
I Det är mycket man inte måste syns
kampen mot tillvarons alla onödiga
krav, men också kärleken som kan
förvandla alla måsten till längtan. Och
här finns tron som letar sig in i livets
alla vrår och som faktiskt hör ihop med
allt det där andra.
Libris, inb.
1890
Hej Gud, här bor jag!
Barnens egen bönbok leder in i
bönerummet genom ord och bild.
Knacka på dörren – och se var du
hamnar! Boken innehåller många
nyskrivna böner och några gamla
bekanta. Mervi Lindmans färggranna collagebilder fyller boken.
Fontana Media, inb.
Passa också på att gå in på
vår uppdaterade webbsida
fontanamedia.fi. Där hittar
du alla våra senaste böcker
och många lite äldre
favoriter.
www.fontanamedia.fi • tfn (09) 612 615 30
[email protected] • Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
TA DIN KÖR TILL ETT ÖVNINGSLÄGER
PÅ STIFTSGÅRDEN LÄRKKULLA!
Följ med festens
egen hemsida!
- lär dig, lugna dig, ladda dig -
www.kyrkomusikfesten2015
www.larkkulla.net
.fi
Finlands svenska kyrkosångsförbund rf
Körbladet
Förbundssekreterare Jan Hellberg
c/o Stiftsgården Lärkkulla
Lärkkullavägen 22
10300 KARIS
Tfn: 040 1425219
E-post: [email protected]
www.fsksf.org
Informationsblad för
Finlands svenska kyrko­sångsförbund rf
Utkommer två gånger per år.
Redaktionsansvarig: Jan Hellberg
Redaktionssekreterare och layout: Linnea Ekstrand
För osignerat material svarar Jan Hellberg.
Artiklar till Körbladet mottas med tacksamhet.
4
Körbladet 1 2015
Nästa Körblad utkommer
i oktober 2015
Ta tillfället i akt att puffa för evenemang som
sker i er egen kyrkosångskrets eller berätta
om annat intressant som är på gång.
Kontakta Jan Hellberg ([email protected])
eller Linnea Ekstrand ([email protected])