oscarsalongen, kinarummet & royals festvåning

OSCARSALONGEN, KINARUMMET
& ROYALS FESTVÅNING
g ra n d h  t e l f e st o c h ko n f e r e n s
1. royals festvning
2. kinarummet
3. oscarsalongen
4. royals terrass
g ra n d h  t e l f e st o c h ko n f e r e n s
OSCARSALONGEN, KINARUMMET
& ROYALS FESTVÅNING
1909 byggdes det som kom att kallas Grand Hôtel Royal. Tillsammans med Vinterträdgården gav
Oscarsalongen, Kinarummet och Royals Festvåning helt nya möjligheter att anordna festliga evenemang här på hotellet. Sedan dess har såväl filmstjärnor som världscelebriteter roat sig kungligt i de
vackra salongerna. När lokalerna har genomgått renoveringar och förändringar har det alltid gjorts
varsamt för att den klassiska charmen ska finnas kvar i festen, mötet eller presskonferensen.
planritning
3.
2.
4.
1.
konferens
1. Royals festvåning*
2. Kinarummet
3. Oscarsalongen
4. Royals Terrass
yta - m2
parkett
skolsittning
u-bord
dubbel brett
amerikansk
cabaret
147
65
68
45,5
140
30
60
‒
72
‒
30
‒
40
‒
30
‒
40
12
26
‒
54
‒
30
‒
80
24
40
‒
* Kan endast bokas tillsammans med Vinterträdgården.
g ra n d h  t e l f e st o c h ko n f e r e n s
OSCARSALONGEN, KINARUMMET
& ROYALS FESTVÅNING
fest
1. Royals festvåning*
2. Kinarummet
3. Oscarsalongen
4. Royals Terrass
yta - m2
oval
runda bord
e-bord
cocktail
147
50
15
32
‒
120
30
60
‒
73
‒
‒
‒
200
40
80
‒
65
68
45,5
* Kan endast bokas tillsammans med Vinterträdgården.
lngbord
140
‒
‒
‒