PM 1 BGS Cupen 2015

PM 1
Sida 1 av 2
Borås gymnastiksällskap hälsar er varmt välkomna till
Lördagen den 14 November 2015
Sjuhäradshallen – Gymnastikens hus
Anmälan
Anmälan ska vara Borås GS tillhanda senast den 14 oktober 2015.
Anmälningsblanketten gäller per lag och skickas in via e-post: [email protected]
Skriv anmälan + lag/förening i ämnesraden för mailet.
Kostnad: 300 kr/lag + 50 kr/deltagande gymnast.
Försenad anmälan debiteras med förseningsavgift: 500 kr
Tävlingsavgiften faktureras till föreningen efter anmälan.
Anmälningsbekräftelse skickas ut när anmälan är mottagen och alla uppgifter är inlämnade.
Information
Mail: [email protected] - Hemsida: www.borasgs.se
Tävlingsledare: Sandra Carlsson
Tävlingsregler
Se bilagor.
BGS-cupen riktar sig gymnaster som vill börja tävla eller som inte har så stor erfarenhet inom tävling.
För att tävlingen ska fungera så smidigt som möjligt är antal deltagande lag satt till max 20 st.
Tävlingen är uppbyggd i pooler med en grundomgång där placeringen i poolen tar laget vidare i
redskapet till andra chansen eller final. Laget kan då på t ex enbart tumbling komma att framträda
minst 2 gånger, max 3 gånger. (Se bilagor) Flickor, pojkar och mix tävlar mot varandra och på lika
villkor. Vi hjälper er gärna om ni har frågor!
Domare
Alla föreningar som anmäler lag till BGS-cupen ska bistå med domare. Har man ingen domare i
föreningen ordnar man det själv via andra föreningar. Utbildade domare går att hitta på
gymnastikförbundets hemsida. Har föreningen fler domare som kan döma i BGS-cupen är vi
tacksamma om dem också kan anmälas. Skriv i så fall upp namnen, så vet vi vilka domare som är
tillgängliga om vi skulle behöva fler. De extra domarna betalas av Borås GS och kommer att användas
i det fall alla föreningar har anmält rätt antal domare i förhållande till deltagande lag, men att det då
fortfarande saknas domare.
Deltagande lag från föreningen:
1 - 2 lag = 1 domare
3 - 4 lag = 2 domare
5 och fler = 3 domare
PM 1
Sida 2 av 2
Redskap
Redskapsuppställningen är fast och truppledaren ansvarar för att redskapen har rätt inställning. I
hallen finns alla tävlingsredskap: Tumbling, mattvåder, hoppbord, saltoplint/kudde, plint, 1 mjuk (32
fjädrar), 1 medel (36 fjädrar) och 1 hård (36 fjädrar) trampett, en satsbräda samt en booster som kan
användas istället för satsbräda. Egen trampett får medtagas.
Uppvärmningshall/Träningshall
Finns i anslutning till tävlingshallen. I hallen finns det tillgång till tumbling, ag-golv, trampolin till grop
samt trampett (antingen till täckt grop eller fast uppställning). Ansvarig tränare behöver finnas med
gymnasterna i hallen.
Tävlingshall
Sjuhäradshallen – gymnastikens hus
Idrottsvägen 8, 50630 Borås
Parkering finns i anslutning till hallen samt utanför Rya hallen som ligger bredvid.
Övrigt
Förträningstider och startordning skickas till det anmälda laget i PM 2.
PM 2 skickas ut senast 2 veckor innan tävlingsstart.
Bilagor:
Anmälningsblankett, lag + domare (14 oktober)
BGS-cupen tävlingsregler
Tävlingsupplägg
Glöm ej den gyllene regeln:
Anpassa alltid övningarna som gymnasterna ska genomföra
till deras kunskap och mognad!