PM1 Ankarecupen Norrtälje GF

Norrtälje Gymnastikförening inbjuder till trupptävling för de
yngsta/nybörjare
Ankarecupen 2015 PM1
Tävlingsdatum: 28 november
Plats: Sparbankshallen Rimbo/Norrtälje; Rånäsvägen 24
Klasser
Klass Flöte: 6-9 år
Klass Boj: 8 – uppåt
Anmälan
Sista anmälningsdag 1/11 2015
För att laget ska vara anmält krävs:
• Anmälan av laget och tyckare/domare via formulär på Norrtälje GF`s hemsida:
www.norrtaljegymnastik.se/sida/?ID=100192
• Den fakturerade anmälningsavgiften är betald senast per förfallodag
Anmälningsavgiften är 300 kr/lag och gren. När lagets anmälan är Norrtälje GF tillhanda
skickas en faktura via mejl med anmälningsavgiften.
En gräns på 8-20 anmälda lag är satt för tävlingen, så anmäl så snart som möjligt för att garantera
en plats.
Tävlingsbestämmelser och bedömning
Bedömningen utgår från Bedömningsreglemente 2014 (verision 2014 januari), samt reglerna från
RT-stegen, vissa undantag finns och dessa syns i dokumentet AnkareCupen 2015 Tävlingsregler
och bedömning. Längst ned i detta dokument finns en sammanfattning av de viktigaste reglerna.
Bedömningsreglemente Trupp version januari 2014
http://www.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_11331/cf_418/Bed%EF%BF%BDmningsreglemen
te%20TeamGym%202012.PDF?_ga=1.74856848.389040205.1437846125
Tävlingsregler RT-stegen version 3 januari 2015
http://www.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_7235/scope_0/ImageVaultHandler.aspx?_ga=1.
74775056.389040205.1437846125
Ankarecupen 2015 Tävlingsregler och bedömning
http://www.norrtaljegymnastik.se/sida/?ID=100192
Licens
Alla ävlan e mna e a a ven a
: ävl n l en . En pensumlista med deltagande
gymnaster skall medtas till tävlingen och visas upp i samband med ackreditering.
Tyckare/Domare
Varje anmält lag (oavsett antal grenar som man deltar i) måste anmäla en namngiven tyckare
eller domare. Vid anmälan av tyckare skall denna person vara minst 18 år och ha gedigen
gymnastikbakgrund eller gymnastikkunnande.
PM2: Mailas ut senast 8 november samt kan hittas på Norrtälje GF´s hemsida:
www.norrtaljegymnastik.se/sida/?ID=100192
Upplysningar
Frågor besvaras av:
[email protected]
Richard Lund 073-9851906
Priser:
Guld-, Silver-, Brons - Medaljer till ettan, tvåan och trean i varje grentävling. Resterande lag
delar på fjärdeplaceringen. För de lag som blir helt utan pris tilldelas en medalj för gott
deltagande som tränaren för respektive lag får hämta efter prisutdelningen.
Tävlingsbestämmelser för Ankarecupen 2015
Sammanfattning av tävlingreglerna
Klass Flöte: 6-9 år (födda 2005-2008)
Denna klass är för trupper som inte tävlat så mycket.
Klass Boj: 8 år och äldre (födda 2007 och tidigare)
Denna klass är för trupper som tävlat lite mer och som ligger strax under RT-nivå.
Begränsningar för deltagande:
Gymnasterna får aldrig ha tävlat inom RM- eller SM-stegen eller tävlingar som
följer sådana regler, t ex StockholmsCupen eller föreningscuper med RM-regler.
Gymnasterna får aldrig har tävlat på StockholmsCupen/Mini-DM eller på RT-stegen.
Dispenser:
Varje lag kan utnyttja 2 dispenser från begränsningsreglerna i varje grentävling. Dispens ges
även till två (2) gymnaster gällande ålder samt antal deltagare.
Antal gymnaster:
Flöte + Boj Flickor: 8 - 20 gymnaster per gren.
Flöte Pojkar/Mix & Boj Pojkar/Mix: 6 – 20 gymnaster per gren.
Inga speciella krav gällande kön i mix. Flick, pojk, mix tävlar tillsammans, om inte fler än 3 lag
inom flick/pojk/mix-lag anmäls till tävlingen, då tävlar dessa som en egen underklass och ej mot
varandra. Tex: 5 pojklag, 3 mixlag och 12 flicklag blir tre olika klasser inom respektive MiniMidi. Om en klass (tex mix) blir färre än 3 lag så slås denna ihop med tex pojk.
Alla kan bidra till poängen: I samtliga klasser bidrar de 8/6 bästa gymnasternas utförande
(Bpanel) i tumbling/matta och hopp, dvs endast de 8/6 som får minst utförandeavdrag räknas.
Övriga gymnasters utförandeavdrag (pass, fall, teknikfel etc.) räknas inte med i den poängen.
Detta gäller oavsett var i ledet gymnasten är placerad. Bedömning av svårighet (A-panel) och
komposition (C-panel) görs på de 8/6 sista gymnasterna. Alla gymnaster ska köra i en följd.
Alla gymnaster samt varv måste uppfylla övningskraven enligt "Tävlingsregler klass Flöte &
Boj". I fristående bedöms alla gymnaster som deltar i grenen.
Tidtagning:
Ingen maxtid gäller för tumbling/matta och hopp.
Grendeltagande:
Fristående, hopp, tumbling/matta. Varje gren är en egen tävling och man behöver inte delta i alla
grenar. Olika gymnaster kan ingå i lagen i de olika grenarna och man kan ha flera lag i några
grenar. Ingen totalsegrare utses.