NM Golfen tävlingsbestämmelser och regler

NM. Golfen 2015
Tävlingsbestämmelser och regler:
Spelform:
Spelformen är ”Irish Rumble”, en modifierad form av bästboll. Ett lag består av fyra spelare.
Poängräkning per hål enligt Poängbogey. Beroende på vilket hål som spelas så räknas olika
antal resultat.
Hål 1-6: Det bästa resultatet i laget räknas, per hål.
Hål 7-12: De två bästa resultaten i laget räknas, per hål.
Hål 13-17: De tre bästa resultaten i laget räknas, per hål.
Hål 18: Alla resultat i laget räknas.
Handicap:
Spelare med hcp 37-54 får spelhandicap som 36,0.
Man får tillgodose 100 % av sitt spelhandicap.
Betalning:
Betalning sker i receptionen under tävlingsdagen innan lagets starttid passerats.
Avanmälan:
Avanmälan måste ske minst två veckor innan startdatum, annars debiteras alla i laget
startavgiften på 250 kr.
Vid sjukdom eller skada har laget möjlighet att byta in en ny spelare. Minst två spelare från
laget i kvalet måste spela finalen, annars diskvalificeras laget.
Regler:
Tävlingen spelas enligt Regler för Golfspel 2012-2015, Decisions on the Rules of Golf 20142015, Spel –och tävlingshandboken 2012-2015 samt SGF:s Regelkort 2015.
Lokala regler
Avståndsmätare (R14-3)
I denna tävling får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en
apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en
avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som
skulle kunna påverka hans/hennes spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur osv) , bryter
spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan
ytterligare information faktiskt används.
http://www.golf.se/sgf/regler-hcp/handicapregler/arlig-handicaprevision-och-ega-exakttavlingshandicap/
Anmärkning 1. Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra
funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller
övertejpade).
Anmärkning 2. Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefoner eller motsvarande) som har en
avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under förutsättning att den
multifunktionella apparaten inte innehåller funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur
och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett om de används eller inte. Övriga funktioner som kan
hjälpa spelaren i hans spel får finnas bara de inte används.
Domare
Domare är Simon Ahlberg, Förbundsdomare SGF. Domarens beslut är slutgiltigt enligt Regel 34-2.