CV - Sandra Öhlund - svenskt

SANDRA ÖHLUND
BACK OFFICE SPECIALIST och FINANSIELL ELHANDLARE
PROFIL
En mångsidig och högt motiverad Back Office Specialist och Finansiell Elhandlare med erfarenhet av både front- och back office. Med en djup och bred förståelse för
finansiell administration av både derivat, fonder, aktier, råvaror och FX. Jag sätter mig snabbt in i arbetsuppgiften och leverera enastående resultat i tid, varje gång.
Ser snabbt hela kedjan och kan gå ner i detaljnivå när det krävs för att tillsammans med de andra i gruppen kunna hålla en hög och effektiv standard på avdelningen
vilket ger och har gett beröm från tidigare kollegor och ledning. En glad personlighet som är flexibel med förmågan att ta egna intiativ.
Nationalitet:
Svensk
Födelsedatum:
1981-05-21
Adress:
Blåbergsvägen 14, Ekerö
Arbetslivserfarenhet
AB BORLÄNGE ENERGI - BORLÄNGE- 2013 – 2015
FINANSIELL ELHANDLARE
• Prissäkrade finansiella elderivat och elcertifikat
• Medverkade i projektet för konvertering till det nya marknadssystemet "Business for Utilities"
• Hanterade försäljning direkt mot kund, förberedande av marknads- och finansiell rapportering
• Utfärdande korrekta priser i en lättflytande och ständigt föränderlig elmarknad
DALA KRAFT AB - FALUN - 2012 – 2013
FINANSIELL ELHANDLARE
• Handel med samtliga produkter knutna till den nordiska elmarknaden, NASDAQ OMX Commodities. Finansiella
elderivat, elcertifikat, CFDs, ursprungsgarantier och utsläppsrätter, samt FX
• Snabba handelsbeslut som direkt påverkade företagets investeringar och vinst.
• Portföljförvaltning, administration samt rådgivning via TV-möten till företagets säljare
• Fördjupande analysarbete av olika variabler i samband med framtagandet av månatliga marknadsrapporter
SKANDIA LIV KAPITALFÖRVALTNING- STOCKHOLM - 2009 – 2011
FÖRVALTARE
• Utförde handel och tog positioner inom ränte- och valutaderivat samt placerade i utländska råvarufonder
• Taktisk allokering för en effektiv portföljförvaltning. Likviditetshantering och förbättringar
• Inom gruppen identifierades nya investeringsmöjligheter och strategier togs fram för att öka omsättningen
DALA KRAFT AB - FALUN - 2008 – 2009
FINANSIELL ELHANDLARE
• Handel på den nordiska elmarknaden Nordpool samt via mäklare av elderivat, FX, elcertifikat och ursprungsgarantier
• Förvaltning av interna och externa kraftportföljer, samt handel i egen bok.
• Presentation och rådgivning till företaget storkunder. Skapade dagliga och månatliga marknadsrapporter
LÄNSFÖRSÄKRINGAR, FONDBOLAGET, STOCKHOLM - 2007 – 2008
FOND ADMINISTRATÖR
• Administrerade fondbolagets portföljer: dagliga avstämningar av likvidkonton och depåer samt hantering av
värdepappers transaktioner och derivat, NAV-beräkning (fondvärdering) och Corporate Actions
• Löpande redovsning av fonder samt myndighetsrapportering. Flera deadlines under dagen
• Projektarbete för att förbättra och effektivisera avdelningens rutiner och processer
HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS - STOCKHOLM - 2007
VÄRDEPAPPERSADMINISTRATÖR
• Utförde priskontroller samt registrerade, matchade och settlade råvaruderivat
• Avstämning av positioner och konton för leverans av korrekta konton vid dagens slut
OMX BROKER SERVICES AB - STOCKHOLM - 2005 – 2006
SECURITIES ADMINISTRATOR
• Matchade och settlade affärer i VPC (Euroclear) med flera deadlines om dagen; bokning av pengar och värdepapper
• Finansiell administration för både svenska och utländska kunder däribland depåavstämning,
corporate actions och värdepapperslån
• Daglig kontakt med handlare, motparter och andra interna avdelningar
• Erbjuds befordran till finska kontoret i Helsningfors för att delansvara och säkerställa en smidig övergång och
integration av ett nytt Back Office system. Flög tre dagar i veckan till Helsingfors under flera månader
• Utvecklade en fördjupad kunskap inom finska värdepapper och dess specifika regelverk., fick senare ansvar
även för den danska värdepappersmarknaden
OMX STOCKHOLM STOCK EXCHANGE, DERIVATIVE MARKETS STOCKHOLM - 2004 – 2005
Email:
[email protected]
Mobil:
+46 70 483 53 57
Körkort:
B-körkort
Viktiga kunskaper
- Back Office administration
- Derivat: terminer, optioner och swappar
- FX, Råvaror och Fonder
- Aktier och Räntepapper
- Trading med finansiella elderivat & FX
- Corporate Actions
- Portföljhantering
- Finansiell marknadskunskap
- Utmärkt systemkunskap
Back office system
Trading system
- Simcorp Dimension
- Wizer ®
- RM Wizer
- VPC-systemet
- Cibois Trade XT
- Swift
- CLICK Trade
- Thomson Reuters Eikon
- SAXESS
- Citrix TRM
- TradeSeC
Kurser och Certifiering
- Certifierad Elhandlare, Svensk Energi
- Valutahandel, SEB
- Intoduktion till aktiederivat, OMX
- Strategier och uppföljning, OMX
- Värdering och syntetiska positioner, OMX
- Avancerat aktiederivat, OMX
Språk
- Svenska (modersmål)
- Engelska (flytande i tal och skrift)
Utbildning
CIVILEKONOMERNA - 2004
Diplom: Civilekonom Diplom
MÄLARDALENS UNIVERSITET - VÄSTERÅS - 2001 – 2004
Analytical Finance Ekonomie Kandidatexamen i Företagsekonomi
Filosofie Kandidatexamen i Nationalekonomi
MARTIN KOCH GYMNASIET - HEDEMORA - 1997 – 2000
Examen:
Samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomi
Intressen
Hälsosam mat
Tabata träning
Yoga
Löpning
Resa
Personlig utveckling
MARKETPLACE ADMINISTRATOR
• Effektiv och korrekt hantering av dagliga handelsderivat samt daglig kontakt med motparter
• Uppläggning av värdepapper, registrera derivat affärer och skicka depåsammandrag och börsmeddelanden
• Finansiell administrationen för alla finländska värdepapperslån inklusive transaktioner och viss handel
• Effektivisering genom kontinuerliga projektbaserade systemförbättringar
REFERENSER LÄMNAS PÅ BEGÄRAN
Umgås
Stand-up
comedy nights