Gökstensnytt nummer 6 2014-2015

Datum
Torshälla stads nämnd
Torshälla stads förvaltning
Gökstensskolan
1 (4)
2015-05-28
Gökstensnytt nr 6
Läsåret 2014-2015
Hej alla föräldrar och elever!
Sommaren närmar sig och det är snart skolavslutning. Vi ser tillbaka på ett innehållsrikt läsår med
många fantastiska elevprestationer och glädjefyllda stunder. Vi är stolta över våra elever och vår
personal som åter igen lyckats med goda resultat både gällande kunskaper och gällande trygghetsarbete.
Våra EL-projekt har varit mycket lyckade och uppskattade och vi fick möjlighet att visa upp flera av
projekten på Sagabiografen, Ebelingmuséet och på mässan Eskilstuna inspirerar. Under detta läsår har vi
även fått fram den underbara bilden på Torsharg då alla elever och all personal deltog. Vi har använt
bilden till att förnya tavlorna med våra ordningsregler och satt upp nya tavlor i alla klassrum. Vi kommer
även att sätta upp tavlor i korridorer med den fantastiska bilden. Vi blir då dagligen påminda om vår
gemenskap och den värdegrund vi vill ha på vår skola – Gökstensandan! I början av läsåret kommer
dessa värdeord att arbetas med extra mycket och vi skickar då även hem våra ordningsregler för
kännedom och påskrift av elev och vårdnadshavare.
Husråd och elevråd
Till vårt husråd har intresserade och engagerade föräldrarepresentanter kommit och även elevrådet har
deltagit vilket har berikat våra möten. Vi funderar även på att hitta nya former för föräldradelaktighet
och återkommer med tankar kring detta nästa läsår. Flera idéer kom fram på senaste husrådet. Vi
kommer att ha ett husråd hösten 2015 och protokoll från senaste husrådet ligger på vår hemsida.
Elevrådet berättade om sitt arbete med att planera, genomföra och möblera ”glasrummet”. Det är ett
uppskattat elevutrymme som äntligen är klart! Vi tackar elevrådet för deras engagemang och uppskattar
det intresse som elever i alla åldrar visar i skolfrågor och i arbetet som de genomför.
Närvaro
Vi har under året arbetat med att främja närvaro hos eleverna och det arbetet har varit framgångsrikt och
idag har vi en betydligt högre närvarostatistik. Vi vet att en hög närvaro och god undervisning gör en
stor skillnad för elevernas resultat och vi fortsätter detta arbete under kommande läsår. Vi har även sett
att vår kvällsskola/extra studietid har gett flera elever möjlighet att få mer undervisning och studiestöd
och vi kommer att fortsätta utveckla detta under nästa läsår.
Postadress
644 30 Torshälla
Besöksadress
Telefon, växel
Gökstenssgatan 4
016-710 10 00
E-post
Fax
Mobiltelefon
073-950 62 46
Webbplats
eskilstuna.se/torshalla
Eskilstuna – den stolta Fristaden
2015-05-28
Eskilstuna.se
Vår hemsida har fått nytt utseende och detta för att underlätta för alla som besöker hemsidan via
telefon/surfplatta. Vi gör detta för att förenkla för alla användare och hoppas att vi på detta sätt blir ännu
bättre.
Länstrafikens sommarlovskort
Sommarlovskortet är ett kort för dig till och med 18 år. Kortet gäller på Länstrafikens bussar i
Västmanlands, Södermanlands och Örebro län. Med Sommarlovskortet får du resa hur mycket du vill
under tiden 14 juni till och med den 22 augusti. Kortet kostar 500 kr.
På kortet, som är personligt, skriver du ditt namn och födelsedatum. Kortet viseras manuellt för föraren.
Vi tackar elever och föräldrar för ett gott samarbete och önskar er alla en underbar sommar och på
återseende till höstterminens start!
Varma hälsningar Anu, Jenny och Åsa
Läsårsinformation 2015-2016:
Skolavslutning
Skolavslutningen är 4 juni 2015 kl. 18:00-18:45.
Se bifogad inbjudan
Lov/ledighet
Sommarlov från 5 juni 2015 – 23 augusti 2015
Öppen verksamhet
Från och med vecka 28 då eleverna övergår till åk 4 kan man delta i Öppna verksamheten. Här kan du
köpa mellanmål, spela olika spel, lyssna på musik och göra läxor m.m. För att delta måste du lösa ett
gårdskort som kostar 25 kr.
Skolbarnomsorg under sommaren
Under vecka 28-31 har Gökstensskolans och Edvardslundsskolans fritids inkl. Öppna verksamheten
gemensam verksamhet på Edvardslundsskolan. För mer info titta på hemsidan eller prata med
fritidspersonalen. Kom ihåg att meddela ändring av ditt barns vistelsetider.
Skolstart i höst
Upprop 24 augusti 2015 kl. 8:15–10:00
Busstider vid skolstart läsår 2015-2016
Buss ordinarie linjetur till skolan
Hemresa från Gökstensskolan 10:20
Axelssons tur går till skolan 07:45 och hem 10:20
Terminstider för årskurs 1-9 läsåret 2015-2016
Höstterminen: 24 augusti 2015 – 22 december 2015 (22/12 inläst dag, kompensation för öppet hus)
Vårterminen: 7 januari 2016 – 10 juni 2016
2015-05-28
Terminstider för förskoleklass 2015-2016
Höstterminen: 24 augusti 2015 – 22 december 2015
Vårterminen: 7 januari 2016 – 10 juni 2016
Lov
Höstlov vecka 44 2015
Sportlov vecka 8 2016
Påsklov vecka 13 2015
Fredag den 6 maj (i samband med Kristi Himmelsfärds dag den 5 maj)
Måndag den 6 juni
Studiedagar
Torsdag den 7 januari 2016
Onsdag den 20 april 2016
Öppet hus
Torsdag den 26 november 17:30-19:00
Stängt på fritidshemmen/Öppen verksamhet
Fredag den 21 augusti 2015
Måndag den 26 oktober 2015
Höstens husråd: måndag den 5 oktober kl:18:00-20:00
2015-05-28
Inbjudan till Skolavslutning 2015
Föräldrar och närstående är välkomna att närvara på
Gökstensskolans sommaravslutning.
Vi samlas på skolgården torsdagen den 4 juni kl.18.00–18.45 för att avsluta året
med sång, musik och det traditionella rektorstalet
Vid regn träffas vi i idrottshallen enligt följande:
Åk F-5 kl. 18.00–18.30
Åk 6-9 kl. 18.45–19.15
Se hemsidan för närmare info.
Anu Enehöjd
Rektor 7-9
Varmt välkomna!
Jenny Ollén och
Åsa Lind
Rektor F-6
Biträdande rektor
Du gamla du fria
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord, Du tysta, Du glädjerika sköna! Jag hälsar
Dig, vänaste land uppå jord, Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. Din sol, Din
himmel, Dina ängder gröna.
Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat Ditt namn
flög över jorden. Jag vet att Du är och Du blir vad Du var. Ja,
jag vill leva jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva jag vill dö i
Norden.
(R. Dybeck, 1844)