Ladda hem kursblad

LÄRDOMAR FRÅN
UPPMÄRKSAMMADE
HAVERIER
Vad kan vi lära oss av skador och haverier?
Varför inträffar haverier och skador?
Vad är grundorsaken till att haverier och skador inträffar?
Vid varje händelse är ett viktigt tillfälle att lära sig
nya parametrar kring hur material, svetsteknologi och
­utrustning skall hanteras.
Under tre spännande dagar fokuserar
vi på uppmärksammade haverier
Vi går igenom dessa händelser och som
oberoende experter dra ut de viktigaste
lärdomarna ur olika perspektiv
KURS PÅ KASTELLET I STOCKHOLM 18 – 20 NOVEMBER 2015, V.47
Pannan som gick upp i rök
Haveri av rökgasfläkt
Vattenläckage i en sodapanna
Syrgastanken som flög i luften
Korrosionsangrepp på lutledning
Reparationssvetsning av påsvetsade kolstålstuber
Provtryckning av gasledning
Utmattning av omrörare
Provning av tryckkärl, spalttorn
Läckage på dricksvattenledning i rostfritt syrafast stål
Skador på endast svetsgods i höglegerat rostfritt stål
Materialskador uppkomna vid rengöring av utrustning
Materialtekniskt, Svetsteknologi
Ekonomiskt
Avtalsmässigt
Under kursen går vi igenom
viktiga områden
Vem har nytta att delta?
Föreläsare: Per Eric Eriksson, Civilingenjör, Metallurg, IWE, PROSWECO AB
Benny Halldin, Civilingenjör, Civilekonom, Röset AB
Yngve Levin, avtalsjurist, Outlook Europe HB
Upphandling av tryckbärande anordningar, tryckkärl
Oberoende tolkning av tryckkärlsdirektivet
Materialval och materialteknik
Svetsteknologi och svetsregler (ISO 3834)
Besiktningsregler
Grundorsaksanalys
Riskbaserat underhåll
Köpavtal och lagar
RBI
Avtalsteckning
Juridiska konsekvenser av materialhaverier
Du som:
... vill ta del av de senaste erfarenheterna från större skadehändelser
... ansvarar för eller arbetar med konstruk-
tion av industriell utrustning
... arbetar med tryckkärl och tryckbärande anordningar
... arbetar med svetstekniska frågor
... ansvarar för eller arbetar med underhåll av industriell utrusning
... är involverad i grundorsaksanalyser
... ansvarar för eller arbetar med inköp av tjänster eller viktiga komponenter
LÄRDOMAR FRÅN
UPPMÄRKSAMMADE
HAVERIER
KURS PÅ KASTELLET I STOCKHOLM 18 – 20 NOVEMBER 2015, V.47
Onsdagen den 18 november 09:00 - 17:30
Torsdagen den 19 november 08:00 - 17:00
Fredagen den 20 november 08:00 - ca 15:00
Anmälan
Tidigare kursdeltagare från bl.a. Vattenfall, Tekniska
Verken i Linköping, Kemira, Höganäs, Fortum, Öresunds­
kraft, Västervik Miljö och Energi AB, Holmen, RAMAB,
Södra Cell, Värö, Söderenergi, SCA, EON, Växjö Energi
AB och Smurfit Kappa.
“Kursen Lärdomar från uppmärksammade material­
haverier har en väldigt bra kombination av teknik,
ekonomi och juridik som är mycket kunskapsgivande
för vår bransch. De föreläsare som ledde kursen är väl
kunniga och pålästa inom sina kompetensområden.
De praktiska skadefallen som studerades på kursen är
mycket intressanta för vårt verksamhetsområde. Det är
väldigt positivt att man ej har för många deltagare på
kursen, det skapar ett gott utrymme för en öppen dialog.”
– Krister Johansson / Tekniska Verken i Linköping AB
Se kurs på www.prosweco.se
08:00 Sammanfattning av dag 2
– Per Eric Ericson
09:00 Lag och Avtal, Upphandling,
­Avtalsteckning
– Yngve Levin
10:00 Kaffe
10:15 forts. Lag och Avtal, Upphandling,
Avtalsteckning – Yngve Levin
11:00 Möjliga juridiska konsekvenser av
haverier – Yngve Levin
12:00 Lunch
13:00 Övningar
14:00 Genomgång av övningarna
– paneldiskussion (alla)
Avslutning, utvärdering + prisutdelning
Slut
09:00 Registrering o kaffe
09:30 Presentation, Förväntningar
09:45 Krav på material och svetsregler
– Per Eric Ericson
08:00 Sammanfattning Dag 1
10:15 Materialval, Materiallära
– Per Eric Ericson
09:30 Genomgång av krav på industriella – Per Eric Ericson
anläggningar, RBI Risk Baserad Inspektion 11:00 Kvalitetssäkring vid upphandling
– Per Eric Ericson
– Benny Halldin
12:00 Lunch
10.00 Kaffe
13:00 Presentation av materialtekniska
10:30 Praktikfall
skadefall – Per Eric Ericson
12:00 Lunch
14:30 Svetsning – Per Eric Ericson
13:00 Riskbedömning och riskbaserat
15:00 - 15:15 Kaffe
underhåll – Benny Halldin
15:15 Skadefall av svetsteknisk art
15:00 - 15:15 Kaffe
– Per Eric Ericson
15:15 - 16:00 forts. Riskbedömning och
19:00 Middag (frivillig kursmiddag)
riskbaserat underhåll – Benny Halldin
16.00 - 17.00 Avslutning och sammanfattning och förberedelse av Dag 3
Adress: Röset AB, Att: Benny Halldin, Kåtorp 50, 471 93 Kållekärr
Mail: [email protected] Tel: 0708-93 66 11
Pris per deltagare: 19,900 SEK
Om så önskas kan vi boka lämpligt logi för deltagare till
självkostnad, ange detta i så fall vid beställningen.