Nr 3/2015

Nr. 3 år 2015 (årgång 5)
G
Y
B
G
O
R
E
B
Hälsning till Bro och Brastads församlingar
ATT KOMMA TILL MOGNAD
Sensommartid är mognadens tid. Vi ser det på frukt och bär i naturen. Mogen frukt brukar vara
god frukt. Omogen frukt är hård, svårsmält och saknar viktiga smakessenser. Brådmogen eller
övermogen frukt saknar viktiga kvaliteter. Mognad kräver tid och lagom mängd sol och näring.
Sensommartid och höst sammanfaller med den tid i kyrkoåret som vi kallar trefaldighetstiden.
Tanken är att vi skall mogna i den trefald som är tro, hopp och kärlek. Den mognaden ger
mersmak. Gud vill att vi skall mogna och bära god frukt. I Selma Lagerlöfs kända roman Körkarlen
står den vackra bönen: ”Gud, låt min själ komma till mognad innan den skall skördas”. Den
bönen kan passa i sensommartid när vi rör oss i naturen och påminns om mognadens betydelse.
BEFRIAD FJÄRIL
En nässelfjäril kom in i vårt sovrum och förlorade sin frihet. Den flög och flög men hittade inte ut. Den
satte sig till slut på fönstret och såg olyckligt ut mot friheten men var tyvärr instängd. Jag fick syn på den
och öppnade ett fönster invid. Fjärilen vägrade att flytta på sig och jag fick hjälpa den ut i friheten. Kan
det vara så med oss människor? Gud väntar, lockar, hjälper och öppnar fönster och vi sitter fast och
förstår inte alltid vårt bästa? Instängdheten i oss själva och den olyckliga
ofriheten är själens tillstånd utan Gud. Men även den troende människan
kommer ibland fel och blir instängd i begränsande rum. Det goda budskapet
är att Gud vill hjälpa oss ut i friheten, ut i livet och ut i tro, hopp och kärlek.
Han förmår det även om vi ibland tycker att det känns instängt. Syftet med
vår församlingsverksamhet är inte att vi skall fastna i trånga
rum, utan att vi alla, små och stora, skall komma ut i trons
livsluft med helt nya möjligheter. Gud välsigne Dig!
Torbjörn Edebol
Kyrkoherde
TRE NYA MEDARBETARE
Kyrkomusikern Margaretha Hallgren, vik. församlingsassistenten Paulina Hogmalm
och diakonen Maria Edebol
är tre nya medarbetare
som vi hälsar välkomna i
församlingsarbetet.
Paulina
och Maria har tidigare
presenterats och välkomnats i Brobygge. Söndagen
den 30 augusti hälsas Margaretha särskilt välkommen
i våra gudstjänster. Margaretha har tillsammans med
maken Carl-Gustaf och sonen Jacob flyttat till oss från
Åmål och kommer att tjänstgöra på heltid som vår
kyrkomusiker. Vi önskar henne och övriga nyanställda
glädje och kraft i tjänsten.
FAMILJEKVÄLL DEN 12 NOVEMBER
Torsdagen den 12/11 kl. 18.30 – 20.30
blir det familjekväll i Brastads församlingshem. Vi lyssnar till den rolige och inspirerande familjepsykologen Alf B Svensson
som berättar om ”Att leva med barn” och
”Att hålla kärleken vid liv”. Vi ordnar aktiviteter för barnen och bjuder på enkel servering.
Anm. till past.exp. senast 10/11. Välkomna!
BIBELSTUDIER
Under fyra torsdagskvällar kl. 18.00
(8/10, 15/10, 29/10 och 5/11)
samlas vi till bibelstudier över Kolosserbrevet i Bro församlingshem med
kyrkoherden. Alla är välkomna!
’PRÖVA PÅ’ KÖR MED START 15 SEPTEMBER
Tycker du om sång? Är du osäker på om ”rösten
håller”? Vill du börja försiktigt? För dig bildar vi en
’Pröva på’ kör med start tisdagen den 15/9 kl. 19.00 i
Brastads församlingshem. Vår nya kantor Margaretha
Hallgren leder och entusiasmerar oss till sångarglädje
utan krav på perfektion. Var och en sjunger med sin
näbb. Alla är välkomna!
GYLLENE ÄPPLEN
Den här gruppen är för dig som är nyfiken och som
vill samtala om tro. Vi tar vara på
kloka ord i Erfarenhetens skrift och
i Böckernas bok. Namnet Gyllene
äpplen kommer från Ordspråksboken 25:11 där det
heter: ”Gyllene äpplen i silverskålar är ord som talas
i rättan tid”. Vi träffas fyra torsdagar kl. 19.00 under
hösten (3/9, 10/9, 17/9 och 1/10) i Brastads
församlingshem. Vid första tillfället väljs teman som vi
tillsammans bearbetar med kyrkoherden.
STICKCAFÉ
När höstmörkret lägrar sig samlas vi till stickcafé i
Bro prästgård den 30/9, 28/10 och 25/11 kl.
19.00-21.00. Vi dricker kvällste (eller motsvarande),
utbyter idéer och hämtar inspiration.
Välkomna med eller utan handarbete.
Diakonen Maria ”håller i trådarna”.
Ingen föranmälan krävs.
KLÄDINSAMLING
Klädinsamling äger rum i Brastads församlingshem
under vecka 44, den 26/10 – 30/10.
Kläder och skor som är hela
och rena för herr, dam och barn
samt täcken, påslakan, kuddar,
gardiner, leksaker och glasögon
mottages tacksamt måndagfredag i församlingshemmets
källare. Observera att insamlingen sker endast under
vecka 44! Vi hjälps åt att packa kläder onsdagen
den 4/11 kl. 14.00. Välkommen att hjälpa till och
tack för ditt bidrag till klädinsamlingen till förmån för
Rumäniens land och folk.
KYRKOKÖREN BÖRJAR 2 SEPTEMBER
Kyrkokören börjar höstens repetitioner onsdagen
den 2/9 kl. 18.30 i Bro församlingshem. Den nya
kyrkomusikern Margaretha Hallgren leder kören.
Nya och gamla korister hälsas välkomna!
Föräldra-barngruppen,
0-5 år
Start måndagen den 7
september i Brastads församlingshem.
Drop-in från kl. 09.30, sång och kramstund kl.
10.00-10.30, fika och lek till kl. 11.30.
MANSFRUKOST 17 OKTOBER
Lördagen den 17/10 kl. 09.00 blir det mansfrukost
i Bro församlingshem. Vi avnjuter en frukost, umgås
och lyssnar till kyrkoherden Carl-Gustaf Hallgren som
talar över ämnet ”Ledarskap - att utveckla människor”.
Mansfrukosten inleds med andakt, arrangeras av
männen i pastoratets internationella grupp och sker
i samarbete med Villa Bro, kostnad: 50 kr. Info/anm
senast 15/10 till past.exp. 0523 - 66 76 15
Kompisgruppen, 4-12 år
(Tidigare Miniorer och Juniorer. Nytt namn,
samma grupp).
Start måndagen den 7 september i Bro
församlingshem kl. 15.00-16.30. Vi fikar, pysslar,
leker, sjunger och har en kort andakt.
FÖRSAMLINGSAFTNAR
Torsdagen den 24/9 kl. 19.00 kommer Ulla Johansson
till Brastads församlingshem och talar om temat
”Medmänniska och medhjälpare”. Ulla är diakon
och föreståndare för Arkens sociala verksamhet i
Lysekil och delar sina erfarenheter med oss.
Draget, 4-12 år
Start tisdagen den 8 september i Brastads
församlingshem kl. 16.30-18.00. Vi fikar, pysslar,
leker, sjunger och har en kort andakt.
Torsdagen den 22/10 kl. 19.00 blir det församlingsafton i Bro församlingshem med naturfotografen och
berättaren Reine Jonsson. Reine visar naturbilder med
högsta kvalitet och kåserar kring naturens under.
Konfirmationsläsning
Start tisdagen den 1 september i Brastads
församlingshem. Konfirmanderna åker med buss
c:a kl. 14.30 direkt från skolan. Vi börjar med
fika och har undervisning till kl. 16.00.
Ledare är Torbjörn Edebol och Paulina Hogmalm
med konfirmandteam.
Torsdagen den 19/11 kl. 19.00 inbjuds till
församlingsafton i Brastads församlingshem med
kyrkomusiker Margaretha Hallgren. Hon leder oss i
allsång och psalmsång.
Familjegudstjänster
13/9 i Brastads kyrka
4/10 i Bro kyrka
8/11 i Brastads kyrka
I samband med familjegudstjänsterna delas roliga
ballonger ut till alla barn
med texten ”Alltid älskad”.
KOM MED TILL ISRAEL!
Nu i höst startar en studiecirkel om Israel – i dåtid och
nutid. Tanken är att cirkeln avslutas med en resa till
Israel våren 2016 eller hösten 2016.
Du får gärna vara med i studiecirkeln
även om Du inte vill eller kan följa
med till landet Israel. Tre träffar hålls
i höst med början måndagen den 28
september 2015 kl. 18.30 i Brastads församlingshem.
Alla intresserade är hjärtligt välkomna! Info: Jan-Åke
Karlsson.
BARN OCH UNGDOM
ALLHELGONAHELGEN I BRO OCH BRASTAD
I Bro kyrka inbjuds till Öppen-kyrka med servering i
samband med gravsmyckning torsdagen den 29/10
kl. 11.00 - 16.00 med orgelmusik kl. 15.00 samt
minnesgudstjänst 31/10 kl. 16.00. I Brastads kyrka
inbjuds till Öppen-kyrka med servering
fredagen den 30/10 kl. 11.00 - 16.00 med
orgelmusik kl.15.00 samt minnesgudstjänst
31/10 kl.18.00. Vid minnesgudstjänsterna
sjunger kyrkokören och namnen på dem
som under året lämnat oss läses upp till
ljuständning.
UPPTÄCKARGRUPPEN
träffas måndagen den 14 september kl. 18.30 i
Brastads församlingshem och därefter en kväll i
månaden, oftast måndagar. Kvällens ämne bestäms
av deltagarna en månad i förväg. Kom med förslag.
Vanligtvis inleder komministern med ett enkelt
anförande. Deltagarna lär mycket av varandra.
Under tiden serveras kaffe, te och bredda smörgåsar.
Inga förkunskaper krävs. Info: Jan-Åke Karlsson.
Varje församlingsafton innehåller servering och
avslutande andakt med präst eller diakon.
GEMENSKAPSLUNCHER
Vi inbjuder till två gemenskapsluncher under hösten.
Det blir dels onsdagen den 16/9 kl. 12.00 i Brastads
församlingshem och dels onsdagen den 18/11
kl. 12.00 i Bro församlingshem.
Måltiden kostar 20 kr och följs av andakt och några
önskepsalmer. Välkomna!
KVINNOFRUKOST 24 OKTOBER
Lördagen den 24/10 kl. 09.00 blir det kvinnofrukost
i Bro församlingshem. Vi äter en fyllig frukost som tillreds av Villa Bro och som kostar 50 kr. Vi lyssnar till
kyrkoherde Barbro Alvring som talar
över temat ”Präst för livet” och inleder med andakt. Kvinnofrukosten arrangeras av kvinnor i pastoratets internationella grupp och är endast för
kvinnor. Föranmälan senast 22/10
till diakonen Maria på tel:
0523 - 66 76 03 (ej via telefonsvararen).
GUDSTJÄNSTER HÖSTEN 2015
Bro
Brastad
Dag
Präst
30 aug 13 e Tref.
11.00 Högmässa, mu, km
18.00 Gudstjänst, mu, km
Välkomn+avtackn. av Konfirmandinskr. Avtackn+ välkomn.
kyrkomusiker, diakonins dag av kyrkomusiker, diakonins dag
5 sep Lördag
14.00 Dopgudstjänst 6 sep 14 e Tref.
09.30 Gudstjänst m dop
11.00 Högmässa 13 sep 15 e Tref.
11.00 Högmässa 14.00 Familjegudstjänst, km
20 sep 16 e Tref.
18.00 Taizegudstjänst, mu, km
11.00 Högmässa, mu, km
27 sep 17 e Tref.
11.00 Högmässa 18.00 Förbönsgudstjänst
4 okt Hel.Mik.dag
14.00 Familjegudstjänst, mu, km 11.00 Högmässa, mu, km
10 okt Lördag
14.00 Dopgudstjänst
11 okt Tacks.dag
09.30 Skördemässa, kör, kk
16.00 Psalmgudstjänst, mu,km 18 okt 20 e Tref.
18.00 Gudstjänst, km
11.00 Högmässa, km
25 okt 21 e Tref.
11.00 Förbönsmässa 18.00 Taizegudstjänst, mu, km
29 okt Torsdag
11-16 Öppen kyrka, 15 Orgel, km 30 okt Fredag
11-16 Öppen kyrka, 15 orgel, km
31 okt Alla helgons dag 16.00 Minnesgudstjänst, kör
18.00 Minnesgudstjänst, kör
1 nov Alla själars dag
16.00 Gudstjänst, km
11.00 Högmässa, km
7 nov Lördag
14.00 Dopgudstjänst
8 nov 23 e Tref. 11.00 Högmässa, km
14.00 Familjegudstjänst, mu, km 15 nov Sönd f domssön. 18.00 Gudstjänst
11.00 Högmässa 22 nov Domssöndagen
11.00 Högmässa, km
09.30 Gudstjänst, km
TE
JÅK
JÅK
TE
JÅK
TE
JÅK
TE
TE
JÅK
TE
JÅK, TE
JÅK
TE
TE
JÅK
TE
kk=kyrkkaffe i församlingshemmet km=kyrkmingel i kyrkans entrè
kör=kyrkokören
mu=musik- och/eller sånginslag
ADVENTSPYSSEL 26 NOVEMBER
Floristen Ing-Marie Fischer inspirerar oss till skapande i advents- och juletid. Vi samlas i Bro församlingshem
den 26/11 kl. 19.00. Anm. till diakon Maria före 16/11. Kostnad 50 kr som inkluderar adventsfika och
material till adventskrans.
Gåvor till skördemässan kl. 09.30 i Bro kyrka den 11/10 (och efterföljande kyrkkaffe med skördeauktion)
tas tacksamt emot i kyrkan före gudstjänsten eller i kyrkan lördagen den 10/10 kl. 15.00
Kontakt:
KONTAKTUPPGIFTER
Telefon:Mail:
Pastorsexpedition
Kyrkoherde Torbjörn Edebol
Komminister Jan-Åke Karlsson
Diakon Maria Edebol Kyrkomusiker Margaretha Hallgren
Vik. Församlingsass. Paulina Hogmalm Kyrkobokföringsass. Veronica Kvistrum
Service manager Ingrid Fransson
Kyrkvaktmästare Tommy Jimmefors (Brastad)
Kyrkvaktmästare Anders Hedlund (Brastad)
Kyrkvaktmästare Ulf Hansson (Bro)
Kyrkvaktmästare Henrik Andersson (Bro)
Bro Kyrka
Bro församlingshem
Brastads Kyrka
Brastads församlingshem
Kyrkoskjutsbeställning
0523-66
0523-66
0523-66
0523-66
0523-66
0523-66
0523-66
0523-66
0523-66
0523-66
0523-66
0523-66
0523-66
0523-66
0523-66
0523-66
0523-66
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
15
01
02
03
04
05
15
06
08
09
10
11
20
21
30
31
02
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Pastorsexpeditionens besöksadress:
Prästtorp 136, 454 91 Brastad
Öppet: Torsdag 09.00-12.00
Hemsidan: www.bro-brastad.se Där finns information om vår verksamhet.
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Torbjörn Edebol