Enheter per ordklass med minst 3 sublemmaformer efter fallande

1.1.7. Enheter per ordklass med minst 3 sublemmaformer efter fallande antal sublemmaformer
Units by word-class with 3 or more sub-lemmatic forms by descending number of
sub-lemmatic forms
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
allmän -/
253
8
mogen -/
64
7
konstnärlig -/
105
6
aktuell - /
210
8
liberal -/
60
7
kinesisk -/
104
6
svart - /
190
8
konkret -/
53
7
privat -/
101
6
riktig -/
186
8
tunn -/
53
7
o m ö j l i g -t
100
6
öppen -/
182
8
egendomlig -/
49
7
fast -/
91
6
Adjektiv ( öv )
rätt -/
157
8
mjuk -/
43
7
spansk -/
89
6
Adjectives
märklig -/
155
8
underbar
43
7
italiensk - /
87
6
vid -/
124
8
dyrbar -/
41
7
kvinnlig -/
86
6
1.1.7.1.
(s l v )
-t
stor -/
3463
14
väldig-/
112
8
gynnsam -/
40
7
kommunistisk -/
85
6
6
h ö g -/
697
13
glad -/
110
8
o b eh a g l i g - /
36
7
o k ä n d -t
85
stark -/
372
13
kristen -/
109
8
orolig -/
36
7
värre
85
6
u n g -/
587
12
bred -/
103
8
exklusiv -/
35
7
ond -/
84
6
1911
11
kall-/
103
8
primitiv-/
35
7
sovjetisk-/
82
6
gammal-/
ny-/
751
11
sann-/
97
8
kato lsk-/
34
7
självklar-/
80
6
sen -/
665
11
djup -/
93
8
m ä r k v ä r d i g -/
33
7
lokal - /
79
6
modern -/
397
11
k r af t i g - /
91
8
o l y c k l i g -/
32
7
afrikansk -/
78
6
fin-/
251
11
vuxen-/
79
8
jämn-/
31
7
traditionell-/
77
6
nära-0
226
11
intensiv-/
78
8
trogen-/
31
7
kritisk-/
76
6
vacker - /
225
11
aktiv -/
77
8
neutral -/
27
7
fullständig -/
69
6
allvarlig-/
170
11
lycklig-/
73
8
extrem-/
26
7
betydelsefull-/
68
6
94
11
grön-/
71
8
söt-/
26
7
eventuell-/
68
6
lång -/
584
10
konservativ -/
67
8
v e t t i g -/
26
7
sistnämnd -/
68
6
svår -/
573
10
rimlig -/
66
8
lärd -/
25
7
ovanlig -/
65
6
v i k t i g -/
404
10
r a d ik a l - /
64
8
subtil -/
25
7
e g e n t l i g -/
63
6
v a n l i g -/
375
10
grå -/
57
8
ö m t å l i g -/
25
7
ursprunglig -/
62
6
intressant - /
258
10
hemlig -/
55
8
besynnerlig -/
24
7
k u n g l i g -t
61
6
låg -/
207
10
vänlig -/
54
8
fet -/
23
7
gul -/
58
6
enkel -/
197
10
grov -/
52
8
hänsynslös -/
22
7
typisk -/
57
6
naturlig -/
195
10
underlig -/
52
8
grym -/
21
7
s ä l l s yn t - /
54
6
sä ker -/
161
10
trolig -/
50
8
nordlig -/
217
andlig -/
53
6
s n a b b -/
144
10
osäker -/
45
8
rörlig -/
217
finsk -/
53
6
rik -/
139
10
färsk -/
41
8
elementär -/
20
7
lugn - /
53
6
lämplig -/
135
10
torr -/
41
8
v a n s k l i g -/
20
7
socialdemokratisk - /
53
6
intellektuell-/
114
10
förnämlig-/
40
8
sorglig-/
19
7
tyst-/
53
6
billig-/
105
10
mild-/
40
8
desperat-/
17
7
ständig-/
51
6
svag-/
95
10
intim-/
39
8
hederlig-/
16
7
utomordentlig-/
51
6
populär -/
69
10
härlig -/
37
8
k u s l i g -/
15
7
teoretisk -/
50
6
djärv -/
53
10
häftig -/
34
8
solig -/
14
7
trevlig -/
46
6
vild-/
53
10
värdig-/
33
8
frodig-/
11
7
västtysk-/
46
6
karakteristisk -/
38
10
tjock -/
30
8
rå -/
9
7
skånsk -/
45
6
t i d ig - /
258
9
mager -/
28
8
egen -/
929
6
r a t i on e l l - /
43
6
kort - /
253
9
ansp råkslös -/
27
8
bättre
590
6
s k a r p -/
43
6
lätt -/
231
9
framgångsrik -/
27
8
mer
585
6
smal -/
43
6
hård -/
188
9
ädel - /
23
8
amerikansk -/
507
6
trång -/
43
6
väsentlig -/
174
9
förnäm -/
20
8
politisk -/
432
6
schweizisk -/
42
6
ren -/
145
9
intelligent -/
20
8
övrig -/
432
6
pedagogisk -/
416
berömd-/
111
9
ståtlig-/
19
8
möjlig-/
384
6
skandinavisk-/
41
rolig -/
107
9
sällsam -/
14
8
fransk -/
321
6
välkänd -/
41
6
värdefull -/
93
9
svensk -/
1347
7
ekonomisk -/
319
6
b l y g s a m -t
40
6
farlig-/
6
blå -/
88
9
själv -/
1325
7
tysk -/
287
6
österrikisk -/
40
6
sjuk -/
82
9
e n d a -0
484
7
brittisk -/
254
6
i n h e m s k -t
39
6
varm -/
819
mindre
392
7
internationell -/
247
6
faktisk -/
38
6
ljus -/
71
9
k l ar - /
377
7
engelsk -/
215
6
m e n i n g s l ö s -/
38
6
fattig -/
62
9
äldre
220
7
teknisk - /
186
6
nyttig -/
38
6
r i n g a -</>
62
9
full -/
199
7
rysk -/
185
6
abstrakt - /
37
6
livlig -/
60
9
enskild -/
195
7
känd -/
180
6
e v i g -/
37
6
besvärlig -/
58
9
röd -/
192
7
militär -/
177
6
sakkunnig -/
37
6
s t r ä n g -/
58
9
personlig -/
187
7
dansk -/
174
6
ful -/
36
6
mäktig -/
57
9
ensam -/
157
7
verklig -/
172
6
k ä ns l i g - /
36
6
klok -/
55
9
bekant - /
155
7
utländsk -/
168
6
parlamentarisk -/
36
6
skicklig-/
54
9
effektiv-/
112
7
gemensam-/
166
6
blind-/
35
6
bitter -/
48
9
angelägen -/
103
7
s p e c i e l l -t
154
6
stolt -/
35
6
helig -/
43
9
medveten -/
98
7
historisk -/
152
6
trött -/
35
6
het -/
38
9
utmärkt -/
96
7
nordisk -/
150
6
samtida -0
34
6
långsam-/
35
9
skön-/
93
7
mänsklig-/
131
6
säregen-/
34
6
kär -/
26
9
d ö d -t
91
7
central -/
127
6
romersk -/
33
6
trist -/
26
9
d y r -/
88
7
främre
122
6
sannolik -/
33
6
flitig-/
24
9
frisk-/
88
7
praktisk-/
120
6
tråkig-/
33
6
god-/
714
8
tung-/
88
7
religiös-/
113
6
aggressiv-/
32
6
förre
582
8
mörk-/
84
7
statlig-/
112
6
polsk-/
32
6
vit -/
354
8
tydlig -/
78
7
norsk -/
108
6
anonym -/
316
fri -/
282
8
våldsam -/
74
7
demokratisk -/
107
6
elegant -/
316
151
1.1.7.
Lemman med min st 3 sublemmaformer • Lem mas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
försiktig -/
isländsk -/
jättelik -/
noggrann -/
optimistisk-/
orimlig-/
saklig-/
bekväm -/
judisk -/
ambitiös -/
indisk -/
sympatisk - /
trivsam -/
ödesdiger -/
as g -t
dyster -/
ironisk -/
genial -/
nykter -/
perfekt -/
snygg -/
administrativ - /
felaktig -/
ivrig -/
osynlig -/
förträfflig -/
grundlig-/
oskyldig-/
revolutionär -t
stillsam -/
kraftfull -/
oklar -/
permanent -/
utförlig -/
frän -/
kunnig -/
trygg -/
blek -/
briljant -/
obestridlig -/
nervös -/
provisorisk -/
bister -/
from -/
fruktbar -/
legendarisk -/
marockansk -/
slutgiltig -/
fyllig -/
Mig
kärv -/
lustig -/
mondän -/
rhodesisk -/
obekväm -/
sydlig -/
taktisk -/
trivial -/
elak - /
lättillgänglig -/
makaber -/
okonventionell -/
opersonlig -/
svartvit -/
torftig-/
hemsk -/
kubansk -/
livaktig -/
Precis -/
ryktbar -/
sensuell -/
ärlig -t
envis-/
inflytelserik -/
informell -/
kuriös -/
overklig -/
chilensk -/
hetsig -/
omedveten -/
152
F Sub
31
6
31
6
31
6
316
31
6
31
6
31
6
30
6
30
6
28
6
28
6
28
6
28
6
28
6
21
6
27
6
27
6
26
6
26
6
26
6
26
6
25
6
25
6
25
6
25
6
24
6
24
6
24
6
24
6
24
6
23
6
23
6
23
6
23
6
22
6
21
6
216
20
6
20
6
20
6
19
6
19
6
18
6
18
6
18
6
18
6
18
6
18
6
17
6
17
6
17
6
17
6
17
6
17
6
16
6
16
6
16
6
16
6
15
6
15
6
15
6
15
6
15
6
15
6
15
6
14
6
14
6
14
6
14
6
14
6
14
6
14
6
13
6
13
6
13
6
13
6
13
6
12
6
12
6
12
6
Enhet
belgisk - /
effektfull -r
förnuftig -/
irländsk -/
modig-/
skenbar-/
legitim-/
grandios -/
lantlig -/
obarmhärtig -/
anglosaxisk -/
flott -t
fräck -/
omistlig -/
krass -/
vis -/
neurotisk -/
hel -/
sist
yttre
nödvändig -t
nuvarande -0
social -/
europeisk -/
färdig -/
litterär -/
normal-/
dålig-/
direkt -/
officiell -/
främmande -0
dramatisk -/
total -/
borgerlig -/
psykologisk -/
klassisk -/
nationell -/
offentlig -/
vetenskaplig -/
uppenbar -/
enorm -/
positiv - /
estetisk -/
kommunal -/
akademisk -/
tom -/
unik -/
lik -/
moralisk -/
realistisk-/
konventionell -/
grekisk -/
äkta -0
självständig - /
påtaglig -/
framtida -0
tillfällig -/
kulturell -/
medicinsk -/
negativ -/
sämre
absolut -/
verksam -/
fantastisk -/
omedelbar-/
psykisk -/
tillgänglig -/
tänkbar - /
romantisk -/
lyrisk - /
anmärkningsvärd -/
daglig -/
ledig-/
originell - /
civil -/
villig -/
sexuell -/
tät - /
absurd -/
elektrisk -/
F Sub
11
6
11
6
11
6
116
11
6
11
6
10
6
9
6
9
6
9
6
8
6
8
6
8
6
8
6
7
6
7
6
6
6
1116
5
389
5
267
5
198
5
194
5
187
5
127
5
125
5
123
5
115
5
112
5
105
5
101
5
99
5
98
5
95
5
93
5
92
5
85
5
85
5
85
5
81
5
79
5
77
5
76
5
73
5
73
5
72
5
69
5
69
5
66
5
66
5
65
5
64
5
63
5
62
5
61
5
60
5
56
5
54
5
53
5
53
5
53
5
53
5
515
515
50
5
50
5
50
5
50
5
48
5
47
5
45
5
44
5
44
5
44
5
44
5
43
5
43
5
42
5
42
5
40
5
40
5
Enhet
fredlig-/
kyrklig -f
obetydlig -/
tacksam -/
avlägsen-/
frivillig-/
individuell-/
enhetlig -/
exakt -/
medeltida -0
principiell -/
rund -/
juridisk - /
objektiv -/
snäll -/
övre
definitiv -/
grotesk - /
ideologisk -/
nutida -0
stilla -0
industriell -/
kemisk -/
magnifik -/
sluten -/
dekorativ -/
facklig-/
kollektiv-/
löjlig -/
lös -/
tragisk -/
bestämd -/
kommersiell -/
mekanisk -/
otrolig -/
socialistisk -/
västerländsk -/
årlig -/
fruktansvärd -/
japansk -/
oerhörd -/
antik -/
brun -/
falsk -t
matematisk -t
oväntad -/
vital -/
långvarig -/
ordentlig -/
ytlig-/
akut -/
utsökt -/
energisk -/
festlig -/
materiell -/
ofrånkomlig -/
representativ -/
tvivelaktig -/
fjärran -0
patetisk -/
rak - /
överlägsen -/
brutal -/
ordinarie -0
banal-/
biologisk -/
brokig -/
holländsk -/
hygglig -/
häpnadsväckande -0
markant -/
mystisk -/
naiv-/
symbolisk -/
vardaglig -/
komisk -/
oändlig -/
portugisisk -/
strategisk -/
subjektiv -/
F Sub
40
5
40
5
40
5
40
5
39
5
39
5
39
5
38
5
38
5
38
5
38
5
38
5
37
5
36
5
36
5
36
5
35
5
35
5
35
5
35
5
35
5
34
5
34
5
34
5
34
5
33
5
33
5
33
5
33
5
33
5
33
5
32
5
32
5
32
5
32
5
32
5
32
5
32
5
31
5
315
315
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
29
5
29
5
29
5
28
5
28
5
27
5
27
5
27
5
27
5
27
5
27
5
26
5
26
5
26
5
26
5
25
5
25
5
24
5
24
5
24
5
24
5
24
5
24
5
24
5
24
5
24
5
24
5
24
5
23
5
23
5
23
5
23
5
23
5
Enhet
sydafrikansk -/
dunkel -t
etruskisk -t
filosofisk -t
paradoxal-/
poetisk-/
rymlig-/
stabil -/
sund -/
entusiastisk -/
osannolik -/
sensationell -/
självbiografisk -/
storslagen - /
suggestiv -/
teologisk -/
utpräglad -/
autentisk - /
bisarr -/
drastisk -/
exotisk -t
folklig -/
genuin -/
idyllisk -/
korrekt -/
kroppslig -/
monumental-/
pålitlig-/
sovjetrysk -/
jugoslavisk -/
latent -/
ofullständig -/
rytmisk -/
sociologisk -/
vidsträckt -t
östeuropeisk -/
fundamental -/
generös -/
idealisk -/
meningsfull -/
pittoresk -/
plötslig -/
riskabel -/
slutlig -/
stadig -/
automatisk -/
behaglig -/
blodig -/
gedigen -/
geografisk-/
gåtfull - /
luftig -/
maximal -/
praktfull -/
sentimental -/
seriös -/
ömsesidig -/
artificiell -/
blank -/
bristfällig -/
egenartad -/
förstnämnd -/
genomskinlig -/
giltig -/
harmonisk-/
högtidlig -/
kompakt -/
latinamerikansk -/
reguljär -/
snäv -/
expressiv -/
fristående -0
fräsch-/
ointressant -/
passiv -/
polemisk -/
smidig -/
statistisk -/
suverän -/
synlig -/
F Sub
23
5
22
5
22
5
22
5
22
5
22
5
22
5
22
5
22
5
21
5
215
21
5
21
5
215
21
5
21
5
215
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
19
5
19
5
19
5
19
5
19
5
19
5
19
5
18
5
18
5
18
5
18
5
18
5
18
5
18
5
18
5
18
5
17
5
17
5
17
5
17
5
17
5
17
5
17
5
17
5
17
5
17
5
17
5
17
5
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
15
5
15
5
15
5
15
5
15
5
15
5
15
5
15
5
15
5
15
5
1.1.7.
Lemman med m inst 3 sublemmaformer • Lem mas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
ungersk -/
begriplig -/
blond -/
15
14
14
5
5
5
kristlig -/
o å t k o m l i g -t
s m å l ä n d s k -t
9
9
9
5
5
5
fysisk -/
spontan -/
s y s t e m a t i sk - /
23
23
23
4
4
4
skulptural -/
sur -/
vemodig -/
13
13
13
4
4
4
delikat -/
h u m a n -/
hållbar -/
14
14
14
5
5
5
smärtsam -/
s o b e r -/
v a s s -/
9
9
9
5
5
5
visuell -/
e m o t i o ne l l - /
hopplös -/
23
22
22
4
4
4
å l d r i g -/
öde -0
asiatisk -/
13
13
12
4
4
4
intrikat -/
lågmäld -/
l å n g si k t i g - /
14
14
14
5
5
5
ansenlig -/
e p i s k -/
förmånlig-/
8
8
8
5
5
5
märkbar -/
underjordisk -/
gängse-0
22
22
21
4
4
4
besk -/
finländsk -/
frisinnad-/
12
12
12
4
4
4
obegränsad -/
oundviklig-/
pessimistisk -/
relativ-/
republikansk -/
spirituell -/
tidsenlig -/
empirisk -/
finansiell -/
14
14
14
14
14
14
14
13
13
5
5
5
5
5
5
5
5
5
konsthistorisk -/
s a ft i g - /
teatralisk -/
upphöjd-/
välordnad -/
ä l s k v ä r d -/
ö v e r f l ö d i g -/
a r t i g -/
auktoritativ - /
8
8
8
8
8
8
8
7
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
intern -/
logisk-/
naken -/
olämplig-/
påfallande -0
r i kl ig - /
tveksam - /
gammaldags -0
v ä r n p l i k ti g - /
214
21
4
214
21
4
21
4
21
4
214
20
4
20
4
grann -/
h j äl p l ö s - /
intakt -/
iskall-/
k o m p le t t - /
myndig -/
o m o ti v e r a d - /
orättvis -/
o u m bä r l i g - /
12
12
12
12
12
12
12
12
12
4
4
4
4
4
4
4
4
4
hektisk -/
heroisk -/
konstruktiv -/
13
13
13
5
5
5
excentrisk -/
fantasilös -/
g o d t y c kl i g -/
7
7
7
5
5
5
befintlig -/
duktig -/
dynamisk -/
19
19
19
4
4
4
ovidkommande -0
pinsam -/
sinnrik -/
12
12
12
4
4
4
kulturhistorisk -/
magisk -/
o r g a n i s a t o r i sk - /
13
13
13
5
5
5
h j ä r t l i g -/
i f r å g a v a r a nd e - 0
lidelsefull -/
7
7
7
5
5
5
erotisk -/
lättläst - /
n a t u r v e t e n s k a p l i g -/
19
19
19
4
4
4
slagkraftig -/
sval - /
v ä l b e ka n t - /
12
12
12
4
4
4
parisisk-/
p u r i t a n s k -/
13
13
5
5
omstridd-/
stormig-/
7
7
5
5
sofistikerad-/
tunisisk-/
19
19
4
4
välvillig-/
artistisk-/
12
11
4
4
statisk-/
a l l s id i g - /
biblisk-/
fatal-/
flyktig-/
frikyrklig-/
f ä r g s t a r k- /
förklarlig-/
gaullistisk-/
marin-/
mångårig-/
naturalistisk-/
nordvietnamesisk-/
primär-/
sparsam-/
storartad-/
urgammal -/
genetisk-/
hemlighetsfull-/
jordisk-/
kvick-/
ljuvlig-/
långhårig-/
nattlig-/
otäck-/
p a s s i o n e r a d -/
pornografisk-/
siciliansk-/
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
styv-/
tematisk-/
tän kvärd-/
v e r k n i n gs f u l l - /
fyraårig-/
mustig-/
mångfacetterad-/
temporär-/
tålmodig-/
bayersk-/
bjärt-/
celeber-/
fiffig-/
infantil-/
olik-/
fler
inre
värd-/
manlig-/
skyldig-/
önskvärd-/
onödig-/
ansvarig-/
välkommen-/
annorlunda-0
dåvarande-0
diplomatisk-/
avsevärd-/
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
729
477
117
111
53
52
51
49
47
47
46
44
40
37
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
homosexuell-/
medelålders-0
p r o d u kt i v - /
ypperlig-/
östtysk-/
arkitektonisk-/
gigantisk-/
kronisk-/
nazistisk-/
professionell-/
sedvanlig-/
stel-/
ändamålsenlig-/
dum-/
elektronisk-/
e n a s t å e n de - 0
erforderlig-/
k a r ol i n s k - /
nyutkommen-/
organisk-/
prydlig-/
rättvis-/
sliten-/
snar-/
ungdomlig-/
diskret-/
f r a g m e nt a r i s k - /
konsekvent-/
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
b e t y d e l s e l ö s- /
blid-/
brant-/
funktionsduglig-/
h u vu d s a k l i g - /
klinisk-/
knapp-/
k o n tr o v e r s i e l l - /
lärorik-/
monoton-/
m u n t l i g- /
pikant-/
satirisk-/
surrealistisk-/
syntetisk-/
västsvensk-/
algerisk -/
australisk-/
egyptisk-/
förlegad-/
gångbar-/
h i t t i l l s v ar a n d e - 0
infödd-/
kortfattad-/
legal- /
livsviktig-/
m e d b o r g e r l i g- /
munter-/
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
symfonisk-/
uttrycksfull-/
visionär-/
ändlös-/
d a m m i g -/
diffus -/
fantasifull -/
indirekt -/
11
11
11
11
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
oberoende-0
u t r i ke s p o l i t i s k - /
musikalisk-/
belägen-/
som -/
otillräcklig -/
anhörig -/
användbar -/
36
4
35
4
33
4
32
4
32
4
32
4
314
314
moderat-/
orörd-/
progressiv-/
rask-/
stilistisk -/
u p p s e e n de v ä c k a n d e - 0
v ä s t e ur o p e i s k - /
bar -/
15
15
15
15
15
15
15
14
4
4
4
4
4
4
4
4
okomplicerad-/
o l i d li g - /
olympisk-/
orientalisk-/
o u t h ä rd l i g - /
outtröttlig -/
o v ä s e n t l i g -/
platt -/
10
10
10
10
10
10
10
10
4
4
4
4
4
4
4
4
kaotisk -/
lekfull -/
lojal -/
plastisk -/
plågsam -/
rar -/
samhällelig -/
spröd -/
sydsvensk -/
universell -/
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
formell -/
oförändrad - /
a r a b i s k -/
likgiltig - /
oviss" -/
reell -/
t a l r i k -/
u n d e r u t v e c k l a d -/
ensidig -/
obligatorisk -/
30
30
28
28
27
26
26
26
25
25
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
etisk -/
experimentell -/
i n r i k e s p o l i t is k - /
k v a rv a r a n d e -0
motbjudande -0
obefintlig -/
okunnig -/
solid -/
stram -/
beklaglig -/
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
preliminär -/
rostfri -/
separat -/
själslig -/
spänd -/
svårlöst -/
tokig -/
vek -/
välgjord -/
v ä r l ds b e r ö m d -/
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
våt -/
äventyrlig-/
ödslig -/
fascistisk -/
frusen -/
förfärlig-/
10
10
10
9
9
9
5
5
5
5
5
5
attraktiv -/
otänkbar-/
s p r å k l i g -/
v ä l g ö ra n d e -0
acceptabel -/
adekvat-/
24
24
24
24
23
23
4
4
4
4
4
4
diger -/
färgrik-/
fördelaktig -/
galen -/
geometrisk -/
grund-/
13
13
13
13
13
13
4
4
4
4
4
4
analytisk -/
baltisk-/
brottslig -/
byråkratisk -/
distinkt -/
d o gm a t i s k - /
9
9
9
9
9
9
4
4
4
4
4
4
g ö t e b or g s k - /
högljudd -/
9
9
5
5
angenäm -/
e n t y d i g -/
23
23
4
4
långtgående -0
metafysisk -/
13
13
4
4
förtjänstfull -/
h a n d e l s po l i t i s k - /
9
9
4
4
*7-713417 NFO 2
]53
1.1.7.
Lemman med m inst 3 sublemmaformer • Lem mas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
hemlös -t
humorist isk -t
9
9
4
4
livskraftig -t
ljusblå - t
7
7
4
4
bitsk -t
brysk -t
5
5
4
4
öve rdådig -t
viss -t
4
765
4
3
jämförb ar -t
karg -t
konstlad -t
koreografisk -t
9
9
9
9
4
4
4
4
lund ensisk -t
läcker -t
mod ernistisk -t
närbelägen -t
7
7
7
7
4
4
4
4
bulgarisk -t
enveten -t
fasansfull -t
flack -t
5
5
5
5
4
4
4
4
små -t
lille
bra -0
nästa
278
235
231
214
3
3
3
3
livfull -t
lömsk -t
merkantil -t
9
9
9
4
4
4
närgången - t
nödig -t
operativ -t
7
7
7
4
4
4
fullödig -t
furstlig -t
färgspr akande -0
5
5
5
4
4
4
åtskillig -t
tillräcklig -t
fel -0
203
82
58
3
3
3
mångsidig -t
norrländsk -t
närbesläktad -t
oberörd -t
9
9
9
9
4
4
4
4
otvetydig -t
patologisk -t
provinsiell -t
psykiatrisk - t
7
7
7
7
4
4
4
4
föraktlig -t
förunderlig -t
föränderlig -t
global -t
5
5
5
5
4
4
4
4
van -t
rejäl -t
nämnvärd -t
enig -t
33
29
27
25
3
3
3
3
offensiv -t
ogynnsam -t
ohygglig -t
9
9
9
4
4
4
semantisk -t
sinnlig -t
sirlig -t
7
7
7
4
4
4
gustaviansk -t
hopp full -t
humanistisk -t
5
5
5
4
4
4
fede ral -t
gyllene -0
identisk -t
25
3
22
3
213
olöst -t
otillfredsställande -0
9
9
4
4
slitstark -t
smakfull -t
7
7
4
4
hämningslös -t
igenkännlig -t
5
5
4
4
likartad -t
redo -0
213
20
3
otålig -t
rustik -t
seg -t
9
9
9
4
4
4
småborgerlig -t
socialpolitisk -t
stridbar -t
7
7
7
4
4
4
innehållsrik - i
inofficiell -t
knivskarp -t
5
5
5
4
4
4
rosa -0
vag -t
obegriplig -t
20
19
18
3
3
3
självfallen -t
skönlitterär -t
spartansk -t
sträv -t
synskadad -t
9
9
9
9
9
4
4
4
4
4
strikt -t
tröstlös -t
tysksprå kig -t
vidlyftig -t
vulgär -t
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
kontant -t
livslång -t
matt -t
mirakulös -t
motvillig -t
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
fysiologisk -t
förstkla ssig -t
konstig -t
nedre
skeptisk -t
17
17
16
16
16
3
3
3
3
3
9
9
4
4
våghalsig -t
ymnig -t
7
7
4
4
mörkblå -t
nyutexaminerad -t
5
5
4
4
aktningsvärd -t
efterlängtad -t
15
15
3
3
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ökänd -t
antikvarisk -t
arkeologisk -t
beskedlig -t
bräcklig -t
cerebral -t
dödlig -t
färg grann -t
förstånd ig -t
försvarslös -t
förtrolig -t
gles -t
halvhjärtad -t
hotfull -t
hypotetisk -t
idealistisk -t
kalifornisk -t
listig -t
lovvärd -/
marxistisk -t
nystartad -t
oansvarig -t
obe stämd -t
obesvarad -t
ovan -t
pampig -t
prästerlig -t
rabiat - t
randig -t
robust -t
rum änsk -t
skäggig -t
slapp -t
stillastående -0
suspekt -t
tidskrävande -0
totalitär -t
trasig -t
turkisk -t
ultraviole tt -t
upprori sk -t
välbehövlig -t
åländsk -t
åtko mlig -t
öländsk -t
öm -t
allv arsam -t
ansvarsfull -t
atensk -t
avgi ftsfri -t
bakomliggande -0
befängd -t
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
obeaktad -t
oemotståndlig -t
oersättlig -t
ofrivillig -t
ofullbordad -t
ohöljd -t
omdiskutera d -t
omätlig -t
otydlig -t
potentiell -t
problematis k -t
rutten -t
sagolik -t
sakral - t
skämtsam -t
skär -t
svårförklarlig -t
thailändsk -t
toppmodern -t
trolsk - t
tuff -t
tvåårig -t
välorganiserad -t
världshistorisk -t
anti -kommunistisk -t
arb etsam -t
drist ig -t
eftersträvansvärd -t
enslig -t
fonetisk -t
framstegsvänlig -t
förskräcklig -t
halt -t
helgjuten -t
höghalsad -t
liturgisk -t
medelmåttig -t
morisk -t
namnkunnig -t
nöjsam -t
odödlig -t
orationell -t
ornitologisk -t
preciös -t
prisbillig -t
riksbekant -t
smaklös -t
substantiell -t
sydländsk - /
tålamodsprövande -0
vidunderlig -t
öppenhjärtig -t
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
fientlig -t
måttlig -t
obekant -t
steril -t
oförenlig -t
ojä mn -t
sekundär -t
besläktad -t
förtrogen -t
gen omgripande -0
skälig -t
vertikal -t
afro-asiatisk -t
bekläm mande -0
ekumenisk -t
erfaren -t
kontinuerlig -t
likvärdig -t
lönsam -t
mellersta
noga -0
omtyckt -t
orealistisk -t
ovärderlig -t
resistent -t
tillförlitlig -t
usel -t
vaken -t
akus tisk -t
bokstavli g -t
bottenlös -t
diskutabel -t
enfärgad -t
fåtal ig -t
försvarlig -t
gemen -t
generell -t
informativ -t
klen -t
livsfarlig -t
ljum -t
massiv -t
målerisk -t
obruten -t
ova nnä mnd -t
regelbunden -t
skadlig -t
skriftlig -t
trovärdig -t
värdelös -t
ängslig -t
arktisk -t
15
3
15
3
15
3
15
3
14
3
14
3
14
3
13
3
13
3
13
3
13
3
13
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
10
3
tidsödande -0
underliggande
-0
upplyst -t
uppsluppen -t
vidrig -l
vietnamesisk -t
välskött -t
vänskapl ig -t
bostadspo litisk -t
defensiv -t
enformig -t
exp ansiv -t
feodal -t
förr ädisk -t
hysterisk -t
hävdvu nnen -t
höggradig -t
journalistisk -/
klumpig -t
konstitutionell -t
kortvari g -t
kännbar -t
mental -t
mexikansk -t
mytologisk -t
ofantlig -t
ojämförlig -t
omänsk lig -t
ord inär -t
oskuldsfull -t
oöverträffad -t
parodisk -t
persisk -t
reaktionär -t
rostig -t
sorgsen -t
specifik -t
sportig -t
stereotyp -t
svårbemästrad -t
tropisk -t
varaktig -t
victoriansk -t
världslig -t
åskådlig -t
asketisk -t
barnslig -t
bofast -t
enfaldig -t
förarglig -t
hom ogen -t
irrationell -t
kilometerlång -1
kolonial -t
154
F Sub
1.1.7.
Lemman med m inst 3 sublemmaformer • Le mmas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
befogad -t
10
3
psykoanalytisk -t
8
3
antisemitisk -t
6
3
byzantinsk -t
5
3
beige -0
beundransvärd -t
djupgående - 0
10
10
10
3
3
3
radioaktiv -t
rådgivande -0
skiljaktig -t
8
8
8
3
3
3
bedrövlig -t
bekymmersam -t
beskaffad -t
6
6
6
3
3
3
bärkraftig -t
dimmig -t
disig -t
5
5
5
3
3
3
fuktig -t
fullvärdig -t
10
10
3
3
tillämplig -t
trög -t
8
8
3
3
dåtida -0
ensamstående - 0
6
6
3
3
dubbelbottnad -t
duglig -t
5
5
3
3
grafisk -/
gudomlig -t
hjälpsam -t
icke-kristen -t
intetsägande -0
katastrofal -t
laglig - t
oförmögen -I
orubblig -t
samtidig -t
sensibel -t
violett -t
behändig -t
betänksam -t
blyg -t
botanisk -t
brännbar -t
charmfull -t
funktionell -t
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
vedertagen -t
vokal -t
ynklig -t
ärevördig -t
ödmjuk -t
övernaturlig -t
65-årig -t
alternativ -t
arm -t
avsiktlig -t
banbrytande -0
behövlig -t
beskäftig -t
bilateral -t
cynisk -t
dagsaktuell - t
dokumentär -t
ekologisk -t
formlig -t
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
estnisk -t
expressionistisk -t
filippinsk -t
fullbelagd -t
fullkomlig -t
fåfäng -t
förkastlig -t
giftig -t
gotisk -t
gripbar -t
gäll -t
hal -t
halvrund -t
hjärtsjuk -t
hundraprocentig -I
hårdhänt -t
högröstad -t
insiktsfull - t
iögonenfallande -0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
egensinnig -t
evangelisk -t
febril - t
formidabel -t
framsynt -t
fransk-tysk -t
frejdig -t
frireligiös -t
frånvarande -0
förförisk -t
förtroendeingivande -0
förvånansvärd -t
gammalmodig -t
grumlig -t
gulvit - t
handskriven - t
hjälpsökande -0
händelserik -t
hätsk -t
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
föredömlig -t
förmögen -t
förutsättningslös -t
9
9
9
3
3
3
fridfull -t
fullfjädrad -t
färgglad -t
7
7
7
3
3
3
jobbig -t
koloristisk -t
krokig -t
6
6
6
3
3
3
högdragen - t
idog -t
ihålig -t
5
5
5
3
3
3
ideell -t
illegal -t
instruktiv -/
kooperativ -t
kreaturslös -t
oavbruten -t
oppositionell -t
pigg -t
presumtiv -t
pretentiös -f
privatägd - t
rutig
rutinerad -t
scenisk -t
sjuklig -/
slät -t
suddig -/
tongivande -0
undre
vederhäftig -f
veritabel - t
välbärgad -/
välskriven -f
västlig -f
allmänmänsklig -/
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
graciös -t
hednisk -t
horribel -t
hygienisk -t
hängiven -t
jämbördig -t
kal -t
kanadensisk -t
kosmopolitisk - /
krigisk - t
kräsen -t
latinsk -t
litteraturhistorisk -t
maktlös -/
minimal -t
museal -t
mångskiftande -0
obunden -t
ogenomtränglig -/
olustig -/
onyanserad -t
ortodox -t
partipolitisk
perifer -t
proportionell -t
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
lila - 0
lummig -t
lyhörd -t
lättfattlig -t
lättsinnig -t
lättvunnen -t
löftesrik -t
metodisk -t
mottaglig -t
målmedveten -f
människovärdig -t
normandisk -t
nygift - t
nyvaknad -f
nätt
oenhetlig -t
ogift -t
omfångsrik -t
opartisk -t
opublicerad -f
osviklig -/
pompös -/
prima - 0
påträngande - 0
regional -t
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ihärdig -t
impopulär -t
kontinental -t
kruppsk -t
kulinarisk -t
kysk -t
kärleksfull - t
landsflyktig
lappländsk -f
lat -t
långsmal -t
makthavande -0
manuell -f
missbelåten -t
mästerlig -f
nationalekonomisk -t
nedanstående -0
nioårig -t
nyssnämnd -t
nytillkommen - t
oanständig -t
odlingsvärd -f
oduglig -f
oförliknelig -f
ogjord -/
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
blåögd - t
elastisk -t
8
8
3
3
rapp -t
retrospektiv - t
7
7
3
3
regnig -f
rektangulär -t
6
6
3
3
omisskännlig -f
opinionsbildande -0
5
5
3
3
finurlig -/
flexibel -t
fotografisk -t
8
8
8
3
3
3
rikhaltig -/
skev -/
smutsig -f
7
7
7
3
3
3
romansk - /
rättslig -t
schematisk -t
6
6
6
3
3
3
optimal -t
ostämplad -f
otillgänglig -t
5
5
5
3
3
3
fullgod -f
fyrkantig -/
förutvarande -0
gemytlig -/
genomsnittlig -t
8
8
8
8
8
3
3
3
3
3
snarlik -f
snål -f
späd -t
stilenlig -f
storpolitisk -/
7
7
7
7
7
3
3
3
3
3
sevärd -t
signifikativ - /
stenig -t
storstilad -/
straffbar -t
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
oundgänglig -/
outforskad -t
ovillkorlig -t
partiell - t
prokinesisk
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
högtstående -0
illusorisk -t
kejserlig -/
8
8
8
3
3
3
sublim -t
tafatt -t
taggig -t
13
kolossal -t
konstant - t
kriminell -t
kronologisk -t
luthersk -t
8
8
8
8
8
3
3
3
3
3
missanpassad -t
misstänksam
obotlig -t
ohållbar -t
okänslig -f
oriktig -t
oroväckande -0
ovärdig -f
prominent -f
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
7
7
3
3
summarisk -t
sysslolös -t
sårbar -t
6
6
6
3
3
3
proletär -t
respektabel -t
restriktiv -/
5
5
5
3
3
3
tidlös -t
träffsäker -t
tröttsam -t
typografisk -t
uppbygglig -t
7
7
7
7
7
3
3
3
3
3
tio-årig -t
tjeckisk -t
tjusig -t
tvär -t
uthärdlig -t
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
retorisk -t
ryckig -t
rättrogen - /
samhällsekonomisk -t
sannskyldig -t
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
ursinnig -f
uråldrig -t
vattentät -t
välmenande -0
välunderrättad -t
östlig -f
absurdistisk -/
allmängiltig
ambivalent -t
7
7
7
7
7
7
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
vansinnig -/
välanpassad -f
yvig -t
ömsint -t
allomfattande -0
anti-amerikansk -t
atomdriven -f
brasiliansk -t
bråd -t
6
6
6
6
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
sexårig -f
småskuren -t
sorglös -t
spänstig -t
ståndsmässig -t
subtropisk -t
symptomatisk -f
syrlig -t
sömnig -/
5
5
5
5
5
5
5
5
.5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
155
1.1.7.
Lemman med m inst 3 sublemmaformer • Lem mas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enh et
F Sub
Enh et
F Sub
Enh et
F Sub
Enh et
F Sub
tankeväckande -0
teknologisk - t
textil -/
tjeckoslovakisk -t
5
5
5
5
3
3
3
3
kolonialistisk -t
kongenial -t
kostsam -t
krampaktig -t
4
4
4
4
3
3
3
3
välförtjänt - t
åtråvärd - t
äktenskaplig -t
ärmlös -t
4
4
4
4
3
3
3
3
nonfigurativ -t
norditaliensk -t
oantastlig -t
oavlåtlig -/
3
3
3
3
3
3
3
3
tolerant -t
traditionsrik -t
tungrodd -t
5
5
5
3
3
3
kreaturs hållande -0
käck - t
livsavgörande -0
4
4
4
3
3
3
övermänsklig -t
alexandrinsk -t
allegorisk -t
4
3
3
3
3
3
oavslutad -t
obebodd -t
obegåv ad -t
3
3
3
3
3
3
underfundig -/
uppriktig -t
utstuderad -t
vederbörlig -t
verklighetstrogen -/
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
ljusgrön -t
lodr ät - t
lovlig -t
långfr istig -/
militärpolitisk -/
4
4
3
3
4
3
4
4
3
3
allmännyttig -t
anekdotisk -t
angloamerikansk -t
aningslös -t
anrik -t
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
oblid -t
odifferentierad -t
odisputabel -t
oförfärad -/
oinvigd -t
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
vilsen -t
väletablerad -t
5
5
3
3
missriktad -/
mos aisk -t
4
4
3
3
ansp råksfull -t
associativ - t
3
3
3
3
ona turlig -t
onjutbar -t
3
3
3
3
välinformerad -t
världsomfattande -0
värnlös -t
överfull -/
övlig -t
15-årig -t
30-årig -t
80-årig -t
anständig -t
ansvarslös -t
auktoritär -t
avundsjuk -t
baro ck -t
blågul -t
blåsig -t
bortkommen -/
burlesk -t
defe kt -t
deterministisk -t
diktatorisk
disparat -t
djungelgrön - t
dokumentar isk -t
dolsk -t
driftig -t
dräglig -t
elektroakustisk -t
extatisk -/
extraordinär -t
facil -t
fager -/
feg
fiktiv -t
filmisk -/
finlandssvensk - /
florentinsk - t
flyhänt -t
folkrik -t
fredsbevar ande -0
fyndig -t
fönsterlös -t
fördomsfri -t
förhatlig -f
försvarspolitisk -1
förtroendefull -t
gallisk -t
glansfull - t
5
3
5
3
5.3
5
3
5
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
43
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
beständig -t
bohuslänsk -t
boklig -t
brungrå -t
buddistisk -t
bökig -f
can cerframkallande - 0
charml ös -t
cirk elrund -f
desillusionerad - t
detaljrik -t
diabolisk -t
diminutiv -t
djupborrande -0
dov -t
entonig -t
enväldig -t
epokgörande -0
exhibitionistisk -t
explosiv -t
fenomenal -t
fix -r
frimodig -t
färdigskriven -f
förargelseväckande -0
företagsam -t
förn umstig -t
försonlig -t
förutfattad -f
gast ronomisk - t
gra v -t
halvvild -t
handlingskraftig -t
hela utomatisk -/
heterogen - t
Hitlersk -t
hurtf risk -/
hyp ermodern -t
högaktningsfull -/
högrest -f
idéhistorisk -t
idémässig -t
indo nesisk -t
inkomstbringande -0
intuitiv -t
isfri - t
israelisk - t
3
3
3
3
33
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
onyttig -t
operationell -t
opolitisk -t
orgiastisk -I
osentimental -t
osofistikerad -t
osy mpatisk -f
otacksam -t
otv ättad - t
otymplig -t
out redd -t
ova l -t
oöv erkomlig -t
oöverla gd -t
pekoralistisk -f
peloponnesisk - /
plan -t
plikttrogen -/
pos tum
pragmatisk -t
produktionsteknisk -I
provensalsk -t
punktlig -/
realpolitisk -t
resp ektingivande -0
riksomf attande -0
riskfri -/
ryslig -t
rättfärdig -t
rödbrun -t
sachsisk -t
samhällskritisk -/
sedelärande -0
selektiv -t
semitisk -f
seren - t
seriell -t
sinnessjuk -t
själlös -t
självgod
skotsk -t
skuggig -f
slen trianmässig -t
slovakisk -t
slö -t
smaragdgrön -t
småaktig -t
3
3
3
3
33
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
gotländsk -t
hallucinatorisk -I
halländsk -t
halvstatlig -t
hantverksm ässig -/
helh järtad -f
hemmag jord -t
heterosexuell - t
humanitär - /
hun draårig -/
huvudansvarig -/
hånfull -t
härsklysten -t
högi ntressant -t
idiotisk -/
ilsken -t
indiansk -t
iögonfallande -0
jättestor -t
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
konkurrenskraftig -t
kostbar -r
kostlig -/
kryptisk -t
känslokall -f
ledsam -/
likformig -/
lättförklarlig -t
lättvindig -t
lättåtkomlig -f
mansh ög -t
martialisk -t
matnyttig -t
med mänsklig -t
mikroskopisk - t
mong olisk -t
monstruös -t
månads lång -f
mörkbrun -t
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
sniken -t
sprickfärdig -I
stat ionär -t
storsvensk -/
sumpig -t
svartsjuk -t
svettig -/
svåröverskådlig -/
syntaktisk -t
tam -t
troskyldig -/
tvärvetenskaplig -t
tystlåten -t
tänjbar -t
tätbefolkad -t
ukrainsk -t
underlägsen -t
undernärd -t
uppfinningsrik -f
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
156
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
motsägelsefull -t
måttlös -t
mödosam -t
nationalistisk
naturskön -t
nonchalant -t
nyckfull -t
nyenkel -t
nyfödd -t
nyskriven - t
nödtorftig -t
oberäknelig -t
obestridd -t
obeveklig -t
obönhö rlig -t
ockult -t
odemokratisk -t
odramatisk -t
okritisk -t
omogen
omutlig -t
omärklig -f
opraktisk - t
oskriven - t
oskön -/
oupptäckt -t
oöverstig lig -f
patriotisk -t
postgymnasial -f
pregnant -t
problemf ri - /
provokativ -t
psykoterape utisk - t
relevant -f
rituell -t
sadistisk -t
salt -f
samhällsvetenskaplig -t
simpel -t
självsäker -t
skräckinjagande -0
skum -t
smart -/
snöplig -t
specialkonstruerad -t
spekulativ - t
stalinistisk -/
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
storvuxen -t
svensk-norsk -t
svå rartad -t
svårbestämbar -t
svå rplacerad - t
taktlös -t
tjugoårig -t
tjänstvillig -t
udda - 0
uppländsk -t
utbytbar -t
varmhjärtad -/
veckolå ng -t
verkningslös -t
vildvuxen - t
villkorslös -/
viril -t
virtuos -t
välförsedd -/
4
3
4
4
3
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
43
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1 .1.7.
Lemman med m inst 3 sublemmaformer • Le mmas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
F Sub
Enhet
uppfällbar -/
uppochnervänd -/
uppstyltad -/
vegetativ -t
vetgirig -t
vidskeplig -t
vintrig -t
vittomfattande -0
välvårdad -t
världskommunistisk -t
värmländsk -t
väsensskild -t
yppig-f
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
känsla -«
general -en
hav -et
hem -et
händelse -n
sort -en
universitet -et
amerikan -en
hustru-«
dam -en
stil -en
dikt -évi
fartyg -et
svensk -*• «
patient -en
pojke-«
röst -en
hamn-c«
institution-c«
generation-c«
handling -en
massa-«
broder -«
båt - en
djur -et
konflikt -en
demokrati -«
moder -«
forskare -«
landskap -et
hotell -et
församling -en
förbund -et
kund-c«
fantasi -«
individ-c«
part -en
make -«
drottning-c«
medborgare-«
bank -er
århundrade-/
jordbruk -et
saga-«
trappa-«
militär -en
komedi-«
mästare-«
järnväg-c«
ideologi-«
husmoder -«
karl -en
vetenskapsman -en
essä -«
koloni -n
U-land -e t
kammare -«
yngling -en
marskalk -en
teolog -en
landsting -et
ande -«
akademi -n
ras -en
reflexion -en
filosof -en
hantverkare -«
markägare -«
liv -et
problem -et
bild -c«
sak -en
slag -et
område -/
namn -et
procent -en
konst -c«
roll -cr
samhälle -/
hus -c/
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1.1.7.2.
Substantiv (nri)
Nouns (ntt)
sekel -et
timme - «
museum -et
dag -en
hand -en
kvinna -n
idé -«
industri -«
restaurang -c«
år -et
tid -en
land -er
människa-«
stad -en
man'' 1
väg -en
författare -«
folk -et
barn -et
ord -et
verk -et
regering -en
vecka-«
film-c«
stat -en
parti -et
skola-«
månad -en
företag -et
konstnär -en
flicka -«
familj -en
läsare -«
vän -en
läkare -«
fader -«
ungdom -en
lärare -«
organisation -en
sommar -en
nation -en
arkitekt -en
bolag -et
sjö -«
decennium -et
fågel -«
kamrat -en
tjänsteman -en
stormakt -en
bok -cr
form -er
person -en
grupp -en
teater -«
krona -«
bil -en
kyrka -«
tidning -e«
vatten -et
71
269
166
1454
482
358
179
161
56
2819
1383
1001
844
619
593*
552
536
519
518
492
465
387
386
381
360
322
296
277
266
258
253
241
210
209
166
163
162
161
147
137
127
119
101
89
80
75
69
64
25
876
494
392
344
318
313
312
307
245
207
11
10
10
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
F Sub
200
7
166
7
153
7
1517
148
7
143
7
143
7
141
7
138
7
137
7
135
7
134
7
134
7
127
7
116
7
116
7
114
7
111
7
111
7
110
7
107
7
107
7
104
7
101
7
100
7
95
7
94
7
917
89
7
88
7
87
7
83
7
80
7
76
7
74
7
72
7
69
7
63
7
62
7
62
7
58
7
58
7
56
7
52
7
45
7
44
7
43
7
43
7
41
7
38
7
36
7
36
7
36
7
34
7
34
7
34
7
33
7
33
7
31
7
31
7
30
7
28
7
25
7
24
7
22
7
20
7
20
7
16
7
560
6
559
6
474
6
453
6
453
6
398
6
378
6
372
6
334
6
320
6
320
6
315
6
Enhet
tanke -«
roman -en
rum -et
krig -et
elev -en
ämne -t
professor -n
gräns -en
miljö-«
öga -t
historia -e n
president -<?«
debatt-*>«
erfarenhet -c«
material-é?/
metod-c«
färg-c«
föreställning-e«
kommun-c«
medlem-c«
myndighet -en
system-*•/
jord -en
kväll -en
kurs -en
svar -et
berättelse -«
rörelse -«
minne -t
byggnad -c«
förälder -«
lag -en
möte -t
mark"
utredning -en
utrikesminister-«
sjukhus -et
maskin -en
måndag-c«
tradition-c«
gäst -en
tjänst-c«
tysk-c«
bruk -et
affär-c«
turist -en
bidrag -et
förening-c«
herre-«
regissör-c«
nyhet -en
bibliotek -et
expert -en
kvalitet -en
serie -«
skådespelare -«
tidskrift -c«
begrepp -et
sjukdom -en
enhet -en
kultur -en
län -e t
mönster -et
blomma -«
fredag -?«
hund -c«
förändring -c«
skulptur -c«
bord -et
flygplan -et
krets -c«
präst -en
råd - et
figur -en
stund -en
berg -et
skiva -«
söndag -en
by -«
trupp -en
F Sub
312
6
310
6
301
6
264
6
249
6
243
6
232
6
217
6
211
6
207
6
206
6
205
6
203
6
201
6
190
6
190
6
189
6
183
6
180
6
180
6
180
6
179
6
178
6
176
6
173
6
161
6
159
6
150
6
143
6
140
6
137
6
135
6
134
6
130
6
128
6
125
6
1216
120
6
119
6
119
6
118
6
118
6
118
6
117
6
115
6
115
6
113
6
113
6
112
6
110
6
108
6
105
6
104
6
104
6
102
6
102
6
102
6
98
6
98
6
97
6
97
6
97
6
97
6
96
6
95
6
95
6
94
6
94
6
93
6
92
6
92
6
89
6
89
6
88
6
88
6
87
6
87
6
87
6
86
6
86
6
Enhet
sällskap -et
politiker -n
kapitel -e t
vinter -n
produkt -en
teori -n
ålder -n
drama -t
gård -en
kök -et
tavla -«
kritiker -n
papper-er
religion -en
vind-cm
kust-c«
neger-«
tema -/
hjärta-/
sten -en
färd -en
huvudperson-c«
ort -er
engagemang -et
konstverk -et
huvudstad -en
varv -et
målare -«
skugga -«
1800-tal -et
kommitté -«
deltagare -«
fot - er
våg-or
kontinent -en
våning-c«
diktare -«
mil -en
åklagare-«
äventyr-c/
dröm -en
replik-c«
förlag '^
producent-c«
sinne-/
motståndare -«
engelsman-c«
trakt-c«
mamma-«
omgivning-c«
passagerare -«
botten -en
själ -e n
verkstad -en
galleri -et
gymnasium -e t
hjälte - n
äktenskap -et
protest -en
bilist -en
bud -e t
fotograf -en
stadsteater -n
åskådare -«
tonsättare -«
historiker -«
storstad -c«
kanal -e n
släkt -en
vagn - en
bransch -en
epok -en
genre -n
hemland -et
tragedi -«
grek -en
dräkt -c«
granne -«
olja -«
fasad -en
F Sub
85
6
84
6
83
6
83
6
82
6
816
816
80
6
79
6
79
6
79
6
77
6
76
6
75
6
75
6
73
6
73
6
73
6
68
6
68
6
67
6
67
6
67
6
66
6
66
6
64
6
64
6
63
6
63
6
62
6
62
6
61
6
61
6
61
6
60
6
59
6
58
6
58
6
58
6
58
6
56
6
56
6
55
6
55
6
55
6
53
6
52
6
52
6
51
6
51
6
51
6
50
6
49
6
49
6
48
6
48
6
48
6
48
6
45
6
44
6
44
6
44
6
44
6
44
6
43
6
42
6
42
6
41
6
41
6
41
6
40
6
40
6
40
6
38
6
37
6
36
6
35
6
35
6
35
6
34
6
157
1.1.7.
Lemman med m inst 3 sublemmaformer • Lem mas with 3 or more sub-lemmatic fo rms
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
fiskare -«
nämnd -en
tempel -et
kommunistparti -et
34
34
34
33
6
6
6
6
huvud -et
utställning -en
fru -n
synpunkt -en
240
233
223
221
5
5
5
5
sanning -en
styrka -n
konferens -en
ögonblick -et
97
97
96
95
vardag -en
dagbok -er
klänning -en
32
30
30
6
6
6
språk -et
program -et
polis -en
218
210
202
5
5
5
lördag -en
skog -en
arbetare -n
kompromiss -en
last -en
solist - en
afrikan -en
datamaskin -en
foto -t
lantbrukare -n
tävling -en
varuhus -et
bostadsförmedling -en
talare -«
tjur -en
fackförening -en
socialist -en
turné -n
spanjor -en
europé -n
polisman -en
arbetsgivare -n
bryggeri -et
LP -n
nationalpark -en
departement -et
30
30
30
29
29
29
29
29
29
28
28
28
21
21
21
26
24
24
23
23
23
23
22
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
tal -et
linje -n
värde -t
rätt -en
undersökning -en
val -et
uttryck -et
artikel -n
text -en
plan -et
beslut -et
regel -er
direktör -en
plan -en
utbildning -en
detalj -en
natt -en
pjäs -en
diskussion -en
resa -n
produktion -en
princip -en
ställning -en
200
5
193
5
187
5
184
5
182
5
179
5
174
5
172
5
171
5
168
5
167
5
162
5
158
5
158
5
155
5
153
5
153
5
153
5
151
5
1515
146
5
145
5
145
5
insekt -en
kloster -et
fästning -en
skald -en
stadsdel -en
lekman -en
minoritet -en
dramatiker -n
förläggare 'äg
upphovsman -en
kafé -et
samfund -et
säljare -n
byrå -er
filmskapare -n
tull -en
tätort -en
fabrikant - en
grabb -en
angripare -n
resebyrå -er
yrkesskola-«
flygbolag -et
karakteristik-£«
diktator-«
drake-«
dygd -en
hushållningssällskap
22
6
22
6
216
20
6
20
6
19
6
19
6
18
6
18
6
18
6
17
6
17
6
17
6
16
6
16
6
16
6
16
6
15
6
15
6
14
6
14
6
14
6
13
6
13
6
12
6
12
6
12
6
insats -en
makt - en
student - en
chef -en
ledare -n
besök -et
mål -et
karaktär -en
ö -n
världskrig -et
effekt -en
stycke -t
upplevelse -n
ledning -en
ljus -et
premiärminister -n
forskning -en
framgång -en
son -en
ga ta-«
revolution-e«
spel -et
strid -en
dörr -en
ryss -en
skildring -en
minut -en
kunskap -en
siffra-«
bostad -en
marknad -en
morgon -en
meter -0
uttalande -t
vara -«
kung -en
titel-«
jämförelse -«
samling -en
aktie -«
modell -en
motiv -et
faktor -«
förhandling -en
samtal -et
onsdag -en
åsikt -en
art -en
föremål -et
representant -en
-et
kulle-«
profet -en
munk -en
westernfilm -en
formgivare -«
Efta-land -et
hed -en
del -€>«
gång -er
fråga -«
möjlighet -en
arbete -t
plats -en
ställe -t
situation -en
miljon -en
rad -en
exempel -et
grad -en
förslag 'ag
scen -en
158
12
6
12
6
12
6
116
11
6
10
6
9
6
8
6
1177
5
960
5
901
5
523
5
512
5
463
5
445
5
331
5
322
5
313
5
291
5
293
5
267
5
241
5
F Sub
tåg -et
upplaga -n
beskrivning -en
bonde -n
55
55
54
54
5
5
5
5
93
5
92
5
915
misstag -et
utlänning -en
volym -en
54
54
54
5
5
5
relation -en
vägg -en
tisdag -en
omständighet -en
vilja -n
avstånd -et
skrift -en
öde -t
fransman -en
kris -er
utrymme -t
version -en
lön -en
projekt -et
ram -en
kommunist -en
torsdag -en
skada -n
regim -en
spår -et
band -et
novell -en
ärende -t
915
915
89
5
88
5
88
5
87
5
87
5
87
5
85
5
82
5
82
5
82
5
815
80
5
80
5
19
5
19
5
78
5
11
5
11
5
76
5
75
5
75
5
förhoppning -en
källa -n
väder -et
duk -en
ensemble -n
mord -et
republik -en
himmel -en
kamera -n
sal -en
skala -n
balett -en
pastor -n
reform -en
trädgård -en
anslag -et
experiment -et
instrument -et
minister -n
vittne -t
akt -en
mur -en
säng -en
53
5
53
5
53
5
52
5
52
5
52
5
52
5
515
515
515
515
50
5
50
5
50
5
50
5
49
5
49
5
49
5
49
5
49
5
48
5
48
5
48
5
144
5
142
5
135
5
134
5
134
5
132
-5
132
5
131
5
131
5
129
5
128
5
128
5
128
5
125
5
124
5
124
5
123
5
123
5
123
5
119
5
119
5
118
5
117
5
116
5
113
5
113
5
112
5
1115
bestämmelse -n
fabrik -en
fisk -en
invånare -n
journalist -en
klass -en
styrelse -n
tak -et
vetenskap -en
avdelning -en
fönster -et
opera -n
kropp -en
kollega -n
vapen -et
docent -en
häst -en
soldat -en
aktivitet -en
offer -et
yta -«
ägare-«
domstol -en
gestalt -en
påstående -t
teknik-^«
ansträngning -en
resonemang -et
74
5
74
5
74
5
73
5
73
5
73
5
73
5
73
5
73
5
12
5
12
5
715
70
5
69
5
69
5
67
5
67
5
67
5
66
5
66
5
66
5
66
5
65
5
64
5
64
5
64
5
63
5
62
5
dokument -et
kombination -en
term -en
tidpunkt - en
väljare -n
fiende -n
kvarter -et
parlament -et
arbetsplats -en
dans -en
is -en
klubb -en
löfte -t
realitet -en
slott - et
överraskning -en
avtal -et
element -et
riksdagsman -en
synd -en
tomt -en
apparat -en
firma-«
kappa-«
lån -et
rot -en
studie-«
butik -en
47
47
47
47
47
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
42
111
110
110
110
109
109
107
106
105
104
104
103
103
103
102
102
102
100
98
97
91
91
konsert -en
motor-«
träd-ef
karta -«
motsättning -en
pund -et
dotter - «
olycka -«
dygn -et
spänning -en
torg -et
anläggning -en
kategori -«
salong -en
upplysning -en
eld -en
flotta -«
jude -«
kandidat - en
seger -«
socialdemokrat - en
sång -en
60
60
60
59
59
59
58
58
57
57
57
56
56
56
56
55
55
55
55
55
55
55
fackskola-«
front -en
rättegång -en
symbol -en
besökare-«
stol -en
villa -«
kontrast - en
meddelande-f
sysselsättning -en
säsong -en
buss -en
kärna -«
dansk -en
förare -«
företrädare - «
kort - et
port -en
rektor -«
sammanträde -t
auktoritet -en
operation -en
42
5
42
5
42
5
42
5
41
5
415
415
40
5
40
5
40
5
40
5
39
5
39
5
38
5
38
5
38
5
38
5
38
5
38
5
38
5
37
5
37
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Enhet
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1.1.7.
Lemman med m inst 3 sublemmaformer • L emmas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
spekulation -en
stämma-«
advokat -en
artist -en
b as-f r
hjärna-«
inlägg -et
skörd -en
bana -«
förebild -e«
gods -et
kilometer -«
komposition -en
landsman -en
dialog -en
finansminister -«
flygning -en
förpackning -en
iakttagelse -n
lista -«
nöje -t
odling -en
rubrik -en
skatt -en
skådespel -et
uppgörelse -«
37
37
36
36
36
36
36
36
35
35
35
35
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
avgörande -f
bygge -f
demonstration -en
hall -en
instans -en
jurist -en
statsråd -et
bomb -en
cell -en
domare -«
geni -et
kö -«
kön -et
stam -en
kyrkomöte -t
kör -en
ring -en
utgåva -«
värd -en
bakterie - «
katalog -en
näring -en
nät -et
psykolog -e«
republikan -e«
sångare -«
26
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
naturvetenskap -en
ruin -en
spis -en
arbetsförmedling -en
badrum-ef
besättning -en
diplomat -en
disciplin -en
jätte -«
organism -en
recept -et
rök -en
schablon -en
sjöman -en
slätt -en
statsman -en
stift -et
studentkår -en
trafikolycka -«
ubåt -en
ämbete -t
ceremoni -«
dryck -e«
fåtölj -e«
gruva -«
härskare -«
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
bostadshus -et
delegat -en
gavel-«
högtalare-«
manöver-«
planet -en
revisor -«
svärd -et
tecknare -«
tänkesätt -et
dieselmotor -«
länsman -en
nykomling -en
procession -en
sfär -en
sluttning -en
snabbköp -et
spion -en
strategi -«
taxichaufför -en
åsna -«
atomkärna -«
folkmassa -«
huvudman -en
instinkt -en
intervjuare -«
bokstav -e«
presidentval -ef
skara -«
33
33
33
5
5
5
teaterchef -e«
aktualitet - en
fakultet - e«
23
22
22
5
5
5
kommunalman -e«
krönika -«
parlamentariker -«
15
15
15
5
5
5
järnverk -et
köping -e«
odlare -«
skribent - e«
bro -«
flod -e«
flykting -en
gubbe -«
knä -ef
sats -en
straff -ef
delegation -en
diktatur -en
finger-«
konsument -en
ljud -ef
profil -e«
ståndpunkt -en
tandläkare -«
övning -en
demokrat -en
fynd -ef
koncern -e«
lastbil -en
melodi -«
norrman -en
poet -en
sekund -en
struktur -en
budskap -ef
expedition -e«
festspel -ef
grav -en
jag -ef
lidande -f
musiker -«
norm -en
original -ef
berättare -«
bygd -e«
frö -et
gosse -«
intrig -en
köpare -«
lektion -e«
reportage -f
skott -ef
stockholmare -«
italienare - «
konung -e«
33
5
32
5
32
5
32
5
32
5
32
5
32
5
32
5
315
31
5
31
5
315
315
315
31
5
315
31
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
29
5
29
5
29
5
29
5
29
5
29
5
29
5
29
5
29
5
28
5
28
5
28
5
28
5
28
5
28
5
28
5
28
5
28
5
28
5
27
5
27
5
högskola -«
not -er
penna -«
pionjär -en
tonåring -en
atombomb -en
backe -«
bandspelare - «
betraktare -«
flygplats -en
göteborgare-«
kvadratmeter -«
lampa -«
länsstyrelse -«
nazist - en
succé -«
temperament -ef
utskott -ef
fiskebåt -en
förhör -ef
guvernör -en
pair-flicka -«
planta - «
skepp -et
valmöjlighet -en
ända -«
arbetsgrupp -e«
block -ef
fjäll -or
häfte -f
landsväg -en
motståndsrörelse -«
repetition -en
årtionde -t
antologi -«
djungel -«
frågetecken -ef
färja -«
förmiddag -e«
gud -en
köpman - e«
resenär -en
skulptör -en
spegel -w
uppenbarelse -«
vers -e«
förort -en
22
5
22
5
22
5
22
5
22
5
21
5
215
215
215
21
5
21
5
21
5
215
21
5
21
5
21
5
21
5
215
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
19
5
19
5
19
5
19
5
19
5
19
5
19
5
19
5
18
5
18
5
18
5
18
5
18
5
18
5
18
5
18
5
18
5
18
5
18
5
18
5
17
5
recensent -en
riddare -«
släkte -t
test -et
tillverkare - «
tjänare -«
växtföljd -e«
brottsling -en
flygare -«
hovmästare -«
hög-e«
koncentrationsläger -ef
konsthantverk -ef
lejon -ef
lektor - «
liberal -e«
narkoman -en
region -en
reporter -«
svan -en
aftonklänning -en
anekdot -en
baron -e«
demonstrant -e «
folkskola -«
humanist -en
kranium -ef
oppositionsledare -«
pensionat -ef
rederi -ef
skrivare -«
skåning -en
underrättelsetjänst -en
verksa mhetsår -ef
åldring -en
översättare - «
adelsman -en
befälhavare -«
evangelium -ef
fackförbund -ef
holländare -«
hov -ef
jägare -«
kompositör -en
konstart - en
nåd -er
radikal -en
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
mannekäng -en
skede -t
27
27
5
5
förstad -en
grymhet-e«
17
17
5
5
storföretag -ef
akademiker-«
12
11
aktör -e«
amiral - en
26
26
5
5
inskrift -e«
kontrakt-ef
17
17
5
5
altare-f
arrangör -e «
11
II
F Sub
11
5
11
5
11
5
11
5
11
5
11
5
115
115
115
115
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
9
9
5
5
5
statussymbol -en
vapensystem -ef
bastard -en
försäljare -«
godsägare -«
investmentbolag -ef
kartbild -en
kulspruta - «
kupong -en
litteraturforskare -«
skytt -e«
vall -e«
bakgård -e«
dansös -en
elverk -ef
förälskelse -«
komponist -en
kronofogde -«
oppositionsparti -ef
raid -en
rokoko -«
satellit -en
.
silhuett -en
sketch -en
viking -en
övervakare - «
arbetsdag -en
bataljon -e«
landsända -«
seglats -e«
svensk-amerikan -en
övningsämne -f
atommakt -en
bagare -«
flygklubb -en
kader -«
passagerarfartyg -ef
radiostation -en
strandäng -en
väktare -«
sätt -ef
fall -ef
sida -«
värld -en
par -ef
intresse -f
förhållande -t
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
832
822
679
570
427
422
420
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
5
uppgift -e«
utveckling -e«
402
393
4
4
5
5
resultat-ef
håll-ef
354
321
4
4
159
1.1.7.
Lemman med minst 3 sublemmaformer • Lem mas with 3 or more sub-lemmatic f orms
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
grund -en
mening -en
pris -et
försök -et
sammanhang -et
kontakt -en
290
285
283
260
254
251
4
4
4
4
4
4
analys -en
fel -et
lokal -en
premiär -en
rest -en
sol -en
88
88
88
88
87
87
4
4
4
4
4
4
smak -en
betyg -et
formulering -en
förmån -en
glas -ef
jakt-en
52
4
51
4
51
4
514
514
51
4
grundval -en
läger -et
mörker -et
omdöme -t
organ -et
svaghet - en
37
37
37
37
37
37
4
4
4
4
4
4
krav -et
anledning -en
frihet -en
betydelse -n
verksamhet -en
tillfälle -f
245
242
231
225
225
214
4
4
4
4
4
4
funktion -en
ton -en
initiativ -et
kontroll -en
grepp -ef
perspektiv -ef
86
86
85
85
83
83
4
4
4
4
4
4
fröken -0
nödvändighet -en
skönhet -en
statsminister -n
överläggning -en
50-tal -ef
50
50
50
50
50
49
4
4
4
4
4
4
utbyggnad -en
1700-tal -ef
anordning -en
djup -et
fasan -en
ingenjör -en
37
36
36
36
36
36
4
4
4
4
4
4
kraft - en
behov -et
samband -ef
typ -e/i
uppfattning -en
210
208
208
204
201
4
4
4
4
4
period -en
riksdag -en
utsikt -en
tag -ef
tillstånd -ef
82
4
82
4
82
4
814
80
4
aspekt -en
belopp -ef
måleri -ef
order -n
ben -ef
49
49
49
49
48
4
4
4
4
4
konstruktion -en
konvention -en
räkning -en
ställningstagande -f
transport -en
36
36
36
36
36
4
4
4
4
4
skäl -ef
200
4
yrke -t
80
4
fart -en
48
4
variation - en
36
4
höst -e n
musik -en
punkt -en
196
4
1914
186
4
konsekvens -en
helhet -en
fält -ef
79
78
77
4
4
4
förlust -en
kommission -en
sko -n
48
48
48
4
4
4
annons -en
beteckning -en
eftermiddag -en
35
35
35
4
4
4
intryck -ef
åtgärd -en
död -en
följd -en
mängd -en
183
176
173
172
170
4
4
4
4
4
rapport - en
rykte -f
likhet -e n
stämning -en
information -en
77
77
76
76
75
4
4
4
4
4
summa -n
trä -et
öra -f
brott -ef
hinder -ef
48
48
48
47
47
4
4
4
4
4
energi -n
förvaltning -en
golv -ef
jul -e n
poesi -n
35
35
35
35
35
4
4
4
4
4
läge -f
risk -en
förutsättning-en
166
158
155
4
4
4
uppdrag -ef
alternativ -ef
strand-en
74
73
72
4
4
4
opinion -en
planering -en
barndom-en
47
47
46
4
4
4
ändring -en
översikt - en
burk-en
35
35
34
4
4
4
brist -en
skillnad -en
TV -n
lösning -en
vår -en
svårighet - en
medel -ef
ti | r
brev -ef
avseende -f
press -en
orsak -en
152
148
4
4
147
4
145
144
143
137
137
135
132
129
127
4
4
4
4
4
4
4
4
4
biskop -en
prov -< / >
avsnitt -ef
värdering -en
bevis -ef
näringsliv -ef
slutsats -en
önskemål -et
topp -en
investering -en
porträtt -ef
klocka -n
71
70
69
69
68
68
67
67
66
65
65
64
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
46
46
46
46
45
45
45
45
44
44
44
43
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
episod -en
fenomen -ef
fordon -ef
fånge -n
kollektion - en
mod -ef
moment -ef
process -e n
tyg -er
20-tal -ef
ambassadör -en
bröd -ef
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
33
33
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
radio -n
litteratur -en
ordning -en
studium -ef
126
125
125
124
4
4
4
4
position -en
utgångspunkt -en
aktion -en
armé -n
64
64
62
62
4
4
4
4
förtjänst -en
angelägenhet - en
aning -en
sekreterare -n
43
42
42
42
4
4
4
4
flygfält -ef
hatt -en
katastrof -en
ledamot - en
33
33
33
33
4
4
4
4
befolkning -en
tecken-ef
undervisning-en
riktning-en
123
119
115
114
4
4
4
4
hopp -ef
märke-f
teckning-en
medarbetare-n
62
62
62
61
4
4
4
4
stoff -ef
uppsättning-en
utslag-ef
angrepp-ef
42
42
42
41
4
4
4
4
medicin -en
regeringschef-en
stjärna-n
talesman-en
33
33
33
33
4
4
4
4
steg-ef
säkerhet-en
behandling-en
avsikt -en
höjd-en
lägenhet-en
drag -ef
framställning -en
förklaring-en
114
114
113
112
111
109
108
107
107
4
4
4
4
4
4
4
4
4
svenska-n
argument-ef
fara -n
fängelse -f
översättning-en
ambition-en
lan d -0
mått -ef
post-en
61
60
60
60
60
59
59
59
59
4
4
4
4
4
4
4
4
4
cirkel-n
gästspel-ef
kapten-en
motivering-en
palats-ef
ros-en
arm-en
bekymmer -ef
exemplar-ef
41
41
41
41
41
41
40
40
40
4
4
4
4
4
4
4
4
4
fond-en
impuls-en
liter-0
nöd -en
telefon-en
40-tal-ef
anfall-ef
belysning -en
blad-ef
32
32
32
32
32
31
31
31
31
4
4
4
4
4
4
4
4
4
nu mmer-ef
fördel -en
tendens -en
dollar -n
inslag-ef
rea ktion-en
syfte-f
kostnad -en
majoritet -en
villkor-ef
arbetskraft -en
egenskap -en
målning -en
106
105
102
101
101
101
101
99
98
97
95
95
95
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ändamål-ef
företeelse -n
bedömning -en
blick -en
inkomst-en
orkester -n
tolkning-en
hundratal -ef
personlighet -en
30-tal-ef
hörn -ef
jobb -ef
lopp -ef
59
58
57
57
57
57
57
56
56
55
55
55
55
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
flaska-n
fras -en
inspelning -en
invändning -en
park-en
rike-f
sill-en
stuga -n
tystnad - en
avhandling-en
ideal -ef
kommunism -en
syster -n
40
40
40
40
40
40
40
40
40
39
39
39
39
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
deklaration-en
ironi -n
jordbrukare - n
kilo -f
kommuniké -n
lu cka- n
lära -n
platta - n
prestation -en
senator-n
synvinkel -n
ägg -ef
besvär -ef
31
4
314
314
314
31
4
31
4
31
4
314
31
4
31
4
314
314
30
4
t' n 8
kommentar -e n
syn -en
förbindelse-n
ansikte -f
attityd -en
besked -ef
chans -en
undantag -ef
95
94
94
91
90
90
90
89
89
4
4
4
4
4
4
4
4
4
spets -en
urval -ef
målsättning -en
doktor -n
intervju -n
led '*
skuld -en
dom -ar
semester -n
55
55
54
53
53
53
53
52
52
4
4
4
4
4
4
4
4
4
arrangemang -ef
ersättning -en
fördom -en
gå va-n
kjol -en
officerare -n
rymd -en
tankegång -en
fördelning -en
38
38
38
38
38
38
38
38
37
4
4
4
4
4
4
4
4
4
borgmästare -n
fiske -f
franc -en
författning-en
nederlag -ef
station -en
styck -ef
tekniker -n
vakt -e n
30
30
30
30
30
30
30
30
30
160
. redaktör -en
uppsats -en
vinst - en
yttrande -t
skeende -f
stadium -ef
storm -en
vision -en
frukt - en
lek -en
tusental -ef
biografi -n
-
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1.1.7.
Lemman med mi nst 3 sublemmaformer • Lem mas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
dirigent -en
filosofi - n
förlopp -et
29
29
29
4
4
4
föregångare -n
hål -et
ingrepp -et
23
23
23
4
4
4
idyll -en
japan -en
kejsare -n
19
19
19
4
4
4
kommissarie -n
krigsår -et
lapp -en
16
16
16
4
4
4
genombrott -et
gräsmatta -n
29
29
4
4
järn -et
kampanj -en
23
23
4
4
kronprins -en
medlemsstat - en
19
19
4
4
leverans -en
låda -n
16
16
4
4
laboratorium -et
lager -e t
nyans -en
omgång -en
restaurering -en
samvete -t
skärgård -en
uppslag -ef
biljett -e/j
29
29
29
29
29
29
29
29
28
4
4
4
4
4
4
4
4
4
konkurrent -en
kors -ef
lunch -en
matta -n
morgondag -en
mottagning -en
parallell -en
prinsessa - n
rekommendation -en
23
23
23
23
23
23
23
23
23
4
4
4
4
4
4
4
4
4
medmänniska -n
mormor
motion -en
pensionär -en
polack -en
slagord -et
termin -en
uppvisning -en
valuta -n
19
19
19
19
19
19
19
19
19
4
4
4
4
4
4
4
4
4
maskineri -ef
nobelpristagare -n
paragraf -en
paus -en
radikalism -en
robot - en
sed -en
skjutning -en
spärr -en
16
16
16
16
16
16
16
16
16
4
4
4
4
4
4
4
4
4
fest -e n
hemlighet -en
katt -en
manuskript -ef
memoar -en
28
28
28
28
28
4
4
4
4
4
strejk -en
svit -en
bänk -e n
daghem -ef
fastighet -en
23
23
22
22
22
4
4
4
4
4
vistelse -n
areal -en
cykel -ar
disk -en
farbror -n
19
18
18
18
18
4
4
4
4
4
spörsmål -ef
statsbidrag -et
valkampanj -en
valör -en
vik -en
16
16
16
16
16
4
4
4
4
4
nackdel -en
regn-ef
skyldighet -en
skylt - en
tillfällighet -en
anklagelse -n
bar -er
28
28
28
28
28
27
21
4
4
4
4
4
4
4
huvudroll -e n
kanon-en
kontur -en
käpp -en
marginal -en
medhjälpare -n
mässa -n
22
22
22
22
22
22
22
4
4
4
4
4
4
4
favorit -en
fjärdedel -ar
främling -en
förband -et
företagare -n
gift -ef
hyra -n
18
18
18
18
18
18
18
4
4
4
4
4
4
4
antagande -t
badort-en
balkong -en
bokhandel -n
bur -en
dal -en
fackman -en
15
15
15
15
15
15
15
4
4
4
4
4
4
4
besvikelse -n
förbud 'nd
greve -n
21
21
27
4
4
4
mästerverk -ef
samtid -en
vin -ef
22
22
22
4
4
4
höjdpunkt -en
kniv -en
komponent -en
18
18
18
4
4
4
fars -en
förenkling -en
gåta -n
15
15
15
4
4
4
illusion-en
27
4
växling-en
22
4
legend-en
18
4
ko -n
15
4
kant - en
kuliss -en
lärdom -en
presskonferens -en
redogörelse -n
21
27
27
27
27
4
4
4
4
4
växt - en
överbefälhavare -n
association -en
betänkande -t
broschyr -en
22
4
22
4
21
4
214
214
mikrofon -en
morot -en
motor väg -en
pipa -n
prognos -en
18
18
18
18
18
4
4
4
4
4
kollision -en
kyrkosamfund -ef
mardröm -en
medium -a
modehus -et
15
15
15
15
15
4
4
4
4
4
rytm -en
segel -ef
sensation -en
släkting -en
teologi - n
tonfall -ef
visning-en
affärsman -en
anpassning-en
axel -n
etapp -en
gest -en
interiör -en
21
27
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
byråkrati -n
byxa -n
citat - et
hjul -ef
hjälpmedel -ef
identitet -en
kom-ef
misslyckande -t
myt-en
njure -n
närbild - en
reaktor -n
relief -en
214
21
4
21
4
21
4
21
4
21
4
21
4
21
4
21
4
214
21
4
214
21
4
sommarstuga -n
spårväg-en
territorium -ef
valkrets -en
vidd -en
öken -en
antik-en
arbetstillstånd -ef
avgift-en
buske -n
framförande -f
frågeställning -en
får -ef
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
mottagare -n
nybörjare-n
parodi -n
scenbild -en
skärm -en
smycke -f
svam p-en
träsk -ef
upprepning-en
valv -ef
anstalt -en
arbetsrum -ef
biologi - n
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
klyfta - n
kontor -ef
lärobok-er
nedgång -en
pappa -n
26
26
26
26
26
4
4
4
4
4
stridsvagn -en
sträcka -n
tråd-en
uppfinning -en
vardagsrum -ef
21
4
214
21
4
214
21
4
förmedling -en
försäkringsbolag -ef
gerilla -n
grönsak -e n
kraftverk -ef
17
17
17
17
17
4
4
4
4
4
flygindustri -n
försvarsadvokat -en
försäkring-en
indian - en
kaj -en
14
14
14
14
14
4
4
4
4
4
pass -ef
riksförbund -ef
fotografi - et
kommunikation -en
skinn-ef
26
26
25
25
25
4
4
4
4
4
begåvning -en
bröst - et
chaufför -en
gren -en
hyllning-en
20
20
20
20
20
4
4
4
4
4
kredit -en
lojalitet - en
lyssnare -n
minnesbild - en
misstanke-n
17
17
17
17
17
4
4
4
4
4
kassa -n
knep -ef
knut - en
lantbruk -ef
led'""
14
14
14
14
14
4
4
4
4
4
torn -ef
visa -n
entré -n
hastighet - en
horisont -en
illustration - en
25
25
24
24
24
24
4
4
4
4
4
4
idrott -en
kanton -en
måne -n
ombyggnad -en
poäng -er
register -ef
20
20
20
20
20
20
4
4
4
4
4
4
måltid - en
paket -ef
professur -en
:
samlingsregering -en
seminarium -ef
skål -en
17
17
17
17
17
17
4
4
4
4
4
4
länsarbetsnämnd -en
musikliv -ef
närmande -t
observatör -e n
ränta -n
skikt -ef
14
14
14
4
4
4
14
4
14
14
4
4
inflation -en
kostym -en
påtryckning -en
påve - n
recension - en
24
24
24
24
24
4
4
4
4
4
ritning -en
skratt -ef
skrivelse -n
statsmakt -en
utspel -ef
20
20
20
20
20
4
4
4
4
4
toalett -en
ålderdomshem -ef
årgång -en
afton -en
allians -en
17
17
17
16
16
4
4
4
4
4
slant -e n
småstad -en
sociologi -n
stadsbibliotek -ef
sändning -e n
14
14
14
14
14
4
4
4
4
4
rikedom -en
satir -en
satsning -en
sektor -n
symfoni -n
talang-en
attack -en
24
24
24
24
24
24
23
4
4
4
4
4
4
4
varning -en
1930-tal -ef
arbetstid -en
avbrott -ef
bad -ef
cigarrett-en
farhåga -n
20
19
19
19
19
19
19
4
4
4
4
4
4
4
beräkning -en
betalning -en
campingplats -en
dumhet -en
dödsfall -ef
förfader-n
handskrift -en
16
16
16
16
16
16
16
4
4
4
4
4
4
4
tillägg -ef
urskog -en
välde -f
vävnad -en
zon -en
äng-en
3:a -n
14
14
14
14
14
14
13
4
4
4
4
4
4
4
beställning -en
doft - en
engångsflaska -n
23
23
23
4
4
4
förpliktelse -n
helvete -f
hobby -n
19
19
19
4
4
4
höns -ef
indier -n
kapell -ef
16
16
16
4
4
4
abort -en
ansats -en
broms -en
13
13
13
4
4
4
evenemang -ef
23
4
hylla -n
19
4
klassiker -n
16
4
debattör -en
13
4
161
1.1.7.
Lemman med mi nst 3 sublemmaformer • Lemmas with 3 or more sub-lemmatic forms
E n he t
F Sub
E n he t
F Sub
E n he t
F Sub
E n he t
F S ub
diktsamling -en
f i c ka - / ?
f j ä d e r -n
fläck -en
grun dlag -en
13
13
13
13
13
4
4
4
4
4
älg -en
bergshante ring -en
betalkur s -en
b i og r a f - c «
b y g g h er r e - «
12
11
II
11
11
4
4
4
4
4
regeringspart i -et
s k öt e r sk a -n
s o pr a n -en
stadsbild
s t or i nd u s t r i - «
10
10
10
10
10
4
4
4
4
4
väntetid -en
v ä n t r u m- e f
årsav gift -en
å r s k u r s -en
årsti d
9
9
9
9
9
4
4
4
4
4
h a m n s ta d - e «
j u b i l e u m- e r
13
13
4
4
bärare-«
d a n s ö r -en
II
11
4
4
s t o rm a r k n ad -en
s t r åk -ef
10
10
4
4
ö s t e r r i k a r e -«
avskrivning-e«
9
8
4
4
l y k t a -«
mats al -en
moln-ef
nationalist -en
13
13
13
13
4
4
4
4
f l a g g a- «
f ö r d r ag - ef
get-e«
grotta-«
11
11
11
II
4
4
4
4
s t ud e n t t e a t e r - «
sväng-e«
s ä n d e bu d - e f
t a n t - e«
10
10
10
10
4
4
4
4
b a d s t r a nd -en
barnbok-er
d e k o r at ö r - e n
domkyrka-«
8
8
8
8
4
4
4
4
omv älvning -e«
parkering -e«
partiledning -e«
13
13
13
4
4
4
i m m i g r an t - e «
i n d u s t r io m r å d e - f
i n i t ia t i vt a g ar e - «
11
11
11
4
4
4
t r o t t oa r - e «
trumma-«
t v ä tt m ed e l - e f
10
10
10
4
4
4
d o s s i e r -e«
d r o m ed a r - e«
etta-«
8
8
8
4
4
4
pilot - en
popkonst-e«
p r ic k - e «
råvara-«
skalle-«
sky-ar
13
13
13
13
13
13
4
4
4
4
4
4
i n t ui t i o n - e «
kliché-«
k o lo n n - e «
k o n s t u t s t ä l ln i n g- e «
kusin -e«
lekpl ats -e «
11
11
11
11
11
11
4
4
4
4
4
4
u n g d o m s b o k - er
u t s l ä p p- e f
v i n k e l- «
v i n t h u n d -e «
visit - en
v ä lf ä r d - e«
10
10
10
10
10
10
4
4
4
4
4
4
f a t- e f
f i l m k a me r a - «
f r u kt o d l i n g - e «
fysiker-«
f ö r fl y t t n i n g - e «
förläggning -e«
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
spalt -e«
studio-«
ugn -en
v i l ts p e g e l -«
vänd ning -en
13
13
13
13
13
4
4
4
4
4
låga-«
m a ss m e d i u m- e f
meka nism -e«
mira kel-ef
m us i c a l - e «
II
11
II
11
11
4
4
4
4
4
v ä rl d s d e l - e «
v ä t s ka - «
ä r m -e«
ö v e r l ä ka r e - «
akti ebolag-e f
10
10
10
10
9
4
4
4
4
4
f ö r s ö k s d j ur - e f
g e o g r a f - en
hjälm -e«
härbärge-f
inlandsis-e«
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
ä l sk a r i n n a - «
ä m be t s m a n -en
13
13
4
4
n a t i o n al i s m - e «
n e u r o s- e «
II
II
4
4
a m a t ö r -e«
a v a n t g a rd e -t
9
9
4
4
k i ll e - «
k i os k - e «
8
8
4
4
a kt i e b ö r s - e r
a k t i e äg a r e - «
b a n di t - e «
befäl-ef
b e s ky l l ni n g -e «
b u n d s f ö r va n t - e «
c o l l a g e- f
driv kraft -en
eftergift -e «
etikett-e«
f a l a n g- e «
g a r d e r ob -en
g r a n n l an d -e f
g r e j -en
g u d i nn a - «
g u d s t j ä n s t- e n
h e m ma f r u - «
hiss-e«
huvu dlärare - «
impe rium -ef
innehava re - «
karikatyr -e«
k a v a j -en
k n a p p -e«
kriterium -ef
krog -en
kula -«
k u mp a n -en
livsåskådning -en
m o nt e r -n
människoliv -et
nattklub b -en
Nobe lpris -ef
nybygge -f
o m r ö s t n i ng - e n
plåt -en
prövning -en
ranso nering -e«
r o p -ef
session - en
s j u ks k ö t e r s k a - «
s k åp -ef
slips -en
sociolog -en
s y ns ä t t -ef
tidningsman -en
transplantation -en
tält -ef
utbu d -ef
v a s -en
vittne smål -ef
v ä r ds h us -ef
växel - «
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
pass ion -en
r e s er v -en
ruta-«
sallad-e«
s k e pp a r e - «
s o c k en - e «
spaning -en
s t u d i e f ör b u n d -e f
s t y r e l s e l e d a m o t - e«
t e or e t i k er - «
t r a n s p or t m e d el - e f
t r i v ia l i t et - e «
utblick-e«
u t r ed n i n g sm a n - e «
utsa go -n
v ar g - e «
älv-e«
öring -e«
attraktion -e«
b e sk y d d a r e - «
bom bnin g -en
data centr al -en
d i k e -f
dott erbolag -ef
edition -en
e k on o m -en
fångs t -en
gissning -e«
g r a mm o f o n s k i v a -n
grodperspekt iv -ef
g r ö da -n
habs burg are -n
h a n tv e r k -ef
husv agn -en
industriarbetare-n
jord bruksbygd -e«
k a mr e r -«
kong ressm an -en
krok -ar
k y p a r e -«
könsro ll - en
lik -ef
linjeskepp -ef
militärbas -e r
minis tär -en
m ö ss a -«
o b s e r v a t i o n -en
o c e a n -en
pasc uan -en
peda gog -en
plage -«
portugis -en
probl emstä llning -en
11
11
11
11
II
11
11
II
II
II
11
11
11
11
11
11
II
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
b e f a t t ni n g s h av a r e - «
b e t ee n d e v e te n s k a p -en
bifall-ef
biträde -t
bränning -en
depressi on -e«
d o m s l u t- e f
e mi s s i o n - e «
enkät-e«
e x pl o a t ö r - e «
e x t e r i ö r -e«
fag-e«
f ö r f ö l j e l se - «
gevär-ef
g ä rn i n g s ma n -e n
helg-e«
hemmiljö-«
höge rman -en
idrottspla ts -e«
järnvägsstation -en
katolik -e«
k o n j u n kt u r -en
konversat ion -en
kursstegri ng -en
ladugård -en
meje riförening -en
månd agskväll -en
nationa litet -en
p a p pe r s b r u k -ef
partimedlem -en
pension -en
pirat -en
provins -en
publikation -en
ryggrad-en
s e g ra r e -«
sektion -e«
s j u kg y m n a s t -en
skat tehöjnin g -en
skele tt -ef
skrivbord -et
s t a ts k y r k a -«
s t ä dn i n g -en
s ä r d r a g -ef
tablå -n
telefonsam tal -ef
t å -«
t ä n ka r e -«
ungd oms förbund -ef
uppf innare - «
u r u p p f ö ra n d e -t
u t r e d a r e -«
v y -«
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
k l a ss r u m - e f
kommentator-«
k o mm u n a l v al - e f
k o s t n a d s r a m- e «
l e v e r an t ö r - e«
lexikon-ef
loge-er
m an i n g - e «
m us i k l ä r ar e - «
m ä t a re - «
n y c k e l or d - e f
o p t i m i s t - e«
p an t b a n k - e r
p a r o l l - en
p a t r u l l- e n
p ol - e «
r e ko n s t r u k t i o n - e «
r e n i n g s ve r k - e f
r o m a r e -«
r u n d r e s a -«
rustn ing -e«
sagesman -e«
skattebetalare - «
s k y l t d o ck a - «
skyltfön ster -et
sköld -en
spaniel -«
s y d st a t -en
taxeringsassistent -en
teknologi -n
termistor -n
t j e ck -en
t o ma t -en
T V -p r o g r a m -ef
y r k e s vä g l e d ar e - n
aprildag -e«
a s t r o n a ut -e «
ballerina -«
batteri -ef
befrielsekrig -ef
biblio tekarie -«
blus -en
borgenså taga nde -t
b o v -en
centerpart i -ef
diale kt - en
djäv ul -en
filmcensu r -e«
folkgrup p -en
fotgä ngare -«
fredagskväll -en
föret agsle dning -en
f ö r f ö r ar e - «
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
1
7
7
7
1
1
7
7
7
7
1
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
162
1.1.7. Lemman med minst 3 sublemmaformer • Le mmas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
förteckning 'ek
glesbygd -en
7
7
4
4
patriark -en
predikant - en
6
6
4
4
trotjänare -«
verb -et
5
5
4
4
konkurrens -en
höger - n
64
63
3
3
grävskopa -n
honorar -et
7
1
4
4
protokoll -et
radhus -et
6
6
4
4
villaägare -n
äktenskapsålder -n
5
5
4
4
dramatik -en
innebörd -en
62
62
3
3
hövding -en
idol -en
inlärningsstudio -n
kam -en
kasse -n
konstförening -en
lagförslag -e t
lyriker -n
merit -en
moralist -en
7
4
1
4
7
4
7
4
7
4
1
4
1
4
14
7
4
1
4
replikskifte -t
riksdagsval -et
sceneri -et
schlager -n
sekvens - en
skolkonsert -en
strukturförändring -en
studieresa -n
svärfader -n
teaterhus -et
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
öl-båt -en
arbetarparti -et
bubbla -n
expertkommitté -«
fackterm -en
folkrepublikan -en
grossist -en
hjulångare -n
hushöjd -en
individualitet -en
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
kristendom -e«
hållning - en
insikt -en
kines -en
sta -n
vikt -en
motsats -en
mellanöl -et
takt -en
tryck -et
62
3
61
3
613
60
3
60
3
60
3
58
3
56
3
56
3
56
3
nettoskuld -en
nigger -n
näve -n
operahus -et
papperskorg -en
pappersmaskin -en
1
4
14
14
1
4
1
4
7
4
tidningsföretag -et
tjurfäktning -en
trafikant - en
tungvattenreaktor - n
tyrann -en
utställare -n
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
intrigör -en
järnmalm -er
kausalitet -en
klan -en
konsistorium -et
kosmetolog -en
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
dekor -en
hot -et
ström -en
lag - et
omfattning -en
atmosfär -en
54
3
54
3
54
3
52
3
52
3
513
prishöjning -en
pundkris -en
rutt -en
sammanträffande -t
sinnessjukdom -en
skolform -er
1
4
1
4
1
4
14
1
4
1
4
vrak -et
våda-«
växellåda - n
ångbåt -en
ättling -en
översvämning -en
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
kärlekspar-ef
kättare-«
läromästare -n
lördagseftermiddag -en
pick-up -en
pinje -n
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
hektar-ef
våld -et
arkitektur -en
datum -et
export -en
moral -en
51
50
49
49
49
49
3
3
3
3
3
3
slav -ar
socialreportage - t
1
4
14
abiturient -en
aforism -en
5
5
4
4
popband -et
prov -er
4
4
4
4
institut -et
lycka -n
48
48
3
3
sommardag -en
studieår -et
1
1
amerikanska -n
analytiker -n
5
5
4
4
ramp -en
runsten -en
4
4
4
4
överenskommelse - n
drift -en
48
41
3
3
tall - en
tallrik -en
terrass -en
tia -n
transaktion -en
tunna -n
turistland -et
utsiktspunkt -en
vigsel -n
vätebomb -en
å -n
örn -en
absurdist -en
allegori-«
antagonist -en
atom -en
byggnadskropp - en
diktverk -et
diplomati -«
dop -et
duva - «
fabel -«
1
4
1
4
1
4
14
1
4
14
1
4
1
4
14
1
4
14
1
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
ateist -en
betjänt -en
bilkaravan -en
bisats -en
bo -et
brant - en
exportindustri -n
fil -e r
fältmarskalk -en
försummelse -n
förödmjukelse -n
grävning -en
hälsoundersökning -en
inskription -en
iscensättare -«
kabel - «
kind -en
kokosboll -en
konstakademi -«
konsulat - et
laser -«
lokalitet -en
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
slakteri -et
stadskärna -n
tankelinje -n
trafikbehov -et
tullättnad -en
utter - n
veckoslut -et
veteran -en
åskväder -et
antal -et
framtid -en
verklighet - en
peng -en
publik-e«
politik -en
allmänhet -en
faktum -0
samarbete -t
bakgrund -en
ordförande - «
kritik -e«
natur -en
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
289
3
229
3
221
3
206
3
196
3
188
3
184
3
182
3
1713
167
3
164
3
162
3
153
3
kongress -en
miljard -en
motsvarighet -en
utrustning -en
författarskap -et
ära"'
existens -en
rygg -en
sjukvård -en
storlek -en
tes -en
flygvapen -et
förbättring -en
grundskola-«
läsning -en
nazism -en
rationalisering -e n
skydd -et
flyg -et
vänster -«
författarinna -«
hår -et
41
3
41
3
41
3
41
3
46
3
46
3
45
3
45
3
44
3
44
3
44
3
43
3
43
3
43
3
43
3
43
3
43
3
43
3
42
3
42
3
413
413
fiskeläge - t
fotdyna -«
fåra -«
förgiftning -en
gumma- «
gång -ar
handelsman -en
handelsresande -«
herde -«
hoppare - «
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
lågtryck -et
löntagarorganisation
-en
monark-?«
moped -e«
nöt -en
orkan -e«
radioprogram -<>f
raketvapen -ef
revolutionär -e n
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
glädje -«
hänsyn -e«
förmåga -«
luft-e«
tillgång-?«
personal -e«
centrum -ef
kärlek -e«
innehåll -ef
ton -ef
134
3
124
3
1213
114
3
112
3
102
3
100
3
99
3
98
3
97
3
mänsklighet -e«
jury -«
prins -e n
tredjedel - ar
bebyggelse-«
fritid -en
blandning -e n
landsbygd -en
temperatur -e n
andel -en
41
40
40
40
39
39
38
38
38
37
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
husägare -«
hyresgäst - en
kasino -f
konfliktsituation -e«
konkretist -e«
kontingent -en
kuvert -et
mast -en
mikroorganism -en
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
rhodesier -«
sanering -en
skivspår -et
skogsbruk -ef
skogsområde -t
skolstyrelse - «
skruv -e«
småbruk -ef
snöskata -«
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
nivå -«
mat -en
trafik -e n
tro -«
försvar -e t
opposition -en
motstånd -et
tillvaro -«
användning -e«
96
93
93
92
91
91
82
82
79
3
3
3
3
3
3
3
3
3
handel -«
leende -t
utbyte -f
väntan -0
anknytning -en
bedömare -«
britt -en
middag -en
sympati -«
37
37
37
37
36
36
36
36
36
3
3
3
3
3
3
3
3
3
moderbolag -et
monarki -«
monogram -et
motgång - en
mula - «
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
sportsida -«
spättfilé -«
statsbesök - et
stenbrott -et
sticka -«
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
mitt -en
praktik -e«
ekonomi -«
fred -?«
förståelse -«
75
73
69
68
67
3
3
3
3
3
underhus -ef
blod -c/
fåtal -ef
karriär -en
rättvisa -«
36
35
35
35
35
3
3
3
3
3
mungipa -«
mytologi -«
mäklare -«
operachef-e«
6
6
6
6
4
4
4
4
strof -e«
stör - en
stötesten -en
tangent -en
5
5
5
5
4
4
4
4
bit -en
vis -ef
anda -«
herr ""
65
65
64
64
3
3
3
3
sekelskifte -t
tänkande -t
ångest -e«
balans-e«
35
35
35
34
3
3
3
3
4
4
F Sub
163
1.1.7.
Lemman med minst 3 sublemmaformer • Lem mas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
En het
F Sub
försäljning -en
34
3
kopia -n
25
3
börs -er
20
3
fysik -en
17
3
ingripande -t
klimat -et
lov -et
presentation -en
34
34
34
34
3
3
3
3
läroplan -en
mun -en
orientering -en
realism -en
25
25
25
25
3
3
3
3
experti s -en
explosi on -en
fritidsområde -t
förstärkning -en
20
20
20
20
3
3
3
3
genomg ång -en
geografi -n
halt -en
handelsm inister -n
17
17
17
17
3
3
3
3
reklam -en
anhängare -n
humor -n
34
33
33
3
3
3
revolt - en
rättighet -en
trygghet -en
25
25
25
3
3
3
höjning -en
intervention -en
invasion -en
20
20
20
3
3
3
livsmedel -et
maka -n
marsch -en
17
17
17
3
3
3
hypotes -en
splittring -en
föredrag -et
maffia -n
33
33
32
32
3
3
3
3
väst -en
arb etsmarknad -en
direktiv -et
distans -en
25
24
24
24
3
3
3
3
invigning -en
justitieminister -n
kontinuitet - en
kött -et
20
20
20
20
3
3
3
3
monolog -en
monument -et
notis -en
parkeringsplats -en
17
17
17
17
3
3
3
3
sand -en
skräck -en
tiotal -et
32
32
32
3
3
3
hänvisning -en
indignation - en
jacka - n
24
24
24
3
3
3
medvetenhet - en
mognad -en
näsa -n
20
20
20
3
3
3
rekord -et
smörg ås -en
spe lår -et
17
17
17
3
3
3
väs ter -n
övertygelse -n
beteende -t
32
32
31
3
3
3
prestige -n
prop ortion - en
stor het -en
24
24
24
3
3
3
objekt -et
påfrestning -en
r ev y - «
20
20
20
3
3
3
studiecirkel -n
söd er -n
t er r o r- «
17
17
17
3
3
3
beun dr an-0
chefredakt ör -en
expansion -en
halvår -et
31
3
31
3
31
3
313
utdelning-en
ambassad- en
anteckning -en
barnavårdsnä mnd -en
24
23
23
23
3
3
3
3
sk en-ef
tilläm pning -en
triumf -en
uppskattning -en
20
20
20
20
3
3
3
3
tillskott -ef
utgift -en
agent -en
aggression - en
17
17
16
16
3
3
3
3
koncentration-en
31
3
fack-e f
23
3
uppträd ande -t
20
3
avgång -en
16
3
land shövding -en
31
3
flock -en
23
3
ärkebiskop-en
20
3
bearbe tning-en
16
3
medeltid -en
pla st-en
pros a-n
tillv erkning-en
ursprung -et
överste -n
anförande -t
dagblad -ef
nu -et
omvärld -en
underskott -et
övergång -en
förberedelse -n
31
3
31
3
31
3
31
3
31
3
313
30
3
30
3
30
3
30
3
30
3
30
3
29
3
förnuft -ef
garan ti-n
renäss ans-en
reservati on-en
reso lution -en
socialism -en
tillväxt -en
trös t -en
upptakt -en
vana -n
överdrift -en
baksida -n
bem ärkelse -n
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
översk ott -ef
anv isning-en
ap paratur-en
benäm ning-en
femtiotal -ef
hushåll -ef
huvuddel -en
händelseförlopp -et
katedral -en
logik -en
parlamentarism -en
plikt - en
promenad - en
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
bek ännelse -n
bildning-en
bit terhet-en
bot tenvåning -en
docka -n
erkännande -t
festival -en
förbundskansler -n
gran - en
höghus -ef
industrialisering -en
inköp -ef
jämlikhet -en
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
gräs -et
klang -en
me dvetande -t
mö da -n
29
29
29
29
3
3
3
3
bråk -ef
ensamhet -en
frestelse -n
förvirring -en
22
22
22
22
3
3
3
3
påminnelse -n
romantik -en
slags mål -et
substans -en
19
19
19
19
3
3
3
3
kapplöpning -en
kemi -n
lättn ad -en
medlem skap -ef
16
16
16
16
3
3
3
3
specialist -en
stadshus -ef
variant -en
29
29
29
3
3
3
glimt -en
livstid -en
lord -en
22
22
22
3
3
3
taxi -n
tole rans -en
tyngdpunkt -en
19
19
19
3
3
3
missförh ållande -t
perso nbil -en
prep arut -ef
16
16
16
3
3
3
arv -ef
bekant skap -en
cancer -n
inbö rdeskrig -ef
kulturliv -ef
sann olikhet -en
tempo -f
1900-tal -ef
befattning -en
hals -en
luserngrönmjöl -et
paradis -et
turism -en
tyska -n
bot -en
efterträ dare -n
framsteg -et
fruktan -0
förakt -ef
förekom st -en
kvantitet -en
ski ss -en
studerande -n
uppgån g -en
upptäckt - en
utv äg-en
åtal -ef
begränsn ing -en
dimension -en
fattigdom -en
föreläsning -en
förnyelse -n
försvarsminister -n
generalförsamling -en
gärning -en
inledning -en
28
28
28
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
place ring -en
rådgivare -n
slu mp -en
tunnelbana -n
utflykt -en
vetande -t
ankomst -en
anmärkning -en
anställning -en
budget -en
da -n
debut -en
dimma -n
egendom -en
eko -f
erbjudand e -t
generalsekreterare -n
hud -en
jazz -en
jugoslav -en
kvart - 0
löjtn ant -en
marin -en
nyckel -n
om sorg -en
par tiledare-n
pornografi - n
redskap -et
rådhus -et
sak kunskap -en
sen at -en
själ vmord -et
sor g -en
urpremi är - en
valfrihet -en
arkiv -ef
22
3
22
3
22
3
22
3
22
3
22
3
21
3
21
3
21
3
21
3
213
21
3
213
21
3
213
213
21
3
21
3
21
3
213
213
21
3
21
3
21
3
213
21
3
213
213
213
21
3
21
3
213
21
3
21
3
21
3
20
3
uppförande -f
uppmaning -en
utgångsläge -t
verktyg -et
atomvapen -ef
belägg -ef
bostadsbyggande -f
brän sle -t
definition -en
före skrift -en
förskjutning 'ut
gest altning -en
handbok -er
instruktion -e n
intention -en
irritation -e n
järnridå -n
kupp -en
kärnvapen -et
major -en
mördare -n
nutid -en
oskuld -en
rang -en
referat -et
skandal -en
skapelse -n
västkust -en
västmakt -en
60-tal -et
adress -en
beroend e -t
cho ck -en
civilisation -en
finess -en
finländare -n
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
reformation -en
rutin -en
saklighet -en
sammanfattning -en
sam manstäl lning -en
see nde -f
skä gg -ef
sopor
strålning -en
ur -ef
utgivare -n
utlåtande -t
öve rensstäm melse -n
övervägande -t
akva rell -en
antisemitism -en
behag -ef
borgarråd -ef
brand -en
bryt ning -en
dussin -ef
däck -ef
exame n -0
fantastik -en
fas -en
filial-e n
forum -ef
förvandling -en
helikopter -n
hemstad -en
höna -n
importavgift -en
kedja - n
kista -n
klippa -n
korridor -en
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
164
1.1.7.
Lemman med mi nst 3 sublemmaformer • Lem mas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
kortfilm-«?»
larm -et
neutralitet -en
panna-«
reträtt-en
15
15
15
15
15
3
3
3
3
3
förorening -en
grevinna -n
gäng -et
hertig -en
hovmarskalk -en
13
13
13
13
13
3
3
3
3
3
midja-«
mission-en
naturvård -en
olikhet -en
omslag -et
12
12
12
12
12
3
3
3
3
3
sträckning -en
stövel-«
syre -t
sångerska-«
tank-ar
11
II
11
11
11
3
3
3
3
3
sanktion -en
stadga-«
stegring-e«
15
15
15
3
3
3
integration -en
kardinal-en
klinik-e«
13
13
13
3
3
3
passage-«
plakat -et
pretention -en
12
12
12
3
3
3
television -en
tenor-en
terminal-e«
11
11
II
3
3
3
sumpmark-er
sökande-«
tjugotal -et
utbrott -et
utmaning -en
vandring -en
15
15
15
1 5
15
15
3
3
3
3
3
3
krigsmakt -e«
kurva-«
lidelse-«
lott -en
manus-ef
materie-«
13
13
13
13
13
13
3
3
3
3
3
3
privilegium -et
regemente-/
ridå-«
schema -t
signal -en
smörgåsbord -et
12
12
12
12
12
12
3
3
3
3
3
3
tillvägagångssätt -et
tvätt-e«
unge-«
uppehåll -et
uppvaktning -en
utkant-e«
II
3
11
3
11
3
1 1 3
11
3
11
3
vinge-«
välstånd-er
årsbok-er
15
15
15
3
3
3
missförstånd -et
nybyggnad-e«
oljeväxt-e«
13
13
13
3
3
3
sovrum -et
stadsplan-e»
tulpan-e«
12
12
12
3
3
3
utrikesdepartement -et
väsentlighet - en
ytterlighet -en
11
11
11
3
3
3
ängel -«
10-tal -et
1600-tal -e t
abstraktion -en
betning -en
bibel-«
15
14
14
14
14
14
3
3
3
3
3
3
ombudsman -en
orkidé -«
panik -en
paviljong -en
plagg -et
poäng -0
13
13
13
13
13
13
3
3
3
3
3
3
uttrycksmedel -et
vrå -«
väninna - «
äckel -et
öppenhet -en
ackord -et
12
12
12
12
12
11
3
3
3
3
3
3
100-tal -e t
album -et
ansökning -en
atomkraft -en
avloppsvatten -et
avslag -et
10
10
10
10
10
10
3
3
3
3
3
3
bostadskö-«
bukt-e«
debutant-e«
droppe-«
fiktion-en
förespråkare-«
företräde -t
förfarande -t
förgrund -en
förråd-er
försiktighet -en
grundare-«
halvtimme-«
hotellrum-er
hyresreglering-e«
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
promille-«
proposition-e«
sammanslutning -en
samvaro-«
sjöfart -en
sportbil-e«
språng -et
strålkastare-«
stål -et
tand-e«
utkast-er
utvecklingsland-er
vägförvaltning -en
xantofyll -et
åker-«
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ambulans -en
anbud -et
apostel-«
arbetarklass-en
arena
ateljé-«
avveckling-e«
barnbarn -et
beslag-er
borg-e«
brud-en
byggmästare-«
byte -t
centralkommitté-«
dagspress-e«
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
II
11
11
11
11
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
barrikad-e«
city-«
danska-«
distinktion-en
elektronik-e«
fluga-«
fläkt -en
fraktion-e«
fönsterbord -et
förbrytelse-«
förräderi-er
gaullism-e«
givare-«
glasyr-e«
gräl-er
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
högkvarter-er
inkallelse-«
knop-0
konsumtion-e«
kurator-n
källare-«
likgiltighet-e«
mandat-er
manifestation - e«
mysterium-er
nerv -en
objektivitet-e«
paraply-er
partner-«
popularitet -e«
potatis -e«
påpekande -t
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
änka-«
ärr-er
överklass-e«
1960-tal-er
absurditet-en
applåd-e«
arbetsuppgift-e«
avslöjande -t
avsättning-e«
bilism -e«
bostadsområde -t
brunn -e«
distrikt-er
efterföljare-«
fastland-er
flygel-«
gas-en
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
debutbok-er
debutroman-e«
detaljhandel-«
epidemi-«
evakuering-en
federation -en
felbedömning-e«
fragment-er
fräckhet-e«
förtur -en
grimas-e«
halvsekel-er
handelsbalans -en
handväska-«
indicium-er
inspektör - en
kassör-e«
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
gränd-e«
happening -e«
horn-er
hugg-er
infektion-en
ingrediens-e«
inkomstkälla-«
insändare-«
intelligens-e«
iscensättning-e«
justitiedepartement-er
kanin-e«
klientel-er
kollektivanslutning-e«
konservator-«
konstaterande -t
koreograf-e«
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
samordning-e«
sevärdhet-en
smärta-«
14
14
14
3
3
3
gitarr-e«
glömska -n
grundtanke-«
12
12
12
3
3
3
korsning -en
källmaterial-er
labyrint -en
11
11
11
3
3
3
koreografi-n
korv-en
läpp-e«
10
10
10
3
3
3
syssla-«
trettiotal-er
uniform-e«
universum-er
14
14
14
14
3
3
3
3
hantering -en
harmoni-«
homosexualitet -en
imperialism-e«
12
12
12
12
3
3
3
3
lever-«
litteraturhistoria -e «
lås-er
läkemedel -er
11
11
11
II
3
3
3
3
ministerråd-er
mode -t
nedrustning -en
nämnare-«
10
10
10
10
3
3
3
3
uppfostran -0
uppslagsbok-er
älskare-«
aldrin -et
anspelning -en
avkastning-en
bakslag-er
besittning -en
biskopsmöte -t
14
14
14
13
13
13
13
13
13
3
3
3
3
3
3
3
3
3
inblandning-e«
insamling-e«
intellekt-er
kalkon-e«
kalkyl-e«
kollektiv-er
komplex-er
krage-«
krigsutbrott-er
12
12
12
12
12
12
12
12
12
3
3
3
3
3
3
3
3
3
malmöbo-«
metafor -en
metall-e«
motbok-er
njutning-en
opinionsbildning -en
procedur-en
psykoanalys-en
päls-en
11
11
11
11
II
11
11
11
11
3
3
3
3
3
3
3
3
3
omställning-e«
operationsanalys-e«
parasit-e«
parentes -en
pelare-n
pianist-en
pilgrim -e«
plattform-ar
PR-man-en
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
borgerlighet-en
brygga -n
börda-n
13
13
13
3
3
3
kår-en
körning -en
labourregering -en
12
12
12
3
3
3
riksåklagare-n
ryktbarhet -en
rådhusrätt-en
II
11
11
3
3
3
psykiater -n
puckel-«
raket-en
10
10
10
3
3
3
center -n
dager-«
desperation-en
13
13
13
3
3
3
låt -en
lögn-e«
lök-en
12
12
12
3
3
3
räddningsaktion -en
skolöverstyrelse-«
småbarn-er
113
11
3
11
3
rekvisita -«
reparation -en
samlare-«
1 0
10
10
enkelhet -en
expressionism-en
förmögenhet -e«
13
13
13
3
3
3
mage-«
maner-er
mask-er
12
12
12
3
3
3
sportvagn -en
spöke -t
stipendium-er
11
11
11
sammankomst-en
sammanslagning-e«
schweizare-«
10
10
10
-n
3
3
3
3
3
3
3
3
3
165
1.1.7.
Lemman med m inst 3 sublemmaformer • Lem mas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enh et
F Sub
Enh et
F Sub
Enh et
F Sub
Enhet
F Sub
sko lår -et
sko makare -/?
skyskrapa -n
skämt -et
sprä ngning -en
strump a -n
team -et
trick -et
tröskel -n
tungomå l -et
under -et
upptåg -et
utläggning -en
vilt - et
vokabulär -en
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
pos tverk -et
rabatt -en
rasfråga -n
remiss -en
rättssal -en
räv -en
rökare -n
rökning -en
sammanbrott -et
sammanstötning -en
servitör -en
skj orta -n
skolungdom -en
skriveri -et
skrivmaskin -en
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
konsthall -en
kra ns -en
kundkrets -en
kuriositet -en
kvalifikation -en
landsk ommun -en
latin -et
litteraturhistoriker -n
lus -en
lågkonjunktur -en
majestä t -et
malm -er
martyr -en
matematiker -n
medelklass -en
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
acceleration -en
alkoholist -en
anspråkslöshet -en
aria -n
attentat -et
automatik -en
avkrok -en
avrättni ng -en
avverkning -en
ballad -en
ballong -en
belysningsmässa -n
beskickning -en
betraktelsesätt -et
bilindustri -n
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
värdinna -n
zigenare -n
örfil -en
adel -n
10
10
10
9
3
3
3
3
skymning -en
slagfält -et
spännvidd -en
sta b -en
9
9
9
9
3
3
3
3
meningsutbyte -t
minnesmärke -t
monotoni -n
mynt -et
8
8
8
8
3
3
3
3
bilprovning -en
björn -en
blodbad -et
borgare -n
7
7
7
7
3
3
3
3
aktris -en
anmäla re -n
avvägning -en
bedömande -t
9
9
9
9
3
3
3
3
stabsoff icer -en
statsanslag -et
stimulans -en
stridskraft -en
9
9
9
9
3
3
3
3
mötesplats -en
ogr äs -et
ojämnhet -en
omöjlighet -en
8
8
8
8
3
3
3
3
bridge -n
bädd -en
centralförbund -et
cigarr -en
7
7
7
7
3
3
3
3
blomning -en
boks lut -et
borrning -en
boulevard -en
9
9
9
9
3
3
3
3
suck -en
sår -et
tillhörighet -en
tom rum -et
9
9
9
9
3
3
3
3
ond ska -n
paradox -en
park ett -en
partitur -et
8
8
8
8
3
3
3
3
dalgång -en
damm -en
diag nos -en
diktning -en
7
7
7
1
3
3
3
3
bråk del -en
bälte -t
chinchilla -n
9
9
9
3
3
3
trak tor -n
tron -en
tullare -n
9
9
9
3
3
3
patriot -en
plåga -n
polis station -en
8
8
8
3
3
3
diskriminering -en
distribution -en
dogm -en
7
7
7
3
3
3
disp osition -en
doktrin -en
farkost -en
final -en
flygbas -er
folkhem -et
fondemi ssion -en
fröjd -en
försvarsgren -en
garage -t
giv -en
gås -en
haveri -et
helgedom -en
hembygd -en
hörlur -en
inbrott -et
infallsvinkel -n
inkomsttagare -n
inlopp -et
inskränkning -en
inspirationskälla -n
instruktör -en
invektiv -et
klack -en
kommunistland -et
komplettering -en
konstruktör -en
kulturhus -et
kulturinstitut -et
kvicksilver -et
leksak -en
länk -en
lärjunge -n
läroverk -et
läsår -et
matlagning -en
metodvete nskap -en
motorcykel -ar
mottagande -t
myr -en
målsma n -en
mästerskap -et
omväg -en
opus -et
orättvisa -n
oväder -et
palm -en
pensel -n
periferi -n
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ungdomsvårdsskola -n
union -en
utövare -n
vattenyta -n
vitamin -et
välfärdssamhäll e - t
världsbild -en
västtysk -en
anfö ringstecken -et
avlopp -et
beståndsdel -en
boksko g -en
boll -en
bondgård -en
bostadspolitik - en
bryggare -n
byggnadsnämnd -en
dag sljus -et
damask -en
defekt -en
egenhe t -en
ekumenik -en
enzym -et
essaysamling -en
frekvens -en
frid -en
friskhet -en
fritidshu s -et
fullmakt -en
funktionär -en
fyllerist -en
följeslagare -n
förh istoria -en
förvärv -et
gobeläng -en
gymnasi st -en
handske -n
hemort -en
hälsning -en
hänförelse -n
högsäsong -en
iakttagare -n
inredningsdetalj -en
jetplan - et
kaross -en
klick -en
klipp -et
kloss -en
kommunistregim -en
kompis -en
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
prole tariat -et
publicitet -en
pås e -n
raritet - en
reaktortyp -en
reseskildring -en
rival -en
Romkyrka -n
rådjur -et
råtta -n
sam lag -et
sandstrand -en
ske pnad -en
skeppsredare -n
slum -en
smakp rov -et
socialstyr else -n
soffa -n
spårvagn -en
stad smiljö -n
stadssekre terare -n
stiftelse -n
strafflag -en
stämpel -n
stöt -en
sym ptom -et
tabell -en
teaterdebatt -en
tidsålder -n
trave -n
träskland -et
tunga -n
tvål -en
uppbrott - et
uppdragsgiva re -n
upp såt -et
urna -n
utdrag -et
utfall -et
utflyttnin g -en
valrörelse -n
valsätt -et
vattendomst ol -en
Vietnampo litik -en
vilthandlare -n
världsorganisation -en
åskådning -en
övergångstid -en
övering enjör -en
överton -en
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ecklesiastikdep arteme •
nt -et
erövring -en
essens -en
exportmarknad -en
familjemedlem -en
fantasteri -et
fasa -n
fascism -en
fjällvärld -en
flygtrafik -en
folkvan dring -en
fontän -en
forntid -en
framåtskridande -t
frimärke -t
fritidsnämnd -en
fritidsstuga -n
fullträff -en
färjetrafik -en
förbundsbrev -et
föreningsrörelse -n
förförelse -n
förnimmelse -n
förordning -en
förseelse -n
förstöre lse -n
försvarare -n
för söksperson -en
generalstab -en
geometri -n
glidni ng -en
gurka -n
hjärnskada -n
huvudtema -t
hälsovårdsnämnd -en
här -en
höft -en
individualist - en
inka rnation -en
inne rstad -en
inventering -en
jordbruksminister -n
journalistik -en
kallelse -n
kapitalism -en
kartong -en
klosterkyrka -n
kolonialism -en
7
7
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
166
1.1.7.
Lemman med m inst 3 sublemmaformer • Lem mas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
kommunalnämndsordf •
örande -n
konspiration -en
kontorshus -et
kortege -n
7
1
7
7
3
3
3
3
söm -en
teaterföreställning -en
trappsteg -et
trossamfund -et
tsar -en
7
7
1
7
7
3
3
3
3
3
frontlinje -n
fruntimmer -et
fälttåg -et
följetong -en
förfalskning -en
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
motståndsman -en
naivism -en
nationalekonomi -n
neurotiker -n
nyck -en
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
kryssare -n
kyrkohistoria -en
7
7
3
3
tunnel -n
täppa -n
7
7
3
3
förintelse -n
förklädnad -en
6
6
3
3
nyförvärv -et
nål -en
6
6
3
3
lastning -en
licens -en
livsglädje -n
livsstil -en
ljuskälla -n
luftbro -n
lyxhotell -et
läxa -n
löntagare -n
marionett -en
maxim -en
7
7
7
7
7
7
7
7
1
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
universitetsbibliotek
-et
utbrytning -en
utjämning -en
utlösning -en
uttrycksform -er
valomgång -en
varvsindustri -n
vete -t
veterinär -en
vingård -en
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
förväxling -en
föräldraförening -en
förödelse -n
generalagent - en
generalstabschef -en
gigant -en
grekiska -n
gruppering -en
gruvarbetare -n
guide -n
guldreserv -en
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
oljeväxtodling -en
omflyttning -en
operett -en
parfym -en
patriotism -en
planeringsnämnd -en
platå -n
priskontroll -en
problemkomplex -et
prästmöte -f
psalm -en
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
min -en
motorbåt -en
7
7
3
3
vårtermin -en
värdfolk -et
1
1
3
3
gymnastiksal -en
havre -n
6
6
3
3
publiceringsregel -er
puls -en
6
6
3
3
mumsmums -en
museiförening -en
mätinstrument -et
naivitet -en
nationalekonom -en
nationalscen -en
nejd -en
nolla -n
norrlänning -en
novellsamling -en
nålspets -en
oklarhet -en
oljestopp -ef
olägenhet -en
orden -</>
organisatör -en
ornament -et
pakistan -en
Papyrusaktie -n
partikongress -en
pistol -en
prelat - en
prototyp -en
psykiatri -n
rallare -n
rand -en
reglering -en
remissyttrande -t
rivalitet -en
runa -n
ryttare -n
samlevnad -en
sammanträdesrum -et
7
1
1
7
1
1
1
7
7
7
7
7
7
1
7
7
7
7
7
7
7
7
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
vävstol -en
ålderdom -en
åtagande -t
återbäring -en
ärt -en
öststat -en
överljudsplan -et
80-tal -et
absurdism -en
apa -n
arbetsmetod -en
arvtagare -n
atenare -n
atomenergikommissi •
on -en
avgrund -en
badplats -en
barock -en
batalj -en
beatnik -en
bekvämlighet -e n
beställningsverk -ef
betesmark -er
betningsmedel -et
betoning -en
bilförare -n
björk - en
boktitel -n
bong -en
byggnadskonst - en
camping -en
cancerfara -n
centralism -en
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
hedersvakt -en
hegemoni -n
hertiginna - n
historiebok -er
hona -n
hop -en
hushållslärare -n
huvuduppgift -en
härlighet -en
högtidlighet -en
idrottsman -en
infart -en
informationsmängd -en
inföding -en
intimitet -en
invandrare -n
invandring -en
invit -en
jungfru -n
kapitalist -en
karavan -e n
klump -en
kompani -ef
konstgalleri - et
konstkritiker -n
konstmuseum -et
konstriktning -en
kontaktlöshet -en
kontrovers -en
kopp -en
kubikmeter -n
kulör -en
kunglighet -e n
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
regeringsmedlem -en
regnrock -en
rektangel -n
riksdagsgrupp -en
ritual -en
rock -en
rovfågel -n
rättssäkerhet -en
rödhake - n
röstlängd -en
scarf -en
semesterresa -n
servitris -en
sierra -n
skolbyggnad -en
skolpojke -n
skrov -ef
skymt -en
skärning -en
slentrian -en
slutscen -en
smålänning -en
snöstorm -en
sommarställe -f
sonson -e/t
spira -n
språkundervisning -en
spätta -n
strykning -en
surrealism -en
swimmingpool -en
svordom -en
symposium -et
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
sedvänja -n
segelbåt -en
segling -en
semesterfirare -n
semi-trailer -n
signatur -en
sillperiod -en
simulator -n
sjukdomstillstånd -ef
självbiografi -n
skaft -ef
7
1
1
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
dagstidning -en
deckare - n
delstat -en
detektivroman -en
drabbning-en
dråp -e/
dränering -en
drömmare -n
dusch -en
dyrgrip -en
ek -en
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
kursuppgång -en
kyrkby -n
käring -en
lagun -en
lakan-ef
lamm -er
larv -en
ledarskap -e/
libretto -n
liknelse -n
lind -en
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
söndagskväll -en
teaterskola -n
tidningsläsare -n
tjuv -en
triangel-n
tupp -en
turistnäring -en
tvist -en
tvättmaskin -en
tydning -en
tändsticka -n
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
skolbildning -en
skräddare -n
skuldkänsla -n
småföretag -et
socialnämnd -en
sommargäst - en
språklaboratorium -et
7
7
7
7
7
7
7
3
3
3
3
3
3
3
elektronhjärna -n
embryo -f
farvatten -ef
favör -en
fientlighet -en
filminstitut -ef
filt -en
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
lunga -n
läroanstalt -en
lättvattenreaktor -n
mandatområde -f
medalj -en
mekanisering -en
meningslöshet -en
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
ultimatum -et
underverk -et
ungkarl -en
upptäckare - n
urkund -en
utrensning -en
utställningskatalog -en
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
storting -et
strålkastarljus -et
studiegrupp -en
städerska -n
sund -et
svåger -n
säck -en
särling -en
säte -t
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
fjord -en
flanör -en
floskel -n
foajé -n
form -ar
formalitet - en
forskningsarbete -t
fort -ef
frikyrka -n
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
mentalitet - en
metamorfos -en
mezzo -n
miljonär -en
minering -en
miss -er
modernism -en
moralfråga -n
motkandidat -en
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
utställningssal -en
utvandrare -n
vandringsutställning
-en
vardagsspråk -et
veck -ef
veckotidning -en
vidskepelse -n
vildmark -er
6
6
3
3
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
167
1.1.7.
Lemman med minst 3 sublemmaformer • Lem mas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
F Sub
Enh et
F Sub
Enhet
F Sub
Enh et
F Sub
virtuos -en
växthus -et
Yngeredsforsaktie -n
äm nesområde -t
överfall -et
överhet -en
70-tal -et
90-tal -et
algerier -n
arb etsbörda -n
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
gentleman -en
glasbruk -et
godstransport -en
grace -n
grevskap -et
grönmjöl -et
gudabild -en
guldbleck -et
guldålder -n
handlingslinje -n
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
mossa -n
mot spelare -n
motstån dsgrupp -en
måndagsbörs -er
måttstock -en
nattlinne -t
naturalism -en
naturkraft -en
nedläggning -en
nordbo -n
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
svall -et
svärson -en
syndabock -en
säk erhetsbälte -t
säkerhetsåtgärd -en
sändar e -n
tagg -en
tagning -en
tilldelning -en
tjurfäktare -n
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
armatur -en
arm od -et
astrono mi -n
automat ion -en
5
5
5
5
3
3
3
3
heminre dningsexpert
-en
hemmamarknad -en
herrgård -én
5
5
5
3
3
3
notering -en
näsduk -en
omg ruppering -en
omvand ling -en
5
5
5
5
3
3
3
3
trollkarl - en
trumfkort -et
träsnitt -et
tvåkammarsystem -et
5
5
5
5
3
3
3
3
avantgardist -en
avde lningschef - en
5
5
3
3
huskropp -en
hyd da -n
5
5
3
3
opinionsundersökning
-en
5
3
uggla -n
underrättelseväsen -et
5
5
3
3
baconbåt -en
banalitet -en
barnavårdsdirektör -en
barriär -en
baryton -en
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
hyreshus -et
hälsovård - en
högerregel -er
igenkännande -t
impressionism -en
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
orsakssammanhang -et
partisan -en
penning -en
personalbrist -en
pil -e n
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
underton -en
ung domsår -et
upphetsning -en
utbetalning -en
utmärkelse -n
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
belägring -en
bete -t
bilfabrik - en
5
5
5
3
3
3
industristad -en
inställelsemånad -en
intelligentia -n
5
5
5
3
3
3
plastpåse -n
plattityd -en
pocketbok -er
5
5
5
3
3
3
utnämning -en
utsiktstorn -et
vagga -n
5
5
5
3
3
3
bilägare -n
bog -en
bombanfall -et
bombflyg -et
bonusförlust -en
bostadsstyrelse -n
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
jagare -n
jaktplan -et
jazzmusiker -n
judinna -n
juridik -en
kapsel -n
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
polarflygning -en
poliskonstapel -n
popidol -en
pressman -en
prisnämn d -en
privatdetektiv -en
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
valutakassa -n
vanmakt -en
vardagsliv -et
vattenkraft -en
verkstadsindustri -n
vinterkrig -et
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
brasa -n
brevkort -et
broderi -et
brottsbalk - en
brännpunkt -en
byggnadsindustri -n
byst -en
böna -n
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
karakterisering -en
karaktäristikum -et
kartell -en
kemist -en
klapp -e/t
klickfilm - en
klubba -n
kluvenhet -en
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
produktionsapparat -en
programhäft e -t
provisorium -et
prästers kap -et
rastställe -/
ravin -en
redingote -n
reklambyrå -er
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
vårsäd -en
vältalighet -en
världsm usikfest -en
västerlänning -en
västsida -n
växtnäringsämne -t
Yngeredsforsaktieägare -n
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
5
3
cent ralgestalt -en
cen tralmakt -en
5
5
3
3
koalition -en
kok erska -n
5
5
3
3
reservat -et
resignation -e/i
5
5
3
3
yrke svalslärare -n
åhörare -n
5
5
3
3
cita tionstecken -et
clochard -en
colu mbarium -et
containerkran -en
dedikation -en
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
kolchos -en
kommunikationsminister -n
konsertsal -en
konserv brytare -n
5
3
5
5
5
3
3
3
ruckel -ef
rum än -en
rusningstid - en
ryggmärgsskada -/z
ryggskot t -e t
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
åklagarmyndi ghet -en
åldersgrupp -en
åskåda rplats -en
ädelsten -en
ödla -n
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
dekoration -en
dementi -n
distributionssystem -ef
dopping -en
dust -e/?
dvärg -e/i
dödshjälp -en
dödsstraff -et
eftersläpning -en
emigration -en
epigon -en
ersättare -n
estet -en
exkursion -en
facktidskrift -en
filmfestival -en
filmindustri -n
filmstjärna -n
finn e -n
fiol - en
flygolycka -n
flöd e -t
folkbibliotek -et
fritidsutredning -en
fålla -n
fänrik -en
färdväg -en
färg ton -en
förbundsledning -en
förkortning -en
förstaklasskupé -n
förtroe ndeman -en
förträfflighet -en
gamling -en
gangster -n
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
konstapel -n
konstsamling -en
konsult -en
kraftkälla -n
kråka -n
kullersten -en
kulturarbetare -n
kulturinstitution -en
kulturmiljö -n
kupol -en
kvartal -et
kyllastfartyg -et
kämpe -n
kännare -n
kärleksscen -en
köttproduktion -en
laboratur -en
landning sbana -n
landstingsråd -et
leverne -t
licentiat -en
läkarmottagning -en
mafios o -n
marockan -en
maskros -en
mat pris -et
Medelhavskust -en
medelhavsla nd -et
melankoli -n
miljöskildring -en
minimiålder - n
missionsförbund -et
missöde -t
mjölkpall -en
mon tage -t
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
räntesa ts -en
rödbeta -n
röntgenund ersökning
-en
sax -en
sensom mar -en
silo -/!
självmö rdare -n
skattekrona -n
skiljelinje -n
skogsägare -n
skolbarn -et
skrattsalva -n
skärp -et
snille -t
solkust -en
solnedgång -en
spegling -en
spektrum -et
spelteori -n
sportfiskare -n
spädba rn -et
statsförvaltning -en
statskupp -en
stearinljus -et
stiftare -n
stormästare -n
storver k -et
sträng -en
studiebesök -et
studietimme -n
studieverksamhet -en
styresman -en
stöld -en
superm akt -en
5
5
3
3
önskedröm -e/j
östblocksstat -e/7
övertydlighet -en
1 :a -/i
14-åring -en
295-kronorsresa -n
administratör -en
affärsbank -er
analogi -n
anförv ant -en
antikvariat - et
antr opolog -en
arbetsk amrat -en
arkeolog -en
arv furste -n
ato mfartyg -et
avigsida -n
ax -et
baksäte -t
bar ack -en
barn familj -en
barrskog -en
befo lkningsgrupp -en
bergsman - en
bestseller -n
biltrafik -en
bind ning -en
biocid -en
blankett -en
blixt -en
bok låda -n
bom -en
boxare -n
boxning -en
bru kare -n
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
168
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5.3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
1.1.7. Lemman med minst 3 sublemmaformer • Le mmas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
byggare -n
byggnadsplan -en
böndag -en
4
4
4
3
3
3
insjö -n
inskrivning -en
intäkt -en
4
4
4
3
3
3
musikkritiker - n
mystiker -n
nedskärning -en
4
4
4
3
3
3
Sovjetregering -en
spadtag -et
spricka -n
4
4
4
3
3
3
cape -n
cyklist -en
dammsugare -n
dansare -n
danskonst -en
deklamation -en
delägare -n
differens -en
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
ism -en
jobbare -n
justitiemord -et
järnkorsett -en
kakelugn -en
kalv -en
kammarkonsert -en
kanslichef -en
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
nedslag -et
nervsystem -et
norrbottning -en
nyanläggning -en
nykterhetsnämnd -en
nykterhetsvän -en
nypa -n
nålspetsmassa -n
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
spruta -n
språkområde -t
stadsplanerare -n
stadsport -en
standardverk -et
stickning -en
stipendiat -en
storgods -et
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
donator -n
duett -en
4
4
3
3
kartellnämnd -en
kassavalv -et
4
4
3
3
näckros -en
omstörtare -n
4
4
3
3
storstadsområde -t
stridsfråga -n
4
4
3
3
dödskaWe - n
dödsorsak -en
elefant -en
enpartisystem -et
essäbok -er
etablissemang -et
etrusk -en
Europa-politik -en
exemplifiering -en
extraknäck -et
fattiggård -en
fenol -en
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
klassamhälle -t
klenod -en
klippning -en
knivhugg -et
kolonialmakt -en
kommendant -en
kommunalfullmäktig
-en
kommunikationsmedel -et
kompression -en
konjunkturbarometer
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
3
3
ordlista -n
organist -en
outsider -n
ovana -n
pacifism -en
parlamentsval -et
perser -n
personalfråga -n
personifikation-en
plog -en
polismästare -n
polisstat -en .
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
stridsledningssystem
-et
studentbetyg -et
studieplan -en
studioscen -en
stup -et
stupiditet -en
stånd -0
sv ek-ef
sydvietnames -e n
säkerhetsanordning -en
sällsynthet -en
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
fiber -n
filmkonst - en
filmpublik -en
4
4
4
3
3
3
-n
konklusion -en
konstellation -en
4
4
4
3
3
3
poplista -n
postkontor -ef
preparandkurs -en
4
4
4
3
3
3
söndagseftermiddag
-en
söndagsmorgon -en
4
4
3
3
finansiär - en
finansman -en
flotte -n
flygresa -n
folkpark -en
forskningsuppgift -en
frakt - en
framtidsutsikt -en
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
kontorslandskap -ef
kontorsvåning -en
kontrahent -en
korg -en
kortsida -n
kosack -en
krigare - n
krigshjälte - n
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
principal -en
prisreglering - en
pristagare -n
projektering -en
projektil -en
protestant -en
publiksuccé -n
puritan -en
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
tapet -en
teaterbesök -et
teaterkonst -e n
tegelsten -e n
tibetan -en
tillvalsgrupp -en
tirad -en
tonläge -t
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
frisyr -en
frysbox -en
frysskåp -et
4
4
4
3
3
3
kulturkrets -en
kulturland -et
kulturmyndighet - en
4
4
4
3
3
3
pvrobot -en
radioutredning -en
redare -n
4
4
4
3
3
3
tonspråk -et
tonårsflicka -n
torp -ef
4
4
4
3
3
3
fusion -en
fysionomi -n
fågelreservat -ef
fågelstation -en
fögderitjänsteman -en
föredragning -en
företagsdemokrati -n
förlamning -en
förman -en
försöksled -ef
galax - en
galjonsfigur -en
gallring -e n
gavelfält -et
genetik -en
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
kupé -n
kuplett -en
kvickhet - en
kvitto -f
kyrkklocka -n
kyrkoman -en
kåpa -n
kärrsnäppa -n
landstingsman -en
lantgård -en
lastbilschaufför -en
ledarskribent -e n
lekfullhet -en
levnadskonstnär -en
linbana -n
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
remissinstans -en
remissvar -ef
roddbåt -en
rus -ef
sabotör -en
samarbetsavtal -ef
samarbetsform -er
samväldeskonferens
-en
satiriker -n
sedel -n
sekretariat -ef
sexa -n
sexåring -en
sittplats -en
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
touche -n
trafiksystem -et
transportväsen -ef
troll -ef
trål -en
tum -en
TV-ruta -n
ungrare -n
universitetsfilial - en
utblåsningsprov -ef
utfärd -en
utresetillstånd -ef
valstrid -en
vapengren -en
veckopress -e n
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
glashus -ef
glosa -n
glugg -en
godhet -en
4
4
4
4
3
3
3
3
livgarde -t
livränta -n
ljudband -ef
lok -ef
4
3
4
4
4
3
3
3
självhävdelse -n
sjöfarare -n
skalbagge -n
skattning -en
4
4
4
4
3
3
3
3
vedersakare -n
wienare - n
villebråd -ef
villfarelse -n
4
4
4
4
3
3
3
3
grammofon -en
grammofoninspelning
4
3
lokalavdelning -en
LP-skiva -n
4
4
3
3
skeppsbyggeri -ef
skollärare -n
4
4
3
3
Wilson-regering -en
vinjett -en
4
4
3
3
gris -en
grundsats -en
gymnast - en
handelscentrum -ef
handlande -n
handledare -n
hangarfartyg -ef
hedersgäst -en
husfader -n
huvudanledning -en
huvudmål -ef
huvudtes -en
hörna -n
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
lunta - n
lysmask -ar
läkarförening -en
lärdomshistoriker -n
läroämne -f
läsecirkel -n
maktfaktor -n
manssamhälle -f
manusförfattare -n
marxism-leninism -en
maskinist - en
matsedel - n
medlemsavgift -en
medlemsnation -en
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
skorsten -en
skrik -ef
skrivande -f
skurk -en
skutt -ef
slagskepp -ef
slutplädering -en
smaklöshet - en
småfågel -n
småindustri -n
småsparare -n
smäll -en
snöfall -ef
snöfält -ef
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
välfärdsstat - en
välljud -ef
vänsterfalang -en
väntelista -n
världskarta -n
världsreligion -en
värmeanläggning -en
värmeslinga -n
yrkeslärare -n
ådra -n
årskonferens -en
ädelsmed -en
ädling -en
ämnesval -ef
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
idégivare -n
idrottsstyrelse -n
influensa -n
ingivelse -n
inkvisition - en
inlaga -n
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
menighet - en
meningsmotståndare -n
moraluppfattning -en
motaktion -en
motattack -en
motsatspar -ef
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
socialförsäkring -en
sommarhus -ef
sommarkommun -en
sopnedkast -ef
sotslag -ef
sovjetledare -n
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
äventyrare -n
ödemark -er
ölflaska -n
överträdelse -n
1500-tal -ef
abnormitet -en
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
169
1.1.7.
Lemman med m inst 3 sublemmaformer • Lem mas with 3 or more sub-lemmatic f orms
Enhet
F Sub
Enh et
F Sub
Enh et
F Sub
Enhet
F Sub
affärsga ta -n
agit ator -n
3
3
3
3
filmkritiker -n
filmstudio -n
3
3
3
3
KR-bonde -n
krigsförklaring -en
3
3
3
3
Pola risubåt -en
polischef -en
3
3
3
3
aktiepo rtfölj -en
akti esparare -n
akutsju khus -et
3
3
3
3
3
3
fiskeflotta - n
fjäderfä -et
fjällhed -en
3
3
3
3
3
3
krigstid -en
kristenhet - en
kro nobetjänte
3
3
3
3
3
3
polispatrull -en
portgång -en
predikande -t
3
3
3
3
3
3
ama törfotograf -en
ana rkism -en
anarkist - en
andeta g -et
angi vare -n
arbetslokal -en
arbetssit uation -en
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
fjärd -en
folkpen sionär -en
folkrörelse -n
folkvisa -n
framtidsperspek tiv -et
frisör -en
föregån gsman -en
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
kroppssjukhus -et
krycka -n
kulturfestival -en
kulturintresse -t
kultursida -n
kulturvärld - en
kusk -en
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
primadonna -n
privatflygare -n
privatteater -n
profitintresse -t
programinslag -et
protektionist -en
protestmarsch -en
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
arbetstempo -t
arvi nge -n
atomfysiker -n
australier -n
automobil -en
avlöning -en
avlöningslista -n
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
företagsform -er
författa rnamn -et
förgasare -n
förhandlingsdelegati
on -en
förnamn -et
församlingsmedlem -en
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
kustområde -t
kuststa d -en
kvinnofigur -en
kyrkofader -n
källarteater -n
köpekontrakt -et
lagerlokal -en
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
protestskrivelse -n
prydnad -en
puzzel - et
påskrift -en
radioman - en
radi omonopol -et
razzia -n
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
avnämare -n
axiom -et
bakside stext -en
bankdirektör -en
3
3
3
3
3
3
3
3
försöksvärd -en
förvaltn ingsutskott -et
gathör n -et
gatu rum -et
3
3
3
3
3
3
3
3
lagstiftare
larmsignal
lavin hund
ledstjärna
3
3
3
3
3
3
3
3
recitation -en
rektorsområde -t
remissbehandling -en
renhållning -en
3
3
3
3
3
3
3
3
barbar -en
barndaghem -et
bedrövelse -n
bekännelseskrift -en
3
3
3
3
3
3
3
3
genomf artsled -en
geschäft -et
glasfasad - en
glasruta -n
3
3
3
3
3
3
3
3
liga - n
litteratör -en
livrock -en
ljud spår -et
3
3
3
3
3
3
3
3
renvaktarstuga -n
reseledare -n
residens -et
resolutionsförslag -et
3
3
3
3
3
3
3
3
belysningsarmatur -en
bergskedja -n
bergspas s -et
besiktning -en
biblioteksbyggnad -en
bilaga -n
bildningsförbund - et
bilfärja -n
bilkarta -n
bilkö -n
bjä sse -n
blodhund -en
bock -en
bohem -en
bokhylla -n
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
glänta -n
grannkommun -en
granskog -en
gravka mmare -n
grumling -en
grundämne -t
gudstjänstliv -et
guldförsäljning -en
historiefo rskning -en
hittegodsmagasin -et
hoj -en
hungerkravall -en
hus behovs odling -en
husdjursskötsel -n
husvägg -en
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ljussättni ng -en
lov -en
Lu ndabo -n
lustkänsla -n
låglö negrupp -en
låntagare -n
läktare -n
lärofråga -n
läsa rgrupp -en
läsarinna -n
lättja -n
löne nivå -n
malt -et
man datvinst -en
maoism -en
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Rhodesia-iobby -n
riskmom ent -et
Rodin-museum -et
ryggradsdjur -et
röstetal -et
röstsedel -n
salva -n
samhällsproblem -et
samväldesland -et
schism -en
schäfer -n
seglare -n
sexårsplan -en
silversmed - en
sjukrum -et
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
bos s -en
bos tadsrättsförening
-en
bredsida -n
3
3
3
3
3
3
huvudkontor -et
huvudp rincip -en
huvudvittne -t
huvudämn e -t
3
3
3
3
3
3
3
3
markförvärv -et
marko mråde -t
materieteori -n
medaljör -en
3
3
3
3
3
3
3
3
sjukvårdskostnad -en
skidåkare -n
skolfråga -n
skolteater -n
3
3
3
3
3
3
3
3
brottare -n
brottsplats -en
brädd -en
busstur -en
byrå -ar
byxben -et
bänkra d -en
börsdag -en
cha rmgosse -n
cineast -en
citronklyfta -n
clown -en
dansbana -n
datering -en
designer -n
dispyt -en
distriktsläkare -n
diva -n
djupdimension -en
djupsinnighet - en
dogmatiker -n
domstolsutslag -et
drill -en
dubbeltydighet - en
eldsvåda -n
emissarie -n
enhörning -en
existentialist -en
exportör -en
fackorga n -et
farled - en
fests al -en
ficklampa -n
fiendskap -en
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
häradsskriva re -n
häxprocess -en
högkultur -en
impressario -n
inbillning -en
incitament - et
industriledare -n
infanteri -et
inrikeslinje -n
inspektion -en
isot op -en
istapp -en
jökel -n
kabaret -en
kaik -en
kappsegling -en
karolin -en
kartager -n
kastrull -en
klasskillnad -en
Klee-utstäilnin g -en
kloak -en
klyvning -en
knyck -en
kock -ar
kolgruva -n
komik -en
konduk tör -en
konkordat -et
konsilium -et
kontorist - en
kontrollant -en
koppling -en
kostcirkel -n
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
med passagerare -n
medutst ällare -n
merkostnad -en
mobil -en
mod emagasin -et
monografi -n
mordgå ta -n
motell - et
motförslag -et
målarmästa re -n
mån skén -et
människosläkte -t
negerledare -n
nivåskillnad -en
nyrokoko -n
oljeväxtareal -en
operaför eställning -en
ordväxling -en
Orleans-band -et
Orleans-jazz -en
ovanlighet - en
panora ma -t
parning -en
partigrupp -en
passagerarplan -et
pers onage -n
perspektivförskjutni
ng -en
piga -n
plan ka -n
plansch -en
plastrong -en
plen arsammanträde -t
ploc kare -n
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
skuta -n
skyttebana -n
skällsord -et
smed -en
små brukar e -n
små båtshamn -en
småsta t -en
snabbköpsbutik -en
snaps -en
snu bba -n
solosångare -n
sommarkväll -en
sork -en
sovsta d -en
spindel -n
ST-artikel -n
stabilisering -en
statsve tenskapsma n
-en
stavelse -n
stig -en
storgodsäga re -n
stressre aktion -en
stråhat t -en
styrkeförhål lande -t
stånd -er
stäpp -en
stöttepelare -n
sula -n
svulst -en
symfonimatiné -n
synf ält -et
sånggrupp -en
sägen -en
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
170
-n
-en
-en
-n
Lemman med m inst 3 sublemmaformer • Lem mas with 3 or more sub-lemmatic forms
1.1.7.
Enhet
F
-n
sökare
-n
sömmerska
textsida
-n
tidn ingsledning
-en
Sub
Enhet
3
3
n ä m n a - de
3
3
samla
3
3
driva -0
-ad
Enhet
F Sub
-0
289
15
knyta
214
15
anklaga
197
15
56
13
55
13
53
13
52
13
48
13
261
14
klippa-te
47
13
200
14
vårda
35
13
185
14
avge
25
13
165
14
147
14
145
14
121
14
117
14
3
3
trycksvärta-«
3
3
3
3
3
3
3
3
-de
90
15
83
15
384
14
3
3
turistorganisation-ert
3
3
tusenlapp-en
3
3
-et
t y c k a r e -n
3
3
-de
-ad
s k a p a -ad
v ä l j a -de
b e t r a k t a -ad
b e s t ä m m a -de
b i l d a -ad
g e n o m f ö r a -de
d ö m a -de
b e s l u t a -ad
o r d n a -ad
3
3
placera-ad
tös-e/j
3
3
framföra-de
113
14
-ad
110
14
-ad
-0
s k i s s e r a -ad
v i s a -ad
a n s e -0
s p e l a -te
f o r t s ä t t a -te
b e r ä t t a -ad
f ö r k l a r a -ad
tvättrum
13
inrikta -«c/
3
-et
13
58
14
3
3
turisthotell
58
310
3
-en
krossa
14
s l å -0
turban
13
348
3
trädstam-e«
58
14
3
-et
försumma
14
-n
t r a i l e r -n
t r a s t -en
t r u b a d u r -en
träbolag
fördela
371
antyda
-ad
13
13
371
ange - 0
3
F Sub
58
vänta
3
Enhet
66
leda
3
3
tolkare
Sub
-ad
f a s t s t ä l l a -de
f ö r s t ö r a -de
i s o l e r a -ad
s ä n k a -te
b r ä n n a -de
a n f ö r a -de
u p p s k a t t a -ad
-n
tiger
F
12
32
12
importera
31
12
mörda
31
12
30
12
28
12
28
12
2600
11
-ad
22
13
920
12
687
12
-ad
-ad
b i b e h å l l a -0
k o n s t r u e r a -ad
u t l o v a -ad
f i n n a -0
k ä n n a -de
s ö k a -te
l ä m n a -ad
r ä k n a -ad
a r b e t a -ad
m e n a -ad
h o p p a -ad
461
12
förstå-0
255
11
384
12
195
11
350
12
177
11
334
12
147
11
145
11
127
11
-en
3
3
prägla-«rf
106
14
köpa-re
259
12
underskrift-ert
3
3
105
14
sakna
248
12
3
3
96
14
-ad
u p p l e v a -de
234
12
3
3
95
14
fylla-de
214
12
föda-de
ion
hota
12
35
-ad
ö n s k a -ad
l ö s a -te
f l y t t a -ad
e r b j u d a -0
h i n d r a -ad
underrättelseorganisat
41
-ad
ägna
609
11
404
11
391
II
368
11
345
11
322
11
297
11
urtid-ert
3
3
-de
b e s k r i v a -0
t i l l ä m p a -ad
e n g a g e r a -ad
94
14
resa-fe
184
12
locka
urvalsprincip-ert
3
3
avsluta-ad
92
14
avse
-0
169
12
föreslå
utgrävning-e/i
3
3
stödja-de
92
14
förlora-ad
166
12
understryka
utvecklingsskede-f
3
3
inta
88
14
behandla
164
12
hämta
valfisk-e/i
3
3
-0
u t g e -0
80
14
utföra-de
159
12
måla-ad
3
3
täcka-fe
79
14
öppna
-ad
156
12
åstadkomma
vapensköld-ert
3
3
översätta-fe
56
14
presentera-ad
153
12
begära-de
112
II
vattenfall-ef
3
3
gå
-0
1965
13
skildra-ad
152
12
jämföra-de
101
11
uppträde
-t
upptäckarglädje
-n
-en
vapenfabrik
vattentillgång-ert
veckoskifte
Wienmöte
-t
-t
beröra
-ad
-0
-ad
-0
-0
-ad
-0
-ad
-ad
3
3
hålla -0
838
13
påstå
151
12
förva ndla
3
3
tala-ad
638
13
bereda-de
147
12
bevara
125
11
123
11
120
11
117
11
116
11
115
11
115
11
114
II
100
11
95
11
11
3
3
höra-de
560
13
inleda-de
145
12
rädda-ad
94
3
3
följa-de
536
13
köra-de
140
12
notera-ad
90
11
visselpipa-rt
3
3
sätta
-te
504
13
dela-ad
133
12
besöka
-te
89
11
-n
vikarie
vokal-ert
3
3
ställa-de
481
13
märka-fe
128
12
ersätta-fe
86
11
vulkan-ert
3
3
lägga-de
442
13
upptäcka-fe
124
12
uttala-ad
85
11
vårdare-«
3
3
föra-de
345*
13
uttrycka-fe
120
12
förbättra
vägkant-ert
3
3
bära
259
13
skjuta
113
12
betona-ad
välfärdsland-ef
3
3
diskutera
världshälsoorganisation-ert
-0
-ad
betala-ad
-0
-0
-ad
82
11
80
11
196
13
avslöja-ad
108
12
förse-dd
78
11
192
13
ändra-ad
108
12
klä-dd
75
11
192
13
sjunga
-0
106
12
komplicera
13
beteckna-ad
99
12
erhålla
-ad
3
3
vinna
världsmästerskap-ef
3
3
skilja-de
190
världsstad-ert
3
3
utveckla-ad
177
13
sköta-fe
99
12
tränga-de
71
11
västindier-rt
3
3
bryta
174
13
pröva-ad
98
12
uppnå-dd
71
11
växande-f
3
3
acceptera
172
13
publicera-ad
97
12
skära-0
70
II
åk-ef
3
3
utnyttja
168
13
rikta-ad
92
12
företa-0
65
11
11
-0
-ad
-ad
ånglok-ef
3
3
sälja-de
årskull-ert
3
3
planera
återgivning-ert
3
3
träffa-ad
äggula-rt
3
3
studera
övertryck-ef
3
3
-0
74
II
73
11
161
13
bedöma-de
91
12
inbjuda-0
62
147
13
erkänna-de
91
12
återge-0
62
II
144
13
införa-de
89
12
unde rsöka-fe
60
11
-ad
143
13
komplettera
80
12
leverera-ad
59
11
glömma-de
140
13
belysa-fe
78
12
grunda-ad
57
11
-ad
-ad
-ad
m i n s k a -ad
f ö r e n a -ad
-ad
-ad
dominera
137
13
skydda
78
12
styra-de
56
II
begränsa
134
13
överta-0
75
12
anpassa-ad
55
11
134
13
stänga-de
73
12
bevisa-ad
55
11
132
13
fälla-de
70
12
misstänka-fe
51
11
1.1.7.3.
Verb (vb)
anställa-de
131
13
utesluta-0
68
12
vidta-0
51
11
höja-de
115
13
markera-ad
67
12
demonstrera
50
11
Verbs (vb)
fatta
-ad
d r a b b a -ad
109
13
bedriva-0
65
12
102
13
skada
62
12
102
13
tillverka-ad
62
12
-ad
f o r m u l e r a -ad
k r i t i s e r a -ad
a r r a n g e r a -ad
47
II
100
13
61
12
forma-ad
47
11
96
13
60
12
befria
-ad
46
11
95
13
-ad
k o n t r o l l e r a -ad
o m t a l a -ad
60
12
koka-fe
44
11
93
13
överge-0
60
12
skärpa-fe
44
11
-ad
50
11
50
11
ge-0
1819
24
sprida-0
säga-de
2025
19
redovisa
ta-0
1964
19
gripa-0
234
18
beräkna
103
17
koncentrera
52
17
förbereda-de
92
13
uppföra-de
58
12
utse-0
42
11
göra-de
2720
16
upprepa
82
13
etablera
12
tillsätta-fe
41
11
79
13
-ad
b e h ä r s k a -ad
57
se-0
-ad
v a r i e r a -ad
t e c k n a -ad
56
12
stjäla-0
40
11
78
13
framlägga-de
51
12
uppfylla-de
40
11
77
13
utforma
47
12
utbilda
-ad
40
11
74
13
vidga-ad
47
12
tillföra-de
38
11
11
tvinga
-ad
anta-0
karakterisera-ad
-ad
-ad
-ad
illustrera
1594
16
tänka-fe
522
16
tillåta-0
137
16
dölja-de
uppta-0
88
16
stoppa
skriva-0
679
15
trycka-fe
73
13
döda-ad
-ad
474
15
organisera-ad
72
13
reducera
bygga-de
465
15
utsätta-fe
72
13
använda-de
458
15
framställa-de
ö k a — ad
445
15
uppmärksamma
dra-0
425
15
älska-ad
läsa-fe
349
15
blanda
kalla
-ad
-ad
-ad
-ad
46
12
splittra
12
utrusta
-ad
-ad
34
46
34
II
förlägga-de
44
12
anlägga-de
33
11
33
11
33
11
-ad
-ad
69
13
godkänna-de
44
12
koppla
69
13
odla
43
12
rita
68
13
-ad
p r e s s a -ad
43
12
iaktta-0
67
13
utvidga-ad
43
12
utöka
-ad
-ad
32
11
31
11
171
1.1.7. Lemman med minst 3 sublemmaformei • L emmas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
förstärka-fl
irritera -ad
reservera -ad
uppställa -de
riva-0
informera -ad
tömma
värdera -ad
inreda -de
stegra -ad
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
30
29
29
29
26
24
24
23
22
20
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
inrymma -de
tillskriva -0
döpa -te
gyrma -ad
fördöma -de
utpeka -ad
fotografera -ad
inköpa -te
träna -ad
transportera-««/
27
27
26
26
24
24
23
23
23
22
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
deklarera -ad
erövra -ad
realisera -ad
såra -ad
definiera -ad
granska -ad
omsätta-fe
registrera -ad
beröva -ad
besvara -a d
30
30
30
30
29
29
29
29
28
28
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
förflyta -0
byta -te
föregå -0
förutsätta -te
förvåna -ad
föredra -0
rycka -te
förmedla -ad
försäkra-a d
överraska -ad
74
70
68
68
65
63
63
62
62
60
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
vara -0
komma -0
7110*
3346
10
10
försämra -ad
korsa -ad
21
20
10
10
observera -ad
slopa -ad
28
28
9
9
växla -ad
förneka -ad
56
55
8
8
tro -dd
behöva -de
leva -de
röra -de
588
543
454
289
10
10
10
10
sammanföra -de
kröna -te
forcera -ad
gjuta -0
20
19
18
18
10
10
10
10
besvära -ad
betinga -ad
avskaffa -ad
hylla -ad
27
21
26
26
9
9
9
9
hälsa -ad
stöta -te
väga -de
upplysa -te
53
8
53
8
518
50
8
kräva -de
äga -de
intressera -ad
274
221
203
10
10
10
härja -ad
väva -de
relatera -ad
17
17
15
10
10
10
jaga -ad
påvisa -ad
försvaga -ad
26
26
25
9
9
9
frukta -ad
försvara -ad
utöva -ad
48
48
45
hjälpa -te
avgöra -de
vända -de
representera -ad
197
158
157
144
10
10
10
10
få -0
lyckas -ad
svara -ad
möta -te
4199
355
263
240
9
9
9
9
inrätta -ad
rätta -ad
åtfölja -de
anslå -0
25
25
25
24
9
9
9
9
avvisa -ad
förmoda -ad
avlida - 0
sluta -0
44
8
44
8
43
8
418
bjuda -0
väcka -te
hitta -ad
137
135
129
10
10
10
bestå -0
fråga -ad
framhålla -0
230
216
165
9
9
9
lasta -ad
påträffa -ad
förlänga -de
24
24
23
9
9
9
lämpa -ad
sammanfatta -ad
sticka -0
40
40
40
8
8
8
försvinna -0
uppfatta -ad
sända -de
meddela -ad
122
116
103
100
10
10
10
10
konstatera -ad
våga -ad
övertyga -ad
hänga -de
164
143
129
126
9
9
9
9
utfärda -ad
avlägsna -ad
datera -ad
åberopa -ad
23
22
22
22
9
9
9
9
hyra -de
spara -ad
spegla -ad
utmärka -te
37
37
37
37
8
8
8
8
påverka -ad
uppge-0
passera -ad
förändra -ad
fånga -ad
motivera -ad
färga -ad
medge -0
plocka -ad
utarbeta -ad
citera -ad
fordra -ad
producera -ad
förbjuda -0
tolka -ad
100
10
95
10
73
10
71
10
70
10
70
10
69
10
66
10
66
10
64
10
63
10
63
10
62
10
6110
61
10
påpeka-«rf
inträffa -ad
flyga -0
spänna -de
skicka -ad
kasta -ad
släppa -te
gifta -te
låna -ad
påminna -de
tillfredsställa -de
rekommendera -ad
stimulera -ad
inställa -de
fascinera -ad
114
111
106
91
89
88
88
84
83
80
70
69
69
67
66
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
underkasta -ad
kväva -de
säkra -ad
pryda -de
rationalisera -ad
mönstra -ad
upphöja -de
utnämna -de
belägga -de
dekorera -ad
färdigställa -de
renodla -ad
understödja -de
utsträcka -te
belasta -ad
21
20
20
19
19
18
18
18
17
17
17
17
17
17
16
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
mäta -te
laga -ad
offra -ad
bringa -ad
skaka -ad
tända -de
fresta -ad
analysera -ad
böja -de
fördubbla -ad
inge -0
utställa -de
prisa -ad
tillgripa -0
uppehålla -0
35
33
33
32
31
31
30
29
29
28
28
28
27
21
27
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
blotta -ad
genombryta -0
accentuera -ad
misshandla -ad
16
16
15
15
9
9
9
9
överträffa -ad
eliminera -ad
fastslå -0
förenkla -ad
21
26
26
26
8
8
8
8
uppmuntra -ad
beakta -ad
gräva -de
disponera -ad
eftersträva -ad
referera -ad
avlösa -te
fördjupa-«rf
ladda -ad
förälska-«rf
tillmäta -te
uppenbara -ad
uppskjuta -0
utvälja -de
integrera -ad
investera -ad
tilldela -a d
bearbeta -ad
bemöta -te
sammanställa -de
anförtro -dd
anlita -ad
anordna -ad
bita -0
försena -ad
mobilisera -ad
praktisera -ad
precisera -ad
hämma -ad
intensifiera -ad
påtala -ad
26
8
25
8
25
8
23
8
23
8
23
8
22
8
22
8
22
8
21
8
218
21
8
218
218
20
8
20
8
20
8
19
8
19
8
19
8
18
8
18
8
18
8
18
8
18
8
18
8
18
8
18
8
17
8
17
8
17
8
ansluta -0
omge -0
binda -0
skrämma -de
57
56
55
55
10
10
10
10
motsätta -te
misslyckas -ad
återfinna -0
glädja -de
65
64
62
61
lyfta -te
stärka -te
fira -ad
anmäla -de
beställa -de
störa -de
överföra -de
stryka -0
angripa -0
inspirera -ad
basera -ad
förnya -ad
uppmana -ad
spränga -de
påbörja -ad
dirigera -ad
orsaka -ad
uppröra -de
motta -0
balansera -ad
kombinera -ad
avsätta -te
förbinda 'in
inviga -de
utreda -de
företräda -de
gestalta -ad
godta -0
lansera -ad
dämpa -ad
fullborda -ad
54
50
46
45
45
43
43
42
41
41
40
40
40
39
38
37
37
36
35
33
33
32
32
32
31
30
30
29
29
28
28
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
bekräfta -ad
hänvisa -ad
fästa -te
begå -0
överdriva -0
förverkliga -ad
sträcka -te
kommentera-«rf
roa -ad
beundra -ad
sysselsätta -te
avbryta - 0
utlösa -te
ena -ad
garantera -ad
verkställa -de
inskränka -te
servera -ad
skänka -te
upprätta -ad
överväga -de
rapportera -ad
rusta -ad
utspela -ad
efterlysa -te
underteckna -ad
gömma -de
signera -ad
förvara -ad
lura -ad
åtala -ad
53
9
52
9
519
50
9
50
9
49
9
49
9
48
9
47
9
44
9
44
9
43
9
41
9
40
9
40
9
40
9
39
9
38
9
37
9
37
9
36
9
35
9
35
9
35
9
34
9
34
9
33
9
33
9
32
9
32
9
31
9
172
plantera -ad
testa -ad
ålägga -de
förbruka -ad
knäcka -te
ockupera -ad
parkera -ad
fördröja -de
inlägga -de
begrava -0
bli -0
tycka -te
ske -dd
nå -dd
utgöra -de
växa -te
hinna -0
likna -ad
hävda -ad
falla -0
klara -ad
bidra -0
medföra -de
befinna -0
passa-ad
starta -ad
äta -0
inse -0
sjunka -0
imponera -ad
tillägga -de
15
9
15
9
15
9
14
9
14
9
14
9
14
9
12
9
12
9
11
9
3797
8
795
8
381
8
289
8
267
8
250
8
203
8
200
8
199
8
185
8
171
8
154
8
147
8
146
8
114
8
108
8
98
8
918
90
8
81
8
76
8
8
8
8
1.1.7.
Lemman med minst 3 sublemmaformer • Lem mas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
F Sub
Enh et
F Sub
F Sub
Enh et
F Sub
framhäva -de
16
8
prata -ad
47
exportera -ad
15
7
be -0
82
förk asta -ad
improvisera -ad
installera -ad
låsa -te
manifestera -ad
omvända -de
underordna -ad
uträtta -ad
16
16
16
16
16
16
16
16
8
8
8
8
8
8
8
8
rulla -ad
tillgodose - 0
fängsla -ad
stämma -de
tillbringa -ad
vålla -ad
dansa -ad
framkalla -ad
45
7
43
7
42
7
417
417
41
7
40
7
39
7
förorda -ad
tolerera -ad
överlåta -0
avgränsa -ad
missförstå -0
projektera -ad
slockna -ad
underbygga -de
15
15
15
14
14
14
14
14
7
7
7
7
7
7
7
7
lida - 0
åk a -te
vila - ad
förmå -dd
medverka -ad
vandra -ad
handikappa -ad
lyda -de
82
6
816
716
68
6
60
6
60
6
56
6
56
6
debattera -ad
diktera -ad
hedra -ad
intervjua -ad
tillfoga -ad
avbilda -ad
besätta -te
förelägga -de
förlama -ad
redigera -ad
steka - te
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
ifrågasätta -te
ropa -ad
störta -ad
föranled a -de
yttra -ad "
upprätthålla -0
orientera -ad
spåra - ad
komponera -ad
frigöra-rf?
varna - ad
39
39
38
36
36
35
34
34
33
31
31
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
upplösa -te
anhålla -0
avlägga -de
berö mma -de
förebrå -dd
förfalla -0
förplikta -ad
kommendera - ad
ärva -rf?
applicera -ad
avlyssna -ad
14
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
klaga -ad
drömma -de
leka -te
blåsa -te
skifta -ad
förh indra -ad
le - 0
sova - 0
strida -0
tappa-slrf
avgå -0
49
6
47
6
47
6
46
6
46
6
42
6
42
6
416
40
6
40
6
39
6
åte rupp ta-0
infria -ad
nedlägga -de
torka -slrf
dramatisera -ad
förfölja -de
14
13
13
13
12
12
8
8
8
8
8
8
överv inna-0
bevaka -ad
författa -ad
återställa -rf?
fullfölja -t/e
förutse -0
31
30
29
29
28
28
7
7
7
7
7
7
befästa -te
frige-0
förbehålla -0
gravera -ad
inn esluta-0
inregistrera -ad
12
12
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
bosätta-te
alliera -ad
dricka -0
skratta -ad
överleva -rf?
underlätta -slrf
39
37
37
35
35
32
6
6
6
6
6
6
indela -ad
jämställa -de
12
12
8
8
förvärva - ad
undervi sa -ad
28
28
7
7
reflektera -ad
regissera -ad
12
12
7
7
av vi ka -0
bekämpa -ad
31
31
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
utbreda -rf?
reparera -ad
reta -ad
svänga -rf?
utbygga-rf?
anknyta -0
fixera -ad
förknip pa -ad
sv ika- 0
chockera -ad
anteckna -ad
avfärda -ad
klargöra -de
mana - ad
släpa -ad
bromsa -ad
inkalla -ad
packa -slrf
röja -de
slänga -rf?
städa -ad
tram pa -ad
uppk omma -0
utebli-0
övervaka -ad
aktualisera-slrf
beskylla -rf?
28
7
27
7
27
7
26
7
26
7
25
7
25
7
24
7
24
7
23
7
22
7
22
7
22
7
22
1
22
7
21
7
217
217
21
7
21
7
21
7
21
7
21
7
21
7
21
7
20
7
20
7
uppvakta -slrf
utdela -slrf
ackompan jera -ad
bredda -ad
fö rbise -0
non chalera -ad
styrka -te
uppgöra -de
befolka -ad
bekosta -ad
dr änka -te
fostra -ad
fria -ad
förgifta -ad
förvanska -ad
införliva -ad
inrama -ad
kalkylera -ad
rase ra -slrf
skörda -ad
slakta -ad
stadga -ad
undanröja-rf?
uppfostra -slrf
dikta -slrf
förhöja-rf?
kanta -ad
12
7
12
7
11
7
11
7
11
7
11
7
117
11
7
10
7
10
7
10
7
10
7
10
7
10
7
10
7
10
7
10
7
10
7
10
7
10
7
10
7
10
7
10
7
10
7
9
7
9
7
9
7
tilltag a-0
beklaga -slrf
hejda - ad
identifiera-slrf
slita-0
svepa -te
sörja -de
prestera -ad
initiera -ad
inträda -de
r i d a- 0
sikta -ad
utsända -de
möjliggöra -de
inneha -de
insätta -te
begagna -ad
suga -0
filma -ad
förgylla -rf?
smälta -te
utmana -slrf
vika-0
fiska-slrf
fullända -ad
förvirra-slrf
känneteckna -ad
31
6
28
6
28
6
27
6
27
6
27
6
27
6
26
6
25
6
25
6
25
6
25
6
25
6
24
6
23
6
23
6
22
6
22
6
21
6
216
21
6
21
6
21
6
20
6
20
6
20
6
20
6
slutföra-rf?
släcka -te
stelna -ad
trafikera -ad
uppf inna -0
bebo -dd
förs kjuta 'ut
lossa -ad
plåga -ad
proklam era -ad
påtvinga -ad
restaurera -ad
revidera -ad
uppb ära-0
frysa -te
omhulda -ad
anbefalla -de
snedvrida -0
uppd ra-0
stuva - ad
ha -rf?
s it t a- 0
lära-rf?
bruka-slrf
förekomma -0
omfatta-slrf
särskilja -rf?
12
12
12
12
12
11
11
11
II
11
11
11
11
11
10
10
9
9
9
8
12924*
368
366
218
217
214
161
7
Enhet
ingå -0
motsvara -ad
delta -0
1517
138
7
123
7
offentliggöra -rf?
bota -ad
duka -slrf
20
19
19
7
7
7
skruva -ad
förbanna -ad
han dplocka -slrf
lysa-te
satsa -slrf
peka -slrf
undvika -0
lova 7sl
vägra -slrf
lyssna-slrf
rösta-slrf
erinra -ad
kämpa-slrf
fly -dd
utkomma - 0
behålla -0
hysa -te
tillkomma-0
ge nomgå-0
ana -slrf
öve rlämna -ad
119
101
87
80
77
77
76
75
73
71
66
65
63
59
58
57
56
52
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
hu gga-0
kompensera -ad
sammansätta - te
anstränga -rf?
försätta 'sl/
åldras -slrf
förväxla-slrf
hata-slrf
skymma -rf?
å te r t a - 0
besegra -ad
exploatera -slrf
förorsaka -ad
introducera -slrf
krymp a-te
rubricera-slrf
röka -slrf
stifta -ad
19
19
19
18
18
18
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
iscensätta- te
tyng a -rf?
bedra -0
inlämna -ad
uppdriva -0
ska -?
vilja-?
l åt a - 0
förefalla -0
stiga -0
bo -dd
råda -rf?
innehålla -0
undra -ad
skaffa-slrf
d ö- 0
utgå -0
syss la -ad
avancera-slrf
springa -0
grundlägga -rf?
oro a -ad
51
49
47
47
7
7
7
7
tvätta -slrf
utplåna -slrf
berika -ad
betyga - ad
16
16
15
15
7
7
7
7
titta-slrf
återvända -rf?
återkomma -0
rymma -de
6
9
8
8
7
7
7
besitta -0
annonsera -slrf
bet jäna -slrf
19
18
18
6
6
6
8
8
7
7
7
4541
1272
629
224
217
183
169
155
129
124
112
105
102
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
inveckla-slrf
respektera -slrf
rubba -ad
samordna -slrf
tiga - 0
uppdela -ad
uppsök a-te
övertala-slrf
akta -slrf
anmä rka- te
befara -ad
bevilja -ad
efterlämna -slrf
förlåta -0
försvåra-slrf
gästa-slrf
mildra -slrf
prova -ad
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
93
88
85
83
6
6
6
6
tillägna-slrf
yrka -ad
bekymra -ad
dju pfrysa -te
17
17
16
16
6
6
6
6
173
Lemman med mi nst 3 sublemmaformer • Lemmas with 3 or more sub-lemmatic forms
1.1.7.
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F
Sub
5
frikänna -de
16
6
krydda -ad
9
6
kvalificera -ad
46
5
handha -de
14
förkunna -ad
16
6
mala -de
9
6
begåva -ad
45
5
inbygga -de
14
5
gruppera -ad
16
6
penetrera -ad
9
6
redogöra -de
43
5
sina -ad
14
5
omöjliggöra -de
16
6
planlägga -de
9
6
sväva -ad
43
5
spricka
14
5
reglera -ad
16
6
rynka -ad
9
6
syfta -ad
43
5
begrunda -ad
13
5
tillkalla -ad
16
6
smuggla -ad
9
6
förtjäna -ad
40
5
betänka -te
13
5
uppbygga -de
16
6
subventionera -ad
9
6
ingripa
40
5
fullgöra -de
13
5
16
6
tillvarata
9
6
närma -ad
40
5
förakta -ad
13
5
öva -ad
16
6
utbyta -te
9
6
protestera -ad
39
5
förete -dd
13
5
avta -0
15
6
utrota -ad
9
6
skymta -ad
38
5
förta -0
13
5
blända -ad
15
6
välkomna -ad
9
6
blomma -ad
37
5
kliva -0
13
5
dokumentera -ad
15
6
avisera -ad
8
6
glida -0
37
5
kyssa -te
13
5
finansiera -ad
15
6
avrunda -ad
8
6
riskera -ad
37
5
poängtera -ad
13
5
förvalta -ad
15
6
bokföra -de
8
6
tacka -ad
37
5
skämta -ad
13
5
rensa -ad
15
6
dyrka -ad
8
6
segla -ad
36
5
undertrycka -te
13
5
stupa -ad
15
6
eftersätta -te
8
6
tilltala -ad
35
5
utropa -ad
13
5
återspegla -ad
15
6
eftertrakta -ad
8
6
förtjusa -te
34
5
åsyfta -ad
13
5
avsky -dd
14
6
förskräcka -te
8
6
agera -ad
33
5
associera -ad
12
5
beordra -ad
14
6
iordningställa -de
8
6
berättiga -ad
33
5
avrätta -ad
12
5
frappera -ad
14
6
knäppa -te
8
6
överväldiga -ad
33
5
bortgå -0
12
5
förleda -de
14
6
kungöra -de
8
6
betvivla -ad
32
5
explodera -ad
12
5
genomskåda -ad
14
6
nyttja -ad
8
6
främja -ad
31
5
förgå -0
12
5
kontakta -ad
14
6
plundra -ad
8
6
njuta -0
31
5
förlova -ad
12
5
lugna -ad
14
6
putsa -ad
8
6
underhålla -0
315
gräla -ad
12
5
spekulera -ad
14
6
rota -ad
8
6
tjänstgöra -de
30
5
kartlägga -de
12
5
vädra -ad
14
6
straffa -ad
8
6
upplägga -de
30
5
skrapa -ad
12
5
överskrida -0
14
6
stycka -ad
8
6
klarlägga -de
28
5
skåda -ad
12
5
-0
utbryta
-0
-0
-0
avhjälpa-te
13
6
utestänga-de
8
6
gissa -ad
27
5
decentralisera -ad
11
5
bedöva -ad
13
6
lagra-öd
7
6
samarbeta -ad
21
5
förföra -de
11
5
befordra -ad
13
6
påbjuda -0
7
6
längta -ad
26
5
genomdriva -0
11
5
möblera -ad
13
6
upplåta -0
1
6
rinna -0
26
5
kränka -te
11
5
omskriva-0
13
6
utelämna -ad
7
6
strömma -ad
26
5
landa -ad
11
5
rekrytera -ad
13
6
utmåla -ad
1
6
erfara -0
25
5
larma -ad
11
5
sammankalla -ad
13
6
vräka -te
7
6
raffinera -ad
25
5
mata -ad
II
5
sluka -ad
13
6
beskära -0
6
6
vakna -ad
25
5
nybygga -de
11
5
stilisera -ad
13
6
gnida -0
6
6
gilla -ad
24
5
recensera -ad
11
5
stressa -ad
13
6
kamouflera -ad
6
6
rasa -ad
24
5
repetera -ad
11
5
underrätta -ad
13
6
koncipiera-«rf
6
6
resonera -ad
24
5
svälja -de
11
5
ursäkta -ad
13
6
pumpa-«rf
6
6
tvivla -ad
24
5
sy-dd
11
5
belöna -ad
12
6
stå
-0
997
5
debutera -ad
23
5
artikulera -ad
10
5
-0
892
5
jobba -ad
23
5
avliva -ad
10
5
848
5
motverka -ad
23
5
avskeda -ad
10
5
760
5
åta -0
23
5
framskrida
10
5
22
5
fördärva -ad
10
5
22
5
förråda -de
10
5
5
bestrida
12
6
gälla -de
beta -ad
12
6
ligga
differentiera -ad
12
6
börja -ad
frakta -ad
12
6
veta -te
647
5
krypa
förmena -te
12
6
betyda -de
439
5
sammanfalla
-0
-0
-0
-0
förnimma -0
12
6
försöka -te
396
5
avvakta -ad
21
hetsa -ad
10
5
häkta -ad
12
6
innebära -0
358
5
förebygga -de
215
igenkänna -de
10
5
härska -ad
12
6
bero -dd
282
5
tröttna -ad
21
5
ignorera -ad
12
6
verka -ad
214
5
underlåta
missbruka -ad
12
6
hända -de
270
5
modernisera -ad
12
6
kosta -ad
196
påkalla -ad
12
6
handla -ad
174
skämma -de
12
6
fungera -ad
undanta -0
12
6
tillhöra -de
-0
underminera -ad
12
6
pågå
utlämna -ad
12
6
synas -te
invadera -ad
10
215
konservera -ad
10
5
vänja -de
215
missa -ad
10
5
5
gästspela -ad
20
5
omhänderta -0
10
5
5
låtsa -ad
20
5
strö -dd
10
5
172
5
promenera -ad
20
5
summera -ad
10
5
165
5
spärra -ad
20
5
så -dd
10*
5
-0
5
154
5
överstiga -0
19
5
tillspetsa -ad
10
5
143
5
avspänna -de
18
5
toppa -ad
10
5
10
5
anskaffa -ad
II
6
framstå-0
122
5
foga -ad
18
5
återföra -de
anvisa -ad
11
6
föreligga -0
117
5
gråta -0
18
5
anfalla -0
9
5
benämna -de
116
uppstå
109
5
regera -ad
18
5
ansöka -te
9
5
distribuera -ad
II
6
råka -ad
107
5
smyga -0
18
5
dementera-ad
9
5
klämma -de
11
6
existera -ad
104
5
specialisera-crd
18
5
effektuera -ad
9
5
skingra -ad
11
6
framträda -de
103
5
svälla -de
18
5
evakuera -ad
9
5
stämpla -ad
11
6
sluta"-
99
5
vrida -0
18
5
frambringa -ad
9
5
tillbakavisa -ad
11
6
tjäna -ad
92
5
breda -de
17
5
fräsa -te
9
5
trösta -ad
II
6
förbli -0
87
5
klättra -ad
17
5
förtäta-ad
9
5
upphäva -de
116
dröja -de
85
5
konfrontera -ad
17
5
förvärra -ad
9
5
85
5
-0
förkorta -ad
10
6
uppträda -de
hantera -ad
10
6
fara
hopa -ad
10
6
köa -ad
10
6
smycka -ad
10
6
stagnera -ad
10
underskatta -ad
översvämma -ad
avhålla
-0
kultivera -ad
17
5
handlägga -de
9
5
815
lätta -ad
17
5
hälla -de
9
5
sammanlägga -de
66
5
tillfråga -ad
bortse -0
65
5
fortgå
sluta -ad
65
5
6
uppgå -0
65
10
6
löpa-te
10
6
-0
17
5
ikläda -de
9
5
16
5
insvepa -te
9
5
förflytta -ad
16
5
kapa -ad
9
5
5
hänföra -de
16
5
komprimera -ad
9
5
63
5
luta-ad
16
5
piska -ad
9
5
upphöra -de
62
5
montera -ad
16
5
tillkännage -0
9
5
5
-0
9
6
flyta -0
61
5
trygga -ad
16
5
turnera -ad
9
bombardera -ad
9
6
reagera -ad
61
5
avverka -ad
15
5
urarta -ad
9
5
exemplifiera -ad
9
6
övergå
58
5
operera -ad
15
5
utdra
9
5
forska -ad
9
6
avstå -0
57
5
symbolisera -ad
15
5
utlysa -te
9
5
föreskriva -0
9
6
ringa -de
50
5
flamma -ad
14
5
vitsorda -ad
9
5
influera -ad
9
6
undgå
-0
48
5
framkomma
14
5
värma -de
9
5
174
-0
-0
-0
1.1.7.
Lemman med m inst 3 sublemmaformer • Lem mas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enh et
återfå -</>
alstra -ad
9
8
5
5
vredgas -ad
väp na -ad
6
6
5
5
bevittn a -ad
expandera -ad
20
20
4
4
förtydliga -ad
gung a -ad
10
10
4
4
attrahe ra -ad
avtjäna -ad
deportera -ad
dödsdö ma -de
förfara -0
för sona -ad
gen omsyra -ad
8
8
8
8
8
8
8
5
5
5
5
5
5
5
äventyra -ad
anb ringa -ad
automatisera -ad
avfatta -ad
beslagta -0
bifoga -ad
deform era -ad
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
kvarstå -0
frysa -< / >
tilldra -0
bekänn a -de
försiggå -0
föråldras -ad
reda -de
20
19
19
18
18
18
18
4
4
4
4
4
4
4
handsk as -ad
inhämta -ad
konstituera -ad
laborera -ad
maskera -ad
mätta -ad
nalkas -ad
10
10
10
10
10
10
10
4
4
4
4
4
4
4
härda -ad
insk riva -0
8
8
5
5
donera -ad
föregiva -0
5
5
5
5
rusa -ad
avläsa -te
18
17
4
4
nedslå - 0
nedsätta -te
10
10
4
4
reproducera -ad
romantisera -ad
sem estra -ad
8
8
8
5
5
5
förminska -ad
gradera -ad
jäkta -ad
5
5
5
5
5
5
må -dd
nya nsera -ad
ryka -te
17
17
17
4
4
4
ombygga -de
omvälja -de
predika -ad
10
10
10
4
4
4
sko na -ad
skälla -de
slösa - ad
smitta -ad
spinna -0
tillrättalägga -de
8
8
8
8
8
8
5
5
5
5
5
5
mekanis era -ad
ombesörj a -de
staka -ad
såga -ad
utdöma -de
visk a -ad
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
stråla -ad
gen omtänka -te
inverka -ad
skyndå -ad
duga -0
fär das -ad
17
16
16
16
15
15
4
4
4
4
4
4
triu mfera -ad
utk ämpa -ad
utmynna -ad
utstöta -te
åtnjuta -0
avla sta -ad
10
10
10
10
10
9
4
4
4
4
4
4
tillstyrka -te
undandra -0
uppräkna -ad
överflytta -ad
arrendera -ad
bekläda -de
betygsätta -te
blek na -ad
enrollera -ad
frälsa -te
fördölja -de
förstumma -ad
infoga -ad
inkomm a - 0
inko ppla -ad
instruer a -ad
klyva -0
kopiera -ad
land sätta -te
para -ad
pen sionera -ad
sammanbinda -0
ske ppa -ad
skö lja -de
spe tsa -ad
stava -ad
tipp a - ad
uppbåda -ad
vidarebefordra -ad
överfalla -0
överklaga - ad
adoptera -ad
assistera - ad
avkunna -ad
8
8
8
8
1
7
1
7
1
1
1
1
1
7
1
7
7
1
7
1
1
7
1
1
7
1
7
1
1
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
välsigna -ad
återuppbygga -de
åtrå -dd
äckla -ad
kunna -de
het a -te
stanna -ad
räc ka -te
min na -de
te -dd
framgå -0
tyda - de
hamna -ad
slippa -0
nöja -de
återstå -0
dyka -0
brista -0
föreställa -de
träd a -de
vittna -ad
funder a - ad
ork a -ad
resultera -ad
tåla -de
anlända -de
vistas -ad
trivas -de
löna -ad
lita - ad
konkurrera -ad
leta -ad
inblanda -ad
tveka -ad
5
5
5
5
5
5
5
5
6468*
4
273
4
174
4
148
4
102
4
101
4
90
4
82
4
79
4
76
4
68
4
67
4
64
4
60
4
60
4
57
4
57
4
53
4
47
4
46
4
44
4
414
41
4
39
4
38
4
35
4
34
4
34
4
31
4
31
4
glittra -ad
grubbla -ad
klinga -ad
mog na -ad
propagera -ad
tillhandahålla -0
ångra -ad
bortglömma -de
flöd a -ad
fort skrida -0
förtiga -0
kretsa - ad
nödga -ad
skönja -de
utfalla -0
avpassa -ad
berykta -ad
ek a -ad
intyga -ad
samverka -ad
snudda -ad
trolla -ad
vifta -ad
avskära -0
beväpn a -ad
glöda -de
härröra -de
kontras tera -ad
ogilla -ad
plädera -ad
regna -ad
skina -0
sortera -ad
stirra -ad
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
fladdra -ad
gen omarbeta -ad
hårdna -ad
kapitulera -ad
klu bba -ad
motarbeta -ad
pro vocera -ad
ryta -0
skramla -ad
skryta -0
skylta -ad
städja -de
svida -0
tigga -de
tillträda -de
vidhålla - 0
vilseleda -de
åskådliggöra -de
öve rensstämma -de
avveckla -ad
blossa -ad
bubbla -ad
förbigå -0
förtvina -ad
indignera -ad
inflytta - ad
inspektera -ad
klarna - ad
krama -ad
kulminera -ad
lokalisera -ad
muttra -ad
mynna -ad
rena -ad
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
avlämna -ad
bese -0
bomba -ad
bordlägga -de
exp one ra -ad
förevisa -ad
förhyr a -de
förkväv a -de
förvisa -ad
förvrida -0
förödmjuka -ad
hemlighålla -0
igång sätta -te
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
bry -dd
umgås -0
bege
slåss -0
begripa -0
brinna -0
förhandla -ad
smaka -arf
strä va -ad
infinna -0
invända -cte
mista -te
sammanhänga -de
30
30
29
29
27
27
27
27
27
26
26
26
26
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
uppväxa -te
utvinna -0
avspegla -ad
avväga -de
avvärja -de
beskåda -ad
biträda
blomstra -ad
bläddra -arf
dru nkna -ad
experimentera -ad
fram skjuta - 0
förvänta -ad
12
4
12
4
11
4
114
114
11
4
114
114
114
11
4
11
4
114
11
4
sammanhålla -0
sia -ad
simma -ad
sopa -ad
spå -dd
surra -ad
svalna -ad
tvista -ad
undergå -0
underkänna -de
ansätta -/<?
applådera -ad
avböja
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
1
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
inrä kna -ad
konkretisera -ad
lovo rda -ad
missuppfatta -ad
6
6
6
6
5
5
5
5
uppvisa -ad
vädja -ad
tender a -ad
detaljera -ad
25
25
24
23
4
4
4
4
genera -ad
innefatta -ad
ljuga -0
marschera -ad
11
4
114
114
114
avskilja -de
avstäng a - de
beta -0
bädda -ad
1
7
7
1
4
4
4
4
nyanställa -de
runda -ad
skulptera -ad
sovra -ad
spräcka -fe
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
vara -ad
fastna -ad
förestå -0
segra -sld
tävla -ad
23
22
22
22
22
4
4
4
4
4
myllra -ad
pendla -ad
trötta -ad
uthärda -ad
värna -ad
11
11
11
11
11
4
4
4
4
4
civilisera -ad
dimensionera -ad
doppa -ad
ebb a -ad
flan kera -ad
1
1
7
7
1
4
4
4
4
4
sålla -ad
uppteckna -slrf
utkristallis era -ad
6
6
6
5
5
5
försörja -de
inbilla -ad
skrika -0
214
21
4
214
arrestera -ad
behaga -ad
bottna -ad
10
10
10
4
4
4
framtvinga -ad
förebå da -ad
föreviga -ad
7
7
7
4
4
4
viga -de
6
5
bada -«rf
20
förtvivla -ad
10
4
haka -ad
1
4
4
F Sub
Enhet
F Sub
175
1.1.7. Lemman med minst 3 sublemmaformer • Le mmas with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
Enh et
F Sub
Enhet
harmonie ra -ad
1
4
svälta -0
6
4
uppsluka -ad
5
4
instämma -de
17
3
häva -de
idka -ad
imitera -ad
inkludera -ad
7
7
1
7
4
4
4
4
svära -0
synda -ad
tillfalla - 0
transpla ntera -ad
6
6
6
6
4
4
4
4
uppvärma -de
utlåna - ad
vagga -ad
välva -t/e
5
5
5
5
4
4
4
4
revolutionera -ad
fro das -ad
förf oga -ad
infalla -0
16
15
15
15
3
3
3
3
inlemma -ad
irra -ad
liera -ad
likvidera -ad
med itera -ad
ord a -ad
påkosta -ad
7
7
1
7
7
1
7
4
4
4
4
4
4
4
tukta -ad
underställa -de
utbe tala -ad
utforsk a -ad
utlägga- rf?
utvandra -ad
veckla -ad
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
övervintra -ad
administrer a -ad
atta ckera -ad
avlo ssa -ad
avskriva -0
benåda -ad
bevattna -ad
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
skylla -rf?
begynna -te
charmera -ad
efterfölja -de
avskräcka -te
blicka -ad
efterträda -de
15
14
14
14
13
13
13
3
3
3
3
3
3
3
rosta -ad
skola -ad
skvallra -ad
skyla -de
smita -0
snurra -ad
trava -ad
7
1
1
1
7
1
1
4
4
4
4
4
4
4
vissla -ad
återup ptäcka -te
ösa -te
överna tta -ad
anamma -ad
anm oda -ad
ann ektera -ad
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
blas era -ad
braka -ad
detronisera -ad
distrahera -ad
drapera -slrf
dry fta -ad
fantiser a - ad
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
glänsa -te
överblicka -ad
anrika -ad
bölja -ad
dofta -ad
förb rylla -ad
iföra -de
13
13
12
12
12
12
12
3
3
3
3
3
3
3
uppsätta -te
ventilera -ad
7
1
4
4
avstanna -ad
avstyrka -te
5
5
4
4
fodra -slrf
frammana -ad
4
4
4
4
överskugga -slrf
avteckna -ad
12
3
113
verifiera -ad
vinka -ad
vägleda -de
yppa - ad
1
1
1
1
4
4
4
4
avsäga -de
bannlysa -te
beskydda - ad
bocka -ad
5
5
5
5
4
4
4
4
frisläppa -te
färgsätta -te
förfela -ad
förfäkta -ad
4
4
4
4
4
4
4
4
bortskämma -de
brottas -ad
figurera -ad
härstamma -ad
113
11
3
113
11
3
ådra -0
återbetala -ad
Ödelägga -de
7
4
7
1
4
4
bortfalla -0
dingla -ad
emigrera -ad
5
5
5
4
4
4
förgrova -ad
förhöra -de
förkonstla -ad
4
4
4
4
4
4
ramla -ad
slingr a -ad
särprägla -ad
11
3
113
11
3
avslå - 0
avtrubba -ad
befalla -de
berusa -ad
bestyrka -te
bibringa -ad
borra -ad
bortföra -de
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
exekvera -ad
fastlåsa -te
fläta -ad
form ge -0
framkasta -ad
fröjda -ad
fuk ta -ad
förarga -ad
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
förmörka -ad
förtränga -de
förundra - ad
förvränga - de
hårdkoka -te
infordra -ad
karikera -ad
klistra -ad
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
utläsa - te
uttömma - de
vak a -ad
vimla - ad
eft ersöka -te
inspela -ad
lukt a -ad
motsäga -de
113
11
3
11
3
11
3
10
3
10
3
10
3
10
3
briljera -ad
bug a -ad
drypa -0
etsa -ad
friställa -de
för ankra -ad
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
fördriva -0
fördunkla -ad
förfasa -ad
förlösa -te
föröva 'öv
hacka -ad
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
konfirmera -ad
konsolidera -ad
missgynna - ad
mura - ad
mörklägga -de
nedskriva -0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
rekonstruera -ad
röna -te
sammantr äda -de
suggerera - ad
säkerställa -de
tugga -ad
10
10
10
10
10
10
3
3
3
3
3
3
för hasta -ad
förk roppsliga -ad
för rycka -te
förv ägra -ad
6
6
6
6
4
4
4
4
hasta -ad
hemligstämpla -ad
härleda -de
hölja -de
5
5
5
5
4
4
4
4
omskapa -ad
port rättera -ad
rekvirera -ad
rengöra -de
4
4
4
4
4
4
4
4
unna - ad
vetta -te
cykla -ad
erfordra -ad
10
10
9
9
3
3
3
3
gallra -ad
gardera -ad
glätta -ad
hemfalla -0
ila -a d
infånga -ad
införskaffa -ad
inkorporera -ad
insjukna -ad
inventera - ad
invälja -de
kna cka -ad
lamslå -0
levande göra -de
lösgöra -de
man övrera -ad
med ta -0
mota -ad
negligera -ad
neutralisera -ad
omnämna -de
omvandla -ad
omvitt na -ad
oskadliggöra -de
personifiera -ad
plöja -de
rykta - ad
sam tala -ad
sjuda -0
snegla -ad
stabilisera -ad
stat ionera -ad
strypa -0
sudda -ad
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
impregnera -ad
inbaka -ad
infektera -ad
inkvartera -ad
inordna -ad
inskjuta -0
insända -de
jubilera -ad
kollidera -ad
konsultera -ad
krångla -slrf
ljuda - 0
motionera -ad
namnge -0
nosa - ad
preparera - ad
programmera -ad
raka -ad
residera -ad
sila - ad
solidarisera -ad
spana -slrf
spendera -ad
spola -ad
supplera -ad
sylta -ad
sympatiser a -ad
sönderslå -0
tarva -ad
torpede ra -ad
trakassera -ad
tredubbla -ad
und anskymma -de
uppförs tora -ad
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ro -dd
skam fila -ad
skruda -ad
skrädd arsy -dd
sno -dd
snöra -slrf
spä da -de
spörja -de
sta mpa -ad
stjälpa -te
stä va -ad
syn kronisera - ad
söva -de
tumma -ad
tära -rf?
uppdag a -ad
utbjuda -0
utfylla -rf?
utrangera - ad
varsla -ad
återföre na -ad
öve rhetta -slrf
överrump la -ad
måste
böra -de
betr äffa -ad
må -tt
vederbör -de
angå -0
förhålla -0
and as -ad
återgå -0
tillgå -0
urskilja -rf?
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
176
«
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1259
3
906
3
159
3
105
3
44
3
413
35
3
24
3
23
3
19
3
18
3
för nedra -ad
gnistra -ad
håna -ad
moralisera -ad
omkomma -0
prunka -slrf
refo rmera -ad
replikera -ad
svikta -ad
utbrista -0
utsprida -de
välla -de
överse -0
överskatta -ad
avunda s -slrf
bete -dd
blinka -ad
brådska -slrf
deprimera -ad
diskriminera -ad
dåna -ad
effektivisera -slrf
env isas -ad
jubla -ad
klandra -slrf
kor rumpera -ad
privilegiera -ad
retirera -ad
rättfärdiga -ad
stamma -ad
storma -ad
ströva -ad
tillförsäkra -ad
uppkalla -ad
F Sub
1.1.7.
Lemman med min st 3 sublemmaformer • Lem mas with 3 or more sub-lemmatic form s
Enhet
F Sub
Enh et
F Sub
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
vibrera -ad
8
3
demont era -ad
5
3
förorä tta -ad
4
3
utslä ta -ad
4
3
åter uppliva -ad
ankomma -0
avnjut a -0
8
7
7
3
3
3
drista -ad
frångå -0
förbittra -ad
5
5
5
3
3
3
försköna -ad
förslita - 0
försmå -dd
4
4
4
3
3
3
utsudda -ad
utväxla -ad
vaccinera - ad
4
4
4
3
3
3
bojkotta -ad
föreläsa -te
förkrossa -ad
förutspå -dd
förutsäga - de
1
7
1
7
1
3
3
3
3
3
förfärdiga -ad
förlita -ad
förlöjliga -ad
förv issa -ad
garva -ad
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
förädla -ad
gagna -ad
galoppera -ad
glo -dd
gödsla -ad
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
vingla -ad
vira -ad
våldföra -de
väja -de
ympa -ad
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
häcka -ad
inbringa -ad
individualisera -ad
invandra -ad
ivra -ad
7
7
7
7
7
3
3
3
3
3
inring a -ad
kom promettera -ad
kon sumera -ad
kriminalisera -ad
läka -te
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
ham ra -ad
hosta -ad
hugfästa -te
härb ärgera -ad
högakta -ad
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
åte rerövra -ad
återskapa -ad
återvinna -0
åtgå -0
ödsla -ad
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
klappa -ad
knipa - 0
kompromissa -ad
1
7
1
3
3
3
omdana -ad
omsluta -0
omspänna -de
5
5
5
3
3
3
industrialisera -ad
inpassa -ad
inrista -ad
4
4
4
3
3
3
överstå -0
abonnera -ad
adressera -ad
4
3
3
3
3
3
kringgå -0
nedbryta -0
poc ka -ad
pyss la -ad
skala - ad
slarva -ad
slunga -ad
smickra -ad
spr uta -ad
stic ka -ad
stranda -ad
stre jka -ad
tangera -ad
underförstå -0
undkomma -0
utjämna -ad
utslå -0
varva -ad
avguda -ad
avlöna -ad
bekanta -ad
bemanna -ad
bevista -ad
borsta -ad
brusa -ad
flämta -ad
förfina -ad
förrätta -ad
förstora -ad
generalisera -ad
genomkorsa -ad
hemkomma -0
hyfsa - ad
indra -0
inskärpa -te
kortklippa -te
7
7
7
7
1
1
7
7
7
1
7
7
7
7
7
7
7
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
patrullera -ad
perforera -ad
peta -ad
rotera -ad
skoja -ad
skärskåda -ad
slinka -0
slipa -ad
snida -ad
spec ialutbilda -ad
spika -ad
spisa - ad
spotta -ad
stapla -ad
tillse -0
tjata -ad
tystna -ad
uppblås a -te
utmatta -ad
utslunga -ad
utvisa -ad
vad a -ad
vantrivas -de
vina -0
virvla -ad
vittja -ad
värdesätta -te
värj a -de
återupp stå -0
återuppväcka -te
ära -ad
överlasta -ad
överlägga -de
överordna -ad
överräcka -te
adla -ad
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
intervenera -ad
invalidisera -ad
klänga -de
knäsätta -te
kolonisera -ad
kommunicera -ad
koordinera -ad
kreera -ad
legalisera -ad
lägra -ad
medar beta -ad
medla -ad
meritera -ad
minera -ad
missköta -te
mis stro -dd
misstänkliggöra -de
motse -0
my nta -ad
mörkna -ad
ned banta -ad
nedslita -0
nek a -ad
nyupprätta -ad
nyvälja -de
ondgör a -de
puttra -ad
resig nera -ad
rosafärga -ad
röv a -ad
sabotera -ad
sam manslå -0
sansa -ad
sekularisera -ad
signalera -ad
skik ta -ad
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
alarmera -ad
auktorisera -ad
avdela -ad
avh åna -ad
avkräva -de
avskärma -ad
banta -ad
befruk ta -ad
bem änga - de
besjäla -ad
bida -ad
bornera -ad
bun ta -ad
bäva -ad
cen surera -ad
degradera -ad
demobilisera -ad
dem oraliser a -ad
dep onera -ad
dubblera -ad
em otse -0
entusi asmera -ad
examinera -ad
excellera -ad
exp ediera -ad
expropriera -ad
fabr icera - ad
fastlägga -de
feltolka -ad
filtrera -ad
flina -ad
framflytta -ad
freda -ad
frilägga -de
förborga -ad
förflacka -ad
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
matta -ad
nybilda -ad
plugga -ad
revoltera -ad
samma nsvets a -ad
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
aktivera -ad
anstå -0
avskala -ad
avväpna -ad
bana -ad
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
slitsa -ad
slumra -ad
smeka -te
smeta -ad
småprata -ad
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
förkättra -ac/
förläna -ad
förlöpa -te
förtreta -ad
förtära -de
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
slus sa -ad
slutsälja -de
svettas -ad
6
6
6
3
3
3
bekantgöra -de
besegla -ad
betitla -ad
4
4
4
3
3
3
smälla -de
snärja -de
späcka -ad
4
4
4
3
3
3
förära -ad
fösa -te
gas sa -ad
3
3
3
3
3
3
svinna -0
tillerkänna - de
torna -ad
upphets a -ad
utsäga -de
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
bukta -ad
chartra -ad
dala -ad
digna -ad
disciplinera -ad
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
standardisera -ad
tapetsera -ad
tassa - ad
tem perera -ad
tillreda -de
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
genomlysa -te
gen omsöka -te
glimma -ad
grusa -ad
gry -dd
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
varda - 0
absorbera -ad
anträffa -ad
asfaltera -ad
avrusta -ad
bebygga -de
6
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
dunka -ad
efterfråga -ad
eldhärja -ad
fas ettera -ad
favorisera -ad
fnysa -te
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
tillskansa -ad
tilltrassla - ad
tillyxa -ad
tona - ad
traska -ad
trona -ad
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
guldkanta -ad
hagla -ad
haverera -ad
hem föra -de
hemsök a - te
hissa -ad
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
beskjuta -0
bifalla -0
blottlägga -cte
boka -ad
brygga -de
brännmärka -te
cirkulera -ad
decimera -ad
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
forsla -ad
fot a -ad
frå nta -0
för bränna -de
föregripa -0
för fuska -ad
föri nta -ad
föro lämpa -ad
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
turista -ad
upp offra -arf
uppväcka -te
uppväga -de
urholka -ad
urspåra -ad
utm anövrera -ad
utsläppa -te
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
huka -ad
häfta -ad
illuminera -sld
inducera -ad
inflyta -0
injaga -ad
injicera -ad
inkapsla -ad
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8-713417 NFO 2
] 77
1.1.7.
Lemman med min st 3 sublemmaformer • Lemm as with 3 or more sub-lemmatic forms
Enhet
F Sub
Enhet
F Sub
insamla -ad
insupa -0
interfoliera -ad
intrigera -ad
3
3
3
3
3
3
3
3
trollbinda -0
tryffera -ad
tyrannisera -ad
tysta -ad
3
3
3
3
3
3
3
3
inväva -de
klaffa -ad
3
3
3
3
tänja -de
undanhålla -0
3
3
3
3
klassa -ad
klirra -ad
knuffa -ad
knåda -ad
kommersialisera -ad
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
undergräva -de
undervärdera -ad
undfly -dd
uppamma -ad
uppmjuka -ad
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
konturera -ad
konversera -ad
korrigera -ad
kringgärda -ad
3
3
3
3
3
3
3
3
uppskärra -ad
utexaminera -ad
utfråga -ad
utkasta -ad
3
3
3
3
3
3
3
3
kyla -de
lagfästa -te
ledsaga -ad
leja -de
linda -ad
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
utnöta -te
utrera -ad
utrymma -de
utskriva -0
utslita -0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
liva -ad
ljudisolera -ad
luttra -ad
läcka -te
3
3
3
3
3
3
3
3
uttorka -ad
vederkvicka -te
veva -ad
virka -ad
3
3
3
3
3
3
3
3
maximera -ad
misspryda -de
modifiera -ad
mullra -ad
3
3
3
3
3
3
3
3
vitmåla -ad
vraka -ad
åla -ad
åsamka -ad
3
3
3
3
3
3
3
3
musicera -ad
mångfaldiga -ad
nedärva -de
nyanlägga -de
ofreda -ad
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
åsidosätta -te
återhämta -ad
återse -0
återskänka -te
återuppleva -de
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
omforma -ad
omgärda -ad
omintetgöra -de
parera -ad
3
3
3
3
3
3
3
3
överdimensionera -ad
överenskomma -0
överlista -ad
överspänna -de
3
3
3
3
3
3
3
3
pejla -ad
plagiera -ad
politisera -ad
preja -ad
premiera -ad
pricka -ad
pruta -ad
pränta -ad
pyra -de
pålägga -de
rata -ad
rekreera -ad
renovera -ad
rodna -ad
ruttna -ad
rygga -ad
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
överträda -de
överösa -te
3
3
3
3
sakta -ad
salutera -ad
sammanbygga -de
sarga -ad
skiva -ad
skrinlägga -de
skrocka -ad
skrota -ad
skvätta -te
skälva -de
slappna -ad
släntra -ad
smaksätta -te
smattra -ad
smälta -0
snacka -ad
snickra -ad
specificera -ad
spilla -de
stadfästa -te
stympa -ad
stänka -te
stötta -ad
tillråda -de
tillställa -de
tindra -ad
tjusa -ad
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
178
,