Enheter per ordklass inom basvokabulären efter fallande Fmod

1.1.6. Enheter per ordklass inom basvokabulären efter fallande Fmod
Basic vocabutary units by word-class and descending Fmod
Enhet
Fmod
1.1.6.1.
Abbreviationer (an)
Abbreviations (an)
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
milj.
SJ
NATO
9,856
9,850
9,754
viktig -/
sist
politisk -/
376,1
375,8
375,3
främre
väldig -/
europeisk -/
G.
fil.
kr.
9,641
9,569
9,204
mindre
möjlig -/
modern -/
370,7
367,7
367,4
8,864
8,475
8,440
8,405
7,762
7,432
7,090
7,089
klar -/
stark -/
vanlig -/
vit
fransk -/
ekonomisk -/
fri -/
små -/
Fmod
Enhet
Fmod
114,4
107,1
106,9
offentlig -/
sovjetisk -/
aktiv -/
64,85
63,57
63,40
litterär -f
effektiv -/
mänsklig -/
106,6
105,4
105,4
akademisk -/
vetenskaplig -/
afrikansk -/
63,33
63,28
62,61
363,5
356,3
341,7
316,5
285,0
282,3
269,7
269,3
värd -/
vid -/
dålig-/
glad -/
praktisk -/
berömd -/
statlig -/
normal -/
102,8
101,9
100,8
99,77
97,47
96,91
94,99
94,47
grön -/
kommunal -/
vuxen -/
våldsam -/
mogen -/
ljus -/
lik -/
lycklig-/
62,14
61,88
61,87
60,46
60,38
60,36
59,39
59,04
USA
t
a
ex
bl
kr
330,9
322,3
276,0
259,7
247,6
241,0
J.
F.
O
proc.
c:a
P.
resp.
dir
s
m
hr
k
dr
ca
proc
f
212,5
159,0
145,7
135,0
130,5
119,2
88,97
85,15
L
NK
lic.
G
etc.
St.
Kr.
1
6,616
6,532
6,385
6,281
6,278
5,846
5,797
5,769
tysk-/
tidig-/
yttre
allmän-/
brittisk-/
int ressant-/
internationell -/
kort-/
256,4
248,7
237,5
236,6
234,1
232,3
228,0
226,6
angelägen-/
konstnärlig-/
rolig-/
inre
billig-/
direkt-/
omöjlig -/
bred-/
93,63
93,37
93,09
92,89
91.99
91,95
90,98
90,86
en orm-/
ovanlig-/
spansk-/
populär-/
estetisk-/
radikal-/
ytterlig -/
eventuell-/
59,02
58,62
58,58
58,18
57,12
56,76
56,67
56,43
0
milj
dvs
etc
nr
FN
d
v
EEC
n
kg
osv
s.
mr
Ö
km
cm
AB
SAS
f.
E
kl
S:t
H
1
76,96
74,59
67,77
67,73
64,25
64,09
61,50
47,31
43,39
43,07
42,69
40,07
40,01
35,29
33,65
32,29
30,38
28,43
21,03
20,10
19,96
19,02
18,80
18,31
18,21
W
St
K.
Kungl.
y
M
v.
T.
FBI
S
N
ABF
prof.
D.
dir.
W.
PM
d.
N.
5,671
5,665
5,574
5,574
5,529
5,188
5,148
5,142
5,118
4,851
4,778
4,751
4,741
4,482
4,437
4,384
4,214
4,170
4,092
lille
fin-/
nära -0
äldre
bra-0
vack er-/
lätt-/
få
låg-/
nästa
enkel-/
åtskillig-/
full-/
nödvändig-/
röd-/
riktig-/
engelsk-/
nuvarande-0
svart-/
enskild-/
aktuell-/
naturlig -/
öppen -/
allvarlig-/
hård-/
221,4
217,7
206,7
206,3
205,4
202,1
201,5
197,5
194,3
193,5
185,1
182,0
180.9
180,2
178,3
176,6
176,5
173,7
171,8
171,4
171,2
166,4
166,4
165,1
162,2
demokratisk-/
svag-/
officiell -/
farlig -/
religiös-/
sann-/
medveten-/
fast-/
total-/
psykologisk-/
djup-/
utmärkt-/
dramatisk-/
skön-/
värdefull-/
främmande -0
privat-/
ond-/
blå- /
borgerlig-/
vär re
frisk -/
död -/
nationell-/
ok änd-/
89,67
89,02
87,74
85,79
84,65
84,13
83,98
83,92
82,64
81,88
81,74
81,56
81,54
81,33
81,24
80,80
80,02
79,59
77,75
77,24
77,18
76.00
75,02
74,30
74,09
ringa-0
rimlig-/
konservativ -/
tom -/
egentlig-/
självständig-/
påtagl ig-/
besvärlig-/
betydelsefull-/
realistisk-/
ursprunglig-/
fattig-/
liberal-/
unik-/
skicklig-/
typisk -/
sträng-/
fel-0
sällsynt-/
äkta-0
konventionell-/
sistnämnd -/
grov -/
mäktig-/
underlig-/
55,95
55,12
54,25
53,34
53,24
52,83
52,56
52,45
52,25
51,90
51,87
51,84
51,59
51,28
51,23
50,92
50,67
50,38
49,36
48,81
48,33
48,32
47,99
47,87
47,65
P
ÖB
mrs
ST
resp
g
fl
pr
A.
kvm
km/tim
R
mm
fil
B.
DN
F
C.
E.
K
UD
J
S.
C
DC
18,08
18,05
17,52
17,52
17,39
15,83
15,09
14,91
14,71
14,56
13,81
13,55
13,37
13,26
13,18
12,85
12,77
11,70
11,68
11,64
10.65
10,54
10,14
9,928
9,874
känd-/
verklig-/
personlig-/
väsentlig-/
social -/
dansk -/
teknisk-/
säker-/
militär-/
utländsk-/
rätt-/
en sam-/
speciell-/
gemensam-/
rysk-/
märklig-/
snab b-/
bekant-/
ren-/
historisk-/
rik -/
nordisk-/
lämplig-/
fä rdig-/
central-/
159,5
159,1
158,8
155,9
154,1
153,7
153,7
148,2
146,6
145,7
144,5
144,4
144,1
138,9
137,9
134,9
133,6
133,5
131,5
131,1
127.2
126,7
118,4
117,9
116,2
kraftig-/
tu ng-/
tillräcklig-/
intensiv-/
mörk-/
kinesisk -/
italiensk-/
sjuk-/
självklar-/
kvinnlig-/
klassisk-/
kritisk-/
positiv-/
lokal-/
kristen-/
kall-/
va rm-/
intellektuell-/
traditionell-/
kommunistisk-/
dyr -/
norsk-/
uppenbar-/
fullständig-/
tydlig-/
74,00
73,79
73,57
73,20
72,23
72,02
71,76
71,48
71,10
70,82
70,35
69,79
69,75
68,92
68,70
68,62
67,83
67,66
67,34
67,12
66,95
66,69
66,33
65,09
64,94
framtida-0
negativ-/
konkret-/
ständig-/
kunglig-/
klok -/
tillfällig-/
tunn-/
djärv- /
önskvärd-/
andlig-/
gul- /
lugn-/
manlig-/
tänkbar-/
tillgänglig-/
kulturell-/
fantastisk-/
trolig-/
livlig-/
moralisk -/
onödig-/
vänlig-/
sämre
gr å-/
47,62
47,36
47,19
47,11
46,93
46,30
45,92
45.89
45,82
45,74
45,68
45,10
44,99
44,79
44,77
44,62
44,58
44,58
44,50
44,48
44,43
43,35
42,37
42,20
42,10
1.1.6.2.
Adjektiv (av)
Adjectives (av)
stor-/
ny-/
själv-/
svensk -/
hel-/
eg en-/
gammal-/
viss-/
olik-/
hög-/
god- /
se n-/
lång-/
mer
ung-/
svår-/
förre
bättre
enda -0
fler
amerikansk-/
liten-/
övrig-/
3348
1835
1276
1209
1074
870,2
722,1
719.4
665,6
661,6
655,7
627,8
569,1
555,6
547,3
539,3
536,1
522,8
470,5
447,5
438,9
408,0
404,7
129
1.1.6. Enheter per ordklass i basvokabulären • B asic vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
utomordentlig -/
nöjd -/
romantisk -/
41,97
41,83
41,83
avlägsen -/
primitiv -/
aggressiv -/
28,39
28,37
28,33
skånsk -/
festlig -/
blind -/
22,49
22,36
22,31
visuell -/
vardaglig -/
olämplig-/
18,07
17,99
17,88
latent -/
duktig -/
polsk -/
14,15
14,14
14,13
omedelbar -/
absolut-/
skyldig-/
egendomlig-/
vild -/
mjuk-/
välkommen-/
ledig-/
originell-/
trång-/
tyst-/
hemlig-/
osäker-/
bitter-/
lyrisk-/
41,30
41,06
41,00
40,72
40,57
40,50
40,46
40,30
39,94
39,53
39,26
39,10
38,92
38,64
38,54
grotesk -/
försiktig-/
trogen-/
stilla -0
otillräcklig-/
industriell-/
nutida-0
märkvärdig-/
definitiv-/
faktisk-/
karakteristisk-/
ab strakt-/
ab surd-/
samtida -0
elektrisk-/
28,20
28,19
28,10
27,97
27,96
27,90
27,89
27,86
27,81
27,76
27,74
27,69
27,52
27,32
27,31
parlamentarisk-/
rejäl-/
romersk-/
mager-/
genial-/
symbolisk-/
oväntad-/
enig-/
häftig-/
optimistisk-/
likgiltig-/
bekväm-/
nämnvärd-/
socialistisk-/
oskyldig- /
22,30
22,29
22,24
22,20
21,98
21,95
21,94
21,93
21,88
21,88
21,80
21,71
21,61
21,54
21,47
spontan-/
felaktig-/
obligatorisk-/
besynnerlig-/
hopplös-/
riklig-/
kraftfull-/
reell-/
utpräglad-/
revolutionär-/
fe t-/
utförlig-/
m arkant-/
blek-/
poetisk-/
17,88
17,72
17,70
17,69
17,65
17,58
17,52
17,48
17,43
17,18
16,97
16,96
16,95
16,90
16,74
sedvanlig-/
trist-/
pålitlig-/
vidsträckt-/
stel-/
befintlig-/
fede ral-/
korrekt-/
vag -t
fragmentarisk-/
rask-/
kroppslig-/
sorglig-/
exotisk-/
folklig-/
14,12
14,09
14,08
14,06
14,05
14,01
13,97
13,96
13,93
13,87
13,81
13,80
13,77
13,75
13,71
teoretisk-/
psykisk-/
tacksam-/
verksam-/
trevlig-/
villig-/
medicinsk-/
dy rbar-/
daglig-/
tät-/
dåvarande -0
individuell-/
annorlunda -0
diplomatisk-/
intim-/
rädd-/
civil-/
finsk-/
smal-/
gynnsam-/
socialdemokratisk-/
ansvarig-/
unde rbar-/
juridisk-/
rund-/
obetydlig-/
grekisk-/
helig-/
västtysk-/
principiell-/
välkänd-/
anmärkningsvärd-/
38,18
38,08
37,70
37,44
37,35
37,11
37,04
36,92
36,81
36,77
36,30
36,04
35,77
35,68
35,36
35,32
35,17
35,06
34,99
34,75
34,68
34,56
34,50
33,73
33,57
33,29
33,23
33,13
33,11
33,08
32,78
32,35
elegant-/
tragisk-/
färsk-/
sluten-/
årlig-/
obehaglig-/
kemisk-/
ideologisk-/
antik-/
jämn-/
nyttig-/
falsk-/
exklusiv-/
schweizisk-/
av sevärd-/
lös-/
fruktansvärd-/
användbar-/
otalig-/
anonym-/
forn-/
orimlig-/
ma teriell-/
härli g-/
noggrann-/
trivsam-/
ko mmersiell-/
löjlig-/
va n-/
besviken-/
olycklig-/
västerländsk-/
27,27
27,27
27,18
27,12
26,94
26,87
26,81
26,72
26,56
26,50
26,44
26,36
26,24
26,14
26,10
26,09
25,99
25,98
25,97
25,76
25,71
25,57
25,44
25,31
25,03
24,98
24,79
24,61
24,58
24,38
24,36
24,34
ivrig-/
brokig-/
ordentlig-/
värdig-/
subtil-/
österrikisk-/
belägen-/
underutvecklad-/
överlägsen-/
vital-/
framgångsrik-/
attraktiv-/
tvivelaktig-/
pe rfekt-/
sö t-/
rak-/
grundlig-/
sakkunnig-/
formell-/
magnifik-/
ömtålig-/
fjärran -0
permanent-/
ensidig-/
vettig-/
anspråkslös-/
välgörande -0
snygg-/
lä rd-/
hygglig-/
otänkbar-/
språklig-/
21,40
21,14
21,01
20,99
20,92
20,87
20,84
20,78
20,78
20,75
20,73
20,66
20,62
20,60
20,56
20,48
20,44
20,35
20,35
20,28
20,18
20,17
20,05
19,89
19,83
19,73
19,59
19,52
19,52
19,46
19,44
19,41
tveksam-/
filosofisk-/
förnäm -/
frän-/
hänsynslös-/
naken-/
nykter-/
häpnadsväckande -0
adekvat-/
talrik-/
drastisk-/
idyllisk-/
påfallande -0
vansklig-/
logisk-/
osannolik-/
suggestiv-/
självbiografisk-/
dynamisk-/
gängse -0
gammaldags -0
paradoxal-/
intelligent-/
obegriplig-/
administrativ-/
storslagen-/
biologisk-/
rörlig-/
maximal-/
acceptabel-/
angenäm-/
oklar-/
16,73
16,70
16,53
16,48
16,47
16,44
16,44
16,42
16,42
16,42
16,41
16,21
16,16
16,09
16,08
16,07
16,07
16,07
16,02
15,95
15,91
15,81
15,60
15,58
15,58
15,56
15,54
15,51
15,50
15,44
15,44
15,43
blank-/
ädel-/
blodig-/
monumental-/
geografisk-/
gedigen-/
stadig-/
isl ändsk-/
nervös-/
nyutkommen-/
torftig-/
kylig-/
fyllig-/
moderat-/
konstig-/
be nägen-/
artificiell-/
lustig-/
behaglig-/
aktningsvärd-/
elementär-/
hederlig-/
matematisk-/
värnpliktig-/
medelålders -0
sydlig-/
smidig-/
kunnig-/
holländsk-/
luftig-/
automatisk-/
el ak-/
13,70
13,67
13,63
13,47
13,45
13,44
13,43
13,36
13,34
13,31
13,31
13,28
13,24
13,23
13,22
13,21
13,12
13,11
13,07
13,02
12,99
12,97
12,97
12,%
12,75
12,71
12,67
12,63
12,62
12,61
12,58
12,54
skandinavisk-/
övre
säregen-/
evig-/
pedagogisk-/
enhetlig-/
rationell-/
förnämlig-/
mild-/
ful-/
exakt-/
orolig-/
blygsam-/
känslig-/
skarp-/
inhemsk-/
objektiv-/
oberoende-0
he t-/
medeltida-0
fredlig-/
långsam-/
torr-/
frivillig-/
otrolig-/
trött-/
meningslös-/
snäl l-/
tråkig -f
saklig-/
32,29
32,12
32,06
31,75
31,58
31,51
31,50
31,50
31,30
31,03
30,86
30,51
30,33
30,25
30,24
30,24
30,16
29,95
29,91
29,79
29,76
29,64
29,60
29,59
29,44
29,43
29,19
28,%
28,86
28,56
jättelik-/
meka nisk-/
ytlig-/
neutral-/
musikalisk-/
långvarig-/
kolle ktiv-/
katolsk -/
stolt- /
oerhörd-/
representativ-/
akut-/
tjock-/
sannolik-/
bestämd-/
kyrklig-/
dekorativ-/
patetisk-/
judisk-/
japansk-/
ödesdiger-/
am bitiös-/
brun-/
sympatisk-/
ironisk-/
sexuell-/
indisk- /
utrikespolitisk-/
brutal-/
utsökt-/
24,28
24,28
24,15
24,07
24,04
24,02
23,98
23,96
23,94
23,93
23,72
23,72
23,71
23,50
23,38
23,30
23,16
23,04
23,03
22,92
22,92
22,82
22,81
22,81
22,74
22,70
22,68
22,62
22,53
22,51
anhö rig-/
systematisk-/
likartad-/
oviss-/
osynlig-/
ordinarie -0
facklig-/
underjordisk-/
entydig-/
fy sisk-/
in tern-/
dyster-/
oänd lig-/
naiv-/
kär-/
energisk-/
ofrånkomlig-/
märkbar-/
förträfflig-/
mystisk-/
oförändrad-/
extrem-/
stillsam-/
flitig-/
sund-/
gr ym-/
komisk-/
strategisk-/
banal-/
arg- /
19,36
19,33
19,27
19,27
19,08
19,05
19,04
18,97
18,85
18,75
18,74
18,73
18,68
18,66
18,63
18,55
18,55
18,48
18,46
18,41
18,37
18,31
18,31
18,29
18,26
18,25
18,22
18,18
18,17
18,13
sensationell-/
riskabel-/
bister-/
identisk-/
provisorisk-/
ofullständig-/
dunkel-/
rosa -0
su bjektiv-/
obestridlig-/
bisarr-/
sofistikerad-/
autentisk-/
seriös-/
stabil-/
generös-/
pittoresk-/
slutgiltig-/
idealisk-/
arabisk-/
lättläst-/
rytmisk-/
gåtfull-/
fundamental-/
emotionell-/
fruktbar-/
entusiastisk-/
oavsedd-/
slutlig-/
gyllene-0
15,39
15,39
15,32
15,12
15,11
15,09
15,06
15,04
15,01
15,01
14,96
14,94
14,85
14,81
14,67
14,67
14,66
14,61
14,50
14,40
14,38
14,36
14,31
14,27
14,26
14,26
14,24
14,22
14,21
14,19
sydafrikansk-/
rymlig-/
ointressant-/
teologisk-/
tidsenlig-/
trygg-/
rättvis-/
desperat-/
kärv-/
erforderlig-/
ståtlig -/
förstklassig-/
efterlängtad-/
egenartad-/
kronisk-/
genuin-/
from-/
erotisk-/
stilistisk-/
naturvetenskaplig-/
envis-/
disk ret-/
hållbar-/
pry dlig-/
ypperlig-/
organisk-/
ojämn-/
västeuropeisk-/
hektisk-/
östeuropeisk-/
12,53
12,50
12,50
12,49
12,46
12,37
12,36
12,34
12,31
12,27
12,27
12,10
12,06
12,06
12,04
12,03
11,99
11,99
11,96
11,88
11,87
11,86
11,76
11,75
11,70
11,67
11,64
11,60
11,53
11,50
130
Fmod
Enhet
Fmod
1.1.6. Enheter per ordklass i bas vokabulären • B asic vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
taktisk - t
kvarvarande-0
etisk -/
sociologisk-/
giltig-/
plötslig-/
ungdomlig-/
fördelaktig-/
förtrogen-/
professionell-/
grund-/
pessimistisk-/
organisatorisk-/
opersonlig-/
praktfull-/
skeptisk-/
solig-/
overklig-/
dum-/
ofarlig-/
förstnämnd-/
makaber-/
precis-/
begriplig-/
snäv -/
gigantisk-/
jugoslavisk-/
fräsch-/
briljant-/
legendarisk-/
ledsen-/
sentimental-/
livaktig-/
iskall -/
kompakt -/
fientlig -/
svartvit -/
obefintlig -/
expressiv-/
harmonisk -/
bristfällig -/
pinsam -/
diger-/
sekundär -/
nordlig-/
inrikespolitisk-/
oumbärlig-/
komplett-/
polemisk-/
omtyckt-/
myndig-/
urgammal-/
enastående-0
ovanstående-0
obegränsad-/
redo-0
progre; siv -/
lågmäld-/
oförenlig-/
obekväm-/
steril -/
trivial-/
beklämmande-0
delikat-/
synlig-/
inflytelserik-/
oundviklig-/
ömsesidig-/
motbjudande-0
fysiologisk-/
uppseendeväckande
-0
vemodig -/
meningsfull -/
relativ-/
stram-/
statistisk-/
ändamålsenlig-/
passiv-/
kubansk-/
11,46
11,45
11,44
11,42
11,37
11,37
11,33
11,32
11,32
11,31
11,31
11,28
11,24
11,23
11,23
11,22
11,21
11,17
11,11
11,07
11,05
11,02
11,01
10,99
10,98
10,%
10,93
10,90
10,84
10,78
10,62
10,60
10,58
10,56
10,54
10,53
10,46
10,45
10,43
10,36
10,33
10,32
10,31
10,30
10,29
10,29
10,25
10,24
10,23
10,21
10,20
10,20
10,18
10,16
10,14
10,13
10,12
10,09
10,09
10,08
10,06
10,05
10,04
10,02
9,996
9,989
9,978
9,976
9,954
9,916
innevarande-0
högtidlig -/
portugisisk -/
arkitektonisk-/
huvudsaklig-/
okunnig-/
obekant-/
bar-/
välbekant-/
experimentell-/
reguljär-/
fristående-0
marin-/
sensuell-/
flyktig-/
åldrig-/
sliten-/
informativ-/
ryktbar-/
nedre
genomskinlig-/
okonventionell-/
karolinsk-/
human-/
nazistisk -/
geometrisk-/
östtysk -/
ense-0
otäck-/
lönsam-/
produktiv-/
sinnrik-/
färgrik-/
ängslig -/
effektfull -/
ärlig -/
latinamerikansk -/
magisk -/
solid-/
ovidkommande -0
omedveten -/
slagkraftig -/
hjälplös-/
hetsig -/
bokstavlig-/
lättillgänglig-/
kontinuerlig-/
långtgående-0
måttlig-/
sval-/
regelbunden-/
erfaren-/
generell-/
genomgripande-0
blond-/
kompetent-/
outtröttlig-/
snar-/
kulturhistorisk-/
suverän-/
belgisk -/
omotiverad-/
primär-/
besk-/
nordvietnamesisk-/
monoton-/
frisinnad-/
fuktig-/
skälig-/
statisk-/
katastrofal-/
hemsk-/
långsiktig -/
ovärderlig -/
lantlig-/
dryg-/
visionär-/
ogynnsam-/
välbärgad-/
uppmärksam-/
9,788
9,787
9,778
9,754
9,750
9,698
9,667
9,652
9,630
9,620
9,572
9,565
9,560
9,552
9,428
9,404
9,399
9,386
9,371
9,363
9,329
9,305
9,264
9,254
9,245
9,224
9,211
9,163
9,143
9,132
9,131
9,106
9,100
9,091
9,085
9,068
9,063
9,049
9,031
9,024
9,015
9,015
9,009
9,007
9,002
8,944
8,942
8,927
8,922
8,921
8,878
8,872
8,850
8,837
8,794
8,745
8,745
8,717
8,656
8,615
8,604
8,597
8,563
8,554
8,554
8,511
8,445
8,433
8,423
8,420
8,328
8,276
8,240
8,229
8,214
8,207
8,205
8,138
8,138
8,133
obruten -/
vänskaplig -/
klinisk-/
allsidig-/
spänd-/
välvillig-/
massiv-/
modig-/
skulptural-/
orealistisk-/
medborgerlig-/
likvärdig-/
indirekt-/
konstgjord-/
usel-/
vaken-/
elektronisk-/
öde-0
hjälpsam-/
vertikal-/
preliminär-/
mångårig-/
missnöjd-/
pornografisk-/
ljuvlig -/
nattlig-/
konsekvent-/
fatal-/
ovannämnd-/
brant-/
heroisk-/
rhodesisk-/
frodig-/
kontroversiell -/
metafysisk -/
intakt -/
finländsk -/
konstruktiv -/
parisisk-/
gemen -/
kuriös -/
orättvis -/
naturalistisk-/
sällsam -/
artistisk-/
livsfarlig-/
klen-/
skenbar-/
beklaglig-/
separat-/
olöst-/
knapp-/
oväsentlig-/
spröd-/
plastisk-/
äventyrlig-/
klumpig-/
ordinär-/
okomplicerad-/
finansiell-/
platt -/
ändlös-/
oavbruten-/
välskött-/
kuslig-/
belåten-/
genomsnittlig-/
behändig-/
grann-/
dammig-/
tillförlitlig-/
republikansk-/
informell -/
fullvärdig -/
kaotisk-/
diskutabel-/
sensibel-/
galen-/
vek-/
gångbar-/
8,110
8,078
8,075
8,066
8,045
8,007
7,997
7,997
7,993
7,988
7,976
7,969
7,957
7,944
7,934
7,926
7,925
7,904
7,901
7,884
7,844
7,797
7,771
7,771
7,766
7,766
7,762
7,740
7,697
7,697
7,690
7,676
7,669
7,668
7,659
7,622
7,591
7,553
7,407
7,372
7,362
7,356
7,341
7,334
7,321
7,321
7,315
7,315
7,313
7,301
7,293
7,293
7,290
7,277
7,275
7,275
7,253
7,253
7,252
7,235
7,229
7,204
7,200
7,200
7,188
7,162
7,160
7,156
7,142
7,128
7,127
7,075
7,074
7,072
7,072
7,047
7,027
7,015
7,012
7,000
hemlighetsfull - t
ödslig-/
sur -/
förlegad-/
munter-/
skadlig-/
sentida -0
rostfri-/
betänksam-/
uttrycksfull-/
beundransvärd-/
djupgående-0
hittillsvarande-0
ungersk-/
passionerad-/
befogad-/
legitim-/
våt-/
storartad-/
satirisk-/
surrealistisk-/
blid-/
asiatisk-/
mondän-/
livsviktig -/
mångsidig-/
ovärdig-/
lojal-/
oberörd-/
förklarlig-/
kortvarig-/
besläktad-/
empirisk-/
oförmögen -/
rutinerad -/
förståelig -/
fantasilös -/
formlig -/
kräsen-/
välmenande -0
rustik -/
värdelös -/
outhärdlig-/
fåtalig -/
diffus-/
tapper-/
baltisk-/
stum-/
samhällelig-/
laglig-/
jämförbar-/
seg-/
illegal-/
förmögen-/
förnuftig-/
legal-/
biblisk-/
dogmatisk-/
charmfull-/
humoristisk-/
grandios -/
skönlitterär-/
feodal-/
ojämförlig-/
jämnårig-/
slät-/
veritabel-/
handelspolitisk-/
högljudd-/
sober-/
svårlöst-/
olidlig-/
noga -0
omsorgsfull -/
rar-/
oåtkomlig-/
pretentiös-/
småländsk-/
obarmhärtig-/
egyptisk-/
7,000
6,994
6,957
6,926
6,921
6,915
6,901
6,890
6,889
6,882
6,879
6,879
6,878
6,874
6,866
6,856
6,856
6,833
6,796
6,778
6,775
6,766
6,745
6,744
6,720
6,717
6,706
6,695
6,663
6,660
6,655
6,645
6,642
6,600
6,587
6,577
6,550
6,550
6,550
6,550
6,546
6,530
6,524
6,498
6,479
6,467
6,461
6,461
6,458
6,455
6,441
6,416
6,411
6,398
6,393
6,389
6,378
6,344
6,326
6,326
6,324
6,317
6,309
6,291
6,289
6,282
6,268
6,265
6,265
6,265
6,258
6,256
6,234
6,227
6,216
6,210
6,210
6,210
6,162
6,159
flexibel -/
obotlig -/
ålderdomlig-/
scenisk-/
irländsk-/
mellersta
gradvis-/
presumtiv-/
enfärgad-/
frikyrklig-/
kriminell-/
nyfiken-/
lärorik-/
vederhäftig-/
journalistisk-/
ohållbar-/
hemlös-/
färgstark-/
ynklig-/
vass-/
blott-/
lömsk-/
oppositionell-/
skriftlig-/
plågsam -/
vidrig-/
stridbar-/
utslagsgivande-0
världsberömd-/
frusen-/
syntetisk-/
kortfattad-/
elastisk-/
expansiv -/
universell -/
enfaldig -/
krass -/
typografisk -/
hednisk-/
preussisk -/
varaktig -/
symfonisk -/
konsthistorisk-/
bottenlös -/
ofantlig-/
trovärdig-/
kolossal-/
förutsättningslös-/
närbesläktad-/
orörd-/
lekfull-/
grafisk-/
olympisk-/
uppsluppen-/
funktionell-/
tokig-/
byråkratisk-/
tongivande-0
undre
överskådlig-/
algerisk -/
västsvensk-/
okänslig-/
föredömlig-/
orientalisk-/
regelrätt-/
förutvarande-0
svårbemästrad-/
oöverträffad-/
välgjord-/
distinkt-/
reaktionär-/
norrländsk -/
allmänmänsklig -/
omodern-/
vokal-/
ogörlig-/
fullgod-/
överflödig-/
flott-/
6,157
6,157
6,157
6,152
6,135
6,110
6,098
6,098
6,089
6,085
6,082
6,076
6,071
6,061
6,045
6,026
6,021
5,965
5,965
5,954
5,931
5,918
5,918
5,899
5,891
5,881
5,878
5,878
5,876
5,859
5,850
5,844
5,843
5,843
5,835
5,830
5,830
5,830
5,803
5,800
5,800
5,795
5,766
5,762
5,758
5,758
5,750
5,746
5,746
5,745
5,735
5,732
5,725
5,708
5,683
5,668
5,624
5,624
5,621
5,604
5,599
5,591
5,589
5,566
5,550
5,491
5,480
5,480
5,469
5,464
5,456
5,448
5,438
5,392
5,392
5,392
5,388
5,379
5,379
5,368
9,913
9,885
9,882
9,876
9,836
9,814
9,806
9,798
9,795
131
1.1.6. Enheter per ordklass i basvokabulären • Bas ic vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
omänsklig -t
ödmjuk -/
utomstående -0
brottslig -/
upplyst -/
otrevlig-/
bostadssökande-0
sträv-/
ljum-/
marockansk-/
omistlig-/
sorgsen-/
infödd-/
livfull-/
sjuklig-/
smärtsam-/
fräck-/
privatägd-/
otillfredsställande -0
fyrkantig-/
instruktiv-/
vidöppen -/
ohygglig -/
jobbig-/
listig-/
medvetslös-/
människovärdig-/
optisk-/
välbehövlig-/
analytisk-/
fotografisk-/
muntlig-/
karg-/
ansenlig-/
hårdhänt-/
liktydig-/
regional-/
tjusig-/
specifik-/
stereotyp-/
violett-/
barnslig-/
cynisk-/
färgglad-/
smakfull -/
alternativ -t
kvitt
genetisk-/
beige -0
betydelselös -/
excentrisk-/
fridfull-/
tröttsam-/
ymnig-/
hjärtlig-/
övernaturlig-/
intetsägande -0
verklighetsfrämman •
de-0
homosexuell -/
oskuldsfull-/
konstlad -/
chilensk-/
njutbar-/
hysterisk-/
kristlig-/
högtstående-0
vedertagen-/
förtjänstfull-/
västlig-/
vietnamesisk -/
beskäftig-/
anglosaxisk -/
koreografisk-/
rapp -/
samtidig-/
ideell-/
arbetslös-/
enhällig-/
arm-/
5,368
5,368
5,347
5,333
5,318
5,297
5,288
5,284
5,282
5,279
5,279
5,273
5,271
5,248
5,236
5,234
5,228
5,224
5,220
5,215
5,205
5,205
5,202
5,199
5,199
5,199
5,199
5,199
5,199
5.198
5,196
5,182
5,180
5,177
5,170
5,170
5,170
5.170
5,145
5,079
5,078
5,071
5,071
5,071
5,068
5,068
5,059
5,057
5,055
5,048
5,047
5,027
5,022
5,022
5,021
5,004
4,992
rostig -/
rutig -t
förrädisk -/
nödig -/
rå -/
rikhaltig-/
stormig-/
olöslig-/
tafatt-/
tidlös-/
förmånlig-/
persisk-/
ineffektiv-/
krokig-/
hastig-/
sparsam-/
suddig-/
brännbar-/
omstridd-/
världslig-/
hävdvunnen-/
kännbar -/
missanpassad -/
fantasifull-/
höggradig-/
lyckosam-/
mytologisk-/
försvarlig-/
kooperativ-/
konstitutionell-/
perifer-/
självfallen-/
hälsosam-/
jämbördig-/
stenig-/
puritansk-/
behövlig-/
halvhjärtad-/
häpen-/
lyhörd-/
rektangulär-/
romansk-/
mångfacetterad-/
opublicerad-/
opålitlig -/
tvärsäker -/
operativ-/
trög-/
graciös-/
kringliggande -0
verkningsfull-/
minnesvärd-/
hungrig-/
episk-/
signifikativ-/
underliggande-0
älskvärd -/
beskaffad-/
beskedlig-/
neurotisk -/
treårig-/
öm -t
slitstark-/
teatralisk-/
förarglig-/
latinsk-/
olustig-/
kul -0
mexikansk-/
illusorisk-/
hängiven -/
orubblig-/
själslig -/
artig-/
göteborgsk -/
pigg -/
förfärlig-/
saftig-/
otålig-/
långhårig-/
4,778
4,776
4,773
4,765
4,753
4,749
4,749
4,725
4,725
4,725
4,725
4,725
4,670
4,670
4,663
4,624
4,618
4,610
4,587
4,583
4,557
4,557
4,557
4,552
4,548
4,532
4,532
4,530
4,517
4,512
4,511
4,495
4,474
4,474
4,474
4,472
4,461
4,448
4,448
4,448
4,448
4,448
4,436
4,436
4,436
4,436
4,432
4,422
4,422
4,422
4,422
4,418
4,381
4,377
4,374
4,371
4,369
4,361
4,361
4,361
4,359
4,359
4,347
4,344
4,335
4,335
4,335
4,329
4,298
4,293
4,292
4,287
4,287
4,286
4,280
4,280
4,279
4,279
4,279
4,273
gaullistisk -/
fascistisk-/
oriktig -/
kronologisk -/
livskraftig -/
akustisk-/
idelig-/
mångskiftande -0
ärevördig-/
bekymmersam-/
ovan-/
kvantitativ-/
ljusblå-/
spirituell-/
robust-/
tålmodig-/
hurtig-/
redaktionell-/
ryckig-/
svårtillgänglig-/
banbrytande -0
tendentiös -/
insiktsfull -/
pampig-/
totalitär-/
arktisk-/
bedrövlig-/
imperialistisk-/
lummig-/
gäll-/
mottaglig-/
yvig-/
närbelägen-/
snarlik-/
gotisk-/
expressionistisk-/
4,252
4,248
4,222
4,213
4,203
4,192
4,169
4,169
4,168
4,148
4,148
4,137
4,104
4,103
4,103
4,103
4,094
4,094
4,094
4,094
4,092
4,072
4,068
4,068
4,068
4,051
4,037
4,034
4,030
4,026
4,026
4,026
4,016
4,016
4,015
4,014
till
långt
snart
samtidigt
nära
nästan
först
välva:
alltid
ganska
sent
ändå
naturligtvis
heller
särskilt
om
knappt
för
dessutom
tillbaka
hellre
nämligen
med
vitt
bort
däremot
ibland
icke
verkligen
varför
alltför
rätt
därmed
ner
främst
högt
gärna
än
ytterligt
kvar
omkring
visserligen
ungefär
ej
åtminstone
fortfarande
alldeles
ens
allt
igen
hittills
på
över
egentligen
numera
snabbt
betydligt
direkt
bättre
tillsammans
av
lätt
givetvis
enbart
hemma
annars
allra
starkt
litet
alls
tydligen
något
ute
rent
säkert
lite
småningom
riktigt
nyligen
plötsligt
446,9
446,3
441,6
439,3
438,0
422,1
419,2
410,7
408,7
393,9
389,2
383,5
365,1
343,8
340,3
338,3
334,7
329,3
316,6
316,6
310,2
307,0
305,0
302,0
283,4
277,3
272,1
271,2
269,2
265,0
257,7
257,4
252,8
247,7
244,2
237,9
234,4
233,7
232,5
231,7
231,0
225,9
225,4
221,7
220,7
220,0
218,0
217,8
217,4
214,4
211,0
201,7
199,1
198,6
195,0
187,1
186,6
184,5
181,7
176,0
175,4
170,3
168,3
166,7
163,9
162,9
159,4
158,7
156,3
155,7
154,9
154,5
145,9
143,6
142,2
141,4
139,4
136,7
135,9
135,7
enkelt
sällan
emot
ned
dit
hem
delvis
ständigt
tyvärr
igenom
slutligen
exempelvis
åter
ihop
mitt
bra
faktiskt
sålunda
blott
möjligen
praktiskt
precis
var
förr
fullt
visst
därefter
samman
inne
förstås
alltjämt
relativt
omedelbart
tvärtom
speciellt
förmodligen
fast
tillräckligt
klart
allmänt
hårt
undan
åt
strax
illa
desto
förut"'
totalt
cirka
verkligt
föga
därtill
sen
djupt
hit
uppe
uppenbarligen
överallt
någonsin
gent
troligen
ända
sannolikt
alltmer
drygt
när
runt
absolut
onekligen
framåt
huvudsakligen
självfallet
säkerligen
utomordentligt
borta
tämligen
ingalunda
därigenom
förvisso
således
132,6
131,2
130,7
130,0
127,8
126,8
125,1
125,1
123,2
123,2
122,4
122,2
121,5
117,7
116,6
115,5
114,3
113,5
113,3
112,6
112,2
110,3
109,8
109,8
109,7
106,8
102,1
100,4
100,2
98,53
97,64
96,24
92,97
91,38
90,90
90,77
89,33
87,57
83,36
82,88
82,46
81,10
80,77
77,87
76,52
75,95
74,39
73,96
73,52
73,26
73,02
72,91
72,74
72,46
71,16
70,82
70,70
70,18
69,73
68,91
67,78
67,55
67,21
65,27
63,50
63,39
62,42
61,10
60,85
59,42
58,91
58,85
58,84
58,18
57,92
57,64
57,07
56,96
56,37
55,26
132
4,991
4,988
4,975
4,953
4,937
4,906
4,902
4,892
4,883
4,883
4,882
4,882
4,843
4,843
4,839
4,837
4,836
4,835
4,834
4,832
4,825
4,788
1.1.6.3.
Adverb (ab)
Adverbs (ab)
inte
så
också
där
nu
mer
här
mycket
ut
bara
även
upp
hur
in
då
kanske
sedan
redan
helt
fram
mindre
ju
dock
ännu
länge
därför
ofta
just jus
endast
aldrig
emellertid
lika
alltså
tidigt
nog
vä! äl:
8678
3767
2778
2236
2056
1622
1526
1360
1319
1306
1288
1263
1086
1043
1002
936,5
885,8
855,5
831,2
803,3
723,3
722,0
722,0
712,6
681,9
636,7
616,0
595,3
549,4
548,4
544,4
537,7
532,1
525,5
485,6
456,6
1.1.6.
Enheter per ordklass i basvokabulären • Bas ic vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
tydligt
därav
därifrån
ifrån
ombord
sannerligen
synnerligen
förbi
efteråt
likaså
definitivt
ovanligt
överens
därvid
äntligen
gemensamt
gott
ur
någonstans
följaktligen
ekonomiskt
utomlands
kraftigt
varav
fel
långsamt
fort
ursprungligen
sist
oerhört
eventuellt
nere
varvid
strängt
efter
uteslutande
personligen
fullständigt
genomgående
avsevärt
rakt
förresten
tekniskt
noga
pass
an
utanför
sedermera
stundom
väsentligt
lugnt
sönder
exakt
fint
kort
dubbelt
allvarligt
likväl
lyckligtvis
ordentligt
fritt
svårt
igång
nyss
antagligen
söderut
någorlunda
årligen
norr
under
förgäves
dagligen
normalt
rikt
därpå
söder
formellt
vanligen
utmärkt
politiskt
54,39
51,33
50,85
50,83
50,36
50,34
49,78
49,74
49,61
49,39
49,29
47,27
46,04
45,10
44,83
43,88
43,67
43,59
42,97
42,43
42,06
41,99
41,89
40,83
40,60
40,04
39,58
39,27
39,09
38,94
37,95
37,08
36,81
36,55
36,33
36,09
35,87
35,71
35,37
34,77
33,77
33,28
33,17
33,10
33,04
32,70
32,31
31,83
30,69
30,58
30,43
30,43
30,20
29,61
29,33
29,22
29,20
28,99
28,92
28,65
28,61
28,47
28,07
27,87
27,26
27,22
26,66
26,59
26,55
26,49
26,14
26,12
26,07
26,06
26,02
25,69
25,58
25,38
24,80
24,63
ovan
vart
tätt
hastigt
härtill
varmt
annorlunda
ifråga
skickligt
officiellt
därom
vackert
utifrån
flitigt
framme
däri
lagom
intensivt
ivrigt
lågt
halvt
sakta
automatiskt
tvärs
varifrån
utåt
otvivelaktigt
eljest
iväg
effektivt
uppåt
energiskt
successivt
fullkomligt
överraskande
återigen
avgjort
internationellt
indirekt
förhållandevis
otroligt
ihåg
bestämt
självklart
däribland
smått
parallellt
öppet
rentav
grundligt
påfallande
vida
dessvärre
överhuvudtaget
konsekvent
vari
ideligen
annanstans
medvetet
varpå
varefter
vanligtvis
jämnt
oavbrutet
bakåt
aktivt
dessförinnan
uppenbart
oväntat
öster
västerut
stort
lyckligt
hela
idag
överhuvud
sakligt
tillrätta
raskt
historiskt
24,52
24,52
23,42
23,41
23,20
23,11
22,61
22,60
22,51
22,34
22,15
22,00
21,94
21,85
21,79
21,42
21,26
21,19
20,70
20,62
20,56
20,53
20,51
20,41
20,41
20,38
20,25
20,22
20,12
19,85
19,71
19,67
19,58
19,56
19,08
18,90
18,89
18,83
18,79
18,42
18,39
18,30
18,15
18,12
18,11
17,88
17,70
17,56
17,34
17,29
17,25
17,22
16,98
16,92
16,83
16,72
16,71
16,43
16,36
16,27
16,06
16,03
15,91
15,88
15,85
15,78
15,61
15,44
15,28
15,02
14,99
14,93
14,92
14,60
14,57
14,54
14,50
14,33
14,32
14,31
värre
övervägande
liksom
varmed
billigt
psykologiskt
tungt
skarpt
konstnärligt
innan
måhända
offentligt
väldigt
varigenom
teoretiskt
sinsemellan
före
bakom
itu
istället
förträffligt
idel
härav
framförallt
ihjäl
därutöver
hållet
utförligt
våldsamt
häromdagen
psykiskt
omgående
försiktigt
mestadels
nödvändigtvis
underfund
stilla
dåligt
enormt
extra
militärt
lämpligen
långtifrån
näst
naturligt
härifrån
vänligt
efterhand
omsorgsfullt
emellanåt
härigenom
moraliskt
regelbundet
onödigt
snett
norrut
personligt
noggrant
förvånansvärt
rimligen
slätt
uttryckligen
socialt
positivt
likaväl
påtagligt
därhän
jämförelsevis
sparsamt
loss
härvidlag
bittert
hemifrån
väster
elegant
sällsynt
inåt
glatt"2
sämre
brett
14,11
14,09
14,03
14,03
13,94
13,86
13,83
13,80
13,76
13,50
13,45
13,39
13,34
13,33
13,31
13,21
13,18
13,13
12,96
12,82
12,66
12,64
12,50
12,43
12,40
12,39
12,17
11,92
11,84
11,71
11,71
11,69
11,53
11,51
11,46
11,46
11,41
11,39
11,21
11,10
11,06
10,91
10,90
10,90
10,88
10,85
10,58
10,47
10,46
10,46
10,40
10,24
10,20
10,16
10,04
10,02
9,974
9,921
9,887
9,822
9,813
9,787
9,730
9,618
9,5%
9,560
9,244
9,224
9,216
9,194
9,133
9,117
9,098
9,041
9,031
8,900
8,894
8,878
8,876
8,875
tidvis
grovt
traditionellt
överdrivet
evigt
frivilligt
företrädesvis
alltigenom
åtskilligt
intill
stadigt
kritiskt
radikalt
gratis
livligt
ensidigt
garanterat
tyst
väsentligen
oändligt
bokstavligen
härom
allena
hädanefter
intellektuellt
förbluffande
vetenskapligt
rikligt
generöst
tillfälligt
vartill
inledningsvis
diskret
vagt
ljust
envist
nedåt
dittills
mjukt
skenbart
särdeles
alltmera
annorstädes
generellt
mekaniskt
häftigt
enhälligt
utpräglat
likaledes
tacksamt
miste
framöver
hundraprocentigt
godtyckligt
varstans
principiellt
avsiktligt
minsann
typiskt
nedanför
härför
kategoriskt
systematiskt
ironiskt
dramatiskt
bråttom
omsider
härmed
metodiskt
ytligt
bitvis
märkbart
ingenstans
alltnog
ånyo
tvärt
däruppe
spontant
alltifrån
inifrån
8,872
8,821
8,602
8,560
8,519
8,486
8,423
8,328
8,316
8,288
8,266
8,217
8,177
8,175
8,144
8,143
8,138
8,045
8,042
8,012
8,007
7,910
7,893
7,799
7,703
7,664
7,628
7,589
7,573
7,483
7,380
7,323
7,293
7,290
7,275
7,191
7,055
7,025
7,022
7,019
6,986
6,944
6,874
6,830
6,807
6,796
6,794
6,739
6,716
6,6%
6,667
6,655
6,655
6,550
6,550
6,510
6,469
6,411
6,405
6,378
6,366
6,227
6,227
6,085
6,076
6,063
6,036
6,035
5,914
5,911
5,883
5,878
5,851
5,800
5,800
5,761
5,753
5,750
5,732
5,656
centralt
ojämförligt
perfekt
mödosamt
ledigt
privat
osökt
komplett
intimt
näppeligen
härpå
anmärkningsvärt
svagt
egendomligt
gradvis
spårlöst
ogärna
specifikt
löst
utomhus
emellan
inomhus
ängsligt
korrekt
tryggt
hänsynslöst
framgångsrikt
eftertryckligt
såpass
tillika
strikt
renodlat
bak
uppskattningsvis
trögt
omärkligt
en
inalles
markant
uppifrån
rationellt
grymt
slutgiltigt
uppriktigt
förslagsvis
ingående
självmant
kontinuerligt
stilistiskt
välvilligt
norrifrån
fysiskt
avsides
musikaliskt
färdigt
tillfredsställande
sensationellt
därnere
följdriktigt
villigt
därjämte
entydigt
suveränt
religiöst
experimentellt
troget
nätt
målmedvetet
därute
fatt
formligen
traditionsenligt
individuellt
katastrofalt
hän
tillnärmelsevis
trevligt
behagligt
därborta
lös
5,597
5,556
5,530
5,392
5,379
5,368
5,288
5,279
5,244
5,222
5,215
5,205
5,204
5,199
5,170
5,170
5,095
5,079
5,072
5,068
5,052
5,052
5,047
5,029
5,027
5,004
4,996
4,972
4,968
4,957
4,849
4,839
4,837
4,776
4,758
4,748
4,741
4,725
4,725
4,723
4,716
4,687
4,670
4,587
4,577
4,576
4,548
4,532
4,512
4,511
4,485
4,450
4,422
4,422
4,418
4,405
4,392
4,347
4,347
4,336
4,335
4,335
4,330
4,329
4,279
4,279
4,279
4,214
4,166
4,158
4,116
4,104
4,103
4,103
4,101
4,101
4,094
4,085
4,072
4,072
133
1.1.6.
Enheter per ordklass i basvokabulären • Bas ic vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
svårligen
oavlåtligt
hopplöst
bekvämt
ömt
olika
snävt
synbarligen
jämt
4,037
4,033
4,030
4,026
4,026
4,016
4,016
4,014
4,013
varken
förrän
såsom
fast
antingen
vare
respektive
plus
huruvida
såvitt
fastän
ehuru
ifall
Jikt
såvida
ömsom
bara
sen
minus
emedan
allteftersom
101,6
92,75
86,36
83,23
58,16
56,37
38,76
38,54
26,90
25,47
24,15
17,56
17,51
11,33
11,05
11,02
9,854
6,522
5,150
5,011
4,186
11
80
35
21
300
1954
22
1958
65
19
75
27
70
23
1940
1947
1956
fjärde-s
1966
1000
150
28
600
elva-s
femton-s
40,82
40,69
40,51
39,10
39,01
37,20
36,38
35,02
34,49
33,64
32,60
32,33
31,77
31,72
30,97
30,80
30,63
27,90
27,70
26,72
26,69
26,60
25,84
25,68
25,58
95
1936
1968
1919
53
46
250
48
1500
1932
350
sjätte-5
180
30000
8000
1909
I
43
42
150000
1931
1900
tionde -s
52
1934
25,41
1916
1959
trettio -s
1967
1914
2000
3000
1939
26
1952
90
1949
III
29
37
1945
tjugo-s
1/2
1957
femte-s
femtio-s
1950
1955
55
5000
1953
1917
10000
100000
6000
36
1946
1910
fyrtio-s
1930
32
1948
800
31
1944
1970
50000
300000
1951
1933
sjunde -s
fjorton-s
1925
20000
1920
63
1929
1938
70fl
40000
24,92
24,56
24,52
24,14
23,68
23,00
22,93
22,91
22,68
22,37
22,24
21,85
21,57
20,85
20,72
20,70
19,64
19,28
19,25
18,54
18,21
18,13
18.07
17,30
17,16
17,06
16,92
16,78
16,73
16,29
16,16
16,01
15.96
15,92
15,78
15,64
15,59
14,94
14,58
14,24
13,80
13,56
13,51
13,33
13,32
13,19
13,01
12,69
12,14
12,11
12,01
11,59
11,37
11,31
1905
1913
1915
4000
1865
33
1200
1937
120
54
900
1911
1800
38
57
tretton-s
1927
64
47
41
1942
56
11000
1904
85
IV
1921
240
210
39
1935
44
1943
1924
1,2
105
145
1941
XII
78
14000
72
60000
170
125
220
XIV
2,5
tvåhundra -s
62
25000
1,5
51
15000
107
1897
2500
trettioåtta-5
750
225
108
35000
tjugonde -s
1918
34
175
110
86
1906
140
130
halvannan -s
sextio -s
1902
1928
sjutton -i
1926
76
1600
81
8500
3/4
1400
74
1923
120000
96
5,590
5,589
5,486
5,301
5,273
5,248
5,244
5,174
5,150
5,113
5,106
5,072
5,069
5,068
5,046
4,999
4,975
4,876
4,788
4,725
4,699
4,512
4,485
4,474
4,474
45
10,87
10,79
10,79
10,72
10,72
10,61
10,47
10,45
10,44
10,42
10,16
9,377
9,296
9,262
9,153
9,048
9,024
9,015
9,002
8,936
8,789
8,657
8,604
8,560
8,538
8,471
8,461
8,458
8,3%
8,394
8,383
8,236
8,123
8,015
7,999
7,992
7,830
7,812
7,791
7,703
7,264
7,257
7,236
7,218
7,209
7,195
7,175
7,167
7,160
7,160
7,156
6,969
6,913
6,913
6,890
6,874
6,840
6,720
6,708
6,311
6,232
6,213
6,213
6,163
6,151
5,957
5,926
5,921
5,878
5,876
5,858
5,856
5,843
5,829
5,800
5,732
5,725
5,725
5,604
5,603
1.1.6.4.
Artiklar (slö
Artides (al)
en
den
24510
18168
1.1.6.5.
Infinitivmärke (ie)
Sign of infinitive (ie)
att
11868
1.1.6.6.
Interjektioner (in)
Interjections (iri)
ja
nej
jo
nå
å
ack
o
jaha
javisst
nåja
nä
tja
adjö
196,4
120,9
50,88
15,74
7,553
7,218
6,497
5,566
5,072
4,515
4,225
4.214
4.158
1.1.6.7.
Konjunktioner (kn)
Conjunctions (kri)
och
att
som
men
eller
om
när
än
då
både
utan
medan
eftersom
innan
liksom
samt
dels
sedan
ty
för
såväl
tills
så
134
30341
10636
5756
5375
2750
2162
1967
1821
661,5
629,5
575,3
456,8
336,1
334,7
323.7
302.8
253,6
217,5
165.5
123,5
123,0
115,7
102,3
1.1.6.8.
Numeraler (ni)
Numerals (ni)
en-s
två-s
första-s
tre-s
fyra-s
fem-s
andre-s
I
tio-s
tredje -s
10
2
20
sex-0
3
30
4
sju -s
5
1964
1963
40
50
15
hundra-J
1962
25
1965
100
åtta-s
7
8
nio-s
16
200
18
9
6
12
500
17
tusen -s
14
60
tolv -s
400
13
24
1960
1961
II
2581
1131
862,4
619,7
329,3
226,0
219,1
188,4
148,3
147,0
137,5
135,7
133,4
129,0
129,0
114,7
109,2
106,6
106,0
104,7
103,6
103,4
98,35
97,13
97,02
94,03
92,34
77,81
77,48
76,19
74,41
71,65
71,37
67,95
64,82
63,95
61,80
61,19
58,32
53,17
52,88
50,77
47,72
47,07
46,55
46,05
45,87
44,81
43,82
42,75
40,90
4,474
4,448
4,436
4,402
4,374
4,168
4,094
4,034
1.1.6.9.
Prepositioner (pp)
Prepositions (pp)
i
av
på
för
med
till
om
från
vid
under
mot
över
efter
genom
mellan
utan
inom
hos
åt
ur
bland
enligt
trots
inför
framför
kring
sedan
bakom
före
per
utanför
å
utom
runt
ifrån
förutom
via •
längs
gentemot
27894
14470
13191
11179
11078
9340
4923
3827
2374
2289
1789
1624
1596
1385
1158
1033
907,2
781,3
674,9
662,6
625,9
519,6
425,1
389,7
340,5
339,2
293,1
279,0
250.4
228.7
208,0
106,4
104,3
92,03
89.04
80,96
79,67
73,48
55,59
1.1.6.
Enheter per ordklass i basvokabulären • Ba sic vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
intill
utöver
omkring
innanför
bortåt
à
emot
emellan
jämte
ovanför
bredvid
förbi
nedanför
bortom
innan
utifrån
inklusive
ovanpå
apropo
utmed
undan
utefter
kontra
sen
invid
ibland
härom
ovan
medelst
igenom
43,97
42,59
39,15
33,43
33,34
31,63
28,68
26,03
25,76
24,70
22,78
22,75
17,04
15,74
14,75
13,48
12,99
10,54
9,810
9,517
8,053
7,660
6,759
6,481
4,725
4,670
4,608
4,515
4,422
4,150
södra
intet
somlig
dylik
lite
allting
norra
bägge
dubbel
enstaka
vardera
föga
extra
vice
diverse
östra
din
sån
västra
dom
inbördes
mången
varenda
Ni
stackars
dig
likadan
höger
varannan
respektive
allesammans
mej
sinom
nån
Er
vänster
ömse
allehanda
envar
allihop
dito
varann
allsköns
Du
sankt
sydöstra
nordöstra
52,82
50,05
46,42
46,37
43,77
41,08
40,31
40,29
39,12
37,69
36,47
34,69
30,02
28,58
27,01
24,68
24,11
22,73
19,81
18,28
18,12
17,48
16,97
16,87
16,21
13,80
13,70
12,86
11,96
11,64
10,32
9,549
8,897
8,755
8,529
8,007
7,313
6,863
6,749
6,363
6,210
5,870
5,686
5,686
5,550
4,407
4,068
Vietnam-5
Rhodesia -«
Gunnar -«
Italien -«
Erik -«
Lars -0
Nilsson -«
Uppsala-5
Storbritannien -«
Per -«
Lund -«
Bergman -«
Hans -0
Carl -«
Hitler -«
Johansson -«
Olle-5
Gud -«
Sovjetunionen -«
Åke-5
Köpenhamn -s
Gösta-5
Andersson -«
Paul-5
Spanien-s
Bengt-5
Skåne-5
Västtyskland -«
Berlin -«
Österrike-5
Ryssland-5
Johan-5
Smith -«
Stig-5
Gustaf-«
B-5
Svensson -«
Lennart-5
Arne -«
Torsten-5
Rom -«
Indien -«
Peter -«
Afrika-«
Wien -«
Sydafrika-s
Norden -«
Sten -s
Gustav -5
Kennedy -s
Göran -s
Schweiz -0
Birgit -s
Martin -s
Esta -s
Rune -s
Holland - s
Bo -s
Olof -s
Otto -s
Småland-5
Robert -s
Algeriet -s
Bertil-5
Nordvietnam -s
Hjalmar-5
München-s
Wilhelm -s
Brecht-«
Peking-«
Jan-«
Hansson-«
A-«
Maria-«
Israel-«
Jugoslavien-«
Japan-«
Richard-«
Folke -s
Pakistan-«
79,04
79,03
78,09
77,44
77,15
76,99
75,67
72,51
71,27
71,11
70,82
69,31
68,09
63,84
62,77
62,30
60,45
60,32
59,87
59,61
56,40
53,59
53,32
50,05
48,44
47,26
46,95
45,94
45,79
45,19
45,14
45,05
44,92
43,64
43,57
43,26
42,73
41,%
41,68
41,34
41,09
40,87
40,58
40,14
40,07
39,76
39,30
39,07
38,75
38,60
37,05
36,34
36,21
36,16
35,87
34,94
34,80
34,25
33,17
32,20
32,09
32,09
31,91
31,82
31,66
30,73
30,66
30,53
30,10
29,90
29,86
29,61
29,40
29,36
29,33
29,03
28,89
28,45
28,26
28,18
Sjöberg-5
David -«
Skandinavien -«
Dramaten -«
Polen -s
Örebro-5
Australien -«
Erhard -«
Kuba -«
Volvo -«
Eriksson -«
Olsson -«
Eva -«
Björn -«
Axel -«
Bonnier -«
Adolf-5
William -«
Walter -«
James-0
Sartre -s
Eric -«
Churchill -5
Fredrik-«
Georg -s
Asien -s
Ivar-5
Max -0
Thomas -0
Ben -«
Kanada-«
Harald -«
Norrland -s
Alf-5
Sydvietnam-5
Johannes -0
Persson-5
Atlanten -«
Henrik -«
Oscar -«
Bonn -«
Kosygin -«
Island-«
George -«
Jean -«
Arthur -s
Ragnar -s
Klee -s
Wagner -5
Kiruna -s
Anders -0
Erlander-5
Hollywood-5
Östersjön-5
Knut -s
Ingvar -s
Kristus-0
Ericson -s
Gustafsson -s
Ungern -s
Allan-5
Sydamerika -s
Norrköping-5
Hill -s
Berg -s
Harry -s
Karlsson-«
Operan-s
Godard-s
Oslo-«
Times-0
Karin-«
Holmberg-«
Asea-«
Västberlin-«
Västeuropa-«
Herbert-«
Leif-«
Helsingfors-0
Tage-«
27,90
27,85
27,78
27,61
27,42
27,32
26,92
26,91
26,44
26,30
26,26
25,93
25,81
25,41
25,39
24,98
24,95
24,13
23,98
23,95
23,95
23,85
23,67
23,31
23,17
22,33
22,24
22,10
22,07
21,87
21,85
21,53
21,41
21,37
21,30
21,23
21,07
20,93
20,90
20,89
20,78
20,72
20,59
20,36
20,33
20,29
20,14
20,13
20,08
20,02
19,80
19,78
19,62
19,41
19,41
19,29
19,26
19,21
19,20
19,16
19,10
19,06
19,05
19,01
18,97
18,90
18,82
18,76
18,62
18,33
18,32
18,27
18,25
18,05
17,80
17,73
17,55
17,33
17,26
17,26
Jesus -0
Saab -«
Öland -«
Haekkerup -«
Grekland -«
Edward-5
Bach -«
Medelhavet -«
Larsson -«
Hanoi -«
Pettersson -«
Bella-5
Henry -s
Tingsten -«
Skövde -«
Rolf-5
Anna-5
Yngve-«
Sydöstasien -«
Ulf-5
Stalin -s
Stewart -s
Albert -«
Belgien -«
Halmstad -«
Växjö-5
Frank-5
Beethoven -«
Ernst -«
Birgitta -«
Lindström -«
Lappalainen -«
Alexander -«
Ford-5
Miller -«
Jones -0
Ingemar -s
Simon -«
Chicago-5
Kurt -«
Kalmar -«
Bill -«
Beatles -0
Birger-5
Ingrid -«
Malmgren -«
Sigurd -s
Genève -s
Ulla -s
Peterson -s
Goethe -s
Tom-5
Krupp-s
Portugal -s
Madrid -s
Kandinsky -s
Bryssel-5
Charles-0
Sydsverige -s
Werner -s
Sparring -s
André-5
Berglund -s
S-0
Victor -s
Nielsen -s
Östtyskland-«
Strindberg-5
Michael-«
Picasso-«
Vilhelm-«
Adam-«
Lindegren-«
Proust-«
Barbro-«
Pierre-s
Sundström-«
Ely-«
Dalarna-«
Kongo-«
16,93
16,82
16,63
16,62
16,56
16,46
16,34
16,09
16,06
15,87
15,74
15,65
15,65
15,56
15,55
15,40
15,39
15,27
15,16
15,15
15,12
14,74
14,73
14,55
14,55
14,50
14,46
14,36
14,35
14,27
14,26
14,25
14,22
14,21
14,07
14,03
13,98
13,87
13,68
13,60
13,60
13,18
13,10
13,09
12.%
12,88
12,78
12,76
12,75
12,74
12,64
12,54
12,50
12,48
12,47
12,45
12,44
12,44
12,39
12,37
12,30
12,30
12,28
12,22
12,21
12,20
12,19
12,17
12,11
12,10
11,91
11,88
11,83
11,70
11,70
11,69
11,64
11,61
11,49
11,48
1.1.6.10.
Pronomen (pri)
Pronouns (pri)
den
som
han
man
sin
sig
denne
någon
all
annan
vi
jag
hon
vad
mång
vilken
ingen
sådan
vår
samme
varje
oss
mycken
mig
var
min
flera
båda
ene
ingenting
ni
varandra
halv
vem
densamme
så
någonting
samtliga
du
litet
en
er
25450
12803
8600
6725
5369
5263
50%
3873
2988
2767
2529
2200
1571
1567
1459
1405
1242
1184
1090
813,2
696,3
619,4
5%,8
430,1
418,6
416,3
376,9
375,6
227,4
205,7
204,9
178,3
139,4
137,3
107,0
104,8
91,28
83,08
72,93
71,47
70,18
58,94
1.1.6.11.
Proprier (plfl)
Proper names (prri)
Sverige -s
Stockholm -s
England-5
Frankrike -s
Europa -s
Paris-0
London-5
Wilson -s
Tyskland -s
Danmark-5
Norge -s
Göteborg-5
Gaulle-5
York -s
Malmö-«
Finland-«
Johnson-«
Kina-«
John-«
Moskva-«
Karl-«
Sovjet-«
Washington-«
Amerika-«
Nils-0
Sven-«
649,0
412,6
220,1
213,7
185,8
184,3
169,2
166,7
142,1
137,1
135,1
129,0
116,8
110,2
104,9
93,45
91,17
90,93
90,08
90,07
89,93
89,68
84,78
84,15
82,89
82,39
135
1.1.6.
Enheter per ordklass i basvokabulären • Bas ic vocabulary unit s by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Salarna -s
Sjögren -s
11,45
11,42
Christian -s
Grönland -s
8,706
8,698
Bromma -s
Blekinge -s
6,863
6,846
Drottningholmsteat •
ern -s
5,926
Ola -s
Elis-0
5,055
5,053
Carlson -s
Jörgen-5
Roger -s
11,37
11,32
11,31
Stones-0
Moravia-5
Nordin -5
8,611
8,611
8,555
Wolfgang -s
Josephson-5
Peder-s
6,845
6,843
6,833
Updike -s
Torbjörn -s
Södertälje-5
5,925
5,896
5,882
Leo-s
Delgado -s
Selma -s
5,052
5,031
5,027
Stadsteatern -s
Marocko -s
Roland-5
Mussolini -s
Halland -s
Viet - s
Umeå-5
Stockholms-Tidningen-5
Sträng -s
Ho-s
Heath -s
Gävle -s
Hälsingborg -s
11,31
11,29
11,28
11,22
11,18
11,17
11,16
8,528
8,527
8,527
8,519
8,512
8,490
8,437
8,372
8,356
8,338
8,322
8,296
8,288
8,287
Ray -s
Indokina-5
Louise-5
Lindqvist-s
Jacques-0
Göte -s
Erland-s
Arbetsmarknadssty •
relsen -s
Ekelund -s
Söderberg-s
Ingmar -s
Hedlund -s
Ystad -s
6,825
6,788
6,775
6,760
6,755
6,749
6,742
11,15
11,11
11,02
11,01
10,96
10,88
Atlantpakten-5
Ghana -s
Helge-5
Elsa -s
Expressen-5
Khan -s
Lee-5
Monica-«
Söderström -s
Kafka -s
Mozart -s
Alec -s
Rudolf -s
Bern -s
6,732
6,720
6,707
6,703
6,687
6,634
Hubert-5
Marie -s
Pompidou-5
Ayub -s
Chi-5
Götaland -s
Charlie-.9
Laos-0
Christopher -s
Sjolochov -s
Matisse -s
Karl-Erik-s
Hansen -s
Charlotta -s
5,878
5,878
5,876
5,845
5,843
5,843
5,839
5,823
5,819
5,810
5,808
5,802
5,800
5,787
Bernard -s
Luther -s
Samuel -s
Sture-5
Decca -s
Jens-0
Sören-5
Dostojevskij -s
Katarina -s
Darwin -s
Scott-«
Latinamerika -s
Gemzell -5
Giinther -s
5,022
5,021
5,021
5,021
5,006
5,006
5,003
4,996
4,975
4,900
4,900
4,898
4,893
4,892
Jansson -s
Mann -s
Ludvig-s
U -s
Margareta-5
Reuterswärd -s
10,87
10,86
10,86
10,85
10,80
10,79
Raeder -s
Kristianstad -s
Josef-s
Lundkvist -s
Borg -s
Asplund -s
8,273
8,232
8,216
8,169
8,131
8,072
August -s
Westerberg -5
Gotland-.v
Karlstad-5
Ove -s
Napoleon -s
6,633
6,618
6,5%
6,587
6,567
6,564
Macmillan -5
Mirö -s
Roosevelt -s
Grass-0
Louis-0
Gromyko -s
5,763
5,758
5,746
5,743
5,742
5,709
Emil -s
Turkiet -s
Falun -s
Prag -s
Sundet -5
Levi -s
4,883
4,883
4,882
4,881
4,859
4,848
Lewis -0
Engström -s
Artur -s
Marianne -s
10,79
10,78
10,76
10,76
Elisabeth -s
Staffan -s
Oxford -s
Oppenheimer -s
7,976
7,950
7,936
7,913
Madeleine -s
Hancken -s
Essen -s
Broström -s
6,550
6,549
6,542
6,535
Bohuslän -s
Jerusalem -s
Fritz -0
Viveka-5
5,706
5,698
5,684
5,683
Tord -s
Österling -s
Ural -s
Douglas-0
4,841
4,837
4,836
4,834
Bob -s
10,75
Blomdahl -5
10,73
Norman -s
10,67
Ivan -s
10,62
France-s
10,61
Skansen-s
10,56
Yvonne-5
10,49
Shakespeare -s
10,45
Bulltofta-s
10,42
Håkansson -s
10,38
Juan -s
10,36
Anderson -s
10,36
Christer-5
10,35
Jönköping -s
10,34
Tjeckoslovakien -s
10,30
Sicilien -s
10,23
Minh -s
10,16
Alfred-.v
10,16
Dahl -s
10,14
Salisbury -s
10,09
Mao -s
10,02
Jonas -0
9,974
Kenya -s
9,958
Lindberg-s
9,925
Gordon-s
9,884
Larsen -s
9,780
Taube -s
9,769
Julia -s
9,752
Kerstin -s
9,750
Värmland-5
9,734
Wassing -s
9,678
Tito -s
9,670
V e n e d i g 9 , 6 2 0
Wigforss-0
9,589
Egypten-.v
9,485
Teddy-s
9,483
Holger-5
9,274
Desserre-5
9,260
Rumänien-5
9,191
Ciaës-0
9,187
Jonsson -s
9,171
Lena-5
9,148
Brown -s
9,134
Lenin -s
9,032
Bibeln-s
9,030
Lindgren-s
9,000
Jacob-.v
8,985
Sibelius-0
8,853
Lundberg-s
8,832
Zambia-5
8,793
François -0
8,754
Davis -0
Francisco -s
Falsterbo -s
Julie -s
Falköping-s
Alice -s
Nordamerika-5
Sandberg -s
Liselott -s
Roy -s
Erich -s
D -5
Varberg -s
Lasse -s
Belgrad -5
Hermansson -s
Sibirien -s
Riksteatern-5
Hodell -s
Parker -s
Anita -s
Anderberg -s
Berit-s
Sallin -5
Holm -s
Barcelona -s
Sundman-s
Barth -s
Edenman -s
Bergström-5
Renoir-5
Finn -s
S in g a p o r e - s
Alabama -s
Weiss-0
Wallenberg -s
Sam-s
Marcus-0
Cézanne -s
Kanarieöarna-s
King-5
Zurich-5
Thant -s
Taylor -s
Mallorca-s
Cong -s
Nasser-s
Luleå-.v
Norstedt -s
Chile-5
Evert -s
7,905
7,895
7,884
7,776
7,771
7,771
7,766
7,728
7,701
7,664
7,640
7,602
7,602
7,566
7,547
7,486
7,470
7,443
7,439
7,299
7,293
7,254
7,253
7,253
7,193
7,178
7,171
7,123
7,102
7,080
7,077
7,076
7 ,0 7 6
7,075
7,063
7,060
7,054
7,041
7,035
7,012
6,990
6,984
6,981
6,969
6,968
6,968
6,946
6,908
6,898
6,889
6,876
Kalifornien -s
Görling -s
Mehr -5
Holmqvist -s
Beckett-5
Jakob -s
Sköld-5
Jönsson -s
Svedala-5
Lyndon -s
Inga -s
Kulturhuset -s
Philip -s
Björck -s
Börje -5
Marx -0
Ludwig -s
Draken -s
Djurgården -s
Poul -5
Nationalmuseum -s
Brook -s
Oden-5
Wahlöö-5
Hanson -s
Hall-5
Lind -5
Harold-5
Jacobson -s
Catherine -s
Moberg -s
Lawrence -s
C o n r a d - 5
Gunilla-5
Florens-0
Lappland -s
Einar-5
Tshombe -s
Bror-s
Giap -s
Bratt-5
Hugo -s
Nordsjön -s
Berggren-s
Alger-.?
Victoria -s
Gaston-5
Cramér -s
Hamburg -s
Georges-0
Elizabeth -5
6,526
6,500
6,499
6,495
6,490
6,479
6,411
6,395
6,373
6,370
6,360
6,360
6,358
6,352
6,323
6,294
6,258
6,257
6,240
6,225
6,225
6,223
6,218
6,186
6,176
6,175
6,166
6,165
6,134
6,134
6,127
6,122
6 , 1 1 5
6,114
6,070
6,058
6,055
6,041
6,040
6,027
6,009
6,003
6,002
5,983
5,978
5,977
5,964
5,955
5,941
5,935
5,932
Orleans -0
Åkesson -s
Adenauer -s
Galilei -s
Joseph-5
Boris-0
Tore -s
Arvid -s
Uno -s
Tanzania -s
Cullberg -s
Budapest -s
Turitz-0
Davies-0
Djävulen -5
Karen -s
Kronoberg-5
Malmöhus-0
Anthony -s
Amsterdam -s
Milano -s
Edström -s
Karl-Birger-s
Van-5
Quijote -s
Narvik -s
Nordstrom-5
Inger -s
Curry-LindahJ -s
Gert-5
Rut-s
Françoise-5
S a g a n - 5
Sonja -s
Kenneth -s
Östeuropa -s
Ström -s
Dag -s
Sergel-5
Osborne-5
Ionesco-s
Malmquist -s
Dan -s
Indonesien-s
Kreml-s
Mari-5
Franz-0
Cannes-0
Forssell -s
Franzén -5
Karlskrona -s
5,678
5,675
5,662
5,655
5,644
5,604
5,595
5,591
5,577
5,576
5,570
5,484
5,461
5,437
5,433
5,432
5,428
5,391
5,384
5,362
5,334
5,323
5,323
5,273
5,262
5,245
5,242
5,236
5,235
5,228
5,216
5,199
5 , 1 9 9
5,182
5,170
5,168
5,161
5,156
5,156
5,156
5,150
5,149
5,148
5,148
5,135
5,134
5,125
5,111
5,102
5,068
5,059
Långholmen -s
lan -s
Trelleborg -s
Eugen -s
Mona-5
Berta-5
Lundgren -s
Segerstedt -s
Boston -s
Herren -s
Julius -0
Rivieran -s
Blomberg-5
Truman -s
Saigon -s
Emanuel -5
Dahlbeck -s
Lindholm-5
Ekbom -s
Castro -s
Lidholm -s
Joyce -5
Donner-s
Borås-0
Mick -s
Palm-s
Puerto-s
Tegnér-s
Mitterrand-s
Ann-s
Goldberg -s
Klas-0
An to n io n i- s
Filippinerna -s
Ture -s
Virginia -s
Nacka -s
Petersson -s
Carlo-5
Ekman-s
Tse-Tung -s
Heinz-0
Henrikson-s
Quisling -s
Carl-Axel-s
Capitolium -s
Willy -s
Konserthuset-5
Marcel-s
X-0
Svante -s
4,816
4,808
4,806
4,802
4,802
4,781
4,781
4,760
4,758
4,758
4,754
4,754
4,729
4,725
4,725
4,723
4,718
4,716
4,695
4,695
4,663
4,630
4,628
4,625
4,622
4,594
4,587
4,579
4,575
4,573
4,560
4,547
4 ,5 4 6
4,545
4,539
4,532
4,532
4,515
4,512
4,512
4,511
4,509
4,485
4,477
4,474
4,474
4,461
4,457
4,450
4,450
4,448
136
Enheter per ordklass i basvokabulären • Bas ic vocabulary units by word-class
1.1.6.
Enhet
Fmod
A l p h a vi l l e - 5
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
4,437
exempel
-s
4,436
pris
Lester-5
4,436
Korea-5
4,432
Anton
-s
4,430
1.1.6.12.
Mary-5
4 , 42 7
Substantiv
Herre -5
4,422
H ar l e m
-s
Storkyrkan
-s
-s
A t o m e ne r g i
-s
H ar v a r d -s
M a l a y s i a -s
Günter
-s
Wa h l s t r ö m
-s
E dv i n
Nouns ( nn)
Fmod
238,4
uttryck
-et
234,2
l ä ge
roman
-en
-n
k o n t a k t -en
2 3 4, 1
timme
232,8
artikel
232,0
anledning-en
-et
företag
4,422
Jämtland-5
Sandro
(nri)
-et
Enhet
h j ä l p -e n
'ag
-et
Enhet
Fmod
-en
-en
149,8
maskin
149,5
svensk
förutsättning-en
149,0
avseende-?
107,2
-n
147,4
direktör
-en
107,1
text-en
146,2
t e c ke n - e f
231,4
plan-ef
1 4 6 .1
dam-en
226,8
n a t t -e n
144,4
b yg g n a d
2 2 6, 7
j o rd -e n
143,8
sti! -en
224,9
undersökning-en
143,3
ljus-ef
1 0 5 ,1
detalj-en
142,8
studium-ef
1 0 4, 7
1 0 4, 5
4 , 42 0
år
-et
2604
förslag
4,418
da g-en
1 3 98
konstnär-en
2 18 , 6
-et
-t
107,5
1 0 7, 3
1 0 7 ,1
1 0 6, 8
-en
1 0 6, 6
105,9
4,415
tid-en
1 3 25
krav
215,7
kritik-en
142,1
siffra-n
4,389
del-en
1 1 54
framtid-en
213,8
ordförande-n
1 4 2, 0
f ö r m å ga
4,376
gång-er
949,2
sammanhang-ef
211,8
svårighet-en
1 4 1 ,1
kunskap-en
4,374
land-er
9 24 , 4
v e r k s a m h e t - en
211,7
resa-n
141,0
tack-ef
1 0 4, 2
4 , 37 4
fråga-n
805,4
flicka-n
211,3
svar-ef
139,2
strid-en
104,0
103,6
-n
1 0 4, 4
104,3
4,372
fall-ef
793,0
h u v ud - e f
207,9
brist-en
1 3 8, 8
t r a d i t i o n -e n
Mats -0
4 , 36 1
sätt-ef
772,5
synpunkt-en
206,3
risk-en
1 3 8, 4
lag-en
1 0 3, 5
S t ä l l f ör e t r ä d a r e n - 5
4 , 3 61
bok-er
745,5
scen-en
206,0
lärare-n
1 3 8, 0
riktning-en
103,3
Brita-5
4,347
människa-n
731,3
b et y d e l s e - n
202,7
insats-en
1 3 7, 4
hustru-n
102,8
Lisa-5
4 , 34 0
sida-n
658,0
kraft-en
2 0 0, 0
p l a n- e n
1 3 7, 0
steg-ef
102,4
4 , 33 8
stad-en
567,3
e l e v -e n
1 9 9 ,1
regel-er
1 3 6, 8
litteratur-en
102,4
-t
-s
Sofia
-s
4 , 33 5
man"3
5 4 3, 1
ämne
1 9 8, 3
skillnad-en
1 3 6, 5
gata-n
102,3
-s
4,329
problem-ef
5 2 6, 1
tidning-en
1 9 8, 3
händelse-n
135,4
framgång-en
101,9
Pinay-5
4,307
väg-en
5 2 2, 1
familj-en
1 9 7, 6
s a m a r b et e - f
1 3 5, 3
dörr-en
101,7
Solna-5
4 , 29 4
liv-ef
521,6
behov-ef
197,0
läkare-n
133,7
morgon-en
101,3
4 , 28 3
värld-en
510,8
kyrka-n
1 9 5 ,1
vår-en
1 3 3, 6
s j uk h u s - e f
101,0
Möller-5
4 , 2 81
m ö j l i g he t - e n
500,8
gräns-en
1 9 4, 7
organisation-en
1 3 3, 4
marknad-en
101,0
Vät tern-5
4 , 27 5
arbete-f
475,3
p ro f e s s o r - n
1 9 2 ,1
industri-n
1 3 1, 8
utrikesminister-n
101,0
Barbara-s
4 , 25 8
h a n d- e n
473,4
skäl-ef
1 9 1, 9
natur-en
1 3 1, 6
s äk e r he t - e n
100,9
Östergötland-5
4 , 25 6
författare
464,2
u t s t ä ll n i n g - e n
1 9 1, 9
produktion-en
1 3 0, 9
gäst-en
100,3
4,247
folk-ef
449,2
vän-en
191,4
u t b i l dn i n g - e n
1 2 9, 5
luft-en
99,81
K ä r l e k -5
4,245
form-er
444,8
peng-en
189,5
fader-n
1 2 9, 3
b eh a n d l i n g -e n
99,70
-s
4,241
ord-ef
4 30 , 7
p r e s i d e nt - e n
1 8 8, 9
museum-ef
1 2 9, 3
p r e m i ä rm i n i s t er - n
99,70
L a n ds k r o n a
Bolin
Jamaica
-s
Gerhard
Gunnel
-s
-n
Coleman-5
4,238
b i l d- e n
425,6
t i l l f ä ll e - f
1 8 8, 4
m i n n e -f
128,9
avsikt-en
99,66
M a r se i l l e- 5
4 , 22 5
p l a ts - e n
417,6
s am b an d - e f
1 8 7, 7
hav-ef
1 2 8, 6
höjd-en
99,51
Uppland-5
4 , 22 5
sak-en
416,5
miljö-n
1 8 5, 9
ställning-en
1 2 7, 9
nation-en
99,23
-s
4,214
slag-ef
414,6
höst-en
1 8 4, 4
d i s k u ss i o n - e n
1 2 7, 3
t i ll g å n g - e n
98,34
Curt-5
4,186
v e r k - ef
414,2
läsare-n
1 8 3, 7
kurs-en
1 2 6, 5
re surs-en
98,28
-s
R i ta -s
A d e n -s
B as e l -s
4 , 18 6
ställe-f
408,4
erfarenhet-en
1 8 3, 3
general-en
126,1
institution-en
98,09
4 , 18 5
barn-ef
405,2
typ-en
1 8 2, 9
tur-en
1 2 6, 0
framställning-en
97,89
4,184
p a r - ef
3 97 , 5
känsla
1 8 2, 3
b e r ä t t el s e - n
1 2 5, 4
mark 6 '-'
9 7 ,6 2
4 , 17 8
f ö rh å l l an d e -f
387,2
språk-ef
181,6
rörelse-n
124,2
u t s t r ä c k n i n g -e n
97,26
4 , 14 6
r e g er i n g -e n
367,8
historia-en
1 8 1, 2
glädje-n
1 2 3, 8
g e n e r a t i on - e n
96,93
4.137
person-en
365,1
v e r k l i gh e t - e n
1 7 9, 4
medel-ef
1 2 3, 8
tjänst-en
96,50
-t
363,7
linje-n
1 7 8, 9
hem-ef
1 2 2, 8
ryss-en
96,26
362,8
tal-ef
1 7 8, 4
u ng d o m - e n
1 2 2, 6
b i dr a g - e f
96,17
96,07
Dick
Kent
Hedda-5
-s
Ottosson
Lifar
-s
-s
-n
4 , 13 4
intresse
4,130
u t v ec k l i n g - e n
Leningrad
-s
-s
A r g e n t in a -s
R o m a n -s
Z e e l a n d -s
4,107
område
3 53 , 5
u p p fa t t n i n g -e n
1 7 7, 9
l ö s ni n g - e n
1 2 1, 8
världskrig-ef
M au r i c e
4,106
u p p g i f t - en
353,1
frihet-en
1 7 7, 4
makt-en
121,2
syfte
4,104
namn-ef
346,6
öga-f
176,5
u n i v e r s it e t - e f
1 2 0, 6
måndag-en
95,37
4,104
stat-en
324,8
debatt-en
1 7 5, 6
k o mm u n - e n
1 2 0, 3
kamp-er
94,37
4.104
grupp-en
324,3
program-ef
175,4
mån
1 1 8, 4
dikt-en
94,30
Frankfurt-s
4 , 10 1
början-0
322,9
m a t e r i a l- e f
1 7 5, 2
ledning-en
1 1 8, 3
f ö r kl a r i n g - e n
94,09
4,092
s l u t - ef
321,0
punkt-en
1 7 3, 9
orsak-en
1 1 7, 9
tysk-en
9 3 ,7 3
4,092
vecka-n
3 16 , 5
färg-en
173,5
mål-ef
1 1 7, 8
ansvar-ef
93,58
4,089
resultat-ef
312,2
vatten-ef
1 7 3, 2
brev-ef
117,7
k v a l i t e t - en
93,37
4,085
h ål l - e f
3 0 5, 4
fru-n
172,5
a m e ri k a n - e n
117,3
a l l v a r - ef
93,29
4,084
situation-en
3 03 , 9
v är d e
1 7 1, 7
sommar-en
1 1 7, 2
motiv-ef
93,23
4,076
p r o ce n t - e n
301,6
idé-n
170,4
TV-n
115,7
utredning-en
91,98
M a l c ol m - 5
4 , 07 1
film-en
298,4
p ub l i k - e n
1 6 9, 8
stycke-f
114,7
faktor-n
91,85
-s
4 , 05 0
kvinna-n
297,7
metod-en
169,1
sort-en
1 1 4, 3
kostnad-en
9 1 ,6 1
Nisse
Brandt
-s
S t o r g at a n
-s
Klaus -0
-s
C h r u s j tj o v
T u n i s i en - 5
Handelstidningen
Izvestija
-s
-t
-t
-t
95,60
Friedrich-5
4 , 04 1
rad-en
291,2
intryck-ef
1 6 5, 9
princip-en
1 1 4, 0
fartyg-ef
91,44
C-s
4 , 02 3
tanke-n
286,0
rätt-en
165,6
ledare-n
113,9
fördel-en
91,34
Ishavet-5
4,020
rum-ef
282,0
f a k t u m -0
163.0
chef-en
1 1 3, 2
drag-ef
90,77
Abraham-5
4,014
roll-er
281,5
allmänhet-en
162,7
karaktär-en
1 1 3, 2
tendens-en
90,74
Nicholas-0
4,014
p a r t i- e f
2 7 8, 8
f ö r e s t ä l l n i n g- e n
1 6 2, 2
gång6V
1 1 2, 8
förälder-n
90,72
4,014
hus-ef
2 7 6, 1
system-ef
160,5
ordning-en
111,1
nivå-n
90,65
4,010
m il j o n - e n
276,0
val-ef
1 6 0, 0
h ä n s y n- e n
1 1 0, 6
kärlek-en
90,60
-s
4,009
a n t a l - ef
274,5
medlem-en
159,4
h ä l f t - en
110,6
m a j o ri t e t - e n
90,48
Europarådet-5
4,005
skola-n
2 7 4, 1
polis-en
1 5 9, 2
befolkning-en
110,4
c e n tr u m - e f
90,13
4,004
krona-n
270,7
myndighet-en
158,5
press-en
1 1 0, 2
personal-en
89,81
4.004
teater-n
267,1
åtgärd-en
1 5 7, 8
besök-ef
1 1 0 ,1
serie-n
8 9, 7 7
4,002
grad-en
266,9
mängd-en
157,1
upplevelse-n
1 0 9, 6
b r o de r
grund-en
2 64 , 7
kväll-en
1 5 6, 8
effekt-en
109,5
i n st ä l l n in g- e n
89,59
konst -en
2 5 9, 5
bakgrund
154,2
möte
109,0
expert -en
89,50
89,47
Zetterlund
-s
Håkan-5
W h i te
Pasternak
-s
F a u l k n e r- 5
Visby
-s
-en
-t
-n
89,76
mening-en
259,2
musik-en
154,1
radio-n
108,9
samling-en
bil- en
252,4
stöd-ef
153,5
röst-en
108,8
affär-en
89.09
f ö r s ö k - ef
251,0
politik-en
1 5 3, 2
son-en
108,5
m i n u t - en
8 8 ,9 2
s a m h ä l l e -f
249,0
följd -en
1 5 2, 0
s p e l -ef
108,4
j ä m f ö r e ls e - n
88.88
m å n ad -e n
248,4
b e s l ut -ef
150,4
student -en
107,9
m e t e r -0
88,72
krig-ef
2 3 9, 9
död-en
150,1
pjäs-en
107,6
titel
8 8, 6 8
137
1.1.6. Enheter per ordklass i basvokabulären • Ba sic vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
nyhet -en
bruk -et
båt-en
villkor-ef
handling-en
mönster-ef
hamn-en
förening-en
pojke-n
skådespelare-n
representant-en
massa-n
innehåll-ef
begrepp-ef
bostad-en
herre -n
reaktion-en
nummer-ef
styrka-n
forskning-en
krets-en
förhandling-en
ö -n
förbindelse -n
turist-en
föremål-ef
ting-ef
fredag-en
modell-en
undantag-ef
egenskap-en
arkitekt-en
fortsättning-en
smula -n
chans-en
patient-en
undervisning -en
sanning-en
kung -en
syn-en
attityd -en
regissör-en
uttalande -t
arbetskraft-en
ögonblick-ef
försvar-ef
råd-ef
ansikte -f
man""
berg -ef
april
skull
kultur-en
samtal-ef
trafik-en
inslag -ef
skildring-en
version-en
by-n
tillstånd-ef
kontroll-en
historia -an
avstånd-ef
figur-en
mat-en
vägg-en
öde -t
forskare-n
oktober
arbetare -n
sol-en
utrymme -f
vilja -n
sjukdom-en
art -en
opposition-en
rest -en
hotell -et
ålder-n
ton-en
88,64
88,47
88,34
88,30
88,23
88,16
88,15
87,85
87,81
87,57
87,55
87,46
87,45
87,42
87,36
87,19
86,91
86,76
86,45
85,99
85,45
85,41
85,39
85,18
85,06
85,03
84,97
84,83
84,73
84,54
84,35
84,02
83,99
83,15
83,12
82,98
82,92
82,65
82,65
82,58
82,46
82,19
82,17
81,99
81,79
81,54
81,34
81,33
80,78
80,39
80,00
79,25
79,11
78,90
78,43
78,38
78,12
78,11
77,87
77,69
77,68
77,60
77,47
77,20
77,12
77,05
76,66
76,57
76,54
76,52
76,10
76,02
75,99
75,98
75,86
75,51
75,46
75,25
75,19
75,17
förändring-en
revolution-en
landskap-ef
uppmärksamhet-en
analys-en
åsikt-en
flertal-ef
kommentar-en
vinter-n
skog-en
grepp-ef
bolag-ef
vara-n
blomma-n
målning-en
stund-en
utsikt-en
relation-en
enhet-en
söndag-en
decennium-ef
skrift-en
tidskrift-en
lördag-en
trupp-en
besked-ef
helhet-en
tag-ef
konflikt-en
fransman-en
ton-ef
produkt-en
perspektiv-ef
präst-en
lokal-en
skulptur-en
drama -f
kris-er
spår -et
tavla-n
rykte -t
motstånd-ef
sjö -n
tillvaro-n
omständighet-en
kritiker-n
initiativ-ef
fel-ef
lägenhet -en
konsekvens -en
inflytande -t
maj
politiker-n
djur-ef
stämning-en
mitt -en
torsdag-en
stånd 87
dollar-n
moder-n
närhet-en
fält-ef
tvivel-ef
nytta-n
gård-en
projekt-ef
funktion-en
kommunist-en
band -et
onsdag -en
teori-n
tro -n
tema -f
demokrati-n
avsnitt -ef
alternativ-ef
september
ram -en
december
period-en
75,15
75,01
74,%
74,94
74,86
74,69
74,65
74,33
74,31
74,14
74,09
73,98
73,68
73,62
73,61
73,59
73,47
73,29
73,21
72,97
72,72
72,38
72,11
72,09
71,92
71,84
71,82
71,69
71,55
71,38
71,37
71,35
70,98
70,76
70,70
70,63
70,52
69,98
69,89
69,84
69,84
69,71
69,54
69,46
69,41
69,32
68,98
68,%
68,87
68,82
68,80
68,67
68,64
68,53
68,42
68,25
67,91
67,89
67,87
67,86
67,82
67,74
67,49
67,37
67,36
67,22
67,12
67,02
66,88
66,84
66,38
66,06
65,84
65,17
64,75
64,66
64,59
64,56
64,52
63,87
strand -en
fantasi -n
län -et
tvekan-0
klass-en
tak-ef
bit-en
riksdag-en
journalist-en
likhet-en
rapport-en
bevis-ef
papper-ef
fabrik-en
hjärta -t
förbund-ef
ärende -t
bibliotek-ef
praktik-en
individ-en
information-en
kropp-en
februari
konferens-en
porträtt-ef
kund-en
kust-en
bord-ef
bestämmelse -n
soldat-en
tisdag-en
fönster-ef
sällskap-ef
skiva -n
november
invånare-n
vis -ef
kollega-n
prov -0
premiär-en
kapitel -ef
användning-en
kamrat-en
yrke-f
mars
novell-en
fred-en
vikt-en
hund -en
sekel -ef
yta-n
januari
ansträngning-en
skada-n
uppdrag-ef
part -en
drottning-en
ägare-n
utgångspunkt-en
lön-en
herr 08
sten-en
kläder
kommitté-n
aktivitet-en
konstverk-ef
anda-n
slutsats-en
skugga -n
färd -en
teknik-en
konkurrens -en
huvudstad -en
klocka-n
fågel -n
önskemål-ef
hopp -ef
huvudperson -en
ekonomi-n
offer-ef
63,61
63,56
63,32
62,89
62,87
62,26
62,23
62,22
61,91
61,83
61,73
61,73
61,71
61,46
61,45
61,41
61,40
61,37
61,34
61,32
61,29
61,27
61,01
60,99
60,82
60,72
60,71
60,67
60,34
59,92
59,67
59,51
59,48
59,06
58,88
58,81
58,66
58,28
58,22
58,06
58,04
57,%
57,93
57,83
57,42
57,35
57,09
56,88
56,61
56,60
56,59
55,96
55,89
55,81
55,74
55,68
55,61
55,61
55,43
55,21
55,16
55,07
54,68
54,12
54,07
54,07
53,65
53,64
53,59
53,53
53,50
53,44
53,35
53,01
52,90
52,89
52,87
52,80
52,80
52,60
gestalt -en
vetenskap-en
målare -n
våg-or
resonemang-ef
häst-en
anspråk -et
märke -t
eld-en
dröm-en
oro-n
aktie -n
förståelse-n
vapen-ef
ambition-en
engagemang-ef
make-n
rätta
innebörd-en
avdelning-en
fara-n
svenska-n
augusti
sta-n
spänning-en
land-0
ökning-en
våning-en
religion-en
1800-tal-ef
kontinent-en
medarbetare -n
tryck-ef
ändamål-ef
hållning-en
styrelse-n
förfogande -t
tjänsteman-en
översättning -en
topp-en
opera -n
flotta-n
dotter-n
domstol-en
30-tal-ef
docent-en
motor-n
juni
urval -ef
näringsliv -ef
mått-ef
hundratal -ef
hörn-ef
aktion-en
intervju-n
församling -en
höger-n
sinne -t
position-en
företeelse-n
omgivning-en
trakt-en
hot-ef
äktenskap-ef
kategori-n
förhoppning-en
tolkning-en
torg-ef
replik -en
anläggning -en
väder-ef
beskrivning -en
sikt -en
investering-en
motsats -en
takt-en
omfattning -en
argument -ef
trädgård-en
led 89
51,89
51,76
51,76
51,72
51,63
51,60
51,49
51,49
51,45
51,44
51,42
51,33
51,20
51,17
50,80
50,73
50,71
50,64
50,49
50,43
50,30
50,22
50,19
49,98
49,90
49,88
49,66
49,60
49,55
49,45
49,38
49,21
49,17
49,08
49,06
49,05
49,02
48,90
48,76
48,75
48,74
48,70
48,55
48,54
48,54
48,50
48,43
48,41
48,38
48,35
48,22
48,22
47,81
47,79
47,67
47,67
47,59
47,48
47,45
47,37
47,22
47,12
47,12
47,09
46,86
46,77
46,61
46,58
46,52
46,48
46,27
46,26
46,22
46,19
46,03
45,%
45,95
45,95
45,83
45,80
mil -en
bonde-n
fot-er
motsättning-en
restaurang-en
påstående -t
upplysning-en
råd 7 '
förmån-en
nödvändighet-en
teckning-en
bedömning-en
misstag-ef
volym-en
jordbruk-ef
lust-en
förlust-en
tåg-ef
orkester-n
skala-n
salong-en
lopp-ef
insikt-en
upplaga-n
mord-ef
anslutning-en
synnerhet
dygn-ef
50-tal-ef
juli
diktare-n
spets-en
olycka-n
duk-en
lag-ef
barndom-en
träd -ef
post-en
experiment -ef
äventyr-ef
blick -en
drift-en
förlag 'ag
jude-n
seger-n
saga-n
ort-er
vind-en
medborgare -n
kandidat -en
fiskben
århundrade -f
deltagare-n
regim-en
utlänning-en
engelsman -en
längd-en
fart-en
respekt-en
jakt-en
sång-en
ben-ef
galleri-ef
reda-n
överenskommelse-n
botten-en
producent-en
kristendom-en
målsättning -en
kongress -en
order-n
fröken -0
löfte -t
glas-ef
motståndare -n
motsvarighet-en
dom -ar
semester -n
redaktör-en
45,48
45,33
45,26
45,21
45,19
45,09
45,09
45,04
44,94
44,92
44,87
44,87
44,79
44,74
44,69
44,62
44,59
44,26
44,12
44,05
44,05
44,03
44,00
44,00
43,89
43,75
43,61
43,49
43,41
43,31
43,28
43,27
43,21
43,20
43,16
43,16
43,07
43,02
43,02
43,01
42,97
42,90
42,82
42,80
42,54
42,39
42,32
42,29
42,22
42,22
42,21
42,20
42,12
42,11
42,10
42,08
41,97
41,95
41,83
41,83
41,82
41,60
41,59
41,52
41,45
41,31
41,14
41,13
40,93
40,89
40,76
40,49
40,42
40,42
40,32
40,31
40,30
40,28
40,28
138
1.1.6.
Enheter per ordklass i basvokabulären • Basic vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
aspekt-en
parlament-ef
öra -f
personlighet-en
ström-en
värdering-en
planering-en
fängelse -t
skuld-en
stadium-ef
utformning-en
datum-ef
sal-en
skönhet-en
själ-en
huvudsak-en
brott-ef
källa-n
atmosfär-en
stoff-ef
våld-ef
entusiasm-en
arbetsplats-en
aning-en
minister-n
jobb -ef
tidpunkt-en
klarhet -en
formulering-en
dekor-en
vagn-en
storm -en
rot -en
uppsats-en
rationalisering-en
smak-en
tusental -ef
symbol -en
trä -ef
konsert -en
moral-en
säng -en
komedi -n
trappa-n
riksdagsman -en
slott -ef
instrument -ef
butik-en
element-ef
himmel-en
mänsklighet -en
mamma-n
reform -en
bank -er
åklagare -n
socialdemokrat -en
förtjänst-en
kines -en
vittne -f
värme-n
storlek-en
armé -n
belopp-ef
underlag-ef
utland-ef
fiende-n
hinder-ef
kök-ef
opinion-en
meddelande-f
front-en
storstad-en
släkt-en
summa-n
verkstad-en
realitet-en
ideal-ef
kaffe-f
hår-ef
överraskning-en
40,24
40,23
40,21
40,18
40,12
40,09
40,05
40,02
39,93
39,87
39,85
39,78
39,76
39,68
39,61
39,55
39,51
39,51
39,27
39,18
39,12
39,08
39,01
38,94
38,73
38,73
38,62
38,58
38,47
38,44
38,43
38,42
38,32
38,31
38,29
38,20
38,04
38,00
37,93
37,85
37,81
37,74
37,74
37,66
37,63
37,54
37,42
37,21
37,14
37,13
37,06
37,05
36,97
36,93
36,89
36,84
36,79
36,75
36,70
36,66
36,63
36,51
36,49
36,48
36,48
36,31
36,27
36,26
36,21
36,11
36,10
36,07
36,03
35,93
35,87
35,80
35,75
35,65
35,62
35,55
mästare -n
tes-en
tredjedel-ar
bekymmer-ef
självständighet-en
hektar-ef
förbättring-en
stadsteater-n
anslag-ef
gåva-n
fjol
kvarter-ef
prins-en
utrustning-en
gymnasium-ef
regi-n
flygplan-ef
dramatik-en
skeende-f
vänster-n
avtal-ef
hjälte-n
öre -0
sysselsättning-en
dans-en
frukt -en
järnväg-en
arm -en
rygg-en
ära 7 '
export-en
park -en
doktor -n
synd-en
fåtal-ef
dokument-ef
stuga -n
hemland -ef
motivering -en
existens -en
institut-ef
ensemble -n
miljard-en
historiker-n
betyg -ef
rike -t
akt -en
balett-en
inkomst-en
lycka-n
genre -n
arrangemang-ef
statistik -en
flyg -ef
läsning -en
landsbygd -en
grundskola-n
mur -en
strävan -0
överläggning-en
angelägenhet-en
kanal-en
väntan -0
företrädare-n
statsminister-n
varv-ef
auktoritet-en
vision-en
villa-n
vinst-en
beteckning-en
kombination-en
lån-ef
kärna-n
åskådare-n
ändring-en
term-en
snö -n
tankegång-en
svaghet-en
35,47
35,42
35,36
35,30
35,21
35,15
35,12
35,09
35,07
35,06
35,03
34,96
34,89
34,88
34,73
34,72
34,72
34,70
34,62
34,60
34,48
34,33
34,28
34,22
34,16
34,08
33,99
33,98
33,95
33,92
33,81
33,80
33,78
33,69
33,61
33,60
33,49
33,42
33,30
33,25
33,24
33,22
33,11
33,03
33,00
32,%
32,93
32,92
32,85
32,84
32,81
32,75
32,66
32,64
32,61
32,60
32,55
32,55
32,54
32,50
32,46
32,45
32,42
32,38
32,21
32,20
32,19
32,16
32,15
32,13
32,13
32,07
32,06
32,06
31,98
31,86
31,85
31,85
31,85
31,76
väljare -n
författarskap -ef
blandning-en
kontrast-en
angrepp-ef
firma-n
besökare-n
lov-ef
förebild-en
öl-ef
konvention-en
inspelning-en
kapacitet-en
engelska-n
översikt-en
essä-n
kamera-n
syster-n
militär-en
ros-en
standard-en
studie-n
uppsättning-en
balans-en
djup-ef
eftermiddag -en
dansk-en
förtroende -t
omdöme -f
cirkel-n
passagerare-n
jury -n
verkan -0
räkning-en
klubb-en
bebyggelse-n
kapten -en
energi -n
port -en
nöje -f
säsong-en
dags -ef
tragedi-n
grundval-en
format -ef
underhus -ef
bransch -en
blod-ef
rymd-en
is-en
pund -ef
presentation-en
efterfrågan -0
anordning -en
anhängare -n
uppgörelse -n
spekulation-en
karriär -en
karl -en
utseende-f
avhandling-en
fördom-en
ingenjör-en
läger-ef
iakttagelse-n
skydd-ef
mörker-ef
republik-en
rubrik-en
yttrande-f
klimat-ef
leende -t
husmoder-n
skådespel-ef
sympati-n
utslag-ef
stol-en
lagstiftning-en
inlägg-ef
vetenskapsman-en
31,73
31,72
31,67
31,52
31,47
31,46
31,45
31,38
31,38
31,33
31,30
31,30
31,28
31,22
31,21
31,18
31,14
31,11
31,07
31,03
31,02
31,00
30,96
30,93
30,91
30,85
30,81
30,74
30,63
30,58
30,43
30,35
30,23
30,22
30,21
30,00
29,95
29,95
29,89
29,86
29,80
29,80
29,71
29,69
29,59
29,57
29,52
29,43
29,41
29,40
29,40
29,39
29,38
29,38
29,35
29,35
29,31
29,30
29,25
29,22
29,18
29,17
29,13
29,12
29,11
29,10
29,00
29,00
28,98
28,98
28,97
28,95
28,94
28,86
28,82
28,74
28,72
28,47
28,46
28,46
arkitektur -en
bud-ef
episod-en
olja-n
komposition-en
fotograf-en
önskan -0
exemplar-ef
pastor-n
flykt-en
vård-en
ursprung-ef
splittring-en
telefon-en
gods-ef
skräck-en
fras-en
buss-en
sko-n
gästspel-ef
stjärna-n
förhand
gemenskap-en
sekelskifte -t
tonsättare-n
yngling -en
hatt-en
40-tal -ef
jul-en
sekreterare-n
invändning-en
ro -n
hjärna -n
organ-ef
väster-n
bas-er
rättvisa -n
tystnad -en
neger -n
deklaration -en
lek-en
inredning -en
utbyte-f
talesman-en
isolering -en
belysning -en
anknytning -en
transport-en
artist-en
hälsa-n
lager -ef
finansminister-n
epok -en
middag -en
vardag -en
fenomen -ef
biografi-n
höstas
skörd -en
tillfällighet-en
ledamot-en
tillkomst-en
dräkt-en
tomt-en
apparat-en
granne-n
dialog-en
bedömare-n
katastrof-en
nyans-en
flaska-n
synes
ångest-en
station-en
mod-ef
inbördeskrig-ef
rättegång-en
ställningstagande-f
ingripande-f
chefredaktör-en
28,45
28,34
28,31
28,28
28,17
28,08
28,05
28,04
28,01
27,99
27,93
27,90
27,88
27,88
27,86
27,85
27,83
27,81
27,80
27,72
27,68
27,66
27,57
27,53
27,53
27,52
27,51
27,39
27,35
27,33
27,31
27,28
27,24
27,15
27,13
27,11
27,09
27,09
27,08
27,06
27,04
27,02
26,98
26,92
26,83
26,82
26,80
26,78
26,77
26,76
26,74
26,71
26,70
26,70
26,69
26,66
26,64
26,62
26,59
26,55
26,51
26,47
26,40
26,36
26,33
26,30
26,29
26,25
26,24
26,24
26,20
26,18
26,16
26,15
26,15
26,03
25,96
25,%
25,95
25,90
profil-en
flod-en
rektor-n
bana-n
operation-en
golv-ef
blad-ef
fond-en
20-tal-ef
propaganda-n
1700-tal-ef
officerare-n
öster-n
samverkan-0
försäljning-en
fritid-en
omvärld-en
norm-en
nederlag-ef
förberedelse -n
utbyggnad-en
humor-n
tillverkning-en
lugn-ef
bokstav-en
struktur -en
rytm-en
prägel -n
skribent-en
skatt-en
landsman-en
kilometer -n
problematik -en
måleri-ef
temperatur-en
beundran -0
ersättning -en
arv -ef
protest -en
ljud -ef
vakt-en
enighet -en
reklam-en
övertygelse-n
fest -en
ideologi -n
moment -ef
förvaltning-en
intrig-en
franska-n
medvetande -t
advokat-en
tänkande -f
överste -n
kulturliv -ef
prestation -en
nackdel-en
karta -n
borgmästare -n
konsument-en
författarinna-n
kompromiss-en
ironi-n
gosse-n
britt-en
gubbe-n
medicin-en
last-en
sand-en
sannolikhet-en
intensitet-en
övning-en
hemlighet-en
ambassadör-en
realism-en
sats-en
hals-en
lista-n
skede-f
manuskript-ef
25,88
25,87
25,83
25,81
25,79
25,77
25,74
25,70
25,69
25,67
25,66
25,62
25,61
25,60
25,56
25,55
25,52
25,51
25,48
25,37
25,33
25,32
25,31
25,31
25,29
25,23
25,19
25,16
25,15
25,13
25,11
25,08
25,07
25,05
25,02
25,02
24,99
24,93
24,93
24,88
24,81
24,75
24,72
24,71
24,69
24,67
24,65
24,52
24,52
24,50
24,48
24,43
24,38
24,32
24,30
24,30
24,28
24,26
24,25
24,21
24,16
24,14
24,11
24,09
24,08
24,03
23,97
23,96
23,92
23,85
23,82
23,81
23,79
23,76
23,75
23,66
23,66
23,64
23,62
23,61
139
.1.6. Enheter per ordklass i basvokabulären • B asic vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
start -en
process -en
23,57
23,56
23,56
23,55
23,52
23,49
23,46
23,35
23,32
23,28
23,24
23,20
23,16
23,10
23,08
23,06
23,03
23,03
23,02
23,01
23,00
22,92
22,91
22,90
22,89
22,87
22,86
22,80
22,78
22.64
22,61
22,58
22,52
22,50
22,49
22,45
22,44
22,43
22,40
22,35
22,35
22,34
22,33
22,32
22,28
22,26
22,26
22,25
22,22
22,20
22,20
22,20
22,16
22,13
22,10
22,10
22,08
22.03
22,01
22,01
21,92
21,89
21,82
21,79
21,76
21,71
21,71
21,70
21,68
21,68
21,68
21,67
21,65
21,62
21.60
21,53
21,49
21,48
21,41
21.39
hypotes -en
trygghet -en
21,37
21,32
21,31
21,26
21,20
21,19
21,18
21,13
21,10
21,07
21,03
20,99
20,95
20,95
20,93
20,92
20,91
20,89
20,88
20,88
20,86
20,85
20,82
20,82
20,79
20,77
20,73
20,70
20,68
20,64
20,59
20,58
20,53
20,50
20,39
20,37
20,34
20,33
20,28
20,26
20,26
20,24
20,22
20,19
20,16
20,12
20,11
20,09
20,09
20,07
20,06
20,03
20,01
20,00
19,99
19,97
19.97
19,89
19,89
19,83
19,83
19,80
19,78
19,73
19,57
19,51
19.50
19,50
19,47
19,39
19,39
19,38
19,36
19,34
19,30
19,22
19,22
19,21
19,20
19.20
ka nt -en
benägenhet -en
19,18
19,14
19,12
19,11
19,08
19,02
18,92
18,90
18,87
18,84
18,83
18,82
18,82
18,78
18,69
18,69
18,69
18,63
18,58
18,58
18,55
18,50
18,48
18,47
18,47
18,44
18,41
18,39
18,37
18,37
18,37
18,33
18,32
18,30
18,30
18,29
18,28
18,27
18,25
18,23
18,23
18,22
18,21
18,19
18,19
18,18
18,18
18,18
18,18
18,17
18,16
18,15
18,14
18,13
18,12
18,12
18,11
18,11
18,09
18,09
18,01
17,99
17.97
17,96
17,95
17,93
17,90
17,87
17,85
17,85
17,84
17,83
17,83
17,82
17.81
17,79
17,79
17,75
17,74
17,74
sprit -en
odling -en
17,71
17,71
17,70
17,69
17,67
17,63
17,63
17,62
17,61
17,60
17,60
17,57
17,52
17,51
17,51
17,49
17,49
17,49
17,43
17,42
17,41
17,40
17,40
17,38
17,38
17,33
17,32
17,30
17,30
17,30
17,22
17,22
17,22
17,18
17,18
17,15
17,14
17,12
17,11
17,11
17,11
17,09
17,04
17,04
17,03
17,01
16,99
16,96
16,95
16,95
16,94
16,94
16,90
16,89
16,89
16,89
16.88
16,87
16.87
16,84
16,83
16,81
16,79
16,79
16,75
16,73
16,69
16,68
16,67
16,66
16,66
16,63
16,62
16,61
16.61
16,61
16.58
16,58
16,55
16,52
förare -o
inlevelse -n
16,49
16,48
16,43
16,41
16,38
16,38
16,37
16,37
16,35
16,34
16,26
16,25
16,23
16,22
16,22
16,22
16,19
16,18
16,18
16,17
16,15
16,14
16,10
16,09
16,09
16,08
16,07
16,06
16,05
16,05
16,05
16,04
16,03
16,03
16,02
16,02
16,01
15,97
15,97
15,96
15,95
15,95
15,91
15,91
15,87
15,86
15,82
15,81
15,80
15,78
15,77
15,76
15,74
15,74
15,72
15,71
15,70
15,69
15,69
15,68
15,67
15,67
15,66
15,65
15,65
15,65
15,60
15,57
15,56
15,52
15,52
15,51
15,51
15,49
15,48
15,48
15,48
15,45
15,43
15.42
besvär -ef
variation -en
kyla -n
liter-0
synvinkel -n
genombrott -ef
memoar -en
fiske -f
anklagelse -n
regn -ef
kort -ef
avgörande -f
demokrat -en
straff -ef
skara -n
etapp -en
service -n
afrikan -en
köp -ef
reportage -f
tiotal -ef
prosa -n
katt -en
lidande -t
besvikelse -n
tekniker -n
bilist -en
skapande -t
fördelning -en
kappa -n
biskop -en
repertoar -en
uppslag -ef
specialist -en
gärning -en
nöd -en
skyldighet -en
koncentration -en
pass -ef
original -ef
nämnd -en
solist -en
ring -en
kommunikation -en
konstruktion -en
tempo -t
ex pansion -en
distans -en
variant -en
kännedom -en
tillfredsställelse -n
knä -ef
sekund -en
flykting -en
bro -n
lärdom -en
spridning -en
andel -en
grav -en
skärpa -n
fasad -en
musiker -n
charm -en
koncern -en
talare -n
regeringschef -en
sjukvård -en
instans -en
författning -en
terräng -en
lektion -en
övergång -en
sensation -en
anfall -ef
aktör -en
framsteg -ef
nazism -en
halvår -ef
140
kontor -et
förekomst -en
fiskare -n
medeltid -en
budskap -ef
kjol -en
skärgård -en
kapital -ef
poesi -n
fackförening -en
lucka -n
ståndpunkt -en
fordon -ef
poet -en
dimension -en
flygfält -ef
storhet -en
mun -en
amiral -en
finger -n
filosofi -n
förväg
kö -n
sammanträde -t
köpare -n
efterträdare -n
anseende -t
befattning -en
ägg -ef
flygning -en
dagbok -er
nedgång -en
lära -n
orientering -en
redogörelse -n
förakt -ef
bygd -en
jordbrukare -n
fruktan-0
föredrag -ef
hat -ef
anförande -f
förväntning -en
akademi -n
skick -ef
italienare -n
plast -en
gengäld
burk -en
upphov -ef
fotografi -ef
riksförbund -ef
överdrift -en
möda -n
presidentval -ef
stockholmare -n
proportion -en
expedition -en
kommunism -en
axel -n
berättare -n
konung -en
klang -en
iver -n
anteckning -en
bredd -en
hänvisning -en
uppror -ef
biljett -en
foto -f
misstro -n
värd -en
illusion -en
utväg -en
inledning -en
palats -ef
lastbil -en
fattigdom -en
nu -et
klyfta -n
redskap -ef
tävling -en
grek -en
pionjär -en
näring -en
cell -en
illustration -en
värdighet -en
samvete -f
kors -ef
utgång -en
succé -n
skiss -en
folkparti -ef
förlopp -ef
jurist -en
katalog -en
laboratorium -ef
släkting -en
rädsla -n
anpassning -en
1900-tal -ef
bygge -f
tyska -n
dagblad -ef
diktatur -en
klänning -en
kopia -n
omsorg -en
vana -n
kuliss -en
guld -ef
lunch -en
väst -en
annons -en
upptäckt -en
impuls -en
handel -n
marskalk -en
genomsnitt -ef
beställning -en
kampanj -en
utrikespolitik -en
sorg -en
garanti -n
väs en -ef
bekantskap -en
vin -ef
hastighet -en
byråkrati -n
verkning -en
arbetsgivare -n
föreläsning -en
lord -en
renässans -en
strejk -en
kaos -ef
koloni -n
utgåva -n
presskonferens -en
kvantitet -en
omgång -en
egendom -en
ambassad -en
medverkan-0
bröd -ef
norr
fack -ef
bemärkelse -n
förtvi vlan-0
förbud 'ud
omsättning -en
aktualitet -en
fackskola -n
påtryckning -en
flygvapen -ef
broschyr -en
vittnesbörd -ef
svit -en
dilemma -f
tandläkare -n
styck -ef
höjning -en
reflexion -en
utnyttjande -f
slump -en
åtal -ef
affärsman -en
bråk -ef
rekommendation -en
visa -n
deltagande -f
tyngdpunkt -en
melodi -n
rådgivare -n
stormakt -en
landshövding -en
bot -en
tröst -en
dirigent -en
förvirring -en
självmord -ef
idyll -en
skicklighet -en
bekostnad
trots -ef
fånge -n
förnuft -ef
turism -en
tempel -ef
flock -en
fynd -ef
rikedom -en
pornografi -n
attack -en
stadsfullmäktig -en
torn -ef
gest -en
statsråd -ef
turné -n
revolt -en
satsning -en
materiel -en
tillämpning -en
växt -en
sträcka -n
delegation -en
lär obok -er
norrman -en
arbetsmarknad -en
prestige -n
officer -en
hål -ef
huvudroll -en
europé -n
mästerverk -ef
kejsare -n
hall -en
budget -en
identitet -en
mässa -n
register -ef
misslyckande -f
uppträdande -f
varelse -n
demonstration -en
daghem -ef
geni -ef
direktiv -ef
logik -en
betänkande -t
tyg -er
byggande -t
kvadratmeter -n
tråd -en
tvång -ef
inriktning -en
beredskap -en
järn -ef
se ktor -n
restaurering -en
farhåga -n
landsväg -en
varning -en
intendent -en
triumf -en
effektivitet -en
skott -ef
tonåring -en
beteende -t
begäran-0
upptakt -en
entré -n
rättighet -en
kostym -en
recension -en
bänk -en
doft -en
kött -ef
ingrepp -ef
mannekäng -en
favorit -en
inflation -en
termin -en
sken -ef
mångfald -en
handlande -f
skratt -ef
strävande -f
kro nprins -en
umgänge -f
öst
horisont -en
ko ntur -en
talang -en
gräs -ef
högskola -n
socialism -en
penna -n
teolog -en
interiör -en
medmänniska -n
inverkan-0
stämma -n
kommission -en
atombomb -en
samtid -en
lantbrukare -n
ända -n
korrespondens -en
senator -n
pappa -n
censur -en
paradis -ef
objekt -ef
lyrik -en
växling -en
placering -en
indignation -en
begränsning -en
kommuniké -n
hyllning -en
tyngd -en
förmiddag -en
kön -ef
somras
fjärdedel -ar
morgondag -en
frestelse -n
huvuddel -en
avbrott -ef
partiledare -n
1.1.6. Enheter per ordklass i basvokabulären • B asic vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enh et
Fm od
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enh et
Fmod
nät -et
festspel -et
livstid -en
tacksa mhet- en
ma tta-n
15,42
15,39
15,38
15,35
15,33
monolog -en
dramatike r -n
revy -«
ras- en
me dhjälpare-n
14,15
14,13
14,12
14,11
14,10
klassiker -n
marsc h -en
skylt -en
jazz -en
höjdpunkt-en
13,32
13,32
13,30
13,29
13,28
ca ncer-«
polemik -en
arbetslöshet -en
fis keb åt-en
byxa -n
12,58
12,56
12,54
12,54
12,54
kanon -en
parodi -n
erkännande -t
tonfall -et
anmärkning-e n
11,84
11,82
11,82
11,81
11,80
hjäl pmedel -et
begåvning-en
15,33
15,32
stam-en
kv art-0
14,10
14,09
cigarrett-en
förkärlek-en
13,28
13,25
resenär-en
påminnels e-n
12,53
12,52
inb jud an-0
relief-en
11,80
11,80
kniv-en
pa us-en
15,32
15,29
förpliktelse -n
förbigående -t
14,06
14,06
återkomst-en
genom gång-en
13,24
13,24
kärnva pen -et
poän g-er
12,48
12,48
spanjor-e n
sy ntes-e n
11,79
11,79
konkurrent-e n
antydn ing-en
prinsessa-n
dimma -n
ande-n
hantverka re-n
psykolog-en
ankom st-en
kilo-/
citat -et
granskning-en
varuhus -et
statsmak t-en
frågetecken -et
arbetstid-en
myt-e n
tillskott -et
15,28
15,28
15,27
15,25
15,19
15,14
15,14
15,13
15,12
15,11
15,09
15.07
15,04
15,02
15,01
14,99
14,95
uppskattni ng-en
motio n-en
verkty g-er
inspiration-en
behag-ef
helvete-/
skald-en
utdeln ing-en
skinn -et
domare -n
belägg -et
fastighet- en
djung el-n
mö bel-n
progno s-en
lät tnad-e n
justitieminister-n
14,05
14,04
14,02
14,01
13,98
13,97
13,97
13,94
13,94
13,92
13.91
13,91
13,90
13,89
13,88
13,87
13,87
stil lhet-en
vitalitet-en
skulptör-en
stadga-n
bad -et
föregånga re-n
förläggare ' äg
tol erans-en
sta dsdel- en
rådhus -et
underskott -et
kemi -n
terro r-n
kommunistparti -et
seminar ium -et
fästning-en
försäkring-en
13,24
13,24
13,23
13,22
13,21
13,17
13,17
13,16
13,16
13,14
13,13
13,13
13,12
13,12
13,11
13,11
13,10
chaufför-en
låd a-n
trettiotal -et
uppmaning-en
segel -et
mobilisering-en
gu d-en
ve tande-/
pen sionär-en
arkiv -et
påf restning-e n
vardagsrum -et
lojalite t-en
mardröm -en
rön -et
sat ir-en
spegel-n
12,47
12,46
12,46
12,45
12,44
12,44
12,43
12,42
12,41
12,41
12.39
12,39
12,38
12,38
12,38
12,38
12,37
be roende-/
datamaskin-en
parkeringsplats-en
pop ularitet-en
mysterium -et
sto lthet-en
fåtölj -en
tunnelba na-n
uppvisning-en
slätt-en
kurv a-n
recept -et
fjäll - ar
knep -et
vandring-en
bes ättning -en
sto pp -et
11,76
11,75
11,75
11,75
11,74
11,74
11,73
11,67
11,67
11,67
11,65
11,64
11,63
11,63
11,61
11,60
11,59
osäkerhe t-en
medvetenhet-en
kör-e n
14,94
14,94
14,91
förvåning-en
utföra nde-/
upprustning-en
13,87
13,86
13,86
LP-n
terri torium -et
föror t-en
13,09
13,09
13,07
soc ker -et
adres s-en
går
12,37
12,36
12,33
komplement -et
ålderdomshem -et
upprep ning-e n
11,59
11,59
11,56
pia no-/
fysik-en
förord -et
optimism-en
teater chef-en
debut-en
missbruk -et
fa sta-n
minnesbild-en
misstanke-n
disk-en
företagar e-n
precision-en
romant ik-en
lock -et
bröst -et
utgång släge-/
benäm ning-en
apparatur-en
polack-en
komponent -en
årsskifte -/
mjölk-en
betraktare-n
egenart- en
nack e-n
urpremiär-en
allians-en
införande-/
irritation-en
d a- n
hu d-en
expertis-en
erbjud ande-/
14,90
14,88
14,87
14,81
14,77
14,77
14,76
14,75
14,75
14,70
14,69
14,69
14,67
14,67
14,67
14.67
14.67
14.61
14,61
14,60
14,58
14,56
14,56
14,54
14,53
14,52
14,52
14.51
14,50
14,50
14,47
14,47
14,45
14.44
triv sel-n
bomb -en
eko-/
mo nument -et
välstånd -et
import- en
se nat-e n
ansö kan-0
uppgång-en
slags mål -et
anställning-en
aggressivitet-en
uppenbarelse -n
sp is-en
notis-en
anvisning -en
utlåtande-/
frånvaro -n
glimt-en
övervakni ng-en
rösträtt- en
bearbetning-en
livsm edel -et
händelseförlopp -et
block -et
maskineri -et
parallell-en
legend-en
stu deran de-n
bekräftelse- n
invasion-en
tonvik t-en
labo ur
psykologi-n
13,86
13,85
13,84
13,82
13,81
13,81
13,76
13,76
13,76
13,75
13,74
13,74
13,73
13,72
13,66
13.65
13,63
13,63
13,61
13,60
13,59
13,59
13,58
13,55
13,53
13,53
13,53
13.53
13,52
13,49
13,49
13,49
13,48
13,47
träsk -et
kammare-n
choc k-en
gren- en
baksida-n
fö rväntan-0
up pföran de-/
ges taltnin g-en
inblick-en
tillverk are-n
guver nör-e n
gr eve-n
soc ialist-en
hobby- n
försvarsministe r -n
upp finning-en
hemstad-en
uppkom st-en
minskning-en
promenad -en
1930-tal -et
årtion de-/
födels e-n
civilisation-en
försk jutning'« /
sakku nskap-en
disciplin-en
förstärkni ng-en
kafé -et
lasarett -et
ruin-en
valkam panj-en
frigöre lse-n
kontrak t -et
13,07
13,06
13,04
13,01
13,00
13,00
12,99
12,99
12,99
12,99
12,98
12,97
12,97
12,95
12,94
12.93
12,93
12,93
12,92
12,92
12,89
12,88
12,88
12,87
12,81
12,80
12,80
12,80
12,79
12,79
12,77
12,76
12.75
12.74
agen t-en
hushåll -et
beräkn ing-en
underhållning-en
överen sstämmelse-n
hjul -et
pipa-n
byrå-e r
ban dspelare-n
femtiotal -et
gehör -et
arbetsmark nadsstyrelse- n
lap p-en
jät te-n
utspel -et
förvandling-en
utg ift-en
generaldirektör-en
recensent-en
en samhe t-en
solidaritet-en
objektivitet-en
instruktion-en
ke dja-n
generalförsamling
-en
flygplats-en
filosof -en
kunnan de-/
repetition-en
nyck el-n
bas is-en
sy ssla-n
12,33
12.31
12,31
12,31
12,31
12,31
12,31
12,30
12,30
12,26
12,26
12,11
12,09
12,09
12,08
12,08
12,08
12,05
12,05
resolution-en
medk änsla- n
måne-n
uniform-en
trängsel-n
morot-en
vänskap-e n
osk uld-en
atomvapen -et
afton-en
förhör -et
valuta-n
tydlighet-en
antologi-n
pli kt-en
hyra-n
slä kte-/
på pe kande-/
smär ta-n
näsa-n
he tta-n
matematik-en
nazist-en
no t-er
betä nklighet-en
enkelhet-en
behållning- en
folkskola-n
inrikes minister-n
enlighet-e n
motor väg-en
definition-en
nä rvaro-n
efterkrigstid-en
11,56
11,56
11,55
11,55
11,55
11,53
11,52
11,50
11,50
11,49
11,45
11,44
11,44
11,44
11,42
11,41
11,41
11,41
11,41
11,40
11,38
11,37
11,34
11,33
11,32
11,31
11,29
11,29
11,28
11,25
11,23
11,23
11,22
11,22
utflyk t-en
invigning-en
marginal-en
län sstyrelse-n
vidd-en
14,43
14,42
14,36
14,36
14.32
vis ning-e n
våras
grönsak-e n
skå l-en
referat -e t
13,47
13,46
13,46
13,44
13,44
kollektion-en
lampa -n
krigsår -et
smör -et
vers-e n
12,74
12,73
12,72
12.70
12.70
fackman -en
tju r-e n
par agraf-en
evenemang -et
pop åp:
12,03
12,02
12,02
12.02
12.00
gåta -n
skägg -et
professur-en
elände-/
pot atis-en
11,22
11,19
11,19
11,19
11,19
ritning-en
franc-en
fakultet-en
14.32
14,31
14,25
tillv äxt-en
redaktion-en
intention-en
13,44
13,44
13,43
belastni ng-en
ök en-en
skrive lse-n
12.69
12,68
12,68
ma rin-en
främling-en
årgång -en
11,98
11,97
11,97
salt -et
test -et
mystik -en
11,18
11.17
11,14
association-en
departement -et
sångare- n
mottagning-en
missn öje-/
14.25
14,24
14.24
14,23
14,22
häfte-/
fritid sområd e-/
slago rd -et
toalet t-en
hylla -n
13,42
13.42
13,41
13.39
13,37
ko-n
jugoslav-en
blockad-en
bildning-en
saklighet-en
12,68
12,65
12,64
12,62
12,62
rörlighet-en
samma nfattning-en
önskning- en
smörgås- en
pla tta-n
11,94
11,94
11,93
11,93
11,93
samförstånd -et
sökand e-/
obero ende-/
ceremoni -n
japan-en
11,14
11,12
11,11
11,11
11,10
kontinuitet -en
reservation -en
bar-e r
temperament -et
14.22
14.18
14.18
14,16
rekord -et
sta tus-en
jacka-n
mormor
13,37
13,37
13,36
13,36
sm ycke -/
förnyelse-n
busk e-n
riktlinj e-n
12,61
12,59
12,58
12,58
söka nde-n
sikte-/
lidelse-n
U-land -et
11,92
11,87
11,87
11,85
hal vtimm e-n
måltid-en
jag -et
akvarell-en
11,09
11,09
11,09
11,07
12,25
12,23
12,23
12,23
12,21
12,21
12,21
12,19
12,17
12,16
12,15
12,14
12,14
141
1.1.6.
Enheter per ordklass i basvokabulären • Basic vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
9,290
9,272
9,254
9,249
profet -en
spöke -t
ansats -en
västkust-en
8,837
8,837
8,832
8,827
utskott -ef
köpman-en
hög-en
sänkning-en
11,07
11,05
11,00
11,00
badrum-ef
universum -et
lykta -n
efterföljare-n
10,35
10,35
10,34
10,34
missförhållande -f
äng -en
barnavårdsnämnd
-en
9,850
9,836
9,834
vrede-«
tomhet-en
angripare -n
strålkastare-n
grönska -n
fars-en
skådespelerska-n
höghus-ef
dumhet-en
ämbete -t
insekt-en
10,99
10,98
10,97
10,%
10,94
10,94
10,93
omslag -et
försiktighet-en
utgivare-n
tisdagskväll-en
konsumtion-en
statsbidrag-ef
framträdande -t
10,34
10,31
10,30
10,29
10,28
10,28
10,28
uppläggning -en
frö-ef
tjugotal-ef
spårväg-en
antik-en
brytning-en
arbetstillstånd-ef
9,828
9,828
9,825
9,824
9,815
9,811
9,791
sovrum -et
vrå -n
humör -et
arbetsuppgift-en
fjäder-n
avslutning-en
onödan
9,237
9,227
9,225
9,218
9,189
9,181
9,160
olikhet -en
importavgift-en
maka-n
desperation-en
beröm-ef
ekonom-en
unge-n
8,824
8,807
8,791
8,778
8,756
8,745
8,745
farbror-n
robot-en
korridor-en
antagande-f
nybörjare-n
radikalism-en
lott-en
börs-er
10,93
10,92
10,88
10,86
10,84
10,84
10,84
10,83
bakterie-n
samfund-ef
sommartid-en
äpple-f
lyssnare-n
betalning-en
motståndsrörelse -n
ängel-n
10,27
10,27
10,24
10,24
10,23
10,22
10,21
10,21
avkastning-en
sammanslutning-en
tand-en
likgiltighet-en
administration-en
förbundsdag-en
debutant-en
småstad-en
9,788
9,788
9,788
9,785
9,773
9,772
9,766
9,766
plagg-ef
utkast-ef
docka-n
anspelning-en
minoritet-en
hantering-en
genomförande-f
nattklubb-en
9,137
9,137
9,129
9,125
9,124
9,106
9,102
9,102
väsentlighet-en
glans-en
krigsmakt-en
schablon-en
filmskapare-n
immigrant-en
valv-ef
kavaj-en
8,745
8,743
8,742
8,738
8,730
8,728
8,724
8,712
statsman -en
okunnighet -en
indier-n
10,82
10,82
10,81
dominans -en
trafikolycka -n
närmande -t
10,21
10,20
10,20
knut -en
byte -f
inköp-ef
9,758
9,750
9,739
kupp -en
slips -en
biograf-en
9,090
9,088
9,088
panik -en
förmögenhet -en
backe-n
8,706
8,696
8,693
dragning-en
ägo
valkrets-en
fostran-0
10,80
10,80
10,78
10,78
fas-en
sistone
grafik-en
balkong-en
10,20
10,20
10,19
10,19
kommissarie-n
utbrott-ef
imperium-ef
järnridå-n
9,737
9,736
9,735
9,731
halvsekel-ef
procedur-en
reformation-en
ubåt-en
9,088
9,085
9,083
9,083
skapelse-n
sändning-en
arbetsgrupp-en
markägare-n
8,672
8,672
8,661
8,657
närbild-en
minimum-ef
får-ef
10,76
10,76
10,76
färja-n
gerilla-n
kollektiv-ef
10,19
10,19
10,19
intervention-en
polisman-en
läroplan-en
9,690
9,688
9,682
vik-en
underhåll-ef
ingång-en
9,083
9,082
9,073
bensin-en
undergång-en
utmaning-en
8,654
8,638
8,632
valmöjlighet-en
studio-n
skilsmässa-n
gran-en
reträtt-en
sky -ar
befogenhet-en
kriterium-ef
rök-en
vistelse-n
skandal-en
bilism -en
förkunnelse -n
rutin -en
läsekrets -en
förband -ef
vändning -en
utgivning-en
sammanställning -en
träning -en
levnadsstandard -en
finess -en
indian -en
zon-en
geografi-n
otal -ef
naturvetenskap -en
taxi -n
rang-en
bokform-er
skötsel -n
landsting -ef
änka -n
bostadsförmedling
-en
moln-ef
10,75
10,75
10,74
10,74
10,74
10,73
10,73
10,72
10,71
10,70
10,69
10,69
10,67
10,66
10,64
10,64
10,64
10,64
10,62
10,61
10,61
10,60
10,59
10,58
10,57
10,57
10,57
10,56
10,55
10,55
10,55
10,54
10,54
10,19
10,17
10,16
10,16
10,16
10,15
10,14
10,14
10,13
10,11
10,09
10,09
10,08
10,07
10,07
10,06
10,06
10,06
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,04
10,03
10,03
10,03
10,02
10,02
10,01
9,999
9,985
9,981
9,974
9,954
bibel-n
grabb-en
medium -a
räckvidd-en
förankring-en
sjuksköterska-n
åratal-ef
bostadsbyggande-f
grundare-n
konstutställning-en
utblick-en
humanist -en
kista-n
vinge -n
tveksamhet -en
seende -f
avgång -en
beskyllning-en
maner -ef
panna -n
lejon -ef
omprövning -en
nerv -en
högkvarter-ef
lektor-n
examen -0
nobelpristagare -n
löjtnant -en
språng-ef
bekännelse-n
tätort-en
passage -n
patos -ef
sociologi-n
grimas-en
hov-ef
9,674
9,667
9,666
9,644
9,638
9,635
9,635
9,633
9,632
9,622
9,622
9,619
9,614
9,610
9,596
9,589
9,573
9,560
9,560
9,545
9,541
9,540
9,535
9,533
9,521
9,515
9,476
9,467
9,449
9,442
9,434
9,428
9,428
9,405
9,3%
9,373
forum-ef
börda-n
ömhet-en
prick-en
komplikation-en
holländare-n
dödsfall-ef
diplomat-en
regeringskrets-en
nutid-en
läggning-en
ridå -n
storleksordning-en
rop -ef
skepsis -en
brunn -en
filial -en
stegring-en
språkbruk -ef
gäng -ef
handbok -er
kvartett -en
gräsmatta -n
narkoman-en
socialdemokrati-n
tilltro -n
särklass -en
källare -n
roder-ef
förverkligande-f
initiativtagare-n
sjöss
Nobelpris -ef
älskarinna-n
fläck-en
dryck-en
9,071
9,065
9,065
9,063
9,047
9,043
9,039
9,027
9,024
9,017
9,015
9,014
9,007
8,998
8,998
8,978
8,968
8,968
8,967
8,958
8,949
8,949
8,945
8,941
8,936
8,929
8,927
8,923
8,921
8,921
8,921
8,920
8,919
8,918
8,917
8,910
cykel-ar
säljare-n
passion-en
arena-n
evakuering-en
anstalt-en
missförstånd-ef
karakteristik-en
mellanrum-ef
godkännande -t
ordalag-ef
1950-tal -ef
föreskrift-en
samvaro -n
vidkommande -f
tänkesätt -ef
kumpan -en
uppehåll-ef
sanktion -en
älskare -n
flygel -n
originalitet -en
misstänksamhet -en
koppar-n
omväxling-en
västmakt -en
dal -en
mandat -et
förfrågan-0
abort-en
tips-ef
arbetsliv -ef
känslighet -en
utrikesdepartement
-ef
förfader-n
8,618
8,609
8,608
8,604
8,604
8,602
8,586
8,581
8,581
8,579
8,560
8,558
8,557
8,555
8,541
8,534
8,523
8,511
8,507
8,506
8,499
8,499
8,494
8,493
8,482
8,480
8,480
8,479
8,471
8,464
8,445
8,438
8,433
10,51
10,51
praxis -0
inträde -t
förbundskansler-n
festival-en
längtan-0
uppbyggnad-en
förenkling-en
överblick-en
kaj-en
kredit-en
region-en
ombyggnad -en
sömn-en
arab -en
uppfostran -0
anekdot -en
lekman -en
upphovsman-en
dussin -ef
frågeställning -en
trohet -en
organism -en
larm -ef
spalt-en
garderob-en
neutralitet -e n
diktsamling -en
svamp -en
förespråkare-n
sevärdhet-en
gruva-n
paket -ef
högerparti -ef
kulle-n
vittnesmål-ef
vävnad-en
sammansättning-en
korthet -en
vägnar
10,51
10,50
10,50
betingelse-n
dager -n
förnedring -en
9,950
9,929
9,924
sociolog-en
avgift -en
substans -en
9,373
9,367
9,362
nationalist-en
korruption -en
motståndskraft -en
8,903
8,897
8,894
demonstrant-en
kyrkogård -en
yrkesutbildning -en
8,417
8,408
8,406
förgrund -en
däck-ef
leverans-en
explosion -en
tull -en
förråd -ef
grymhet-en
mördare-n
mellanöl -ef
söder-n
välde -f
60-tal -ef
10,50
10,49
10,49
10,47
10,46
10,45
10,45
10,44
10,43
10,38
10,38
10,36
styrelseledamot -en
mognad-en
harmoni-n
bakslag -ef
klippa -n
ombudsman -en
fundering-en
helikopter-n
bukt -en
säkerhetsråd-ef
reporter -n
vila -n
9,909
9,898
9,894
9,888
9,883
9,883
9,873
9,864
9,864
9,857
9,854
9,853
brygga -n
ockupation-en
slant-en
pessimism -en
1%0-tal -ef
motvilja -n
upplösning-en
paraply-ef
accepterande -f
oljemålning-en
ana -n
ryktbarhet -en
9,354
9,344
9,341
9,338
9,335
9,328
9,321
9,314
9,313
9,313
9,2%
9,2%
hertig -en
bestånd-ef
käpp-en
handlag -ef
förtjusning -en
scenbild -en
medicinalstyrelse-n
bitterhet-en
landsflykt -en
ytterlighet-en
gryning -en
kapplöpning -en
8,890
8,881
8,878
8,877
8,869
8,861
8,860
8,858
8,853
8,850
8,848
8,844
kyrkomöte -t
riddare-n
förpackning-en
huvudpart -en
stadsplan -en
framförande -f
statschef-en
schema -f
skikt -ef
kraftverk-ef
försäkringsbolag -ef
råvara -n
8,403
8,394
8,392
8,384
8,383
8,377
8,376
8,369
8,355
8,346
8,307
8,278
142
8,430
8,419
1.1.6.
Enheter per ordklass i basvokabulären • Basic voc abulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
kassa -n
arbetsrum -et
bostadskö -n
akademiker-n
förorening-en
improvisation-en
kalkyl-en
kolorit-en
restriktion-en
grundlag-en
gitarr-en
campingplats-en
kår-en
bas -ar
10-tal-ef
narkotikum-ef
dygd-en
dansör-en
intuition-en
fluga-n
brand-en
medlemsstat-en
baron-en
trivialitet-en
företagsamhet-en
mirakel-ef
övervägande-f
krage-n
1940-tal-ef
följe -t
oppositionsledare-n
insamling-en
abstraktion-en
center-n
fog 72
krigsslut -ef
garage -f
matlagning -en
motorcykel -ar
komplex -ef
sommarstuga -n
eftergift -en
omfång -ef
grannland -ef
tävlan -0
talan -0
hast
labyrint -en
företräde -t
spillra-n
godo
världsmarknad -en
utvidgning -en
nybygge -f
ateljé -n
musical -en
tragik -en
bärare -n
konstart -en
gränd-en
befrielse-n
exploatering-en
gavel-n
läpp-en
ocean-en
flygare-n
glasöga -f
trick-ef
åldring-en
applåd-en
sed-en
svep-ef
munk-en
tvätt-en
hotellrum-ef
översättare-n
biologi-n
tjänare-n
debattör-en
midnatt-en
8,272
8,264
8,264
8,251
8,250
8,246
8,246
8,235
8,235
8,235
8,232
8,231
8,229
8,223
8,207
8,207
8,202
8,199
8,196
8,182
8,172
8,165
8,161
8,160
8,148
8,148
8,147
8,144
8,139
8,138
8,137
8,137
8,116
8,114
8,094
8,093
8,078
8,078
8,078
8,074
8,069
8,068
8,067
8,062
8,062
8,053
8,052
8,052
8,049
8,045
8,036
8,028
8,023
8,007
8,003
8,003
7,995
7,989
7,988
7,985
7,983
7,977
7,976
7,976
7,976
7,974
7,971
7,957
7,942
7,940
7,929
7,921
7,916
7,916
7,914
7,904
7,902
7,894
7,894
7,893
team -ef
collage -t
upptåg -et
ängslan-0
tjänstgöring-en
sexualitet-en
vemod -et
väninna-n
naturvård-en
beskyddare-n
återverkning-en
klädsel-n
knapp-en
fackförbund-ef
representation-en
begynnelse-n
beundrare-n
luftförorening-en
avveckling-en
privilegium-ef
glömska-n
prövning-en
parlamentariker-n
samgående-f
distrikt-ef
socken-en
liberal-en
dos-en
snabbhet-en
partiledning-en
tongång-en
fräckhet-en
uppdelning-en
värdshus-ef
ruta-n
vägran -0
försäkran -0
besittning -en
epidemi -n
användbarhet -en
metafor -en
flagga -n
spelår -ef
observation -en
reparation -en
stråk -ef
matsal -en
nyfikenhet -en
uppslutning -en
anmälan -0
vara 73
uttrycksmedel -ef
hemmafru -n
byrådirektör -en
nåd -er
öppenhet -en
avsked -ef
räddning -en
förfarande -t
alster-ef
kurator-n
identifikation-en
sångerska-n
infallsvinkel-n
skolungdom-en
spex-ef
livssyn-en
höns-ef
förfall-ef
mission-en
göteborgare-n
nybyggnad-en
överbefälhavare-n
litteraturhistoria-en
aggression-en
svan-en
grundtanke-n
befälhavare-n
fastland-ef
tegel-ef
7,893
7,892
7,883
7,883
7,882
7,867
7,867
7,857
7,849
7,844
7,833
7,831
7,830
7,824
7,816
7,813
7,797
7,793
7,792
7,781
7,780
7,780
7,777
7,777
7,777
7,766
7,763
7,752
7,749
7,747
7,742
7,738
7,738
7,737
7,731
7,722
7,712
7,708
7,705
7,703
7,697
7,694
7,692
7,683
7,683
7,683
7,680
7,669
7,659
7,647
7,647
7,637
7,633
7,630
7,627
7,624
7,623
7,623
7,622
7,612
7,607
7,598
7,598
7,593
7,593
7,593
7,581
7,580
7,577
7,564
7,563
7,553
7,553
7,551
7,551
7,550
7,532
7,530
7,528
7,483
grej -en
dagspress-en
järnvägsstation-en
bokhandel-n
skåp -et
mask-er
midja-n
integration-en
knop -0
labourregering-en
medlemskap-ef
överskott-ef
nationalitet-en
riksbank-er
borgerlighet-en
skolöverstyrelse -n
lantbruk-ef
världsdel-en
barnbarn-ef
stomme-n
manus-ef
justitiedepartement
-ef
sväng-en
konstaterande-f
mekanism-en
pedagogik-en
klinik-en
kolonn-en
mage-n
bottenvåning-en
överlägsenhet-en
barrikad-en
statskyrka-n
modehus-ef
insändare -n
vinkel -n
attraktion -en
ingrediens -en
bränsle -f
fasan -en
konversation -en
tron -en
metodik -en
olust -en
debattinlägg -ef
slum -en
fläkt -en
koncentrationsläger
-ef
grotta-n
helhetsintryck -ef
tungomål -ef
inblandning -en
etikett -en
talman -en
samhällskritik -en
boulevard -en
hudfärg -en
syskon-ef
absurditet-en
generalsekreterare-n
förtryck 'yk
get-en
idrottsplats-en
massmedium-ef
samråd-ef
signal-en
koreografi-n
blygsamhet-en
försörjning-en
rundresa-n
skattebetalare-n
trave-n
valrörelse-n
kylskåp-ef
undran-0
gift-ef
fiktion-en
altare -t
1 MA
synsätt -et
hygien -en
mångtydighet-en
debutbok-er
musikliv-ef
påverkan -0
jordklot-ef
konsul-n
borgarråd-ef
härskare-n
spaning-en
inspektör-en
danska-n
kast-ef
pelare-n
värdinna-n
svält-en
svärd-ef
session-en
utsmyckning-en
innehav-ef
jordbruksbygd-en
kollision-en
periferi-n
suck-en
tysthet-en
anbud-ef
lås-ef
imperialism-en
tålamod-ef
småbarn-ef
kardinal-en
pedagog-en
samordning-en
begravning-en
finansdepartement
-ef
mottagare -n
katedral -en
avsättning -en
intelligens -en
tycke -t
plåt -e n
förmedling -en
fjolår -et
skönlitteratur -en
mottagande -f
välfärdssamhälle -f
storindustri -n
industriområde-f
spärr-en
berömmelse -n
stridsvagn -en
kula -n
föda -n
giltighet -en
bagage -t
stilleben -ef
välsignelse -n
överkant-en
droppe-n
tillägg-ef
eftertanke-n
skal-ef
slagfält-ef
fångenskap-en
utkant-en
fördrag-ef
avfall-ef
depression-en
överklass-en
regeringsparti-ef
krigföring-en
trumma-n
grammofonskiva-n
personbil-en
mentalsjukhus-ef
tecknare-n
sprängning-en
tår-en
7,136
7,133
7,133
7,125
7,120
7,118
7,116
7,116
7,116
7,110
7,107
7,105
7,102
7,102
7,102
7,102
7,102
7,097
7,092
7,090
7,084
7,072
7,071
7,069
7,069
7,069
7,056
7,056
7,052
7,041
7,035
7,031
7,025
7,023
7,011
passivitet -en
raket-en
sjöman-en
formgivare-n
sammankomst-en
solsken-ef
kloster-ef
kortfilm-en
lätthet-en
mode -t
monter-n
vätska-n
1600-tal-ef
ränta-n
ärr-ef
observatör-en
reaktor-n
äckel-ef
drivkraft-en
borg-en
happening-en
statussymbol-en
expressionism-en
gram-ef
poäng -0
halt-en
avund-en
betong-en
tält-ef
redovisning-en
uran-ef
slopande -f
sjöfart-en
jubel-ef
strumpa-n
människovärde -f
skrivbord -ef
Efta-land -ef
enaktare -n
konjunktur -en
vånda -n
falang -en
judendom -en
människoliv -ef
paviljong -en
förmodan -0
livsverk -ef
översyn -en
pompa -n
trottoar-en
skepp-ef
giv -en
hädelse -n
badort -en
hemmaplan -en
radikal -en
storföretag -ef
gaullist -en
oförmåga -n
verksamhetsår-ef
innehavare-n
jägare-n
målsman-en
omvälvning-en
länsarbetsnämnd-en
teoretiker-n
proposition-en
plakat-ef
fotgängare-n
grävskopa-n
huvudtema -t
lyxhotell-ef
romanförfattare-n
tortyr-en
debutroman-en
hämning-en
utlopp-ef
intellekt-ef
elegans-en
uppståndelse-n
6,840
6,833
6,823
6,819
6,819
6,810
6,810
6,802
6,802
6,802
6,799
6,794
6,794
6,794
6,791
6,791
6,786
6,778
6,774
6,771
6,769
6,759
6,753
6,752
6,752
6,751
6,749
6,749
6,745
6,736
6,722
6,717
6,717
6,706
6,690
6,689
6,689
6,687
6,679
6,679
6,679
6,678
6,678
6,660
6,657
6,655
6,655
6,645
6,645
6,645
6,641
6,640
6,632
6,625
6,620
6,618
6,610
6,598
6,596
6,595
6,591
6,589
6,587
6,577
6,576
6,559
6,553
6,551
6,550
6,550
6,550
6,550
6,550
6,550
6,548
6,543
6,543
6,542
6,541
6,537
7,467
7,460
7,459
7,451
7,448
7,448
7,444
7,443
7,436
7,433
7,433
7,429
7,423
7,418
7,400
7,394
7,383
7,364
7,364
7,354
7,323
7,323
7,320
7,319
7,318
7,317
7,315
7,312
7,310
7,308
7,301
7,293
7,286
7,277
7,277
7,275
7,275
7,270
7,266
7,264
7,264
7,254
7,254
7,253
7,253
7,252
7,244
7,236
7,235
7,229
7,228
7,221
7,213
7,207
7,200
7,200
7,200
7,197
7,1%
7,1%
7,192
7,191
7,189
7,179
7,179
7,161
7,160
7,160
7,160
7,160
7,160
7,160
7,156
7,156
7,146
7,144
7,143
7,007
7,005
7,004
7,003
6,994
6,989
6,978
6,977
6,945
6,926
6,924
6,924
6,921
6,913
6,912
6,908
6,908
6,908
6,901
6,901
6,900
6,900
6,900
6,900
6,899
6,899
6,897
6,897
6,890
6,889
6,888
6,883
6,882
6,874
6,874
6,871
6,866
6,863
6,861
6,860
6,851
6,846
6,842
6,842
143
1.1.6.
Enheter per ordklass i basvokabulären • Ba sic vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
frys -en
resebyrå-er
flygindustri -n
sallad-en
metall-en
tidningsman-en
famn-en
kondition-en
dispens-en
drake-n
krigsutbrott -et
ugn-en
tillvägagångssätt-ef
bundsförvant-en
strategi-n
nyår-ef
traktor-n
tå-n
hamnstad-en
portfölj-en
felbedömning-en
avslöjande -t
intagning-en
långfilm-en
strapats-en
påve-n
uthållighet-en
komplettering-en
studentkår-en
aktris-en
beslag-ef
exakthet-en
uppseende -f
fabrikant -en
korsning -en
livsåskådning -en
ansökning -en
sluttning -en
tillträde -t
mikrofon-en
låga -n
transportmedel -ef
rekrytering -en
växel-n
pilot -en
insyn-en
farfar
1920-tal -ef
jämlikhet -en
inskränkning-en
välvilja-n
keramik-en
lever -n
päls-en
samhällsliv-ef
nationalism-en
cynism-en
ojämnhet-en
paradox -en
lax-en
patrull -en
medelålder-n
rederi -ef
preparat -ef
handtag -ef
kompensation -en
bistånd-ef
index -ef
rasfråga -n
taktik-en
hembygd -en
långbyxa-n
nederbörd -en
omröstning -en
popkonst -en
läsår -ef
formgivning -en
klientel -ef
årskurs-en
tant-en
6,531
6,529
6,503
6,501
6,498
6,492
6,492
6,492
6,483
6,483
6,483
6,471
6,465
6,458
6,458
6,452
6,452
6,452
6,449
6,449
6,444
6,432
6,416
6,416
6,416
6.414
6,411
6,411
6,399
6,398
6,393
6,388
6,386
6,382
6,379
6,378
6,378
6,378
6,378
6,375
6,370
6,370
6,369
6,366
6,356
6,344
6,339
6,335
6,330
6,326
6,326
6,324
6,323
6,323
6,311
6,310
6,309
6,309
6,309
6.308
6,291
6,291
6,288
6,287
6,285
6,285
6,282
6,270
6,268
6.267
6,265
6,255
6,255
6,250
6,245
6,228
6,225
6,225
6,220
6,216
klient -en
patriot-en
bröllop -et
industriarbetare-«
tröskel -n
strålning-en
rekvisita-n
romare-n
räddningsaktion-en
1400-tal -et
stormarknad-en
öppnande -t
framfart-en
prissättning-en
amerikanare -n
fångst-en
svans-en
dugg-ef
överton-en
flyttning-en
älv-en
inkallelse-n
domän-en
under-ef
häck-en
magi-n
sås -en
pretention-en
aptit-en
bifall-ef
kulturdebatt-en
kölvatten-ef
utsago -n
regemente -t
underrättelsetjänst
-en
skymning -en
indicium -ef
besvärlighet -en
strafflag-en
förtur -en
pension -en
stövel -n
problemställning-en
gas -en
mästerskap-ef
sår -ef
tänkare -n
förräderi -ef
bildande -t
fullmakt-en
teaterdebatt-en
fackföreningsrörel •
se -n
silver-ef
reseskildring-en
djärvhet-en
partner-n
eftervärld -en
valör-en
välfärd -en
lök-en
samspel -ef
evangelium -ef
skeppare -n
syre -t
differentiering-en
maktkamp -er
medelklass -en
gensvar-ef
kvarleva -n
tillströmning-en
psykiater -n
nej -ef
sändebud -ef
friskhet -en
kabinett -ef
rulle -n
fröjd-en
segrare-n
6,213
6,213
6,210
6,210
6,210
6,198
6,197
6,182
6,169
6,166
6,166
6,162
6,159
6,159
6,159
6,159
6,159
6,157
6,157
6,151
6,151
6,141
6,137
6,130
6,115
6,115
6,111
6,109
6,109
6,109
6,109
6,098
6,095
6,090
utvecklingsland-ef
överflöd -et
planet -en
soffa -n
konsthantverk-ef
gräl -et
spiritualitet-en
världshistoria-en
avresa-n
åsna -n
filmhistoria-en
slagkraft-en
farväl-ef
huvudman-en
hån-ef
anmälare-n
provins-en
åker -n
njutning-en
ämbetsman-en
udde-n
broms-en
väntetid-en
självklarhet-en
moster -n
bur-en
affärsliv-ef
bildspråk-ef
elit-en
förförare-n
organisatör-en
specialområde -t
säck -en
hugg -et
blomning -en
främlingskap -ef
länk -en
katolik -en
stadsbibliotek -ef
konstnärskap-ef
tullare -n
fäste -t
portugis -en
telegram-ef
vidareutbildning -en
delaktighet-en
formel -n
förstånd -ef
meditation -en
lyftning-en
sinnlighet-en
kliché-n
förhandlingsbord-ef
litteraturhistoriker-n
manifest-ef
täckning-en
uppsåt-ef
utbud-ef
örfil -en
handelsminister-n
exportmarknad -en
skapare-n
äkthet -en
ambulans -en
inskrift -en
spörsmål -ef
idrott-en
stipendium -ef
samvälde -t
fett-ef
handlingsfrihet -en
hälsning-en
kvalifikation -en
leda -n
utflyttning -en
plattform -ar
beskydd -et
hemort -en
njure-n
bulle-n
5,940
5,938
5,938
5,936
5,935
5,932
5,926
5,926
5,924
5,919
5,918
5,918
5,914
5,914
5,914
5,911
5,904
5,902
5,899
5,891
5,890
5,887
5,885
5,883
5,881
5,879
5,878
5,878
5,878
5,878
5,878
5,878
5,878
5,878
5,875
5,875
5,874
5,870
5,861
5,857
5,854
5,845
5,843
5,830
5,830
5,830
5,830
5,830
5,830
5,819
5,819
5,813
5,811
5,811
5,811
5,811
5,811
5,809
5,807
5,806
5,803
5,803
5,800
5,798
5,796
5,784
5,781
5,780
5.769
5,768
5,766
5,766
5,766
5,766
5,766
5,760
5,758
5,758
5,757
5,756
vädjan -0
bön -en
stress -en
inspirationskälla-/?
intervjuare-n
medgivande-/
studentexamen-0
krönika-n
plåga-n
åtskillnad-en
lögn-en
disponent-en
sammanslagning-en
kundkrets-en
brutalitet-en
nämnare-n
karikatyr-en
konsulent-en
nedrustning-en
tobak-en
union-en
disposition-en
intressent-en
tomrum-ef
sportvagn-en
pensel -n
vattenyta-n
lördagskväll-en
skepnad-en
trevnad-en
ryggrad-en
självständighetsförk •
laring -en
studierektor -n
västtysk -en
hushållsarbete -f
oändlighet -en
korv -en
sköterska -n
uppfinnare-n
amanuens -en
husvagn -en
kanin -en
mössa-n
inkomstkälla -n
pubertet-en
distinktion -en
adelsman -en
förevändning -en
avvägning-en
försämring-en
revisor-n
rådhusrätt-en
arbetsförmedling-en
mätare-n
rebell-en
stadshus-ef
partichef-en
plage -n
tulpan-en
småsak -en
förlängning-en
valfrihet -en
avvaktan -0
bränning -en
telefonsamtal -ef
paroll-en
räckhåll -ef
rehabilitering -en
kulturcentrum-ef
match -en
fordring-en
högsäsong -en
turistström -en
amatör -en
arbetsinsats -en
malm -er
betalkurs -en
parkering-en
kompositör-en
5,756
5,756
5,755
5,750
5,746
5,746
5,746
5,745
5,733
5,733
5,733
5,732
5,732
5,727
5,713
5,706
5,698
5,697
5,686
5,680
5,667
5,665
5,665
5,665
5,657
5,656
5,656
5,654
5,654
5,654
5,644
major -en
manifestation-en
yrkesskola -n
skiftning-en
opinionsbildning-en
konstitution-en
siden -et
symfoni -n
delegat-en
grevinna-n
regeringsorgan-ef
skärm-en
arbetarklass-en
avlopp-ef
intermezzo -f
publicitet-en
rådgivning-en
sagesman-en
företal-ef
kompis-en
väska-n
skyltfönster-ef
årtusende-f
hantverk-ef
brud-en
driftskostnad-en
Kubakris-en
krok-ar
ransonering-en
gröt-en
stab-en
ursäkt-en
aktning -en
skrivmaskin -en
konstliv -et
matematiker -n
skaparkraft -en
undantagsfall -ef
gröda -n
livsföring-en
smakprov -ef
aktiebolag -ef
inkomsttagare -n
bostadsområde -t
berättarteknik -en
martyr-en
otur -en
bedömande -f
udd -en
förläggning-en
smörgåsbord-ef
utsläpp-ef
palm-en
sportbil-en
fraktion-en
omställning-en
dagsljus-ef
resande-n
PR-man -en
bråkdel-en
påföljd -en
anlag-ef
inrättande -f
stöt -en
öre -n
atomkraft -en
omsvängning-en
stämpel -n
federation -en
nonsens
egenhet -en
maffia-n
korrespondent -en
följeslagare -n
maktövertagande -f
rustning -en
sortiment -ef
apati -n
batalj-en
drömmare-n
5,449
5,448
5,448
5,448
5,441
5,436
5,436
5,433
5,412
5,410
5,399
5,383
5,382
5,379
5,379
5,379
5,379
5,379
5,375
5,375
5,373
5,368
5,367
5,357
5,352
5,334
5,324
5,321
5,314
5,308
5,303
5,303
5,299
5,299
5,297
5,297
5,297
5,297
5,295
5,290
5,290
5,284
5,280
5,280
5,279
5,279
5,279
5,277
5,277
5,273
5,268
5,259
5,259
5,251
5,245
5,245
5,244
5,244
5,242
5,236
5,236
5,234
5,234
5,228
5,228
5,228
5,225
5,225
5,222
5,222
5,215
5,211
5,209
5,208
5,208
5,206
5,206
5,199
5,199
5,199
144
6,083
6,082
6,082
6,082
6,082
6,079
6,076
6,076
6,071
6,063
6,061
6,061
6,061
6,055
6,050
6,045
6,045
6,041
6,035
6,026
6,021
6,020
6,018
6,015
6,009
6,002
5,997
5,997
5,993
5,965
5,965
5,965
5,965
5,958
5,958
5,958
5,955
5,950
5,950
5,947
5,945
5,944
5,942
5,941
5,642
5,642
5,642
5,639
5,638
5,637
5,622
5,621
5,604
5,604
5,604
5,604
5,598
5,595
5,590
5,590
5,572
5,566
5,563
5,558
5,558
5,556
5,556
5,556
5,552
5,551
5,550
5,541
5,540
5,538
5,534
5,530
5,520
5,520
5,505
5,505
5,503
5,501
5,499
5,491
5,480
5,480
5,475
5,469
5,469
5,468
5,460
5,451
1.1.6.
Enheter per ordklass i basvokabulären • Basi c vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
filminstitut -ef
härlighet -en
trumslagare-«
vindruta -n
utvecklingsarbete-*
ungdomsvårdsskola
-n
skalle-n
bevakning-en
remissdebatt-en
beskattning-en
sfär-en
led 74
central -en
torsk-en
historik-en
bostadsbrist -en
finansiering-en
fotboll-en
handelsman-en
högtidlighet-en
nymodighet-en
passus -en
våda-n
stål-ef
infall-ef
årsbok-er
omskolning-en
prakt-en
hänseende-f
remiss-en
järnverk-ef
framåtskridande-f
klarsignal-en
brådska-n
erövring-en
skuldkänsla-n
försäljare-n
gissning-en
lik-ef
nationalförsamling
-en
tia-n
rasfördom-en
reserv-en
erotik-en
högstadium-ef
Rhodesiafråga-n
medeltal-ef
horn -ef
farkost -en
iscensättning-en
gärningsman -en
skelett -ef
köping -en
hunger -n
landsort-en
diskretion -en
livvakt-en
naivitet -en
upprättelse -n
ecklesiastikdeparte •
men t-ef
strömning-en
staket -ef
fasa -n
förskräckelse -n
lagförslag -ef
olägenhet -en
paprika -n
sjukdomstillstånd -ef
stabilitet -en
lekplats -en
donation -en
förstörelse -n
korståg-ef
oppositionsparti -ef
källmaterial -ef
enskildhet -en
landsortsstad -en
5,199
5,199
5,199
5,199
5,198
pistol-en
silhuett -en
särart-en
antibiotikum -et
krog-en
city -n
elektronik-en
nedfrysning-en
partimedlem-en
gillande -t
mellantid-en
revision-en
parentes-en
agerande -f
gurka-n
jeans
kontorshus -ef
tomtmark-er
vårtermin-en
å-n
bär-ef
universitetsbibliot •
ek -ef
högtalare -n
visit-en
varg-en
terminologi-n
släktskap-ef
konservator-n
sammanhållning-en
sammanstötning-en
högtid-en
avskrivning-en
civilingenjör-en
dike -t
skämt-ef
argumentering-en
inredningsdetalj-en
förstad-en
tunga-n
antydan -0
trötthet-en
artikelserie-n
kläm-en
överinseende -t
nit-ef
pol-en
läkemedel-ef
föreståndare-n
ficka -n
utövare -n
arbetarrörelse-n
hed -en
kommunalval -ef
samlag -ef
flygbas -er
avskaffande-f
pianist -en
vy-n
komfort -en
självändamål -ef
tiotusental-ef
latin-ef
bondgård-en
tillbakablick -en
fragment -ef
parlamentarism -en
skolgång -en
utläggning -en
procession -en
oväder -ef
underkläder
musiklärare -n
vintertid -en
äga -n
1200-tal-ef
kansli -ef
konserthus -ef
spännvidd -en
plenum -0
5,047
5,047
5,047
5,046
5,044
5,034
5,034
5,029
5,029
5,027
5,027
5,027
5,025
5,022
5,022
5,022
5,022
5,022
5,022
5,022
5,021
te-et
skriveri -et
uruppförande -t
exploatör-en
dogm-en
trappsteg -et
beslutsamhet-en
fästmö-n
fysiker-n
förflyttning-en
sandstrand-en
förutsägelse-n
befrielsekrig-ef
idol -en
inlopp-ef
accent-en
final -en
träff-en
utsäde -t
koreograf-en
lärjunge -n
publikation-en
ratt -en
leksak-en
omväg-en
psykiatri-n
teaterliv-ef
brottsling-en
produktivitet-en
emission-en
läroverk-ef
instruktör-en
vapensystem-ef
hänförelse -n
skattehöjning-en
utredare-n
kusin-en
instinkt-en
snabbköp-ef
bov-en
publicering -en
österrikare-n
invektiv-ef
foder-ef
teknologi-n
sill-en
kvarn-en
självbedrägeri-ef
laborator-n
planta -n
edition -en
skrivare-n
brons -en
forntid -en
lokalisering -en
standardhöjning -en
särling-en
bälte -t
skärpning-en
skyskrapa -n
flygbolag -ef
damm-ef
sommardag-en
exteriör-en
julafton -en
odlare -n
sport -en
djävul -en
förordning -en
livsglädje -n
motvikt -en
fritidshus -ef
maning -en
porslin -ef
raritet -en
veto -t
centimeter -n
folkhem -ef
generalisering -en
aktstycke -t
4,853
4,848
4,848
4,843
4,843
4,843
4,841
4,841
4,841
4,841
4,841
4,839
4,836
4,836
4,836
4,834
4,834
4,834
4,832
4,832
4,825
4,825
4,825
4,824
4,820
4,819
4,819
4,818
4,816
4,813
4,813
4,813
4,813
4,812
4,806
4,806
4,802
4,799
4,795
4,788
4,785
4,785
4,776
4,775
4,773
4,773
4,765
4,765
4,763
4,763
4,760
4,759
4,758
4,758
4,758
4,758
4,758
4,753
4,753
4,752
4,752
4,749
4,749
4,729
4,729
4,729
4,729
4,725
4,725
4,725
4,725
4,725
4,725
4,725
4,725
4,125
4,723
4,723
4,723
4,722
överläkare -n
berättigande -t
gravyr -en
journalistik-en
näve-n
dansös -en
vattendomstol-en
etta-n
kaross-en
grundforskning-en
beståndsdel-en
minnesmärke -t
misshandel-n
monopol -et
spekulant-en
undanflykt-en
dödläge -f
opus-ef
rättssal-en
uppvaktning-en
trio-n
borgen-0
tjeck -en
vokabulär-en
dialekt-en
flora-n
separatutställning
-en
öststat-en
könsroll-en
bukett-en
kartong-en
vas-en
era-n
soppa -n
kassör-en
utstrålning-en
hopplöshet-en
areal-en
rollista-n
sektion -en
tablå-n
hiss-en
råtta-n
ens
detaljhandel-n
industrialisering-en
attentat-ef
talarstol-en
fat -ef
frid -en
torka-n
besynnerlighet -en
funktionär -en
kuriositet -en
skymundan
stadsmiljö-n
tank -ar
pirat-en
motsägelse -n
kulturhistoria -en
högerman-en
konsumentupplysni •
ng -en
vägvisare -n
iakttagare -n
omöjlighet -en
partitur -et
reningsverk -ef
delning -en
förbrytelse -n
dualism -en
högerledare -n
uppdragsgivare -n
enkät -en
byggherre-n
förnimmelse -n
härjning -en
utfall -ef
kypare -n
4,717
4,716
4,716
4,716
4,716
4,710
4,704
4,694
4,694
4,692
4,689
4,689
4,687
4,687
4,687
4,687
4,678
4,678
4,678
4,675
4,672
4,668
4,668
4,664
4,663
4,663
handske -n
polisstation -en
uppbrott-ef
motto -t
kult-er
teologi -n
rival-en
ögonbryn-ef
dåd-ef
grus-ef
teaterföreställning
-en
medalj-en
ovisshet -en
slit-ef
svärfader-n
mods -ef
emigrant-en
snitt-ef
uppbåd-ef
världsorganisation
-en
konspiration -en
lastning-en
sensualism-en
veterinär-en
1860-tal-ef
bevarande -t
bildkonst-en
d-moll
lamm-ef
metamorfos-en
människotyp-en
spira-n
vetskap-en
brottslighet-en
tonår-ef
atom-en
brottstycke-f
dåtid-en
filmregissör -en
gruvarbetare-n
italienska-n
kompani-ef
måtto
oordning-en
ordspråk-ef
beläggning-en
bruksanvisning-en
vicepresident -en
banan -en
underhandling-en
beskickning -en
fosterland -ef
studieår -ef
körning -en
automatik-en
byggnadsstyrelse -n
levebröd-ef
parasit -en
drätselkammare -n
stiftelse-n
autenticitet-en
tallrik-en
ålderdom -en
damm -en
gymnastik -en
utsiktspunkt -en
föredöme -f
hövding -en
gymnastiksal -en
lönsamhet -en
språkrör -et
helg -en
titelroll -en
kiosk-en
assistent -en
anhopning -en
rock -en
spion -en
4,517
4,517
4,517
4,515
4,512
4,500
4,485
4,485
4,474
4,474
7 - 7 1 3 4 1 7 NF O 2
5,185
5,183
5,182
5,182
5,177
5,176
5,176
5,174
5,174
5,172
5,171
5,170
5,170
5,170
5,170
5,170
5,170
5,170
5,169
5,169
5,167
5,158
5,157
5,157
5,156
5,153
5,150
5,150
5,150
5,150
5,150
5,145
5,142
5,142
5,141
5,134
5,127
5,113
5,113
5,113
5,111
5,110
5,097
5,095
5,095
5,087
5,087
5,079
5,079
5,075
5,072
5,072
5,072
5,072
5,071
5,071
5,068
5,068
5,068
5,068
5,068
5,068
5,068
5,068
5,057
5,052
5,052
5,052
5,052
5,048
5,047
5,047
5,021
5,021
5,012
5,011
5,011
5,010
5,005
5,005
5,004
4,998
4,996
4,990
4,990
4,990
4,985
4,984
4,978
4,975
4,969
4,966
4,964
4,964
4,964
4,963
4,963
4,956
4,952
4,945
4,934
4,931
4,907
4,906
4,906
4,905
4,900
4,897
4,892
4,883
4,883
4,882
4,876
4,876
4,876
4,875
4,875
4,865
4,864
4,864
4,864
4,859
4,859
4,859
4,859
4,856
4,856
4,856
4,856
4,854
4,663
4,663
4,661
4,660
4,660
4,659
4,649
4,649
4,646
4,640
4,625
4,613
4,608
4,608
4,608
4,607
4,597
4,596
4,595
4,592
4,587
4,587
4,583
4,579
4,579
4,577
4,577
4,577
4,577
4,577
4,575
4,564
4,560
4,557
4,557
4,555
4,549
4,548
4,548
4,548
4,548
4,548
4,539
4,532
4,532
4,532
4,532
4,530
4,524
4,524
4,523
4,521
4,474
4,474
4,474
4,474
4,474
4,472
4,461
4,461
4,461
4,461
4,450
4,450
4,450
4,450
4,448
4,448
4,448
4,448
4,448
4,448
4,448
4,448
4,448
4,438
4,436
4,436
4,436
4,436
4,436
4,436
4,436
4,436
4,436
4,436
4,436
4,432
4,432
4,432
4,431
4,422
4,422
4,422
4,422
4,420
4,418
4,418
4,412
4,412
4,402
4,401
4,392
4,392
4,392
4,379
4,379
4,379
4,377
4,376
4,374
4,374
4,374
4,371
4,368
4,367
4,364
4,361
4,361
4,361
145
1.1.6.
Enheter per ordklass i bas vokabulären • Ba sic vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
frukost -en
tidsfråga-«
4,359
4,359
ballad -en
samhörighet
4,190
4,190
gevär -et
kapitalist
4,039
4,038
in
en
36,65
32,46
utvandring-en
ost -en
tomat-en
femtedel-ar
4,359
4,353
4,353
4,347
utkomst -en
mynt-ef
centralkommitté-«
familjemedlem-en
4,186
4,185
4,174
4,172
motkandidat -en
nyckelroll-en
4,038
4,037
4,037
4,037
der
san
man
die
29,87
27,27
22,01
20,73
dokumentation-en
majestät-ef
understöd-ef
fascism-en
krön-ef
matbord-ef
raid-en
sammanbrott-ef
antagonist-en
appell-en
fåfänga-n
kärra-n
liknelse-n
monarki-n
översvämning-en
bädd-en
framstöt-en
4,342
4,342
4,342
4,340
4,340
4,340
4,340
4,339
4,338
4,338
4,338
4,338
4,338
4,338
4,338
4,336
4,336
liberalism-en
priskrig -et
estetik-en
novellsamling-en
åtagande -t
övertag-ef
tidningsartikel-n
fritidsbebyggelse-n
sadel-n
votering-en
barock-en
dödlighet-en
överfall-ef
årstid-en
övervakare-n
tidsålder-n
befattningshavare-n
4,172
4,172
4,169
4,169
4,169
4,169
4,168
4,167
4,158
4,150
4,148
4,148
4,148
4,146
4,140
4,137
4,137
bilolycka-n
fasthet-en
jordbrukspolitik-en
konstgalleri-ef
människoöde -t
svensk-amerikan-en
typografi -n
ultimatum-ef
yrkesskicklighet-en
fiskeläge -f
simbassäng-en
tillbehör-ef
80-tal-ef
dyrgrip-en
farvatten-ef
foajé-n
kuvert-ef
4,034
4,034
4,034
4,034
4,034
4,034
4,034
4,034
4,034
4,030
4,030
4,030
4,026
4,026
4,026
4,026
4,026
don
university
du
und
to
des
madame
å
you
it
los
les
on
las
street
angeles
di
20,62
19,19
17,65
16,82
16,55
16,13
16,12
15,05
13,69
13,43
13,18
12,87
11,88
11,70
11,34
11,07
11,01
upprättande-f
dignitet-en
merit-en
uppslagsverk-ef
socialstyrelse-n
ondska-n
4,336
4,335
4,335
4,335
4,334
4,330
skam-en
klack-en
antisemitism-en
räv-en
introduktion-en
bostadshus-ef
4,137
4,128
4,120
4,117
4,116
4,115
levnadsvana-n
vidskepelse-n
ärlighet-en
cigarr-en
psykoanalys-en
borgare-n
4,026
4,026
4,026
4,021
4,020
4,020
royal
is
for
art
galerie
my
upprop-ef
gobeläng-en
urna-n
överingenjör-en
proletariat-ef
skjorta-n
neuros-en
tillhörighet-en
användande -t
symptom-ef
klunga -n
sträck -et
bombning-en
kännetecken-ef
kapell-ef
partisekreterare -n
skolbänk -en
riktighet-en
4,330
4,329
4,329
4,329
4,328
4,322
4,310
4,309
4,307
4,304
4,298
4,298
4,291
4,291
4,289
4,286
4,286
4,279
förfalskning-en
miss-er
trossats-en
blus-en
lera-n
nejd-en
nolla-n
naturvetare-n
smålänning-en
sonson-en
swimmingpool-en
avloppsvatten -ef
algerier -n
avkall-ef
gangster-n
inskription -en
livsmedelsbutik -en
ljusning-en
4,106
4,106
4,106
4,104
4,104
4,104
4,104
4,103
4,103
4,103
4,103
4,099
4,094
4,094
4,094
4,094
4,094
4,094
lina-n
förteckning 'ek
hållpunkt-en
läxa-n
pentry-f
prisstegring-en
semesterfirare -n
bekvämlighet-en
fälttåg-ef
förtröstan-0
sinnelag-ef
täthet -en
utställare-n
utvikning-en
återgivande-f
a -ef
arbetsmetod -en
drabbning-en
4,018
4,016
4,016
4,016
4,016
4,016
4,016
4,015
4,015
4,015
4,015
4,015
4,015
4,015
4,015
4,014
4,014
4,014
bagatell -en
domkyrka-n
optimist-en
sydväst -en
etik-en
forskningsresultat-ef
gendarm-en
byråchef-en
exponent-en
utlösning -en
yttrandefrihet-en
saknad-en
förströelse -n
jordmån-en
skimmer -ef
värdfolk -ef
handskrift -en
adel-n
särdrag-ef
misär-en
4,279
4,279
4,279
4,279
4,276
4,276
4,276
4,271
4,260
4,260
4,251
4,250
4,247
4,247
4,247
4,247
4,247
4,245
4,245
4,241
pil -en
poliskonstapel-n
vitbok-er
västerland -ef
växelspel-ef
ört-en
diktning-en
krigsfartyg-ef
söm-en
loge -er
meningsutbyte-f
mångsidighet-en
skomakare -n
byggnadskonst-en
frontlinje -n
humanitet -en
naivism -en
studieresa-n
triangel-n
vardagsspråk-ef
4,094
4,094
4,094
4,094
4,094
4,094
4,092
4,092
4,092
4,091
4,091
4,090
4,079
4,072
4,072
4,072
4,072
4,072
4,072
4,072
eloge -n
fåra-n
retorik-en
uppehälle -f
ovilja-n
Vietnamkrig-ef
motåtgärd-en
tunna-n
inbrott-ef
handfull
rabatt-en
årsavgift-en
företagsledning -en
dieselmotor-n
4,014
4,014
4,014
4,014
4,013
4,013
4,010
4,010
4,004
4,003
4,003
4,002
4,002
4,002
spårvagn-en
länsman -en
testamente -t
dotterbolag-ef
jubileum-ef
förvärv-ef
tabell -en
teaterstycke-f
inlandsis-en
prisnivå-n
vårdplats-en
valutafond -en
moderland -ef
4,241
4,241
4,231
4,222
4,221
4,214
4,214
4,214
4,213
4,213
4,213
4,209
4,200
övningsämne -t
raseri -ef
ritual-en
vibration-en
kriminalitet-en
utvecklingsmöjligh •
et -en
folkmassa -n
kamrer-n
småföretagare-n
anblick-en
gås -en
konservatism -en
4,072
4,068
4,068
4,068
4,053
146
-en
4,053
4,052
4,051
4,051
4,045
4,045
4,041
-en
strykning -en
herde -n
1.1.6.13.
Utländska enheter (**)
Non-Swedish units (**)
de
the
new
of
von
la
and
le
I
a
sir
229,9
213,1
159,5
108,0
95,18
77,98
48,14
47,36
40,58
39,48
38,35
Enhet
Fmod
1.1.6.14.
Verb (v^)
Verbs (vb)
är
ha -de
vara -0
kunna-de
ska-e
få -0
bli -0
komma -0
göra -de
finna -0
ta -0
säga -de
gå-0
ge -0
se -0
14684
12237
6732
6124
4285
3995
3682
3237
2640
2536
1889
1875
1834
1761
1523
10,20
9,947
9,780
9,578
9,117
8,995
måste
vilja-e
stå -0
visa -ad
böra-de
gälla-de
1198
1184
958,0
878,4
841,4
838,2
avenue
et
me
das
international
American
west
rue
el
theatre
love
time
press
over
hotel
baby
by
city
8,970
8,921
8,881
8,693
8,521
8,102
7,525
7,200
6,941
6,686
6,467
6,081
6,061
5,942
5,860
5,857
5,843
5,751
ligga -0
hålla-0
börja -ad
tycka-fe
anse-0
låta-0
veta-fe
tala -ad
skriva-0
känna-de
tro-dd
höra -de
följa-de
behöva-de
tänka-fe
sätta -fe
ställa -de
bygga-de
801,5
790,8
732,6
696,4
640,1
604,7
600,1
599,5
592,9
577,7
534,1
525,5
513,4
508,2
485,3
479,8
470,2
445,2
van
stones
public
rolling
lady
saint
an
council
museum
all
high
costa
som
star
science
what
general
fUr
war
5,722
5,624
5,414
5,414
5,379
5,255
5,206
5,196
5,021
4,883
4,788
4,781
4,741
4,719
4,680
4,670
4,448
4,432
4,379
4,347
kalla -ad
använda-de
lägga-de
spela -fe
betyda-de
öka -ad
leva-de
dra-0
söka-fe
försöka -fe
lämna-ad
fortsätta-fe
räkna -ad
slå-0
lyckas -ad
lära -de
vänta -ad
innebära-0
ske-dd
leda-de
437,4
428,2
417,6
413,4
413,3
405,7
396,4
390,0
381,7
380,9
368,5
359,4
354,6
351,2
346,8
343,3
343,1
337,9
337,8
330,3
post
your
society
national
Swedish
book
state
il
story
club
British
with
4,335
4,329
4,270
4,172
4,150
4,103
4,094
4,092
4,086
4,038
4,015
4,014
arbeta-ad
sitta -0
skapa-ad
läsa-fe
föra-de
berätta-ad
förklara -ad
mena -ad
välja-de
röra-de
hoppa -ad
bero -dd
nå -dd
329,1
323,7
322,3
317,5
310,4
304,2
303,0
301,5
290,1
277,5
268,7
267,4
266,2
we
1.1.6.
Enheter per ordklass i basvokabulären • Ba sic vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
heta-fe
nämna -de
utgöra -de
verka -ad
hända -de
kräva -de
svara -ad
bära-0
köpa-fe
möta-fe
betrakta -ad
förstå-0
töras-de
växa-te
sakna -ad
bestå-0
bruka -ad
förekomma-0
uppleva-de
samla -ad
förefalla-0
äga-de
tvinga -ad
fylla-de
omfatta -ad
fråga -ad
intressera -ad
hinna-0
driva-0
hjälpa-fe
diskutera -ad
ägna -ad
skilja-de
likna -ad
falla -0
hävda -ad
utveckla -ad
vinna-0
stiga-0
bestämma-de
bo -dd
bilda -ad
betala -ad
resa -fe
handla -ad
utnyttja -ad
fungera -ad
bryta -0
konstatera -ad
avse-0
stanna -ad
önska -ad
råda-de
förlora -ad
presentera -ad
genomföra-de
klara -ad
utföra-de
avgöra-de
tillhöra-de
kosta -ad
acceptera -ad
närvara -0
behandla -ad
bidra-0
räcka-fe
ingå-0
vända-de
öppna -ad
sälja-de
innehålla-0
pågå-0
framhålla -0
tillåta-0
döma-de
studera -ad
våga -ad
bereda -de
flytta -ad
särskilja-de
264,5
262,7
254,0
252,8
246,0
245,3
240,9
238,8
234,6
233,3
229,2
227,7
225,6
225,2
225,2
220,7
209,8
209,3
208,3
203,8
202,7
198,0
197,1
196,2
192,2
192,0
191,9
186,6
179,7
179,7
179,6
178,5
174,3
173,8
172,5
171,5
171,2
170,8
170,0
168,0
166,8
165,8
163,6
163,6
161,1
160,0
155,9
155,4
154,6
154,2
152,9
152,3
151,3
150,6
148,8
147,9
147,8
147,5
146,7
145,6
145,1
143,9
143,6
143,4
141,5
140,9
140,8
138,7
138,0
137,7
137,4
137,1
134,7
133,6
132,9
132,3
132,2
132,2
132,1
131,2
påstå-0
glömma -de
befinna-0
beträffa-ad
inleda -de
representera-ad
träffa-ad
synas-fe
besluta -ad
förena -ad
minska-ad
medföra-de
övertyga -ad
anställa-de
skildra -ad
väcka-fe
försvinna -0
begränsa-ad
märka-fe
dela-ad
lösa-fe
planera-ad
erbjuda-0
hitta-ad
bjuda-0
upptäcka-fe
dominera -ad
locka -ad
föda-de
motsvara -ad
undra-ad
framföra-de
framstå-0
hänga-de
inträffa -ad
åstadkomma-0
köra-de
passa-ad
hämta -ad
placera-ad
lysa -fe
skaffa -ad
skjuta-0
fatta -ad
måla-ad
hindra-ad
dö-0
understryka -0
begära-de
påpeka-ad
delta-0
starta -ad
ordna-ad
uttrycka-fe
avslöja -ad
föreslå-0
ändra -ad
prägla-ad
beröra-de
minna-de
beteckna-ad
existera -ad
råka -ad
hota -ad
meddela -ad
utgå-0
framträda-de
föreligga-0
höja-de
drabba -ad
redovisa -ad
publicera-ad
påverka -ad
koncentrera -ad
uppstå-0
avsluta-ad
jämföra-de
beräkna -ad
besöka-fe
uppfatta -ad
130,7
130,6
130,2
129,7
129,6
127,5
126,2
125,4
125,0
124,1
123,8
123,8
121,4
118,2
118,1
118,1
117,5
117,1
116,2
116,1
116,1
114,9
114,2
113,4
113,3
113,2
112,6
112,6
112,5
111,5
109,6
108,4
107,5
106,3
105,6
105,4
105,0
104,7
104,6
103,7
103,4
103,3
100,7
100,6
99,64
99,60
99,57
99,30
98,76
98,54
98,17
97,93
97,43
97,31
97,20
95,44
94,67
94,27
94,06
93,63
93,61
92,94
92,87
92,50
92,24
92,20
91,66
90,09
89,95
89,85
89,17
88,88
88,43
88,16
87,97
87,07
87,01
86,93
86,49
86,45
gripa -0
satsa -ad
syssla-ad
äta -0
inse -0
förvandla-ad
må-«
sprida-0
spänna-de
flyga-0
anta-0
rädda -ad
tjäna-ad
te-dd
beskriva-0
släppa-fe
uppge -0
peka-ad
återvända-de
tillämpa -ad
ange-0
lida-0
införa-de
sjunga-0
engagera -ad
uppta-0
förbereda-de
framgå-0
sluta 75
skicka-ad
be-0
inta-0
kasta -ad
sända-de
bedöma -de
uppträda-de
sjunka-0
förbli-0
gifta-fe
sköta-fe
stödja -de
bevara -ad
dröja-de
pröva -ad
rikta -ad
uttala -ad
erkänna-de
förbättra -ad
notera -ad
komplettera-ad
klä-dd
rymma -de
betona -ad
titta -ad
låna -ad
hamna-ad
ersätta-fe
lova 'lå
återkomma-0
påminna-de
belysa-fe
förse -dd
täcka -fe
upprepa-ad
fara-0
variera-ad
lyssna-ad
vägra -ad
skydda -ad
slippa-0
passera -ad
utge-0
undvika -0
teckna -ad
antyda-de
älska -ad
erinra -ad
tyda -de
imponera -ad
dölja-de
86,12
86,07
85,87
85,83
85,83
85,76
85,71
85,41
85,20
85,10
84,44
84,05
81,52
81,51
81,10
81,08
80,56
80,47
80,18
80,13
79,80
79,68
79,29
79,27
79,16
79,03
79,02
78,90
77,87
77,75
77,51
77,01
76,87
76,26
76,04
76,01
75,89
75,62
75,32
75,18
75,03
74,97
74,70
74,53
74,29
73,70
73,41
73,39
72,87
72,62
72,23
72,23
70,76
70,38
70,36
70,02
69,96
69,77
69,53
69,52
69,23
68,07
67,88
67,76
67,32
67,29
66,90
66,82
66,37
66,05
65,91
65,90
65,81
65,56
65,01
64,18
64,04
63,73
63,71
63,50
tillfredsställa -de
komplicera -ad
vila -ad
tillägga -de
överta -0
uppnå -dd
kämpa-ad
tränga-de
framställa-de
motivera-ad
inställa-de
förflyta-0
förmå-dd
erhålla-0
nöja-de
byta-fe
markera -ad
skära-0
trycka-fe
stänga-de
medge-0
stoppa-ad
blanda-ad
sluta-ad
behålla-0
organisera-ad
rekommendera-ad
stimulera -ad
återstå-0
förutsätta-fe
motsätta-fe
utsätta-fe
åka-fe
förändra-ad
uppmärksamma -ad
sammanlägga-de
bedriva-0
tolka-ad
glädja-de
färga -ad
fälla -de
återfinna -0
utesluta-0
löpa -fe
förmedla -ad
plocka -ad
knyta-0
föregå -0
företa-0
dyka-0
misslyckas-ad
skada -ad
producera-ad
fånga -ad
försäkra -ad
uppgå-0
utarbeta-ad
fordra-ad
träda-de
bortse-0
kontrollera-ad
utkomma -0
rösta -ad
tillverka-ad
flyta-0
förbjuda-0
rycka-fe
upphöra-de
vandra-ad
fly -dd
överraska -ad
reagera -ad
fascinera -ad
anklaga -ad
växla-ad
isolera -ad
leverera-ad
avstå -0
brista-0
behärska -ad
63,47
63,17
63,08
62,94
62,43
62,41
62,21
61,29
61,29
60,73
60,70
60,55
60,29
60,26
60,22
60,21
60,03
59,57
59,47
59,38
59,33
59,26
59,10
58,89
58,56
58,36
58,34
58,21
58,02
57,92
57,77
57,37
57,33
56,78
56,64
56,28
56,21
56,20
56,16
56,12
55,98
55,98
55,88
55,67
55,63
55,52
55,18
54,62
54,53
54,51
54,47
54,40
54,16
54,14
54,04
53,79
53,04
52,89
52,70
52,67
52,64
52,63
52,60
52,51
52,07
52,05
51,96
51,58
51,52
51,37
51,33
50,96
50,86
50,80
50,72
50,57
50,51
50,46
50,36
49,99
fastställa-de
vittna-ad
grunda -ad
citera-ad
inbjuda -0
genomgå -0
styra-de
tillkomma-0
stöta-fe
omtala -ad
förstöra-de
fundera -ad
återge-0
föreställa-de
anpassa -ad
omge-0
ansluta -0
lyda-de
bränna-de
binda-0
illustrera-ad
hysa-fe
föredra-0
stärka-fe
överdriva-0
skrämma-de
överge-0
bekräfta-ad
karakterisera-ad
avancera -ad
handikappa-ad
ana -ad
bevisa-ad
hälsa-ad
förvåna -ad
översätta-fe
övergå-0
uppföra-de
skifta -ad
Våga-de
anföra -de
undersöka -fe
förneka -ad
etablera -ad
uppskatta -ad
ringa-de
leka-fe
orka -ad
överlämna -ad
upplysa-fe
sänka-fe
förverkliga -ad
begå-0
fästa-fe
sträcka -fe
demonstrera-ad
medverka-ad
springa-0
kommentera -ad
hänvisa -ad
lyfta-fe
beundra -ad
misstänka -fe
utvidga -ad
formulera -ad
undgå-0
vidta-0
anmäla-de
framlägga-de
befria-ad
beställa-de
vidga -ad
utforma -ad
döda -ad
klaga -ad
inrikta-ad
fira -ad
grundlägga -de
kvalificera -ad
prata -ad
49,90
49,65
49,57
48,96
48,79
48,73
48,64
48,26
48,05
47,88
47,85
47,54
47,44
47,16
47,15
47,06
46,95
46,85
46,83
46,42
46,38
46,31
46,08
45,96
45,80
45,79
45,77
45,64
45,46
45,24
45,18
45,12
44,98
44,41
44,41
44,32
44,25
44,16
44,12
44,09
44,05
44,02
43,93
43,54
43,23
43,02
42,93
42,86
42,84
42,83
42,76
42,61
42,35
42,13
42,04
41,76
41,75
41,56
41,37
41,12
41,04
40,96
40,92
40,60
40,47
40,41
40,39
40,35
39,93
39,81
39,71
39,57
39,42
39,40
39,32
39,24
38,78
38,70
38,61
38,24
147
1.1.6.
Enheter per ordklass i basvokabulären • Basic vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
oroa -ad
blåsa-fe
utöva -ad
skärpa-fe
klippa-fe
roa -ad
syfta -ad
försvara-ad
sysselsätta -fe
forma -ad
förlägga -de
rulla -ad
störa -de
vålla -ad
avgå-0
frukta -ad
sluta-0
förtjäna -ad
tillgodose -0
pressa -ad
tåla-de
vistas -ad
sova-0
utse-0
förmoda -ad
begåva -ad
angripa-0
koka-fe
förhindra -ad
ingripa -0
le-0
sticka-0
strida-0
uppmana -ad
lämpa -ad
redogöra-de
inspirera -ad
sammanfatta -ad
utspela -ad
sväva -ad
drömma-de
överföra-de
tappa -ad
trivas-de
motta-0
tillbringa -ad
angå-0
tillsätta-fe
basera -ad
framkalla -ad
utlösa-fe
avvisa-ad
vederbör-de
stjäla-0
förnya -ad
glida-0
tilltala -ad
utbilda -ad
kritisera -ad
reducera -ad
närma -ad
odla -ad
tacka -ad
mäta-fe
ifrågasätta-fe
förhålla-0
stryka-0
ämna -ad
överleva-de
segla -ad
godkänna-de
ena -ad
dricka-0
överväga-de
fördela -ad
stämma-de
lura -ad
avbryta-0
rapportera -ad
resultera -ad
38,13
37,71
37,49
37,30
37,26
37,07
36,93
36,79
36,69
36,57
36,52
36,47
36,36
36,33
36,13
35,80
35,75
35,71
35,65
35,61
35,53
35,44
35,26
35,23
35,08
34,88
34,48
34,45
34,43
34,38
34,19
33,89
33,85
33,78
33,71
33,54
33,39
33,13
33,08
33,04
32,98
32,97
32,94
32,86
32,75
32,68
32,59
32,53
32,35
32,34
32,32
32,21
32,18
32,18
32,17
32,05
31,94
31,86
31,75
31,53
31,31
31,25
31,25
31,11
31,08
31,04
30,99
30,86
30,44
30,43
30,35
30,31
30,23
30,19
30,09
30,08
30,07
30,03
30,02
29,92
spara -ad
förtjusa -te
föranleda -de
fängsla -ad
spränga -de
uppröra-de
avlida-0
spåra-ad
uppfylla -de
skymta -ad
krossa -ad
leta -ad
offra -ad
utrusta -ad
dirigera-ad
splittra -ad
arrangera -ad
hyra-de
försumma -ad
dansa-ad
underteckna-ad
orsaka -ad
lita-ad
rusta-ad
spegla-ad
upprätthålla -0
anlägga-de
inskränka-fe
rita -ad
berättiga -ad
verkställa-de
skänka-fe
gömma-de
yttra -ad
ropa-ad
anlända-de
servera -ad
blomma-ad
orientera -ad
bosätta-fe
importera -ad
realisera -ad
påbörja -ad
tända-de
skratta-ad
löna-ad
återställa-de
tillföra-de
garantera -ad
överväldiga-ad
mörda-ad
utöka-ad
inviga-de
vårda-ad
bry-dd
frigöra-de
tjänstgöra-de
kombinera-ad
observera-ad
störta-ad
laga-ad
såra -ad
bege-0
signera-ad
skaka -ad
efterlysa-fe
fresta -ad
balansera -ad
konkurrera-ad
tilltaga-0
analysera -ad
bringa-ad
protestera -ad
gissa -ad
förbinda 'in
upplägga-de
koppla -ad
utmärka-fe
avsätta-fe
tveka -ad
29,91
29,89
29,84
29,78
29,76
29,70
29,68
29,61
29,52
29,34
29,01
28,98
28,86
28,81
28,75
28,71
28,70
28,66
28,65
28,65
28,61
28,60
28,56
28,53
28,52
28,50
28,45
28,36
28,33
28,22
28,20
28,11
28,09
28,05
27,98
27,93
27,65
27,63
27,59
27,55
27,44
27,43
27,29
27,18
27,15
27,13
27,11
26,99
26,80
26,75
26,62
26,61
26,60
26,56
26,44
26,40
26,33
26,30
26,29
26,17
26,15
26,14
26,07
26,00
25,88
25,85
25,71
25,64
25,51
25,49
25,46
25,27
25,26
25,21
24,97
24,94
24,69
24,69
24,68
24,65
varna -ad
böja -de
dämpa-ad
underlätta -ad
besvara -ad
betvivla -ad
sammanhänga -de
reservera -ad
sörja -de
sträva -ad
upprätta -ad
komponera-ad
umgås -0
förutse -0
njuta-0
påvisa -ad
granska-ad
utbreda-de
döpa -te
avvika-0
utlova-ad
beröva-ad
rätta-ad
uppehålla-0
smaka -ad
godta -0'
begripa-0
underhålla-0
irritera -ad
förstärka -te
slåss-0
slopa-ad
bibehålla-0
gestalta -ad
företräda-de
riva-0
utbygga-de
agera -ad
svänga -de
strömma -ad
övervinna-0
betinga-ad
bekämpa-ad
besvära-ad
inrymma-de
inge-0
prisa -ad
utreda-de
identifiera -ad
förenkla -ad
klarlägga-de
registrera-ad
hylla -ad
deklarera -ad
invända-de
fullborda -ad
slita-0
inblanda-ad
beklaga-ad
fullfölja-de
tvivla-ad
svepa-fe
inträda-de
uppmuntra-ad
reta-ad
reparera-ad
riskera -ad
iaktta-0
undervisa-ad
överträffa-ad
erövra -ad
lansera-ad
tillskriva-0
konstruera-ad
definiera-ad
tillgripa-0
avge-0
informera-ad
åta-0
eliminera -ad
24,63
vädja -ad
24,59 rinna
-0
24,41
beakta -ad
24,39
förlänga -de
24,20
debutera -ad
24,11
hejda -ad
24,01
uppvisa-ad
23,91
lasta-ad
23,90
förvärva -ad
23,88
vika-0
23,79
bevaka-ad
23,62
fördöma-de
23,54
främja -ad
23,54
åtfölja -de
23,54
anknyta-0
23,44
avskaffa -ad
23,40
utfärda -ad
23,38
avlösa-fe
23,29
alliera -ad
23,29
uppställa-de
23,25
jaga-ad
23,22
författa -ad
23,19
transportera -ad
23,18
skissera-ad
23,07
brinna-0
22,98
segra -ad
22,95
rida-0
22,92
fastslå-0
22,91
sammanfalla -0
22,90
andas -ad
22,80
utsända-de
22,76
möjliggöra-de
22,55
påträffa-ad
22,52
fördubbla -ad
22,52
infinna-0
22,42
mista-fe
22,39
erfara-0
22,37
resonera-ad
22,27
gynna -ad
22,26
rasa -ad
22,19
gräva-de
22,14
svika-0
22,11
fördjupa-ad
22,06
packa-ad
22,04
anslå-0
22,02
prestera-ad
21,93
sikta-ad
21,90
suga-0
21,89
eftersträva-ad
21,89
samarbeta-ad
21,71
tillmäta-fe
21,69
uppenbara-ad
21,68
förebygga-de
21,63
uppskjuta-0
21,62
kväva-de
21,58
fastna-ad
21,58
inrätta -ad
21,54
gilla-ad
21,43
krypa-0
21,38
bearbeta -ad
21,38
chockera-ad
21,30
underkasta-ad
21,30
motverka-ad
21,25
utebli-0
21,23
bemöta-fe
21,21
begagna-ad
21,11
integrera -ad
21,06
förälska-ad
21,01
smälta-fe
20,99
värdera -ad
20,92
tävla-ad
20,82
utvälja-de
20,73
åberopa-ad
20,70
förestå-0
20,64
utmana-ad
20,56
inneha-de
20,48
tendera-ad
20,40
stegra -ad
20,40
förvara-ad
20,40
fixera -ad
20,35
20,32
20,27
20,13
20,02
19,97
19,92
19,81
19,70
19,65
19,63
19,61
19,60
19,57
19,49
19,36
19,17
19,11
19,08
19,00
18,99
18,92
18,83
18,82
18,73
18,68
18,62
18,58
18,48
18,45
18,45
18,38
18,36
18,27
18,26
18,19
18,18
18,16
18,05
18,04
18,00
17,88
17,87
17,85
17,84
17,80
17,79
17,60
17,60
17,59
17,56
17,55
17,53
17,49
17,49
17,43
17,43
17,39
17,31
17,20
17,19
17,14
17,09
17,09
17,09
17,08
17,08
17,02
16,97
16,95
16,84
16,83
16,81
16,74
16,71
16,69
16,67
16,66
16,62
16,62
initiera -ad
investera -ad
inköpa-fe
fiska -ad
förhandla -ad
tilldela -ad
klargöra-de
fotografera-ad
förknippa -ad
filma-ad
duka-ad
avlägsna-ad
bada -ad
reda -de
urskilja-de
promenera-ad
datera -ad
anteckna -ad
referera -ad
längta-ad
säkra -ad
återgå-0
inreda-de
vara -ad
vänja-de
träna -ad
kvarstå-0
försämra -ad
trampa -ad
känneteckna -ad
tröttna-ad
detaljera -ad
tillgå-0
släpa -ad
expandera-ad
underlåta-0
raffinera-ad
mana -ad
slänga -de
avspänna-de
utplåna-ad
prova -ad
utpeka-ad
sammansätta-fe
bromsa-sld
konfrontera-ad
föråldras-ad
försätta'ds
uppsöka-fe
inkalla-ad
rusa-ad
kompensera -ad
mobilisera-ad
beskylla-de
bevittna -ad
utnämna-de
bekymra-ad
korsa-ad
försvaga-ad
försörja-de
öva-ad
bota-ad
omsätta-fe
efterlämna-ad
låtsa-ad
uppkomma-0
stråla -ad
mönstra -ad
förflytta -ad
uppdela -ad
omvända-de
breda-de
sammanföra-de
insätta-fe
tömma-de
rubba-ad
besitta-0
svälla-de
lätta-ad
renodla -ad
16,61
16,58
16,54
16,52
16,51
16,44
16,43
16,40
16,36
16,35
16,31
16,30
16,23
16,21
16,16
16,15
16,07
16,02
16,01
15,94
15,87
15,86
15,85
15,83
15,82
15,77
15,76
15,75
15,72
15,70
15,70
15,66
15,65
15,61
15,56
15,56
15,52
15,51
15,39
15,32
15,29
15,25
15,15
15,00
14,97
14,87
14,86
14,86
14,77
14,73
14,72
14,59
14,58
14,58
14,55
14,49
14,41
14,41
14,40
14,34
14,25
14,24
14,20
14,19
14,16
14,16
14,15
14,09
14,09
14,01
13,87
13,87
13,86
13,81
13,79
13,71
13,69
13,68
13,65
13,63
148
1.1.6. Enheter per ordklass i basvokabulären • Basic vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
annonsera -ad
introducera -ad
tiga-0
tillfråga -ad
utsträcka -te
avfärda -ad
övervaka -ad
gjuta-0
vrida-0
disponera -ad
förvirra -ad
praktisera -ad
städa -ad
revolutionera -ad
dokumentera -ad
frysa-0
inbilla-ad
fullända -ad
uppbygga-de
improvisera -ad
instämma-de
påtala -ad
avvakta -ad
frånse-0
skymma-de
kröna-fe
hämma -ad
smyga-0
akta -ad
avgränsa -ad
förbruka-ad
respektera -ad
härja -ad
inverka -ad
röka -ad
upphöja-de
genombryta-0
accentuera -ad
regera -ad
skynda -ad
må-dd
överstiga-0
uträtta -ad
förväxla -ad
tillägna-ad
utställa-de
anförtro-dd
glittra -ad
ångra -ad
besegra -ad
luta -ad
försena -ad
inbygga-de
reglera-ad
spärra -ad
foga -ad
bita-0
specialisera-ad
hänföra-de
hugga -0
förgylla-de
sammanställa-de
forcera -ad
offentliggöra-de
åtala -ad
gästa -ad
försiggå-0
förkasta-ad
anlita -ad
aktualisera -ad
befara-ad
väva-de
vakna -ad
manifestera -ad
hata -ad
nyansera -ad
montera-ad
missvisa -ad
ålägga-de
belasta -ad
13,58
13,56
13,55
13,54
13,35
13,35
13,27
13,25
13,24
13,23
13,22
13,20
13,20
13,17
13,15
13,12
13,10
13,07
13,05
13,02
13,00
12,97
12,93
12,91
12,90
12,85
12,83
12,83
12,82
12,81
12,81
12,75
12,73
12,71
12,71
12,69
12,66
12,61
12,58
12,57
12,55
12,53
12,53
12,51
12,51
12,48
12,47
12,44
12,42
12,41
12,41
12,39
12,37
12,34
12,34
12,32
12,30
12,26
12,25
12,24
12,23
12,22
12,21
12,10
12,05
12,04
12,03
12,02
12,00
11,%
11,94
11,93
11,90
11,89
11,88
11,84
11,83
11,82
11,82
11,82
nödga-«rf
bekänna -de
charmera-ad
frikänna -de
rationalisera-ad
röja -de
gästspela -ad
eka -ad
blotta-ad
jobba -ad
belägga-de
låsa -te
förorsaka -ad
infalla-0
inveckla -ad
avta-0
föröda-de
förlama -ad
samordna -ad
påfresta -ad
framhäva-de
exploatera -ad
omskriva-0
stifta -ad
misshandla -ad
avläsa -te
poängtera -ad
förete-dd
spricka-0
mildra -ad
trygga -ad
tilldra -0
installera -ad
pryda-de
kommendera -ad
fortskrida-0
skylla-de
anstränga-de
begrunda -ad
trolla-ad
besätta-fe
övertala -ad
återta-0
anmärka-fe
färdas -ad
återspegla -ad
finansiera -ad
upplösa-fe
förbluffa -ad
förlåta-0
genomtänka-fe
kultivera -ad
ömma -ad
förkunna-ad
avsky-dd
förfoga -ad
flöda-ad
dekorera -ad
överskrida-0
indela -ad
plantera -ad
exportera -ad
kliva-0
ärva-de
förvalta-ad
operera-ad
avverka -ad
rubricera -ad
förplikta -ad
förleda-de
frodas -ad
förtiga-0
underordna -ad
skönja-de
underbygga-de
åsyfta -ad
utdela -ad
klättra-ad
stupa -ad
tillfoga -ad
11,82
11,78
11,75
11,75
11,74
11,70
11,65
11,65
11,61
11,57
11,54
11,54
11,53
11,53
11,52
11,51
11,47
11,43
11,41
11,36
11,36
11,32
11,32
11,32
11,31
11,30
11,29
11,28
11,28
11,24
11,23
11,20
11,17
11,15
11,12
11,12
11,11
11,10
11,07
11,07
11,06
11,03
11,03
10,98
10,97
10,94
10,93
10,93
10,86
10,86
10,85
10,84
10,84
10,82
10,80
10,80
10,70
10,66
10,62
10,61
10,58
10,56
10,54
10,51
10,51
10,50
10,50
10,50
10,38
10,37
10,36
10,30
10,30
10,27
10,27
10,25
10,24
10,24
10,23
10,23
symbolisera-ad
fortgå-0
sammankalla-ad
gråta-0
relatera -ad
bortglömma -de
berika -ad
anhålla-0
förakta-ad
härska -ad
betyga-ad
rensa -ad
ockupera -ad
slockna -ad
testa -ad
kretsa -ad
precisera -ad
förelägga-de
missförstå-0
torka -ad
kontakta -ad
gruppera-ad
förslå-0
diktera -ad
underrätta -ad
nedlägga-de
svindla-ad
slutföra-de
frige-0
intervjua -ad
avskära-0
infria-ad
skämta -ad
mogna -ad
beordra -ad
efterträda-de
återuppta-0
avvärja-de
avhjälpa -te
nicka -ad
ladda -ad
glöda-de
berömma-de
betjäna -ad
åldras -ad
explodera -ad
förvänta-ad
blända -ad
förgå-0
intensifiera -ad
kränka-fe
debattera-ad
klämma-de
överblicka -ad
klinga -ad
befordra-ad
sluka-ad
marschera -ad
mata -ad
avteckna -ad
tillkalla -ad
framkomma-0
vimla -ad
genera -ad
sina -ad
utbryta-0
utfalla-0
framskjuta-0
kartlägga-de
anvisa -ad
blomstra -ad
undertrycka-fe
knäcka-fe
svälja-de
lugna -ad
omöjliggöra-de
bedöva -ad
gravera-ad
tolerera -ad
släcka-fe
10,20
10,20
10,16
10,15
10,15
10,11
10,07
10,06
10,05
9,994
9,989
9,986
9,978
9,978
9,976
9,916
9,916
9,869
9,865
9,810
9,793
9,786
9,766
9,716
9,700
9,670
9,669
9,618
9,602
9,569
9,541
9,510
9,510
9,495
9,456
9,446
9,410
9,386
9,354
9,313
9,297
9,287
9,268
9,259
9,249
9,244
9,226
9,223
9,194
9,176
9,160
9,146
9,143
9,136
9,129
9,100
9,100
9,091
9,091
9,088
9,083
9,077
9,073
9,048
9,047
9,039
9,037
9,024
9,015
9,000
9,000
8,995
8,982
8,956
8,955
8,954
8,936
8,926
8,924
8,924
avskräcka-te
vifta -ad
tillhandahålla-0
duga-0
förnimma-0
skrika-0
avlägga -de
värna-ad
kontrastera -ad
samverka -ad
särprägla-ad
genomskåda -ad
intyga -ad
avbilda-ad
förorda -ad
artikulera -ad
befolka -ad
efterfölja-de
avväga-de
vädra-ad
belöna -ad
förfalla-0
parkera -ad
grubbla-ad
frakta -ad
försvåra -ad
uppfinna-0
spekulera -ad
konservera -ad
triumfera -ad
tvätta -ad
stressa -ad
ursäkta -ad
förfölja-de
hedra-ad
underskatta -ad
förvanska-ad
vackla -ad
djupfrysa-fe
understödja-de
bevilja -ad
dofta -ad
förmena-fe
hälla-de
piska -ad
berykta -ad
förlova -ad
underminera -ad
missbruka -ad
avrätta -ad
plåga -ad
steka-fe
frappera -ad
bestrida-0
larma -ad
vaka-ad
skämma-de
avlyssna-ad
lossa -ad
differentiera -ad
regna -ad
skina-0
begynna-fe
yrka -ad
härröra-de
skåda -ad
stelna -ad
redigera -ad
anordna -ad
överskugga -ad
iföra-de
ramla -ad
påtvinga -ad
krympa-fe
drunkna -ad
påkalla -ad
rekrytera -ad
utvinna-0
häkta -ad
associera-ad
8,917
8,889
8,858
8,853
8,813
8,765
8,745
8,745
8,743
8,741
8,728
8,703
8,656
8,643
8,618
8,614
8,614
8,578
8,571
8,564
8,523
8,519
8,511
8,480
8,445
8,436
8,435
8,416
8,408
8,408
8,385
8,376
8,372
8,352
8,229
8,223
8,207
8,188
8,183
8,176
8,174
8,146
8,144
8,138
8,138
8,135
8,133
8,100
8,076
8,062
8,052
8,040
8,031
8,027
8,023
8,016
8,007
7,999
7,997
7,988
7,977
7,977
7,970
7,962
7,959
7,959
7,959
7,936
7,906
7,901
7,892
7,883
7,867
7,865
7,863
7,857
7,835
7,833
7,801
7,797
distribuera -ad
nybygga -de
myllra -ad
nonchalera -ad
stämpla -ad
snudda -ad
applicera -ad
predika-ad
projektera-ad
bredda -ad
reflektera -ad
pendla -ad
dramatisera -ad
trötta -ad
plädera -ad
framskrida-0
stagnera -ad
förbise-0
föresväva -ad
härstamma -ad
upphäva-de
glänsa -te
ryka-fe
förta-0
sy-dd
avpassa -ad
möblera -ad
undanta-0
modernisera-ad
utlämna -ad
gnistra -ad
vitsorda -ad
propagera -ad
sortera -ad
revidera -ad
tillbakavisa -ad
utropa -ad
förkorta -ad
eftersöka-fe
suggerera-ad
bläddra-ad
fladdra-ad
missa -ad
nedsätta-fe
sucka -ad
regissera-ad
frambringa -ad
överlåta-0
ombygga-de
flamma -ad
förbehålla-0
förebrå-dd
innebo-dd
förtäta-ad
välla-de
krydda-ad
utsprida-de
uppvakta -ad
fortlöpa-fe
skramla -ad
uppväxa-fe
strunta -ad
stilisera -ad
snedvrida-0
jämställa-de
tillträda-de
förtydliga -ad
igenkänna-de
skrapa -ad
omhulda -ad
utmynna -ad
förskjuta 'ut
mätta -ad
uppbära-0
uppfostra -ad
handskas -ad
benämna-de
färdigställa-de
förströ-dd
inhämta -ad
7,776
7,769
7,767
7,755
7,755
7,753
7,733
7,722
7,711
7,705
7,703
7,697
7,685
7,669
7,650
7,612
7,612
7,595
7,593
7,589
7,588
7,588
7,567
7,553
7,551
7,544
7,534
7,481
7,475
7,474
7,460
7,460
7,401
7,387
7,375
7,353
7,352
7,320
7,301
7,301
7,293
7,290
7,277
7,275
7,265
7,264
7,264
7,239
7,236
7,232
7,222
7,208
7,207
7,200
7,200
7,191
7,191
7,175
7,149
7,133
7,107
7,085
7,085
7,069
7,058
7,055
7,054
7,041
7,018
6,994
6,990
6,972
6,956
6,936
6,925
6,923
6,908
6,902
6,890
6,890
149
1.1.6.
Enheter per ordklass i basvokabulären • Basic vocabulary units by word-class
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
Enhet
Fmod
strö -dd
motstå -0
blicka -ad
befästa -te
ignorera -ad
landa -ad
styrka -te
utstöta-fe
fostra -ad
bortskämma -de
slingra -ad
uthärda -ad
fördärva -ad
gräla -ad
avskeda -ad
lukta -ad
fördröja-de
bekosta -ad
uppfriska -ad
biträda-de
genomdriva-0
dikta -ad
kyssa-fe
bölja -ad
experimentera -ad
motarbeta -ad
städja-de
svida-0
turnera -ad
överskatta -ad
uppdra-0
innesluta-0
deprimera -ad
dementera-ad
influera -ad
handha-de
översvämma -ad
trafikera-ad
evakuera -ad
bortgå-0
blekna -ad
skvallra -ad
utelämna -ad
begrava-0
tillvarata -0
vidhålla -0
ogilla -ad
maskera -ad
innefatta -ad
beväpna -ad
bebo -dd
förvärra -ad
insvepa-fe
betänka-fe
skörda-ad
utbrista-0
toppa -ad
proklamera -ad
planlägga-de
beskåda -ad
tillkännage-0
recensera -ad
omkomma-0
utrota -ad
genomarbeta -ad
effektuera -ad
värma -de
nedslå-0
vetta-fe
hantera -ad
inspela -ad
avtjäna -ad
överse-0
anfalla-0
arrestera -ad
motsäga-de
utläsa-fe
forska -ad
cykla -ad
förbrylla -ad
6,890
6,888
6,885
6,885
6,885
6,883
6,882
6,863
6,860
6,857
6,856
6,846
6,821
6,820
6,810
6,784
6,778
6,775
6,775
6,775
6,771
6,759
6,734
6,732
6,722
6,696
6,6%
6,687
6,687
6,687
6,679
6,660
6,655
6,640
6,640
6,638
6,620
6,589
6,587
6,551
6,550
6,550
6,550
6,515
6,492
6,492
6,458
6,458
6,441
6,441
6,438
6,416
6,416
6,416
6,411
6,398
6,372
6,369
6,344
6,323
6,311
6,294
6,282
6,265
6,232
6,224
6,224
6,215
6,215
6,211
6,210
6,182
6,167
6,162
6,134
6,134
6,120
6,115
6,109
6,085
fräsa -fe
fullgöra-de
hisna -ad
åskådliggöra -de
överensstämma -de
hopa -ad
vilseleda -de
exemplifiera-ad
slutta -ad
muttra -ad
konstituera -ad
sammanträda -de
dödsdöma-de
håna -ad
förtvivla -ad
utkämpa -ad
återföra-de
kanta-ad
kapitulera -ad
utbyta-fe
ackompanjera -ad
surra -ad
skälla-de
stuva -ad
skryta-0
retirera -ad
brottas -ad
omhänderta-0
provocera -ad
prunka -ad
återfå-0
betrygga -ad
förstumma -ad
säkerställa-de
utlysa-fe
ryta -0
rasera-ad
smycka -ad
åtnjuta-0
införliva -ad
inlämna -ad
iordningställa -de.
bottna -ad
skyla-de
kalkylera -ad
restera -ad
tynga-de
bombardera -ad
lokalisera -ad
plundra -ad
sammanträffa -ad
förtrolla -ad
försona-ad
vibrera -ad
hårdna -ad
jubla-ad
stirra -ad
överflytta -ad
rekonstruera -ad
inrama -ad
omvälja-de
instänga-de
nalkas -ad
reformera -ad
figurera -ad
smuggla -ad
laborera -ad
undanröja-de
uttömma-de
inlägga-de
subventionera -ad
uppkalla -ad
trösta -ad
uppgöra-de
förgifta -ad
stadga -ad
summera -ad
ombe-0
fria -ad
återuppliva -ad
6,082
6,08!
6,076
6,076
6,076
6,075
6,064
6,061
6,061
6,045
6,036
6,036
6,026
6,021
6,009
6,009
6,004
5,997
5,997
5,997
5,997
5,965
5,947
5,947
5,942
5,926
5,923
5,919
5,881
5,881
5,881
5,878
5,878
5,878
5,874
5,870
5,839
5,835
5,835
5,829
5,819
5,811
5,808
5,803
5,802
5,800
5,800
5,768
5,766
5,766
5,766
5,766
5,758
5,758
5,750
5,750
5,733
5,727
5,712
5,686
5,686
5,678
5,668
5,637
5,626
5,605
5,604
5,604
5,591
5,590
5,589
5,572
5,572
5,548
5,520
5,520
5,519
5,480
5,471
5,469
avlasta -ad
avspegla -ad
förbigå -0
nyttja -ad
undandra -0
brådska -ad
spå -dd
invadera-ad
alstra -ad
förfara -0
förhöja-de
blossa -ad
behaga -ad
komprimera -ad
så-dd
röna-fe
utdra-0
svalna -ad
undergå-0
utstå-0
eftertrakta -ad
putsa -ad
spinna-0
omvittna -ad
inflytta -ad
inspektera -ad
genomkorsa -ad
inventera -ad
opponera -ad
ruva -ad
övernatta -ad
applådera -ad
handlägga-de
vräka-fe
pyssla -ad
köa -ad
tillspetsa -ad
sammanhålla -0
angränsa -ad
upplåta-0
nödsaka -ad
förföra-de
skimra -ad
bemästra -ad
mala -de
harmoniera -ad
förkrossa -ad
förutspå-dd
invandra -ad
vägleda-de
förråda -de
slakta -ad
ebba -ad
para -ad
skeppa -ad
kopiera -ad
sopa -ad
romantisera -ad
bokföra-de
anskaffa -ad
irra -ad
samsa-ad
skona -ad
restaurera -ad
dränka -fe
rynka -ad
förbanna -ad
urarta -ad
straffa -ad
förskräcka-fe
stycka -ad
anbefalla-de
välkomna -ad
enrollera -ad
civilisera -ad
påkosta -ad
bubbla -ad
knäppa-fe
skruva -ad
attrahera -ad
5,456
5,432
5,420
5,420
5,420
5,407
5,379
5,360
5,334
5,324
5,303
5,297
5,295
5,277
5,266
5,242
5,236
5,228
5,228
5,215
5,208
5,206
5,206
5,199
5,177
5,177
5,170
5,170
5,170
5,170
5,170
5,157
5,156
5,150
5,150
5,149
5,149
5,145
5,134
5,134
5,119
5,113
5,095
5,085
5,079
5,072
5,071
5,068
5,068
5,068
5,060
5,055
5,027
5,022
5,022
5,021
4,996
4,975
4,972
4,966
4,964
4,964
4,963
4,959
4,952
4,892
4,883
4,882
4,873
4,867
4,865
4,854
4,854
4,843
4,841
4,841
4,839
4,839
4,820
4,812
avisera -ad
privilegiera -ad
basa -ad
befatta -ad
framlida -0
betygsätta -te
ventilera -ad
blinka -ad
föreviga -ad
snurra -ad
förtälja-de
inskriva -0
slösa -ad
pensionera -ad
tangera -ad
synda -ad
spruta -ad
undkomma-0
utmåla-ad
kompromissa -ad
genomsyra -ad
tillrättalägga-de
kringgå-0
intränga-de
effektivisera -ad
tippa -ad
repetera -ad
förtvina-ad
envisas -ad
mynna -ad
gitta-fe
semestra -ad
förnedra -ad
unna -ad
församla -ad
knipa-0
varva -ad
sia -ad
ankomma-0
uppdriva-0
överfalla-0
iscensätta-fe
avguda -ad
briljera -ad
negligera -ad
ompröva -ad
utlägga-de
beta -ad
dyrka -ad
indignera -ad
exponera -ad
förkroppsliga -ad
tillförsäkra -ad
arrendera -ad
skala -ad
klandra -ad
avnjuta-0
häcka -ad
inkomma-0
bojkotta -ad
vinka -ad
ströva -ad
haka-ad
blunda -ad
frälsa -te
avlämna -ad
rena -ad
hemkomma-0
moralisera -ad
sky-dd
utslå -0
beta-0
häva-de
uppbåda -ad
hemfalla-0
vredgas -ad
flankera -ad
lagra -ad
slarva -ad
gro-dd
4,808
4,801
4,788
4,788
4,788
4,749
4,749
4,748
4,725
4,725
4,725
4,725
4,725
4,719
4,716
4,670
4,663
4,663
4,663
4,660
4,659
4,659
4,650
4,649
4,640
4,596
4,575
4,560
4,557
4,557
4,549
4,548
4,545
4,539
4,532
4,511
4,511
4,477
4,474
4,474
4,474
4,466
4,448
4,448
4,448
4,448
4,448
4,441
4,436
4,436
4,436
4,436
4,432
4,432
4,432
4,422
4,422
4,422
4,422
4,402
4,402
4,401
4,379
4,376
4,376
4,374
4,369
4,359
4,348
4,347
4,347
4,340
4,340
4,340
4,338
4,338
4,335
4,335
4,335
4,328
ikläda -de
skingra-ad
smitta -ad
svikta -ad
ivra -ad
imitera -ad
överklaga -ad
avhålla-0
avundas -ad
korrumpera -ad
krama -ad
likvidera -ad
nedbryta-0
uppsätta-fe
yppa -ad
utestänga-de
dåna -ad
tillstyrka-fe
inregistrera -ad
replikera -ad
handplocka -ad
inskärpa-fe
månde
förvisa -ad
efterkomma-0
utmatta -ad
ära -ad
avskilja-de
smita-0
kungöra-de
storma -ad
rota -ad
kulminera -ad
tvista -ad
uppräkna -ad
förrätta -ad
indra-0
torna -ad
kamma -ad
knacka -ad
pumpa -ad
veckla -ad
gunga -ad
föreskriva-0
härda -ad
bemanna -ad
förfina -ad
utkristallisera -ad
berusa -ad
tigga-de
glätta -ad
rykta -ad
avstänga-de
vidarebefordra -ad
hyfsa-ad
plöja-de
svära-0
förkväva -de
förrycka-fe
tillfalla-0
avrunda -ad
fördölja-de
gränsa -ad
erfordra -ad
4,322
4,309
4,298
4,290
4,260
4,247
4,247
4,245
4,241
4,222
4,214
4,203
4,203
4,203
4,186
4,168
4,158
4,150
4,125
4,117
4,116
4,106
4,104
4,103
4,094
4,094
4,094
4,092
4,092
4,091
4,090
4,086
4,085
4,083
4,083
4,072
4,072
4,072
4,068
4,068
4,068
4,068
4,045
4,045
4,044
4,037
4,037
4,037
4,034
4,033
4,026
4,026
4,021
4,016
4,015
4,015
4,015
4,014
4,014
4,014
4,013
4,010
4,010
4,004
150
1.1.6.15.
Övriga enheter (omärkta)
Unmarked units
&
=
3—4
10—12
7:50
barn2—3
10—15
Östväg4—5
29,39
10,02
8,175
6,945
5,798
5,334
4,870
4,788
4,560
4,072
4,037