S P A R A S - Torslanda tidning

! SPARAS
!
En enig stadsdelsnämnd beslutade bland annat att ge avslag
till Vingens ansökan om särskilt
föreningsbidrag på en miljon. Det
var ett av de ämnen som behandlades på SDN:s möte den 9 juni
SIDAN 4
nda • Björla
! SPARAS
• ONSDA
G 17 JUNI
2015 • ÅRG
23 • UPPLAG
A 18.500
nda • Säve
tidningen.s
e
! SPARAS
! SPARAS
un• Torsla
! SPARAS
! SPARAS
PÅ HÄLSÖ
! SPARAS
Snorkelle
der
Det finns fem
Göteborgs olika snorkelleder i
norra skärgår
cyklop och
d.
snorkel behövs. Endast
Sommarmus
iken
Cykla i skär
gården
Sin vana trogen
är utbudet
lisk underhå
llning i Öckerö av musikadiger under
sommarmånadekommun
rna.
SIDAN 14-15
På små, lätt
trafikerade
nor och stigar
vägar, cykelba
tar du dig
runt alla öarna.
SIDAN X
SIDAN 22-23
SIDAN 27
Mirakelbyxa
n Emma
från LauRie
Från 799
Finns
i storlekar upp
till 56.
kr
NY LOKA
Ingång från
NYHET:
Bra och prisvär
da
Välkommen underkläder från Triump
in så visar vi
h.
dig!
upp till 50%
kajen samt
SOM MAR
L!
Västra vägen.
REA
rabatt startar
torsdag
en 18 juni.
SPARAS
VECKA 25 • ONSDAG 17 JUNI 2015 • ÅRG 23 • UPPLAGA 18.500
Nämndmöte
med avslag
VECKA 25
Öckerö komm
I DE MYSIG
A GRÄNDERNA
! SPARAS
! SPARAS
! SPARAS
! SPARAS
TIDNINGEN.SE
tidning
xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x x
x x xxxxxxxxx x xx x x
xxx x x x xx
xxxxxxxx
x x x xx x x x x
x x x x xxx xx xxx
xxxxxxxx xx
x x x x SOMMARLÄSNING
x xx
! SPARAS
TORSLANDA • BJÖRLANDA • SÄVE • ÖCKERÖ KOMMUN
ÖCKERÖ TIDNINGEN
Xxxxxxxx
Extra
xxxxxxxx
Hönö Klåva
Tel. 031-96
www.casao 85 34
liv.se
Öppettider:
mån–fre 10–18
lör
10–16
sön
12–16
Extra sommaröp
pet i juli:
mån–fre 10–19
lör
10–17
sön
12–16
Tragedi
– Fyra döda när bil exploderade i Burrondellen
Handlingsplan
för barn
Föreningar har i samarbete med
Öckerö kommun diskuterat fram
handlingsplaner mot mobbing,
diskriminering och kränkande
behandling.
SIDAN 11
Björkö vann
ö-derbyt inför
storpublik
Hett skärgårdsderby väntade
när Öckerö IF kom på besök till
Björkövallen där IFK Björkö tog
hem segern med 3-1.
SIDAN 22
FOTO: HENRIK EDBERG
Nytt jobb med truckkort?
!
DETTA HÄNDER PÅ VINGEN
SLUTSPURT! Anmäl er till Cirkus Cirkör
cirkusskola v. 26. FÖRST TILL KVARN!
Nycirkus från 7 år och uppåt. Parcour från 10 år.
Vi välkomnar nya
och gamla patienter!
Privattandläkare för
hela familjen!
TRUCKUTBILDNING!
Vi tar även emot
akutpatienter!
Startar på Hisingen 23-24 juni samt 27-28 juni
Pris 2.750:OBS! Ett fåtal platser kvar!
AMHULTS TORG
TEL 92 45 45
WWW.VINGEN .SE
www.truckutbildarna.se • 031-757 20 90
Veteraner sökes!
Salong Lyktor
99:-
Barn & pensionär
Är du avtals- eller ålderspensionär,
vill jobba på egna villkor och tjäna
extra pengar? Vi söker allt från
städare till hantverkare.
Ring:
160:-
Färgning, Slingor fr. 280:- • Permanent fr. 480:Keratinbehandling fr 1000:-
Ring för tidsbokning om ni önskar hembesök
Tel.031-230 820
031 - 18 88 69
www.veteranpoolen.se
Dampensionär 120:-
Dam & Herr
EN KONTAKT - ALL KOMPETENS
Gamla Björlandavägen/Toleredsgatan 4
tis
Gra ng!
ri
e
k
r
Pa
Barn & Ungdomar t.o.m. 24 år, fri tandvård.
Torslanda Torg 3A • Tel. 56 24 24
Tandläkare Andreas Holmlund • Tandsköterskor Sandra och Karin
Tandhygienist Shida Godarzi • [email protected]
ROT passa på före 2016!
• Snickeri
• Badrumsrenovering
• Måleri
• Murning
Kontakta oss för kostnadsfri offert
Tel. 0737-77 99 63
Bo Berg Projektledare
[email protected]
www.npgbyggab.se
2
SIDAN TVÅ
Ledare
S
BENGT WESTER
[email protected]
Torslanda Tidningen
IT/Produktion
Patrik Krook
tel. 92 45 84
[email protected]
Innesäljare
Suzanne Theander
tel. 92 45 82
[email protected]
Redaktion/Ekonomi
Therese Krook
tel. 92 45 88
[email protected]
Skribent
Henrik Edberg
tel. 92 45 94
[email protected]
Frilansskribent
Pia Magnusson
tel. 0704-578483
[email protected]
Annonsansvarig
Lotta Nilsson
tel. 92 45 86
[email protected]
Grafisk form
Maria Fridén
tel. 92 45 83
[email protected]
Annonssäljare
Sofia van der Star
tel. 92 45 87
[email protected]
Skribent
Conny Åquist
tel. 92 45 89
[email protected]
@tidningen
Hej alla läsare
En oerhört omtumlande
helg för vår myndighet.
Glädje har blandats med
stor sorg. Jag tänker inte
skriva om händelserna. Ber
bara att de som vet eller
sett något angående explosionen med bilen utanför
brandstationen hör av sig
till oss. Ring 11414 eller
hör av er till mej.
När ni läser detta har vi
haft en medborgardialog
på tisdag den nionde. Där
är jag ombedd att berätta
om den oro jag känner för
vissa företeelser i stadsdelen. Jag ger samma svar
som era ungdomar nämnde
när vi hade våra lektioner
för alla avgångsklasser.
Narkotika, alkohol och
främlingsfientlighet. Jag
gör ett tillägg. Skadegörelse. Gällande narkotikan
har vi ungdomar som trots
alla varningar vill ”testa”.
I helgen greps två pojkar,
den ene under femton år.
Båda nu misstänkta för
narkotikabrott. Torslanda
ses som en mycket bra
marknad då det antas att
boende i stadsdelen har
gott om pengar. Jag vet att
vi har ungdom i Torslanda som redan lever på att
förse andra ungdomar med
droger. En jag känner till
köper droger för 8000:- i
veckan. Sedan säljer han
för 15 000:-. Då klarar han
sitt eget missbruk.
Alkohol har alltid varit
populärt bland ungdomar
i Torslanda. Vet att flera
har langares telefonnummer i sina mobiler. Drickandet ökar på sommaren
vilket jag redan nu ser
bland
anmälningarna.
Misshandel är ett brott
som går hand i hand med
alkohol.
Skadegörelsen är stor.
Vi hade en minskning
för några år sedan efter
skolbranden. Nu krossas
fönster varje helg på just
skolbyggnader.
Enorma
summor till ingen nytta.
Hittills i år 222 anmälda
brott. Räkna ett snitt,
lågt räknat, på 3000:- per
skadegörelse så förstår ni
vilka summor det handlar
om.
Frä m ling sf ient lig heten tar sig uttryck med
uppklistrade lappar med
olika budskap. Tack och
lov sällan förekommande jämfört med 80- och
90-talet. Torslanda sticker inte ut utan speglar i
mångt och mycket samhället i stort.
Insändare
Vill du ställa frågor till
närpolisen så kan du maila
dom till
[email protected] eller
[email protected]
Sammantaget påstår jag
att Torslanda är en fantastisk stadsdel där jag i min
yrkesroll ser att boende
ställer upp för varann.
Många goda viljor gör
att Torslanda har en bra
framtid att se fram emot.
Allt för denna gång.
/Christer
[email protected]
För att vi ska kunna publicera Din insändare måste den vara undertecknad med namn, adress och telefonnummer. Du får vara anonym i tidningen men vid synpunkter
mot enskild person krävs att insändaren är undertecknad med namn. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ner eller att helt avstå från publicering.
Vi publicerar endast insändare med anknytning till tidningens utgivningsområde.
Socialdemokraterna satsar på barn och ungdomar
Socialdemokraterna
i
Öckerö
kommun
har
presenterat sin budget för
nästa år. Beslut om budget
2016 fattas vid kommunfullmäktiges möte den 11
juni.
Invånarna i Öckerö
kommun ska vara trygga
i att kommunens insatser skapar bästa möjliga
levnadsvillkor.
Skola barnomsorg och
fritidsverksamhet har en
särskild uppgift att organisera och genomföra sina
insatser för att möta alla
barns och elevers behov
utifrån deras förutsättningar. Vi kan konstatera
att kommunens fritidshem
sedan många år har för stora
barngrupper. Vi föreslår
därför att 2 miljoner kronor
satsas för en personalförstärkning.
Ett annat område vi
lyfter inför 2016 är trygghet och omsorg när du blir
äldre. Det sker en glädjande
utvecklingen att antalet
äldre ökar. Det ställer stora
krav på tillgång till boende
eller möjlighet att i trygghet kunna bo kvar hemma.
Tryggheten måste utgå ifrån
att den äldre ska kunna få
den hjälp man behöver med
god kvalitet och vetskapen
om att hjälp finns att få
när något oväntat händer.
Antalet hemtjänsttimmar
har ökat under senare år.
Vi bedömer att behovet av
hemtjänstimmar fortsätter
att öka. Vi avsätter därför
nästa år ytterligare 1,7
miljoner kronor.
De närmaste åren står
kommunen inför stora
utmaningar när det gäller
att kunna rekrytera personal med god kompetens
inom olika områden. Vi
måste hitta former för hur
kunskap och kompetens ska
kunna godkännas. Vi avsätter nästa år 1 miljon kronor.
Kommunen har ett bra
idrotts- och föreningsliv.
För många barn, unga och
vuxna är kontakten med
idrotts och föreningsliv
en viktig del. Enligt vår
mening är det viktigt att
uppmuntra och stödja det
engagemang och lust till
aktivitet som idrotten och
föreningslivet erbjuder. Vi
anser därför att föreningsbidraget ska öka med 250 000
kronor.
Maria Brauer
Ordf socialdemokraterna Öckerö.
Ny matta i badrum,
kök eller sovrum?
Även parkett!
Postadress Torslanda Tidningen AB, Flygmotorvägen 3, 423 37 Torslanda
Org/Vat 556682-3182 • Plusgiro 43 08 94-6 • Bankgiro 5639-9876
Växel 031-92 45 80 • e-mail [email protected]
Information [email protected] • Redaktion [email protected]
Annons [email protected] • Familjesidan [email protected]
Övriga skribenter [email protected] • Utebliven tidning 031-80 47 20
Upplaga 18.500 ex • Tryck VTAB Backa 2013 • Distribution VTD
Följ även tidningen på facebook, twitter och tidningen.se
Medlem i
@tidningen
Torslanda Tidningen
/tidningen
Polisrapporten
å har då gängkriminaliteten, i och med den tragiska
bilexplosionen i Burrondellen, inderekt drabbat även
vår del av den stadsdel som vi numera tillhör. Olyckan
blev extra tragisk då en liten oskyldig flicka blev ett
av offren. I och med att olyckan inträffades inne i rondellen
och att polisen måste spärra av ett större område däromkring
under halvannan timma uppstod enorma bilköer. Utöver
att köerna från Hjuvik blev så långa att bilarna på färjorna
vid Lilla Varholmen, enligt hörsägen, inte kunde köra av så
drabbades framför allt trafiken från stan. Bilar som passerat
Syrhålamotet fick stå i bilkö i en och en halv timma. Trafiken
fick ledas om över Sörredsvägen till Björlandavägen, vidare
till Skra Bro och Kongahällavägen och så småningom även
från Vädermotet till Björlandavägen.
Ännu en gång har en olycka på Öckeröleden påvisat hur
underutvecklad infrastrukturen är i Torslanda. Om den sedan
årtionden planerade tvärförbindelsen från Domarringsgatan
till brandstation hade fått byggas hade vägen varit klar och
då hade trafiken kunnat ledas den korta vägen i stället (det
genomfördes redan för drygt åtta år sedan ett samråd om en
färdig detaljplan för en ny väg). Därutöver hade förbindelsen
för väldigt många Torslandabor inneburit många färre mils
körning sammanlagt. Nu blir de i stället ofta vid rusningstider
stående i långa bilköer när de tar omvägen genom centrala
Torslanda över Torslandakrysset för vidare färd in mot stan.
I går tisdag fanns det möjlighet att i en medborgardialog
på Vingen diskutera trafiksituationen utmed Kongahällavägen med berörda politiker och tjänstemän. Förhoppningsvis kommer de ansvariga så småningom fram till ett beslut
avseende tvärförbindelse så att vi om cirka fem år äntligen får
vår tvärförbindelse för miljöns och trafikeffektivitetens skull.
Nog om trafik. ”Den blomstertid nu kommer
…” har vi kunnat höra vid skolavslutningarna
och nog har den kommit. Så underbart det
är att se alla dessa blommande träd och
buskar, rabatter och ängsblomster och så
ljuvligt det är med dessa ljusa sommarkvällar. Bara den efterlängtade sommarvärmen kan infinna sig. Och snart är det
semester …
Ansvarig Utgivare
Bengt Wester
tel. 92 45 85
[email protected]
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Tipsa redaktionen på
✉ [email protected]
✆ 92 45 80
facebook.com/tidningen tidningen.se
Trollvi
Bygg AB
0735-116838
[email protected]
Vi erbjuder totalentreprenader i form av:
Snickeri • El • VVS • Grund/mur arbeten
Prefabtillverkning i våra verkstadslokaler
Vi kommer till er
– visar prover &
lämnar pris
Dennis 0708-63 55 55,
031-760 10 46
Golvbiten
i Torslanda
Trädfällning
Trädfällning • Bortforsling
Trädbeskärning • Riskbedömning
Bit för bit-nedtagning
Ring L.H Trädvård AB för gratis besök och
kostnadsförslag 0703 - 23 60 93
WWW.LHTRADVARD.SE • FULLT FÖRSÄKRAD • F-SKATT
SKA VI BYTA GREJER?
En sprucken ruta mot en lånebil.
Hos oss kan du laga stenskott från 0 kronor.
Behöver vindrutan bytas bjuder vi på lånebil.
Bäckebol, Transportgatan 4, 031-742 55 90.
Högsbo, Mölndal, Partille, Tuvevägen, Kungälv,
Stenungsund, Kungsbacka. Boka även tid på
020-355 355 eller www.rydsbilglas.se
Lagning av stenskott från 0 kr beroende av försäkringsbolag. Bilen ska minst ha halvförsäkring.
AUKTORISERAD SERVICE
CMS Group erbjuder auktoriserad service till din Volvo, Ford, Dacia eller Renault
VI HJÄLPER DIG BLAND ANNAT MED:
Service och reparationer
Garantireparationer
Tvätt & rekonditionering
ALLTID
10%
RABATT
*
MED CMS VOLVOKORT
031-350
10
00
eller besök www.cmsgroup.se
SKADECENTER
Plåt och lackskador
Spotrepair
Dentrepair
031-350 10 20
Från parkering till incheckning
under
60
sekunder
Läs mer på www.cmsgroup.se/landvetter
NU FINNS VI ÄVEN PÅ
LANDVETTER!
Vi tar hand om din bil när du är på resa.
Ni hittar oss på:
PARKERING
BILVÅRD
VERKSTAD
www.cmsgroup.se/landvetter
031-3501062
VI SERVAR I FÖRSTA HAND MÄNNISKOR
Åskvädersgatan 6, Tagenevägen 26,
Lindholmspiren 5, Landvetter Flygplats.
* Gäller när du betalar med ditt CMS Volvokort. Rabatten kan inte kombineras med andra kampanjer, rabatter, avtal, netto-prissatta produkter/tjänster, däck eller plåt och lackarbeten.
4
NYHETER
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Tipsa redaktionen på
✉ [email protected]
✆ 92 45 80
Torslanda Tidningen
/tidningen
@tidningen
Bil exploderade i Burrondellen
Vid fredagens allvarliga bilexplosion i cirkulationsplatsen i Bur
avled fyra personer. Tre män och
en flicka i förskoleålder. Platsen
spärrades av och trafiken dirigerades om. Olyckan ledde till
stora trafikstörningar med långa
köer, inställda bussturer och den
påverkade även färjeturerna från
Öckerö kommun. Stadsdelens
krisstödgrupp fanns på plats i
Amhults kyrka under fredagskvällen och under lördagen.
Vid 17:20-tiden i fredags
kom larmet om händelsen till
räddningstjänsten. Tre personer som färdades i en personbil
bekräftades döda under fredagskvällen och under lördagen avled
också den fjärde passageraren – en
liten flicka.
Under fredagskvällen arbetade
polisens bombtekniker med att
säkra området kring cirkulationsplatsen. Ett område på omkring
300 meter var fortsatt avspärrat
och trafiken leddes om.
På måndagen var det fortsatt
oklart om vad som orsakat explosionen. Till SVT Nyheter Väst sa
Robert Karlsson, chef för polisens
utredning av grova brott, under
måndagsförmiddagen:
– Den tekniska undersökningen på plats är avslutad, men vi är
långt ifrån klara.
Polisen fortsätter att arbeta
utefter två inriktningar, skriver
SVT Nyheter Väst; Antingen att
de som färdades i bilen hade något
explosivt ämne med sig och att det
av någon anledning har exploderat, eller att någon utomstående
har placerat ämnet eller föremålet
i bilen.
HENRIK EDBERG
Den allvarliga olyckan där en bil exploderade i Burrondellen inträffade nära Räddningtjänsten i Torslanda. Klockan
17:20 i fredags inkom larmet om händelsen som resulterade i fyra avlidna, samt stora trafikstörningar.
Nämndmöte med avslag för Vingen
På stadsdelsnämndens möte den 9 juni beslöt en enig
nämnd att gå på förvaltningens linje och inte bevilja Vingen
ett särskilt föreningsbidrag om en miljon kronor som kulturhuset hade ansökt om. I en annan punkt på dagordningen
antogs förvaltningens tjänsteutlåtande om att lokalerna där
biblioteket har haft sina lokaler i Torslandaskolan i framtiden
ska inhysa skollokaler samt ett skolbibliotek – och inte en
filial till folkbiblioteket i Amhult.
Enligt Hannah Schütz kommer
Vingen att undersöka fler vägar att
söka kommunalt bidrag på.
I ett annat ärende beviljade
nämnden på förvaltningens förslag
ett särskilt föreningsbidrag till
Torslanda sjöscoutkår på 20 000
kronor för att sjöscoutkåren ska
kunna subventionera kostnaderna
för sina unga ledare.
Ärendet om det särskilda föreningsbidrag som Vingen har ansökt
om föranledde inga kommentarer
bland politiker eller tjänstemän
under nämndmötet. Nämnden
fattade beslut i enlighet med
förvaltningens förslag om att
kulturhuset inte skulle beviljas en
miljon kronor i bidrag. I förvaltningens tjänstutlåtande framförs
följande: ”Kulturhuset Vingen
ansöker om särskilt föreningsbidrag på 1.000 tkr. Dels framkommer det inte i själva ansökan vad
det särskilda föreningsbidraget
ska användas till, dels utgör det
sökta beloppet cirka 60 procent
av stadsdelens totala budget för
föreningsbidrag”. Anledningen till
Ingen biblioteksfilial på
skolan
Stadsdelsnämnden har tidigare
beslutat att en mindre biblioteksfilial med begränsat öppethållande
ska finnas kvar på Torslandaskolan efter folkbibliotekets flytt till
Amhult och Vingen. Nu antogs
dock ett förslag från förvaltningen
där det beslutet upphävs. En av
anledningarna är att Torslandaskolan är i akut behov av skollokaler
och önskar använda en mindre
del av den forna biblioteksytan till
skolbibliotek och resten till undervisning.
Stadsbiblioteket har samtidigt
föreslagit att den bokbuss som
avslaget anges vara det sökta beloppets storlek och Sektor Kultur och
Fritid tillägger i slutet av tjänsteutlåtandet: ”Eftersom det vid samtal
med föreningen inte framkommit i
vilken utsträckning ett lägre bidrag
kan vara intressant, kan inte heller
förvaltningen föreslå ett sådant.”
Dagen efter SDN-mötet kommenterar Vingens föreståndare Hannah
Schütz avslaget:
– Vi beslöt igår på ett extrainsatt styrelsemöte att dra tillbaka
ansökan. Vi kommer omkonstruera ansökan och i enlighet
med förvaltningens tjänstemäns
inrådan söka 320 000 kronor istället. Den ansökan kommer vi att
lämna in innan augusti i år.
finns i Torslanda får en ny hållplats
vid Torslanda Torg.
Information om
nybyggnation
Tidigt under mötet höll Stadbyggnadskontorets planchef Karoline
Rosgardt en muntlig föredragning
om planerad bostadsbyggnation i
Västra Hisingen inför nämnden.
Bland annat framkom att exploateringstalet anses vara för lågt
för det planerade centrumet vid
Skra Bro. Stadsbyggnadskontoret
arbetar just nu med ett reviderat
förslag till byggnadsnämnden. Det
kan bli så att höjdbegränsningarna
för de planerade husen tas bort –
vilket i teorin skulle kunna innebära att det byggs hus som är högre
än sex våningar i området.
I hastiga ordalag omtalades
också programarbetet för att bygga
samman Amhult och Torslanda
Torg. Arbetet är fortfarande i ett
uppstartsskede. Men det framkom
att flera aktörer, däribland HSB,
Balder och kommunen har
framfört sitt intresse för att vara
delaktiga i eventuell ny- och
ombyggnation i och omkring
Torslanda Torg.
Trafiksituationen i Torslanda
är ofrånkomlig när nybyggnation
diskuteras. Rickard Eriksson (M)
höjde frågan om den ”ohållbara
situationen” och frågade om det
finns någon tidsplan för arbetet
kring trafiken. Erén Andersson,
samhällsplanerare i Västra Hisingen, svarade att arbetet med trafiken
i Torslanda fördröjts ett år i och
med att trängselskattfrågor i Backa
varit tvungna att prioriteras, men
att det nu tas ett rejält omtag – inte
minst genom medborgardialogmötet den 16 juni (vilket ni kan läsa
mer om i nästa veckas nummer av
Torslanda-Tidningen).
– Just nu befinner vi oss i ett
vakuum. Vi vet inte vad vi står, sa
Karoline Rosgardt med anledning
av hur trafikproblematiken medför
frågetecken för planerad nybyggnation i Torslanda.
HENRIK EDBERG
Plan- och byggprojekt
Startskede för förskola i Televerkshuset
I sommar kommer en medborgardialog att hållas om den planerade
förskolan som är tänkt att etableras
i den forna Televerksbyggnaden på
Gånggriftsgatan.
Som
Torslanda-Tidningen
tidigare
skrivit om har ägarna till det röda tegelhuset, där Televerket under många år
bedrev verksamhet – intill Kongahällavägen, planer på att etablera en förskola i
byggnaden. Projektet befinner sig just nu
i startskedet.
I slutet av juni, eller möjligtvis efter
semestrarna – i augusti, kommer närbo-
ende att bjudas in till en medborgardialog
– där detaljplanen och projektet kommer att
presenteras av personal från Stadsbyggnadsoch Fastighetskontoret.
Samråd planeras till hösten 2015, skriver
Stadsbyggnadskontoret på sin hemsida.
Stadsbyggnadskontoret skriver vidare:
”En del av intilliggande kuperat skogsområde, Flintstensplatsen, kommer att
tas i anspråk av förskolan för naturlekområde. Allmänheten kommer fortsatt att ha
tillgång till området. Parkeringsplatser till
förskolan planeras utefter Gånggriftsgatan
och vid Bildstensgatan.”
HENRIK EDBERG
Torslanda Tidningen
5
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Nya markägare i Sörred
Öster om Sörredsvägen, nära Svensk bilprovning,
har markarbeten inletts på mark som Skanska
Fastigheter AB förvärvat av AB Volvo. Innanför
bilprovningen, från Sörredsvägen sett, har nyligen
Eklandia AB köpt marken av Volvo och planerar för
uthyrning av lokaler för lagerhållningsverksamhet.
2010 skrev TorslandaTidningen
om
detaljplanen för projekten vid
Sörredsvägen. Då ägde AB
Volvo marken och hoppades kunna hyra ut marken
till externa företag som
skulle bedriva service och
hantering av trailers där.
På Stadsbyggnadskontorets
hemsida omnämns fortfarande projektet i de termerna, och i detaljplanen som
återfinns där förväntades
projektet vinna laga kraft
under andra kvartalet 2011.
Till Torslanda-Tidningen sa en företrädare för AB
Volvo Media Relations i
juni 2010 att man räknade
med att bygget skulle starta
under andra halvåret 2011.
Så blev det emellertid inte.
Nu ägs markområdet längs Sörredsvägen,
officiellt benämnd som
Sörred 7:22, av Skanska.
– Skanska Fastigheter Göteborg äger fastigheterna och har påbörjat markarbeten för att
utveckla och bygga en
Markarbeten pågår för fullt på det av Skanska ägda fastigheterna. Bilden är tagen ut mot Öckeröleden. I bakgrunden syns cisterner på Preems område. Till höger en byggnad på Volvos område. Nedanför bergskammen ligger Sörredsvägen.
De påbörjade markarbetena sedd från infarten till Bilprovningen och miljötippen vid Vikans kross ut mot Öckeröleden.
lager- och logistikbyggnad,
säger Olle Rundgren som
är kommunikationsansvarig på Skanska Sverige AB.
När det gäller markområdet Sörred 7:23, innanför
bilprovningen, har inga
markarbeten satt igång i
dagsläget. Planeringsarbetet har däremot just inletts.
–
Eklandia
köpte
marken så sent som i april
i år, säger Stefan Wilhelmsson på Eklandia. När det
kommer att uppföras en
byggnad vet vi inte. Om
allt flyter på som det ska
kanske arbetet kan inledas
tidigt 2017. Vi hoppas
kunna hitta en hyresgäst
som vill driva en verksam-
het med lagerhållningsanknytning.
HENRIK EDBERG
CITROËN C1
Privatleasing
Fr. 1.890:-/mån
CITROËN C3
Privatleasing
Fr. 1.990:-/mån
CITROËN GR. C4 PICASSO
Privatleasing
Fr. 3.390:-/mån
CITROËN C4
LÅNA INTE PENGAR.
LÅNA BILEN ISTÄLLET!
Privatleasing
Fr. 2.490:-/mån
NYHET! PRIVATLEASA I 36 MÅNADER FR. 1.890:-/MÅN
INKLUSIVE SERVICE OCH 0:- I KONTANTINSATS
SEDAN LÄMNAR DU BARA TILLBAKA DEN.
CITROËN
PAKET
SNABBHETSPREMIE! UTRUSTNING
PÅ KÖPET VÄRT UPP TILL 23.000:-
CITROËN C4 CACTUS
Privatleasing
Fr. 2.290:-/mån
Nu från 139.900:-
Gäller nya order från 1. juni t.o.m. 30. juni. Priserna är exklusive tillägg för metalliclack och andra tillval och går ej att kombinera med andra avtal, rabatter och värdecheckar. Månadskostnaden är beräknad på 36 månader och
4.500 mil. Vid avtalstidens slut återlämnas bilen till din återförsäljare. Ingen uppläggningskostnad eller månatlig avikostnad. Hyresgivare är NF Fleet AB. Läs mer på citroen.se. Blandad körning 3,0-5,1 l/100 km, utsläpp 79-117 g CO2/km.
FRONTBILAR
ÖPPETTIDER
Tel: 031-577 400
Tagenevägen 32A, 425 37 Hisings Kärra
Vardagar 9–18
Lör, Sön 11–15
www.frontbilar.se
6
Torslanda Tidningen
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Insändare
Kantrad byggpråm i Sillvik
Det pågår ett bygge av en
ny badbrygga i Sillvik. Den
byggpråm som används vid
bygget kantrade för någon
vecka sedan. Nu har den
kantrat igen med råge. Man
har observerat att det är
något som läcker ut från
pråmen. Sillviks badplats fick
ju dåliga vattenvärden vid en
I höst ser vi över våra expressbussar
tidigare rapport. Att det nu
även berikast med diesel/olja
eller vad det är är ju sorgligt.
Daniel
Sabotage hos Runskriftsgatans
förskola 6
Ungdomar har tagit sig
upp på byggnadens tak på
kvällarna och trycker på
en elknapp (skall tydligen
finnas för utryckningspersonal). Denna knapp gör
så att alla kylar och frysar
stängs av i vårt kök. Detta
medförde att det fick slängas hur mycket förstörd mat
som helst i måndags i förra
veckan. Katharina i vårt
kök höll på med att göra
rent kylar och frysar hela
dagen. Robert och Katharina i köket har fått ”låna”
mat från skolorna runt
omkring. Alltså massor av
pengar försvann i ett nafs
och det ställde till matkaos
och extra mycket jobb.
Personalen på Runskriftsgatans förskola 6
ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR
UTSTÄLLNING
Tillsammans i Grez-sur-Loing
Jarl, Marie, Hedvig, Sunniva & Isak
Ingvarsson Capaldi t. o. m. 17/7
Utställningshallen, Öckerö bibliotek
SIMSKOLA
Under sommaren är det simskola på
flera av kommunens öar.
Läs mer på www.ockero.se/simskola
FAMILJEHEM
Vi söker just nu familjehem för
ensamkommande ungdomar.
Läs mer: www.ockero.se/familjehem
LITTERATUR
Är du mellan 8 och 12 år? Gillar du att
läsa, boktipsa och träffa kompisar? Då
ska du vara med i Sommarboken! Läs
mer på www.ockero.se/bibliotek
BIBLIOTEKEN
Sommartider på biblioteken
Öckerö bibliotek, 15 juni – 15 augusti
Måndag och torsdag 10-19
Tisdag, onsdag och fredag 10-16
Lördag stängt
För övriga enheter – se anslag på respektive bibliotek.
KONSTVÅGEN
Göteborg; vi har problem
med framkomligheten som
det är. När det gäller din idé
att köra varannan buss en
annan väg så är vi rädda att
det skulle vara otydligt och
bli missförstått.
Västtrafik har påbörjat en utredning av våra
spårvagns-, stombuss- och
expressbusslinjer som ska se
över helheten. Arbetet har
börjat med spårvagnstrafiken
och i höst kommer turen till
busslinjerna. I väntan på den
utredningen gör vi inga stora
förändringar.
Vi är måna om att helhetslösningen blir så bra som
möjligt för så många som
möjligt. Därför hoppas vi på
din förståelse för att denna
förändring kan komma att
dröja ytterligare lite.
Anders Sandahl,
pressinformatör Västtrafik
Sommarlovs mobbning
– ett inferno för
många elever
Skolavslutningen
innebar
tidigare för mobbade elever en
lättnad, ett par månaders vila
ifrån plågandets inferno. Så är
det inte längre
Idag kan elever in i sina
hem, på badstranden eller där
de befinner sig, under hela
sommarlovet, bli utsatta för
elektronisk mobbning, genom
sms, mms, e-post och på olika
sociala medier.
Tänk att vara på badstranden och Din mobil indikerar
att du har ett sms och du får
läsa: Med det utseendet Du
har bör Du ta Livet av Dig.
Samtidigt vet Du att den
digitala mobbaren också
vill ha publik, och kan ha
mångfaldigat
meddelandet, och skickat det till flera
Gå in på nätet och granska
ibland. Det är inte att överträda våra barns och ungdomars
integritetsgräns. I stället kan
det betyda att de får en stark
moralisk vuxenryggrad att
luta sig emot.
Mitt råd till skolpersonal är: Trots att jag vet hur
viktigt sommarlovet är också
för er – så har jag ändå en
from önskan om, att ni då
och då skall gå in och kolla
på nätet. När ni då upptäcker
nätmobbning – att ni orkar
agera som ett stöd för era
elever och deras föräldrar.
andra, för att de skall veta vad
Du har blivit utsatt för.
Möjligheterna för mobbaren att tortera – jag vill vara
försiktig med mina ordval –
men jag använder medvetet
ordet tortera, därför att det är
psykisk tortyr det handlar om
– är näst intill outtömliga.
Mitt råd till mobbade
elever är: Tala om det direkt
för någon vuxen, som Du har
förtroende för.
Mitt råd till föräldrar är:
Möt ditt barn med respekt,
och utan skam eller skuldbeläggande om barnet berättar
om kränkningar. Dokumentera bevis – t.ex genom
att spara sms, om möjligt
ip-adresser och ta skärmdump
på datorn.
Christer Olsson,
Leg psykolog
föreläsare och författare
Skaldjur • Hemlagade sallader & såser
Handskurna benfria filéer • Sill i massor!
R
A
H
I
V
ar
m
m
Midso
!
N
E
L
SIL
kt
ö
r
m
Var &
t
k
ö
r
l
l
ka
LA X
Vi har
T
E
P
P
Ö mmaren
o
hela iss-tor 11-18
5
T
r 10-1
ö
L
•
-19
Fre 9
FRITIDSGÅRDEN
Fritidsgårdens öppettider och
aktiviteter i sommar
V. 25,26,27
Mån-tors 18.00–22.00
22 juni - Skara sommarland (fritidsgården stängd)
2 juli - Sommarfinal
Vi drar igång igen efter sommaren
onsdag 19/8
För ytterligare info se Öckerö fritidsgårds facebooksida
Tack för dina synpunkter. Gul Express startade i
december 2012 som en del
av vårt nya expresskoncept.
Förändringarna har i de flesta
fall tagits emot väl, men en
snabbare förbindelse mellan
Torslanda och City är något
som vi har fått önskemål om
tidigare.
Vi tar dina synpunkter på
största allvar. Men i dagsläget får det tyvärr inte plats
ännu en busslinje i centrala
1-2 augusti kl 10-18
Välkomna på ateljébesök till 100
utställare under konstvågshelgen.
För mer info:
www.ockero.se/konstvagen
Tel: 031-97 62 00
E-post: [email protected]
www.ockero.se
BETALD ANNONSPLATS AV ÖCKERÖ KOMMUN
Midsommaröppet!
Torsdag 10-19
Midsommarafton 10-13
Vid Tempo i Skrabro • Tel 92 50 40
Torslanda Tidningen
7
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Torslanda fritidsgårds avslutning
Torslanda fritidsgård hade för första gången ett skolavslutnigsjippo vid Torslandaskolan för att ha ett alkoholfritt
firande av skolavslutningen.
Det var fullt ös på skolgården vid
Torslandaskolan 6-9 där Torslanda fritidsgård huserar.
Där fanns möjligheter att kasta
pil på ballonger, sjömansspel och
boll i hink. Den som ville kunde
utöva sporten sumobrottning eller
rida på tjur.
Alexandra, Frida och Mathilda
var några av alla 20-30 ungdomar
som ställde upp på kvällen som
crew - funktionärer.
– Det är aktiviteter för att man
inte ska gå ut och supa.
Polis och räddningstjänst kom
på besök samt stadsdelschefen
Torleif Larsson. Ett par vaktbolag
fanns på plats hela tiden.
Inbjudna var Torslanda motorklubb för att visa upp sin verksamhet
– Det är en stor lekstuga för
vuxna och yngre, berättade Sixten
Berglund och Ulrich Wilhelmsson
från klubben. Här kan man köra
med egen eller hyrd bil.
Man får köra på deras 800
meter långa rallybana redan från
det året man fyller 15 år.
– Det är en bra verksamhet
för den som vill få ut sin energi,
menar männen.
Allt var fritt för ungdomarna
under kvällen förutom hamburgare som grillades på plats samt
godis och dricka, vilket såldes till
självkostnadspris.
Ett par DJ fanns på plats hela
tiden och spelade medryckande
musik.
Då det var en drogfri aktivitet
fick alla göra blåskontroll innan
de kom in på området.
PIA MAGNUSSON
Den som ville kunde testa på sumobrottning eller försöka hålla sig kvar på den mekaniska tjuren.
Torslanda motorklubb var inbjuden att berätta om sin verksamhet
Personlig assistans!
• Fast visstidstjänst hel/deltid
(arbetsledare)
• Vikariat (föräldraledighet)
• Timanställning
Räddningstjänsten tittade till grillen.
Demidekkare
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.
Just nu
!
Somma
rpriser
i butike
n!
Ha e
skön so n
mm
önskar ar
Färgbo
den!
Två unga vuxna söker var sina personliga assistenter, på grund av
funktionsnedsättning. Jakob är 26 år och Hanna är 31 år och bor i
handikappanpassad villa på Öckerö.
För att de skall klara sitt vardagsliv, så behöver de personlig assistans. I
assistentens arbetsuppgifter ingår att du fyller den funktion som de inte
har. Det är i situationer som förflyttning, påklädning, mat, hygien,
kommunikation, fritidsaktiviteter m.m. som de behöver assistans.
Tjänsten som ställföreträdande arbetsledare, förordnas separat
samtidigt som du arbetar som assistent. Du kommer att arbeta med
personalledande uppgifter och administration.
Du bör vara bosatt i Öckerö Kommun eller Torslanda. Kollektivavtal
med Kommunal. Bra individuell lön enligt överenskommelse.
Skriv om dig själv och dina erfarenheter samt vilken tjänst du är
intresserad av. Bifoga CV och referenser på tidigare anställningar eller
utbildningar.
Intresseanmälan skickas till
Mail: [email protected]
Adress: Eliasson Fasanvägen 9, 47532
Öckerö, Mob: 0708796741
DEMIDEKK ULTIMATE
– Nu även som helmatt
• Gör att huset ser nymålat ut under längre tid.
• Unik kombination alkydolja/akryl.
• Välj mellan klassiskt halvblankt eller elegant helmatt.
BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ
• Mycket långa underhållsintervaller.
40
år
1975-2015
Flygledarev. 1 • Må-fr 9.30-18, lö 9.30-14
☎ 92 33 85 • www.fargboden.se
8
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Torslanda Tidningen
Företagsnytt
40-70%
PÅ ALL
SPORT!
Stadium Outlet: Bäckebol.
Stadium Outlet: Sisjön.
Vard 10-20 Lörd 10-17 Sönd 11-17.
Hamneboa
bemannad i sommar
I sommar kommer
det att vara bemannat
i hamneboa i Hälsö
hamn.
HÄLSÖ
Katarina Eckerström har fått i uppdrag
av Hälsö Fiskehamn UPA
(utan personligt ansvar) att
ta hand om gästhamnsservicen, vilket bland annat
innebär betalning för båtar
och husbilar. Det kommer
också att finnas en biljettautomat installerad i hamnen.
Katarina tar även emot
beställning av bröd och kör
ut till båt- och husbilsgästerna. Till sin hjälp har hon
anställt 18 ungdomar som
kommer att jobba där under
sommaren.
Katarina
Eckerström
samarbetar med ICA Alexius för att kunna sälja färskt
bröd. I hamneboa finns
också godis, glass, enklare
livsmedel och souvenirer.
Anita Steiners barnböcker finns till försäljning,
likaså tavlor av Heinz
Roegner.
Katarina har uthyrning
av cyklar och havskajaker. Det finns också spel
att låna, såsom kubb och
I sommar är det Katarina Eckerström som sköter servicen i
Hamneboa.
krocket. I den lilla boden
finns en bokhylla med
böcker som man kan låna
eller lämna egna böcker.
Vill man betala för boken
går
behållningen
till
Sjöräddningssällskapet på
Rörö. Det gör även inkomsterna från pantburkar.
PIA MAGNUSSON
Nytt glasmästeri
på Hönö
Sedan årsskiftet finns det ett
glasmästeri på Hönö. Martin Olofsson och Per Magnusson heter killarna som driver Hönö glasmästeri.
Sport har aldrig varit billigare!
HÖNÖ – Vi har egentligen varsin snickarfirma, sedan har vi glasmästeriet ihop. Man
kan säga att det är ett komplement till våra
snickarfirmor, säger Per.
– Jag har drivit byggnadsfirma i 26 år och
då även jobbat med glas. Nu ville vi testa
något nytt, bredda verksamheten, eftersom
det finns väldigt få glasmästerier på öarna,
säger Martin.
Verkstaden ligger centralt nere i Klåva.
Men det är inte alltid killarna är där. De är
ofta ute på jobb, men då finns de tillgängliga via telefon.
Hönö glasmästeri fixar det mesta inom
glas, såsom kassettbyte, reparationer,
speglar, hyllor och plexiglas.
– Vi gör en del balkongräcken också,
säger Martin. Det enda vi egentligen inte
gör är bilrutor.
Martin och Per bor grannar på Hönö och
har varit vänner sedan barnsben:
– Ja, men vi är Hälsögrabbar från början,
och även när vi var små bodde vi grannar,
säger Per.
HENRIK EDBERG
Kompanjoner: Martin Olofsson och Per
Magnusson utanför sin glasmästarverkstad i
Hönö Klåva.
Torslanda Tidningen
9
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
B som i
Back aplan
BÄLKO
MMEN
!
Eleverna visar upp sina lådbilskörkort. De är mycket stolta över sin lådbil som de själva har
snickrat ihop.
Lådbilsbygge på
Björlandagården
Fritidspedagog Ingela Johansson kom med idén att bygga en lådbil i sin
klass 2 på Björlandagården.
– Vi tyckte det lät kul, berättar eleverna.
Eleverna som är 8-9 år har sågat, målat,
borrat och mätt. Alla har varit med och
gjort något. Det är ett gemensamt bygge
där eleverna valt att ha ett volvomärke på,
en tuta, nummerplåt och idolbilder. Även
bilder på klassen finns på sidorna av lådbilen. Ett paraply skyddar föraren från regn.
– Klassen är fantastisk på att snickra,
tycker Ingela. Alla gör det de kan.
– Vi har utgått efter en ritning, berättar
eleverna entusiastiskt. Det har varit kul,
bra och roligt. Vi tejpade innan vi målade
eldslågorna och maskerade rutan innan vi
målade bilen.
Än är lådbilen inte riktigt färdig då de
även vill ha en radio. Dagen till ära har de
fått var sitt lådbilskörkort som de glatt visar
upp. Under premiärturen runt skolgården
hoppar framhjulspartiet av.
– Vad gör vi nu, frågade de. Vi får ta den
till verkstaden!
En stund senare hade man reparerat bilen
och kunde köra vidare.
PIA MAGNUSSON
Vi har vad din
=POHY]HKKPU
Vi
WUlGJnUGEHK|YHU
trädgård behöver!
älskar
sten...
PLANTERINGSJORD • GRÄSMATTEJORD
GRÄSMATTEJORD
TÄCKBARK
PLANTERINGSJORD
• TÄCKBARK
KULLERSTEN• FLIS FLIS
FÖR TRÄDGÅRDSBERGKROSS • KULLERSTEN
BERGKROSS
FÖR TRÄDGÅRDSGÅNGAR
VÄGGRUS • SANDLÅDESAND
MURSAND
GÅNGAR • MURSAND
VÄGGRUS
• SANDLÅDESAND
BETONGSAND
PRYDNADSSTENAR
SINGEL
EU-SAND (GUNGSAND)
(GUNGSAND) • PRYDNADSSTENAR
EU-SAND
• SINGEL
BETONGSAND
DANSK
SJÖSTEN,
SV/VIT
NATURDANSK SJÖSTEN, SV/VIT • NATURSTEN • MAKADAM
MAKADAM
FÄRGAT
GRUS
M.M.
STEN
FÄRGAT
GRUS
• MARKDUK
• FIBERSAND
•MARKDUK
RIDUNDERLAG
Hela sortimentet hittar du på
M.M .
Oavsett om du tänkt dig till Belgien, Bahamas,
Brasilien, Bulgarien eller Bornholm i sommar, så är
det B som i Backaplan som gäller. Här har vi över
120 butiker, 3500 P-platser, alla typer av sommarväder
och bara bra bikinis, badbollar, bulgur, bälten,
böcker, bergsprängare, bullar och bilservice.
Har du tänk dig till Botswana, Burma eller Burkina
Faso, så har Backa Vaccin ett Bra Bidrag att Bjuda på!
B BRAVE och kom till Backaplan i sommar! Oavsett
vad du tänkt att göra i sommar, så är det B som
i Backaplan som gäller: Bada i havet, bykla i skogen,
biska i sjön, badminton, brännboll, spela bolf eller
äta blass. Här händer det massor i sommar, t ex;
Sommarprogram
* 5/7 Häcken har sin premiär på nya Arenan.
kommer Grillteam och bjuder på smakprover
* 25/7
och tipsar i grillsäsongen.
www.lysegarden.se
Öppettider: 06.45–15.30
Tel: 0303-22
0303 -22 31
3130
30
Grillteam igen. Samma dag kommer även
* 29/8
Vinga Yellow Rockers och bjuder på dansupp-
0704 - 18 54 10
Hämta själv
Hämta
själveller
eller
visning och även prova på för besökarna.
beställ & vi levererar!
levererar!
Massor av service på Backaplan
VISSA FRÅGOR
HAR INGA ENKLA SVAR.
Varje dag blir vi kontaktade av ensamma och utsatta unga som vill att
någon vuxen tar dem på allvar. Smsa bris50 till 729 09 så ger du
50 kronor och hjälper oss att fortsätta svara.
3n%DFNDSODQÀQQHUGXGHWPHVWDLQRPVHUYLFHWH[3DNHWXWGHOQLQJ3RVW6\VWHPERODJ$SRWHN
nyckelservice, skrädderi, hårvård, nagelvård, bilförsäljning, bilservice, fastighets- & juristbyrå, caféer,
restauranger och valutahandel mm.
Öppettider:
Vardagar 10-19 Lördag 10-(16)17, Söndag 11-16(17)
Coop Forum 7-22
(För detaljerade öppettider se backaplan.se)
gYHUEXWLNHU‡$SRWHN‡6\VWHPERODJ
JUDWLV3SODWVHUPD[WLP‡EDFNDSODQVH
Hälsosidan v. 25 2015
Mer än halva Torslandas befolkning
På Folktandvården i Torslanda
jobbar 30 anställda i nya
fräscha lokaler och med helt ny
utrustning.
Hos Folktandvården i Torslanda är 14 000
patienter listade, det vill säga att drygt
halva Torslandas befolkning patienter nyttjar
Folktandvårdens tjänster. Av dessa är 8000 barn,
vilket innebär att nästan alla områdets unga går
här. Detta gör att tandkliniken är en av de större
på Hisingen. Totalt finns bortemot 30 anställda
Alla barn upp till 10 år
får FRI ENTRÉ till
Bushuset2 vid klippning
hos oss!
2
Terminal 3
Amhults Resecentrum
Flygfältsgatan 25
(i samma hus som Capio)
Tel: 031-92 36 26
Var 9-19, lör 8-14
Bokning via webben:
piruette.se
DROP IN
här, varv nio tandläkare, sju hygienister och elva
tandsköterskor. Av personalen har flera jobbat
här sedan tidigt 80-tal.
En tredjedel av alla patienter har fast
tandvårdsförsäkring och kallas därför
automatiskt var 18:e månad.
– Vi har även ett uppdrag att kalla in
alla barn från 3-19 år gamla och upp till
24 år är tandvården gratis här i Västra
Götalandsregionen. Från 25 års ålder erbjuder vi
”frisktandvård” till vilket innebär tandvård till fast
pris, förklarar klinikchef Fanny Yahyapour, som
har jobbat här i Torslanda sedan 2014.
För att hålla hög tillgänglighet har
Folktandvården i Torslanda generösa öppettider.
Vi hälsar
Melissa
varmt
välkommen
till vårt
team!
s!LLMÊNMEDICIN
s$ISTRIKTSSKÚTERSKEMOTTAGNING
s"6#
s$IABETESMOTTAGNING
s!STMA+/,MOTTAGNING
s3ENIORHÊLSAN
Öckerö vårdcentral
Tel 010 4733970
"JÚrNHUVUDSVÊGEN½CKERÚ
narhalsan.se
Munhälsan är en viktig del av kroppshälsan
och ett samband mellan livsstil och mat- och
dryckesvanor syns tydligt. Fanny rekommenderar
därför alltid att man regelbundet går till
tandläkaren för att bibehålla god tandstatus.
Beroende på tandhälsan kan 12-18 månader
mellan undersökningarna vara lämpligt.
– Rent generellt har vi friska patienter, såväl barn
som vuxna. Detta beror på att många håller sig
till de besöksintervaller som vi rekommenderar.
Implantat,
tandlossning och
estetisk tandvård!
Ring 92 33 84
Amhults Torg
(i Vingenhuset)
Torslanda 788 92 92
Göteborg 711 77 97
Din egen vårdcentral
Fanny tipsar
Allmän- och Specialisttandvård
FÖR HELA FAMILJEN
½CKERÚ vårdcentral
Här är öppet från 7 till 19 måndag till torsdag
och från klockan 7 till 17 på fredagar.
www.amhulttandlakarna.se
RING: 56 48 17
Lördagar
sommarstängt
t.o.m augusti.
Vardagar öppet 9-18
Trevlig sommar!
Torslanda Torg
RING: 92 03 15
Torslanda Krysset
Outdoor Challenge våren 2015!
10 veckors träningsprogram i grupp
Löpteknik • Löpskolning • Intervaller • Fysträning
Start i
Torslanda | Hästevik | Björkö | Hönö
Mer information om programmet, tiderna samt anmälan på
www.outdoorchallenge.se
Fredrik Steen • 0709-39 00 77
[email protected]
I samarbete med
Vi har öppet
hela sommaren.
Välkomna!
Må-fr 10-18, Lö 10-14
Amhults Torg 4
031-92 03 10
lugg.nu
Vi välkomnar nya
och gamla patienter!
Privattandläkare för
hela familjen!
Barn & Ungdomar
t.o.m. 24 år, fri tandvård.
Torslanda Torg 3A • Tel. 56 24 24
Tandläkare Andreas Holmlund • Tandsköterskor Sandra och Karin
Tandhygienist Shida Godarzi • [email protected]
11
nyttjar Folktandvården
Handlingsplan
framtagen för
barn som far illa
Föreningar har i samarbete med kommunen
diskuterat fram handlingsplaner mot mobbing,
diskriminering och kränkande behandling.
– Vi har erbjudit alla föreningar utbildning i
dessa frågor i samarbete med Rädda barnen och
SISU, idrottens studieförbund, för att initiera att
föreningar utarbetar handlingsplaner, förklarar
enhetschef Eivor Johnsson.
Därtill har vi en bra förebyggande vård, som har
positiv inverkan på patienterna.
Sedan tipsar Fanny om den så kallade
Göteborgsmetoden som är framtagen av
institutionen för odontologi i Göteborg. Den
går ut på att borsta tänderna två minuter,
två gånger om dagen med två centimeter
tandkräm på borsten. Därefter ska tandkrämen
gurglas med lite vatten mellan tänderna och
spottas ut.
former av boende. Denna service är inriktad mot
patienter som har svårt att komma till kliniken.
Tandhygienist Susanne Landström är den som
jobbar ute på ”fältet”.
– Det här är ett nytt uppdrag för oss här
på kliniken från 2015, vilket innebär att jag
besöker äldreboende, gruppboende, enskilda
boenden och så vidare för att göra gratis
munhälsobedömningar. Finns det behov av vård
erbjuds tid på klinik, säger hon.
Uppsökande verksamhet
Torslandakliniken bedriver även uppsökande
verksamhet på ålderdomshem och andra
Linus Torgeby från Rädda Barnen föreläser.
ÖCKERÖ
Sommarkväll på
art garden spa
DAM
HERR
BARN
Varva ner efter en dag på
stranden – kvällsbesök
på Art Garden Spa och en
god middag på vår sköna
terrass.
Solkysst!
TEL:
92 05 25
GA FLYGPLATSV. 4
TORSLANDA KRYSSET
FRISÖR
• Art Garden Spa
• Lån av badrock & tofflor
• Tvårätters middag
Paketet ”Sommarkväll”
kan bokas 29/6–9/8.
765:-/person.
Välkommen till oss för
slingor i håret.
Glad Midsommar och en trevlig
sommar önskar vi våra kunder.
Sommarstängt v. 29-31
SALONG
AQUARIUS
Spa • Konferens • Restaurang • 031–726 25 08 • arkenhotel.com/sommarkvall
SALONGAQUARIUS.SE
Katarina
& Ulrika !
SOLA KONTANTLÖST!
Basen är FN:s barnkonvention
Grunden till handlingsplanen baseras på FN:s barnkonvention och deltagarna gavs uppdraget att analysera den egna
föreningen eller församlingen med kritiska ögon enligt en
skala.
En förening berättade att de upplevde sig själva som
duktiga instruktörer men att de aldrig diskuterat några
värdegrunder att stå på.
– Jag upplevde nog att föreningarna var intresserade att
ta tag i problemen samt att upprätta en handlingsplan. Även
om vissa uppgav att de behöver tid på sig, säger Eivor.
Prova Meddoappen
Meddo
52 Sli
Torslanda Torg • Tel. 0735-25 57 58
www.meddo.se • Öppet: Sö-To 6-22 • Fr-lö 6-20
NÖJD KUND GARANTI
Om du inte är nöjd med solningen får du alltid pengarna tillbaka.
Fråga oss vad du får
betala per månad?
Skaffa Frisktandvård.
Under våren har olika föreningar, samt personal på fritidsgården, tillsammans med Eivor Johnsson, som
är enhetschef för den avdelning på Fritid och kultur som
kallas ungdom och förening, träffats för att dra upp riktlinjer för en handlingsplan mot mobbing, diskriminering och
kränkande behandling i föreningslivet.
– Att prata samhällsfrågor i föreningslivet är viktigt och
jag tänker mig olika sätt att ta frågorna vidare, påpekar hon.
När så Mikael Dalqvist, vice ordförande i Öckerö IF,
lyfte frågan gick man vidare. Passande nog hade Linus
Torgeby ett uppslag att utgå från. Materialet som användes
var Rädda Barnens ”High five”, fem steg till en handlingsplan.
Det hela mynnade ut i att nio föreningar och församlingar samt Öckerö fritidsgård nappade. Dessa är nu med i
arbetet att ta fram handlingsplaner kring barn som far illa.
– Vi bjöd in till tre träffar i Brattebergsskolans skolrestaurang och så ska vi bjuda in till en återträff till hösten
eftersom detta är en pågående process, förklarar Eivor.
Vi tar hand om dig när
du behöver det!
CONNY ÅQUIST
RÅDGIVNING OCH BOKNING tel 031-747 86 40
Akuta läkarbesök bokas även via vår hemsida
narhalsan.se/torslandavardcentral
Välkommen till
Folktandvården Torslanda
Nordhagsvägen 2A, 010-441 89 10
Torslanda vårdcentral
narhalsan.se
nästa Hälsosida v. 34 2015
Magnus Törnqvist från SH 84, Patrik Alderblad, som är ordförande i SH 84 och Johanna Rosenberg, som är lagledare och
förälder grupparbetar.
12
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Torslanda Tidningen
Barnens flyghelg på Säve
De gamla brandbilarna åkte i skyttetrafik med nöjda barn och föräldrar.
Rekordmånga kom till Aeroseums
årliga Barnens flyghelg. Det bjöds
på många roliga aktiviteter för både
barn och vuxna.
En vertolhelikopter dragen av en traktor
var en av åkattraktionerna och de gamla
brandbilarna körde i skytteltrafik med
entusiastiska barn och föräldrar. Hoppborg,
tipspromenad och modellflygning var
andra aktiviteter.
Emil 6 år var en av dem som fick prova
på att styra ett litet modellplan.
– Det var lite svårt, men det gick bra.
Det var ett väldigt säkerhetstänk och
logistik under dagen. Medan vissa inkommande flygplan och helikoptrar landade
fick andra aktiviteter stå still.
Daniel Cedervall har byggt en egen JA
37 Viggen i skala 1:9.
– Den tog 500 timmar att bygga och jag
kraschade den redan vid andra flygningen,
berättar han. Denna har jag köpt begagnad
och byggt på den en hel del.
Daniels flygplansmodell har en jetmotor och flyger på fotogen. Daniel gjorde en
tjusig uppvisning med sitt flygplan som kan
köra i 250 km/h.
Flygets räddningstjänst gjorde en uppvisning och sprutade vatten på ett helikopterhölje för att simulera ett släckningsarbete.
Den som ville kunde sitta i sjöfartsverkets
räddningshelikopter eller prova på en
räddningsflotte.
PIA MAGNUSSON
Emil 6 år fick prova att styra ett litet modellplan.
Unna er en tur på vackra
Dalslands kanal med
M/S DALSLANDIA
RING FÖR BOKNING:
0530-310 27, 070-66 59 603.
Turlista 22/6 - 22/8.
Restaurang ombord.
Välkommen ombord
REDERI DALSLANDIA
www.dalslandia.com
Flera små flygplan fanns till beskådning och vissa fick man provsitta.
Daniel Cedervall har byggt en egen JA 37 Viggen.
Torslanda Tidningen
13
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
M32 Series har kommit hit
Som en brunstig tjur sliter
tävlingskatamaranen i sina
förtöjningar, yster att komma
iväg. Och lika ivrig är jag
att få komma ut till sjöss
med denna ”havets F1:a”.
Toppfarten, på över 30 knop,
lockar!
HÖNÖ
Att få flyga till havs är
väl inte många förundrat men
nu har jag gjort det – på 5 meters
höjd, typ, längst ute på ”vingen”
på en ”tvåskrovad båt” som går
flera gånger fortare än vinden!
– Idag är det mycket katamaraner inom tävlingsvärlden,
orsaken är att de är snabba seglare,
förklarar skippern Mattias Rahm
innan vi ska iväg på en provtur
i hans tävlingsbåt, en M32, som
ska uttydas att den är 32 fot lång
och ritad av Göran Marström.
De här katamaranerna är
lätta och eftersom de saknar
köl accelererar de raskt upp till
hög fart. Och väl ombord och
väl uppe i fart märker man att
styrningen är superkänslig. Båten
går sällan på en rak linje utan
krumbuktar sig framåt som en
hal ål. För skippern är det som
att balansera en smörklick i en
het stekpanna. Men inte bara
styrningen är besvärlig, även de
tre övriga besättningsmännens
placering ombord är kritisk. Att
välta i 30 knop är ingen trevlig
upplevelse.
Seglingsskickligheten
avgör
Båten som är 32 fot, alltså 10
meter lång, och 5, 5 meter bred
(8 meter med vingarna) har ett
storsegel om 50 kvadratmeter,
som också det delvis är i kolfiber,
samt försegel på cirka 70 kvadrat.
I och med att alla båtarna är
lika är seglingsresultatet alltså helt
upp till besättningens skicklighet.
– Alla vet ju vad de ska göra
ombord men träningen går ut på
att alla gör det samtidigt, påpekar
skippern Rahm, som ofta ger
besättningsmännen kommando
genom att räkna ner sekund för
sekund, till noll.
Tävling i flygande fläng
Den skandinaviska seglartävlingen
M32 Series kom till Göteborg
i helgen. Det var den andra
deltävlingen och Torslanda hopp
står till Mattias Rahm och Rahm
Racing Team, som inför helgens
tävling låg på en fjärdeplats.
Tävlingarna i denna nya
enhetsklass går i Oslo, Göteborg,
Köpenhamn, Helsingfors och
Stockholm. Seglingarna går
av stapeln i centralt belägna
vatten och i höga farter men
på begränsade utrymmen. De
i kolfiber bakade båtarna väger
bara ett halvt ton och toppar 33
knop. M32 Series ger således
förutsättning för tight racing!
– En finess i dessa sammanhang
är att båten går lätt att plocka
ihop. På max ett par timmar är
den uppe ur vattnet och placerad
på trailern. Till och med masten
går att dela, berättar Ingemar
Allén, som är pr-ansvarig på Aston
Harald Composite Ab – alltså
företaget bakom tävlingsserien
och dessa båtar.
just nu!
CONNY ÅQUIST
RD
BO
OM
Riktigt bra priser
Denna M32-katamaren kan segla 2-3 gånger snabbare än vinden!
PÅ
AL
LA
Antik grå
EN
SV
A
LI
JE
R
FÄ
Antik grå
SK
159:-/m2
NJ
Grafit
ER
215:-/m2
189:-/m2
Grafit
235:-/m2
DJURSLAND
FR
Benders Orlando
Benders Ocala
Säljs i hel pall 8,8 m2 inkl moms
Mån-fre 7–17, lördag 9–13
Entreprenadv. 1, Göteborg. Tel: 031–55 92 00
gardajohan.se
712:/PERS*
GÖTEBORG – FREDRIKSHAMN
VARBERG – GRENÅ
T/R INKL BIL + 3 NÄTTER
Nordens största sommarland,
sandstränder och safari på savannen!
Djursland är ett paradis för barnfamiljer med bad och äventyr inpå knuten.
Djurs Sommerland har 8 temaländer och ett stort badland, på Ree Park Safari
träffar du djur från fem kontinenter och du är aldrig långt från närmsta sandstrand.
Du får alltid 20% rabatt på båtresan när du bokar semesterhus och stugor
samtidigt. Ombord njuter du av sköna timmar till havs med god mat och dryck.
Passa på att shoppa i vår Bordershop ombord inför sommarens festligheter.
Följ hjärtat till Grenå och Djursland!
Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. *Båtresa t/r inkl bil, 4-bäddslägenhet.
Prisexempel gäller Dayz Kattegat Feriecenter i Bønnerup. Gäller ankomst ons, tors, fre eller
lör till 4/7 + 10/8 – 1/1 2016. Totalt fr 2 846:-/4 pers.
VECKANS HETA
A
I bageriet:
I vår manuella fiskdisk:
15:-/st
149:-/kg
LÅNGFRANSKA
Eget bageri. 500 g. Jfr pris 30:–/kg.
Ord pris 17:95/st.
I delikatessen:
32 /hg
95
MAGNIFICO
Italien.
Original eller chili.
Jfr pris 329:50/kg.
Ord pris 36:95/hg.
RÖDTUNGAFILÉ
Ord pris 298:–/kg.
VECKANS
BLOMMA
I delikatessen:
4495
/hg
PARMA SLEGA
Italien.
Lufttorkad.
Ca 18 månader.
Jfr pris 449:50/kg.
Ord pris 47:95/hg.
2990
MURKLOCKA
/st
Ord pris 49:95/st.
I vå
årtt bagerii/ko
ondito
ori, manuellla fiskd
disk
k, delik
kate
esse
en och
h
kallsk
kän
nkan ha
ar vi valt utt de fina
n ste
e rå
åva
arorna
a förr attt ge
e dig
g
som ku
und
d en smaku
upp
ple
evelse utö
överr de
et va
anliiga.
A ERBJUDANDEN!
799k
KOLGRILL
MED SIDOBORD
/st
Corona. Ord pris 899:00/st.
FÖR
2 50k 149k
ENGÅNGSGRILLAR
PUMPTERMOS
/st
ICA Cook & Eat.
ICA Cook & Eat.
Ord pris 29:90/st.
Gilla Maxi ICA Stormarknad Torslanda på Facebook
för senaste nytt, inspiration, tävlingar och mycket mera!
ÖPPET ALLA DAGAR
7–22
Gamla Flygplatsv. 60, Tel: 031-720 56 00
www.maxitorslanda.se
Öppettider manuell delikatess: Mån–fre 7–20, Lör–sön 7–18
Öppettider manuell fisk: Mån 9–18, Tis–fre 9–20, Lör–sön 9–18
Öppettider Cura apoteket: Alla dagar 9–21
Priserna gäller 16/6–21/6, v25 2015.
Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
FAMILJ
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Boka din rad/familjeannons på
www.tidningen.se
✉ [email protected] | ✆ 92 45 80
Privatmarknad
Sökes
Omplacering av hund!
Totte, 6 år, spansk vattenhund behöver ett nytt hem.
Helst någon som är hemma hos honom under dagarna
(pensionär) och inga barn. Totte behöver stabilitet och
ordning. Han är väldigt social, jättego men behöver få vara
medelpunkten i hemmet. Endast seriösa svar.
Ring Ulla-Kristin på tel. 0731-801937
BJÖRKÖ När musikläraren
Ove Olsson gick i pension
fick han som tack för gott
ledarskap en stipendiefond i
sitt namn som varje år delas
ut på Björkö. Stipendiet går
till en elev som visat intresse
och
engagemang
inom
musikverksamheten.
Vill tacka Håkan Sjölin så mycket för all hjälp jag fick när jag
ramlade handlöst och slog ansiktet i gatan utanför hans
hus i fredags eftermiddag. Även grannen Jane, som pratade
med mig, vill jag tacka.
Anne-Marie
Veckans ris
Du på Fotö som är så feg att du inte våga skriv ditt namn på
vykortet jag fick.Där du anklagade mig för att mina Duvor
skiter ner altanen och tvätt för dig. Ta reda på fakta innan
du anklagar mig för detta.
Jag har inga duvor och har aldrig haft heller.
Leif Englund
De röda siffrorna i krysset har bara betydelse om det är ett tävlingskryss. Annars kan ni bortse från dem.
SKRIVER
PROTOKOLL
ALDRIG
PÅ TIDEN
ETT
FEMTE
HJUL
P
R
E
K
Ä
R
S
K
E
N
A
Ä
R
GER
SVAR
FÖRSTA
DELEN
G
T
S
K
E
N
E
T
E
H
T
Å T
T E R A
E
N I
R P Å G
P L A
SÄTTS PÅ
HUVUDET
ORÖJD
MARK
SKOGSOMRÅDE
FÖRVÄRRAR
LOCKBETE
BUDDISTMÅL
PEN
VÅGRÄTA
T
E
R
R
Ä
N
G
STOPPADE
HAR PRODUKTER
STELNAT ER
FÖR MATBLOD
BORDET
L
E
V A
R D
A
T
S Å
K
S T
K U
O R
T E
T R
S
Ä P
K E
E P
R P
A
E R
R
L O
A T
LAGA
FÖRFALL
3
GER NYTT
I VÄSTER
KAN VARA
EN TID
HAR BESTÄMMER TEORI
EDAMER OGENOMBLIVIT TRÄNGLIG
Y
SLINGA
EN DEL
AV DOM
K
GUMMÅTT
VARNINGSTECKEN
FÖRE
TITANIC
POLIS
S
S
INTE
HELT
KLART
METALL- INTE ALLS STRYKER
ARSOM
VITT
BETARE ANDRA
G R
O
B
B O
T
ÄR
BANNLYST I
INNEHÅLLER
KOLMONOXID
UPPTAGEN
AVRÄKNA
PAKETVIKT
U
N
I
K
A
M
Å
L
A
R
E
E
B
L I G T
R
D
E S T I
A V G A S E
D
G R A F
E R A
R A
SKAPADE
LÅGA
ORIENTERA
SITTPLATS
CENTRALT
I HARLEM
LEDDE
ÖSTERUT
GÖR ETT BESTÅENDE
INTRYCK
SÖRJA
8
GJORT EN
BERÄKNING
4
TECKENTYDNING
SLÄNGT
PÅ
TIPPEN
SLET
PÅ DÄCK
PLATTA
TRÄ
A
L
M
R
O
T
INBILLA
GAVS I
DROPPFORM
EN MAN
MAN
KLÄR
LUNGOR
KARUSELLFÄRDER
5
DEL
TVÅ
KRYDDA
ÄR
MÅNGA
NUDLAR
TAR
INTE
GÄRNA I
P
R
I
N
S
K
O
R
V
A
R
TECKEN
FÖRE
TURKISK
STAD
S
I
N
O
P
10
TVÅ
VOKALER
FILMGRAD
A
S
A
ÖVERSÄTTER
G
KULTRÄD
M
E N O
T U T
A
O
G Å R
E N
R G
A U
A N T
D
E
V A
O M E
K E D
A N G
T
Å
N
P S G
Å A
L L
I A T
T
E
L E X
I
T
G R A
DRIVKRAFT
OLIKA
NIVÅER UPPLEVS
DIREKT
9
TOM MED
STUGA
DEN ÄR
EN GAS
OSTADIG
HUVUDSTAD
I SKOGEN
ROMARNAS EOS
ANVÄNDER
LAG I MÅL
KRAFTFÖRKORTNING
AVSLUTNINGSORD
1
MELLAN
FYRA ÄR
MED TVÅ
FÖRSÄKRAN
HANDELSBOLAG
HÅLLER
SITT
ORD
LÄGGA
IHOP
DEN ÄR
NÄSTAN
MITT I
PRICK
LOKAL
KAMP
SKRIVA
BLEV
STRANDSATT PÅ
JORDEN
7
BLI
DRAGEN
Stor musikalisk bredd
I år fick Lukas Vernersson Ove
Olssons stipendium i samband
med att han gick ut årskurs
6 på Västergårdsskolan, på
Björkö.
Goda primörer
4 portioner
Matinspiration
250 gram grön sparris
1 dl körsbärstomater
1 dl hasselnötter
från
150 gram smör
100 gram Parmigiano Reggiano (parmesan)
FÖLJER
KUNGS- ARBETSHÄST
LEDEN
V
A
N
D
R
A
R
FÅR
TJÄNSTGÖRANDE
E
TIONDELS
LITER
BUSTER
PÅ FILM
K
E
A
T
O
N
A
R
D
E
N
N
E
R
HOTELLRUM
L
L
Ö G O
N
G
B I
E L
Å A
K
N
O S S
N I A
D M
I S K
T
L
I K O
O L K
N
T
SPISADES
FÖRR
TA EN
RUNDA
STÅR FÖR
KALLT
KOMBI
6
FIXA
RABATT
BLÅ
BAND
FORM
LISTVERK
MED
GOTT
OMDÖME
FÖRE
VÅR
TID
ÄR
KONTROLLSTYRD
TILL
ÄNDA
A
L
L
HAR
SMÅ
HUVUDEN
K
N
A
P
P
N
Å
L
A
R
Nu är det tid för goda primörer, njut av dem nu
när det är säsong. Sköna, gröna sommar, med
mycket gröna rätter. Smaksätt med egenodlad
persilja, ruccola, citronmeliss, mynta, örter, de
sätter piff på den enklaste rätt.
Grillad sparris med brynt hasselnötssmör, hyvlad
parmesan.
2
Gör så här:
Rosta nötterna i en het, torr panna tills de
blir gyllene och doftar gott. Häll upp dem i en
kökshandduk och gnid av skalet så gott det går.
Hacka dem grovt.
Bryn smöret tills det doftar lite nötigt och blivit
gyllene, tillsätt hälften av nötterna.
Skär bort den nedersta biten på sparrisen, grilla
på grill eller i stekpanna hastigt i några minuter,
vänd om och salta. Lägg upp på fat, häll över
det brynta smöret, garnera med hasselnötter,
körsbärstomater och hackad persilja. Hyvla
parmesan över och mal lite svartpeppar över.
Servera som en förrätt eller tillbehör till grillat.
ÄR
UNIK
DEN
E
N
D
A
RÖR
DET
SIG OM
Smaklig måltid! Johanna och Carolina
Salt & Honung
N
A
V
A201 EOS
Vi har förmedlat kunskap, trygghet och
omsorg i en svår stund sedan 1932.
Välkomna till
vårt lokalkontor
i Torslanda.
CONNY ÅQUIST
Veckans
(fd. Lundby Begravningsbyrå) Flygledarevägen 3D, Torslanda
Tel: 92 02 20 • www.fjallmans.se
Oskar Fjällman
U
S
I C
H
FÖRSENINGSFÖRKLARING
DET
ÄR GJORD LYSER
FÖR ATT
UPP
GLIDA PÅ FINNS
Motiveringen lyder: ”Denne
stipendiat har under de senaste
åren utvecklats väldigt mycket
med sina huvudinstrument.
Han visar på en stor musikalisk
bredd och ställer alltid upp
när Kulturskolan behöver
komphjälp. Lukas behärskar
både slagverk och elbasspel.” Flingsalt och hackad persilja
Lösningen v23
BEKYMMERSAM
KÄNSLOUTTRYCK
@tidningen
Juryn fann en värdig Ove Olsson-stipendiat i Lukas
Vernersson.
Veckans ros
Kryss
& Quiz AB
Torslanda Tidningen
/tidningen
Lukas prisades med Oves
stipendium
Liselott Sjöholm
16
Göteborg
KONTAKT: 031-708 00 00
Jourtelefon kvällar och helger: 031-708 25 10
ZZZDGYRNDW¿UPDQNHVH‡LQIR#DGYRNDW¿UPDQNHVH
Fastighetsjuridik och familjejuridik
±PHGLQGLYLGHQLIRNXV
.|SDHOOHUVlOMDIDVWLJKHW"
)HOHOOHUVNDGDSnIDVWLJKHW"
)O\WWDLKRSHOOHUÀ\WWDLVlU"
9DUVNDOOEDUQHQER"
$UYJnYDWHVWDPHQWH"
)O\WWDXWRPODQGV"
9LKMlOSHU'LJJlUQDPHGRYDQVWnHQGHRFKPHU
EnGHYLGWYLVWRFKI|UDWWXQGYLNDIUDPWLGDWYLVW
Torslanda Tidningen
17
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Kortége med Brattebergselever
För tjugonde året i rad anordnade Öckerö fritidsgård den sedvanliga kortégen för niorna på Brattebergsskolan.
Brattebergsskolans nior gick sitt kortegetåg
medan toner från ”Festival march” med Kulturskolans band 2000 hördes vida kring.
För tjugonde året i rad anordnade Öckerö fritidsgård den
sedvanliga kortégen för niorna på Brattebergsskolan.
Nytt för i år, medan skolan byggs om, fick eleverna
marschera från Öckerö bibliotek till Öckerö hamn. De leddes
av kulturskolans band 2000 som spelade på olika blåsinstrument och slog på trummor och cymbal. I hamnen var röda
mattan utlagd fram till Buröfärjan.
Anhöriga stod längs kortegevägen i hamnen och delade
ut blommor. Värdparet Lisa och Linus bjöd på cider.
Buröfärjan tog eleverna över till Lilla Varholmen där buss
fortsatte resan till den hemliga orten som var Ruckmans
restaurang.
PIA MAGNUSSON
Midsommarfest
på Hembygdsgården 19 juni
TORSLANDA-BJÖRLANDA FÖRSAMLING
LÖRDAG
18 JUNI - 24 JUNI
20/6
11:00 Björlanda församlingshem Friluftsgtj.
Musik, Karin Jullander. Präst, Sara Waldenfors.
SÖNDAG
21/6 Johannes döparens dag
11:00 & 13:00
Amhults kyrka
Konfirmationsgudstjänst med mässa
Musik, Andreas Nordanstig. Präst, Ingvild Fallegård.
11:00 Torslanda kyrka Mässa
Musik, Karin Jullander. Präst, Sara Waldenfors.
ONSDAG
24/6
09:00 Torslanda kyrka
19:00 Björlanda kyrka
Veckomässa
Veckomässa
www.svenskakyrkan.se/torslanda-bjorlanda
Öckerö Hamn • +46 (0)31 96 92 56
www.ockeromarinmotor.se
Dax att byta motor!
Dieselmotorer i
världsklass!
Pålitliga • Kraftfulla
Miljövänliga
Från 9 - 440 Hk!
Segeldrev- backslag- drev
Amhult-Lyse kl 12.00-14.30
Lysevägen 5
Midsommarstången reses
klockan 12.00
dans kring stången
midsommarband
tombolalotteri
folkdanslag
fiskdammar
kaffeservering • glass
korv och bröd • brödförsäljning
www.amhult-lyse.se
Välkomna!
JU ST NU
PÅ LA GE R!
4 JH 5 med backslag, 54 hk
3 YM 30 med segeldrev, 30 hk
Välkomna till en riktig
Motorverkstad!
Vi är en av
Sveriges
LEDANDE
serviceverkstäder för:
18
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Torslanda Tidningen
Avslutningsfester för
Trulsegårdskolan
Nordlyckeskolan
Nordlyckeskolan
Skolavslutningar
Björlandagården
Lilla Trulsegården
FOTON: PIA MAGNUSSON, THERESE KROOK, JAN HEED, BENGT WESTER
Torslanda Tidningen
19
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
niorna i Torslanda
Torslandaskolan
- äntligen sommarlov
Österöd
Torslandaskolan F-5
Lillebyn
Nordlyckeskolan
20
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Torslanda Tidningen
Maria Brauer - nytt oppositionsråd
Oppositionsrådet Rolf Edvardsson avgår med ålderns rätt
och ersätts av Maria Brauer.
– Allt har sin tid. Fast… det känns annorlunda att inte ha
en massa måsten inskrivna i almanackan, menar Rolf, som
nu trappar ner sitt engagemang, inte minst på grund av att
familjen nu bestämt sig för detta och att barnbarnen behöver
hans tid.
ÖCKERÖ
KOMMUN Sedan
årsskiftet
heter
det
nya
oppositionsrådet
i
Öckerö
kommun Maria Brauer. Hon
ersätter Rolf Edvardsson som
suttit på posten i 12 år. Maria är
infödd Hönöbo och har sysslat
med politik sedan ungdomsåren.
Redan vid 18 års ålder hade hon
politiska uppdrag, den gången
i kultur- och fritidsnämnden.
Det nya oppositionsrådet insöp
sitt
politiska
engagemang
hemma vid matbordet, där
prat om samhällsfrågor hörde
vardagen till, eftersom hennes
far och farfar var engagerade i
kommunalpolitiken.
– Pappa stod mig lite för nära,
så Rolf blev som en mentor för
mig när han var vice ordförande i
barn- och utbildningsnämnden på
90-talet, berättar hon.
Just den nämnden har legat
henne varmt om hjärtat och
där har Maria suttit i fem
perioder. Att lämna barn- och
utbildningsnämnden
känns
därför konstigt men det nya
oppositionsrådet
påpekar
att
mycket är på gång där nu, inte
minst med tanke på bygget av
kommunens nya skolor.
– Det blir dyrt men är värt det.
Jag är glad åt att vi nu bygger nytt
och att alla är överens.
Solidaritet och rättvisa
Solidaritet och rättvisa är någon
Maria vuxit upp med och något
hon alltid känt. Socialdemokrat
blev hon just på grund av
rättvisefrågan. Men även om
politiken varit en viktig del i
familjens liv har hon någon gång
tvivlat. Inte på socialdemokratin,
däremot på politikens möjlighet
att förändra. Men hon påpeka att
är bara övertygelsen stark och man
har stöd av omgivningen går det
bra.
Socialdemokraterna ställning är
den att de ständigt befinner sig i
opposition i kommunen, även om
partiet varit kommunens största vid
flera tillfällen. Därtill kommer att
socialdemokraterna även samarbetat
med kristdemokraterna, eftersom
personkemin dem emellan fungerat
bra. Trots partiets ställning uppger
Rolf Edvardsson att han upplever
att han ändå kunnat påverka olika
frågor i nämnder och styrelser.
– Även om det hänt att vi blivit
nedröstade har tankarna senare
kanske kommit upp som förslag av
borgerliga partier och då har ”våra”
förslag gått igenom. Det kan ju
kännas bra, även om saken då har
blivit fördröjd.
Såväl Maria som Rolf påpekar
dock hur bra samarbetsklimatet
mellan dem och Arne Lernhag
samt Jan Utbult är, det vill säga
kommunfullmäktiges ordförande
och vice ordförande.
Politiker på heltid
Maria Brauer har jobbat som
undersköterska i Göteborg i 26
år. Från och med årsskiftet är
hon nu alltså heltidspolitiker.
Oppositionsrådstjänsten är på 50
procent.
– Att syssla med politik på heltid
blir en omställning men jag har levt
med dubbla uppgifter länge, menar
hon.
Förutom
sitt
kommunala
engagemang, som oppositionsråd,
har hon även uppdrag i regionen,
där hon sysslar med hälso- och
sjukvårdsfrågor i Västra hälsooch sjukvårdsnämnden. Därtill
kommer vise ordförandeposten i
Göteborgsoperans styrelse.
– Man måste vara hängiven.
Jag älskar politik och känner mig
lyckligt lottat att få jobba med det
jag brinner för.
Grubblerier rörande rättvisa
Vietnamkriget radikaliserade en
hel generation. Rolf Edvardsson
från Hönö var en av dem som fick
upp ögonen för världens orättvisor
genom krigets fasor. Nu har han
varit politiskt aktiv i 45 år.
Rolf Edvardsson går och Maria Brauer kommer. Han har suttit som oppositionsråd i kommunen och nu tar hon över.
Lättaste sättet att få tag på honom i framtiden lär vara på havet, segling är nämligen han och familjens stora passion.
– Jag kom in i politiken via
FNL-rörelsen. Sedan fanns en
SSU-grupp här ute, där män
som Jan-Åke Simonsson och Åke
Andreasson fanns, och den blev jag
lite engagerad i någon gång på sent
60-tal, berättar han.
Även för Rolf är det
rättvisefrågan som engagerat
honom genom alla år. Nu är han
med i Missionsförsamlingen, trots
att han inte är uppväxt i religiösa
kretsar.
– Även det bygger väl på
de vanliga grubblerierna om
rättvisa och mycket börjar med
just den frågeställningen. Jag
har även varit med i Bohusläns
broderskapsgrupp.
För hans del började allt i kulturoch fritidsnämnden en gång på sent
70-tal. En naturlig fortsättning för
honom eftersom han varit aktiv
inom idrottsrörelsen. Ja, han har
rent av ”sparka bôll” fram tills han
var nästan 50.
Ingen
konfrontationspolitiker
Som så många andra ur
hans generation slutade Rolf
Edvardsson skolan vid 13-års
ålder. Därefter följde jobb som
snickare. Via studier i Göteborg
blev han fritidspedagog och
kom då i kontakt med den
tidens politiska strömningar.
Detta ledde till engagemang
på kommunal nivå. Men Rolf
uppger att han aldrig varit en
konfrontationspolitiker
eller
bråkat för bråkandets egen skull.
– Man får ge och man får ta.
Demokratins pris är att det tar sin
tid, anser han.
Nu har han jobbat som
oppositionsråd i 12 år samt
suttit i kommunfullmäktige
och kommunfullmäktige de
senaste 16 åren. Därtill kommer
ordförandeuppdraget i barnoch
utbildningsnämnden
en mandatperiod och vice
ordförandeposten i ett antal
perioder. Och som för många
andra politiker har uppdragen
varit legio. Hönöbon har suttit
i Göteborgsregionens styrelse,
för miljö- och samhällsfrågor,
eftersom frågeställningar runt
vägar och infrastruktur alltid
intresserat honom. Därtill har
han även suttit i Västtrafiks
styrelse.
Sedan 1986 jobbar han
på kommunens va-verk som
samordnare på ”driften”.
Havet lockade mer än
Stockholm
De riktigt stora uppdragen, som
riksdagsman exempelvis, har inte
intresserat. Västkustens son var
ersättare i riksdagen en period men
Stockholm lockade inte kustbon.
– Jag är för mycket bunden till
kommunen, säger Rolf Edvardsson,
som nu alltså avgår i och med att
Maria Brauer tar över hans post.
CONNY ÅQUIST
Alla barn behöver få känna trygghet, kärlek och bekräftelse. De behöver någon
som leker, lyssnar och tröstar. Någon som alltid finns där. Barn behöver en familj.
För endast 100 kr i månaden kan du ge utsatta barn allt det, utöver det mest
grundläggande som mat och vatten.
Hjälp oss att finnas där vi behövs. Bli fadder på www.sos-barnbyar.se
Torslanda Tidningen
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Tipsa redaktionen på
✉ [email protected]
✆ 92 45 80
/tidningen
@tidningen
SPORT
21
De duktiga ryttarna från lag Sverige, Allebys senior- och juniorlag trädde skickligt lansen i ringar och satte flaggor på plats.
Fartfyll gymkhana
Nisse Cup på Alleby ridklubb
Gymkhana är en rolig och fartfylld hästtävling. Som åskådare njuter man
av att se de duktiga ryttarnas precisionsarbete med att i flygande fläng trä
ringar på en lans, stapla plastlådor på höjd mm.
I helgen hade man för
fjortonde året i rad Nisse Cup
på Alleby ridklubb. Under
två dagar tävlade de duktiga
ungdomarna i gymkhana.
Speaker var Hasse Andersson
från radion, samt Gunilla
Adolfsson.
Under söndagen var det
dags för final. Först var det
juniorerna tur och Allebys
juniorlag vann.
– Allebys lag vann över
svenska landslaget, berättar en stolt Mikael Bensby,
pappa till junioren Linnea
och senioren Belinda.
Lag Sverige kom etta i A-finalen.
Mikael berättar också att
ungdomarna tränat mycket.
– De övar hemma på
gräsmattan med att sätta upp
stolpar, men tar sig runt med
cykel istället för till häst. De
har ett så brinnande intresse.
Sedan var det dags för
B-finalen med seniorerna
och Alleby vann igen.
Sista
tävlingen
var
A-finalen som började med
kraftig ledning av Lag Sverige. Men då de fick några låga
poäng kom de andra i kapp
och det var mycket spännande in i det sista. När den sista
grenen av tolv genomförts
hade Lag Sverige 35 poäng
och kom på så sätt etta.
PIA MAGNUSSON
Sjöslaget med Torslanda sjöscoutkår
Torslanda sjöscouter firar 50-årsjubileum under hela 2015.
I helgen hade kåren det årliga sjöslaget vid sin fina hamn
i Sanden. Drygt 80 personer kom för att segla och roa sig
med olika aktiviteter.
I Torslanda Sjöscoutkår har
de fyra grupper med barn och
ungdomar: Spårare, Upptäckare,
Äventyrare och Utmanare. Första
helgen i juni var Upptäckarna
iväg med kårens Väderöjullar på
seglingshajk tillsammans med en
scoutkår från Åsa. Mat, tält och
kläder fick plats i båtarna och
humöret var på topp.
Helgen efter var det Äventyrarnas tur att segla iväg. Denna
gång med lite större båtar där även
Mandalay, Sjöscouternas egna
skuta var med.
Sommarens aktiviteter fortsätter med bland annat en resa till
Japan.
– Det är en World Scout
Jamboree i Japan dit 2000 svenska ungdomar kommer att åka
för att vara med scouter från hela
världen, berättar Åsa Nordström.
Tre ungdomar och en ledare åker
från vår kår. Under sommaren
har vi också öppna seglingar i
Sanden varje tisdagskväll dit vi
välkomnar alla seglingsintresserade. I helgen var det då dags
för Sjöslaget. Både scouterna
Fyra Optimistjollar klara inför ”spaddlingen”. Nio barn och ungdomar väntar spänt på startsignal.
Det var roligt att ”spaddla” och en aningen blött.
och intresserade ungdomar och
familjer var välkomna att ta del av
scouternas verksamhet.
Kajsa och Eric var ett par
ungdomar som hjälpte några
yngre att få segla ut i viken. Först
skulles båtarna riggas och segel
sättas.
– Nu kommer den stora frågan,
säger Gustav som brukar segla
optimistjolle, jag har ingen aning
om hur man ska göra.
Det är bra säkerhetstänk i
sjöscouterna, alla bär flytväst och
en motorbåt är ute och cirkulerar
bland de seglande och är behjälplig där det behövs.
Förutom att få testa på att
segla olika båtar anordnades flera
tävlingar såsom femkamp och
spaddling. I spaddling framför
man
optimistjollar
genom
att paddla med öskar. Fyra
optimistjollar tar sig ut med glada
barn och ungdomar. I målområdet börjar man glatt skvätta vatten
på varandra.
– Det är pluspoäng att blöta ner
varandra, ropar en av ledarna.
PIA MAGNUSSON
22 SPORT
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Torslanda Tidningen
Fotboll
Tung förlust för TIK-herrarna
Efter två fina vinstmatcher kom
ett ordentligt bakslag för TIK,
i fredags, hemma mot Lindome
GIF då man föll med 0-2. TIK
fick knappast igång något vägvinnande spel under hela matchen
och målchanserna var ganska lätt
räknade.
Efter en avvaktande start från
bägge lagen hade TIK en halvchans
i femte minuten. Därefter kontrade
Lindome direkt med en dubbelhörna. Efter en kvart var gästerna
framme igen och skapade ett par
möjligheter som TIK kunde avvärja. Hemmalaget hade redan här
svårt att få till några farligheter
mot ett väl samlat lindomeförsvar.
I 26:e minuten var Lindome farligt
framme men TIK höll med möda
tätt. Strax efter spelade halvtimmen lyckades TIK med ett par bra
anfall. Andreas Johansson var på
väg igenom och TIK fick frispark,
som dock inte resulterade. Spelet
svängde sedan över något till
Lindome igen men halvleken slutade mållös.
Andra halvlek inleddes med en
halvfarlig frispark för TIK och ett
hyfsat skott från Lindome. I 53:e
minuten tog gästerna ledningen.
Efter flipperspel i TIK-försvaret kom Simon Chekroun fri i
samband med ett hopslag och
kunde enkelt slå in 0-1 bakom
Robin
Gustafsson.
Lindome
fortsatte med att ha mest boll och
TIK hade svårt att få till det. Så i
60:e minuten kom TIK:s bästa
chans genom Jonathan Alexandersson men lindomemålvakten kunde
rädda och kvitteringen uteblev. I
65:e minuten fick TIK igång ett
bättre spel och Andreas Jernarp
hade två chanser – en frispark och
ett bra skott från distans. Med 10
minuter kvar tryckte TIK på men
Lindomes försvar var ramstarkt och
släppte inte till något. I 83:e hade
Daniel Garcia Olsson sin chans
men halkade till i skottögonblicket.
I stället kunde Lindome utöka till
0-2 i 88:e minuten. Emilio Rossi
sprang ifrån TIK-försvaret på
högerkanten och lyckades slå bollen
via stolpen och in. Han kunde
därmed fastställa slutresultatet.
Förlusten innebar att TIK åkte
ner till femte plats då samtidigt de
övriga topplagen vann sina matcher.
Nu gäller det att ta nya tag
och närmast står Assyriska BK på
programmet. Matchen spelas på
Ruddalen nu på torsdag.
JANNE RYDEHN
Säker seger för TIK-damerna
Det unga TIK-laget vann utan
problem hemmamatchen i söndags
mot Romelanda UF med 3-0. Det
var lagets fjärde seger på sex matcher
vilket innebär att man hänger med bra
som trea i sin serie.
TIK tog tag i spelet direkt från start
och skapade sin första farlighet efter
fem minuter när man framtvingade
två raka hörnor. Fem minuter senare
hade TIK ett riktigt bra anfall och
ett ledningsmål hängde i luften.
Romelanda tog sig efterhand mer och
mer in i matchen och kom upp i ett
par halvfarliga anfall. I 24:e minuten
var TIK återigen framme och oroade
motståndarförsvaret men gästernas
målvakt hann före. TIK pressade på
i slutet av halvleken och bara med
sekunder kvar kom 1-0 målet för TIK.
Snabba Ella Jensen höll sig framme
och kunde säkert slå in bollen i mål.
Andra halvlek inleddes med ett
vasst TIK-anfall, som var nära att
resultera, och minuterna efteråt var
man framme igen och ett TIK-mål
var inte långt borta. Nära straff var
det i 64:e minuten för TIK men
domaren friade. I 67:e minuten kom
Romelandas bästa och nästan enda
farlighet i matchen men Elin Jirdén
i hemmamålet räddade säkert. TIK
höll i spelet och kunde öka till 2-0 i
73:e minuten genom Sofia Praetorius
efter ett misstag i romelandaförsvaret.
I 80:e minuten stängde TIK matchen
definitivt genom ett snyggt skott rätt
upp i nättaket av Josefine Töreki. TIK
släppte inte till något i slutet utan
kunde enkelt hålla undan fram till
slutsignalen.
Nästa match spelas hemma mot
Älvängen/Alafors den 22 juni.
JANNE RYDEHN
Björkö vann ö-derbyt inför storpublik
Ett hett skärgårdsderby väntade
när Öckerö IF kom på besök
och publiken strömmade till
Björkövallen, denna underbara
soliga eftermiddag. Det grillades
hamburgare och fiket var öppet
som vanlig, hur trevligt som helst,
men samtidigt låg det även en
spänning i luften, det var ju snart
dags för avspark.
Det fattades några namn denna
dag såsom Daniel Ridley, Sebastian SOC Karlsson, Niclas Ackevall
och Johan Forseström, men
truppen är relativt bred så laget
som ställdes på planen var taggade
till max.
Inför dagens match hade
Björkö tre vunna, fyra oavgjorda
och tre förluster. Skulle vi vinna
idag skulle detta innebära ett hopp
i tabellen uppåt och att vi distanserar oss ifrån bottenskiktet där
tyvärr de övriga skärgårdslagen
ligger, Donsö IS och Öckerö IF.
Debut i startelvan denna dag
gjorde Carl-Viktor Andreasson
född -96 och han tog för sig rejält
på planen och skapade mycket
oreda ute på högerkanten.
Tidigt Öckerömål
Avspark och Öckeröspelarna
verkar heltända, för redan efter 9:e
minuter blir det 0-1 till Öckerö
efter ett långt inkast på högerkanten och en nickrensning från
våra försvarare så går bollen ut i
straffområdet och bollen hamnar
hos rutinerade John Olausson
som trycker till med ett hårt
skott otagbart för Björn i målet.
Kalldusch och chockstart för våra
gröna eleganter.
Vi repar dock mod relativt
snabbt och ju längre matchen lider,
desto mer av spelet tar vi över. I
26:e minuten får vi ett gyllene
frisparksläge från högerkanten.
Bollen lyfts in och där kommer
en flygande Emil Thuresson och
är sånär att nicka in bollen i mål,
men den går strax utanför, nu var
vi på gång.
Efter 38 minuter får Alex
Hansson bollen på mittplan och
avancerar framåt och klipper till
med ett överraskande långskott,
hårt och distinkt 1-1 i målvaktens
vänstra hörn, till hemmapublikens
jubel.
Oavgjort i halvlek
1-1 i halvlek och Björkö har spelat
upp sig rejält och tagit över initiativet i matchen, men det är mycket
kamp och det känns som om vad
som helst kan hända.
Björkö öppnar den andra halvleken bra och har det bättre spelet,
även om Öckerö kommer i några
snabba omställningar och försöker pressa på i Björkös speluppbyggnad. I den 52:a minuten står
det 2-1 efter ett riktigt drömmål
av Fredrik Augustin rätt i krysset
från cirka 25 meters håll. Fredrik
har bollen ute på högersidan och
ser en lucka i det bortre krysset,
tittar upp och vrider in bollen med
ett mäktigt skott.
I 70:e minuten blir det 3-1
när Andreas Haglund trycker
in bollen upp i nättaket efter ett
bra anfall från Björkö. Nu spelar
vi verkligen bra och aggressivt
och skapar chans på chans mot
Öckerömålet.
Andreas Haglund har ett stolpskott i 81:a minuten efter ett bra
anfall.
Välförtjänt seger
Seger med 3-1 och så jäkla välförtjänt, kanon laginsats denna
dag. Stabil backlinje som vanligt
anförda av mittlåset Jimmy Olausson och Karl Thornberg och på
mittfältet slet Andreas Haglund
som en furie som vanligt. Men
som vanligt så var det laginsatsen
som var nyckeln till framgången,
alla jobbade för varandra. Kul
även att se de gamla takterna hos
Anton Hjalmarsson som varit
halvskadad, som kom in i den
55min, han dominerade som
vanligt.
Innan dagens match var vi det
lag i serien som gjort minst antal
mål framåt, så då kändes det extra
skönt att få trycka in hela tre mål
mot Öckerö såklart. Nu ser vi
fram emot nästa hemmamatch på
onsdag då kommer Askims IK på
besök.
HANS FORSESTRÖM
Torslanda Tidningen
SPORT
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
23
Fotboll
Ö-bollen
Framgångssaga tioårsjubilerar
gemensamt firande för föreningen
som fyller 80 år
och Ö-bollen som
fyller tio år, säger
Tommy Wallhult.
Att Ö-bollen
är ett viktigt ben
i Öckerö IF:s
verksamhet
är
ingen hemlighet:
– Turneringen betyder
jättemycket
för
oss,
inte minst ekonomiskt.
Grunden av finansieringen
till Göstahallen kommer
från Ö-bollen. Dessutom
är den något som alla i vår
förening samlas kring. Den
gör att vi får en väldigt bra
gemenskap bland ledare och
föräldrar – då alla lär känna
Tioårsjubilerande Ö-bollen har just avslutat den tredje och
sista helgen av sommardelen av turneringen.
– Ö-bollengruppen inom Öckerö IF har jobbat fram ett
koncept och en plan där allting fungerar jättebra. Vi får
väldigt mycket beröm för vilken ordning och reda det är
under turneringen och för våra funktionärer, säger Öckerö
IF:s ordförande Tommy Wallhult.
ÖCKERÖ
Som vanligt
ackompanjerades
turneringen i skärgården av
idel glada miner. Spelare, ledare, föräldrar och
funktionärer njöt av fotbollen, gemenskapen och den
goda organisationen. Som
en del i tioårsjubiléet fanns
det i år för första gången
massor av aktiviteter för
barn och unga inne i
Göstahallen: Hoppborgar,
bland annat en utformad
som en fotboll, och möjlighet att spela fotboll iklädd
sumobrottardräkt
samt
mycket annat, vilket gav
ungdomarna chansen att
förlusta sig mellan matcherna.
– Arrangemangen inne
i hallen är något som
fungerat väldigt väl och
det känns roligt att kunna
bjuda på något extra som
är gratis för barnen. Senare
i höst kommer vi att ha ett
varandra i arbetet kring och
med turneringarna.
Ö-bollen
arrangeras
både på sommaren och på
vintern. Nu på sommaren
deltog 230 olika lag, på
vintern är det ännu fler,
drygt 370 lag som brukar
delta. Öckerö IF har varit
tvungna att sätta ett tak på
antalet lag då det är ett stort
tryck på att få vara med och
spela turneringen – inte
minst från norskt håll.
– Jag fick höra att det var
fem norska lag som innan
de lämnade turneringen
under andra helgen, redan
ville anmäla sig till nästa års
turnering.
Men inte bara den
arrangerande föreningen är
involverad i Ö-bollen. Den
har blivit en institution i
Öckerö i stort.
– Ö-bollen är även
positiv för alla näringsidkare här ute. Under ett år drar
verksamheten ut ungefär 20
000 människor till Öckerö,
säger Tommy Wallhult.
– I år såg till exempel
400 personer Champi-
ons League-finalen på tv
hos Filadelfiakyrkan, som
arrangerade det som en
Ö-bollenaktivitet.
HENRIK EDBERG
Hjuviks AIK:s F06 vann storseger
I sista match för vårterminen i Mölndalsalliansen vann Hjuvik AIK:s F06 med 12-4 mot Älvsborg
på Hagenplan. Lotta Berggren, gjorde 10 mål.
Camilla Wikland
24
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Torslanda Tidningen
Elever från Skutehagen
besökte David Lega
Som en förlängning av Hälsomässan på Skutehagen
för någon månad sedan besökte skolans idrottsråd
kommunalrådet David Lega på stadshuset.
– Kul att ni kommer, hälsar
David, när 20 elever från
Skutehagensskola
besökte
honom på jobbet och därefter
började han berätta om sin
arbetsdag, som ofta är 10-12
timmar lång.
Därefter berättade Pontus
Hagman, politisk sekreterare,
om Göteborg historia samt om
hur staden styrs.
Eleverna hade som vanligt,
imponerade av David som
alla var, massor av frågor till
kommunalrådet och han svarade
villigt på allt. Frågor om alltifrån
den så kallade trängselskatten till
om det inte är jobbigt att arbeta
så många timmar per dag lyftes.
På den senare frågan svarade
han:
– Jo, men det är ett roligt och
viktigt jobb. När jag var liten
fick jag mycket hjälp och nu
engagerar jag mig politiskt för att
kunna hjälpa till.
Därefter fick alla besöka
kommunalrådets
personligt
utsmyckade arbetsrum. Här
fanns en del av David Legas
medaljer och utmärkelser och,
inte minst, boxaren Muhammad
Alis boxhandske med autograf.
– Jag har också Michael
Jacksons
hatt,
påpekade
överraskningarnas man.
Fortsatt samarbete
När Skutehagens skola arrangerade den så kallade Hälsomässan
fick eleverna besök utifrån. Dels
deltog den kände profilen David
Lega men även två handbollsspelare från Sävehof. Sävehofs sportchef öppnar nu upp för fortsatt
samarbete och ömsesidigt utbyte
inför nästa år.
– Detta tänker jag är både
positivt och roligt, säger
Rikard Widhede. Rikard är
Skutehagsskolans idrottslärare
och den som låg bakom
temadagen på skolan och nu
träffen med Lega.
Hälsomässans expansion
från ett lokalt arrangemang på
en skola, till en dag med utbyte
mellan fler skolor i Torslanda
– är något av Rikard Widhedes
vision.
–
Folk
gillar
goda
framtidsutsikter kring skolan
eller skolor i närområdet. Min
förhoppning är att väcka intresse
och öka möjligheten att få med
fler skolor på samma tema
2016-2017. Vilket i sig skulle öka
attraktionskraften för externa
aktörer att komma in i processen.
Något ju vi alla
boende,
tidningar, skolor i Torslanda –
tjänar på. Det väcker helt enkelt
inspiration runtom.
Elever från klasserna 4-6 ingår i Skutehagens hälsoråd.
Arbete kring
entreprenörskap
Rikard poängterar att skolan
numera arbetar centrerat kring
entreprenörskapsfrågor.
Något
lärarna ofta får förvånade frågor
om eftersom skolan ganska
drastiskt förändrats de senaste åren
med resultat att skolan upplevs
som slapp.
– Men så är det inte. Något alla
vi som var med på förändringarna
kan intyga att det inte är, påpekar
Rikard.
Hälsomässan och Idrottsrådet är
alltså exempel på elevorganisationer
som har förändrat mycket på
skolan under året.
CONNY ÅQUIST
Fokus på vår hälsa
Rikard Widhede skriver här om hans tankar och syftet med
att arrangera en hel skoldag med fokus på hälsa.
Syftet med dagen var det man
kallar entreprenöriellt lärande,
alltså lärande genom företagsamhet
och initiativförmåga. I och med
den nya kursplanen Lgr 11 blev
entreprenörskapet en central del i
skolans uppdrag. Entreprenörskap
är dessutom numera ett fristående
ämne på gymnasiet. Det jag ville
se var elever som inte bara hade
idéer, utan där idéerna under
kontrollerade
omständigheter
stötte på problem. Vad händer
då? Vänder de sig till mig? Ibland
gjorde de det men ibland passerade
större ”huvudbryn” utan att jag
ens kände till att dessa existerade.
Eleverna paketerade om sin idé
och kom ut med sin ”gamla” idé i
ett nytt koncept. Sådant är bland
det bästa en pedagog vet. Många
av de förmågor som kopplas till
entreprenörskap; till exempel
problemlösning, initiativförmåga,
kreativitet, mod, ansvar, respekt
och förmåga att samarbeta och
kommunicera handlar om just
detta. I viss mån har de förmågorna
lyfts ur de enskilda ämnenas
kursplaner. Som jag tolkar det är
det nu istället tänkt att hela skolans
verksamhet mer kontinuerligt
skall genomsyras av arbete kring
nämnda förmågor. Elever har fått
prata om vad begreppen betyder.
Mindre rätt eller fel-tänk och
istället mer eller mindre bra. En
idé är sällan rätt eller fel i sig,
bara mer eller mindre välgrundad,
välanpassad eller genomtänkt. Den
kan passa sämre eller bättre, men
kan alltid förbättras och omarbetas
till att fungera i praktiken. Ingen
idé är med andra ord värd att helt
kasseras. Vi behöver tolerans kring
idéer. Att klassa idéer som rätt
kontra fel tjänar ju snaras till att
döda kreativitet.
Tanken med Hälsomässan var
att låta eleverna komma med idéer
och hur orimliga de till en början
än upplevdes ge dem chansen att
planera och förbereda för det,
komma till insikter och lösa de
knutar som behövde lösas. Och det
blev faktiskt riktigt bra. Oavsett om
det gällde att på eget bevåg ta hit
hundar och hinder och visa agility,
lära ut karibisk dans till elever som
är äldre än dig själv, hålla lektion
för två klasser när du var förberedd
för en, hålla lektion eller föreläsning
i till exempel capoeira eller segling
som en majoritet av åhörarna aldrig
hört talas eller känner till. Eleverna
har löst hundratals problem,
fattat snabba beslut, aktiverat
reservplaner. De har då varit smarta
och de fattade bra beslut.
En grundbult i elevernas 2-3
veckor långa förberedelsearbete
var framtidstro, också det en
hörnsten i entreprenörskap – att
trots nervositet, hastigt förändrade
förutsättningar
behålla
en
långsiktig tro på att ”vår idé är bra”
och ”detta kan (fortfarande) bli
bra”.
Vi har ett praktexempel på det.
Ett par killar i årskurs 4 på skolan,
som två veckor innan Hälsomässan
starkt kände att de ville bidra,
osäkra på vad, bestämde de sig för
att lära ut jonglering. Med en hake
fanns; de kunde själva inte jonglera.
De chansade, anmälde sig som
lektionshållare med förhoppning
om att hinna lära sig jonglera.
Tisdagen 12/5 på vår Hälsomässa
stod de inte bara själva och
jonglerade, de lärde dessutom yngre
elever på skolan att jonglera. De höll
fem lektioner. Vilka bättre lärare
kan man hitta än de som själva
precis gått igenom alla tänkbara
vedermödor för att lära sig?
De
gästerna
vi
hade;
Sävehofspelarna Elin Karlsson och
Louise Sand och kommunalråd
Hälsorådet kan sägas vara idrottens motsvarighet till skolans elevråd,
förklarar läraren Rikard Widhede.
David Lega har alla det gemensamt
att de enligt det offentliga
ögat har lyckats. De har blivit
bra på så många olika saker.
Trots svårigheter, utmaningar,
konkurrens och problem har de
hittat sätt att ta sig fram. Sina sätt,
tillsammans med andra. Därför
kändes det klockrent att ha dem
här. Positivt för skolan också att
dörren för fortsatt samarbete med
dessa aktörer står på glänt. Att
eleverna unisont vill göra detta igen
och att detta för de allra flesta i de
allra flesta sammanhang verkar ha
blivit en genuint positiv upplevelse
på så många olika sätt.
På sikt hoppas jag att
Hälsomässan kan expandera till att
inkludera andra skolor på Västra
Hisingen och ett utbyte med dem.
Ett i så fall, ett ännu större utbyte.
Exempelvis: vad gör elever på andra
skolor som vi inte gör här?
25 - 2015
VECKA
✁
Telefon & www
Listan
FOTO: MARIA FRIDÉN
– De enda telefonnumren & www adresserna du behöver!
Service
AmEko Redovisningsbyrå AB .............................922435
Amhults Elektriska AB ................................. 0728-584873
www.amhultsel.se ..........................................................................................
Andalens VVS AB ............................................0705-475894
Björlandavarvet ...........................................................926246
Brandstationen, Torslanda ....................................... 920103
Cardo Door Production AB ...............................................566000
Com4tires Arendal ................................................. 3106040
Eliasson & Lund Mek Verkstads AB ............. 920210
Fixer ........................................................................0704-772333
www.fixer.nu . ...................................................................................................
Fjällmans Begravning Torslanda .....................920220
www.fjallmans.se ...........................................................................................
Fjällmans Juridik ........................................................... 3109397
www.fjallmansjuridik.se ...............................................................................
Gillis Edman Begravningsbyrå ......................3554000
www.gillisedman.se .......................................................................................
Golvbiten ....................................................................... 7601046
www.golvbiten.eu ...........................................................................................
Göteborgs Lackcenter AB .........................................574760
www.gbglackcenter.se ..................................................................................
Hjuviks Glasmästeri & Rambutik ...................920424
www.hjuviksglas.se .......................................................................................
Hunddagiset Tusen Tassar ...............................................564940
www.hunddagisettusentassar.se ...............................................................
Jennys Hundvård ............................................076-0377706
www.jennyshundvard.se ..................................................................
JJ Villa och Tak AB .......................................0704-035561
www.jjvt.se . .....................................................................................................
JL:s Elmontage AB ..................................................7619020
www.jlselmontage.se ....................................................................................
Johans Entreprenad ....................................0703-225703
Kulturhuset Vingen .............................................................924545
Lindome Entr. och förvaltning .............................0730-538209
www.letfab.se...................................................................................................
Marias Hemstäd...............................................0736-673017
N-son Bolagen ......................................................................691910
NCW Bygg i Väst AB ..................................... 0707-410450
www.ncwbygg.se ...........................................................................................
Närpolisen, Torsl., Christer Melvinsson ........ 0705-222101
Olofssons traktorservice .......925480, 0703-327580
Stadsdelsförvaltningen ...................................... 3665000
Seaton Ekonomi & Redovisning .....................7606010
Sten Olofssons olje AB ......................................................921152
Supercar bilvård i Torslanda .............................632083
www.supercarbilvard.se . ..............................................................................
T-D bilservice ...............................................................920777
Teds Spräng och Stenarbeten ..............0705-209590
Torslanda Bilservice AB fd Hydro ..................920470
Torslanda Djurklinik ............................................................ 923737
Torslanda Fordonskyla ...............................0703-925031
Torslanda-Björlanda församlingsexpedition ...............7319000
Torslanda Persiennservice ......................................0708-101104
Torslanda Skomakeri .........................................................564006
Torslanda Tak ....................................................0709-369636
www.torslandatak.se .....................................................................................
Tuvebäcks Byggnadsplåtslageri .........0706-804588
Törnqvist El ........................................................0768-350101
Apotek Hjärtat ..............................................010-499 05 45
Capio Vårdcentral ................................................... 3523000
www.tornqvistel.se ........................................................................................
www.capio.se ..................................................................................................
Veteranpoolen ..............................................................188869
Volvo Museum ......................................................................664814
A Fast Flower ................................................................920033
Arken Zoo Eriksberg ................................................229009
Almondy Tårt-Outlet ............................................. 7282000
Cura apoteket, ICA Maxi ..........................010-4229369
Folktandvården ................................................010-4418910
Klipperian ..............................................................................564817
Klipp In .................................................................................. 920315
Klippotek Dandy ....................................................... 7889292
Kronans Apotek ................................................0771-612612
Lady Care Hudvård/Exuviance ........... 0704-568384
La Mire .............................................................................921180
Life Hälsobutiken ....................................................... 920410
Lugg ..................................................................................... 920310
www.almondy.com .........................................................................................
www.lugg.nu ....................................................................................................
Bjurfors .............................................................................922970
Blomsterlandet .................................................................. 3886002
Massage, koppning ......................................0706-832786
www.torslandanaturmedicin.se ......................................................
www.blomsterlandet.se ................................................................................
Meddo Droppinsolarie ............................................. 0735-255758
Närhälsan Torslanda ..............................................7478640
New Body Fitness Center ....... 920017/0739-817103
Salong Aquarius ..........................................................920525
Salong Jasna Hud & Kroppsvård ....................924060
www.salongjasna.se . ........................................................................
Salong Piruette ...........................................................923626
www.piruette.se .................................................................................
Salong Viken ........................................................................ 921243
Sats friskvårdscenter ......................................... 7644240
ShiatsuRummet ......................................................0706-285504
Tandläkare Andreas Holmlund .......................... 562424
www.andreasholmlund.se ................................................................
Top Hair .................................................................................922255
Tors-klippet ..........................................................................560834
Torslanda Läkarhus ................................................7221150
Torslanda Osteopatklinik ........................................0708-147131
Torslanda Rehab Center ..................................... 7886777
www.volvomuseum.se ...................................................................................
Wintby fastighets AB .................................0708-210430
Handel
Bushuset2 .......................................................................924001
www.bushuset.se/torslanda .......................................................................
Cinco .......................................................................................921510
Creativ Shop ..................................................................920053
www.cchobby.se/butik .................................................................................
Fastighetsbyrån ..........................................................562850
www.fastighetsbyran.se ...............................................................................
Fiskbutiken Torslanda Torg ..............................................564890
Fisk Vagnen Skra bro ............................................925040
Flight Foto ............................................................................562500
Färg-boden .....................................................................923385
www.fargboden.se .........................................................................................
Hemköp .............................................................................567640
Huller om Buller barnkläder .............................................920014
ICA Maxi Stormarknad ....................................... 7205600
iems Inredning Tyger och Presenter ............920465
www.iems.se ...................................................................................................
www.uniteam.se .............................................................................................
Vännplatsen Secondhand ......................... 0705-971366
www.vannplatsen.se .......................................................................................
Torslanda Tidningen ..................................................924580
tidningen.se .....................................................................................................
Torslanda Trafikskola .............................................. 561020
www.torslandatrafikskola.se .......................................................................
Trädakuten AB / trädfällning ..................0705-157099
Mat
Amhults Krog .......................................................................924680
Check In Matkultur ..................................................923223
Ilonas Pizzeria i Hjuvik .......................................... 923188
Lilla Saluhallen ............................................................ 921991
Lilla Varholmens Kiosk ......................................................920665
Lillebygrillen ..................................................................565252
Hälsa & Skönhet
Amhult Tandläkarna .................................................923384
Amhults Massage Studio .........................0735-442344
Eckerström Lönetjänst .............................0760-337414
Hönö Marin & Transport .........................................0707-101015
SVANHOLMARKITEKT.SE SAR/MSA ................0708-298870
Taxi Hönö ............................................................................ 968384
Öarnas Begravningsbyrå ......................................967040
www.oarnas.se ...............................................................................................
Öckerö Marinmotor ............................................................969256
Handel
Casa Oliv ..........................................................................968534
GNS Fisk & Delikatess ...........................................968883
Hönö skor .............................................................................965342
Klåva Blommor ....................................................................976959
Klåva Fisk .......................................... 965108, 0706-960996
Klåva Herr .................................................................... 7886200
Lille Skutt ....................................................................... 969158
Modebutik Josefin ....................................................969650
Salt & Honung ..............................................................965321
Zillstar ...............................................................................965581
Hälsa & Skönhet
Huntingford Hår, hud, hälsokost .....................968870
www.huntingford.se ..........................................................................
Skärgårdsfötter ..............................................0709-620355
Vitalboden Hönö .................................................................. 965810
Öarnas Fotvårdsklinik ............................................962235
Mat
Franses .............................................................................. 3860056
www.lillebygrillen.se ......................................................................................
Pizza Huset Skrabro ...........................................................927112
Restaurang New City ..............................................564848
San Remo Pizzeria .................................................... 923166
Så når dina kunder dig!
www.kaminovarme.se ...................................................................................
Torslanda Optik ...................................................................560788
Torslanda Zoologiska ...............................................921106
Uniteam ............................................................................923600
Service
www.skargardsfotter.se ...............................................................................
JARA-Produkter Hus & båtfärg ........................683600
[email protected] ..........................................................................
Jerkstrands Konditori ............................................562202
Länsförsäkringar fastighetsförmedling ......................... 410600
Malms väskor .......................................................................564142
Mekonomen ..........................................................................924907
My Baby ................................................................................924054
Nordea Amhults torg ................................... 0771-224488
PW reng. FixUniv. ........................562396, 0703-336823
S|E|B Volvo City ............................................... 0771-365365
Stick In Lek o Presenter ......................................564920
Swedbank ......................................................................7397560
Sörreds Byggvaruhus AB .....................................542060
Torslanda BlomsterHandel AB ......................................... 561558
Torslanda Frukthall .............................................................562410
Torslanda Kamin & Värme ...................................565694
Öckerö kommun
Föreningar
Björlanda-Torslanda Hembygdsförening ........................921194
Lions ..........................................................................0704-244765
Torslanda balettskola ........................................................562148
Torslanda Taekwon-Do klubb .............................. 0707-350642
Minsta tiden för
medverkan är 6 mån.
Är du intresserad?
Kontakta Suzanne Nilsson på
tel. 92 45 82 eller
[email protected]
Röd fet stil ................ 80:-/v
Fet stil ........................ 50:-/v
Normal stil ..................... 35:-/v
Tilläggsrad
webadress .................... .. 25:-/v
Veckans TV-tablå
Onsdag 17 juni 2015
ONSDAG 17/6
6.55 Gomorron
Sverige.
10.00 Spisa med
Price på tur. (R)
10.35 Bieffekten.
11.35 Trädgårdstisdag. (R)
12.35 Mitt i naturen – sommar. (R)
13.35 Hundra procent bonde. (R)
14.05 Skrönor från de gyllene åren.
16.30 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.55 Vårt bröllop.
17.45 Sverige idag sommar.
18.00 Nyheter.
18.30 Vykortet. (R)
18.40 Selambs. (R)
19.30 Nyheter.
20.00 Uppdrag granskning sommar.
21.00 Barnmorskan i East End.
21.55 Det kunde varit jag. (R)
22.00 En vecka på gatan.
22.30 Diktatorn. (R)
23.00 Bör de gifta sig?
0.00 Rapport.
0.05 I väntan på ett liv. (R)
1.05 I am Evel Knievel. (R)
2.40 Guld på godset. (R)
3.40–6.00 Nattsändningar.
8.10 Världens fakta:
Andra världskriget
börjar. (R)
9.00 SVT Forum.
16.20 Så byggde vi världen. (R)
17.15 Örtskolan. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 En man och hans bil.
17.50 Uutiset.
18.00 En man och hans bil.
18.05 Världens fakta: Napoleon.
19.00 Vem vet mest? (R)
19.30 Deadly 60.
20.00 Låna för livet!
20.30 One wish.
21.00 Nyheter.
21.45 Råggywood – vi ska bli
rappare.
22.40 Never Back down – modeskaparen Ann-Sofie Back. (R)
23.40 Ovädrens planet. (R)
0.30 Övergivna rum. (R)
0.50–5.06 Nattsändningar.
TORSDAG 18/6
FREDAG 19/6
6.55 Gomorron
Sverige.
10.00 Hem till byn.
10.55 Guld på godset. (R)
11.55 Uppdrag granskning sommar.
12.55 Bör de gifta sig? (R)
13.55 Klippans karaokecup. (R)
14.25 Anslagstavlan.
14.30 I am Evel Knievel. (R)
16.05 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.30 Minnenas television. (R)
17.45 Sverige idag sommar.
18.00 Nyheter.
18.30 Vykortet. (R)
18.40 Selambs. (R)
19.30 Rapport.
19.55 Regionala nyheter.
20.00 Mitt i naturen – sommar.
21.00 Hundra procent bonde.
21.30 Svett & etikett.
22.00 Cucumber.
22.50 Banana.
23.15 Rapport.
23.20 Boss.
0.15 Uppdrag granskning sommar.
1.15 Klippans karaokecup. (R)
1.45 Roliga timmen. (R)
2.45–6.00 Nattsändningar.
6.55 Gomorron
Sverige.
10.00 Vårt bröllop.
10.50 Selambs. (R)
12.30 I väntan på ett liv. (R)
13.30 Sverige. (R)
14.00 Bieffekten. (R)
15.00 Barnmorskan i East End. (R)
15.55 Anslagstavlan.
16.00 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.25 Sommarnöje sökes.
18.00 Rapport.
18.10 Schlagerpärlor. (R)
18.30 Bjuråkersstämman.
19.30 Rapport.
19.45 Om midsommar. (R)
20.00 Midsommar. Svensk underhållning från 2015.
21.00 Klippans karaokecup.
21.30 Himlen är oskyldigt blå.
23.20 Ei saa peittää.
23.50 Rapport.
23.55 Solomon Kane.
1.35 Bör de gifta sig? (R)
2.35 Hundra procent bonde. (R)
3.50 Minnenas television: Jolo och
Galenskaparna. (R)
5.05–6.05 Bjuråkersstämman.
8.05 Världens fakta:
Napoleon. (R)
9.00 SVT Forum.
16.20 Wallenbergs. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 En man och hans bil.
17.50 Uutiset.
18.00 En man och hans bil.
18.05 Världens fakta: Napoleon.
19.00 Vem vet mest? (R)
19.30 Kvartersdoktorn. (R)
20.00 Ryttarprinsen – drömmen om
ett mästerskap. (R)
21.00 Aktuellt.
21.25 Regionala nyheter.
21.30 Sportnytt.
21.45 Exit Marrakech.
23.45 Waterloo. (R)
0.40 Övergivna rum. (R)
1.00 Rapport.
1.05 Nyhetstecken.
1.15–5.05 Nattsändningar.
10.40 Så byggde vi
världen. (R)
11.35 Våra två första år. (R)
12.20 Världens fakta: Napoleon. (R)
13.15 Ryttarprinsen – drömmen om
ett mästerskap. (R)
14.15 Matthew Bournes Svansjön. (R)
16.15 Rapport.
16.20 One wish. (R)
16.50 Och Bob Hund dör i slutet. (R)
18.05 Världens fakta: Napoleon.
19.00 Vem vet mest? (R)
19.30 En svensk sommar i Finland.
20.00 Never Back down – modeskaparen Ann-Sofie Back. (R)
21.00 Wienfilharmonikerna på
Schönbrunn.
22.35 Emmylou och Evelyn – årets
Polarpristagare. (R)
23.35 How to make it in America. (R)
0.05 Nurse Jackie. (R)
0.35–5.06 Nattsändningar.
LÖRDAG 20/6
6.05 Guld på
godset. (R)
7.05 Uppdrag granskning sommar. (R)
8.05 Engelska Antikrundan. (R)
9.05 Trädgårdstisdag. (R)
10.05 Midsommar. (R)
11.05 I väntan på ett liv. (R)
12.05 Minnenas television: Jolo och
Galenskaparna. (R)
13.20 Ei saa peittää. (R)
13.50 Friidrott.
17.50 Helgmålsringning.
18.00 Rapport.
18.10 Vykortet.
18.20 Downton Abbey. (R)
19.30 Rapport.
19.45 Måsarnas Malmö.
20.00 Gilla Hjalmar – en trådlös revy.
21.00 Indian summers.
22.15 ... och så kom Polly.
23.45 Rapport.
23.50 Hajen.
1.50 Frikänd. (R)
2.35 Bates Motel. (R)
3.20–6.10 Nattsändningar.
8.05 Världens fakta.
9.00 Rapport.
9.05 Wallenbergs.
10.05 Wienfilharmonikerna på
Schönbrunn. (R)
11.40 Övergivna rum. (R)
12.00 Rapport.
12.05 Vem vet mest? (R)
14.35 How to make it in America. (R)
15.05 Never Back down – modeskaparen Ann-Sofie Back. (R)
16.05 Rapport.
16.10 Kvartersdoktorn. (R)
16.40 Sivert och träden.
16.50 Nya perspektiv.
17.50 Friidrott.
18.20 Vrakdykarna.
18.30 Havsörnens osynlige fiende.
19.00 Tävla i dans.
20.00 Eurovision young dancers.
21.30 Weissensee. (R)
22.20 Råggywood – vi ska bli
rappare. (R)
23.15 One wish. (R)
23.45 Övergivna rum. (R)
0.05–5.05 Nattsändningar.
SÖNDAG 21/6
8.00 Minnenas television. (R)
9.15 Mitt i naturen.
10.15 Klippans karaokecup. (R)
10.45 Hem till byn. (R)
11.40 Selambs. (R)
13.20 Svett & etikett. (R)
13.50 Friidrott.
18.00 Rapport.
18.10 Stamfiket stänger.
18.15 Ishavet på 30 dagar.
19.00 Sportspegeln.
19.30 Rapport.
19.55 Sverige idag sommar.
20.00 Engelska Antikrundan.
21.00 Frikänd.
21.45 Wolf Hall.
22.50 Fans: Ett smörgåsbord av synd.
23.05 Rapport.
23.10 Indian summers. (R)
0.25 Bjuråkersstämman. (R)
1.25 Svett & etikett. (R)
1.55–6.00 Nattsändningar.
9.00 Rapport.
9.05 Låna för livet!
9.35 En svensk
sommar i Finland. (R)
10.05 Gudstjänst.
10.35 Hela kyrkan sjunger. (R)
11.05 Så byggde vi världen. (R)
12.00 Rapport.
12.05 Deadly 60. (R)
13.35 Våra två första år. (R)
14.25 Eurovision young dancers. (R)
15.55 Rapport.
16.00 Tävla i dans. (R)
17.00 UR.
18.00 Friidrott.
18.20 Det goda livet. (R)
18.35 Expedition till Spetsbergen.
19.00 Världens natur: Naturens drivkrafter. (R)
19.50 Djur i natur.
20.00 Ovädrens planet.
20.50 Det söta livet – sommar.
21.00 Aktuellt.
21.15 Sportnytt.
21.30 Wallenbergs.
22.30 Havsörnens osynlige fiende.
23.00 Gudstjänst. (R)
23.30 Kvartersdoktorn. (R)
0.00–5.05 Nattsändningar.
MÅNDAG 22/6
TISDAG 23/6
6.55 Gomorron
Sverige.
10.00 Bjuråkersstämman. (R)
11.00 Sportspegeln. (R)
11.30 Ishavet på 30 dagar. (R)
12.15 Fans: Ett smörgåsbord av synd.
12.30 Gilla Hjalmar – en trådlös revy.
13.30 Klippans karaokecup. (R)
14.00 Folkraceprinsessorna. (R)
14.30 Skrattbomben.
15.50 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.15 Magnus och Petski.
16.45 Engelska Antikrundan. (R)
17.45 Sverige idag sommar.
18.00 Nyheter.
18.30 Fy fan, ett sånt land! (R)
19.30 Rapport.
19.55 Regionala nyheter.
20.00 En klassiker.
20.45 Den dömda världsmästaren.
21.00 Our girl.
21.45 Grizzly man. (R)
23.25 Rapport.
23.30 Bieffekten. (R)
0.30 Engelska Antikrundan. (R)
1.30 Trädgårdstisdag. (R)
2.30 Mitt i naturen – sommar. (R)
3.30 Bör de gifta sig? (R)
4.45–6.00 Nattsändningar.
6.55 Gomorron
Sverige.
10.00 Fy fan, ett sånt
land! (R)
11.00 Hundra procent bonde. (R)
11.30 En vecka på gatan. (R)
12.00 Diktatorn. (R)
12.30 Arkitekturens pärlor. (R)
12.40 En klassiker. (R)
13.25 Svett & etikett. (R)
13.55 Den dömda världsmästaren.
14.10 Valpkullen. (R)
14.40 Jazzgossen.
16.20 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.45 Guld på godset.
17.45 Sverige idag sommar.
18.00 Nyheter.
18.30 Den sjunde hönan. (R)
18.50 Spisa med Price på tur.
19.30 Rapport.
19.55 Regionala nyheter.
20.00 Allsång på Skansen.
21.00 Morden i Midsomer.
22.30 Pang i bygget.
23.00 Bates Motel.
23.45 Rapport.
23.50 Fletch.
1.25 Frikänd. (R)
2.10 Hundra procent bonde. (R)
2.40–6.00 Nattsändningar.
8.00 UR.
9.00 SVT Forum.
16.00 Rapport.
16.05 SVT Forum.
16.20 Gudstjänst. (R)
16.50 Havsörnens osynlige fiende.
17.20 Örter – naturens eget apotek.
17.40 Nyhetstecken.
17.50 Uutiset.
18.00 Oddasat.
18.05 Världens fakta: Leoparden. (R)
18.55 Sångsvan. (R)
19.00 Vem vet mest? (R)
19.30 Grön glädje.
20.00 Teklafestivalen.
21.00 Nyheter.
21.45 How to make it in America.
22.15 True blood.
23.05 Tävla i dans. (R)
0.05 En svensk sommar i Finland. (R)
0.35–5.06 Nattsändningar.
8.05 Världens fakta.
9.00 SVT Forum.
16.00 Rapport.
16.05 SVT Forum.
16.20 Teklafestivalen. (R)
17.20 Örter – naturens eget apotek.
17.40 Nyhetstecken.
17.50 Uutiset.
18.00 Oddasat.
18.05 Världens fakta: Lejonens natt.
18.55 Älgfrossa. (R)
19.00 Vem vet mest? (R)
19.30 Underlandet Kanada.
20.00 Så byggde vi världen.
20.55 Örtskolan. (R)
21.00 Nyheter.
21.45 Paul Hansen – konsten att
komma försent först.
22.45 Nurse Jackie.
23.15 Wallenbergs. (R)
0.15–5.05 Nattsändningar.
Färgspecialisten i Torslanda
Flygledarev. 1 • Må-fr 9.30-18, lö 9.30-14 • ☎ 92 33 85 • www.fargboden.se
9.00 Pretty little liars.
10.00 The Real Housewives
of New Jersey. (R)
11.00 The real housewives of
Miami.
12.00 Navy CIS.
12.55 The taste UK.
14.00 Svenska Hollywoodfruar. (R)
15.00 Project runway.
16.00 The Real Housewives of New
Jersey.
17.00 The real housewives of Miami.
18.00 Svenska Hollywoodfruar.
19.00 Kniven mot strupen.
20.00 Chicago fire.
21.00 Navy CIS.
22.00 NCIS: Los Angeles.
23.00 Chronicles of Riddick.
1.20–6.00 Nattsändningar.
9.00 Pretty little liars.
10.00 The Real Housewives
of New Jersey. (R)
11.00 The real housewives of
Miami.
12.00 Navy CIS.
12.55 The taste UK.
14.00 Svenska Hollywoodfruar. (R)
15.00 Project runway.
16.00 The Real Housewives of New
Jersey.
17.00 The real housewives of Miami.
18.00 Svenska Hollywoodfruar.
19.00 Kniven mot strupen.
20.00 Lyxfällan.
21.00 Mordet.
22.00 Battle creek.
23.00 National lampoon’s holiday
reunion.
0.55–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.45 Coronation street.
13.50 Mannen som talar
med hundar. (R)
14.50 Lucky dog – en andra chans.
15.25 Halv åtta hos mig. (R)
15.55 Fantasifulla hem.
16.50 Äntligen hemma. (R)
17.50 Bygglov. (R)
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten.
18.35 Bygglov. (R)
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos mig. (R)
20.00 Grillmästarna.
21.00 Kalla fakta.
22.00 Nyheterna.
23.00 Brottskod: Försvunnen.
23.55 112 – på liv och död. (R)
0.55–4.40 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.45 Coronation street.
13.50 Mannen som talar
med hundar. (R)
14.50 Lucky dog – en andra chans.
15.25 Halv åtta hos mig. (R)
15.55 Fantasifulla hem.
16.55 Äntligen hemma. (R)
17.55 Bygglov. (R)
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos mig. (R)
20.00 13 år med Diggiloo.
21.00 Chasing shadows.
22.00 Nyheterna.
23.00 Brottskod: Försvunnen.
23.55 Därför sjunker fartyg. (R)
0.55 Persons unknown. (R)
1.55–6.00 Nattsändningar.
8.10 The little couple.
9.10 Private practice.
10.05 Grey’s anatomy.
11.05 Desperate housewives.
12.00 Ellen DeGeneres show.
12.55 Real housewives of New York.
13.55 Cougar town.
14.25 Vänner. (R)
14.55 The little couple.
16.00 Private practice.
17.00 Grey’s anatomy.
17.55 Arga snickaren.
18.55 Vänner.
19.30 The Big bang theory.
20.00 Tunnelbanan.
21.00 The mysteries of Laura.
21.55 Breaking news med Filip &
Fredrik.
22.55 The Big bang theory. (R)
23.20 Criminal minds.
0.20–6.00 Nattsändningar.
8.10 The little couple.
9.10 Private practice.
10.05 Grey’s anatomy.
11.05 Desperate housewives.
12.00 Ellen DeGeneres show.
12.55 Real housewives of New York.
13.55 Cougar town.
14.25 Vänner. (R)
15.00 The little couple.
16.05 Private practice.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Arga snickaren.
19.00 Vänner.
19.30 The Big bang theory.
20.00 United states of cakes.
21.00 Secrets and lies.
21.55 Breaking news med Filip &
Fredrik.
22.55 The Big bang theory. (R)
23.20 Criminal minds.
0.20–6.00 Nattsändningar.
7.00 Nanny.
7.30–8.00 Jims värld.
8.30 How I met your mother.
9.00 Pretty little liars.
10.00 The Real Housewives
of New Jersey. (R)
11.00 The real housewives of Miami.
12.00 Navy CIS.
12.55 The taste UK.
14.00 Svenska Hollywoodfruar. (R)
15.00 Project runway.
16.00 The Real Housewives of New
Jersey.
17.00 The real housewives of Miami.
18.00 The real housewives of Beverly
Hills.
20.00 Bean – den totala katastroffilmen.
21.50 Dumpad.
0.05 How I met your mother.
1.05–6.00 Nattsändningar.
7.00 Nanny.
7.30 Alla älskar Raymond. (R)
8.00 Jims värld. (R)
8.55 How I met your mother.
9.50 The Goldbergs.
10.20 America’s got talent.
11.15 Be my Valentine.
13.05 Extreme home makeover. (R)
14.00 Victoria’s Secret Fashion Show
2014.
15.00 Totalrenovering. (R)
16.00 The real housewives of Beverly
Hills. (R)
18.00 Project runway all stars. (R)
19.00 Talang Sverige.
20.00 Temptation Island.
21.50 That’s my boy.
0.05 Anger management.
0.35 How I met your mother. (R)
1.05 National lampoon’s holiday
reunion.
2.50–6.00 Nattsändningar.
7.50 Nyhetsmorgon.
11.30 Två skall man
vara. (R)
13.40 Jesper möter Jamie. (R)
13.50 Mannen som talar med
hundar. (R)
14.55 Lucky dog – en andra chans.
15.25 Postkodlotteriets sommarvinnare. (R)
15.55 Fantasifulla hem.
16.55 Äntligen hemma. (R)
17.50 Hästen är din.
17.55 Bygglov. (R)
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Tareq Taylors nordiska
matresa. (R)
20.00 Ledin showtime. (R)
22.00 Nyheterna.
22.05 Vädret.
22.15 Ett päron till farsa i Las Vegas.
0.05 Birth. (R)
2.00–5.50 Nattsändningar.
6.20 Lucky dog – en
andra chans. (R)
6.45 Barnprogram.
7.58 Nyhetsmorgon.
11.30 Fun size.
13.30 Cast away. (R)
16.20 Äntligen hemma. (R)
17.25 Jamie Oliver: Middag på 30
minuter. (R)
17.55 Keno.
18.00 Grillmästarna. (R)
19.00 Nyheterna.
19.30 Tareq Taylors nordiska
matresa. (R)
20.00 Sommarkrysset - med Lottodragningen.
21.20 Änglagård: Tredje gången gillt.
22.00 Nyheterna.
22.15 Änglagård - tredje gången gillt.
0.00 Svenska fall för FBI. (R)
1.00 Jesper möter Jamie. (R)
1.20 Fotboll.
3.30–5.50 Nattsändningar.
8.10 The little couple.
9.10 Private practice.
10.10 Grey’s anatomy.
11.05 Desperate housewives.
12.00 Ellen DeGeneres show.
12.55 Real housewives of New York.
13.55 Cougar town.
14.25 Vänner. (R)
14.55 The little couple.
16.00 Top 20 funniest. (R)
17.00 A to Z.
17.30 Selfie.
18.00 En värsting till syster.
20.00 A lot like love.
22.00 Broarna i Madison County.
0.40 Drömfångare.
3.20–6.00 Nattsändningar.
6.40 Gilmore girls.
7.30 The neighbors.
7.55 90210.
9.40 Hundar på jobb.
10.35 Joey.
11.05 Mystery girls.
11.35 Bergs bärbara talkshow. (R)
12.35 Tunnelbanan. (R)
13.35 Sofias änglar. (R)
14.35 United states of cakes. (R)
15.35 Remember the Titans.
17.50 En värsting till syster 2.
20.00 America’s funniest home
videos.
21.00 Kalenderflickorna.
23.10 Döda poeters sällskap.
1.45 Breaking news. (R)
3.35–6.00 Nattsändningar.
7.00 Nanny.
7.30 Alla älskar Raymond.
7.55 Jims värld. (R)
9.20 Hot in Cleveland. (R)
9.50 How I met your mother.
10.50 America’s got talent.
11.45 Totalrenovering.
12.45 Hot in Cleveland.
13.10 Extreme home makeover.
14.10 Junior masterchef USA.
15.15 Temptation Island.
17.00 Lyxfällan. (R)
19.00 Top model.
20.00 Bones.
21.00 The impossible.
23.20 Bean – den totala katastroffilmen.
1.10 Anger management. (R)
1.40–6.00 Nattsändningar.
7.30–8.00 Jims värld.
8.30 How I met your mother.
9.00 Pretty little liars.
10.00 The Real Housewives
of New Jersey. (R)
11.00 The real housewives of Miami.
12.00 Navy CIS.
12.55 Junior masterchef Australia.
14.00 Top model. (R)
15.00 Project runway.
16.00 The Real Housewives of New
Jersey.
17.00 The real housewives of Miami.
18.00 Svenska Hollywoodfruar.
19.00 Kniven mot strupen.
20.00 Inte ok.
21.00 Project runway all stars.
22.00 Revenge.
23.00 I sanningens namn.
1.20–6.00 Nattsändningar.
7.30–8.00 Jims värld.
8.30 How I met your mother.
9.00 Pretty little liars.
10.00 The Real Housewives
of New Jersey. (R)
11.00 The real housewives of Miami.
12.00 Navy CIS.
13.00 Junior masterchef Australia.
14.00 Svenska Hollywoodfruar. (R)
15.00 Project runway.
16.00 The Real Housewives of New
Jersey.
17.00 The real housewives of Miami.
18.00 Svenska Hollywoodfruar.
19.00 Kniven mot strupen.
20.00 Lyxfällan.
21.00 Skönhetsfällan.
22.00 Empire.
23.00 Baby on board.
1.00–6.00 Nattsändningar.
6.20 Barnprogram.
7.58 Nyhetsmorgon.
11.30 Postkodlotteriets
sommarvinnare.
12.00 Sommarkrysset.
13.20 Grease 2. (R)
15.35 Tareq Taylors nordiska
matresa. (R)
16.35 Fångarna på fortet. (R)
17.55 Keno.
18.00 Vinnare V75.
19.00 Nyheterna.
19.30 Mot en ny värld. (R)
20.00 Welcome to Sweden. (R)
20.30 Halvvägs till himlen. (R)
21.00 Morden i Sandhamn.
22.00 Nyheterna.
22.15 Morden i Sandhamn, forts. (R)
23.50 Svenska fall för FBI. (R)
0.45 Life at the extreme: Volvo ocean
race. (R)
1.20–6.00 Nattsändningar.
6.40 Nyhetsmorgon.
10.00 Dr Phil.
10.55 The good wife.
11.50 House.
12.50 Coronation street.
13.50 Mannen som talar med hundar.
14.50 Lucky dog – en andra chans.
15.25 Halv åtta hos mig.
15.55 Fantasifulla hem.
16.55 Äntligen hemma.
17.55 Pengarna på bordet.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Lotta på Liseberg.
21.30 Wallander: Hämnden.
22.00 Nyheterna.
22.15 Wallander: Hämnden, forts.
23.45 Brottskod: Försvunnen.
0.40 King and Maxwell.
1.30–4.45 Nattsändningar.
6.40 Nyhetsmorgon.
10.00 Dr Phil.
10.55 The good wife.
11.50 House.
12.45 Coronation street.
13.50 Mannen som talar med hundar.
14.50 Lucky dog – en andra chans.
15.25 Halv åtta hos mig.
15.55 Fantasifulla hem.
16.55 Äntligen hemma.
17.55 Pengarna på bordet.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Bygglov. (R)
21.00 Det tredje ögat.
22.00 Nyheterna.
22.30 Dödligt vapen 2.
0.45 King and Maxwell.
1.40–6.05 Fotboll.
7.40 The neighbors.
8.05 90210.
10.00 Hundar på jobb.
11.00 Extreme couponing.
12.00 Bergs bärbara talkshow.
13.00 Biggest loser.
14.00 A to Z. (R)
14.30 Selfie. (R)
15.00 Jane the virgin. (R)
16.00 Real housewives of New
Jersey.
17.00 True Tori.
18.00 Kourtney & Khloé i the
Hamptons.
19.00 United states of cakes. (R)
20.00 Ullared.
21.00 Red riding hood.
22.55 CSI. (R)
23.50 Secrets and lies. (R)
0.45 2 1/2 män.
1.15–6.00 Nattsändningar.
8.15 The little couple.
9.15 True Tori. (R)
10.10 Real housewives
of New Jersey. (R)
11.10 Desperate housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Extreme couponing. (R)
14.00 Real housewives of New York.
15.00 Kourtney & Khloé i the
Hamptons. (R)
16.00 The little couple.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Arga snickaren.
19.00 Vänner.
19.30 The Big bang theory.
20.00 Dessertmästarna.
21.00 American crime.
22.55 The Big bang theory. (R)
23.20 Criminal minds.
0.15 Castle.
1.10–6.00 Nattsändningar.
8.15 The little couple.
9.15 Arga snickaren. (R)
10.15 Grey’s anatomy.
11.10 Desperate housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Biggest loser. (R)
14.00 Real housewives of New York.
15.00 Cougar town.
15.30 Vänner. (R)
16.00 The little couple.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Arga snickaren.
19.00 Vänner.
19.30 The Big bang theory.
20.00 Jane the virgin.
21.00 The Big bang theory.
21.55 Mike & Molly.
22.25 The middle.
22.55 The Big bang theory. (R)
23.20 Criminal minds.
0.20 Castle.
1.15–6.00 Nattsändningar.
v. 25
Krysset
De röda siffrorna i krysset har bara betydelse om det är ett tävlingskryss. Annars kan ni bortse från dem.
STORM
SKÖTA
ANKryss ÄTBAR I ETT VÄNDER
BRODER
VATTEN& Quiz AB
GLAS PENDEL BLIGA
9
BLEV
FÖRBISETT
5
FÖRETRÄDE
SKRUTT
LÄSTE
TELEGRAM
KLASS
STOPPA I INNEBÖSSAN HÅLLER
VÄRMEAVHYVLING KÄLLA
HAR OFTA
HÅL I
MITTEN
GOJA
AVSLUTNING
SPETS
MED HÅL
GRIPANDE
DEL
OVÄNTAD
SENSATION
ÄR UTBJUDET
TILL
STACKMOLN
TUNN
PLÅT
DEN ÄR
STÖRRE ÄN
BÄCKEN
FÖLJER
NOGA
LAGEN
Krysset
presenteras
av
RINGER
MAN TILL
HAFT
TUR
GLUFSA UTAN
BEN
LJUDLIGT SÄLUNGE
ENSAMRÄTT
3
VISAS UPP
FÖR ANDRA
7
RESULTATINRIKTAD
GISSNING
10
TRÄSPRIT
KYLER
KUPÉN
LIGGER
TÄTT
FÖRSÄMRAR
SEENDE
TIONDEL
LÖPER
RASANDE
LOKALT
EGEN
SLUTÄNDE
FÅNGAT
MED
REP
SATT UPP
UPPBYGGNAD
TEN
ILLUSIONISTS
UTROP
12
KAM
ÖVERSKOTT
11
V ML
BRÄCKT
HADEIKUM OCH
ARKEIKUM
VÄXLA
BLADMÅTT
SÖTSAK
HÅLLS
KÄR
NÄRA
BANDTYP
MEDBORGARNAS
KLAGOMUR
DJURLJUD
BESTICKTILLVERKARE
BÄSTA
BETYG
TINGELING
PUSSLA
IHOP
I TRIONAMN
ÄR MÅNGSIDIG
STUBBORTTAGNING
TIDER
1
ÖDESGUDINNA
DEN
FÖLL
STÅR
LÄGGER
SIG RÄVEN MED SMÅ FÖR
DROPPAR ANDRA
I
RYNKA
PRISPLATS
VISAR
ALLTID
RÄTT
KRUS
HUMANITÄR
RÖRELSE
STRECK I
RÄKNINGEN
VÄGTECKEN
MEDFÖDD
HASSE
I TV
MUSIKSTIL
ÅKER
RUNT
TIMMAR STRIMLAT
KÖTT
PÅ
TAVLA NATIONSTÄVLAN
6
DE KAN
ERSÄTTAS
AV BRYGGA
FILTRERAT
TAR
SKROCKFULL I
TIDIG
URTID
HAR
INGEN
SLAGIT
BOTTNAR
VARAKTIGHET
HÅLLER
LÄNGD
4
SAMLADE
PAR
KNUT
MISSNÖJE
SITTPLATS
MITT I
ÅNGLOK
LANSIÄRER
ENERGIFÄLT
VINNARE AV
KRYSSET V. 23
NOTNYCKEL
MINDRE
GRÖNA
Bengt Jalnäs,
Kallhedsvägen,
Torslanda.
VARA
ÖVERTYGAD
DE ÄR
KROPPSLIGA
PLÄTTAR
LÄMNINGAR
SPANIEN
SOM LAND
2
LASTBÄRARE
BJÖD PÅ
GAMMALT
BETYG
8
TORKHUS
UTFYLLNAD I
TALSPRÅK
HAR
BOKENS
BLAD
KÖLDSKADAN
BOXAR
VÄDRAT
Lösningen skall
inlämnas senast
24 juni. Lämna
lösningen i tidningens ställ hos ICA
Maxi, eller Hemköp i
Torslanda. Alt. sänd
in den till:
Torslanda Tidningen,
Flygmotorv. 3,
423 37 Torslanda.
Märk kuvertet med
”Krysset vecka ...”.
Vinnare och lösning
publiceras i Torslanda Tidningen om
två veckor. De 3
först öppnade
rätta svaren vinner
presentkort på
100:- hos ICA Maxi
Torslanda.
Johanna Andersson,
Källö-Knippla.
Gun-Britt Nilsson,
Fornborgsgatan,
Torslanda.
BÅL
A303 EOS
Namn:........................................................................................................................... Adress:.......................................................................................................................
Postsadress:.................................................................................................................
Melodikrysset v.25 - 20 juni
1
2
3
4
5
ILL
T
VÄLKOMMEN
TORSLANDAS NYA
TRÄDGÅRDSMÄSTARE
6
7
8
9
10
Trädgård • Interiör • Krukväxter
11
12
13
14
Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
Namn:.....................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................
r till med
Vår florist Annette hjälpe
binderier
Vid uppvaktning, bröllop,
begravning och fest
Lev livet lite
grönare
Torslanda
Torslanda
Amhult
Amhult, Flygfältsgatan
34
Öppet: vardagar 10-19
lördag 10-17, söndag 10-17
www.blomsterlandet.se
FQ9E9R<9;P%+
FQ9E9R<9;P%+KLA;C=JMLHy9DD9KxLL&EYr\Y;P%+j]fcgehYcl
[jgkkgn]j e]\ ]ll hjakZ]dfl ^gjekhjc$ affgnYlan l]cfgdg_a g[` _]f]jk
mljmklfaf_e]\]llÕ]jlYdYclanYkc]j`]lkkqkl]e&KcqY[lan%l]cfgdg_afcgeZa%
f]jYjkmn]jfYcj]_]fkcYh]je]\d_Zjfkd]^jZjmcfaf_&FqYEYr\Y;P%+
mleYfYj ljY\alagf]ddY lYfc]kll g[` kll]j ]f fq klYf\Yj\ ^j \]f h]j^]clY
Pris från 169 900:- | Diesel AWD från 243 900:cjmhhd]n]dk]f&Ndcgee]fg[`hjgncjfqYEYr\Y;P%+j]\Yfa\Y_&
>JyF).11((2% | DIESEL AWD FRÅN 243 900:-
MLJMKLFAF?GHLAEME:D&9&2
D=<%kljdcYklYj]t9mlgZjgek$mhhladd),-ce'lae
9\Yhlan^Yjl`ddYj]tHYjc]jaf_kk]fkgj]jZYc
/Ékcjee]\afl]_j]jYlfYna_Ylagfkkqkl]e
)0Édlle]lYdd^d_Yjt:gk]e]\/`_lYdYj]
<\Y%nafc]df%nYjfaf_
Bränsleförbrukning vid blandad körning 5,2-6,3 /100 km, CO2-utsläpp 136-146 g/km. Tioårsgarantin innefattar: 3 års fabriksgaranti samt 7 års förlängd garanti. Se fullständiga villkor på mazda.se. Priserbjudandet gäller t.o.m. 2015-10-31.
INTE BARA NYTT, UTAN BÄST ÄVEN PÅ BEGAGNAT
Vi har alltid ett stort utbud av begagnade bilar i många olika fabrikat, såsom Audi, BMW, Mercedes, VW och Volvo.
Audi A5 1.8 TFSI Automat (160hk) Sedan 2011
Meteor gray pearl, 8.374 mil.....................209.900 kr
(167.920 kr ex moms)
BMW 328 i GT M-Sport Automat Navi (245hk) Sedan Volvo V60 1.6D DRIVe Momentum Drag (115hk)
2014, Sapphire black met., 2.067 mil.....399.900 kr 2012, Ember black pearl, 7.184 mil.......169.900 kr
(319.920 kr ex moms)
(135.920 kr ex moms)
Volvo V60 T4 Kinetic PDC (180hk) Halvkombi,
2012, Passion röd, 5.883 mil...............179.900 kr
Volvo S40 D3 Classic Momentum (150hk)
2012, Electric Silver met., 3.307 mil...164.500 kr
Volvo V70 II 2.5FT Momentum Drag (231hk)
Kombi, 2011, Mystic silver metallic, 5.613 mil,
169.900 kr (135.920 kr ex moms)
BMW X5 xDrive 35i Sv.såld Navi Automat (306hk)
2011, Black sapphire met., 8.530 mil......329.900 kr
BMW 530 d Touring Automat F11 (258hk) Kombi
2012, Sophistogrå met., 7.860 mill.........324.500 kr
(263.920 kr ex moms)
(259.600 kr ex moms)
Volvo XC60 T6 AWD Summum Automat (285hk)
2008, Terra bronze pearl, 13.072 mil..209.900 kr
Vi finns på Smidesgatan 2, Ringön, vid Göta Älvbrons norra fäste!
Vard 9-18, lör och sön 11-15, Tel. 031-744 44 90,
www.eklundsbil.se
Öckerö kommun• Torslanda • Björlanda • Säve
tidningen.se
I DE MYSIGA GRÄNDERNA PÅ HÄLSÖ
SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS!
VECKA 25 • ONSDAG 17 JUNI 2015 • ÅRG 23 • UPPLAGA 18.500
Snorkelleder
Sommarmusiken
Cykla i skärgården
Det finns fem olika snorkelleder i
Göteborgs norra skärgård. Endast
cyklop och snorkel behövs.
Sin vana trogen är utbudet av musikalisk underhållning i Öckerö kommun
diger under sommarmånaderna.
På små, lätt trafikerade vägar, cykelbanor och stigar tar du dig runt alla öarna.
SIDAN 14-15
Mirakelbyxan Emma
från LauRie Från 799 kr
Finns i storlekar upp till 56.
NYHET: Bra och prisvärda underkläder från Triumph.
Välkommen in så visar vi dig!
SIDAN 27
SIDAN 22-23
NY LOKA L!
Ingång från kajen samt Västra vägen.
SOMMARREA
upp till 50% rabatt startar torsdagen 18 juni.
Hönö Klåva
Tel. 031-96 85 34
www.casaoliv.se
Öppettider: mån–fre 10–18
lör
10–16
sön
12–16
Extra sommaröppet i juli:
mån–fre 10–19
lör
10–17
sön
12–16
2
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Öckerö Tidningen
Musik,
sport eller konst, det finns något för alla! .
....................................................................
Skärgården erbjuder ett aktivt liv. För att bara ta några exempel – varje sommarhalvår lockar Hockeyläger, Hönökonferensen, Konstvågen och Ö-bollen
tusentals människor till öarna. Med ett rikt utbud av musikevenemang, uppträdanden och ”inhemska aktiviteter” inom de mest skilda områden finns det
något för alla. Välkomna ut till en skärgård fylld av upplevelser.
JUNI .....................................................
17-19
17-30
Utställning: Bernt Berntsson, Fiskemuseet Hönö
Sommarutställning på Öckerö bibliotek:
Tillsammans i Grez-sur-Loing
18
Öckerö Big Band, Öckerö Örtagård
18
Infinity swimrun, Öckerö Hummerviken
20
Suntour, Hönö Sportbar
20
Bassen trubadurar, Franses
20-21 Midsommarfirande på många av öarna i gästhamnar, hembygdsgårdar och på idrottsplatser
20-26 Utställning: Karin Hansson, Fiskemuseet Hönö
24
Öckerö Storband, Öckerö Hembygdsförening
25
Jussis Jazz, Öckerö Örtagård
26
Trubadur Sebastian, Västerhav Grötö
27
Hardcore Superstar, Hönö Sportbar
27
Jelly Bellys, Seaside Björkö
27
Hembygdens dag, Öckerö Hembygdsförening
27-3/7 Utställning: Karin Johansson, Fiskemuseet Hönö
28
KörCamp15 och Ida Sand, Öckerö kyrka
29
Bröderna Sörns, Tullhuset Hönö
Linda Bengtzing
Midsommarfirande
Bröderna Sörns
JULI ......................................................
15
16
16
16
17
17-18
17-18
18
18
FLER EVENEMANG
WWW.GOTEBORGSSKARGARD.SE
TEL: 031-97 67 00
RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
30
30
30
31
31
Utställning: Leif Rosén, Fiskemuseet Hönö
Beatlesafton, Tullhuset Hönö
Götaflickorna, Tullhuset Hönö
Niclas Andersson, Öckerö kyrka
Thomas Di Leva, Seaside Björkö
Björn Larsson/Frederic Ogeus, Knippla kapell
Ålefeskarns, Öckerö Hembygdsförening
Helena Ek/Peter Janson, Björkö kyrka
Dick och Käthe, Öckerö Örtagård
Björn Larsson/Frederic Ogeus, Hyppelns församlingshem
Allsång på Björkö med Harald Treutiger, Seaside
Leif ”Pedda” Pedersen/Lina Johansson, Hönö kyrka
Frida&Håkan Borgström/Ebba Knutsson, Kalvsunds kapell
Noice, Seaside Björkö
Uggla Forever, Hönö Sportbar
Frida&Håkan Borgström/Ebba Knutsson, Mariakyrkan Öckerö
Utställning: Gunnar Valentin, Fiskemuseet Hönö
Joel Speerstra/Ulrika Davidsson, Björkö kyrka
Skyscraper, Hönö Sportbar
Iris, à capella-konsert med visor, Öckerö kyrka
Bröderna Sörns, Tullhuset Hönö
CajsaStina Åkerström, Öckerö kyrka
Sator Trio acoustic, Hönö Sportbar
Simon Ljungman/Fredrik Berglund, Björkö kyrka
Wolmar med orkester, Öckerö Hembygdsförening
Bert-Owe Lundqvist och Leif Pedda Pedersen: Ovér
å smegevurna, Öckerö Örtagård
Allsång på Björkö med Harald Treutiger, Seaside
Pernilla Emme, Hönö kyrka
Matilda Leijon/Thomas Simson, Rörö församlingshem
Schlageryra, Franses
Nanne Grönvall, Seaside Björkö
AUGUSTI .............................................
Skyscraper
Ö-tian, Öckerö Hembygdsförening
Anna Bylund/Jakob Sollerman, Björkö Missionskyrka
Sånggruppen Eyla, Öckerö Örtagård
”Gött mos”, Västerhav Grötö
The Midnight Special, Trubaduren Hönö
Kvarnens dag, Hönö Hembygdsförening
Jonas Karling sjunger Taube bl a, Västerhav Grötö
Röda Korsets loppis, Öckerö
Marknad, Öckerö hamnplan
Linda Bengtzing, Hönö Sportbar
Utställning: Heinz Roegner, Fiskemuseet Hönö
Hönökonferensen, Hönö
Arne i Bora, Tullhuset Hönö
Johan Stengård, Öckerö kyrka
Partypatrullen, Hönö Sportbar
Åke Andreasson, Hyppelns församlingshem
Ö-pöjka, Öckerö Hembygdsförening
Jazzkvartett, Björkö Missionskyrka
Fina Flöjter, Öckerö Örtagård
Åke Andreasson, Knippla kapell
Allsång på Björkö med Harald Treutiger, Seaside
Greger Siljebo/Eva Bartholdsson, Rörö församlingshem
Björn Rosenström, Hönö Sportbar
Partypatrullen, Seaside Björkö
Fabriken, Franses
Greger Siljebo/Eva Bartholdsson, Mariakyrkan Öckerö
Utställning: Tage Joklint, Fiskemuseet Hönö
Taubeafton, Tullhuset Hönö
Cornelisafton, Tullhuset Hönö
Louise Hoffsten, Öckerö kyrka
Arne Roos och The Entertainmen,
Öckerö Hembygdsförening
Roland Stahre, Björkö kyrka
The Entertainmen, Öckerö Örtagård
Allsång på Björkö med Harald Treutiger, Seaside
Roland Stahre, Hönö kyrka
No tjafs, Seaside Björkö
Jelly Beans, Trubaduren Hönö
Nyléns Festorkester, Franses
Bobby Kimball ex.TOTO, Seaside Björkö
Björn Larsson/Frederic Ogeus, Mariakyrkan Öckerö
Johan Stengård
Nanne Grönvall
1
1
2
3
3-4
4
4
4
4
4
4-10
4-12
5-6
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
11
11
11-17
12
13
14
15
18-24
19
20
21
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
25
25
25-31
26
26
26
27
28
29
29
29
30
Ebba Knutsson
1
1-2
1-7
1-9
3
5
6
6
7
7
7-8
8
8-14
9
12
13
13
14
15
15
15
22
22-28
27
28
29
Schlageryra, Franses
Konstvågen, Öckerö kommun
Utställning: Mimmi Vogt, Fiskemuseet Hönö
Västerhavsveckan, Öckerö kommun
Kapten Gitarr Trio, Tullhuset Hönö
Uno Svenningsson, Seaside Björkö
Ålefeskarns, Öckerö Örtagård
Allsång på Björkö med Harald Treutiger, Seaside
Frida Wallin, Västerhav Grötö
Bröderna Haaks, Seaside Björkö
Sommarbandet, Franses
”Bara vi” trubadur-spelning, Västerhav Grötö
Utställning: Bertil Friberg, Fiskemuseet Hönö
MF2, Tullhuset Hönö
Håkan Hemlin ex. Nordman, Seaside Björkö
Allsång på Björkö med Harald Treutiger, Seaside
Ö-tian, Öckerö Örtagård
Ebba Knutsson, Västerhav Grötö
Jonas Karling sjunger Taube bl a, Västerhav Grötö
Ten Island race/Ten Island swimrun
We love the 80s, Franses
Eric Gadd, Seaside Björkö
Utställning: Zdenka och Drunecka, Fiskemuseet Hönö
Trubadur Sebastian, Västerhav Grötö
”Gött mos”, Västerhav Grötö
”Allan Pop”, Västerhav Grötö
V
R
A
V
E
C
I
V
R
E
S
L
L
U
F
Service | Reparationer | Plast & Lackskador | Blästring
Nyinstallationer & monteringar | Reservdelsbutik
Hämtning av båtar,
motorer & drev
Reparerar alla typer
av försäkringsskador
Försäljning av nya och
begagnade motorer
Servicebrygga & servicebilar
Nu även kranbil
EGEN HAMN MED UTHYRNING AV BÅTPLATSER
– ETT FÅTAL PLATSER FINNS KVAR!
Välkomna att ringa eller besöka oss!
Besöksadress: Varvsvägen 40, 475 50 Hälsö • 031-54 32 10
www.marinforum.se
4
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Björkö
.... ...................
Öckerö Tidningen
Bad och båt
Invånare: 1.488
BADPLATS
I södra delen av hamnen, på Skarviks Holme (1), finns ett populärt
badställe. Bra badmöjligheter finns också på flera platser längs öns
västsida. Här finns både sandstränder och klippbad inom promenadavstånd från hamnen.
Klarvik (2) • Det barnvänligaste badet. Sandstrand, klippor,
pontonbrygga, TC och helt underbar utsikt.
la: N57 44,10 lo: E 11 40,40
LUMMIGT PARADIS
2
Bohus-Björkö har stora orörda lummiga områden. Hela norra delen har varit undantagen från bebyggelse eftersom här har varit
militärt skyddsområde. Här finns en artrik
flora med blåsippor, vitsippor och gullvivor
som vanliga inslag. Mycket av sin karaktär
får Björkö av de höga bergvallarna som erbjuder storslagen utsikt och av dalgångarna
som löper ned mot vattnet och ofta slutar i en
vacker strandäng. Strövområden med såväl
öppna hagmarker som skyddande skog och
släta berghällar. Under den stora sillperioden
i slutet av 1700-talet fanns enbart på Björkö
minst två dussin sillsalterier och trankokerianläggningar.
3
GÄSTHAMN
Skarvik (3) • En av de större gästhamnarna i skärgården och där
man hittar i stort sett allt som behövs av service. Innehar miljöutmärkelsen Blå Flagg. Verkstad med båtservice och reservdelar,
sugtömmningsanläggning, livsmedel, skeppshandel, fiskaffär,
restaurang, bensinstation, pizzeria, ishus, WC, dusch, bastu, lyftkran, miljöstation, grillplats, trådlöst internet, cykeluthyrning med
mera. HAMNDJUP: 2-7 m • GÄSTPLATSER: 50 + ett antal platser för
korttidsbesökare. FÖRTÖJNING: Fasta linor/bom.
TEL: 0768-65 38 57 • [email protected]
1
Färja från
Lilla Varholmen
Färja till och från
Kalvsund, Grötö,
Öckerö
Vad är det
bästa med
Björkö?
Seaside Live
Bobby Kimball ex. TOTO .................... 18 juli
Thomas Di Leva ................................... 22 juli
Noice .................................................... 24 juli
Nanne Grönvall .................................... 31 juli
Uno Svenningsson ........................... 5 augusti
Håkan Hemlin ex. Nordman ......... 12 augusti
Eric Gadd ....................................... 22 augusti
Aftersail
Jelly Bellys ........................................... 27 juni
Partypatrullen ...................................... 10 juli
No tjafs ................................................ 17 juli
Bröderna Haaks ............................... 7 augusti
Allsång på Björkö
9, 16, 23, 30 juli • 6, 13 augusti
Biljetter till alla våra musik evenemang finns
att köpa på www.seasidebjorko.se/boka
Musik båten tar er dit
Förköp även båtbiljett när ni köper er biljett till något av våra musikevenemang så
hämtar/lämnar vi er med vår Seaside shuttle
enligt vår tidtabell på hemsidan.
För mer infomation - www.seasidebjorko.se
Linnea Jägrud
Kerstin Laidlaw
Olle Lindmark
– Här finns en ovärderligt
bra känsla. En välkomnande
attityd till oss som flyttat in.
Kreativa människor och, inte
minst, en fin natur.
– Bäst är att alla, inte minst
föreningarna, hjälper till, bland
annat med att städa på ön och
håller i motionsslingorna. Alla är
med och står upp för varandra
men vi saknar en samlingslokal.
– Som nyinflyttad vill jag säga
att det är fantastiskt. Utan
tvekan måste jag påpeka att
här finns det lilla samhällets alla
fördelar. Jag gillar öppenheten.
Anna Törnqist
Gudrun Unander
– En fantastisk ö, där folk
bryr sig om varandra. Ett
engagemang och en egenföretagaranda som gör att folk
kan ta hand om sig själva.
– Närheten till vatten,
småbåtarna mellan öarna är
mysigt. Det är en livsstil att
bo här.
Trollvi
Bygg AB
0735-116838
[email protected]
Vi erbjuder totalentreprenader i form av:
Snickeri • El • VVS • Grund/mur arbeten
Prefabtillverkning i våra verkstadslokaler
Trevlig
sommar
ersonal
Erik med p
Kock/kokerska, 50 % vikariat med chans till tillsvidareanställning.
Personlig assistent, 50 –75 % under 6 månader med chans till
förlängning, till en liten 2,5-årig tjej.
Maila Camilla Knutsson så får du veta mer!
[email protected]
Tjänsterna ligger även på Arbetsförmedlingens platsbank.
önskar på
ICA Nära Björkö
BJÖRKÖ HEMBYGDSFÖRENING
Öppet lördagar 27 juni tom 8 aug kl. 14-17
Äggostens dag 25 juli
id bj k
Öppettider juni
Ons-tor 11.30-22, Fre 11.30-24, Lör 13-24, Sön 11-17
I juli, augusti utökas öppettiderna
Boka bord 031-92 94 10 eller [email protected]
LITEN, FAMILJÄR OCH MYSIG FÖRSKOLA SÖKER:
Björkö
Kolviksvägen 3, Björkö
Vid gruppbesök ring: 031-96 10 19 eller 0760-40 02 25
Öckerö Tidningen
5
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
PAPPAPROMENAD I PARADISET
NÄCKROSDAMM PÅ BJÖRKÖ
HELENA LARSSON
Naturstig, näckrosdamm och ekskog
År 2008 rustades promenadslingan
upp. Det visade sig bli en stor
tillgång för öns friluftsliv.
Åk mot Bovik. I en backe längs vägen
finns en parkeringsplats på vänster
hand, det är en bra utgångspunkt
för att vandra vidare på den privata
vägen. Efter en stund nås skylten
som pekar mot naturstigen.
Bakom idén med promenadstigen
står Helena Larsson, som vid
den tiden var ordförande i öns
samhällsförening.
– Jag var ute och gick med mina
ungar och kom på tanken om
att göra iordning promenaden.
Föreningen nappade och vi gjorde
ett Eu-projekt av det hela. Dessa
pengar delfinansierade projektet,
förklarar hon.
Totalt fick de ihop 180 000 kronor
men för att få ihop så mycket krävdes
hela 2000 ideellt arbetade timmar!
Blomsterrik skjutbana
Vid den så kallade Grödhôla fanns
ett vattensjukt område.
– Där utförde Gert Knutsson ett
enormt arbete med att leda bort
vattnet, påpekar Helena.
Sjöboa
I närheten finns det fyra
näckrosdammar med grodor och
vattensalamandrar och inplanterad
karp. Vintertid går det att åka
skridskor på dessa dammar.
Vägen fortsätter norrut och
kommer fram vid den gamla
skjutbanan, där många rara örter
växer. Här finns granspira, tätört och
mycket orkidéer. Ett stycke längre
bort ligger badplatsen Ryds Bovik
och därefter en vattenreservoar
samt kommunens högsta bergstopp.
Stigen fortsätter därefter mot Bovik
och därifrån går vägen vidare mot
utgångspunkten.
De fina träbänkarna som finns
utplacerade på vissa ställen utefter
promenade har gjorts av snickaren
Tomas Johannesson.
Ekskogen
Ekskogen nås genom att fortsätta
vägen mot Bovik. Här finns en
blandning av höga ekar och
skogslundar. En stig går in bland
träden, som inte enbart består
av ek, och vi traskar vidare bland
ask, alm, rönn och ormbunke samt
nedfallna träd. På marken syns stora
liljekonvaljfält.
– Hur läkande är det inte att gå i
denna miljö, med fågelsång och fin
natur, säger Helena.
Glad Midsommar
önskar IFK Björkö!
Annons
i Björkö Hamn
Semester i Björkö Hamn, ca 30-70 kvm uthyres med härlig terass!
I nedre plan finns nyrenoverade lokaler med härlig utsikt över Björkö Hamn,
där du också skulle kunna driva ett café under sommaren.
Rum inklusive kök finns på övre plan samt terrass med härlig havsutsikt.
Ett tillfälle i unik skärgårdsmiljö endast 5 minuter med färja från fastlandet.
Ring 0706-761965 så berättar vi mera.
Vi firar
midsommar kl.16
på Björkövallen.
Det bjuds upp till ringdans,
serveras godsaker i caféet,
snurras på chokladhjul,
kräfthjul och så har
vi fiskdamm för
de yngre.
inte!
Hjärtligt
välkomna!
Missa
Björködagen 4 juli
med massor av
festligheter för
hela familjen.
BENSIN • MARINDIESEL • ALKYLATBENSIN
GASOL • BÅTTILLBEHÖR • OLJOR
Välkommen till Gulf Björkö / Björkö Skeppshandel!
Skarvikshamnen på Bohus Björkö • www.bjorkoskeppshandel.se
031 96 12 49 • Mån-fre 10-19, lör 10-17, sön 11-17 • Kortautomaten öppen dygnet runt
Läs mer om våra
evenemang på
www.ifkbjorko.nu
6
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Öckerö Tidningen
Framnäs – hem åt S. S. Fram
Framnäs, Björkös södra udde, är hem för det gamla ärevördiga segelsällskapet Fram
Ett gäng K6:or ligger i hamnen och
guppar. Bland medlemmarna i S. S. Fram
går segelbåtarna under beteckningen
”De gamla damerna”. Båttypen
byggdes mellan 1944 till 1966 och
pryder sin plats i seglarklubben Frams
hamn.
För
den
som
kommer
hit
båtledes finns här relativt gott om
gästhamnsplatser och den som
anländer med bil finner en parkering
uppe vid rotundan.
120 år gammal förening
Segelsällskapet Fram grundades den
10 maj 1895 i Långedrag och 1930
invigdes anläggningen på Framnäs. Nu
har föreningen 500 medlemmar och än
idag är segling en viktig del i sällskapets
verksamhet.
Årligen
arrangeras
halvdussinet tävlingar – varav några här,
och en del på andra platser.
På området finns fyra hus med
små lägenheter som tillhör S.S. Fram.
Dessa hyrs ut till 30 medlemmar men
eftersom inget är vinterbonat är stället
endast bebott under perioden mars till
oktober. Ytterligare en stuga finns att
hyra ut till gäster.
Inga bryggseglare
Den dag Torslanda-Tidningen kommer
på besök träffar vi ett gäng glada
”Fram:are”
i
gemenskapslokalen
Rotundan, som har en helt otroligt
fin utsikt mot söder och väster. När
tidningens utsände ofint undrar om de
är ”bryggseglare” slår de ifrån sig med
händer och fötter.
– Nä, nä, nä… jag seglar året runt,
poängterar Per Linde.
Per är ställets intendent. Han leder
och fördelar arbetet och ser till att allt
fungerar.
Föreningens alltiallo, Lasse Himmeän,
har varit med i åtta år och Lasse seglar
så mycket han hinner, gärna längs
Bohuskusten.
– Detta är en genuin seglarklubb,
deklarerar han.
Men ett undantag finns: makarna
Per och Erna Westin. De kom hit redan
för 30 eller 40 år sedan. Pelle har hand
om kiosken, är bokningsansvarig och
fungerar som allmän gårdskarl.
– Vi har alltså fullt upp med det
praktiska, poängterar Erna, som själv
hjälper sin gubbe med en del uppgifter.
Britt-Marie och Bengt Åkerman bor
ovanpå i Rotundan. Bengt är delägare
i en K6:a och själv är hon värdinna här
tillsammans med Gun-Britt Andreasson.
– Allt jobb vi gör här är ideellt,
påpekar hon.
Bad och båt
Källö-Knippla
.... ...................
Invånare: 376
3
la: N57 45,00 lo: E 11 39,30
BADPLATS
Tranbärsviken (1) • Den kommunala
badplatsen hittar man på öns östra kust.
Badplatsen har både sandstrand, klippor,
hopptorn, TC och flotte. Gångavstånd
från färjan.
1
BOHUSLÄNSK PÄRLA
Ön har genuin bohusländsk bebyggelse. Husen ligger tätt och naturen har fått bestämma vägarnas
sträckning. Hamnområdet är mysigt, ta dig en glass
från affären intill och sedan en promenad runt de två
”sammanväxta öarna Källö-Knippla”. Då kommer du
till en av landets vackrast belägna fotbollsplaner.
Det gamla vadbinderiet är omgjort till vandrarhem
med festlokal för mindre arrangemang. Hamnföreningen har sin egen bastu som man kan boka. Idrottsföreningen är mycket aktiv och nästan samtliga bofasta är medlemmar. På sommaren är det full fart
på hamnplan med många olika arrange-mang men
även under övriga året arrangeras olika evenemang
som till exempel marknader.
ETT GÄNG K6:OR
GÄSTHAMN
Källö-Knippla gästhamn (2) • med
apotek, bensin, diesel, gasol, vatten,
toaletter, duschar, bastu, eluttag, café,
kiosk, livsmedel, miljöstation, restaurang,
systemombud, WC, trailerramp, trådlöst
internet med mera.
HAMNDJUP: 3,6 m • GÄSTPLATSER: 130.
FÖRTÖJNING: Bom/boj/långsides.
Tel 0706-56 37 67
[email protected]
2
Färja från Hälsö
Vad är det
bästa med
Knippla?
Agneta Magnusson
Eivind Orvarsson
Ludwig
Agnes
Li
– Jättefin båthamn. Lugnt
och stilla.
– En stor tillgång är vår fina
hamn som är ett naturligt
centrum, miljön och naturen,
men framförallt människorna
på ön, såväl infödda som
nyinflyttade och sommarboende. Knippla är speciellt!
– Fotbollsplanen. Sommaren när det är hamnfest och
midsommar.
– Badet, och alla kompisar.
Naturen. Hamnfesten och
midsommar.
– Badet. Havet. Naturen.
Hamnfesten och midsommar.
Öckerö Tidningen
7
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
TRANBÄRSVIKEN
VY FRÅN SLINGAN
GÄSTHAMNEN
RASTPLATS LÄNGS SLINGAN
HAMNEN
Källö-Knippla – hamn och hav
Källö-Knippla bjuder på en fin
gästhamn, bra badmöjligheter och
en otrolig slinga.
Källö-Knipplas hamn byggdes en
gång för att här finns ett fullgott
djup, även för stora båtar. Nu när
fisket är historia är här en gästhamn
med skyddat läge och full service.
På hamnplanen ligger en affär med
bibliotek. Vidare finns här en ny
”bekvämlighetsinrättning”
med
diskrum och tvättstuga, dusch och
handikappvänlig
toalett.
Därtill
finns ett nytt trädäck med bord
och bänkar. I området finns även
café, fiskaffär, kiosk, pizzeria och
restaurang.
Tranbärsvikens badplats
Följ hamnen mot nordost och ta
in på Tranbergsvägen. Gå några
hundra meter så ligger badplatsen
på höger sida. Här finns badbryggor,
hopptorn och en förankrad flotte.
Själva platsen består av klippor och
en liten sandstrand. Toalett finns.
Källö-Knippla
Naturslingans skönhet
tar andan ur dig
Att gå in bakom skolan är en bra
start. Välj den västra ingången till
naturslingan (3). Direkt när man
kommer upp på krönet tar utsikten
andan ur en. Gör dig besväret att
bestiga toppen till vänster och då
får en 360 graders vy. Tveka inte,
gör det bara! Du kommer aldrig att
ångra dig och när du väl är där vill du
inte gå därifrån. En vacker dag syns
Hyppeln i väst och Rörö i norr. De
tel -  
Livsmedel • Bibliotek • Internetcafé • Post
Spelombud • Apoteksombud • Systembolagsombud
•••nordö fisk •••
6NlUJnUGVUHVWDXUDQJ
Knippla IK´s arrangemang sommaren 2015
Midsommarfirande på hamnplanen ...... 19/6
Vi startar kl 16.00 med ringdans för alla barn.
Under kvällen spelar Rubb och Stubb, start kl 21.
Auktion ..................................................... 25/7
Sommaröppet onsdag-lördag
Tel. 0727-23 34 40
Loppmarknad från kl 15.00. Första utrop kl 16.00
Musikkvällar med kaffe och våfflor på hamnplan,
onsdagar i juli kl 18.00. Eventuellt Bingo kl 19.00
Välkommen till
Mitt i gästhamnen i oöverträffad skärgårdsmiljö
Knippla Gästhamn
har öppet alla dagar!
Tel. 0706-56 37 67
på Källö-Knippla!
Vi firar 90-årsjubileum med match mot GAIS
A-lag kl 11:15. Familjedag med trollkarl, såpad
stång, ank-race och barnaktiviteter från kl
13.00. Uppträdande, musik-quiz och After Beach
i tältet under eftermiddagen. På scen kl 21.00
Källeberga Singers. Lotterier och servering.
Fisk • Skaldjur • Delikatesser
11° 39.00 O
Sommar
Hamnfesten & jubileumsmatch ............. 11/7
Mitt i hamnen på Källö-Knippla
57° 45.00 N
ligger som utkastade små klippblock
i Västerhavet. Vinga syns rätt i söder
och fästningen på Marstrandsön i
norr.
En grusad stig slingrar sig som en
bångstyrig orm genom landskapet.
Strax bakom badplatsen på ”Källö
ödde” ligger Saramors beryktade
vattenkälla och där har du även
kommit till vägs ände.
Skärgårdsrestaurang BRYGGHUSET
Vandrarhemmet ”Vadbinderiet”
För mer info om öppettider och
meny se vår hemsida.
Tel. 031-96 34 60
Välkomna önskar Familjen Tagaeus
www.knipplahamn.se
Telefon 031-96 33 96 • [email protected]
www.brygghuset.se
Övrigt:
Tennisskolan ....................... 29/6-24/7 (v27-v30)
Klubbmästerskap boule ..................................... 4/7
Fotbollskola .................................. 27/7-31/7 (v31)
Serieslutspel boule ........................................... 1/8
Fisketävling ........................................................ 8/8
Jubileumsfest .................................................. 29/8
Se även http://www.laget.se/knippla
Välkomna!
8
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Rörö
.... ...................
Öckerö Tidningen
Bad och båt
Invånare: 261
la: N57 46,40 lo: E 11 37,00
STORSLAGEN NATUR
Naturen är unik! Norra och västra delarna med öppna landskap som ständigt förändras genom havets
påverkan är mycket omtyckt året runt. Västsidan
är som en enda stor lämning från istiden med alla
rullstenarna och jättegrytorna. Här finns även stenformationer som en labyrint, husgrunder och gravrösen. Ön är unik på så sätt att fisket aldrig slutat
vara livsnerven. Hamnen är en viktig och levande del
av ön, både för fisket och de sextusen fritidsbåtar
som besöker Rörö årligen. Fiskefartyg och fritidsbåtar samsas i gästhamnen. Här finns Sveriges äldsta
sjöräddningsstation som anlades 1917, den första på
västkusten med fast bemanning under vinterhalvåret. Här finns flera båtar stationerade och dessa gör
cirka 350 uppdrag per år.
5
BADPLATS
På sydsidan finns ett flertal sandstränder och
nordöstra Rörö har flera fina naturhamnar
med sandstränder.
Gula Skären (1) • Kommunal badplats ligger
på den östra sidan. Sandstrand och klippor.
Pontonbryggor, TC. Parkera gärna bilen på
Burö färjeläge. Ersvik (2) • Ligger väster om
hamnen. Långgrund sandstrand.
4
1
Stora
Ers vatten
2
3
GÄSTHAMN
Rörö gästhamn (3) • Välsorterad livsmedelsbutik, fiskaffär, café, servicehus.
HAMNDJUP: 2,5-5,3 m
GÄSTPLATSER: 90-120 • FÖRTÖJNING: Boj,
ankare. Tel 031-96 40 08, 0730-61 96 61
[email protected]
Färja från Hyppeln
Naturreservat av format
Rörö är ön för alla vi som trivs bäst i öppna landskap.
ÖPPNA LANDSKAP
En informationstavla med karta finns i hamnen. Där
syns tydligt att en stor del av öns yta upptas av
naturreservatet (4), i princip är hela öns västra del
vikt åt detta lagskyddade område.
För att hitta dit: gå rakt fram från färjan och följ
kajen till parken. Här får du välja mellan vägen
västerut, mot badplatserna, eller fortsätta norrut
förbi skolan. Vi väljer det senare alternativet och
hittar där en skylt som pekar ut vägen. En grind
markerar reservatets början. Området är delvis
inhägnat eftersom betesdjur placerats ut för att
hålla landskapet öppet. Vill du insupa ”allt” direkt
och få full ”waou-faktor” ska du gå upp på berget
Husvale. Härifrån är vyn nära nog 300 grader och
med fyren Stora Pölsan rakt i väster. Efter att ha
KLAPPERSTENSFÄLT
insupit havsluft och havsblänk är det dags att ge
sig i kast med stigen genom reservatet – om du kan
slita dig från utsikten!
Sydväst om berget brede en slätt ut sig med sjön
Ersvattnet. Där börjar vandringen!
Fråga inte: ”Vem är du?”
Stigen norrut är markerad med orangea stenar.
Den går delvis på klapperstensfält (5), mellan snår
av lågt växande en och vildrosor. Marken här är inte
handikappvänlig och ska du gå hela vägen bör du
ha ordentliga vandringskängor på fötterna samt en
hyfsad kondition. En känsla av Ingemar Bergmans
film Det sjunde inseglet vilar över landskapet. I
TRE GLADA DAMER PÅ PROMENAD
vilken minut som helst känns det som om en blek
svartklädd gubbe kan dyka upp. Men, skulle det
ske! Fråga honom då inte: ”Vem är du?” Då är det
kört. Ett gott råd: se filmen istället.
Efter någon kilometer får du på nytt välja väg
– till höger, och in mot byn, eller rakt fram, mot
Sandviken och Tåudden. Om du har tid och ork
gör det! På backen vid Sandviken finner du en
labyrint och ett döingeröse. På det senare måste
du lägga en sten när du passerar, samtidigt som du
läser ramsan: – Jag kastar en sten på dina gamla
ben, där ska du ligga till domedag.
Förmodligen känns även dina egna ben gamla
och förstenade vid det här laget. Ta därför den
kortare ”inlandsvägen” tillbaka till samhället.
HÄSTARNA GÅR FRITT I RESERVATET
Öckerö Tidningen
9
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Vad är det
bästa med
Rörö?
Anna Nyqvist Larsson
Margareta Askhede
Ingela Enerskog
Ingemar Askhede
Josef
– Naturen, lugnet och havet.
– Lugnet och den friska luften.
Promenadstråket på hela västsidan. Handelsboden och skolan.
– Havet. Det är vackert och
tyst, man sover så gott.
– Naturreservatet, lugnet,
hamnen och fina bad.
– Lugnt ingen farlig trafik. Att
det är nära till badstränder.
GUIDADE NATURVANDRINGAR
RÖRÖ
STRANDKASSA
Ersdalen, Hönö
Sörikringsvägen (hamnplan),
Rörö. Tel: 031-96 40 08
Hos oss finner du...
Specerier • Fiskeredskap • Gasol
Diesel • Bensin och en jättefin hamn!
Välkomna till Rörö i sommar!
För mer info och öppettider www.ica.se/strandkassan
Midsommar
Midsommarfirandet
börjar kl. 10.00 med att vi klär stången.
Dansen startar kl. 15.00. Lotterier.
VÄLKOMMEN!
Välkommen till KajArts
Rörödagen lördag 27 juni
sommarbutik på Rörö!
Med hoppborg, grillning, bouleturnering
och lotterier mm. Start kl. 10.00.
Simskola v. 27-29
Mer info på vår hemsida.
Öppet juni • juli • augusti
TEL: 0706-96 41 05
www.kajart.se
,,
3IR ) Z \
Trevlig Sommar!
Önskar Rörö IF
Lördag 27 juni, kl 13:00-16:30
Söndag 28 juni, kl 13:00-16:30
Möt Linné på Hönö
Håkan Olsson guidar oss över vindpinade
klippor och fagra blomsterängar. Samling
vid Ersdalens parkering.
Rörö
Lördag 4 juli, kl 13:00-16:30
Söndag 5 juli, kl 13:00-16:30
Blomsterkungen i skärgården
Vi vandrar över klapperstensfält och släta
slipade berghällar, tittar efter spännande
arter i smågölar och andra miljöer. Samling
vid färjeläget på Rörö.
Vandringarna är gratis. Ta med kikare,
matsäck och badkläder om så önskas. Mer
LQIRUPDWLRQRFKÀHUYDQGULQJDUKLWWDUGXSn
www.vastkuststiftelsen.se
Västkuststiftelsen
www.röröif.se
Det är lugnt.
,,
Motorn går som en klocka.
Många båtägare tror att det krävs blåsigt och
dåligt väder för att det ska bli farligt till havs.
Men faktum är att det inträffar fler olyckor när
vädret är vackert. Det kan börja med bränslestopp eller att motorn krånglar. Då kan en
situation som först bara är lite jobbig snabbt
bli riktigt otäck. Men om du är medlem i
Sjöräddningssällskapet ingår vår förebyggande
utryckning. Den innebär att vi kommer och
hjälper till när det behövs, innan det blir akut
fara för livet.
Vi är en ideell organisation med en enda
viktig uppgift – att rädda liv till sjöss. Tack
vare 2 000 välutbildade frivilliga sjöräddare
kan vi ha jour dygnet runt längs hela svenska
kusten och de stora sjöarna.
Men för att kunna fortsätta behöver vi
ditt stöd. Ge ett bidrag eller bli medlem på
sjoraddning.se. Eller ring 077-579 00 90 och
prata med oss.
Frivilliga sjöräddare sedan 1907.
Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
10
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Hönö
.... ...................
Bad och båt
Invånare: 5.088
la: N57 41,00 lo: E 11 39,00
SHOPPING ÅRET OM
Bro mot Öckerö
Hönökakans hem och kommunens folkrikaste ö men
även en kombination av livliga affärscentrum och vackra naturområden. Ön har
med åren fått sin prägel av
Klåvaområdet med en livfull
fiskehamn, ett flertal restauranger, caféer, livsmedel,
turistbyrå, gym och ett stort
utbud av butiker. Här avgår
båtarna till Vinga fyr. Hamnen sjuder av liv såväl dagtid
som kvällar, året om.
Färja
Lilla Varholmen
4
6
3
2
1
Hönö Klåva
Handelscentrum
5
Bro mot Fotö
Välkommen till
Öckerö Tidningen
BADPLATS
Hästen (1) • Här finns sandstrand och klippor eller mjukt gräs att välja mellan. Bad från pontonbrygga, bergsklippor eller möjlighet att vada i från sandstrand. Här gör sig naturen emellanåt påmind med västanvinden. Inga parkeringsmöjligheter. Nära till Hönö Klåva hamn med shopping, restauranger och
caféer samt en mataffär för den picknicksugne.
Jungfruviken (2) • En kort promenad från parkeringen vid Hönö kyrko-gård
ligger Jungfruvikens badplats på Hönös östra sida. Här kan du välja om du vill
slå dig ner på en klippa, i gräset, på flytbryggan eller den lilla sandstranden.
I närheten finns lekplats för barnen och naturen i promenadslingan bredvid
badet inbjuder till lek och rövarstråt. TC finns.
Lapposand (3) • En av kommunens större badplatser. Här finns flera möjligheter som mjukt gräs, sandstrand, bergsklippor, brygga ut i vattnet och en
flotte att bada från. Välj den större eller mindre viken. Badplatsen ligger på
västra sidan av Hönö. Parkering inom promenadavstånd. Här finns WC som är
handikappsanpassad och en handikapparkering intill badet.
GÄSTHAMN
Hönö röd gästhamn (4) • Gångavstånd till livsmedelsbutik, bad och busshållsplats. Handikappsvänlig WC och dusch på bryggan. Fisketurer.
HAMNDJUP: 4 m • GÄSTPLATSER: 10-20.
FÖRTÖJNING: Långsides/bommar.
Tel 0705-97 87 32 • [email protected]
Hönö Klåva gästhamn (5) • Servicehus, turbåtar. Livsmedel och shopping.
Fiskemuseum, caféer och restauranger. Bangolf & nattclub.
HAMNDJUP: 3,6 m GÄSTPLATSER: 25+35 • FÖRTÖJNING: Boj.
Tel 031-96 58 85, 0708-29 15 15. [email protected]
Magasinet
NYHET!
Hamamhanddukar
i butiken.
Kläder - Konst - Inredning
Olars Ulla, Edblad, Bohéme, Mariedal, Tasty, SAKI m.fl.
Hönö Klåva, Västra v. 17, vid Turistbyrån. Tel 031-78 89 400
Sommarens
nyöppnat
största
BAD
sortiment!
Hemtrevnads gamla lokal
Glasögon & Kontaktlinser
Västra vägen 31, Hönö Klåva
Tel. 031-96 97 10
LEKSAKER, PRESENTER, FOTO
TEL. 031-96 54 58
Inspirerande inredning till
ett personligt hem
HÖNÖ KLÅVA • Tel 031-96 96 50
Var 10-18 • Lör 10-16 • Sön 12-16
Öckerö Tidningen
11
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Hönö Röd – en levande hamn
HOTELL OCH VANDRARHEM HAVSKATTEN
Hönö Röd (4) • Den som kommer
österifrån, alltså från fastlandshållet
och Pinan, blickar redan från Hönö/
Öckerö-rondellen rakt bort mot
Hönö Röd.
Hönö är ön med de många byarna.
I den sydöstra delen ligger Bustan
och i sydväst Hönö Klåva. I dessa
områden bodde förr många fiskare. I
öns mer centralt belägna delar finner
man Gårda och Hult, där många var
bönder. I nordost är Hea och än idag
BODARNA LIGGER TÄTT
syns en och annan lada här, som ett
minne av det gamla bonde- och
fiskarsamhället.
– Mellan Bustan och Röd gick
en gång hästar, kor och söer helt
lösa, berättar lokalhistoriker Dag
Edvardsson,
som
tidigare
var
intendent på fiskemuseet i Hönö
Klåva.
En levande hamn
I öns nordvästra del ligger Hönö Röd.
När fiskeflottan var som störst fanns
EN LEVANDE HAMN
en gång bortemot 30 fiskebåtar där.
I dag återstår bara fyra mindre båtar,
som bedriver kustnära fiske. Men
även om epoken mer eller mindre
är över har Röd fortfarande en
levande hamn. Parkera därför bilen,
motorcykeln eller cykeln så fort du
kan och ta en promenad längs med
kajen bort mot hamnen.
I Röd är hamnen ett socialt centrum
för männen. Varje dag träffas de
klockan 10 för att ”språgas ve”, samt
dricka kaffe i boden som Hamn- och
fiskarföreningen äger.
BY MALENE BIRGER
ODD MOLLY
HUNKYDORY
BUSNEL
LOVE FOREVER
DRY LAKE
MAISON SCOTCH
SIXTYDAYS
PRIMEBOOTS
RABENS SALONER
CHILLNORWAY
CUSTOMMADE
LEXINGTON
NON SENSE
J’SQUAD
MISS ME
AMERICAN VINTAGE
VALERIE
F.A.V
HIPANEMA
A.S98
Sommarens kläder
hittar ni hos oss!
Hönö Klåva hamn • Tel. 96 91 58
Mån-fre 10-18, lör 10-16
Hönö Klåva • 031-788 62 00
Va 10–18, lö 10–16, efter Midsommar även öppet sö 12-16
Välkommen i
sommar till den
lilla butiken med
det stora utbudet!
Varmt välkomna önskar Jennie!
m.fl.
KLÅVA HERR
Kanske ska man passa på att
uppleva Röd nu, innan fiskeflottan
helt är borta. Kul är också att en och
annan träbåt fortfarande kan ses i
hamnen.
Vill man rent av övernatta här eller
anordna konferens, ligger hotellet
och vandrarhemmet Havskatten,
med sina tolv fyrbäddsrum och två
konferensrum, mitt i hamnområdet.
Klåva Hamnväg, Hönö • 031-96 58 03
Må-fr 10-18 • Lö 10-16 • fr. 28/6 öppet sö 12-16
Hitta dina
sommarplagg
hos oss!
DAM • HERR • BARNSKOR
HÖNÖ • Klåva hamnväg 13 • Tel. 031-96 26 06
Besök vår webbutik www.desport.se
HÖNÖ KLÅVA
VÄSTRA VÄGEN 41
Tel 96 53 42
MÅ-FR 10-18, LÖ 10-16
12
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
HÖNÖ
GLASMÄSTERI
ͻ'ůĂƐŬĂƐƐĞƩĞƌ
ͻ'ůĂƐƌĞƉĂƌĂƟŽŶĞƌ
ͻ'ůĂƐƌćĐŬĞŶ
Öckerö Tidningen
Gottfrids park – en oas för fåglar
och människor
ͻ^ƉĞŐĞůŐůĂƐ
ͻWůĞdžŝŐůĂƐ
ͻPǀƌŝŐĂ'ůĂƐ
DĂƌƟŶ͗ϬϳϬϴͲϵϲϵϲϳϱͻWĞƌ͗ϬϳϯϱͲϭϴϭϮϬϯ
Hönö Hembygdsgård
hela sommaren!
”Töseras”, ladugården, August i
Lyckas affär, skolan och
båtsmanstorpet lördagar 15 till 18
27/6-1/8 visar vi gården för dig.
/LTI`NKZKHNLUÄYHY]PQ\SP
TLKࠫSLÄZRHY‘U
2Y€UPRLZWLSL[:;69(4kk;
ࠫ9:1<)03i9(9 H\NWr:[VYH4€€[
Gårdavägen 17,
Hönö
www.hono.se
HÖNÖ RÖDS LACKERING AB
Försäkringsskador
FRI
Plåt & Lack
lånebil!
Service
031- 96 85 13 • 0706-37 40 84
www.honorodslackering.com
Här kan du övernatta
i härlig skärgårdsmiljö
Enkel, dubbel & familjerum, vi har
rum med altan och utsikt mot
Vinga Fyr. Restaurang, bar och
uteservering vid havet.
Vi serverar mat av färska råvaror.
Öppet från kl 12.00 hela sommaren.
Hotellet öppet året runt.
Bokningar till Hönö Hotell juni – 31 aug
samt Klovabo vandrarhem året runt,
görs via Hotell Trubaduren.
[email protected] tel. 031-96 96 80.
A la cartemeny året runt
För vårt övriga program, meny mm
besök www.hotelltrubaduren.se
eller gilla Hotell Trubaduren på Facebook
Västra vägen 17 Hönö • 031-96 96 80
Gottfrids park är uppkallad efter affärsidkaren Gottfrid ”Kotten” Börjesson.
Gottfrids park (6) • Utefter Öckerövägen på Hönö
finns en skylt som pekar ut Gottfrids park. Genom
parkområdet går en gång- och cykelväg. Här finns
en inhägnad ankdamm och fina vitsippsbackar,
vilket gör parken till ett välbesökt utflyktsmål för
stora och små.
Parken är uppkallad efter affärsidkaren och
kolhandlaren Gottfrid ”Kotten” Börjesson, som gick
runt med fickorna fulla av kottar och planterade
frön var han än befann sig – vare sig det var på
privat- eller kommunal mark.
– En del folk blev ju lite arga på honom för han
gjorde skogsmark av tomtmark, berättar folklorist
Dag Edvardsson och ler åt sitt påstående.
Kom in & låt dig inspireras...
Massor av garner
och broderier.
Välkomna !
Öppet mån-fre 14-18, lör 10-14
MAUDS
GARN
Sandlyckev 37 Hönö Klåva tel: 96 56 84
Ett livslångt
intresse
”Kotten” Börjesson tog till sin livsuppgift att
beskoga den karga ön och en hel del av det
bestånd av tallar som nu finns runt parken och vid
kyrkogården är hans verk. Han fick även hjälp av
skolbarn att plantera frön och som tack för insatsen
fick de en dricka av honom
– En duktig man, som även var med i hembygdsföreningens styrelse i många år, påpekar Dag.
Behöver du hjälp med passning
ng
g
av din hund över dagen?
Ring oss!
Följ oss på Facebook
Andvägen 11, Hönö
0721-77 22 99
Öckerö Tidningen
13
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Konstutställningar på Fiskemuseet
Att ställa ut konst sommartid i Fiskemuseet är en gammal tradition som fortsätter år efter år.
Att få visa upp sin konst kan vara svårt för många
konstnärer. Gallerier finns inte i överflöd och några
andra kanaler är sällan tillgängliga för amatörer.
Men! Bara några få år efter att Fiskemuseet slagit
upp portarna i Hönö Klåva drogs en uppskattad
tradition igång.
– Det fanns ett rum över i museet som vi inte riktigt
visste vad vi skulle göra med. Så kom jag på idén att
museet sommartid skulle visa upp konst av lokala
konstnärer. Den tidens styrelse gick oreserverat
med på förslaget och vi körde igång. En drivande
kraft i den tidiga styrelsen var Gerd Edvardsson,
men även de andra var väldigt positiva, berättar den
före detta intendenten vid museet, Dag Edvardsson.
Initiativet spred sig från mun till mun och varje
konstnär fick en vecka att visa upp sina verk.
Nuförtiden är även andra konstnärer, än just de som
enbart är verksamma i kommunen, välkomna.
Heinz Roegner, Tage Joklint och Leif Rosén
tillhör det ”gamla gardet” konstnärer. Till årets
nykomlingar hör Bernt Berndtsson, som framförallt
målar landskap i olja.
– Framförallt målar jag realistiska bilder av skog
och sjö, säger han.
Välkomna till vår nya adress på
Västra vägen 43 i Klåva.
Nyhet i butiken! Kaffe och te i lösvikt
Delikatesser • café • presenter
kökstillbehör • wellness • takeaway
Västra vägen 43, Hönö Klåva tel. 031-965321 WEBSHOP: saltohonung.se
-pYZRÄZR‹:RHSKQ\Y
Vad är det
bästa med
Hönö?
Utställningar med stor bredd
Från tidigt i maj till slutet av augusti visar i år 16
utställare upp sina alster i form av akrylmålningar,
foto, oljemålningar och hantverk av olika slag.
Morgan Edvardsson
– Allting. Det är det skönaste som finns att komma hem
till Hönö.
:T€YNrZ[rY[VY
‹
7HQLY
‹
)\ɈtTH[[PSSMLZ[
]PpYIpZ[
lla butiken med
Välkomna till den etlier
.
dom goda möjligh na
icki
Karin & K
med personal.
Berith Bryngelsson
Elaine Karlsson
Pejja Björk
Harry Granstrand
– Jag bor på första parkett så
jag kan sitta och titta på allt
folk som kommer till Klåva.
– Lugnet, tryggheten och
miljön.
– Sommaren är bäst. Den
är härlig här med närheten
till havet.
– Båtarna… och att mormor
och morfar bor här.
hyrcykel.se
Hyr en cykel i skärgården
paoloscykel.com
Cykelservice express
Välkommen till
matbutiken i Hönö klåva!
Öppet
året runt! ÖPPET ALLA
Samuelssons - i familjen sedan 1884
Öppet 8 - 21 ALLA dagar
HÖNÖ KLÅVA • tel. 96 50 02
Klåva Fisk • Mitt i Hönö Klåva
Tel. 031-96 51 08 • 0706-960996
Boka online • Ring • Sms • Mail
[email protected] • tel. 0765-79 05 26
DAGAR HELA
SOMMAREN!
(22 juni - 9 augusti kl 12-23. Köket öppet till 22)
SOMMARLUNCH PÅ TULLHUSET
Reparationer av
TVÄTT • DISK • KYL
FRYS • SPIS mm.
Reparerar de flesta märken
AFTER
SEA
––––---
på västkustens bästa pub!
Onsdag till lördag på vår
uteservering under hela juli.
Mellan kl. 17 - 19.
Med livemusik och specialpriser.
Vi ses!
www.franses.nu • Hönö Klåva
Bokning 031-386 00 56 alt. [email protected]
Måndag - fredag 12.00 - 15.00, 149 kr.
MUSIKPROGRAM i sommar
(Entré alla musikkvällar, musiken startar 20.00)
Må
Sö
Må
Sö
Må
Sö
Må
Må
Må
Sö
29 juni
5 juli
6 juli
2 juli
13 juli
19 juli
20 juli
27 juli
3 aug
9 aug
Bröderna Sörns
Arne i Bora afton
Arne i bora afton
Taube afton
Cornelis afton
Beatles afton
Götaflickorna
Bröderna Sörns
Kapten Gitarr Trio
MF2/ Marlene & Frans
Mer info på vår hemdsida
EN SMAK AV TULLHUSET Varje månad
byter vi meny och det skall firas med en smakkväll.
I höst är du välkommen fredagarna 4/9, 2/10, 6/11.
Smakmeny 425:- • Dryckespaket 295:-
Maskinservice
Hönö Röd 0708-88 68 50
FISK & SKALDJURSJULBORD
20/11 - 21/12 Boka bord redan nu!
Hönö Klåva hamn • Tel 031-97 69 00
www.tullhuset.se • [email protected]
14
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
der i
olika snorkelle
Det finns fem
e olika
rra skärgård. D
Göteborgs no
en
i
e
a är placerad
snorkelledern
och
v
ha
er miljö av
fantastiskt vack
en
är
a
rn
orkla på öa
klippor. Att sn
både
r
fö
se
el
ev
h uppl
rolig aktivitet oc
d
ra
a. Ingen avance
barn och vuxn
op och
kl
cy
st
da
en
vs
utrustning behö
snorkel.
200
består av en ca
En snorkelled
tensled.
at
rv
de
kerad un
ar
m
ng
lå
er
et
m
m man
ut med boj so
Leden märks
finns
um
nr
la
el
na m
följer. Med jäm
ika ar ter
n som visar ol
bilder på botte
just där.
n
a omgivninge
och den marin
botten,
nd
sa
iken • både
Hönö, Sandv
r.
gträdgårda
klippor och al
t med
n • variationsrik
ke
Rörö, Ersvi
h
oc
og
sk
ng
n, tå
både sandbotte
ålgräsängar.
or fisk på
mer viken • st
Öckerö, Hum
tt
som rödspä a.
grunt vatten så
er snäckik • både vack
Björkö, Klarv
r.
ga
äg
h klippv
skalsbotten oc
a
marna • enorm
ol
th
yl
Grötö, G
on.
tr
os
tte
jä
ka
pans
mänger med ja
Snorkelleder
för
dig
.... ..............................................
ƉHavet är djupt, havet är djupt, nere på botten, här är det toppen så snorkla och njut! Ɖ
Att snorkla är kul – ännu roligare är det om det
finns något specifikt att dyka på, exempelvis gamla
vrak och guldfyllda skattkistor. Men, i brist på detta
duger en snorkelled gott och väl.
Nu har fem olika sådana lagts ut i Göteborgs
norra skärgård och två i den södra. Dessa ”undervattensleder” består av en 200 meter lång sträcka
att simma och med jämna mellanrum finns bojar att
dyka ner vid.
Naturligtvis lockade detta undertecknad (född i
fiskarnas tecken) att dra på sig cyklop samt snorkel
för att ta sig vatten över huvet och testa ett par av
dessa.
Ända sedan ungdomsåren har det här varit en av
mina favoritbadplatser. Orsaken är enkel, här finns
såväl sandstrand såväl som typiskt bohuslänska
klippor. Dessutom är intilliggande Lapposandsbadet barn- och handikappanpassat, ett badeldorado
för hela familjen således.
Snorkelleden ligger lite ”inomskärs”, får man väl
säga, vilket gör att området ligger något i lä. Här
går du lätt i via en badstege i den södra änden eller
från en sandstrand i den norra delen. Bottnen bestå
av alltifrån sten och algklädda undervattensgrund
Boka på telefon
031 - 96 33 70
ETT KÖPMANSHUS I SKÄRGÅRDEN
OBS! Perioden 6/7 - 8/8 endast på Knippla!
• HUSHÅLLSARTIKLAR
• CYKELTILLBEHÖR
• GRILLTILLBEHÖR
lig
En riktigt trev
r vi
sommar önska
under!
k
a
y
n
h
c
o
la
m
ga
Hönö Sandviken
Succéstart för nya
ögonmottagningen!
:ćƌŶ Θ &ćƌŐ • BÅTARTIKLAR
• GASOL
• BENSIN & DIESEL
Öckerö Tidningen
Patientavgifter: Hönö 500 kr, Källö-Knippla 400 kr.
Dr Bo Andersén
Tims Optik, Västra Vägen 31, Hönö.
Långedalsvägen 6, Källö-Knippla
SOMMARENS KONSTUTSTÄLLNINGAR
Xʎ
ȵȰɄ
ȹ
ȹȐȽ
(Konstutställningar, fri entré)
ɜȨȵȵ
Öppet: maj - september alla dagar 10-18
13/6-19/6 Bernt Berndtsson...................... Olja, landskap
20/6-26/6 Karin Hansson .......................... Akryl, olja, vrakved
Museibesök 30:- vuxen,
barn 7-15 år 10:-
27/6-3/7
Karin Johansson ....................... Mattor, möbler mm.
4/7-10/7
Heinz Roegner ........................ Marint olja
11/717/7
Tage Joklint .............................. Olja
18/7-24/7 Leif Rosén ................................. Akryl
25/7-31/7 Gunnar Valentin Johansson ... Olja
1/8-7/8
Mimmi A Vought ..................... Foto
8/8-14/8
Bertil Friberg ............................ Olja, Marinmåln
15/8-21/8 Ulf Westerberg ........................ Akryl, måleri kroki
22/8-28/8 M Zedenka, M Drunecka ......... Textil/lappteknik och
Keramik
Östra Hamnen 2, 475 42 Hönö
www.olinders.se • Tel. (0)31-96 53 29
Hjärtligt välkomna!
Hönö Klåva Hamn • Telefon 031-96 89 94 • Mer info på vår hemsida www.fiskemuseet.se
Öckerö Tidningen
15
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
till
djupet
...................................................
men i norr dominerar härligt ljus sand – ett riktigt
gott ställe att bada och snorkla på helt enkelt.
Hummerviken - ytterst mot havet
Hela västerhavet ligger på i Hummerviken.
Välj därför en fin dag så slipper du kämpa mot
vågskvalp och kylande vindar. Här är det lite bökigt
att ta sig i, med reservation att jag började i fel
ände (längst in), men när man väl kommit i vattnet
är bottnen variationsrik. Första bojen jag dyker på
har en station som ligger på 1,5 meters djup och är
därför lätt att nå ner till även för en ovan dykare.
Nästa finns på 2 meters djup. Upplägget är alltså
att snorkellederna ska vara kul för alla kategorier.
Trots att ”stationerna” inte legat i vattnet så länge
har påväxten redan börjat men som tur är finns en
diskborste vid varje, att skrapa bort alger med.
En fiffig grej är att ”stationerna” nere i djupet har
handtag att hålla i, vilket gör att du slipper kämpa
mot kroppens flytkraft under tiden du ser dig om.
Enligt uppgift finns här ett rikt fisk- och djurliv
men det enda jag lyckas se var en förskrämd krabba
som stack direkt den fick se mig.
Sammanfattning: Snorkellederna är trevliga - jag
trivdes som ”fesken i vaaant”.
Sandviken ligger strax norr om Lapposandsbadet på Hönö.
BÅT
RER
TU
till
VINGA
Se Volvo Ocean Race mot
mål från Vinga eller från båt.
21 juni från Hönö ca 20.00
TURLISTA Vinga över dagen
Från Turistbyrån Hönö Klåva. Vuxen 220:- Barn upp
ƟůůϭϮĊƌϭϮϬ͗Ͳ͘ŽŬĂŵĞĚĞƩůƵŶĐŚƉĂŬĞƚ͘
Avgår:
ĨƌĊŶ,ƂŶƂŬů͘ϭϬ͕ƌĞƚƵƌĨƌĊŶsŝŶŐĂŬů͘ϭϱ
ĨƌĊŶ,ƂŶƂŬů͘ϭϭ͕ƌĞƚƵƌĨƌĊŶsŝŶŐĂŬů͘ϭϲ
Boka hos Silvana eller
Hönö Tourist & Fishing AB
Vi tar kort!
Kuddfodral
59,-
Öljettlängder
2-pack
299,-
ord. pris 759,-
Kanallängder
2-pack
Hönö Tourist & Fishing AB
Historiska Skärgårdsturer
med Sälsafari,
Vingaturer,
Fisketurer,
ŽĐŚĊƩĂdžŝ
199,-
ord. pris 399,-
0705 12 50 85
ǁǁǁ͘ƚŽƵƌŝƐƚͲĮƐŚŝŶŐ͘ƐĞ • ďŽ͘ũŽŚĂŶƐƐŽŶΛƚŽƵƌŝƐƚͲĮƐŚŝŶŐ͘ƐĞ
SILVANAĊƩƵƌĞƌ
Vingaturer
Sälsafari
Fisketurer
ŽĐŚĊƩĂdžŝ
ord. pris 129,-
0703-14 08 25
Mail:
[email protected]
Kuddfodral
39,-
ord. pris 89,-
Erbjudandet gäller
så långt lagret
räcker.
Minkebergsv. 1 • Måndag-fredag 10-18 • lördag 10-14 • söndag stängt
16
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Fotöbron
Fotö
.... ...................
Bad och båt
Invånare: 632
BADPLATS
Vivik (1) • Sandstrand, klippor, trampolin
och hopptorn samt flytbryggor. Parkera
gärna på parkeringen efter Fotöbron.
la: N57 40,00 lo: E 11 39,30
Längst i söder i Göteborgs norra skärgård ligger
Fotö, med Vinga som granne. Ön är sammanbunden med Hönö tack vara Fotöbron, som byggdes
1993. Runt gamla hamnen ligger skärgårdsbebyggelsen gemytligt hopträngd. Att tillbringa en sommarkväll på det mysiga caféet i hamnen och se båtarna angöra kaj är både avstressande och roligt.
Ön är inte så karg som den först synes vara från
bron. De centrala delarna liknar mest en park och
Storgatan kantas sommartid av doftande rosenbuskar och prunkande blommor. Besök gärna det
pittoreska hamnområdet i söder, och ”Tån” i väster
är strövområdet för den som söker stillheten och
närheten till naturen. Runt om ön finns en uppsjö
av unika fornlämningar, bland annat de så kallade
Öckerö Tidningen
3
1
GÄSTHAMN
Fotö gästhamn (2) • ligger på sydvästra
sidan om Fotö. El, vatten, café, miljöstation, tvättmöjligheter, WC och dusch
samt sugtömmningsanläggning.
HAMNDJUP: 3,5 m • GÄSTPLATSER: 20
FÖRTÖJNING: Långsides.
Tel 0707-43 27 30
[email protected]
2
tomtningarna. Större delen av ön är bebyggd. Liksom för de flesta av öarna har fisket varit viktigaste
näringen och på Fotös nordöstra del, Söö, lägger
de större fiskefartygen till.
Tån – väl värd en vandring
Tån (3) • Redan från Fotöbron syns området Tån,
där de två unika ensfyrarna står, i väster. Och
redan därifrån fås en föraning om den del av Fotö
som sticker ut som en halvö i Västerhavet. Tån är
nämligen ett väldigt kargt och mycket speciellt
område, väl värt ett besök.
För att ta dig hit
följer du bara vägen
efter bron, åker förbi
fotbollsplanen
och
parkerar det fordon du
kommer med vid gamla
hamnen. Där finns en
parkeringsplats och där
börjar även en liten kort
grusad stig som tar dig
ett kort stycke ut mot
Tån. Direkt vid stigens
start får du ögonkontakt
med det aldrig helt
stilla men alltid lika
intagande havet. Stigen
omges av vindpinade
små träd och buskar
som hela sitt liv hukat
för västanvinden. Vill du
insupa hela utsikten på
en gång går du direkt
upp på bergets topp,
annars följ strandkanten.
Kommer du på våren
färgar kustens speciella
signum,
trift
och
smällglim,
de
gråa
hällarna i rosa och vitt.
En uggla men
ingen mö
Trappor & Räcken
Vattenskärning
Fatygsreparationer
Stålarbeten
Hydraulik
PE Rörsystem
031-96 22 91
www.mekia.se • [email protected]
Välkommen till
CAFÉ HOLMBOMS ARK
mitt i hamnen på Fotö
Fotökaka • Bohuslänsk äggost
Mammas goda rulltårta • Smarrig räksmörgås
Handskalade räkor
Stigen upphör snart
och området därefter
är lite svårframkomligt
men strapatserna till
trots kommer den som
tar sig vidare att bli
rikt belönad. För hela
området är som det
allra kargaste Bohuslän
i koncentrat. Därtill
kommer en och annan
vik, som vid gott väder
eventuellt duger att
bada i.
När
du
närmar
dig
fyrarna
består
berggrunden
av
flera olika bergarter
och dessa bildar de
märkligaste
mönster
i svart och olika ljusa
nyanser. Några stora
flyttblock ligger direkt
Passa på att ta en promenad till Tån. Ensfyrarna där hotas av rivning.
vid strandkanten och
minner om de eoner av
tid då Skandinavien var
nedisat.
Kommen så här långt
ska du absolut ta dig
bort till fyrarna. De
byggdes en gång för
att leda sjöfarten och
ger ett litet spännande
intryck, precis som om
prinsessan
Rapunzel
vilken minut som helst
skulle släppa ned sitt
gyllene hår från gluggen
i tornets topp. Fast mer
troligt är att en uggla
håller till där, och inte en
fager långhårig mö.
Mellan
de
båda
fyrarna är ett kargt
område, där endast
törnbuskar
och
motståndskraftigt gräs
växer. Vresigare än så
blir ett landskap inte,
åtminstone
inte
en
stormig dag!
Följ strandlinjen och
du passerar resterna
av en gammal slip.
Rälen ligger ännu ned
mot vattnet och den
gamla
råoljemotorn
står ännu kvar, om än
för evigt stum. Du kan
nu välja mellan att följa
strandlinjen eller, om
du vill uppleva utsikten
än en gång, gå tvärs
över ”halvön”. Väljer
du att gå österut,
mot
fotbollsplanen,
prova då att leta efter
den
tomtningsring
som ska ligga bland
klapperstenarna innan
du
vänder
hemåt.
En tomtning är en
förmodad
form
av
tillfällig
bosättning,
gjord av stenbumlingar.
Utsikten än en
gång
Vad är det bästa med Fotö?
Hjärtligt
!
välkomna
Nära till badplatser
Kräftskivor och barnkalas kan annordnas
Öppet varje dag i sommar från kl 10 till kvällen
(stängt någon gång ibland för proviantering). Ring för information
0702-52 69 16 eller 031-96 96 46.
Janne Gustafsson
Britt Gustafsson
Anna Nilsson
Peter Utbult
– Det är allt som är bäst, för
jag har bott i samma hus i 73
år! Annars får jag väl säga
bron till Hönö och all service.
– Alla känner alla – vilket
ger en trygghet. Fotös barn
är allas barn.
– Närheten till havet. Jag tar
promenader på Fotö i stort
sett varje dag.
– Fotö känns lite avsides på
ett bra sätt. Det är lugnt och
idylliskt här.
Öckerö Tidningen
17
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Bad och båt
Grötö
.... ...................
Invånare: 88
la: N57 41,70 lo: E 11 41,14
1
Färja från Björkö
alt. Öckerö
DET GRÖNA LUGNET
Grötö är ganska annorlunda mot de andra av kommunens öar.
De centrala delarna är gröna medan periferin kantas av klappersten och badplatser. Det är en av kommunens bilfria öar.
Den sydvästra delen av ön gör skäl för namnet (Grötö betyder
runda stenar) medan öns inre delar med lummiga ekar och gräsbevuxna strandängar uppvisar en helt annan landskapsbild. De
steniga klapperstensfälten syns tidvis spraka av färg då ljungen
blommar under sensommaren. En handikappsvänlig badplats
finns vid sandstränderna på öns nordvästra sida. I hamnen finns
kiosk och båtgästplatser samt en fin pontonbrygga för gästande kajak och kanotpaddlare. Här finns även två boulebanor. Det
bor endast ett 90-tal personer här året runt, flera av dessa är
duktiga konstnärer och eldsjälar. Ön blev rikskänd genom TVserien ”Mia på Grötö” med Mia Skäringer och har bidragit till
ett ökat intresse för denna fina lilla ö.
2
3
BADPLATS
På flera ställen runt ön finns fina badmöjligheter.
Knöten (1) • En barnvänlig sandstrand
med grunt vatten och utsikt mot Öckerö
och Hönö. Pontonbrygga, handikappsvänligt, TC.
Grötö gästhamn (2) • är belägen intill
färjeläget på öns östra sida. Med gångavstånd till badplatser. Pontonbrygga
för gästande kajak och kanotpaddlare
Dusch, el, vatten, miljöstation, restaurang, kiosk, handikappstoalett, fasta
grillplatser, bastu, trådlöst internet.
HAMNDJUP: 1,6-3,5 m
GÄSTPLATSER: 15
FÖRTÖJNING: Långsides.
Tel 0708-44 11 85, [email protected]
Västerhav – inbäddat i grönska
VÄLKOMNA TILL HÄRLIGA
GRÖTÖ
STUGORNA PÅ VÄSTERHAV
Västerhav Hotell & Konferens Ab (3) på Grötö är
precis det som namnet antyder. Här finns möjlighet att bo, semestra, konferera, äta god mat samt
koppla av och njuta av lugnet på den bilfria ön.
Hösten 2014 tog Håkan Svensson, från Aston
Harald på Hönö över Västerhav och en
långtgående
renoveringsprocess
initierades.
Eftersom anläggningen består av flera olika
enheter är omfattningen så stor att omdaningen
sprids ut över tid.
– Allt ska totalrenoveras när alla tillstånden är klara
så allt blir klart i etapper, berättar Lisa Iwarsson,
som är ansvarig för verksamheten på Västerhav
Hotell & Konferens AB.
Västerhav har kapacitet att ta emot alltifrån små
konferenser på några få personer till riktigt stora
event. Eftersom ägaren är seglingsentusiast
ska här anordnas seglarkurser sommartid och i
augusti kommer 150 personer hit i samband med
allsvenskan i segling.
– Även en gästhamn är på gång att byggas
eftersom den befintliga är så liten, påpekar Lisa
Iwarsson.
HUVUDBYGGNADEN, ÄNGGÅRDEN
I det gamla ursprungliga huset, kallad Villa Sjötorp,
finns utrustning som gör lokalerna perfekta för lite
mindre konferenser, typ för ledningsgrupper, då de
kan vara helt ostörda där.
Huvudbyggnaden, Änggården kallad, har sex
hotellrum, bar med alla rättigheter samt matsal
för 90 personer. Här arrangeras desssutom ofta
utställningar med kända konstnärer. Planen är att
markplanet ska byggas till med ett glasat burspråk,
vilket ger större matsal samt plats för en lounge
och en ny entré. Även köket ska byggas om.
– Matsalen är öppen för allmänheten, alltså inte
enbart för dem som bor hos oss, påpekar Lisa.
Även konferensavdelningen Utsikten får en
ansiktslyftning och görs större. Stugorna ska
dessutom rivas och nya byggas upp, förmodligen
blir de såväl fler som större. Som synes är mycket
på gång. Nuförtiden är matgästerna väldigt
medvetna och vill ha såväl ekologiskt odlad mat
som närproducerade råvaror, något som Västerhav
kan erbjuda – exempelvis lokalt bryggt öl.
– Vi lagar så mycket fisk som möjligt. Fisk och
skaldjur är uppskattat, men även husmanskost
är populärt, förklarar kökschefen Henrik Ahl som
tillsammans med sin personal har kapacitet att laga
mat för över 150 personer.
Vad är det bästa med Grötö?
DETTA HÄNDER PÅ VÄSTERHAV
I SOMMAR
UPPTRÄDANDE
26 juni ........................... Trubadur SEBASTIAN
3 juli ................ ”Gött mos” med JONAS & JENS
4 juli ...... JONAS KARLING sjunger Taube bl.a
7 aug .................... FRIDA WALLIN med Gitarr
8 aug ..................... BARA VI trubadur-spelning
14 aug ................... EBBA KNUTSSON med band
15 aug ...... JONAS KARLING sjunger Taube bl.a
27 aug ............................. Trubadur SEBASTIAN
28 aug ............... ”Gött mos”med JONAS & JENS
29 aug .............................................. ALLAN POP
18-19 sept .......... Yoga Mindfulness Workshop
MORS DAGS menyn serveras den 31 maj,
välj mellan 1, 2, 3 –rätters
den berömda SEGLARBUFFÉN serveras
6 juni • 27-28 juni • 4 juli-9 aug • 15-16 aug
MIDSOMMARBUFFÉ 19-21 juni
Paul Davison
– Vackraste ön som finns i
närheten. Lugnt och stilla.
Lisa Iwarsson jobbar på
Grötö
Barbro Hultén sommargäst
från tidig vår till hösten
– Naturen och lugnet.
”Gröna sköna Grötö”.
– Så fort du sätter foten på
ön rinner stressen av en.
Path Axelsson-Rimsberg
– Närheten till vatten och
naturen. Bilfritt och lugnt.
Ring om frågor och
bordsbokning:
TEL: 031-96 56 49,
0706-96 56 49
www.vasterhav.se
18
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Hälsö
.... ...................
Bad och båt
Färja Rörö
Invånare: 595
la: N57 43,90 lo: E 11 39,40
Färja Knippla
GAMMAL VARVSMILJÖ
Burö
Trånga små gränder runt gamla varvsområdet minner om svunna tider, då Hälsö var en av de mest
tongivande båtbyggarställena på västkusten. Den
äldre väl bevarade skärgårdsbebyggelsen med små
slingrande gator kan med fördel upplevas från en
cykelsadel. I den trivsamma gästhamnen ryms både
café med inredningsbutik, indisk restaurang, livsmedel och minigolf. På öns västsida höjer sig en
vacker ytterskärgård ur havet och här finns utmärkta
naturhamnar för den som kommer med båt. Runt
hela ön finns underbara klipphällar för sol och bad.
Motionsslingan bjuder svindlande vyer mot Nordöarna och Marstrand. Broförbindelse med Öckerö i
söder, i norr ligger färjeläget Burö som förbindelse
med nordöarna.
Öckerö Tidningen
2
1
BADPLATS
Tjolmen (1) • Flytbrygga, sandstrand men
även gräs och klippor, TC, stege.
Parkering finns.
GÄSTHAMN
Hälsö gästhamn (2) • Här finns färskvatten,
WC, dusch, tvätt, el, boulebanor, livsmedel,
indisk restaurang, inredningsbutik med
café, minigolfbana. Cirka 20 st ställplatser
för husbil.
HAMNDJUP: 2,5-4 m
GÄSTPLATSER: 40
+ grönskyltade platser.
FÖRTÖJNING: Fasta förtöjningstampar.
Tel. 0707-22 29 12 • [email protected]
Gott om plats att njuta i solen.
Hälsö Café & Interiör som i vintras genomgick en upprustning där en stor utbyggnation gjordes.
Kombinerar kafé med inredning
Hälsö Café (2) • I den förtrollande skärgårdsidyllen i Hälsö hamn ligger Hälsö Café & Interiör
– ett kafé kombinerat med inredningsbutik, som
i vintras genomgick en upprustning där en stor
utbyggnation gjordes.
Med den nya tillbyggnaden har kapaciteten ökat till
30 sittplatser inomhus.
– Utbyggnaden gjordes för att vi har haft för få
sittplatser. En del har önskat hålla kalas här men det
har inte gått. Dessutom har vi mer efterfrågan på
mat så därför kändes utbyggnaden som en nödvändighet, förklarar ägaren Eva Andrén.
Ekologisk inriktning
Maten och bakverken som kaféet serverar är i stort sett uteslutande gjorda på
plats av de anställda. Kaféet har också
en utpräglad ekologisk inriktning på det
som serveras:
– I möjligaste mån använder vi närproducerade
och ekologiska råvaror. Kaffet är naturligtvis fairtrade och råvarorna till rätterna är säsongsbetonade.
Varorna som säljs i butiken har en tydlig New
England-stil. I och med förändringen har inredningsdetaljerna fått mer plats och därmed har
utbudet också kunnat ökas.
Vad är det bästa med Hälsö?
Varorna i butiken har en tydlig New England-stil.
Indisk restaurang
och take away vid
Hälsö Hamn.
Smakrik och
prisvärd
Indisk mat.
Katarina Eckerström
Anita B Steiner
Sofia Skalsky
Wivan Ekfeldt
– Det är så fantastiskt
underbart på Hälsö. Att bo
här är livskvalitet.
– ”Rundan” - Stuvöslingan
är den finaste slingan i hela
övärlden.
– Att det är så fridfullt. Det
är nära Göteborg ändå
känns det långt bort. Sedan
är kaféet väldigt bra!
– Alla känner alla, och vi
hälsar på varandra. Det är
en fin liten ö.
Ring:
031-92 92 14
Välkomna!
Öppet alla dagar till 21:00
Öckerö Tidningen
19
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Hälsö inbjuder till promenader
De små gränderna mellan hamnarna
på Hälsö är som gjorda för att stillsamt strosa i.
En bra utgångspunkt för en
promenad bland gränderna på Hälsö
är att svänga in på Tjolmenvägen och
parkera vid Hälsö hamn. Eftersom
turen i sin längsta form kan bli
bortemot en mil lång kan en bra
start vara att ta en kopp kaffe på
caféet. Gå därefter österut och välj
en av gatorna. Ett förslag är att gå
rakt fram, alltså österut, och följa
vägens krökning norrut. Här kommer
du först till en liten skyddad vik,
med småbåtshamnen direkt intill
bostadshusen. Ett magnifikt läge.
Tänk dig själv att bara ha 25-30 meter
till båten och därmed tillgång till
havet!
Under den varmare delen av året
växer här lite alm, oxel, syren och, inte
minst, den invasiva arten silverarv.
Gatorna här är smala. Inte mycket
mer än en liten bil får plats att köra
här. Även mellan husen är det trångt.
Den pampiga villan på Fyrvägen 1 har
fått kommunens byggnadsvårdspris
och är väl värd en extra titt. Vägen
har för övrigt ett passande namn
eftersom den avslutas med en
fyrlykta som står mittemot Björkö
hamns inlopp.
Ett av två varv är kvar
Strax är du framme vid hamnen, som
ortsborna kallar Kwia, där en gång
de två varven Bergs och Petters låg.
LUMMIGA TRÄDGÅRDAR
SMALA GRÄNDER PÅ HÄLSÖ
Rester av Bergs - där en ny fiskebåt
i månaden byggdes när rörelsen gick
för full kapacitet - finns kvar än idag,
och en viss verksamhet förekommer
här än. Petters varv däremot är helt
borta.
Följ hamnen längs Varvsvägen och
njut av vyn med alla båtarna som
ligger i hamnen. I det stora huset
på berget bakom varvet bodde
mannen som startade varvet, smeden
Johan Wiktor Berg, med familj.
Efter varvsområdet får man en fin
vy över sundet och bort mot Björkös
norra del. Därefter följer en smal
Midsommar
på Hälsö!
passage kantad av hus, med lummiga
trädgårdar, på varje sida.
Efter en stund når du Stuvö hamn
och där står valet mellan att gå
till vänster, och strosa tillbaka till
utgångspunkten, eller att ta in på
Stuvövägen och fortsätta på den
halvmillånga motionsslingan. Från
slingan får du en helt betagande
utsikt mot Källö-Knippla och de så
kallade nordöarna. Men innan du
nått så långt har du passerat det vita
huset med en fyrlykta precis intill. Det
är Stuvös - ja, området mellan norra
Hälsö och Stuvö är utfyllt - äldsta hus,
byggt precis i början av 1920-talet.
Och på andra sidan vägen ligger
Backuddens badplats. Där gick en
gång kloakvattnet rätt ut i havet men
så är inte längre fallet, utan nu kan
den som så vill ta ett dopp här i klart
och friskt vatten.
Vare sig du valde att gå den långa
vägen runt Stuvö, eller tog den
kortaste vägen tillbaka till hamnen,
går det att avsluta promenaden på
samma sätt som den inleddes, det vill
säga med en fikapaus på caféet!
Fisksoppa • Sallad • Paj
Charkuteritallrik
Räkmackor och lite annat ...
Midsommarafton
På midsommarafton samlas vi i hamnen klockan 10:00
för att sätta upp tälten och göra i ordning inför kvällen.
Klockan 19:00 tänder vi grillarna.
19:00 - 01:00 musik, dans, aktiviteter, chokladhjul,
prickskytte och lotterier.
Entré 150:- för alla över 18 år.
Midsommardagen
Klockan 11:00 samlas vi igen för att städa.
Klockan 15:00 dans kring stången, lotterier, såpad stång
och ankrace.
Hälsö Bollklubb
WWW.HALSOCAFEOINTERIOR.SE
Nu har vi öl- och vinrättigheter!
Midsommarafton öppet 11-14
VID KAJKANTEN I HÄLSÖ HAMN
MÅN-SÖN 11-20 • TEL: 0709-96 11 34
[email protected]
Hälsö Café
& Interiör
20
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Öckerö
.... .................
Bad och båt
Bro till Hälsö
Invånare: 3.368
BADPLATS
Hjälvik (1) • Beachvolleyplan, handikappsanpassad med
ramp, flotte, toaletter, sandstrand, gräs och klippor.
Många vikar och nära till Hummervikens underbara klippor. Parkering finns (tre handikapps-parkeringar i anslutning till badplatsen).
Saltasviken (2) • Bad från pir, brygga och trappstegar.
Vikar och underbara klippor. Parkering och WC finns.
la: N57 42,40 lo: E 11 39,50
MARITIMT CENTER
Öckerö präglas av närheten till havet.
Hela den nordvästra delen av ön utgörs av landskapstypisk natur, fria
strövområden med hela det brusande
västerhavet utanför. Öckerö hamn är
som upplagd för promenader i utpräglad maritim miljö. Här hittar du
det mesta av offentlig service samlat – som apotek, systembolag, kommunkontor, restaurang, pizzeria och
minilivs. I hamnområdet finns varv,
båtmotorservice och fiskebåtar. Men
ön har många andra värden, som den
medeltida kyrkan exempelvis. Hembygdsgården är som en liten by och
idrottsplatsen med badplats ligger
inte långt därifrån.
Öckerö Tidningen
1
2
4
3
Öckerö gästhamn (3) • är belägen i Öckerö fiskhamn.
El och trådlöst internet, marinservice, varv, båtlyft med
kapacitet från 0-900 ton. Tömning av gråvatten, bastu.
Café på bryggan, grillplatser, diesel, WC. I närheten finns
systembolag, bank, butik, restauranger och vårdcentral.
HAMNDJUP: 5-6,5 m
GÄSTPLATSER: 30 • FÖRTÖJNING: Fasta/långsides,
flytbryggor med bommar. Tel 031-96 66 34,
0706-90 32 98 • [email protected]
Bro från Hönö
En grön oas i övärlden
Örtagården (4) • På Öckerö ligger en liten grön oas i den
bohuslänska naturen. Låt din hand stryka över kryddväxterna,
insup doften av citronmeliss, timjan, lavendel med mera.
En kväll i veckan under sommaren utgör den vackra parken
ramen för konserter.
Solen skiner ner mellan grenverket på ett australiskt kejsarträd. Dessa ljusreflektioner spelar runt på marken och i
bakgrunden hörs fågelkvitter.
Och trots att vi befinner oss intill den relativt hårt trafikerade Norgårdsvägen i centrala Öckerö råder här en frid
som är svår att beskriva, för med tanke på öarnas kärva
karghet är detta nästan som en annan värld.
Startade som ett skolprojekt
Makarna Rapp var med och startade örtagården 1988
som ett projekt inom föreningen Mot Bättre Vetande,
vilken ingick i skolförändringsarbetet i kommunen vid
den tiden.
Örtagården drivs helt av ideella krafter och varje
onsdagskväll brukar ett 15-tal personer träffas för att
rensa ogräs och plantera växter.
Marken tillhör kommunen och ursprungligen låg Roos
Handelsträdgård på samma ställe.
Musik i sommartid
För att finansiera verksamheten arrangeras musikkvällar
sommartid. Kollekten som samlas in går till inköp av nya
växter.
Själva trädgården är indelad i olika teman. Huvudtanken är
att krydd- och prydnadsväxter av gammalt slag samt rosor
skall dominera. Öckerö örtagård känns som en upplevelse för
alla sinnen.
Vad är det
bästa med
Öckerö?
Anna Arnesson
William Andersson Wickman
Anna Alphede
Pia Konkell
Perolow Svenburg
– Baden! Det är väldigt
fint utanför Saltars, men
Kanndalen där vi bor.
– Nära till havet. Det känns
som hemma för mig.
– Att promenera i bergen.
Det gör jag så fort vädret
tillåter det, åtminstone en
gång i veckan.
– Vi har öarnas bästa
vårdcentral!
– Närheten till havet… vilket
ger trevliga människor med
ett gott kynne!
Öckerö Tidningen
21
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Alexius Livs
TILLANDERS
DELIKATESSER
Öppet ALLA DAGAR 8-22
SKALDJUR • SALLADER
FÄRDIGA MATRÄTTER
till Hälsö
Affärent
med de tra!
lilla ex
Ex. räklåda med bröd och aioli 100:Öppettider efter Midsommar
Ti-fr 9-19, lö 9-15
031-96 88 83
0732-472779
Hur mår din fasad?
För att ett hus skall må bra, måste skyddet
mot väder och vind göra sitt jobb. Kort
sagt – det behövs en fasad i gott skick.
Boka tid med vår fasadexpert nu och du
får en komplett rapport i vilket skick din
fasad är. Välkommen in!
Dax att byta motor!
En roligare båtsommar
med Mercury!
JU ST NU
PÅ LA GE R!
Mercury 9.9Hk, 20Hk, 30Hk, 40 Hk
Nya 100 Hk & 115 Hk Mercury
Mercruiser 4,3 MPI 220 Hk med drev
Om du inte
vill måla ofta,
gör då rätt
från början.
Vi bjuder på
goda råd
Välkomna till oss!
Välkomna till en riktig
Motorverkstad!
Vi är en av Sveriges LEDANDE
serviceverkstäder för:
tevä
gen
Kanndalen Solhöjden
Välkomna önskar
Erina Tillander med personal!
20%
BÄST I TEST!
Brat
Chark, nybakat bröd,
hemgjorda sallader mm.
Hårdebacksvägen 2, Öckerö
Tel. 031-96 57 34
KAMPANJRABATT
Tillförlitligare, beprövade och bränslesnåla
Norgården
från Hönö
20% rabatt på Alcro Bestå och Demidekk Ultimate fasadfärg
Öckerö Hamn • +46 (0)31 96 92 56
www.ockeromarinmotor.se
ÖCKERÖ
Midsommar
på Prästängen!
Välkomna till
Öckerö IF:s
PLGVRPPDUӾUDQGH
i år på
Prästängen vid
Göstahallen!
Midsommardagen 20/6 kl. 15
•
•
•
•
•
Sång och musik av Dick och Käthe
Dans kring midsommarstången
Kafé med hembakat
”Bagebrö” lotteri
Nalle-, leksaks-, diverselotteri
Välkomna!
MerCruiser
Diesel
ÖCKE RÖ
STRAN DE N 2, TE LE FON 031-96 25 00
www.honofarghus.se
FOTBOLLSLEKIS
PRÄSTÄNGEN VECKA 27
l;*
l+3-:l;7+3-6;
*h<.l:;g3:16/
,QVTWSITIXIZ\VMZ[MLIV !
>QNZ[qSZIZLQVJs\
<MT!!
___[JV]
Öckerö IF kommer även i sommar att anordna den mycket
populära ”fotbollslekis” för tjejer och killar som är mellan 3 – 6 år.
Utbildningen leds av vår föreningsutvecklare, Andreas Simonsson
samt de duktiga och välutbildade ungdomarna från P-99 och F-99.
Vi startar måndag 29 juni och har avslutning torsdag 2 juli.
Första dagen dvs måndag är det bra om ni kommer i god tid runt
kl 16:30 för att registrera, hämta ut material osv. Övriga dagar
börjar vi kl 17! Kostnaden för en deltagare är 250:och är man två syskon kostar det
totalt 400:- och då får alla deltagare
t-shirt, boll och vattenflaska.
Redan nu kan anmälan ske genom
att sätta in pengarna på
bankgiro 309-9447 och anger barnens
namn och ålder, föräldrarnas namn,
tröjstorlek, samt ditt mobilnummer.
22
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Öckerö Tidningen
Mängder
av musik i sommar
.... .......................................................................
BJÖRN ROSENSTRÖM
PRESSBILD
LOUISE HOFFSTEN
ERIC GADD
PRESSBILD
Sin vana trogen är utbudet av musikalisk underhållning i Öckerö kommun
diger under sommarmånaderna. I år är spännvidden stor och sträcker sig
från det legendariska hårdrocksbandet Iron Maidens originalsångare Paul
Di’Anno till Åke Andreasson och Bertil Bryngelssons visprogram på Hyppeln
och Knippla, via bland annat Linda Bengtzing och Nanne Grönwall.
Flera olika arrangörer på öarna
storsatsar sin vana trogen med bred
musikalisk
underhållning
under
sommaren.
– När jag bokar artister och evenemang så eftersträvar jag ett blandat
urval, med något som passar alla,
säger Andreas Eriksson på Hönö
Sportsbar.
Bland artisterna som gästar Hönö
Sportsbar (eller ”Golfen” som det
fortfarande är känt som i folkmun)
märks bland annat Linda Bengtzing,
Björn Rosenström, Sator (som gör en
akustisk triospelning) och den forne
Iron Maiden-sångaren Paul Di’Anno
som gör en av blott tre Sverigespelningar under året på Hönö.
– Sedan har vi har vi också årets
största disco här ute – Suntour – på
midsommardagen. Det är en slags
efterfest till dagen innan, med känsla
PRESSBILD
av karneval och tropikerna, säger
Andreas Eriksson. Det är ett arrangemang, som vi tagit över från den nu
nedlagda GT-karnevalen, som brukar
vara en av årets absoluta höjdpunkter.
Allsång och bred
underhållning
På Seaside på Björkö vill man också
nå ut till en bred publik. Några av
artisterna som besöker stället i år är
Eric Gadd, Thomas Di Leva, Nanne
Grönwall och den förre sångaren i
Toto – Bobby Kimball.
– Vi vill erbjuda underhållning som
är folklig till en rimlig peng, säger
David Lyckdal på Seaside Björkö.
Vi har satsat stort på att säkra våra
ytor mot väderlek såsom regn och
hård vind, eftersom det mesta sker
utomhus – men under ett segeltak. Jag brukar beskriva det som
”en kvarts väderskyddat cirkustält”.
Förra året fick det mest vara solskydd
eftersom vi hade sådan tur med
vädret!
Ett populärt evenemang, som
blivit till en institution på sommarBjörkö och som nu går in på sin sjätte
säsong, är allsångskvällarna med
Harald Treutiger och trubadurerna
Thom och Mangan:
– Allsången är ett exempel på en
folklig succé. Förra året hade vi i snitt
350 personer vid de olika allsångstillfällena, säger David Lyckdal.
Sommarprogram!
I år firar Öckeröarnas sommarmusik 20-års jubileum.
Var med och fira!
19 juni kl. 14.00 Midsommarfest
i trädgården med dans runt midsommarstången.
20 juni kl. 11.00 Friluftsgudstjänst
i trädgården.
Predikan av Åke Andreasson. Öckerö Kyrkokör medverkar.
27 juni kl. 14.00 Hembygdens Dag
Loppmarknad, auktion, servering, musik mm.
Gårdarna är öppna hela sommaren!
Onsdagar 24 juni - 29 juli kl 17.00.
Sång och musik (kaffe och våfflor).
Lördagar juni - augusti kl. 15.00 - 18.00
Gårdarna är öppna för visning (kaffeservering).
Övriga öppettider enl. ök, ring 031-962445 eller 0708-962500
Hembygdsgården tel. 031-96 22 47
ÖCKERÖARNAS SOMMARMUSIK
handlar förstås främst om musik. Hela
sommaren fylls kyrkor, kapell och församlingshem av jazz, pop och visa, psalmer och
klassisk musik. I år kan du bland andra höra
Louise Hoffsten, CajsaStina Åkerström,
Niklas Andersson, Johan Stengård och
lokala artister som Leif ”Pedda” Pedersen
och Pernilla Emme.
Men sommar i Öckerö församling handlar
också om gemenskap och omväxling
från vardagen. Om möjligheten att börja
dagen med morgonbön, att få träffas och
ha roligt vid en loppis eller prata med en
vän över en kopp kaffe.
Sommar på öarna innebär också salta
bad från klipporna och promenader
längs karg kust eller genom lummiga
skogsdungar. Shopping och god mat på
någon av öarnas caféer och restauranger.
Sevärdheter som till exempel församlingens kyrkor eller Hönö och Öckerö
hembygdsgårdar, med samlingar av
byggnader och föremål som åskådliggör öbornas levnadsvillkor långt tillbaka i
tiden. Kort sagt – Öckeröarna har mycket
att erbjuda!
Hela sommarens konsertprogram finns i tidningen
Öckeröarnas sommarmusik
som delas ut i hela Öckerö
kommun. Den finns också i kyrkor och
på turistbyråer. Du kan även gå in på
församlingen hemsida:
www.svenskakyrkan.se/ockero
Öckerö Tidningen
23
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
....................................
NANNE GRÖNWALL
”After Sea” och
åldersmix
På Franses boostar man under
sommaren den musikunderhållning
som är en viktig ingrediens i Franses
koncept under hela året. Bland annat
har man företeelsen After Sea där en
lång rad musiker gör lite mer lågmälda och ofta akustiska spelningar på
uteserveringen:
– Det är soft stämning under
After Sea, där musiken inte överröstar samtalen på uteserveringen.
Oftast fungerar det som ett förgig
till spelningen som samma artister
sedan kör på kvällen, säger Emma
Rignäs.
JOHAN STENGÅRD
PRESSBILD
BRÖDERNA SÖRNS
FOTO: PIA MAGNUSSON
PRESSBILD
Franses har ett brett musikaliskt
utbud som varierar från country-,
soul- och blueskvällar till punkafton
och schlageryra.
– Tanken är att det ska finnas
något för alla. Vi är ett ställe där
Stig, 72 år, partar tillsammans med
Adam, 18 år. Det är något vi tycker
är fantastiskt kul, säger Emma
Rignäs.
Sommarmusiken
fyller 20
Öckeröarnas sommarmusik anordnas
i år för 20:e året i rad av Svenska
kyrkan – Öckerö församling.
• Café
• Lunch
• Vandrarhem
• Konferens
• Gästhamn
Tel. 031-96 25 55
www.nimbusockero.se
Björnhuvudsv. 49 Öckerö
– Vi firar vårt tjugoårsjubileum i år
och det känns jätteroligt att kunna
berätta att Johan Stengård återkommer för tjugonde gången. Han är en
artist som folk frågor efter och han
drar verkligen mycket folk, säger
församlingsassistenten
Christina
Altby Andreasson.
– Vi har ännu inte riktigt bestämt hur
vi ska uppmärksamma jubiléet, men
förmodligen kommer vi göra något i
och med Johan Stengårds konsert.
Debut i Sommarmusik på Öckerösammanhang gör Louise Hoffsten
som framträder i Öckerö kyrka. Men
Sommarmusiken är mycket mer än
de många nationellt kända artisterna
som kan fylla Öckerö kyrka med upp
till 6-700 personer:
– I sommar blir det 25 konserter från Rörö i norr till Hönö i söder.
Flera av dem är artister som är kända
lokalt. Om jag bara ska lyfta fram
ett par godsaker, skulle jag nämna
Åke Andreasson och Bertil Bryngelssons visprogram, som äger rum på
Hyppeln och Knippla, samt ”Pedda”
Pedersen och Lina Johansson som
sjunger och spelar akustisk gitarr,
respektive flöjt på Hönö, säger Christina Altby Andreasson.
E
n glad sommar
önskar
Öckerö kommun!
Välkomna till Öckerö Båtvarv!
•
Auktoriserade återförsäljare,
service- och installationstekniker
för Yamaha • Suzuki • HR-boat Sweden
Garmin • Webasto • Simrad • Lowrance
•
•
•
Reparationer och service
Försäljning av nya och
begagnade utombordsmotorer
Försäljning av nya och
begagnade båtar
ANKARSPEL
Björnhuvudsv. 41 Öckerö
031-96 59 44 • 0705-57 18 46
[email protected]
www.ockerobatvarv.se
•
•
Båttillbehörsbutik
Försäkringsombud för:
Svedea • Atlantica
Alandia båtförsäkringar
Öppet hela
sommaren
Må-Fr 7-17, Lö 10-14
Besök oss gärna på
www.ockero.se
eller
www.goteborgsskargard.se
24
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Hyppeln
.... ...................
Öckerö Tidningen
Bad och båt
Invånare: 175
BADPLATS
Sandtången (1) • I österläge ligger badplatsen Sandtången i lä från västanvinden. Långgrund, barnvänlig sandstrand,
pontonbryggor, TC, gångavstånd från
färjan.
la: N57 46,50 lo: E 11 37,90
I INLANDSISENS SPÅR
Hyppeln skiljs endast av ett smalt sund från Rörö. Här ute
där himmel och hav inte bara möter varandra utan även
känns påtagligt nära bor ungefär 180 människor i drygt
75 hus. Glädjande nog är de allra flesta villor bebodda
året om och ny- eller tillbyggen syns lite här och var. Ön
är inte heller så karg som nog de flesta antar för här växer
landskapsblomman kaprifol men även björnbär och slån.
Naturälskaren kan glädja sig åt stor artrikedom av både
växter och fåglar. Ett flertal sällsynta och fridlysta växter
återfinns på ön. Inlandsisen har lämnat tydliga spår såsom
”valtrande” stenar i randmorän. Man ser också spår av
de murar som stängde ute korna från odlingarna på den
tiden det fanns jordbruk. I hamnen låg en gång i tiden 1314 båtar när fisket var på topp. Fortfarande finns det ett
fåtal fiskebåtar kvar.
1
3
2
Rökeri och restaurang
Där himmel och hav möts
Hyppelns naturstig (3) bjuder på alltifrån mjuk
sand till berg och klapperstensfält.
SANDTÅNGEN
Direkt från start får beslut fattas om
när vandraren vill möta motvinden.
Förmodligen blåser här 360 dagar
om året och vid 359 av dem häver
västanvinden upp sina lungor. Redan
några få tiotal meter från färjeläget
står pilen som markerar var slingan
har sin början. Vi väljer att gå norrut
för att går på en stig som på västra
sidan kantas av oxel, rönn, slån, tall
och annan växtlighet, och på den östra
sidan ligger havet. Snart kommer du
till en lång och vacker sandstrand, med
flera vikar, som kallas Sandtången. På
de härliga gräsplättarna kan den trötte
vandraren eller badaren sommartid
vila ut bland fibblor, strandråg och
trift. Det här skulle lika gärna kunna
vara en annan del av landet, eller
världen. Den långgrunda badstranden
består av finkornigt ljus sand beströdd
med skal från olika musslor och
snäckor. Stranden är så inbjudande att
även den största badkruka nog kan
tänka sig ett dopp här.
Stigen vindlar vidare förbi ett
döingeröse och vidare in genom
snår av hallon och björnbär samt lågt
växande rönn. Stigen är bitvis smal
men en rullstolsburen person kan
ändå ta sig fram. Kommen till den
norra delen liksom öppnar sig berget
och havet breder ut sig med Stora
Pölsans fyrplats vid horisonten. Gör
dig gärna omaket att klättra upp till
öns norra bergstopp. Därifrån fås en
otrolig utsikt mot Rörö och längst
uppe i norr skymtar Pater Noster fyr
vid gott väder.
UPPSTÄLLNINGSPLATS HUSBIL / GÄSTHAMN
Hyppeln gästhamn (2) • är väl skyddad för
väder och vind. Den ligger i ostlig riktning
och omsluts av två välskyddande pirar.
Ställplatser 6-10 stycken. Badbrygga vid
hamnen med sötvattensdusch. Hopptorn.
Hygienstation, miljöstation. Toatömning
för båtar. El, livsmedel, restaurang, grillplatser, WC, trailerramp, slinga.
HAMNDJUP: 2,5-4 m • GÄSTPLATSER: 60.
FÖRTÖJNING: Fasta linor/långsides.
Tel 0727-18 66 55
[email protected]
I Hyppelns hamn (2) ligger restaurangen och rökeriet Stora Oset. Här kan
du, förutom att äta mat, hålla konferens, arrangera kick-off och så vidare.
Stora Oset är från början ett rökeri
som utvecklats till en familjedriven
restaurang med Maria Birgersson i
spetsen.
– Fantastiskt att vi kan driva en
restaurang på en ö med bara 175
invånare men det går, inte minst tack
vare båtturisterna. Speciellt vill jag
framhålla att här är en trevlig och
genuin miljö som man inte finner på
många ställen, förklarar Maria, som
drivit verksamheten i 13 säsonger.
Att Stora Oset från början är ett
gammalt rökeri är lätt att gissa. Det
startades för flera decennier sedan
och än idag röks här lax, makrill och
räkor. Men det är även en restaurang
med fullt menyutbud.
– Det rökta är en trevlig del av
traditionen hos oss på Stora Oset,
berättar Maria.
Soppa enligt
hemligt recept
Speciellt omtalad har restaurangen
blivit för sin fisksoppa, som är känd ända
ner i Europa. Egentligen är receptet
hemligt men Torslanda-Tidningen kan
avslöja att den bland annat innehåller
lax och sej samt speciella kryddor och
mycket annat gott.
HÄRLIG UTSIKT FRÅN RESTAURANGEN
Klapperstensfält
Därefter fortsätter slingan genom ett
stor klapperstensfält för att komma
fram till en gräsplan. Detta är den
perfekta platsen för picknick, spela
boll eller flyga drake. Nu leder stigen
söderut och du kan välja på att gå
snett österut mot fotbollsplanen
och därifrån gå tvärsöver Hyppeln,
mot färjeläget, eller söderut på
Gärdsgårdsvägen
och
därefter
ta Slättadammsvägen tillbaka till
utgångspunkten.
Vad är det
bästa med
Hyppeln?
John Johannesson
Ewa Olofsson
Bo Roos
Kenth Eliasson
Anders Alard
– Här är lugnt och sansat.
Västkustens pärla.
– Slingan är det bästa, jag
har längtat efter den.
– Våran hamn.
– Befolkningen tycker jag är
fantastisk. De har tagit emot
mig enormt fint.
– Att Hyppeln finns. Enkelheten och naturen. Men jag
vill ha upplåsta toaletter i
hamnen.
Öckerö Tidningen
25
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Kalvsund
.... ...................
Bad och båt
Färja från Björkö
alt. Öckerö
Invånare: 221
la: N57 42,50 lo: E 11 41,14
BADPLATS
Körrgårn (1) • En fin badplats med sandstrand och klippor. Pontonbryggor, flotte
och hopptorn. TC.
2
1
SYRENERNAS Ö
Kalvsund är en bilfri ö och skiljs från Björkö av ett
smalt sund. Parkering vid färjeläget på Björkö eller Öckerö. Kalvsund är för alltid förknippad med
havet och historien. Runt smugglarkungen Bremers
villa står en air av spänning och romantik. Förr var
Kalvsund ett centrum för sillexporten och uppe på
toppen av berget med Valen kan man drömma sig
tillbaka till den tid då lotsarna höll utkik efter segelfartyg som sökte hamn. I hamnen finns sommartid
en kiosk. Badplatsen heter Körrgårn och i anslutning till denna finns en fin gräsplan där öns egna
fotbollslag spelar sina hemmamatcher.
Kalvsunds gästhamn (2) • ligger i sundet
mellan Björkö och Kalvsund. Kiosk, miljöstation, WC, dusch, el, vatten.
GÄSTPLATSER: 8-10.
FÖRTÖJNING: Långsides, Tel 0730-50 49 76.
Kalvsund
Ön mellan öarna
Att besöka Kalvsund är lite som en resa tillbaka
i tiden. Här härskar lugnet, eftersom trafikbullret
mest består av skotramp.
Kalvsund är som gjord för stilla promenader.
Kalvsunds fotbollsplan och badplats
Kalvsund är som gjord för stilla promenader.
Småvägar och gränder lockar men två exotiska mål
sticker definitivt ut: Bremers ”smugglarvilla” och
Valen på toppen av ön. Inget av ”monumenten”
behöver en vägbeskrivning då de syns på långt
håll. Bremer känns som en bra start för den som
vill upptäcka ön. Villan är privatbostad men vill du
se på det speciella Bremerrum som finns i källaren
så knacka på. Om någon är hemma får du gärna
besöka ”museet”. Kommer ni i grupp, ring* och
avtala tid först.
Betagande utsikt
Från hamnplanen går Gamla vägen brant uppför.
Fortsätt Kryssarebacken upp för att få lite utsikt. På
toppen av backen kan du gå till höger på en smal
grusad stig över en bergsknalle och därefter ta
vänster. Vid den gråa klubbstugan står en skylt som
pekar ut vägen till Valen. Redan innan du nått toppen
får du en betagande utsikt norr- och västerut. Går
du istället till höger vid idrottsklubben kommer du
ner till Kalvsunds fotbollsplan och badplats.
En fin avstickare är att ta Gamla vägen norrut.
Där går vägen parallellt med sundet mellan Kalvö
och Björkö.
Tillbaka till färjeläget
Att flanera på Gamla vägen söderut ger dig en fin
vy mot Framnäs. Till slut får du välja mellan att gå
västerut på Nya vägen, eller ta Södra uddens väg.
Valet är upp till dig och hur mycket tid du har.
Att gå tillbaka görs bäst på träkajen längs
hamnen, söder om färjeläger.
* Jan Maesel 073-8355500,
Maria Bohlin 070-1900338.
Smugglarkungen Bremers villa i hamnen.
Vad är det
bästa med
Kalvsund?
Elin Rossing
Ellen Ekholm
Stefan Svensson
Bert Eriksson
Ingegerd Johansson
– Gemenskapen och
att man vet vem alla är.
Körrgårn är den bästa
badplatsen.
– Gemenskapen. Det är
hemtrevligt här.
– Lugnet och gemenskapen.
– Vi har inga bilar. Alla
känner varandra, vilket är en
viss fördel om det händer
något.
– Att ön får vara och att folk
kommer dit.
26
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Öckerö Tidningen
Sommarkorsord
NÅGOT
SOM
KLIBBIG FANTASIKVINNA LIGGER I
TIDEN
KLAGO- PLATTOR
VISORNAS SOM
PLATS SPISAS
BÅTSTICKMINUS BYGGAR- REPLIK
TRÄ
HÅLLER
ALLT I
LUFTEN
SPRINGER
I SPÅREN
BLIR
KVAR
I SLUTET
ÄR MAN
ÄLDRE PÅ
GAMLA
OVIKTA
YTTRADE
TAS FÖRLÅTEN
TILL
VISAR
UPP SIG
ÄLSKAD
IBLAND
KÄND
AFFÄR
FRÅN
70-TALET
VÄDERSTRECK
KUGGAS
SLOG AV
RESTEN
BRUKAR
HA
BASAR
Kryss
& Quiz AB
BUNDEN
AV EN
FÖRSÄKRAN
BLADBÅT
VÄGTECKEN
YRA
LÄR MAN
SIG SOM
BARN
BLIR
DOM
OFTAST
ÄR
UNDERGÅNGEN
NÄRA VID
PÅ LITEN
KRAFTKÄLLA
IDEOLOGI
ÄLV
MODERN
TEKNIK
LINJE
MED
BAR
FINNS
DET
GULA
STYRT
SEGERTECKEN
SPENMAT
DE VILL MAN
INTE HA
NEDDRAGNA
KAPPLATS
PÅ SKARAVAN
BARRSKOGSVÄXT
MITT I
FARTGUPP
BÖNPLATS
LÄTT
SPRICKFÖR
ÄMNE
ER
NORDENS
PÅ
GRÄVT
NER
VÅREN BÄSTA
PROPPAR
KVINNLIG
ORT
HA DET
BRA
EFTER
SÅR FÖRT ÖVER
DÅ OCH DÅ
KORT PÅ
KLÄTT
KORT
STICKA
TILL
GROD- KONSTRA
MAN MED SIG
PÅPASSLIG
FÖSARE HUVUDSTAD
FÖRE UTGÅNGEN
AV
FORMAS
GODS
AV
LOV
MÅLAT
VÅR
MOTSATS
STACKARE
BLÅSER
DEN
SÄTTS
LITEN PÅ
En riktigt trevlig sommar!
Öckerö Tidningen
27
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
en bra
r
e
n
a
d
d
a
L
på:
cykelkar ta en.se
iskargard
www.cykla
Från Torslanda till övärlden
Cykla
i Skärgården
.... .................................................
Göteborgs skärgård upplever man bäst från cykelsadeln.
På små, lätt trafikerade vägar, cykelbanor och stigar tar du
dig runt alla öarna. Längs vägen finns vandrarhem och bed
& breakfast där du kan stanna för natten samt restauranger
och caféer för matpauserna och förstås en slående vacker
natur och spännande utflyktsmål. Det är småvägar nästan
överallt och bilfritt på ett flertal öar. Att stanna till när och var
du har lust, insupa den friska havsluften och längst vägen
upptäcka dina alldeles egna smultronställen.
Från Amhults mini-stadsmiljö
tar jag mig ut på ”bonnalandet” vid gossbydalrondellen och cyklar längs fagra
sommarängar utmed Öckeröleden. För den som hellre
vill åka bil ett stycke längre
rekommenderar
jag
att
parkera vid Lilla Varholmen,
alternativt strax efter färjeläget på Hönö. På Gallerian,
ett par hundra meter efter
färjeläget på hönösidan, kan
man nämligen hyra cykel för
en billig penning. Kiosken
innan färjan från hisingssidan har dels en gratis ö-karta
samt även en broschyr med
lite information om Öckerö
kommun, som du lämpligen
plockar med dig innan avfärd.
Cykeluthyrning
När färjan anlänt Hönö rullar
jag sakta av och cyklar bort
mot Gallerian för att prata
med Calle Warnholtz som är
ansvarig för uthyrningen där.
– Tanken är att vi även skall
komma att samarbeta med
andra som hyr ut cyklar. I sin
förlängning kan det bli så att
man kan låna en cykel på en
plats och lämna den på en
annan, förklarar Calle.
Gallerian hyr ut dam- herroch barncyklar. Dessutom har
de två såkallade parallellcyklar som passar dem som har
någon form av funktionsnedsättning.
– Alla skall kunna cykla här,
säger Calle vidare.
Även på Björkö finns
cykeluthyrning i hamnen, på
Lamholmsvägen på Öckerö,
vid Hamncafét i Öckerö hamn
och i Hönö Klåva via Turistbyrån.
Ta buss eller cykel
Med möjligheten att hyra
cykel på öarna kan man
alltså antingen ta buss ut
till skärgården eller parkera
bilen på Lilla Varholmen och
därmed slippa de olägenheter som hänger samman med
att åka bilen här ute.
Från Gallerian leder välskyltade cykelbanor in mot ön.
Jag väljer vägen förbi väder-
kvarnen på Hönö Heden och
trampar vidare via hamnen
där ett antal gubbar pysslar
om sina båtar. Sedan svänger
jag in på Borslyckevägen och
vidare inpå Heinövägen och
passerar välskötta villakvarter. I slutet av vägen ligger en
slags vildmarkspark ovanpå
ett klapperstensfält. Platsen
kallas Stora Möet (Stora
Mötet) efter ett förmodat
vikingatida stormanna- eller
kungamöte där.
Bustadsvägen leder mot
Fotö. Uppe på toppen av
bron stannar jag en bra
stund för att beundra utsikten. Härifrån ser ön extremt
karg ut men när jag långsamt
tar mig runt på de små
gränderna upptäcker jag en
överraskande rik grönska.
Jag tar Storavägen rättigenom ön och ställer in siktet
mot Hönö Klåva. Öckerövägen mot Klåva går längs med
hamnen och för den som är
hungrig eller bara lite fikasugen ligger här det ena caféet
eller matstället efter det
andra. Men vill man inte gå
på restaurang eller fik finns
en korvmoj vid kyrkan.
Från Klåva är det nära
till badplatsen, som nås via
Hästenvägen. Hit är det
perfekt att cykla eftersom
parkeringsmöjligheten
är
begränsad.
Mot Öckerö
Jag närmar mig den 10 meter
långa bron mellan Hönö och
Öckerö. Plötsligt kommer en
båt i maklig fart in från Röds
sund och går under bron
samtidigt som flera cyklister passerar den separata
cykel- och gångbron ovanför.
En strandskata promenerar
sorglöst runt på sina spattiga ben och den långa röda
näbben vaggar av och an.
Strax därefter slår sig en stor
korp ned på en lyktstolpe.
Dess dramatiska silhuett får
mig att tänka på vikingatiden. Fågelns fornnordiska
namn Ramn lever vidare i
språken – engelskans the
raven, der Rabe på tyska
och hrafnin på isländska.
Under tiden runt 1000-talet
gjorde öckeröarnas strategiska läge, i ”korsningen”
mellan vägen söderut och
norrut (tänk på engelskans
och tyskans Norway respektive Norwegen) samt västerut
mot ö-värden runt England
och österut mot Götaälv
och därmed Sveriges inland,
området till en internationell
mötesplats.
I Öckerö hamn
Väl kommen till Öckerö hamn
pausar jag. Här kan man
stanna länge för att titta på
båtar av alla de slag. Alltifrån klassiska träfiskebåtar
och ståltrålare till småfiskarnas moderna plastfiskebåtar
ligger vid kaj. Runt hamnplanen finns flera matställen,
kiosk, affärer och bank. Vill
man ha sig något kulturellt
till livs ligger biblioteket helt
nära och även om cykelkorgen inte rymmer någon bok
så går det alltid att ta sig en
titt på bibliotekets ständigt
nya konstutställningar.
Vägen norrut
Vägen norrut går i mitt
fall via östra strandkanten
förbi Nimbus och upp mot
Hälsö. Här skall man absolut
trampa runt i områden runt
hamnen. De små gränderna
är som gjorda för promenad eller cykelutflykt. En tur
hit upp känns inte komplett
utan att ha besökt antingen stenmärket ”Valen” på
toppen av Stuvö eller att ha
gått runt motionsslingan som
exempelvis kan påbörjas vid
Stuvövägen, eller vid Burö
färjeläge. I båda fallen ges
här en grandios utsikt över
de så kallade Nordöarna –
det vill säga Källö-Knippla,
Hyppeln och Rörö. Och har
du inte tagit en paus i ditt
cyklande tidigare så är detta
stället att göra det. Nu är det
även läge att bestämma sig
för om turen skall gå vidare
med färja till öarna i norr.
Dags att vända hem
På hemvägen väljer jag vägen
förbi Hedens skola på Hönö
och stannar till för att beundra
alla fina cyklar som prydligt
står parkerade där. Romantiska Sjösala Kornelia, häftigt
pastellfärgade Monark Karins
Cupcake med härliga motivdetaljer och lyxiga Skeppshult
Natur drar mina blickar till sig.
Den 10 meter långa öckeröbron passeras av farkoster på både över- och
undersidan.
Gräsänderna vid Gottfrids park njuter i solen.
Efter en lång cykeltur är ett dopp i havet perfekt.
Den senare har en äkta Brooks
lädersadel med verktygsväska
hängande under sig samt en
vindtygsinsats i sadelkorgen.
Plötsligt upptäcker jag
vägar jag aldrig sett förut.
Av ren nyfikenhet cyklar jag
därför under en viadukt vid
Öckerövägen och hamnar
plötsligt vid ankdammen i
Gottfrids park.
Efter Gottfrids park tar
jag vägen ut mot Lappesandsbadet med sina härliga
sandstränder. Vill man kan
man ta Hamnvägen mot
ett bad som nås via en stig
som har sin början mellan
husen nummer 46 och 50.
Då når man perfekta snorklingsvatten med härligt ljusa
snäcksandsbottnar och alltså
rätta platsen att skölja av sig
vägdam från cykelturen.
28
Vecka 25 • onsdag 17 juni 2015
Öckerö Tidningen
Redo for sommaren
3 för 2
Plocka ihop det nödvändigaste för sommarens aktiviteter.
Välj bland utvalda produkter, billigaste på köpet.
Rek. pris 20–449:-/st
Vi firar!
500 extra poäng!
Apoteket Kaprifolen, Öckerö
Norgårdsvägen 10 • Tel. 031-96 66 56
Öppet var. 09,30-18
( torsdagar till 19 ) • lör. 10-13
Erbjudandet gäller tom den 2/8 2015 eller så långt lagret räcker.
5 års kalas
29 juni - 3 juli
med många
erbjudanden.