VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Betlehemskyrkans Missionsförsamling Göteborg
GRAFISK FORM: TOBIAS TÖRNKVIST
Tryckt av Ineko i Göteborg 2015
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
En helig gemenskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Församlingsboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1. ERFARENHETER DELADE MITT I LIVET
9
Gudstjänster och ekumenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Verksamhetsutskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gudstjänstgrupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Huskyrkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
BKsöndagkväll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Samtal & Andlig vägledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
I Kapellet – Vesper och Bibelmeditation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
I Kapellet – Morgonbön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
I Kapellet – Soppmässa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Husgrupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Församlingsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Diakoniutskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sjukhuskyrkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Kriminalvården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Krogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kyrka & Samhälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
BoKmässan i BK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2. SÅNG & MUSIK
30
Småbarnsrytmik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Barnkörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Musikskolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sångensemblen Iris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Java Gospel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Kyrkokören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Urban Spirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Musikkåren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Göteborgs Youth Brass Band . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Vasa Brass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Sing the Gospel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Studion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Konsertverksamheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3. BARN & UNGDOM
50
4. STUDENTER & UNGA VUXNA
57
5. SENIORER
62
6. BK I VÄRLDEN
68
7. ALLT DET PRAKTISKA
73
8. STYRELSEN
80
9. ROSA HUSET I LÖVGÄRDET
85
BarnKyrkan i BK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ungdomsutskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
After School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Öppen förskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
BKscout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Konfirmation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
BKtonår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Studentpastorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
BKbandy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
RPG i BK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Syföreningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Internationella utskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Religionsdialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Husmor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Fastighetsutskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Inredningsgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Ljudet i kyrksalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Gården Solviken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Höstmarknad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Informationsutskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Närradion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
MARIAKYRKAN I HAMMARKULLEN
88
VASAHEMMET
91
PROPRIUS FÖRVALTNINGS AB
95
10. EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING
97
Församlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Equmenia Betlehemskyrkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Rosa Huset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Vasahemmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Proprius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
En helig
gemenskap
just om efterföljelse. Vi tillhör än i dag
Vägens folk. Vi är på vandring. Vi går
tillsammans och vi följer Jesus.
I Nya Testamentet används ordet helig
oftare om vad som tillkommer Gud än
om Gud själv. Det innebär att helighet
utmärker dem som kallats att ”tjäna” Gud.
Det känns lite förmätet att kalla vår
gemenskap i Betlehemskyrkan för ”helig”,
eller hur? Vem vill och kan kalla sig själv
eller den gemenskap man tillhör för helig?
Det känns som man då blir mer exkluderande än inkluderande, och det är ju
inkluderande vi vill vara!
Men, låt oss i inledningen till vår
verksamhetsberättelse se lite på vad de två
orden står för.
Helig är ett lite svårare ord på ett plan,
men även ordet gemenskap är lurigt, då
det är lätt att missbruka det ordet i betydelsen att vi talar mer om gemenskap än
vi lever i den.
Helig först. Helig är ett ord med betydelsen okränkbar eller fridlyst enligt ordboken. Något som inte får skadas. Då
handlar det mer om hur vi förhåller oss till
varandra än vad vi är i oss själva, tänker jag.
Ett motsvarande begrepp förekommer
i de flesta, kanske alla, religioner. Alla
religiösa utövare vill stå i nära förbindelse
med det gudomliga och därför behandlas
med religiös vördnad.
I vår kontext handlar det om att stå i
förbindelse med honom som kallat oss
att följa honom. Då är det inte fråga om
en religion i första hand, utan det handlar
Helighet handlar mycket mindre om en rent
moralisk egenskap men desto mer om ett
sätt att leva sitt liv.
Denna verksamhetsberättelse innehåller
exempel på hur vi önskat vara med i detta
tjänande på många olika sätt. Allt kan vi
inte nämna om här men väldigt mycket!
Gemenskap sedan. En gemenskap är
en grupp människor som delar någon
sorts samhörighet och när gemenskapen
växer och mognar så utvecklas samtidigt
relationen. Vi hoppas och tror att under
året som gått så har detta varit fallet i vår
församling.
Den samhörighet som vi upplever är
inte den att vi tycker lika i alla frågor. Det
kan röra den kristna trons uttryckssätt,
politisk tillhörighet eller vad vi tycker är
viktigt att ha med i församlingens utbud.
Vi är olika och ser olika på saker och ting
och det är som det ska.
6
Göran Zettergren
Nej, den samhörighet vi delar är relaterad
till Jesus Kristus. Det är djupast sett hans
församling. Han är församlingens Herre.
förmanande. Ett av huvudämnena i brevet
handlar om enheten i Kristus och den
enheten vill vi sträva efter i vår församling,
vår stad och vårt land som kyrka idag.
Några verser ur brevet delar jag med dig
här innan du läser vidare i berättelsen om
vår församlings liv under 2014.
Vi vill dela med oss av vår längtan
efter att lära känna honom mer och vi vill
lyssna till varandras erfarenheter. Det är
därför vi söker oss till Betlehemskyrkan,
Mariakyrkan och Rosa Huset, och detta
oavsett om vi är formella medlemmar eller
inte. Alla är välkomna in i gemenskapen
och alla kan bidra till att den blir god och
utmanande.
Ty av nåd är ni frälsta genom tron,
inte av er själva, Guds gåva är det.
Var goda mot varandra,
visa medkänsla och förlåt varandra,
liksom Gud har förlåtit er i Kristus.
Paulus har skrivit 13 brev som är sparade i
Nya Testamentet. Ett av dem har vi kommit att kalla för ”församlingsbrevet”.
Brevet är disponerat i två delar. Kapitel
1- 3 är läromässiga och kapitel 4-6 mer
Lev som ljusets barn – ljuset bär frukt
överallt där det finns godhet,
rättfärdighet och sanning.
7
Församlingsboken
Under året har
Under 2014 avled
ny medlemmar
välkomnats, varav
1 på bekännelse.
församlingsmedlemmar.
13
8
13 jan
31 mars
11 apr
4 juli
10 aug
26 sept
15 okt
20 okt
Under året har
15
medlemmar
lämnat
församlingen.
∑
Antal medlemmar
vid årets slut
8
Gudrun Walan
Mattias Beckung
Margit Pärle
Astrid Johansson
Britt Nilsson
Mats Lundén
Lars-Erik Ljung
Ruth Sjöberg
726
1
ERFARENHETER
DELADE
MITT I LIVET
Göran Zettergren
GUDSTJÄNSTER
OCH EKUMENIK
en förberedelse för oss som även kan/vill
besöka gudstjänsten.
Först kom häftet vi kallade för Fastan
& Festen ut och där presenterades fastans
och påskens budskap. Många fick därmed
hjälp i sitt eget andaktsliv och det är ju en
gudstjänst i sig!
Sedan kom, lagom till advent, Ljusets
tid ut. Upplägget var detsamma. Varje
söndag erbjöd en bibeltext, en reflektion,
en fråga och en sångvers.
Söndagens förmiddagsgudstjänst har
under 2014 samlat unga och äldre, medlemmar och tillfälliga besökare, tvivlare
och troende.
Det finns något i gudstjänsten som
medför att vi är många som vill söka oss
till den söndag efter söndag. Även om formen för den är mer eller mindre densamma så går vi ofta till Betlehemskyrkan i en
förväntan. Det beror nog dels på att det är
många som medverkar i gudstjänsten.
Inte minst när det gäller sången och
musiken så upplever vi en förnyelse både i
tondräkt och genom nya människor som
planerar och genomför gudstjänsten.
Vi är glada över att de medverkande
tar sig tid att planera tillsammans. Det
gäller pastorer, gudstjänstledare, musiker,
sångare, organister och söndagsklubbs­
ansvariga.
Men, framför allt söker vi oss till kyrkan för att möta Gud.
När det gäller gudstjänsten så är det på
det sättet att det inte bara är de som medverkar som är aktiva och som kommunicerar ett budskap. Var och en som kommer till
kyrkan kommer med sina frågor, sina tankar,
sina böner och sin sång.
Ett viktigt inslag i varje gudstjänst är
därför stillheten och ljuständningen .
Då får vi alla söka oss till någon
ljusbärare, be någon om hjälp i förbön
eller bara sitta kvar i bänken och till stilla
musik fundera på vad denna söndag velat
förmedla till dig. I samband med kyrkfikat
kan vi sedan lite mer spontant dela detta
med andra.
Här får du del av några av de olika
gudstjänster vi fått vara med om:
Av olika anledningar kan inte alla som så
önskar ta sig till Betlehemskyrkan. Många
av dessa har därför uttryckt sin glädje
över de två häften som våra pastorer
sammanställt för enskild läsning där
hemma, samtal i grupp, men också som
10
Fastan & Festen och Ljusets tid var två gudstjänsthäften som gavs ut under 2014,
för den som ville förbereda sig inför gudstjänsten eller inte hade möjlighet att komma till kyrkan.
Ett annorlunda inslag fick vi del av
i gudstjänsten i den Globala veckan. Då
hade diakon Malin Molin med flera
fyllt hela nattvardsbordet med julblommor. Dessa fick i förbönen del av Guds
"välsignelse" för att sedan av anställda och
medlemmar, unga och äldre, delas ut till
människor i vår gemenskap som har svårt
att ta sig till kyrkan.
Vår församling har under tiden Advent
till Trettondagen varit med i Equmeniakyrkans insamling till det internationella
arbetet under rubriken: Tänd ett ljus. Det
sker via autogiro och andra former men
också vid fyra tillfällen i gudstjänsten.
Först i samband med våra musikers och
sångares traditionella sånggudstjänst
kvällen den 1 söndagen i advent. Sedan i
Missionsgudstjänsten den andra advent,
då vi även gästades av Fredrik Fällman
som tidigare arbetat som Asiensekreterare
i Missionskyrkan. Han talade initierat och
medryckande om församlingens framväxt
i Kina. Annandag jul är en traditionell
insamlingsdag för vår kyrka och familjen
Evert Eggelind medverkade i år, som ofta
förr, med tal, sång och musik och detta
var då det tredje tillfället. Insamlingen
avslutades så med offergång i andakten
Temagudstjänster där våra pastorer
predikat i nära samarbete med en speciell
planeringsgrupp av yngre medlemmar.
Under året med följande tema: Räcker
inte heller du till?, Vad är en tillräcklig
tro? och Att våga lita på...
Den senare hade fokus utifrån våra barn
och under året inbjöds till flera Equmeniagudstjänster med bland annat scoutinvigning och konfirmandhögtid!
Den 27 april var en speciell söndag då
det inte var någon gudstjänst alls klockan
11 i Betlehemskyrkan. Den söndagen firade vi nämligen gudstjänst med
vännerna i Mariakyrkan dit även församlingens medlemmar från Rosa Huset var
inbjudna. Det blev en rik gudstjänst där
vi fick mötas och lyssna på varandra, lära
av varandras uttryckssätt och känna att
det är en förmån att få vara en gemensam
församling på tre olika håll i vår stad.
Att inte alla gudstjänster behöver eller
ska vara likadana är också BKsöndagkväll
ett exempel på. Några sådana har under
året arrangerats med Husbandet som
inbjudare och medverkande.
Vid ett av dessa tillfällen medverkade
prästen och författaren Olle Carlsson från
Stockholm.
11
Sedan många år tillbaka har Göteborgs Kristna Samarbetsråd arrangerat
korsvandringar på skärtorsdagen eller
långfredagen. I år kompletterades detta
som inledde vår trettondagsfest, vilken
sedan fortsatte med gröt, skinksmörgåsar,
sång och musik och bordstävlingar!
Att vi tillhör Equmeniakyrkan visar
tydligt att ekumeniken är viktig för vår
gemenskap. Ekumenik är ett ord som
kommer från grekiskan och kan översättas
med "som rör den bebodda världen".
Vår del av världen är Göteborg och vi
upplever ett gott ekumeniskt klimat i vår
stad. Att vi inte då gör mer saker tillsammans än vi gör beror väl på att vi ofta har
fullt upp med vårt eget! Detta bör vara
något vi bör reflektera över tillsammans
med andra samfunds församlingar. Ensam
är inte stark. Vi behöver varandra för att
än bättre nå ut med budskapet!
med en påskmanifestation i gudstjänstens
form på Götaplatsen. Medverkande kom
från de olika kristna traditionerna vi har
och sången och musiken ljöd över Avenyn
och himlen fylldes av färgglada ballonger.
Kristus är uppstånden!
En annan god tradition är att vi samlas
i Domkyrkan på Nyårdagen klockan
17.00.
Genom en enkel gudstjänst betonar vi
enhetens budskap och ber tillsammans för
det år som ligger framför samtidigt som vi
tackar för det som nu gått. 
I dessa tider då många diakonala behov
kommer oss nära är det fint att tillsammans med "frikyrkor" i staden får tillhöra
och stötta Räddningsmissionens arbete.
Där bidrar vi med pengar och i olika
arrangemang.
De soppmässor vi har varannan fredag
i vårt kapell är ett bra exempel på där
samarbetet mellan en lokal församling och
Räddningsmissionen fungerar utmärkt.
12
Maria Larsson
Verksamhetsutskottet
organ, där styrelsen skulle kunna lägga
frågor av viss karaktär och få hjälp att
arbeta vidare med dem.
gudstjänstgrupp, samtliga gärna också ville
vara med i en sådan grupp.
Vi ägnade en hel del tid till att samtala
om hur de här båda grupperna skulle
tillsättas. Elin fick ansvaret att stämma av
detta såväl med styrelse som personalledning och sedan tillfråga folk. Processen
drog ut på tiden och dessemellan hann
gruppen träffas ett par gånger under
hösten och samtala vidare om verksamhetsutskottets funktion.
Det kom sig att några frågor ändå hann
hamna i gruppens knä! Vi bidrog t ex i
samtalen om BK:s vision för 2015 som
landade i Tema Delande. Vi underströk
hur vi gärna såg att vi skulle försöka
uppmuntra till mer ”delande” i de olika
sammanhang som vi redan möts i BK och
åtog oss att under våren vara behjälpliga
i den processen. Vi pratade också om
ramarna och uppdraget för en gudstjänstgrupp i vardande. Och vi pratade bl a om
att man kan tänka sig att VU är ett ganska
litet gäng men att man vid tillfälle och
utifrån vad som ska diskuteras bjuder in
personer specifikt för ett eller två möten.
Vi kom snabbt in på gudstjänsten, och
konstaterade att gudstjänsten som verksamhet ju är ett slags BK:s centrum, som
engagerar och involverar många och som
betyder väldigt mycket för väldigt många.
Uppenbarligen också för oss i gruppen
eftersom vi, när vi konstaterade att vi
nog med fördel skulle kunna skapa en
Inför terminsstarten 2015 består nu VU
av Magdalena Gustavsson, Gustaf Olsson,
Maria Larsson, Agneta Wallenstam (istället för Elin Alm) samt Magnus Sundemo
(istället för Clara Vennman). Gruppen
träffas första gången i början av februari
och har som uppgift inför det mötet att ha
tänkt till kring det här med delande. 
Sent i höstas samlades vi första gången,
Elin Alm, Magdalena Gustavsson, Clara
Vennman och jag för att vi allesammans
hade lust att vara med och prata om BK
ur ett helhets- och verksamhetsperspektiv.
Elin Alm ansvarar sedan tidigt i höstas för
BK:s verksamhet och på hennes initiativ
möttes vi.
Vi tillät oss att spåna fritt, friskt och
utifrån vår egen lust, kring hur ett verksamhetsutskott skulle kunna arbeta. Man
kan väl säga att vi scannade kartan, väl
medvetna om att det inte vare sig behöver
vara eller kanske skulle vara meningsfullt
att tänka, ett verksamhetsutskott uppgift
att försöka ta ansvar för den omfattande, diversifierade och mer eller mindre
självgående verksamheten. Snarare ha
övergripande koll, titta på den långsiktiga
planeringen, fånga upp idéer och initiativ
samt vara en instans som kan ta hand om
gemensamma frågor som inte hör hemma i
någon enskild verksamhet. Vara styrelsens
13
Maria Larsson
GUDSTJÄNSTGRUPP
Jag är säker på att vi gav varandra nya
tankar och inte minst nya sätt att formulera oss kring en gudstjänst som helhet och
i dess olika delar, och vilka behov delarna
svarar mot. Vi avslutade vår runda med
att Elin presenterade, inte ett facit(!), utan
snarare ett slags yrkesmässigt perspektiv
på gudstjänstens upplägg som ligger som
någon form av mall eller grundstruktur och som är genomtänkt, teologisk, i
BK. Vi har sparat de här berättelserna
eftersom vi tror att vi i vårt framtida
arbete kommer att pendla mellan att dyka
ned i något av de befintliga eller saknade
momenten och helheten.
Eftersom temat för 2015 vid det här
laget hade diskuterats och kristalliserats
fram gav vi oss själva i uppdrag att till
nästa möte, i slutet av januari, fundera
över om och i så fall hur delandet skulle
kunna hitta en naturlig plats och form i
gudstjänsten.
Strax innan jul möttes vi första gången,
vi som fått glädjen att träffas och prata
om gudstjänsten i Betlehemskyrkan,
ett embryo till en gudstjänstgrupp, en
avknoppning till det lika i vardande verksamhetsutskottet.
Jag tror på riktigt att det var med
förväntan och lust vi alla gick till det här
mötet. Elin i samråd med Maria hade förberett för att hjälpa oss in i samtalet. Både
öppna upp och samtidigt avgränsa. Lyssna
in men också ha en idé för vart samtalet
kan ta vägen.
Vi började med att var och en gav sig
tid fundera över hur man uppfattar BK:s
gudstjänst idag. Beskriva men också
reflektera över vad man gillar och vad man
saknar. De beskrivningar vi sen delgav
varandra blev något slags blandning av
att vi verkligen försökte ringa in en typisk
"BK-gudstjänst" med ingredienser som i
stor utsträckning visade sig kännas igen
hos varandra och ett spännande sätt att
faktiskt berätta om sig själv! Beskrivningarna och reflektionerna varvades med
egna erfarenheter som liksom förklarade
varför vi tyckte det ena eller andra och för
den delen exemplifierade nåt vi saknade
eller föredrog.
Gudstjänstgruppen består tills vidare
av Gunnar Wickström, Kerstin Ekberg,
Karin Kjernald, Mathias Werlinder,
Maria Larsson, Agneta Wallenstam
(istället för Elin Alm) Maria Fhager
och Lovisa Wahlström. Vi har sagt
14
Jag är säker på att
vi gav varandra
nya tankar och inte
minst nya sätt att
formulera oss kring
en gudstjänst
fördjupa samtalet om sånt som kommer
upp och som angränsar till gudstjänsten på ett eller annat sätt. Att lust och
angelägenhet kring ett samtalsämne är
lika viktigt som att vi håller oss till ett
avgränsat område och kommer fram till
något konkret. Just nu lutar det åt att vi
kommer att hamna i och utreda en del
kring gudstjänstledarens roll, med någon
slags manual eller process för hur man
förbereder en gudstjänst i sikte.
I stor tacksamhet över att få vara med i
den typen av samtal. 
till varandra att man är med under en
överskådlig tid som kan vara typ en
termin och sen kan man ta ställning till
om man ska fortsätta eller inte. Vi har
också sagt att vi ska försöka avgränsa
och bli så konkreta som det bara går så
att vi, när terminen lider mot sitt slut så
att säga kan lämna ifrån oss något slags
konkret resultat, ett förslag på nåt vi kan
prova i gudstjänsten.
Samtidigt har vi poängterat med och
för varandra, att samtalet är viktigt i sig.
Så vi ger oss själva frihet och utrymme att
15
Karin Careborg
HUSKYRKAN
igång när gruppen är stor, när man sitter
i bänkrader eller när det behövs mikrofon
för att höras.
Huvudfokus har hittills varit gruppen ”unga vuxna”, men om flera åldrar
kunde vara representerade vore det förstås
spännande. Under decennierna som passerar i livet växer ju erfarenheter som kan
vara intressanta att dela med någon som
befinner sig i en annan livsfas. Och när
ges möjlighet till sådana möten? Var sker
sådana träffar över generationsgränser?
Under 2014 inbjöds det till huskyrka
tre-fyra gånger per termin, och antalet
som kommer har variera mellan fem och
tjugo personer. Man behöver inte anmäla
sig, tanken är att man ska kunna komma
när man känner för det. Det ska också
vara lätt att bjuda med någon som inte är
van vid kyrkliga sammanhang.
Idag finns en arbetsgrupp med anställda
och andra intresserade som fungerar som
stödgrupp och som lyfter fram teman för
inspelen i huskyrkan. Gruppen försöker
hitta det som är relevant för den egna tron
och det egna livet, till exempel detta med
vår tro i vardagen. Att försöka se att allt
hänger ihop. Att vi inte behöver dela upp
oss i en trosmänniska och i en vardagsmänniska utan att det är samma person.
Från att till en början alltid ha varit hemma hos pastor Elin Alm, så sa någon, jag
skulle vilja vara värd och stå för fikat nästa
gång, och så har det blivit. 
Huskyrkan försöker svara mot ett behov
som finns, av att prata om tron för att
få den fördjupad och förankrad. Och ja,
mötet sker hemma, men det är inte som
en husgrupp, utan mer som en form av
gudstjänst i hemmiljö. Ett grundantagande är att tröskeln in till en kyrkolokal kan
kännas hög för den som är ovan. Osäkerhet om vart jag kan ta vägen om jag inte
känner mig hemma i kyrkolokalen. Hur
jag på ett smidigt sätt ska kunna komma
därifrån ifall jag känner mig infångad eller
ofri. Då menar vi att det med huskyrkan
kan vara enklare att tacka ja till att komma
till någons hem.
En vanlig samling i huskyrkan börjar
med fika, sen följer någon form av förberedd input från pastorn som är med. Man
kan kalla det en minipredikan, som följs
av ett spontant samtal som varar så länge
det finns tankar och frågor att ta upp. Det
går förstås också att avbryta pastorn och
säga: ”Nä, nu fattar jag inte, det får du ta
en gång till.” Talutrymmet delas och gör
det möjligt för många att säga sin mening.
Huskyrkan avslutas därefter med bön och
sång, lite beroende av hur många som
kommit och hur gärna de vill sjunga.
Tanken är att bjuda in till samtal, att
direkt kunna bearbeta vad som sägs i den
korta predikan och inte bara konsumera och
ta emot färdiga tankar. Så kan det ofta bli
i en ordinarie gudstjänstform på söndag förmiddag. Ett samtal kommer inte
16
BKSÖNDAGKVÄLL
MARIA LARSSON
Vi har provat att bjuda in till det vi kallar
BKsöndagkväll några gånger under året.
Tanken är att ge utrymme för samtal,
samvaro med musik, något slags utmaning och tillfälle till bön.
mindre väl. Vi har så mycket i oss som
vi mår väl av att ge uttryck för. Och ofta
ger det mersmak när vi kommer så där
lite bakom fasaden och får ta del av den
andres berättelser.
Om vi bara ges utrymme när vi väl ses så
uppstår gärna goda samtal. Om man bara
får ett lagom utmanande inspel, lite kaffe
och kanske lite musik så brukar samtalen
vid borden bli innehållsrika. Både med
dem vi känner väl och med de vi känner
Vi som har varit med har varit ett gäng
musikanter, Mattias Vad Jensen, Henrietta
Adamsson Eryd, David Bäck, Fredrik
Alm och Maria Larsson samt en rad kloka
inspelare bl a Agneta Wallenstam, Jalle
Ahlström och Klas Parknäs. 
SAMTAL & ANDLIG VÄGLEDNING
AGNETA WALLENSTAM
sionera, planera eller växa. Församlingens
styrelse och flera utskott har avsatt någon
eller några dagar för fördjupat samtal.
Husgrupper, bönegrupper, målarkurs eller
retreater har samlats, där medlemmarna
lämnat vardagen för att hitta en liten
tillfällig rastplats. Dessa tillfällen har
innehållit bön, matgemenskap promenader såväl som samtal. Solviken, Kuvarp,
Lagårn i Lerum och Johannesgården är
platser som man sökt sig till.
Betlehemskyrkans församling har varje
termin arrangerat en tredagars retreat
tillsammans med Katolska församlingen/
Johannesgården i Tynnered. Varje termin
deltar 7-10 intresserade, det är både
församlingsmedlemmar och nya kontakter som har hörsammat detta. Detta fina
samarbete kommer nu tyvärr att upphöra
eftersom Johannesgården nu är såld. Men
är glada och tacksamma för att vi fick 10
år av värdefullt sammarbete. 
Under verksamhetsåret har det förts
många samtal i Betlehemskyrkan. Med-
arbetare och lekmän har i och genom vår
församling fört goda samtal – det har sjudit
av liv i samtal av olika slag. Detta har skett
i hemmen, i kyrkan, i medarbetarkorridoren, i församlingssalarna eller i Vasagårdens olika rum. Vänskapliga samtal,
planeringssamtal, förtroenden och även
inbokade professionella samtal.
Mäniskor kommer till våra anställda
med olika förväntan. Det kan gälla ekonomisk hjälp, stödsamtal, andlig vägledning
eller olika typer av mentorssamtal. Vänskap, förtroenden, tröst och skratt bygger
och fördjupar livet.
Det har varit samtal mellan två och
samtal i grupp. Samtalen har uppstått
spontant eller ingått i en planeringsdag, i
”vägledning” eller själavård. Vid ett flertal
tillfällen har grupper tillbringat ett dygn
eller ett par dagar tillsammans för att vi-
17
I KAPELLET
VESPER OCH
BIBELMEDITATION
Psaltarens psalmer, en vald text, eftertanke i tystnad, delande, nattvard och
sång är byggstenar i tisdagskvällens
Vesper och nattvard mellan 18 och 19.
Varje tisdag, men i år med paus under
sommaren, har den här bönesamlingen
varit en del av livet i kapellet.
Under året har vi fortsatt att inbjuda
till ”läskvällar”, vilket betyder läsning av
någon bok hemma och sedan samtal en
timma efter vesper och nattvard. I år har
vi läst och samtalat om Ökenfädernas
tänkespråk, som är en brokig samling
korta och kärnfulla texter från en märklig
tid i den kristna kyrkans historia. Vi har
läst Bo Johnson, Den bibliska berättel-
CARL-GÖRAN EKBERG
sen, som driver som en huvudidé att det
vi kallar Gamla testamentet och Nya
testamentet hör samman. Vi har också
startat läsningen av Henry Chadwick,
Den tidiga kyr§kans historia.
En mindre grupp har tio gånger under
vintern-våren och tio gånger under hösten samlats till Bibelmeditation. Läsning
av den kommande söndagens evangelium, tyst eftertanke, delande och bön
kring kapellets ljusbärare är ingredienser
i torsdagskvällens timma. Allt i övertygelsen att Gud i sitt ord vill säga oss
något personligt. 
18
MORGONBÖN
MALIN MOLIN
”Jag vill tända mitt ljus för alla diakoner
och fältarbetare i Göteborg”. ”Jag tänder
ett ljus för alla oss som sitter härinne”.
”Mitt ljus tänder jag för NN som har det
ganska svårt just nu”. Våra ljus brinner i
ljusbäraren i kapellet och vi tror att Gud är
mitt ibland oss och hör våra böner.
"Vi" är tre till sex vänner från Räddningsmissionen samt diakonerna Sture (Smyrna)
och Malin (BK). Vi möts varje onsdagsmorgon kl 8.30 till bön och nattvard i kapellet.
Antalet besökare kan som sagt variera
men som en av vännerna uttryckte det:
”Det spelar väl ingen roll om vi är få ibland.
Står det inte i Bibeln att det räcker om vi är
två eller tre?” (Matt 18:20)
Efter samlingen i kapellet fortsätter vi
att dela gemenskapen runt frukostbordet
i Mariasalen tillsammans med personalen
i BK. Samtalen kring bordet berör alltifrån
skogshuggning i Värmland till världspolitik
på hög nivå. 
SOPPMÄSSA
MALIN MOLIN
Samarbetet med Räddningsmissionen
har fortsatt under året med soppmässor
varannan fredag klockan 12.15. En salig
blandning människor möts i kapellet och
delar gemenskapen i nattvardsandakt och
sopplunch.
Medverkande under året har varit bland
andra Göran Zettergren, Per Duregård,
Marcus Olsson, Betlehemkyrkans diakoner
samt Emil Mattsson och Eva Erlandsson
från Räddningsmissionen. För musiken har
olika människor från kyrkans och Räddningsmissionens sammanhang ansvarat.
Ett litet vittnesbörd från en besökare:
sopplunch efter. Härlig psalmsång
och alla klämde i i Gå sion. En fantastisk betraktelse av Per Duregård
om vad allt handlar om egentligen.
Under ljuständningen spelade en
irländsk kvinna Claire de Lune av
Debussy så vackert, mitt bland
plastpåsarna, de oansade skäggen
och röklukten. Tårarna rann och än
en gång rider åsneryttaren in i våra
hjärtan."
Det är en innerlig gemenskap där Gud är
mitt ibland oss. ”Eftersom brödet är ett
enda är vi, fast många, en enda kropp för
alla får vi del av ett och samma bröd” (1 Kor
10:17) Vi är alla olika, men ändå lika och vi
hör ihop för alla är vi skapade och älskade
av samme Gud. 
”Idag fick jag vara med om världens
finaste adventsupplevelse! I Betlehemskyrkans kapell firades mässa
med Räddningsmissionen med
19
Malin Molin
Husgrupper
I Betlehemskyrkan finns även möjligheten till att mötas i husgrupper. Under
året har några nya grupper startas och
några gamla grupper har fått nytillskott.
I en församling finns det många smågrupper i form av bland annat serveringsgrupper, scoutledarteam, vaktmästargrupp,
ljudgrupp, församlingskör, utskott och så
vidare, med syfte att tjäna Gud, ett uppdrag som är själva anledningen till att vi är
kyrka. Men om man så vill finns det även
ett gemenskapsperspektiv på grupperna.
Tillsammans gör vi kyrka. Vi delar vårt
uppdrag men också vår tro.
Syftet med husgruppen är att få dela sina
tankar och sin tro i ett mindre sammanhang,
att se och bli sedd. Gemenskap och tillhö-
righet är viktigt! 
FÖRSAMLINGSDAG
FIA SANDBORG
och dagen avslutades med en gudstjänst
med delar från det som hänt under dagen.
Att ha möjligheten att mötas över
generationsgränser, skapar kontakter
och bjuder till nya samtal och förståelse för varandra. Det är stort att som
barn kunna få förebilder hos de äldre i
församlingen, när mormor eller farfar
kanske bor alltför långt bort för att
kunna erbjuda den naturliga kontakten
generationer emellan. Och att som äldre
kunna vara den förebilden kanske är
än större, ett ärofyllt uppdrag som vi
tillsammans får hjälpas åt att förvalta!
Tillsammans. Det krävs flera personer för
att fylla upp det ordet, ensam går det inte.
Så den första februari samlades vi ca 150
personer från Betlehemskyrkan Vasagatan,
Mariakyrkan och Rosa huset på Nimbus,
Öckerö för att vara just tillsammans.
Gamla, unga, medelålders och en hel hög
med barn hade en dag fylld av gemenskap,
tillsammans.
Det fanns ett stort utbud av workshops
och föredrag att välja mellan: dans, bibelordsvandring, feministisk mötesteknik,
pyssel, blomsterbindning, Syrienkonflikten, en kyrka för fairtrade, körsång och en
massa mer. Problemet var ju att man bara
kunde välja två aktiviteter, en på förmiddagen och en på eftermiddagen... Ett
bibelquiz, samlade ihop alla efter lunch
Tillsammans skapar vi vår församling,
fortsätt att ta tillvara på de tillfällen när vi
faktiskt är just tillsammans! Tack för en
fantastik dag i gemenskap. 
20
Malin Molin
Diakoniutskottet
INLEDNING
Ingen kan göra allt, men alla kan göra
något och Gud välsignar våra bröd och
våra fiskar. Jag tror att pojken som blev av
med sin mat, även han fick äta sig mätt
av den välsignade maten. Tillsammans
är vi kroppen som gör evangeliet levande
genom att tjäna varandra och människor i
vår församlings närhet.
En liten pojke med fem bröd och två
fiskar pratas det om i våra sammanhang,
fortfarande efter cirka 2000 år. Eller det
kanske pratas mer om att Gud välsignade
och att det räckte till flera tusen. Men pojken är viktig! Kanske en ung och oerfaren
pojke, ingen man räknade med. Vi vet inte
ens hans namn. Ändå har vi så mycket att
hämta från honom. En riktig förebild!
Lärjungen Andreas frågar Jesus, och vi
känner igen oss; ”Men vad föreslår det till
så många?”
Vad har jag att bidra med? Fem bröd
och två fiskar? Om ens det? Vad föreslår
det till så många?
Varför ska jag rösta i demokratiska val?
Jag är ju bara en röst bland så många...
Vad förslår det till?
Varför ska jag sopsortera? Jag är ju bara
en av sex miljarder sopproducenter... Vad
förslår det till?
Varför ska jag dela med mig av det lilla
jag har? Det är ju så många som behöver
hjälp, mat, kläder, husrum... Vad förslår
det till?
Vad har jag att bidra med? Fem bröd
och två fiskar? Om ens det? Vad förslår
det till så många?
UTSKOTTET
Diakoniutskottets medlemmar under året
har varit Anna Näsbom, Karin Olsson,
Arne Ojde, Annika Grame, Emma Färdeman och diakon Malin Molin. Rosa huset
har varit representerat i början av året av
Kerstin Björn.
Här följer ett litet axplock från det
gångna årets aktiviteter.
ÄLDRELÄGER KUVARP
Ett tjugotal deltagare från Betlehemskyrkan, Vasagatan, Rosa huset och Mariakyrkan åkte i början på september till Kuvarp
och årets läger.
Olof Josefsson hade sin vana trogen
blåst bort tunga moln över gården och
septembersolen lyste igenom, vilket gav
oss fyra härliga dagar med utflykter, god
mat och andakter i skön gemenskap.
21
Trevligt i solskenet på Kuvarp.
Utflykten i år gick till Mossebo kyrka
och gård där den förste talmannen från
bondeståndet, Josef Hansson, levde på
1700-talet. Kyrkan från 1700-talet hade
han, tack vare sina nära kontakter med
Gustav III lyckats finansiera med två
rikskollekter! Lunch på Glasets hus i
Limmared och ett besök på second handbutiken Återbruket.
Ansvariga för program och andakt var
Bengt Andréasson, Karin Olsson, Ulf
Södahl och Malin Molin.
(och uppåt) och lika många julkort skickades. Det är många som vill vara med och
dela ut blommor och sprida ljus i advent.
ANDAKTER PÅ VASAHEMMET
Klockan 14-14.30 varje lördag, året runt
är det andakt på Vasahemmets våning tre.
Betlehemskyrkan diakon ansvarar
för att ordna med ansvariga. Under året
har pastorer, diakoner och lekmän från
olika kyrkor i Göteborg medverkat. Vid
ett tillfälle har även en av församlingens
barnkörer medverkat och på luciadagen
fanns även en liten Lucia med och sjöng.
Andakterna är en god och uppskattad
stund av både medverkande och åhörare.
JULBLOMMOR
Ett femtiotal amaryllisar delades ut under
december månad, till de som fyllt 85 år
22
Våra dörrar är öppna
mot gatan och vi får be Gud
att hjälpa oss öppna hjärtats dörrar
så att vi kan skapa en
evangeliserande atmosfär.
CITY
verksamhet och i samband med födelsedagsuppvaktningar av församlingsmedlemmar skänks en gåva till deras arbete.
Under december sålde vi även pepparkakshus där pengarna gick till RM och en
insamling av julklappar till julfirandet för
hemlösa på Gamle Port resulterade i ett
hundratal klappar.
Ett spontant upprop innan jul, att
hjälpa fattiga familjer med julklappar resulterade i att sex behövande barnfamiljer
och ungefär lika många skänkande, fick en
välsignad jul!
Vi är en kyrka mitt i staden och det
märks i delar av vår verksamhet.
Människor söker sig till oss för att be om
hjälp, värma sig, samtala eller bara slinka
in i kyrkan en stund, tända ett ljus och
be. Våra dörrar är öppna mot gatan och vi
får be Gud att hjälpa oss öppna hjärtats
dörrar så att vi kan skapa en evangeliserande atmosfär.
Tillsammans med Saron, Smyrna,
Tabernaklet och S:t Jakob fortsätter vi att
samarbeta när det gäller att vara kyrka i
city. Under året har romernas situation i
Göteborg varit påtaglig för oss i de olika
kyrkorna. Citydiakonerna och Betlehemskyrkans diakoniutskott försöker på olika
sätt att sätta sig in och få perspektiv på
frågan. Behovet är enormt och bottenlöst
men vi får be och tro att Gud leder och
hjälper.
FRAMTID
I diakoniutskottet fortsätter vi att
arbeta med hur vi kan uppmuntra till
att hitta relationer och samarbetsformer
för människor att mötas i. Ett exempel
från det gångna året är "Kulturgruppen",
där deltagare från Mariakyrkan och BK
mötts till gemenskap och samtal om
livet, tillsammans med diakonerna. Vi vill
uppmana till att bidra med det lilla vi kan,
våra bröd och fiskar, och tillsammans kan
det bli något stort. 
RÄDDNINGSMISSIONEN
Räddningsmissionen är en del av oss och
vi av dem. Vi samarbetar på olika sätt när
det gäller olika samlingar som Soppmässan och onsdagarnas morgonandakter.
Särskilda insamlingar görs i vår församling till förmån för Räddningsmissionens
23
Evert Eggelind
SJUKHUSKYRKAN
De frikyrkliga tjänsterna vid Sahlgrenska sjukhuset
och Östra Sjukhuset
byggnad av Sjukhuskyrkans lokaler, vilket
bl.a. innebär ett förnyat kapell och mer
ändamålsenliga expeditionsutrymmen
och samtalsrum. Frikyrkoförsamlingarna
har utmanats att bidra till inköp av stolar
till kapellet och Betlehemskyrkan antog
utmaningen och bidrar med fyra stolar.
Kom gärna och provsitt. Invigning av det
nya kapellet planeras ske söndagen den 1
mars 2015. Veckan därefter blir det på ett
särskilt sätt ”öppet hus” i Sjukhuskyrkan,
men kapellet är öppet varje dag från morgon till kväll. I kapellet hålls andakt varje
vardag 12.45 – 13.00 och mässa tisdagar
15.00 – 15.30. Välkommen att delta!
Under året har Västra Götalandsregionen tecknat Överenskommelse med ”den
sociala ekonomin”, dvs. bl.a. föreningar
och kyrkor. Detta är en förnyad grund för
samverkan mellan samhällets institutioner
och det som också ibland kallas frivilligorganisationer. Göteborgs kommun har
tecknat en motsvarande Överenskommelse på den lokala nivån. 
Sjukhuskyrkans verksamhet vid Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset har
fortsatt som tidigare med c:a 10 medarbetare vid respektive sjukhus. De flesta av
dessa är anställda av Svenska kyrkan men
frikyrkomedarbetarna, fyra till antalet, gör
goda insatser. Sjukhuskyrkan har nu i 35
år varit ekumenisk. Verksamhetens största
del är möte med patienter, men många
samtal äger också rum med närstående och
Sjukhuskyrkan finns också till för personal.
En viktig del är beredskapen kvällar och
nätter under vardagar och hela dygnet
finns tillgänglighet på detta sätt också
under helger.
Betlehemskyrkan ger bidrag till de
frikyrkliga tjänsterna, drygt 40 kr per
medlem. Så gör också de flesta frikyrkoförsamlingarna. Vid Sahlgrenska finns
två medarbetare, diakon Sture Kuhlin
50% tjänst och pastor Roland Stahre 25%
tjänst. Vid Östra finns också två medarbetare, pastorerna Bertil Carlsson 50% tjänst
och Ingela Bergström 35% tjänst. Ingela
är medlem i Betlehemskyrkan, så om
du vill veta mer, kan du gärna kontakta
henne.
På Sahlgrenska ser vi med glädje att
sjukhuset satsar på en betydande om-
24
Svante Mjönes
KRIMINALVÅRDEN
omständigheterna och oförstående till
omgivning.
På en kriminalvårdsanstalt möter jag
personer som är dömda och som vanligen
inte lever i en akut situation vad gäller
skuld och skam, frihetsberövad eller fri.
Då skall jag som fängelsepastor vara närvarande i deras fängelsemiljö och beredd
till samtal och gemenskap. Jag ägnar mest
tid till samtal och mer begränsad tid till
gudstjänster.
Relationerna till personal är viktiga.
Vi har det väldigt bra vi som jobbar på
Anstalten Sagsjön, diakon Britt Sylvén,
Johanna Lihagen, muslimsk själavårdare,
Fader Dorotei, munk i serbisk ortodoxa
kyrkan, och jag. Samma får sägas om
villkoren på Boråshäktet och Boråsanstalten där jag får samarbeta med Magnus
Abrahamsson, präst i Svenska kyrkan,
Petronella Johnson, muslimsk själavårdare,
samt Fader Dorotei.
Under året har vi haft två Stilla dagar
på Solviken med kvinnor från Sagsjön.
Det är roligt att vara pastor i BK när
man har så speciella uppdrag som jag får
ha. Församlingen löneadministrerar och
förvaltar de formella omständigheterna
förnämligt. Stort tack! 
BK:s krogpastor är verksam som fängelsepastor genom NAV, Nämnden för Andlig
Vård. Sveriges Kristna Råd samordnar
behovet av kyrkans medverkan inom fängelse- och häktesverksamheten i Sverige.
Svante Mjönes jobbar halvtid med Anstalten Sagsjön (anstalt för kvinnor, 36 platser),
Häktet i Borås (45 platser), samt Anstalten
i Borås (anstalt för män, 85 platser).
Det finns stora likheter i arbetssätt om
man jämför krogjobbet och fängelsejobbet. Det gäller att vara på plats, göra sej
sedd, kort sagt vara närvarande. Sedan är
det upp till klienterna att ta kontakt ifall
de själva önskar.
Självklart är arbetet på häktet lite annorlunda. En inlåst person kan inte välja själv
särskilt mycket, så då knackar jag på och
frågar ifall han/hon önskar samtal. På ett
häkte placeras man efter att en åklagare
begärt att tingsrätten skall besluta om
häktning av personen. Under häktningstiden slutförs förundersökningen som ligger
till grund för beslut om åtal. I lagens öga
är varje häktad oskyldig fram till dess att
fällande dom i svensk rätt vunnit laga
kraft. Mötet med häktade personer har
ofta prägeln av krissamtal. En häktad är
inte sällan i chocktillstånd, förvirrad av
25
Svante Mjönes
KROGEN
tro? Vilken identitet har vi? Hur vill vi
bli igenkända? Och så vidare... Mina
erfarenheter rymmer många exempel på
hur ”folket därute” ser på oss, vad ”deras”
tro/icketro/andlighet innebär och hur
oerhört många människor vi skulle kunna
samarbeta med ifall vi bra sökte varandra.
Jag hoppas innerligt att fortsättning följer
i arbetet med dessa frågor.
Svante Mjönes är i full verksamhet som
krogpastor i relation till nöjeslivet på
och i närhet till Avenyn i Göteborg. Det
fjortonde året är avslutat och det femtonde är igång. Tjänsten omfattar 50%.
Betlehemskyrkan bär på något mycket
speciellt genom krogjobbet. Församlingen
har genom sin krogpastor kontinuerlig
kontakt med människor vi annars aldrig
skulle möta eller ha mött. Genom att
regelmässigt besöka krogar och klubbar
har vi byggt upp relationer med kroggäster
i alla åldrar, näringsidkare och restauranganställda. Dessa relationer är guld värda
i vår strävan att göra Guds rike känt och
Jesus trodd.
Min uppgift som krogpastor är själavårdarens, inte förkunnarens. Men det fina
med god själavård är att själavården är
fri att räkna med och praktisera nådens
medel, andligt samtal, bön, syndaförlåtelse
och bikt. Under mina år som pastor har jag
De krogar jag besöker är Brasserie Lipp,
Jamesons, Lilla London, Park Lane, Flying Scotsman, Valand och Lounge. Vi har
en god kollega i verksamhet också. Marcus Ohlsson från S:t Jakob jobbar som
pastor på Yaki-Da och på Posthotellet.
Det finns en förväntan på oss från
krogarna. De ser att vår närvaro genom
krogpastorn gör skillnad för både gäster
och personal. Vi respekterar krogarna i
deras arbete och de respekterar oss och
bekräftar nyttan med vår närvaro. Det
är särskilt roligt att vecka efter vecka få
bära med förbönsämnen från kroglivets
människor in till vår gudstjänst, (Majornas Missionsförsamling deltar också i
förbönstjänsten, stort tack) och att vi som
församling får bära välsignelse åter till
människorna genom att be för dem.
Med glädje och tacksamhet ser jag tillbaka på 2014 och tar ny sats för fortsättningen av 2015. 
aldrig fått uttöva så mycket pastorstjänst
som under mina år med kroguppdraget.
Att vara kallad av församlingen och
utsänd av församlingen är både nödvändigt och stödjande. Arbetet är på många
sätt ett ensamhetsjobb, men jag har min
hemvist i BK, i församling och arbetslag.
Erfarenheter från detta arbete borde
vara av stor betydelse för Equmeniakyrkans framtid. Hur skall vi uttrycka vår
26
Tobias Törnkvist
KYRKA &
SAMHÄLLE
Under samlingsnamnet Kyrka & Samhälle
har det under 2014 bjudits in till tre kvällar
om aktuella samhällsfrågor och kyrkans
roll i dagens samhälle, där Betlehemskyrkan gästats av en rad intressanta gäster.
gästade Betlehemskyrkan för ett samtal med Jan Lindvall om EU:s asyl- och
migrationspolitik, kampen mot organiserad
brottslighet och Sveriges roll i Europa. Även
denna kväll var Mariasalen fullsatt.
Först ut, den 10 april, var en välbesökt
kväll med rubriken En spricka i fasaden,
där temat var de ökande klyftorna mellan
fattig och rik och samtalet handlade om
tiggeri, fattigdom och vart välfärdssamhället är på väg. Medverkande gäster var Emil
Mattsson, direktor för Göteborgs Räddningsmission, Frida Boisen, chefredaktör
för GT och Gert Gelotte från GP:s ledarredaktion. Samtalet leddes av pastor Göran
Zettergren och Jan Lindvall, journalist och
församlingsmedlem.
Med knappa två veckor kvar till de nationella valen var det den 2 september dags
för årets tredje temakväll. Denna gång
med ett antal politiska företrädare, och
även denna gång leddes samtalet av Göran
Zettergren och Jan Lindvall.
Medverkande politiker var Cecilia Dalman
Eek (s), Kia Andreasson (mp), Ingela Ferneborg (m) och David Lega (kd).Ämnesmässigt
låg fokus på frågor om etik, rättvisa, miljö
och sociala förhållanden. Då också denna
kväll var mycket välbesökt har arbetsgruppen, som utöver Göran Zettergren och Jan
Lindvall också består av Tobias Törnkvist,
fått mersmak och vi ser fram emot fler
givande kvällar under 2015. 
Vårens andra tillfälle var den 20 maj –
några dagar innan EU-valet – då Sveriges
EU-kommissionär Cecilia Malmström
27
Maria Larsson
BOKMÄSSAN I BK
Det här med att bjuda in författare och
kulturpersonligheter till Betlehems­
kyrkan i samband med bokmässan har
ju blivit något av en tradition. Vi gör
och tiden i något slags brytning gentemot
teologi och tradition i vår kyrka. Vi passar
på att bjuda in när det finns många kloka
och välformulerade personer i stan. Vi
lägger lite granna örat mot de berättelser
som berättas i vår tid och sätter oss själva i
relation till dem. 
det för att vi vill ge utrymme att, i våra
vackra och associativa rum, i lugn och ro,
ta del av berättelser om livet, existensen
TRO SOM POLITISK KRAFT
På torsdagskvällen bjöd vi in till samtal kring en hög­aktuell antologi om tro och samhälle.
Mariasalen fylldes med folk som fikade och småpratade redan innan själva arrangemanget
började. Så blev det tid för samtal. Agneta Wallenstam modererade och till vår stora glädje
hade vi både de båda redaktörerna och initiativtagarna, Carl Henric Svanell och Andreas
Linderyd, författaren Kristian Lundberg samt kulturpersonligheten Stina Oskarsson på
plats. Allesammans precis komna från bokmässans cirkus, i jämförelse med vilken Mariasalen i BK närmast framstod som en retreat. Husbandet spelade några låtar mellan de
flödande och innehållsrika praten.
28
SÅNGER SOM SKRAPAR PÅ YTAN
På fredagskvällen var det dags för Tomas
Boström och Betlehemskyrkans kyrkokör
att göra ett program tillsammans. Tomas
Boström sjöng bl.a. egna sånger och
Leonard Cohen-låtar översatta av honom
själv. Låtar flätades finurligt samman med
berättelser och reflektioner om livet. Och
kyrkokören medverkade förtjänstfullt på
några låtar.
OM UNDRAN INFÖR DÖDEN
Har man lyssnat på Owe Wikström någon gång så vet man, att under en dryg
timme hinner professor Wikström ledsaga
oss på en kortare bildningsresa inom
religion, filosofi och skönlitteratur, med nåt
slags existentiellt/religiöst fokus. Så även
denna lördagskväll, för att i någon mening
landa inför dörröppningen till det okända
inför vilket vi känner både bävan, undran
och rädsla. Även Wikströms klokskaper
varvades med Husbandets musik.
HUR TAR JAG HAND OM MIN BRODER?
Söndagens gudstjänst präglades av hur jag
tar hand om min broder, delvis utifrån Kristian Lundbergs bok Det här är inte mitt land.
Lundberg målar inte upp någon vacker bild
av Sverige när det handlar framförallt om
hur vi tar emot och tar hand om flyktingar
och hur vårt samhälle i olika avseenden
blir alltmer segregerat. Emil Mattsson från
Räddningsmissionen medverkade med
personliga berättelser om Räddningsmissionens arbete. Agneta Wallenstam predikade
och husbandet spelade.
GRÄSET SKRATTAR
Vi avslutade BK:s bokmässohelg med
en konsert, ett program, som ett slags
hyllning till Britt G Hallqvist som skulle fyllt
100 år 2014. Sångensemblen Iris under
ledning av Carin Åkseson medverkade
tillsammans med Teresa Indebetou Band.
I konserten framfördes Teresa Indebetous
nya tonsättningar av Britt G Hallqvistas
texter, arrangerade för trio och sång­
ensemble/damkör.
29
2
SÅNG & MUSIK
Ingrid Mållberg
Småbarnsrytmik
En extra rytmikomgång på 6 tillfällen hölls
i maj-juni för småbarn där även större
syskon var med.
Under vårterminen hade barn från 4
månaders ålder och deras föräldrar 12
rytmiktillfällen tillsammans med Ingrid
Mållberg. Musikstunden har varit en blandning av sång och spel, ramsor och dans och
inspiration till att använda musik och sång i
vardagen och till eget skapande.
Till sommaren slutade Ingrid Mållberg sin
tjänst i Betlehemskyrkan och istället för
fasta grupper med anmälan och avgift
startade under hösten Öppen förskola i BK,
där en sång- och musikstund ingår, under
ledning av Magdalena Gustafsson och
Mattias Vad Jensen. 
Efter musikstunden har vi fikat och lekt
i Vasagårdens café. Deltagarna har även
sjungit in sångerna på CD och fått med sig
det vi lärt oss under kursen.
31
Ulrika Henkelman
BARNKÖRER
SMÅTT&GOTT
För åldrarna 4-6 år
ÄNGLAKÖREN
För åldrarna 7-12 år
Smått&Gott var under vårterminen 14
barn under ledning av Maria Larsson och
Ingrid Mållberg.
Körövningarna startar alltid med en
”Här är vi-sång” för att sedan övergå i
namnsången där vi sjunger om var och en
som kommit till övningen. Sen värmer vi
upp, övar låtar, dansar, leker, och avslutar
med ljuständning och prat. Vi har väldigt
roligt tillsammans!
I slutet av mars medverkade kören på
gudstjänst med tre låtar bl.a.”Jag vill att
du blir min kompis” och ”Spårvagnslåten”.
I maj framförde kören sin musikal,
på Vasagårdens lilla scen, för inbjudna föräldrar, släkt och vänner. Mycket
sångglädje, härlig gemenskap och ny­
bakade kanelbullar!
Under hösten har kören letts av Maria
Larsson och Ulrika Henkelman. Vi bytte
övningsdag från onsdag till torsdag och
kanske därför blev gruppen lite mindre under hösten. 9 barn har kommit troget ändå
och vi har sjungit på adventsgudstjänsten
och på Luciakonserten gjorde vi ett Luciatåg tillsammans med Änglakören. 
Under våren var Änglakören 11 barn
tillsammans med Ingrid Mållberg och
Maria Larsson. Förutom de veckovisa
övningarna har kören haft två framträdanden under våren: på gudstjänst i början av
mars och på vårkonserten i mitten av maj.
Vi har jobbat mycket med röster och
koncentration, med olika uttryck och
med att sjunga i stämmor. I slutet av varje
övning har vi lekt och haft roligt.
Under hösten har Ulrika Henkelman
och Lisa Hellström lett kören och vi
har varit ca 15 barn. Vi har haft roliga
övningar då vi jobbat med både kropp och
röst, sjunga i stämmor och i kanon. Vi har
sjungit på Equmeniagudstjänst i oktober,
på Fredskonsert i Hagakyrkan, sjungit
på Höstkonserten tillsammans med
Musikskolan och på adventskonsert samt
Luciakonsert. 
32
Ulrika Henkelman
MUSIKSKOLAN
Musikskolan i Betlehemskyrkan är en
levande, utvecklande och kreativ verksamhet, där elever varje vecka fyller
både sina liv och kyrkan med toner
och rytmer. Musiken ger oss energi och
glädje, trots att det ibland inte är det
roligaste att öva.
Men, när musiken sen sitter och man
fattar mod att våga bjuda in publiken att
lyssna, så händer något stort och viktigt.
Musikskolans elever har under våren
bjudit in till att lyssna vid två tillfällen; en
gudstjänst i april och till den traditions­
enliga vårkonserten i maj, då också barnkörerna var med. Festliga och fina tillfällen för
både musikanter och publik.
Under hösten har vi haft ett 30-tal elever i
vår musikskola och vi har även fått två nya
lärare: Birgitta Djärv, flöjt, och Malin Arup,
trumpet. Totalt har vi 6 lärare fördelade på
piano, flöjt, trumpet, solosång, gitarr, bas
och fiol.
Elever och lärare medverkade på vår
höstkonsert med rubriken ”Regnrock och
soulsting” som hade väder och klimattema.
Bland repertoaren märktes: Cykelkanon,
Sol, vind och vatten samt Änglamark. I
december spelade några elever på Luciakvällen då även Änglakören och Smått&Gott
medverkade. En fin kväll blev det med Luciasång, musik, fika och dans kring ”granen”
och den fick avsluta terminen. 
33
Emelie Palmqvist
Sångensemblen Iris
själva bli berörda av fantastiska berättelser
om människors arbete och strävan för en
bättre värld.
Kärlekstemat fortsatte och på alla
hjärtans dag, 14 februari, var det dags för
konsert i Betlehemskyrkan. Med hjärtat
Vi har redan kastat oss in i ett nytt spännande år men medan 2014 fortfarande är
färskt i minnet är det dags för en tillbakablick med sånggemenskap i Iris.
Året har som vanligt bjudit på en rad
härliga, spännande och utvecklande musikupplevelser.
var rubriken och Iris fick äran att sjunga med
fina Frida Sundemo och Musikkåren. Vackert
och stämningsfullt! Inträdet till konserten
gick oavkortat till Räddningsmissionens
arbete med romska barn.
Båda terminerna startade upp med
inspirationshelg i Agneta Wallenstams
lada. Här har vi nu fått dela många sena
nätter, skratt, sång, texter, danser, god mat,
samtal om stort, smått, allvar och trams
och promenader i vacker natur. Alltid lika
uppskattat och energigivande!
Vi har även medverkat i två gudstjänster, 10 oktober besökte vi Rambergskyrkan och sjöng stycken ur programmet Vad
gör en sång och 15 juni var vi i Betlehems­
kyrkan.
Vår första konsert var på Eldsjälsfesten
tillsammans med Diakonia. En hyllningsdag till världens eldsjälar som avslutades
med festkonsert. En varm kväll full av
kärlek och inspiration. Diakonia och Iris
vägar korsades även i maj då vi åkte upp
till Stockholm under kyrkokonferensen
och uppträdde med ett för kvällen specialkomponerat program, Eyes on tomorrow
med sånger för livet, kärleken och rättvisan. Ett viktigt och oerhört aktuellt sammanhang där vi var glada och tacksamma
att kunna delta och beröra med musik och
Vi har under året haft förmånen att
samarbeta med Teresa Indebetou,
kompositör, pianist och sångerska. Hon
har skapat nya tonsättningar till Britt G
Hallqvists underfundiga texter och Iris
har utmanats i ett spännande melodiös jazztonspråk och rytmer. Ur detta
samarbete skapades konserten Gräset
skrattar - Britt G Hallqvist med nya toner
som Iris, tillsammans med Teresa Indebetou Band, i september under bokmässan, framförde i Betlehemskyrkan och
34
Britt G Hallqvist
stor publik, blev kvällen magisk. Det är en
pampig urladdning och en varm påminnelse om ljus i vintermörkret.
Christinae kyrka i Alingsås. Glädjande
nog fanns Britt G Hallqvists döttrar
med i publiken, och uttryckte efteråt sin
tacksamhet.
Vi i Iris, som i år bestått av 20 sångerskor,
vill på nytt tacka varandra, vår publik och
vår körledare Carin Åkesson för ett fint år
och för möjligheten att utvecklas och växa
tillsammans. Det är med glädje vi nu tittar
framåt mot det nya året! 
Ett självklart inslag i köråret är den härliga Luciakonserten 13 december. Tillsammans med Betlehemskyrkans musikkår,
Göteborg Youth Brass Band, ny sångsolist
Vilhelm Blomgren, och som vanligt en
35
Staffan Eriksson
JAVA GOSPEL
Under våren medverkade kören också
med sång vid en körmedlems bröllop,
vilket var till stor glädje för både brudpar
och kör.
Ett härligt körår för Java gospel har gått
till ända och det känns mycket glädje­fyllt.
Även under detta år har vi haft glädjen
och förmånen att få ha Malin Abrahamsson som körledare och Ola Jansson som
pianist. Det är hela kören mycket tacksamma för och det ger oss stor inspiration
och en utmaning av gå vidare som kör
inför kommande år.
Inför höstterminen samlades de som
kunde på Ingrid och Staffan Erikssons
sommarställe i Sandkärr för att umgås under några timmar och bygga gemenskap.
Detta kändes riktigt roligt och det blev en
bra kick-off inför hösten.
Höstterminen startades den 1 september och måndagen därefter hade
vi körintag och fick besök av blivande körmedlemmar som tillsammans med Malin
repade in en låt, som senare under repet
framfördes för kören. Vi valde vid detta
tillfälle att erbjuda 10 stycken en plats i
kören och kunde med glädje konstatera
att några av dem var tidigare medlemmar
som valt att börja igen i kören.
Under hösten medverkade även kören
på en tidigare medlems bröllop. Detta
skedde under oktober månad.
Java medverkade den 2 november på
gudstjänsten i Betlehemskyrkan. Dessa
tillfällen är verkligen en förmån för oss
att få vara med på. Vi uppskattar att vara
en del av Betlehemskyrkan och ser med
Köråret började den 6 januari då vi hade
en andra julkonsert enligt god tradition i
Hemsjö kyrka som var nästan fullsatt. Det
blir alltid en härlig stämning i den kyrkan
och en rolig avslutning på julen och en
god start på det nya verksamhetsåret.
Kören hade ingen vanlig vårkonsert under
2014 utan en konsert den 5 april tillsammans med Betlehemskyrkans musikkår och
en projektkör. Kombinationen av gospel och
brass i stora lass var annorlunda men mycket
mäktig och härlig varför vi hoppas att vi
skall kunna göra detta fler gånger. Vi har
erbjudit Equmeniakyrkan detta koncept att
framföras på en kommande kyrkokonferens
och vi får väl se hur det går med detta.
Kören medverkade på påskdagens
gudstjänst i Betlehemskyrkan vilket var en
fin upplevelse.
36
drygt 22 000 kr! Härligt att vi alla fick
bidra till en god sak.
Den 18 dec medverkade vi på två
julkonserter med Henrik ”Elvis” Åberg
i Annedalskyrkan. Detta blev en mycket
lyckad kväll med en fullsatt konsert och
en nästan fullsatt.
Vi har haft ett år med mycket glädje,
gemenskap och många olika sorters uppdrag, och ser med tillförsikt framemot vad
Gud har för plan åt oss under 2015.
Utan en kör där alla ställer upp för
varandra, en körledare med ett härligt
driv och en pianist med en särskild unik
förmåga så blir det inget. Vi behöver
varandra och vi står upp för varandra och
vill lägga 2015 i Guds händer. 
glädje fram emot att få tillbringa några
söndagar per termin tillsammans med
församlingen.
I slutet på september började vi som
vanligt med julsånger och hade siktet
inställt på den 7 december i Betlehemskyrkan. Den här julkonserten hade vi
två underbara solister med oss nämligen
Karolin Funke och Niklas Andersson
vilket gjorde att vi som kör också höjde
oss några snäpp.
Julkonserten gick av stapeln i ett
smockfullt BK med över 600 gäster
i lokalen. Vi vill passa på att tacka alla
människor som var på plats och förgyllde
kvällen med sin kärlek och närvaro, samt
rikta ett stort tack till alla er som på olika
sätt hjälpte oss med uppgifter så vi kunde
göra konserten till den härliga upplevelse
den blev. En fantastik sak att notera är att
insamlingen till Räddningsmissionen gav
37
Tina Johansson
KYRKOKÖREN
Vi har under året träffats 31 onsdagar för övning, fika, bön och gemenskap.
Mot slutet av året uppgick antalet sångare till närmre 50.
Årsmötet ägde rum den 22 januari i en magiskt vacker lokal hos Birgitta Djärv Jannert. Ett långbord stod dukat och vi njöt av god mat och fin gemenskap.
Under året har Tina Johansson tillsammans med Christina Hultqvist och Inger Lindvall samordnat det praktiska kring konserter och framträdanden.
Lördagen den 1 februari deltog vi i församlingens Tillsammansdag på Nimbus, Öckerö och dagen efter i söndagens gudstjänst.
Nästa gudstjänst vi deltog i var på den 16 mars. Veckan efter, söndag 23 mars, på
Marie Bebådelsedag sjöng vi både gamla och nya Mariasånger på temat "Spirande,
sprudlande". Medverkade gjorde även stråkkvartetten Qvartiett m fl.
Lördagen den 10 maj fick vi besök av Immanuelskyrkans kör Vox Immanuel under
ledning av Kristina Åkesson samt av Stefan Edman. Efter en välbesökt konsert
under rubriken "Mellan hav och himmel" åt vi gott tillsammans.
Söndag 11 maj sjöng de båda körerna tillsammans i gudstjänsten.
Fredagen den 30 maj åkte många av oss – nästan alla – till Stockholm och gjorde
samma konsert med Stefan Edman i Immanuelskyrkan under Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Innan den välbesökta konserten bjöds vi på smakfull
salladsbuffé.
Den 11 juni samlades vi för sommarkalas och avslutning hemma hos Inger Lindvall
i Ljungskile. Det var första gången vi fick träffa Ulrika Henkelman, vår körledare
under Carin Åkessons tjänstledighet.
38
I början av hösten lämnade vår käre körvän Mats Lundén jordelivet. Kören medverkade, enligt Mats önskemål, på begravningen.
Höstens första konsert hade vi tillsammans med Tomas Boström och den ägde rum
under Bok- och Biblioteksmässan, 26 september.
21 september deltog vi i gudstjänsten, så även på Allhelgonadagen 1 november, då
med solist Jonathan Hiller.
Första advent sjöng vi i gudstjänsten på förmiddagen och på kvällen deltog vi i Hela
kyrkan sjunger in advent tillsammans med Betlehemskyrkans övriga sångare och
musiker.
Delar av kören deltog med sång i andakten under församlingens höstmarknad
samt på julaftonsgudstjänsten.
Köråret avslutades med julkonserten Sing-along-julkonsång med stråkkvartetten
Qvartiett den 17 december.
39
Maria Larsson
Urban Spirit
för att nämna de vanligaste. Sedan utgör
ju utbildningen en smältdegel och möten
mellan traditioner gör att studenterna
hittar nya sätt att uttrycka sig, utmanas att
lära sig nåt helt okänt och vara delaktiga i
när blandningar uppstår.
Vi har haft glädjen att fylla Betlehemskyrkans vackra och inbjudande rum med
musik från studenter vid Högskolan för
scen och musik ytterligare två terminer. Vi
planerade in och genomförde 4 konserter,
4 torsdagar i rad, både i april och i november. Alltså 8 konserter under året 2014.
Konserterna i BK ingår i ensemble­
utbildningen. En av utmaningarna är
Det är studenter som studerar vid HSM:s
båda konstnärliga, musikerutbildningar
improvisation och världsmusik.
Improvisationsstudenterna har sin
musikaliska bakgrund i jazzen kan man
lite slarvigt säga. De flesta har gått en
förutbildning där man övar skalor och
samspel och slipar sitt instrument och sitt
uttryck. Väl inne på högskolan läggs stort
fokus vid just improvisation, som ett sätt
att framföra musik tillsammans men också
utveckla sitt spel, sitt lyssnande och sitt
uttryck.
Världsmusikstudenterna har sin musikaliska bakgrund i någon form av folkmusik kan man lite förenklat säga. Även de
har gått förutbildningar, men ofta andra
sådana. Det brukar bildas små minikluster
kring olika slags folkmusiktraditioner i
vilka studenterna landar in; nordisk folkmusik, orientalisk/balkan och amerikansk,
platsen – kyrkorummet och dess akustik.
En annan i viss mån, att välja repertoar i nåt
slags dialog eller respekt mot kyrkorummet
i andra avseenden. Med respekt för de
upplevelser som människor gör i rummen.
Samarbetet mellan HSM och BK i
den här formen, fortsätter ett tag till! Har
du inte besökt någon Urban Spirit under
åren, så välkommen att göra det under
året 2015! 
40
41
Malin Arup
Musikkåren
Året som gick blev mycket tufft för musikkåren, då bandets vän och dirigent,
Per Engström, under sommaren hastigt
och mycket tragiskt gick bort, då han
tog sitt liv. Detta kom som en stor chock
och blev naturligtvis en stor sorg för
alla i bandet. Många deltog i en minnesstund som hölls kort efter beskedet,
och många deltog också vid begravningen. Hösten präglades därför av en stor
I februari avtackades ordföranden
Markus Juhlin efter nio år på posten och
ersattes av Daniel Sääf.
Under sista helgen i april åkte musikkåren till Loo och spelade konsert på lördagen, följt av gudstjänst och kosläpp på
söndagen. Det blev återigen en uppskattad
konsert som innehöll alltifrån sångsolon
till Shine as the light och Wintergames.
Under Loo-helgen dirigerades bandet av
David Glänneskog.
I maj spelade bandet som vanligt på
Göteborgsvarvet och fick förstärkning av
GYBB. I början av juni spelade musikkåren på en festlighet med både unga och
gamla vid Länsmanstorg. Det bjöds på
grilltallrik och det blev en trevlig avslutning på terminen.
sorg och saknad och bandet gjorde mycket
tillsammans för att bearbeta sorgen.
Musikkåren är tacksam för det stöd som
kyrkan, främst genom Carin Åkesson,
Elin Alm och Evert Eggelind, gav.
Musikkåren spelade som vanligt tillsammans varje onsdagskväll och medverkade
även vid ett antal gudstjänster i Betlehemskyrkan.
På Alla hjärtans dag hade musikkåren
tillsammans med Sångensemblen Iris
och solisten Frida Sundemo en mycket
stämningsfull konsert i en fullsatt kyrksal
i Betlehemskyrkan. I april genomförde
brasset en svängig och uppskattad gospelkonsert tillsammans med Java Gospel,
en projektkör och kompgrupp, även den i
Betlehemskyrkan.
I juli nåddes bandet av det tragiska beskedet om Per och en minnesstund hölls kort
därefter.
Sista helgen i augusti hade brasset
upptaktshelg i Missionskyrkan på Björkö
tillsammans med dirigent Jörgen Ådvall.
Trots det som hänt blev det en mycket
trevlig vistelse, som innehöll både musikquiz och övernattning och avslutades med
deltagande i gudstjänst.
42
Musikkåren är mycket tacksam för det
arbete Jörgen Ådvall har lagt ned under
hösten i form av musikalisk ledning i
repetitioner, konserter, gudstjänster och
under SM.
Styrelsen för Betlehemskyrkans musikkår har under året sett ut på följande
sätt: Daniel Sääf, ordförande; Mathias
Granberg, kassör; Matilda Forsberg, vice
ordförande; Malin Arup, sekreterare;
Johan Hultegård, vice sekreterare; Lars
Petersson, suppleant. 
Lördagen den 1 november hade musikkåren en pre-contestkonsert tillsammans
med Windcorp, GYBB och Smyrna
i Smyrnakyrkan. Helgen efter deltog
musikkåren i de svenska mästerskapen
i brassband och kom på en tredjeplats i
Elitdivisionen, efter Windcorp och Solna
brassband. Innan bandets första framträdandet, tände vi ett ljus för Per Engström.
Efter mästerskapen togs julrepertoaren
fram och musikkåren medverkade vid
första advent i Betlehemskyrkan. Därefter
hade kåren tillsammans med GYBB,
Sångensemblen Iris och sångsolisten Vilhelm Blomgren en omtyckt luciakonsert,
även den i Betlehemskyrkan. Konserten
blev mycket uppskattad. Terminen och
året avslutades därefter med musikkårens
medverkan i Julsång i city i Domkyrkan, följt av grötfirande med julklappar i
Vasagården.
43
Malin Arup
Göteborg Youth
Brass Band
brassband, där GYBB deltog i minibrassklassen. Tävlandet och övandet resulterade
i en mycket hedrande tredjeplats bland
alla de tio deltagande banden. Bandets
distanseufonist Elias Hellman vann
också solistpriset i divisionen och bandets
kornettist Mina Glänneskog fick ett pris
för sin utveckling under året. Bandet fick
Under året som gick övade bandet
tillsammans på måndagar i BK-källaren.
Varje vecka bjöd på musik, skratt och fika
och året präglades av en glad atmosfär.
Vårterminen bjöd på gudstjänstspelning
och musikalisk medverkan vid Göteborgsvarvet och Betlehemskyrkans vårkonsert.
Terminen avslutades med lekar och fika i
Vasaparken.
också, tillsammans med tävlingens andra
minibrassare, spela med Cory brassband,
vilket var häftigt. Det blev med andra ord en
mycket lyckad och rolig tävlingshelg.
Höstterminen inleddes starkt med en
mini­brasshelg 12-13 september i samverkan med Framåt brass. Helgen hölls i
Betlehemskyrkan och GYBB var värdar
för det sextiotal barn som kom för att spela och ha roligt. Deltagarna delades upp
i två olika band, repade tillsammans och
spelade utomhuskonsert i Bältesspännarparken. Det hela avslutades med bejublat
besök på Liseberg.
Den 12 oktober deltog GYBB i en
gudstjänst för alla åldrar i Betlehemskyrkan tillsammans med Änglakören och
scouterna. Bandet spelade då bl.a. det
obligatoriska SM-stycket Hollyhedge
march.
Under hösten övade bandet i övrigt
mycket inför de svenska mästerskapen i
Efter mästerskapen repades mycket
julmusik, och GYBB deltog i Betlehemskyrkans Luciakonsert tillsammans med
musikkåren, Sångensemblen Iris och
sångsolisten Vilhelm Blomgren. Därefter
avslutades terminen med lek, fika och
dans runt tuban. Nu ser vi fram emot en
ny termin!
Ledare under året har varit: Matilda
Forsberg, Johan Hultegård, Elias Persson,
Malin Arup, Lars Petersson och Klara
Lundquist. 
44
Staffan Gabrielsson
Vasa Brass
Saknaden är givetvis stor efter våra
kamrater. Alla lämnade de olika positiva
avtryck i våra minnen. Vasa Brass deltog i
de tre begravningshögtiderna.
Vasa Brass har avverkat sitt 33:e verksamhetsår. Som alltid står spelglädje och
social samvaro i centrum för medlemmarna.
Övningarna som hållits i Bifrostkyrkan på
måndagskvällarna under tiden 20 jan – 19
maj samt 25 aug – 8 dec har i år liksom
tidigare år varit välbesökta. Lördagen den
6 sept. hade kåren en uppstartslördag i
Bifrostkyrkan.
Spelningar under året: Bifrostkyrkan 9
mars, Stensjökyrkan 13 april, S:t Jakobs
kyrka 25 maj, Bifrostkyrkan 14 sept,
Flatåskyrkan 2 nov samt Betlehemskyrkan
7 dec.
Inför verksamhetsåret var oron stor för
att kåren inte skulle få någon ledare som
var villig att ställa upp som dirigent. Men
lyckligtvis uppenbarade sig en lösning i
form av Katarina Grudeborn Bojestig.
Medlemmarna såg positivt på hennes
engagemang. Dessutom fick Vasa Brass en
kvinnlig dirigent. En historisk händelse.
Tyvärr avsade hon sig dirigentskapet inför
verksamhetsåret 2015. Styrelsen ställs
återigen inför svårigheterna att finna en
dirigent. Till slut löstes dirigentfrågan på
ett positivt sätt då Leif Beckung lovade
att ta över dirigentpinnen med assistans av
Claes-Göran Alinder, vilket alla i musikkåren var mycket nöjda med.
Styrelsen har under året haft följande
sammansättning: Per-Ola Park, ordf. Börje Kjellberg, v. ordf. Urban Brandström,
kassör. Staffan Gabrielson, sekr. Katarina
Grudeborn Bojestig, dirigent. Lars-Göran
Holgersson, suppl. Jan Thestrup, suppl.
Styrelsen har haft 5 protokollförda
sammanträden.
Alla medlemmar i Vasa Brass är besjälade
av att kåren skall leva vidare trots stora
problem med rekryteringen av såväl musikanter som dirigent. 
Vasa Brass drabbades under året av stor
sorg då tre av våra kamrater lämnade oss:
Lars-Ove Henning avled 11 april, Lennart Danelius avled 1 maj och Lars-Eric
Ljung avled 15 oktober.
45
Mattias Vad Jensen
Sing the Gospel
Våren 2014 träffades 25 personer i varierande åldrar för att sjunga gospel tillsammans. Vi
grottade ner oss i ursprungsgospeln med call-and-respons och arbetarsånger från bomullsfälten. Övningarna var inspirerande, roliga, lustfyllda eftersom vi hade roligt ihop. Innan
vi avslutade varje övning samlades vi runt flygeln för att ge oss hän i musiken och jag har
sällan sett sångare med en sådan lust och glädje i kropp och ögon. Det var svårt att inte
studsa i glädje från dessa övningar.
Alltsammans skulle resultera i ett stort samarbete tillsammans med Java Gospel och
Musikkåren. På konsertdagen 5 april stod 100 sångare och 35 musiker uppställda tillsammans med högtalare, mikrofoner, trumburar, färgade ljuskannor och mängder av sladdar.
Allt för att tillsammans ge en häftig och stor musikupplevelse till de nära 400 åskådare
som satt bänkade. Vi var alla lyckliga efter konserten och hade nog egentligen svårt att
lämna kyrkan efter denna musikupplevelse. Vi var också överens om att; för att framföra
gospel på det häftigaste av häftiga sätt så krävs många körsånger och en musikkår. Check!
46
Mattias Vad Jensen
Studion
hjälpt till att utrusta studion vilket vi är
glada för.
Vi ser att studion tilltalar många av våra
ungdomar och med ett förtroende till att
få använda den både under ledning och på
egen hand så känner våra ungdomar sig
hemma i kyrkan och kan titta in på vinst
och förlust för att se om studion är ledig.
Jag ser fram emot att studion ska
fortsätta användas än mer frekvent och
fortsätta vara en av kyrkans alla samlingsplatser. 
I studion blir det allt mer spring i dörrarna
vilket är glädjande. Vi är på god väg att nå
vårt mål om att studion ska fungera som
musikaliskt ”tillhåll” dit ungdomar kommer för att hänga och på olika sätt arbetar
med musik.
Vi har under 2014 haft 3 grupper igång
som har arbetat med inspelningsteknik
och 2 band som har repat mer eller mindre kontinuerligt. Utöver detta så används
studion ofta som replokal i vår konfaverksamhet. Studion kompletteras kontinuerligt med den utrustning som krävs.
Utöver församlingen så har även Bilda
47
Konsertverksamheten
25.1
Eldsjälskonsert
för och med
Diakonia. Sång­
ensemblen Iris, Java
Gospel, Streetdans,
med flera.
14.2
Med hjärtat!
Konsert på alla hjärtans dag med
Sångensemblen Iris,
Musikkåren, och
Frida Sundemo.
9.3
Min morfar
– en föreställning
av och med
Emil Pettersson
16.3
Vårkonsert med
stråkorkestern
Camerata Gothia
23.3
Mariakonsert med
Kyrkokören och
stråkkvartetten
Qvartiett
27.3
Urban Spirit I
Studenter från
Högskolan för scen
och musik
3.4
Urban Spirit II
Studenter från
Högskolan för scen
och musik
5.4
Sing the Gospel
med Java Gospel,
Musikkåren och
projektkör under
ledning av Mattias
Vad Jensen.
10.4
Urban Spirit III
Studenter från
Högskolan för scen
och musik
24.4
Urban Spirit IV
Studenter från
Högskolan för scen
och musik
10.5
Mellan himmel och
hav – konsert med
Kyrkokören och
Vox Immanuel från
Stockholm. Talare
Stefan Edman.
14.5
Vårkonsert med
Smått&Gott
19.5
Göteborg! Vårkonsert med Göteborg
Youth Brass Band,
Änglakören och
Betlehemskyrkans
musikskola.
24.5
Konsert med
manskören
Ars Veritas
48
13.3
Så sjung då mitt hjärta
– Einar Ekbergs sånger,
med Erik Mjönes och
Curt-Eric Holmqvist.
Till förmån för
Räddningsmissionen.
26.9
Sånger som
skrapar på ytan.
Tomas Boström
och Kyrkokören
28.9
Gräset skrattar –
Britt G Hallqvist
med nya toner.
Sångensemblen Iris
& Teresa Indebetou
Band.
11.10
Konsert med
Svenska
Kammarkören
18.10
Konsert med
stråkorkestern
Camerata Gothia
30.10
Urban Spirit I
Studenter från
Högskolan för scen
och musik
6.11
Urban Spirit II
Studenter från
Högskolan för scen
och musik
12.11
Minneskonsert.
Gillis Edmans
begravningsbyrå.
13.11
Urban Spirit III
Studenter från
Högskolan för scen
och musik
15.11
Regnrock &
Soulsting –
Höstkonsert med
musikskolan och
Änglakören
20.11
Urban Spirit IV
Studenter från
Högskolan för scen
och musik
23.11
Killing the houses,
killing the trees.
Martin Küchen, saxofon, m fl musiker,
och Ryuzo Fukuhara,
dans.
30.11
Hela kyrkan sjunger
in advent.
Församlingens
sångare och musiker.
7.12
A Musical
Gospel Christmas.
Julkonsert med
Java Gospel.
13.12
Luciakonsert med
Sångensemblen
Iris och Musikkåren. Solist Vilhelm
Blomgren.
17.12
Sing-along-julsång
med Kyrkokören
och stråkkvartetten
Qvartiett
21.12
Jazz i advent.
Max Lagers
Stompers och
Anna My.
49
3
BARN &
UNGDOM
Magdalena Gustafsson
Inledning
2014 var året då SMU i Betlehemskyrkan blev Equmenia Betlehemskyrkan. Vi har mött
fantastiskt mycket barn, ungdomar, föräldrar och mor- och farföräldrar. Vad vi har gjort kan
du läsa här på de kommande sidorna. Equmenia Betlehemskyrkan vill att barn och unga
ska få lära känna Gud, veta att de är älskade och få möjlighet att växa! Vill du vara med, har
tips på hur vi skulle kunna göra det ännu mer tydligt eller vara hejaklack så hör av dig. Läs
njut och be med oss! 
BarnKyrkan i
BetlehemsKyrkan
gudstjänsten, där vi skapar något som hör
samman med temat för dagen. När hösten
började tog Magda över Barnbordet.
Till sist har vi också introducerat Lådan,
en låda med saker att syssla med när
koncentrationsförmågan tryter.
BarnKyrkan i BetlehemsKyrkan, alltså BK i
BK, har under 2014 haft fyra omväxlande
beståndsdelar.
Vi har haft Söndagsskola, där vi tillsammans med Margareta och Lars har pysslat
och pratat om berättelser från bibeln, lekt
och ätit glass.
I Söndagsskoj har vi sjungit och använt
flanellografen för att berätta om Jesus.
Under hösten gick även Mattias Vad Jensen
in i det arbetet för att kunna erbjuda detta
lite oftare.
Under våren hade Ingrid Mållberg hand
om Barnbordet – det bord som finns inne i
Till hösten började vi även med att ha
Söndagsklubben varje söndag, en stående
inslag i gudstjänsten med en stund som
utgår från barnen. Vill du vara med och
hjälpa till med någon utav BarnKyrkans
olika delar så är du hjärtligt välkommen att
höra av dig! Det är så roligt! 
51
Fia Sandborg
Ungdomsutskottet
UU har träffats i princip en gång i månaden, med några extra möten, t.ex. med
styrelsen och med musikutskottet.
Vi har fått pengar för att börja en upprustning av scoutlyorna nere i källaren.
Det har börjat hända en del och så småningom är ni välkomna på till exempel en
danskurs!
Under 2014 har ungdomsutskottet jobbat
vidare med att försöka utveckla de olika
barn- och ungdomsaktiviteterna och ge
ledare i de olika aktiviteterna uppmuntran och stöttning.
I januari hade vi en ledar-kick-off, i
april en ledardag och sommaren invigdes
med en härlig söndagseftermiddag ute på
Näset, med grill, bad och tävlingar.
I augusti pratade vi visioner innan vi
planerade höstens verksamhet i de olika
grupperna. Höstfesten för unga vuxna
blev istället en musikalisk kväll i House of
BK med Emil Pettersson i spetsen.
Söndagssatsningarna Barnkyrkan
i Betlehemskyrkan har erbjudit olika
samlingar, söndagsskoj för 1-4-åringar,
söndags­skolan för 4-12-åringar och
barnbord för alla åldrar i samband med
gudstjänsterna. Söndagsklubben har i
gudstjänsterna riktat sig lite extra till
barnen.
Ungdomsutskottet är just nu en liten
skara. Emma Sernestrand var med på
ett sista möte innan jul och sedan gick
flyttlasset till Loo för hennes del.
För att kunna driva och utveckla ett
barn och ungdomsarbete i Betlehemskyrkan behöver det finnas en stabil
grund i UU, i blandade åldrar. Ungdomar som finns i verksamheterna, ledare
och församlingsmedlemmar som värnar
för barn och ungdomsarbetet. Just nu
haltar det lite och vi ber, jobbar för och
hoppas att fler vill engagera sig för de
unga i vår kyrka!
I skrivande stund har 2015 just börjat
och Ungdomsutskottet jobbar vidare,
Equmenias rikstämma gick av stapeln i
Eksjö och Equmenia Betlehemskyrkan
Göteborg, som vi numera heter, skickade
dit tre representanter tillsammans med
vår ungdomsdiakon Magdalena Gustafsson.
gärna med din hjälp, på visionen att barn
och unga ska få lära känna Gud, veta att
de är älskade och få möjlighet att växa!
Gå i frid! 
52
Magdalena Gustafsson, Mattias Vad Jensen & Ulrika Henkelman
After School
Under hösten startade vi upp något som kallas för After School vilket har varit mat och
gemenskap varje onsdag mellan 17.30 – 18.15.
Barn från Änglakören med föräldrar samt scouter och några ledare har ätit mat som lagats
av Magda Gustafsson, Mattias Vad Jensen eller Ulli Henkelman med god hjälp av Agne
Beckung, Ingegerd Sidén och Cecilia Gullberg. Runt borden har det uppstått fina samtal
och många frågor kring just Betlehemskyrkan, kyrkan som helhet och annat trevligt. Barn
som inte känt varandra har skapat kontakt och efter måltiden har det funnits plats för lite
pyssel och skapande.
Under våren önskar vi bli fler som hjälper till och är volontärer i dessa viktiga och meningsfulla möten. 
Öppen förskola
I höst har vi dragit igång Öppen förskola i Betlehemskyrkan. Vi träffas varje torsdagförmiddag från halv tio. Fikar och leker i Vasagården och kvart över tio är det så dags för
musikstund som Magda, Mattias eller Ulrika har håller i. Vi brukar vara ungefär 15 barn
med föräldrar och vi har det väldigt mysigt tillsammans.
Genom den öppna förskolan så har vi möjlighet att fortsätta erbjuda den barnrytmik som
vi så länge har kunnat erbjuda men också möjlighet för barnen och dess föräldrar att
mötas och prata barnmat, blöjor och annat som småbarnsåren är fyllda av. Är du ledig på
torsdagförmiddag så kom in och ta en fika och umgås med oss. 
53
Jonas Alrikson
BKscout
utomhuslekar i Vasaparken. Sedan följde
ett antal utegång vid Stora Torp varvat
klassiska scoutkunskaper som såg, yxa
och kniv med modern skattjakt i form av
Geocaching.
Vårterminen drog vi igång med full fart
med leken ”Kalle kaos” den 22 januari,
sedan följde patrullkvällar med bland
annat hantverk, bakning och bowling. 28
februari bar det iväg på en härlig hajk till
Solviken med två övernattningar. Bland
annat badades det såklart i vår vedeldade
badtunna!
Från och med april samlades vi istället
vid Stora Torp för ett antal scoutkvällar
ute, en kväll hade vi lägerbål, en matlagning och en kväll körde vi ett barkbåtsrace. Vi hann även med att spela in
stop motion-film, spela Jerikospelet, åka
på såpapresenning samt avslutning med
brännboll.
Över Kristi himmelfärdshelgen bar det
iväg på scoutläger till Missveden utanför
Hjo, årets läger hette The Fox. Undertecknad då precis nybliven tvåbarnsfar
var bara på lägret en av dagarna men det
var härlig stämning och ett lyckat läger!
Som omväxling var det denna gången inte
riktigt samma scoutkårer som vi brukar
åka på läger tillsammans med så många
nya bekantskaper uppstod.
Vi var i oktober på Kämpalek, denna gång
var det nära, närmare bestämt i Slottsskogen. Årets tävling gick under namnet Speja
efter Glenn. På gudstjänsten helgen därpå
hade vi scoutinvigning och vi deltog även
på höstmarknaden.
Några patrullkvällar, stadsorientering,
bad på Valhalla och Fia med knuff i jätteformat hanns också med. Sedan avslutade
vi terminens scoutonsdagar med inget
mindre än en Nobelfest där det serverades
trerätters efterrätt.
Vi deltog även i Luciasång och håll-igång den 14 december.
Varje onsdagkväll avslutar vi med en
andakt i kapellet. Betlehemskyrkans
scoutkår har under året bestått av ett
härligt gäng med strax över 40 scouter och
ledare uppdelade på patrullerna Smajlisarna, Dinomos och Mjölkmustaqerna.
Var gärna med och bed gärna för vår
scoutverksamhet. 
Efter sommaren drog vi i början av
september igång höstterminen med lite
54
Mattias Vad Jensen
Konfirmation
anmälda konfirmander till höststarten.
Av fjolårets konfirmander och konfakompisar bildades en nu grupp som
kallar sig för konfakusiner. Namnet blev
självklart för gruppen då de ville, med
namnet, visa på deras nära relation och
ansvar för våra konfirmander. Ännu fler
ledare anslöt till ledarstaben och vi blev
totalt 14 ledare. Vi är nu en grupp på över
Under våren 2014 konfirmerades våra sex
konfirmander från läseåret 2013/2014.
Under våren har vi spelat, sjungit, diskuterat, lekt och dansat. Ja, vi har hunnit
med betydligt mycket mer än så. Några
av vårens höjdpunkter var ett miniläger
ute på Hönö och Öckerö, där vi övernattade i Hönö missionskyrka och anslöt
sedan till församlingens gemenskapsdag på Nimbus. Musikalen Jesus Christ
Superstar på Skandinavium var också en
upplevelse utöver det vanliga där vi fick
med oss både en musikalisk upplevelse
och, om möjligt, större förståelse för hur
Jesus sista vecka såg ut.
Våren avslutades med 4 dagars läger
på Solviken med lägereld, bad i tunna,
mycket musik, undervisning, mat, fika
och ytterligare lite fika. Vi var en grupp
på totalt 35 personer inklusive konfirmander, konfakompisar, hjälpledare och
ledare.
45 personer som träffas varje tisdag och
gruppen har snabbt hittat varandra och
trivs bra ihop.
Vi har nu gått in i denna grupps andra
och sista termin och jag tror jag talar för
alla när jag säger att alla i gruppen önskar
att detta läsår aldrig ska ta slut. 
Under våren marknadsförde vi Betlehemskyrkans konfa ännu hårdare än vi
gjort tidigare. Ett utskick gjordes till över
2000 14-åringar, riktad marknadsföring
på facebook och video- och filmblogg på
hemsidan. Detta resulterade i totalt 14
55
Magdalena Gustafsson
BKtonår
Inför nyår åkte vi ett gott gäng på 16
ungdomar, fyra ledare och fyra kökspersonal på läger. Denna gång har det bytt
namn till Snowlo då vi skapade ett nytt
läger tillsammans med de som brukar
åka från Alingsås kommun. Vi var 132
personer som tillsammans fick en riktigt
go' vecka uppe i Sälenfjällen. Det bästa
sätt att fira in det nya året, enligt mig, är
på nyårsläger!
2014 började med att vi åkte hem från
ett riktigt gott Limaläger. Sedan drog
vi igång den 17 Januari igen med att gå
på vatten, ha skattjakt, se tak-bio, ha ett
pyjamasparty och till stist avslutade vi
terminen med grillning och brännboll vid
Stora torp, inklusive ett första dopp för
året i Delsjöarna.
Under sommaren sommaren hade
Equmenia Betlehemskyrkan tillsammans
med Redbergskyrkan ung ett tält som
folk kunde komma och sova i på Hönökonferensen och i augusti drog vi igång
ett nytt läger som heter Sunny Bay. Vi
var fem dagar på Solviken och spelade
vollyboll, fotboll och såpa-bandy. Vi hade
fantastiskt spännande seminarier om tro
kontra vetenskap, Andens frukter, att vara
fotbollsvolontär i Kongo. Mycket skratt,
Det är många av oss som hänger i BK på
fredagar som är väldigt tacksamma för det
sammanhanget. Vi får komma som vi är
och kan glömma alla krav och stress för
en stund. Fortsätt gärna att be för oss och
kom gärna förbi en fredagkväll klockan
åtta. Du är hjärtligt välkommen! 
mycket Gud och mycket gemenskap och
värme.
När sedan hösten drog igång så bestämde
vi att vi skulle testa ett nytt koncept på
fredagar. Vi bestämde att ha programkvällar en gång i månaden och de tre resterande fredagarna gör vi det som vi blir sugna
på att göra när vi kommit dit. Det ska vi
fortsätta med nu i vår.
56
4
STUDENTER &
UNGA VUXNA
Cissi Glittvik
STUDENTPASTORN
Detta är något av det jag kan komma i kontakt med som studentpastor i
Göteborg. Och det är så fantastiskt! Jag
Fascinationen över olika kompetenser,
över människors skiftande förmågor blir
ibland påtaglig, konkret och tydlig. Det
är en ynnest att få befinna sig i många
växlande sammanhang, inom varierande kunskapsområden på vår stads olika
universitetsinstitutioner.
är tacksam över möjligheten till alla möten
som detta ger. Möten som inte hade funnits
utan Equmeniakyrkans mod att också våga
ha "drällpastorer," här på gränsen mellan
olika världar.
VIKTEN AV MÅNGFALD
LITE STATISTIK FÖR 2014
Jag tror att det kom med i min inledning
att vikten av mångfald är värdefull.
Skådespelarstudenterna på HSM (Högskolan för scen och musik) förberedde en
slutproduktion som skulle ha sitt uppförande i maj. Jag fick frågan om jag ville vara
med i ett inledande samtal, då pjäsen En
vacker dag i parken refererade till många
bibelberättelser och anspelade på flera symboler knutna till kristen tro och tradition.
Jag svarade ja på stående fot. Spännande!
Jag fick pjäsen, för att kunna läsa
den innan vi skulle ses den 10 mars. Så
imponerad jag är av skådespelaryrket efter
det! Redan innan har jag förundrats av
skådespelarkonsten. Att gå in i roller, att
framföra materialet, att fånga och trollbinda en publik. Att kunna bli ett med den
figur som ska gestaltas. Men, inte visste
jag hur svårt det är att läsa en pjäs!
Men det har hänt mer under året som
gått... Först lite statistik:
* Enskilda samtal: ca 75 st
* Tisdagsmöten med studenter på
HSM: 27 tillfällen, ca 315 möten, varav
ca 105 längre samtal. Vid den numera
traditionella glöggserveringen serverades
det glögg till ca 50 studenter.
* Septembermässor/kick-off vid läsårsstarten: 2800 give-aways tillverkades
under sommaren, vi var på Psykologen,
Handels, HSM, Humanisten, Samvetet, Pedagogen, Chalmers samt träffade
internationella studenter. Svårt att säga
hur många möten detta genererar, men jag
uppskattar det till minst 4500 möten under en kort period i början av september.
Och ännu många fler ”synlig i vimlet”-poäng. Antagligen är det lågt räknat.
58
MYCKET HAR HÄNT 2014!
Betlehemskyrkan, taizémässor, predikan
på ny-i-stan-gudstjänsten i Betlehemskyrkan, möte med gymnasieelever,
deltagande i student-kick-off på olika
institutioner, under hösten har studentprästerna startat ett stickcafé där min
kollega Katarzyna är huvudansvarig
och ett bakcafé där min kollega Lars
är huvudansvarig, vi erbjuder under
året möjlighet till pilgrimsvandringar
genom min kollega Barbara, (andas...)
EKHO-gudstjänst med nattvard i
kapellet, träff med Anders som är
ny studentpräst i Borås, medverkan i
styrelsemöte i Betlehemskyrkan, samtal
med Equmeniakyrkan i Johanneberg
om studentarbete, Rememberance day
of transgender i samarbete med EKHO
i Betlehemskyrkans kapell, tre studievägledarfrukostar, resa till Stockholm
som suppleant i Högskolekommittén,
WestPride möte inför 2015 (så tar vi
ett djupt andetag inför slutklämmen...)
och en avslutande jullunch på Le Pain
Français på Avenyn tillsammans med
hela Betlehemskyrkans arbetslag –
där jag har glädjen och förtroendet
att inhandla och paketera personal­
julklapparna.
Men det händer mycket mer... Jazzmässa, ett möte kring kultur och identitet
– om tro och om att utöva sin religion,
examenskonsert på HSM, minnesstund
på HDK, föreläsning på temat ”berättelse eller SANNING”, närvaro vid
dödsbud och senare; del av minnesstund
på kommunikationsprogrammet på
Humanisten, föreläsning kring kultur och identitet, nattvardsgudstjänst
med EKHO (Ekumeniska gruppen
för kristna hbtq-personer) i kapellet
i Betlehemskyrkan, ansvarig för en
jurygrupp på SMASK (Svenska MusikAkademikers Sång Kåntest), Sing the
Gospel i Betlehemskyrkan, (andas...)
bemanning av tältet i Bältesspännarparken på West Pride, då vi delade ut
2000 give-aways där vi fått 4000 tepåsar
skänkta av Tekompaniet, regnbågsmässa i domkyrkan i samband med West
Pride, (andas...) samling i anslutning till
vetenskapsfestivalen med rubriken ”culture chock”, föreläsning av Dick Wase i
samband med West Pride med rubriken
Från ett kön till tre och i anslutning till
den en regnbågsmässa och en konsert,
delaktighet i Prideparaden, gudstjänst i
59
LITE BAKOM KULISSERNA
de dagar. Jag var också i Jönköping i
november, på en utbildning kring vigslar
som Nämnden för Statligt Stöd till
Trossamfund erbjöd. Vi avslutade året
med en utbildning i kommunikation för
studentprästarbetslaget i Göteborg (del ett
av två). Jag har också varit med på någon
teologilunch samt utnyttjat möjligheten
som bokmässan är att få ta till sig kunskap
och inspiration.
Varje vecka träffas studentprästerna på
onsdagsmorgnarna för att stämma av,
planera och följa upp. Varje onsdagseftermiddag träffas arbetslaget i Betlehemskyrkan på en arbetsplatsträff för att rapportera och planera. Jag försöker att vara
med vid dessa tillfällen. Varje termin har
Studentprästerna ett referensgruppsmöte. Varje termin avsätter studentprästerna en heldag för planeringsarbete inför
aktiviteter och event under kommande
termin.
Jag har handledning ca nio gånger om
året. Jag erbjuds utvecklingssamtal genom
Betlehemskyrkans försorg varje termin.
Jag försöker att då och då (när tiden
tillåter – de har inte högsta prioritet) vara
med på de regions- och närområdesträffar
som erbjuds. Jag har varit med på någon
av Betlehemskyrkans personal-/utbildningsdagar.
I november var jag på de nationella
utbildningsdagarna, detta år förlagda
till Linköping/Norrköping, då vi träffas,
ekumeniskt, studentpastorer, -präster,
-diakoner, -pedagoger, -informatörer,
-samordnare, -kontaktperson (nu tror jag
att jag fick med alla). Mycket givan-
SAMARBETSPARTNERS
Studentprästerna (som vi fortfarande heter i Göteborg, men i vår marknadsföring
finns Universitetskyrkans logga med) har
under året samarbetat och samverkat med
bl.a. Tillsammans för Sverige, kyrkan på
West Pride, HBTQ-nätverket som finns
i Göteborg, EKHO, Sensus, studenter på
HSM som bl.a. medverkat vid gudstjänster och taizémässor.
TJÄNSTEN
Tjänsten som studentpastor i Göteborg
har under året fått utökade bidrag från
centrala medel och har därför ökats från
50 % till 60 %. Vi är ännu inte uppe på
de 100 % som fanns innan jag började på
tjänsten, men det går åt rätt håll. 
60
Eva Larsson
BKbandy
lehemskyrkans hemsida, andra genom att
de har hört att vi spelar innebandy och en
hel del för att de har varit med tidigare år.
För att få lite mer speltid när vi är många
valde vi 2014 att förlänga speltiden och
spelar nu mellan 17:30-19:30. Vi är nu fyra
stycken som delar på ansvaret att öppna
och se till att det finns bollar och västar.
Kom gärna och testa på, vi ser det som
en rolig träningsform och inga förkunskaper krävs. Vi spelar med egna klubbor men
vill du testa en gång först så hör av dig innan så kan vi säkert lösa att du får låna en.
Om du har frågor om innebandyn så får
du gärna höra av dig! 
Du som har läst texterna om BKbandy
i verksamhetsberättelsen genom åren
kommer att känna igen en hel del. Mycket
är sig likt. Vi spelar fortfarande i Katrinelundsgymnasiets sporthall. Vi har även
2014 varit över 30 personer som har
spelat minst en gång under året. En del
spelar mer frekvent andra kommer några
enstaka gånger, vilket gör att antalet per
gång även detta år har varierat. En del
gånger har vi ställt in för att vi har varit för
få men oftast har vi varit mellan 8 och12
spelare.
Det är en bred blandning av deltagare.
En del har under året hittat hit genom Bet-
61
5
SENIORER
Kerstin Ekberg
RPG I BK
Föreningen RPG i Betlehemskyrkan är
en del av Riksförbundet Pensionärsgemenskap. Vi vill inbjuda till gemenskap, intressanta samtal och möten
med aktuella ämnen, till bibelstudier,
promenader och studiebesök i en god
och stimulerande blandning. Under
kommunal nivå. I pensionärsrådet för
stadsdel Centrum i Göteborg företräds
vår förening av Ingrid Wilsby och Arne
Wikström.
Styrelseledamöter under verksamhetsåret 2014: Sture Palmqvist, ordförande,
Börje Elgefors, vice ordförande, Ulla
Öqvist, kassör, Kerstin Ekberg, sekreterare, Tullie Janséus Rabe och Lars
Olsson samt Mats Lundén, som deltog
engagerat ända fram till sitt frånfälle i
augusti 2014.
En uthållig och engagerad serveringskommitté under Gunnel Magnussons ledning ordnar med god förtäring
vid föredrag och musikcaféer.
2014 har RPG i Betlehemskyrkan haft
198 betalande medlemmar. I Västkustens distrikt av RPG är RPG i Betlehemskyrkan representerat i styrelsen
och medlemmar har deltagit i årsmöte,
höstfest och inspirationsdag under
hösten.
RPG finns också representerat i
pensionärsråd på riks-, regional och
63
Hösten 2014
Varannan onsdag kl 11 har diakon eller
pastor lett Bibelsamtal inför kommande
söndags gudstjänst. Antalet deltagare har
varit mellan 5 och 15 personer.
Varannan onsdag kl 11 – 13 har RPG
inbjudit till Föredag och samtal. I genomsnitt 70 personer brukar delta. Rubriker
och gäster under 2014 var enligt följande:
10/9 Britt G. Hallqvist 100 år. Psalmer,
barnvisor, Goethe och mycket mer.
Carl-Göran Ekberg, pastor.
24/9 Från bönehus till operahus.
Rolf Nilsson, operasångare.
8/10 Resurshushållning – vad är det?
Hans Henrikson, Renova.
22/10 Göteborg – en rättvis och socialt
hållbar stad för alla?
Åsa Lorentzi, projektledare i
stadsdelen Norra Hisingen.
5/11 Huset på Heden. Om det första
konserthuset i Göteborg.
Martin Fritz, prof. em.
19/11 Livsviktigt. Erfarenheter från
arbete i katastrofområden runt
om i världen.
Carin Sjöholm, lärare och
Lennart Sjöholm, läkare.
3/12 Julfest. Alice Tegnér 150 år.
Ingegärd Johansson och
Hans Bernskiöld.
Våren 2014
15/1 Verklighetens Kal och Ada.
Björn Clarin, reklamman.
29/1 Att använda datorn i det dagliga
livet – något för en senior?
Harriet Williams, ordförande i
SeniorNet.
12/2 Kärleken som drivkraft.
P.K. Mahanandia, konstnär.
26/2 Bättre med dåligt minne än dåliga
minnen. Anekdotiska hågkomster.
Nils Alkner, pensionerad över­
läkare, Linköping.
12/3 Rörelse är receptet. Sjukgymnast
från Hälsoteket i Väster.
26/3 Andra bullar! Från uppblåst och
stenrik till upphöjd med egen dag
– en historisk bullexposé.
Birgit Nilsson Bergström , projektledare vid Hembakningsrådet.
9/4 Mitt liv med slöjden.
Knut Östgård, f.d. Hemslöjds­
konsulent.
23/4 Uppenbarelseboken – teckande
serier i medeltida kyrkor.
Margareta Björndahl, fil.dr i
pedagogik.
7/5 Vårfest. Musikens kraft
– i samhället, bland barn och
ungdomar. Om El Sistema.
Malin Aghed och Maria Larsson.
21/5 Vårresa till Café Nordpolen,
Vara konserthus, Mössebergsgården, Gökhems kyrka och
Ods bokcafé.
Några måndagar är det Musikcafé, och
programmet har sett ut så här under 2014:
20/1 Från harpa till syndaskrynkle.
Riksspelmännen Pär Furå och
Robert Persson.
17/2 Kvinnliga tonsättare.
Carin Åkesson, musikledare i
Betlehemskyrkan.
17/3 Operettens historia.
Tord Mannerbjörk.
29/9 Detta är min musik.
Evert Eggelind, pastor.
27/10 BK:s husband. Maria Larsson,
Fredrik Alm, David Bäck.
24/11 Psalmernas väg. Kommentarer
till text och musik ur den svenska
psalmboken. Hans Bernskiöld.
64
Studiebesök äger rum några gånger per
termin. Under 2014 gjordes följande sex
besök:
Varannan tisdag inbjuder RPG till
Promenader med utgångspunkt i Brunnsparken och transport med buss eller spårvagn till olika utflyktsmål. Under år 2014
har man bland annat besökt Kronängsparken i Eriksberg; i centrala Göteborg Renströmska berget med Näckrosdammen
och Trädgårdsföreningen samt parken i
Skår i Örgryte. Mellan fem och femton
deltagare brukar vara med, under ledning
av Gunnar Gärdhagen.
3/2 Älvrummet vid Göteborgs­operan,
med utställning om stadens utveckling och planerade förändringar.
6/3 Dicksonska palatset, f.d. Margaretaskolan, nu representationslokal
för Göteborgs stad.
3/4 S:t Jakobs kyrka, med föredrag
om metodismens utveckling i
Sverige och möte med S:t Jakobs
RPG-grupp.
Varannan tisdag träffas Litteraturcirkeln
i samverkan med studieförbundet Bilda.
Elva deltagare har setts 16 gånger tillsammans med sin ledare Börje Elgefors.
Bokvalet har bestått av verk av klassikerförfattare, Nobelpris- respektive Augustprisvinnare, nordiska och brasilianska
författare (enligt temat för bokmässan i
Göteborg) och någon pocketbok för att
hålla kostnaden nere. Tillsammans har
gruppen hittat intressant litteratur och fått
lyssna till varandras givande reflektioner
om följande böcker:
18/9 Ta i trä, en utställning i Floras rike
i Botaniska trädgården.
16/10 Renova, avfallshanterings­
anläggningen i Gamlestaden.
13/11 Stadsbiblioteket, det nyrenoverade
huvudbiblioteket vid Götaplatsen.
Marcel Proust
På spaning efter den tid som flytt
Rachel Joyce
Harold Fry och hans osannolika pilgrimsfärd
Helena Thorfinn
Innan floden tar oss
Suzanne Brögger
Till T
Vanessa Barbara
Salladsnätter
Hans Fallada
Ensam i Berlin
Patrick Modiano
Lilla smycket
Kjell Westö
Hägring 38
65
Malin Molin
Syföreningen
Varannan tisdag klockan 12 träffas Syföreningen (”Jag skriver oftast Syföreningen
med stort S för jag tycker att vi är värda
det”, ett citat hämtat från en av Syföreningsdamerna). Det är ett mycket gott
och viktigt arbete som görs till förmån
för de behövande i Kongo. Bland annat
berättade om deras arbete med utsatta
kvinnor i sta’n och Carl-Göran Ekberg
talade utifrån temat "Ett mörkrum som
heter Getsemane".
Betlehemskyrkans personal har funnits
med och ansvarat för vissa programinslag.
Mattias Vad Jensen sjöng läsarsånger för
oss och Carin Åkesson kom med vår och
sjöng utifrån temat "Nu blommar löken".
Terminen avslutades med Vårfest.
medan det fikas, pratas och lyssnas till
besökande gäster och programinslag. Deltagarantalet ligger på ett tjugotal, ibland
närmare trettio.
Starten på hösteterminen inleddes med
Göran Zettergren som pratade om "Nya
år och Nya möjligheter". Inger Lindvall berättade om Alice Tegnér liv och
verk med anledning av 150-årsdagen av
hennes födelse. Eddy Holmgren, som är
ordförande i hjälporganisationen Hope in
Action berättade om sin resa till Kongo
och vittnade om att det finns "Ljusglimtar
även i Kongo".
Diakon i Majornas missionskyrka
Margareta Björn berättade om sin resa
och människor hon mött i Indien. Tulli
Janséus Rabe besökte oss och berättade
om sitt arbete och engagemang för utsatta
i Rumänien. Terminen avslutades med
"Sånger i advent" och traditionsenligt
medverkande av familjen Eggelind. 
stickas mössor och tröjor, bandage rivs och
rullas, färgglada filtar till nyfödda tillverkas
i mängd och alltsammans packas i maj varje
år och skickas iväg till Kongo. Allt detta
Året inleddes i januari med ett besök av
Mariakyrkans diakon, Lotta Fransson,
som berättade om hur det är att vara kyrka
i Hammarkullen. Ingela Bergström från
Bilda kom i slutet av februari och pratade
utifrån temat "Se mig i ögonen".
Birgitta Tenfält visade en film, ett
levnadsporträtt av en fantastisk kvinna vid
namn Elsa, som trots många svårigheter
i livet utstrålade livsglädje. Evert Egglind
besökte Syföreningen i påsktid och pratade om "Påsk i Israel". Katarina Månsson
Haraldsson från Göteborgs kvinnojour
66
67
6
BK I VÄRLDEN
68
Carl-Göran Ekberg
INTERNATIONELLA
UTSKOTTTET
efter med utlovad summa på grund av
trassel med IT-kommunikationen i början
av året. Kontakten har därefter varit bra
med de som representerar barnhemmet
(AEED) i Brazzaville. På barnhemmet
finns ett tjugotal barn, cirka hälften pojkar
och hälften flickor. På barnhemmet får
barnen mat, stöd i skolarbetet och stöd
vad gäller övriga behov. Karin Ålander
besökte barnhemmet och samtalade med
barnhemmets styrelse sommaren 2014
och fick då ta del av planer för en utvidgning av verksamheten.
Givarna till barnhemmet har emellertid
minskat i antal kontinuerligt de senaste
åren och därmed möjligheten att ekonomiskt fortsatt stödja barnhemmet i samma
utsträckning som tidigare. Diskussioner
om förändring har pågått under året. Vi
har fört samtal även med Equmeniakyrkans centrala missionsledning om denna
förändring.
Stipendiefonden Mama Linnea har
under läsåret 2013-2014 haft sex stipendiater, som studerat på högskolenivå eller
liknande. Vår samarbetsgrupp i Brazzaville
tog under våren 2014, liksom tidigare år,
emot ett stort antal ansökningar. Tio nya
stipendiater fick stipendier för studier på
Tillsammans för livet är titeln på ett
missionsdokument framtaget av Kyrkornas Världsråd och i Sverige översatt
och publicerat av Sveriges Kristna Råd. I
Internationella utskottet har vi det gångna
året tagit emot det här dokumentet, som
några av oss i utskottet blev introducerade
i redan i Boråsmötet om mission 2013.
Några av oss deltog i Boråsmötet om
mission i september 2014. I detta möte
medverkade bl.a. pastor Isaac , en egyptisk
pastor, inbjuden till Sverige av Equmeniakyrkan, i samtal om religionsdialog. Under
några veckor i september var denne pastor
tillsammans med sin familj vår församlings gäst.
Under Equmeniakyrkans insamlingsperiod för internationell mission medverkade Fredrik Fellman, verksam vid
sinologiska institutionen vid Göteborgs
universitet, i missionsgudstjänsten Andra
advent med information och berättelser
om kyrkorna i Kina.
KONGO
I cirka tjugo år har vår församling, främst
med medel från enskilda givare, stöttat ett
barnhem som drivs av Plateauförsamlingen i Brazzaville. Under 2014 har vi legat
69
Måltid på rehabcentret.
universitetsnivå för läsåret 2014-2015.
60 000 kronor kommer under denna
period att utbetalas ur fonden då stipendiaterna uppvisar godkända resultat i de
pågående studierna.
lokaler i anslutning till lokalkyrkan för
Hindustani Covenant Church (HCC).
I de ändamålsenliga lokalerna erbjuds
också sykurser för unga kvinnor. Det nya
rehabcentret invigdes den 23 november
det gångna året i närvaro av Agneta Wallenstam och Jan Sjöblom.
Vi stöder också HCC med förmedling
av oblater till svenska församlingar, oblater
som tillverkas av före detta prostituerade
kvinnor. Inkomsterna från oblattillverkningen går till ett nyöppnat dagis för de
prostituerades barn. Ett fyrtiotal svenska
församlingar har under året valt att använda dessa oblater.
INDIEN
Vår församlings samarbete med den
indiska systerkyrkan har fortsatt under
det gångna året. Kontakterna är goda och
täta tack vare vårt utskotts ordförande
Jan Sjöblom. Mikrolåneverksamheten
har växt och vid årskiftet beviljades lån
nummer 322. Utestående belopp är cirka
130 000 kronor som delas av 63 låntagare. Ränteintäkterna finansierar nu kostnaderna för tre deltidsanställda kvinnor
i utlåningsverksamheten, vilka genom
detta kan få ett välbehövligt bidrag till
sin försörjning.
MELLANÖSTERN
Flera medlemmar i vår församling stöder
SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko
(Swedish International Relief Association). En del av dessa är med i SIRA:s
vänförening. En utgångskollekt har tagits
upp vid gudstjänst i Betlehemskyrkan
också det gångna året. I Betlehem har
Under året har arbetet med att rehabilitera personer med alkoholproblem, det så
kallade Supa-projektet, flyttat till Daund
från just Supa. Här finns numera nybyggda
70
Mösstillverkning i Rumänien.
Tillsammans med en resgrupp besökte
Evert Eggelind SIRA-skolorna den
gångna hösten.
verksamhet pågått sedan 1968 då den
startades på initiativ av Wiktor Norin, pastor i Betlehemskyrkan. I Jeriko
invigdes nya lokaler 2012 och glädjande
nog har verksamheten där kunnat utökas
med ytterligare en klass till fyra klasser
med cirka tio elever i varje klass. De
båda skolorna har nu tillsammans cirka
hundra elever.
Det grundläggande målet med
SIRA-skolorna är att kunna hjälpa
elever med läs- och skrivsvårigheter med
sikte på en återgång till den ordinarie
skolan. Detta mål nås ofta, men redan
det positiva mötet med SIRA-skolan
ger ökad självkänsla och glädje. Under
året har elva praktikanter tagits emot
från Betlehems universitet för att dessa
ska få möjlighet att lära den pedagogik
SIRA-skolorna använder för barn med
inlärningssvårigheter.
Helena Fornegård, medlem i Betlehemskyrkan, är en av tio ledamöter i styrelsen
för SIRA.
RUMÄNIEN
Under några år har Karin Sundemo, medlem i vår församling, arbetat i Rumänien i
en engelsk kristen organisation, Networks,
som på olika sätt stöder den romska
befolkningen. Under denna tid har flera
medlemmar i Betlehemskyrkan följt Karins
arbete, som numera består i att tillsammans
med ett antal romska kvinnor utveckla design
och produktion av bland annat mössor för
försäljning. Vid vår församlingens höst-
marknad såldes ett antal av dessa mössor.
Frida Hallberg, medlem i vårt Internationella utskott, organiserade denna försäljning.
Frida har själv under några månader arbetat
med Networks i Rumänien. Den gångna
hösten beslöt vår församling att under ett år
stödja Karin med tre tusen kronor i månaden och att på ett stödjande sätt finnas med i
Östhjälpens arbete i Rumänien. 
71
Agneta Wallenstam
Religionsdialog
Olika kristna grupper, muslimer, judar,
buddhister m.m. väljer styrelse och driver
centret tillsammans med de anställda.
Vi har två av vår församlings medlemmar med i olika interreligiösa styrgrupper.
Emanuel Furbacken, pastor i Mariakyrkan
och Ingela Bergström, pastor i sjukhuskyrkan och även anställd hos studieförbundet
Bilda. Dessa kan svara på dina frågor men
du kan också läsa mer på Interreligiösa
centrets hemsida, som du hittar på adressen www.interreligiosacentret.se. 
Betlehemskyrkan har varit en av pionjärerna när det gäller religionsdialog i Göteborg.
Agneta Wallenstam har varit med i flera
grupper som har arbetat med dessa viktiga
frågor, dessutom har vi anordnat dialogkvällar i kyrkan med medverkande från de
olika religionerna. Nu har Göteborg fått ett
centrum för religionsdialog. Tillsammans
med Göteborgs kommun och med några
deltidsanställda drivs samarbetet, tillsammans med Göteborgs många församlingar.
Göteborg har fått en interreligiös plattform.
72
7
ALLT DET
PRAKTISKA
Susanne Rikner
Husmor
det diakonala i att t.ex. koka kaffe eller att
ställa frågan: vill du ha lite påtår?
En del av det som görs och behöver
göras i vår församling kan ju vara riktiga
”slitjobb” och egentligen ganska tråkiga
uppgifter – men de är nog så viktiga! Då
får vi ta fram förmågan att se vår roll i
det stora och kanske försöka bli så många
som möjligt som delar ansvaret och hittar
glädjen i det. Vår personalgrupp besökte
Hammarkullefestivalens kansli vid ett
tillfälle och de beskrev med hänförelse att
de hade en frivillig grupp (från en församling) som hade tagit som sin uppgift att
gå runt och hålla området rent och snyggt
(dvs. plocka skräp) och ”de gör det med
sådan glädje!”. De hade visst hjärtan som
sjöng!
I denna stund då verksamhetsberättelsen
ska ta form, bärs jag av tankarna från
söndagens gudstjänst på temat Nåd och
tjänst. Tack och lov, för att nåden är något
vi får ta emot helt gratis och inte behöver
förtjäna. Vi får släppa inre och yttre krav.
Det är faktiskt bara att öppna våra händer
och låta Honom ge! Ibland måste vi
kanske släppa allt vårt tjänande och bara
få ta emot, för att vi andra tider sedan ska
kunna känna glädje över att få vara med
och praktiskt tjäna i vår församling.
Känner du glädje i ditt tjänande?
Hoppas det! ”...för vad världen behöver är
hjärtan som sjunger...”
En hel del av det vi gör i vår kyrka kan gå
under rubriken tjänst, tjänande eller service – sådant som behövs och som finns där,
men kanske inte direkt syns. Här kommer
Ibland får vi med oss sändningsordet
"Tjäna Herren med glädje!". Det kanske
oftast är vid nattvarden, och att betjäna
vid utdelandet av nattvardens gåvor kanske upplevs lite annorlunda än att stå och
diska på fjärde timmen inne i ett fuktigt
och jättevarmt diskrum. Eller tvätta
kaffefläckiga dukar, klippa gräs eller laga
något trasigt ute på Solviken. Likaväl
behövs vi allihop! Var känner du att din
ett stort tack till alla er som genom servering och sådant fixande även detta år tagit
emot och mött människor som kommit
hit till minnesstunder, kurser, konserter,
kyrkkaffen m.m. och gör detta möjligt.
Lite extra glädje vill jag uttrycka för att så
många var med på festkvällen i november
där ideella serveringsgrupper själva fick
bli serverade och vara med i samtal om
74
Likaväl behövs
vi allihop!
Var känner du
att din kallelse
ligger nu?
Var finns dina
gåvor som Herren
kan få bruka?
förut – om du vill göra ett uppdrag i vår
församling så kommer den här och nu:
Vill du?
Eller som pastorn uttryckte det i sin
predikan (med hänvisning till vingårdsägaren som sökte folk till arbete på
vingården) ”Varför står ni här och hänger?
Det finns så mycket som behöver göras”
Vill jag? – Ja, jag vill!
Min bön: Tack! och Herre, tag oss detta
nya verksamhetsår i bruk utifrån våra
förutsättningar! 
kallelse ligger nu? Var finns dina gåvor
som Herren kan få bruka? Livet ser olika
ut. Om man inte klarar/orkar/vill ett
”stort” uppdrag kan man göra stort även i
något som verkar litet och oansenligt och
just för att vi delar och hjälps åt. Sedan
är det vår gemensamma sak att alla
verkligen känner att man hittar en plats!
Om du som läser detta känner att något
praktisk, – stort eller smått runt servering
eller med Solviken skulle passa dig får du
gärna ta kontakt. Har du inte fått frågan
75
Magnus Karlsson
Paulina Juhlin
FASTIGHETSUTSKOTTET
INREDNINGSGRUPPEN
Betlehemskyrkans fastighetsutskott
bildades för att formalisera underhållet
av de av BK:s fastigheter som inte sköts
av Propius, dvs Rosa Huset, Mariakyrkan
och Solviken. Utskottet består av Lennart
Bergtröm, Jonas Alriksson, Helena
Ericson och Magnus Karlsson. Tidigare
var även Lars-Erik Beckung och Magnus
Sundemo medlemmar i utskottet.
Initialt bestod arbetet i utskottet av att
samla in reparationsbehov och investeringsbehov för de olika fastigheterna och
därefter värdera och prioritera vad som
skulle göras. Bestämma vad som måste
göras av professionella hantverkare och
vad som kan göras av frivilligkrafter.
Under året som gått har vi strävat efter att
flytta beslut och prioriteringar till verksamheten i respektive fastighet. Glädjande
kan vi konstatera att det har bildats lokala
fastighetsgrupper i Rosa Huset och i Mariakyrkan, som numera prioriterar hur underhållsbudgeten ska användas och som även
organiserar frivilliggrupper som sköter vissa
delar av det nödvändiga lokala underhållet.
Under 2015 kommer förhoppningsvis församlingen besluta om Solvikens
framtid vilket kommer påverka utskottets
arbete väsentligt. 
Inredningsgruppen har som mål att försköna våra gemensamma miljöer i kyrkan.
Vi har under året sett till att Mariasalen
har varit fin till våra högtider samt även
under de andra söndagarna. Vi använder oss av blommor och material som är
hållbara och lättskötta. Under året görs
4-5 byten av dekorationer. I höstas köptes
en ny uppsättning dukar in. Vi har även haft som uppgift att titta på
nya möbler till Mariasalen då nuvarande
möbler är mycket slitna. Ärendet ligger
just nu hos styrelsen då detta innebär en
större investering. Under hösten inköptes möbler till
kyrktorget utanför Johannessalen. Dessa
används flitigt under veckorna då många
föräldrar väntar på sina barn när de är på
olika aktiviteter. 
76
Mattias Vad Jensen
Susanne Rikner
LJUDET I
KYRKSALEN
GÅRDEN
SOLVIKEN
Under 2014 har vi konkretiserat behoven
av nyinförskaffning och kompletterande
inköp till vår ljudanläggning i kyrksalen.
Mycket av utrustningen är uttjänt och
annan utrustning behöver kompletteras.
Under hösten har vi gjort kompletterande inköp av mikrofoner, sladdar, stativ
och mycket annan kringutrustning men
framför allt inköp av ett nytt mixerbord,
då det gamla gjort sitt.
Under våren 2015 installeras mixerbordet i kyrksalen och har en inkörsperiod
under delar av våren. Så snart detta är på
plats och fungerar bra så kommer vi behöva se över även samtliga högtalare.
Detta är ett viktigt men tidskrävande
arbete men vi hoppas och tror att det kan
bli riktigt bra om det får ta sin tid. 
När det gäller Solviken får jag här dela
glädjen i de lyft som gården fått. Huset är
nu färdigmålat vitt och både köket och en
del av sovrummen har fått en välbehövlig
ansiktslyftning. Kapellet har fått värme.
Två fixardagar under våren med bland
annat städning kom till stånd. Övrigt fick
hantverkare hjälpa oss med. Ja tänk att
t.o.m. städning kan vara roligt när man
gör det tillsammans!
Annars befolkas gården av gäster
som t.ex. konfirmander, kvinnogrupper,
sjungande barn och samtalande ungdomsgrupper, tältande scouter och flyktingar
som behöver lite glädje och vila från allt.
Andra gäster har firat födelsedagar och
enskilda familjer har hyrt in sig när gården
står ledig.
Skogen står djup, sjön ligger blank och
bäcken porlar. Arbete och vila, smått och
stort att fixa med, kanske dela gemenskap
runt en brasa eller i en kanot på sjön i
tacksamhet över skapelsen. Välkommen
dit du också! Använd vår gård! Berätta att
den finns till bekanta och på jobbet. 
77
Susanne Rikner
Höstmarknad
som skall göras och hur, men i slutänden
handlar det kanske om att hitta detta års
form för hur vi som nu verkar i vår kyrka
kan samla alla goda krafter för att forma
en dag i arbete och gemensam glädje
över det stora och fantastiska arbete vi
tillsammans är med och formar. Och med
en unik möjlighet att få bjuda in andra till
detta att hjälpa oss att få ett ännu större
resultat.
Trots allt kan vi sammafatta med att
uttrycka stor tacksamhet över det vi fick
vara med och göra tillsammans. Loppmarknad, blomsterbord, lotterier och
försäljningar av alla de slag. Kaffe som
kokas och disk som plockas, smörgåsar
som bereds och fat som bärs hit och dit.
Vid några bord samlades in riktade pengar till Kongo och till arbetet i Rumänien,
och Vasahemmets del i vårt arbete fick
också sin plats. Sång och musik i form av
barnens medverkarn.
Nu får vi enskilt och tillsammans i våra
verksamheter börja forma höstmarknaden
för 2015. Vad blir ditt bidrag nästa gång?
Är du bagaren, vill du göra smörgåsar eller
sälja korv, eller vilka finurliga vinster ska
vi lotta ut detta år? Middag för två? En
fönstertvätt eller en ridtur eller kanot­
övernattning för en familj? Välkommen
att fundera och arbeta för nästa marknad.
För jag hoppas – trots allt – att blir en
höstmarknad även 2015! 
De flesta av oss har nog någon gång tänkt
och känt: Hur skall detta gå till? Är det
verkligen möjligt? Eller – det kommer aldrig att gå! I den tidvis intensiva
processen som även i år ledde fram till en
festdag och marknad i november, fanns
nog både dessa tankar och känslor, lite till
mans.
En hel del av det vi gör i vår stora
verksamhet behöver likaväl en klok
organisation som många villiga armar
och ben. Om nu organisationen från
början var obefintlig så kom det i alla
fall kloka människor med villiga hjärtan
från både höger och vänster. Bära bord,
skruva hyllor. Slå kloka huvuden ihop,
hitta lösningar, väva mattor, sticka sockor,
baka, baka liten kaka och skänka vinster
eller hitta andra som skänker gåvor, målar
tavlor. Tårtor som tillverkas och äts. Lotter som säljs och köps, korvar som kokas
och äts, pengar som räknas. Allt bidrar till
glädjen och resultatet. Vi som till slut blev
en styrgrupp för årets höstmarknad fick
nog ibland slita vårt hår för att få saker
och ting att gå ihop – men det gjorde det
till slut. Och det blev ännu en marknad med
gott resultat – ca 120 000 kr till församlingens verksamhet! Ännu en gång fick vi brista
ut i ett Tack och lov! till vår Herre som var
med och ledde oss igenom det hela.
I våra försök att utvärdera vad vi varit
med om kan vi ha många idéer om vad
78
Tobias Törnkvist
Informationsutskottet
Under året har två digitala skärmar
köpts in för montering ute vid huvudentrén vid Vasagatan. Arbetet med att hitta
en lättarbetad och stabil teknisk lösning
för innehållet, samt att försäkra sig om
att monteringen blir gjord på ett klokt
sätt har dragit ut lite på tiden, men under
våren kommer de gamla affischtavlorna
att bytas ut mot detta modernare och
effektfullare alternativ.
Ytterligare en nyhet för det gångna året
är det elektroniska nyhetsbrevet Hälsningar BK, som hade premiär i slutet av våren
2014. I nuläget finns drygt 300 adressater
(samtliga medlemmar församlingen har
e-postadress till), men i och med en ny
hemsida kommer det att vara möjligt
också för besökare på sidan att registrera
sitt intresse. 
Under 2014 har Informationsutskottet
(InfU) bestått av Karin Careborg, Tobias
Törnkvist, Maria Larsson, Cecilia Gullberg, Lars-Gunnar Sundin, samt Fredrik
Johansson.
Utskottets möten har haft två olika
inriktningar, dels redaktionsmöten för
församlingstidningen KyrkTorget, dels
möten av mer strategisk och övergripande
karaktär. De senare hade, främst under
hösten, ett extra fokus på frågan om ny
hemsida för församlingen – en process
som under våren 2015 har dragit igång på
allvar. Uppdelningen mellan redaktionella
och strategiska samtal kommer efter årsmötet bli än tydligare, då vi skapar en uttalad
redaktionsgrupp. På detta sätt hoppas vi
kunna rekrytera fler som kan bidra med
material att publicera.
NÄRRADION
JONAS ALRIKSON
Under året har vi som vanligt återutsänt söndagens gudstjänst. Detta sker på måndagkvällar klockan 20:00-21:15 på Närradion 1 (94,9 MHz). Våra sändningar går en oviss
framtid till mötes då Smyrna som hjälper oss med utsändningarna under året beslutat
banta sin närradioverksamhet betydligt. Tills vidare sänder vi dock som vanligt och arbetet med att börja lägga ut delar av gudstjänsterna på hemsidan pågår. 
79
8
STYRELSEN
Magnus Sundemo
insatser för församlingens verksamhet
inom sina respektive områden under året.
Styrelsen uttrycker sin tacksamhet för allt
detta arbete. Under året har vi tydliggjort
utskottens roll och dess mandat att på
styrelsen uppdrag driva ärenden inom sitt
ansvarsområde. Utskottens, rådens och
andra gruppers verksamhet redovisas på
annan plats i denna årsredovisning.
Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 20140101 till 20141231.
Sammansättning
Styrelsen har under året bestått av:
Magnus Sundemo, ordf
Emma Färdeman, 1:e vice ordf.
Lennart Bergström, kassör
Samuel Adamsson Eryd
Helena Eriksson
Fredrik Johansson
Hans Nilsson
Lennart Palmqvist
Clara Vennman
Göran Zettergren, församlings­
föreståndare, adjungerad.
Jonas Alriksson, adjungerad och
ordinarie ledamot i SMU-styrelsen.
Våra anställda
Våra anställda är en källa till glädje och
tacksamhet. Tack allesammans!
Under året har följande större förändring skett inom personalgruppen.
Vår församlingsmusiker Carin Åkesson
har tjänstledigt från augusti 2014 fram
till augusti 2015 och ersätts denna tid av
vikarien Ulrika Henkelman.
Styrelsens möten
Verksamhetsplanen
Styrelsen har haft regelbundna sammanträden varje månad, med undantag av
juli, sammanlagt 10 protokollförda möten
samt en styrelsehelg på Solviken hösten
2014.
Betlehemskyrkan är en del av Equmeniakyrkan och delar dess grundläggande
vision, att vara
En kyrka för hela livet där mötet med
Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och
världen. I vår verksamhetsplan har vi
under 2014 fokuserat fyra inriktningarna
följa – möta – tjäna – lära som bidrar till
Utskott & Råd
Styrelsens utskott och råd och övriga
arbetsgrupper har gjort stora och viktiga
81
Nimbus på Öckerö och slående var vilken
fin ålderspridning vi hade denna gång.
Många barnfamiljer hade valt att komma
med och vi gladdes över ett spännande
och innehållsrik program som verkade
passa alla smakriktningar.
att stärka Betlehemskyrkans identitet
som församling i Equmeniakyrkan. De
sammankopplar det personliga livet, livet
i församlingen och livet tillsammans i
världen och är ömsesidigt beroende av
varandra för att förverkliga visionen. Några konkreta aktiviteter är värda att nämna:
Lekmannamedverkan i gudstjänsterna
där gudstjänstledaren numera ofta är en
lekman.
Vår öppna förskola på torsdagar kl
9.30-12.00 där vi erbjuder en mötesplats
för föräldrar med sina barn där man kan
umgås, leka och fika tillsammans. Varje
torsdag erbjuds även en sång- och rytmikstund kl 10.15.
Samarbetet med Göteborgs Räddningsmission där firar vi mässa i Kapellet
varannan fredag kl 12:00 följt av sopplunch.
Huskyrkan, ett komplement till den
traditionella gudstjänsten i kyrkan där
man samlas i ett hem och firar en enkel
gudstjänst och även delar en enkel fika.
Samarbetet mellan våra församlingsenheter på Vasagatan, Mariakyrkan i Hammarkullen och Rosa Huset i Lövgärdet
fortsätter att utvecklas. Även i år genomförde vi en gemensam församlingsdag på
Att vara beredd
Vi är en stor församling med en rik bredd
både på utbud och program men inte minst
i form av alla medlemmar och de gåvor
som finns nedlagda i oss var och en. Vi befinner oss i olika skeden av livet och därför
har vi olika förutsättningar att kunna tjäna
vår stad, vår nästa, vår värld och vår församling. Det finns många förebilder i tjänandet
i bibeln. En spännande person från gamla
testamentet är Mose som förde Israels barn
ut ur Egypten. Hans liv blev långt, ca 120
år. Även om medellivslängden snabbt ökar
kommer det nog dröja ett tag innan vi är
där men överlever mänskligheten stora katastrofer är 120 år ingen omöjlighet. Enligt
forskning kommer var tionde flicka som
föddes 2013 bli äldre än 100 år.
Det som är spännande med Mose liv är
att han var 80 år när han fick kallelsen vid
den brinnande busken att bege sig på sitt
livs uppdrag. Han svarade ”Ja” på kallelsen
82
enskilda men också som församling. Att
lyssna och våga vika av när Gud kallar. Att
vara beredda! Och ingen är egentligen för
gammal eller för ung. Gud behöver dina
och mina gåvor i tjänst i sitt rike oavsett
ålder. Det bevisade Mose! 
och det blev avgörande för historien. Han
fick vänta många år på sin kallelse men
när den kom var han beredd och villig att
gå. Vad kan vi lära av detta?
Kanske att inför 2015 vara än mer
lyhörda på vad Gud vill med oss som
Magnus Sundemo
Emma Färdeman
Lennart Bergström
Samuel Adamsson Eryd
Helena Eriksson
Fredrik Johansson
Hans Nilsson
Lennart Palmqvist
Clara Vennman
83
9
ROSA HUSET
MARIAKYRKAN
VASAHEMMET
PROPRIUS
Bengt Andreasson
Rosa Huset
i Lövgärdet
volontärer från Betlehemskyrkan och
några från Rosa Huset. Torsdag förmiddag kommer ett gäng nya svenskar för att
träna språk och lära sig skriva och läsa
svenska. Ett kompetent gäng tar emot och
gruppen växer sakta men säkert. En viktig
verksamhet, för de som vill och behöver
träna språk och för Rosa Huset som får
lära sig av människor från andra länder.
I och med höstterminens start har vi
upplåtit delar av huset till två dagmammor som har sin verksamhet i huset. Så
dagligen är det tio små barn förgyller
tillvaron i huset. Även om de finns i sin
del av huset är det mer liv och rörelse,
vilket många uppskattar. Dagmammorna
har funnits med i Rosa Huset sen de var
små, och flera av föräldrarna till barnen
har också långa relationer till Rosa Huset.
Så det känns på många sätt naturligt att
de finns här.
Det handlar om närvaro och relationer.
Så beskrev pastor Ola sitt Intryck av Rosa
Huset, när han vikarierade här under
våren. De människor han samtalade
med, och frågade om livet i Rosa Huset,
människor i olika åldrar, olika ursprung
och relationer till tro: beskrev Rosa Huset
ungefär så; det handlar om relationer
som finns kvar, länge. Det handlar om en
närvaro som sträcker sig genom tiden och
olika faser av livet. När barnen föds. Med
föräldrarbarngrupp och dophögtider. När
man är mitt i livets glädje och sorg. När
döden kommer, med begravningar och
sorgestunder. En av de äldsta namnen på
den kristna kyrkan är vägen. Och kanske
är det också en beskrivning av gemenskapen i Rosa Huset; att man vandrar en
del av vägen tillsammans. Nya kommer
till längs resan, några viker av och lämnar.
Den del av vandringen vi gör tillsammans
så delar vi villkoren och förutsättningarna
med varandra.
Under året har några nya verksamheter
startat upp i Rosa Huset, och det är mer
fullt av människor än på mycket länge,
kanske någonsin. I januari startade vi
språkcafé. En vision som funnits kunde
förverkligas tack vare ett härligt gäng
Häng med på en vanlig vecka i Rosa
Huset:
Måndagsgruppen för daglediga är en
skön start på veckan. Vi brukar vara ett
tjugotal som kommer för att träffas, fika,
sjunga, ha högläsning och be. För oss som
kommer ät det en viktig start på veckan.
85
På söndagarna, varannan vecka, är det
gudstjänst med nattvard, söndagsskola och
kyrkfika. Från nyfödda till pensionärer ses
vi för att sjunga, be och dela berättelserna
om att Gud älskar utan gräns och utan
förbehåll. Söndagsskolan jobbar med
bibelberättelserna och återberättar dem
för oss andra med hjälp av de dockor och
annan rekvisita de gjort. För många av
oss är det pulsen som gör att vi orkar. Att
vara burna av berättelserna om att man är
älskad är en bra grund att stå på.
Efter gudstjänsterna tränar Lövsångarna, vår fantastiska kör, som också sjunger
regelbundet i gudstjänsterna.
I Rosa Huset har också Intresseföreningen Linnea mycket av sin verksamhet.
Syftet med föreningen är att vara ett stöd
i integration för kvinnor i området, och
Rosa Huset har samarbetat med Linnea
sedan starten för sjutton år sedan. De har
sitt kontor i Rosa Huset och bidrar på ett
positivt sätt till mångfalden i Rosa Huset.
Rosa Huset är en kyrka och gudstjänst
firande församling. För att ta det kristna
budskapet och bibelns berättelser på allvar
vill vi vara en öppen gemenskap. Vill vara
en mötesplats för människor oberoende av
tro, härkomst, ålder eller erfarenhet. Det
En skön och tillåtande gemenskap där vi
får växa i närheten till varandra.
På tisdag förmiddag är det föräldrar-barngrupp. Vår öppna förskola som
funnits nästan sedan Rosa Huset byggdes
för drygt trettio år sedan. Nu är det ca 20
föräldrar och barn som kommer för att
leka, sjunga, pyssla och fika tillsammans.
Numera deltar även förskolebarnen som
finns i huset.
På onsdagskvällar och torsdagar är
det Café i Rosa Huset. Ett myller av
människor som pratar, fikar, äter lunch
och våfflor. De som bor eller jobbar i
området, men även en del som reser hit.
Det är viktiga samlingsplatser. För många
är det första kontakten med Rosa Huset
och verksamheten här. Några gånger varje
termin är det musikcafé i samband med
onsdagscaféet.
Svängdörren, vår musikskola som vi
driver tillsammans med Göteborgs Räddningsmission, har verksamhet nästan alla
veckans dagar. Måndag, tisdag och onsdag
kommer elever för enskild undervisning.
Fredagar, och ibland hela helger, är det
raparna som träffas för att skapa musik i
studion. Några band övar i källaren, bland
annat på söndageftermiddagarna.
86
Under året har Ola Bojestig, under våren, och Ann-Sofie Nilsson, under hösten,
vikarierat.
Vi har dessutom haft praktikanter från
arbetsförmedlingen.
Anders Wättring och Joakim Andreasson har varit anställda av Göteborgs
Räddningsmission för att jobba i Rosa
Huset med musikskola och studio.
Hanaa Yasin har varit anställd av
Intresseföreningen Linnea för att delvis
jobba i Rosa Huset. 
är viktigt för oss att vara en kreativ och
aktiv del i vårt samhälle. Att vara med och
bygga området starkare och mänskligare.
För att göra det vill vi samverka med alla
goda krafter. Därför har vi samverkan med
andra föreningar i området. Exempelvis
Intresseföreningen Linnea, Göteborgs
Räddningsmission, Studieförbundet Bilda
och de lokala Hyresgästföreningarna. Vi
har i många år varit en aktiv del i Lövgärdet Tillsammans. Det har sett lite olika ut
genom åren, men vi har alltid, och vill alltid ha, en god och förtroendefull relation
till Stadsdelsförvaltningens olika delar.
Tillsammans med andra kyrkor i Angered deltar vi i Angereds Kristna Närverk.
Närmast samverkan har vi med Betlehemskyrkan i Göteborg och Mariakyrkan i
Hammarkullen.
Verksamheten skulle inte vara möjlig
utan det stora antalet volontärer och oavlönade krafter som är med och bär Rosa
Huset. Men inte heller utan vår personal.
Under året har följande personer varit
anställda:
Eva Sundemo, diakon
Bengt Andréasson, pastor
Ingrid Svensson, husmor
Erik Mossberg, pastor – sjukskriven
87
Emanuel Furbacken
Mariakyrkan
i Hammarkullen
eller präst samma liturgiska klädsel,
rundkrageskjorta om det är gudstjänst
och röcklin och stola då det är nattvard
och samma klädsel gäller för besökande
predikanter. Det känns nu som att vi
på något sätt har klarat utmaningen att
bli en ”kyrka” där både folk från gamla
Tomaskyrkan, Hammarkullens kyrka
och nya Hammarkullebor skall känna sig både hemma och välkomna. Vi
försöker inte längre ha med något från
de båda traditionerna, vi är nu en kyrka.
Med duktiga frivilliga har vi också en
kontinuerlig barnens gudstjänst samtidigt som gudstjänsten. Och med pengar
från vårbasaren har vi kunnat inreda ett
fint barnrum till barnens gudstjänst och
andra samlingar.
Det är söndag morgon och klockan
vid Mariakyrkan ringer. Inne i kyrkan
förbereds det inför gudstjänst och barnens
gudstjänst och från köket kommer en
doft av nybryggt kaffe. Klockan blir 11,
gudstjänsten börjar och klockan ringer
oss nu till stillhet och så sjunger vi vår
samlingspsalm.
Kyrie eleison, Herre förbarma dig.
Kriste eleison, Kristus förbarma dig.
Du känner våra liv, vet vad vi behöver.
Hör oss när vi ropar. Hör våra böner.
Kyrie eleison. Herre förbarma dig.
Kriste eleison, Kristus förbarma dig.
Du känner vår sorg, känner vår lycka.
Hör oss när vi sjunger.
Hör våra suckar.
Kyrie eleison. Herre förbarma dig.
Kriste eleison, Kristus förbarma dig.
I april möttes vi till en fin och inspirerande gudstjänst gemensam för hela
Betlehemskyrkan i en välfylld Mariakyrka. Dessa gemensamma gudstjänster
är viktiga, då får vi känna att vi är en del
av en större gemenskap. I början av maj
var det traditionsenligt församlingsläger
på Solviken och som vanligt fyllde vi en
buss med olika åldrar och olika nationaliteter. För många är det enda veckan man
Vi är fortsatt en ganska stor skara som
samlas till gudstjänst i Mariakyrkan på
söndagsmorgnarna och vi har arbetat en
hel del med våra gudstjänstordningar
och nu har vi en ordning som vi följer
från söndag till söndag. Gudstjänsten är
församlingens och för att vi ska kunna
vila i den har vi som tjänar som pastor
88
ter och andra. Diakonin erbjuder också
enskilda samtal och stöd och under året
har vi också regelbundet haft ett antal
praktikanter i vår verksamhet.
kommer ut på landet och kan känna sig
fri. Lägren på Solviken har betytt otroligt
mycket för dom som genom åren varit
med. I slutet av maj öppnade vi åter staketet ut mot fotbollsplanen och byggde
en tillfällig trappa in till karnevalscaféet,
som är vårt bidrag till Hammarkullekarnevalen. Inne i serveringslokalerna
jammar ett band och kaffegästerna
strömmar in...
MUSIK
Mariakören har fått ett antal nya medlemmar under året och de har glatt oss
med sin medverkan i gudstjänster och
andra sammanhang. I slutet av maj var
det vårkonsert. Och i december samlade
några ideella ihop ett gäng sångare och
musiker, de flesta från Mariakyrkan som
bjöd på en fin julkonsert vid ett tisdagscafé. Hammarkullens seniorkör som möts
dagtid har medverkat i olika samlingar i
nordost.
Som ”församling” i Mariakyrkan börjar vi
finna former för våra olika verksamheter
och något av ett lugn smyger sig på. Det
vi nu saknar mest är en ungdomsledare,
men vi hoppas kunna få hjälp att lösa den
frågan under nästa år.
DIAKONI
ANNAN VERKSAMHET
Genom olika öppna aktiviteter, tisdagscafé, öppen sopplunch på onsdagar,
Mat&Prat och Café Marta bjuder vi
till gemenskap i olika former. Här möts
gamla och nya hammarkullebor, papperslösa och nysvenskar, unga, medelålders
och äldre. Här kan man bara umgås, få ett
mål mat, få lära sig något nytt om andra
kulturer eller få hjälp med sina läxor eller
att läsa och förstå paper från myndighe-
Vi försöker ofta påminna varandra på
olika sätt att vi är en del av världen och att
världen finns hos oss här i Hammarkullen. Det gör vi genom att ofta be för våra
kristna syskon som har det svårt och alla
våra medmänniskor runt om i världen och
genom att hålla vårt farirtrade/rättviseskåp välsorterat och öppet.
På onsdagar är det Tillsammansträff
för daglediga. Och Angereds församling
89
foto: Maria Berg
Musiker: Helena Norberg till juni och
från aug Tommy Josefsson
Ungdomsledare: Ingen
Husmor: Sosik Margosian
Vaktmästare Edward Yallda
driver också förskolan Pärlan med 30
barn från ett tiotal nationaliteter i våra
lokaler. Ett par lördagar i månaden möts
en armenisk grupp i kyrkan och så har vi
också både bokcirkel och en hembygdscirkel om gamla Angereds historia. Under
året som gått har vi också inbjudit till
kvinnofrukostar och basar. När vädret
tillåter möts torsdagsfixarna mitt på
dagen och ordnar och snyggar till runt
kyrkan.
SAMARBETSRÅD
Ordf. Gustaf Frisell/Marianne Höök
Kerstin Tengelin
Carolina Gustavsson
Sosik Margosian
Jonas Fransén
Peter Andersson
Hans Nilsson
Från moderkyrkorna
Göran Zettergren (från BK)
Annika Vindare (från Angereds förs)
ANSTÄLLDA
Pastor: Emanuel Furbacken
Präst: Else Blomgren
Diakon: Lotta Fransson
Diakoniassistent: Ulla Abramsson
90
Fredrik Alm
Vasahemmet
Vi bemöter våra boende, de närstående
och varandra med värme och respekt.
Vi strävar efter att ge de boende ett värdigt liv och bästa möjliga välbefinnande.
Vi vill försöka att alltid sätta guldkant
på de boendes tillvaro och göra det lilla
extra vi kan av varje situation.
Vi har ett genuint intresse för varje enskild boende och är lyhörda när det gäller
synpunkter och önskemål
Vi skapar tillsammans en hemtrevlig
och trygg miljö som rymmer såväl vardag
som fest.
Vi vill att det för den som så önskar
ska finnas utrymme för samtal och frågor
kring existens, tro, liv och död.
Vi vill ha ett arbetsklimat som kännetecknas av delaktighet, omtanke om
varandra och samarbete över gränserna.
Vi har höga ambitioner och strävar
efter god kvalitet i allt vi gör.
Tjugohundra fjorton var året då Vasahemmet började arbeta enligt ett nytt avtal,
fördjupade samarbetet med Betaniastiftelsen och blev medlem i riskorganisationen
Famna. Om detta och mer därtill handlar
årets verksamhetsberättelse.
STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har bestått av följande personer:
Karin Olsson (ordförande), Birgitta Enger, Inga Kvernes, Gunnar Olson (kassaförvaltare), Fride Quist (sekreterare), Anders
Walan, Roland Björkman, Karin Olausson
och Agneta Wramdemark. Under året har
styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden. Verksamhetschefen har deltagit i
styrelsearbetet.
Styrelsen har inom sig utsett arbetsgrupper med speciellt ansvar för krishantering, inredning, uppvaktningar och
frivilligtjänst.
VÄRDEGRUND
AVTAL
Vasahemmet vilar på en värdegrund. Den
är formulerad i tio punkter:
Vi erbjuder ett boende som präglas av
kristna värderingar.
Vi tror på varje människas lika, unika
och okränkbara värde.
Från 2014 har Vasahemmet ett ramavtal
med Göteborgs Stad. Ramavtalet omfattar de boende som flyttat in fr.o.m. 1 januari och gäller som längst tre år, därefter krävs det ny upphandling för fortsatta
avtal. Ett övergångsavtal med Stadsdelen
91
på flera plan, inte minst i att vi börjat
skapa oss ett kontaktnät med flera av
Sveriges mest kompetenta föreläsare och
praktiker inom framförallt vård i livets
slutskede och inom demensområdet. Vi
ser mycket fram emot att fortsätta detta
samarbete och under nästkommande år
kommer flera av utbildningarna att äga
rum i Betlehems­kyrkans lokaler.
Centrum gäller för de boende som bott
hos oss sedan tidigare. De nya avtalen ger
Vasahemmet bra förutsättningar för att
kunna fortsätta bedriva en god vård- och
omsorg, men ställer också fler krav på oss
som utförare.
BOENDEENKÄT
Under senare delen av 2014 kom resultatet på en riksomfattande boendeenkät
som Socialstyrelsen genomförde under
våren. Vasahemmet fick ett mycket fint
resultat i denna undersökning. Vi gläds
mycket åt detta och alla goda insatser
från personalen som ligger bakom ett
sådant resultat.
Samtidigt vet vi att det väntar oss
många utmaningar och att det finns flera
områden där vi behöver bli duktigare, så vi
fortsätter arbeta för att göra Vasahemmet
ännu bättre.
FAMNA
Vasahemmet har under året ansökt om
medlemskap i Famna och blivt välkomnade in i organisationen. Famna är en
riksorganisation för idéburen vård och
omsorg och har funnits i drygt tio år.
Hämtat från Famnas hemsida: "Famna
vill i samverkan med regering och riksdag,
departement, myndigheter, landsting och
kommuner skapa bättre villkor för den
vård och sociala omsorg som bedrivs av
idéburna organisationer som återinvesterar vinsten".
En lokal samverkan som kallas Famna
Väst ger fina möjligheter till möten mellan
olika utförare och kommer också att
fungera som en påverkansgrupp gentemot
politiken i vår stad. Följande organisationer är medlemmar i Famna utöver
Vasahemmet: Räddningsmissionen, Stadsmissionen, Bräcke Diakoni, Skyddsvärnet,
Stiftelsen Gyllenkroken.
BETANIASTIFTELSEN
Vasahemmet samarbetar sedan några
år tillbaka med Betaniastiftelsen.
Det är en stiftelse som har mångårig
historia kopplad till Metodistkyrkan
och idag har man därför kopplingar
till Equmeniakyrkan. Betaniastiftelsen
bedriver en non-profit-verksamhet
inom vård och omsorg med särskilt
fokus på utbildningar. Vi har tidigare
certifierats via Betaniastiftelsen när det
gäller den nationella värdegrunden för
äldreomsorgen och i stor utsträckning
deltagit i deras utbildningar.
Under året som gått har samarbetet
fördjupats genom att Vasahemmet har
stått för värdskapet då Betaniastiftelsens utbildningar förlagts till Göteborg
och slottet Överås. Utbildningarna
är mycket populära och deltagarna är
tillresta från stora delar av södra Sverige.
Sammarbetet har gett oss fina förmåner
BOENDERÅD
Boenderåd har vi haft vid två tillfällen per
våning under året. Det är mycket viktiga
stunder då verksamhetschefen träffar de
boende på respektive våningsplan. Vi
dricker kaffe tillsammans och under tiden
diskuteras det som är aktuellt utifrån de
boendes perspektiv. Vid detta tillfälle finns
alltid en representant från köket närvarande, eftersom maten är ett viktigt inslag i
de boendes vardag.
92
NÄRSTÅENDETRÄFFAR
VOLONTÄRERNA
Vasahemmet ordnade under året ett
flertal fester, de flesta är vid det här laget
tradition för oss. En av 2014 års nyheter
var en nationaldagsfest, då vi fick besök av
ungdomsorkestern Göta Lejon.
Vid två tillfällen har boende och personal åkt på bussutflykt. I slutet av maj var
vi en solig dag på Liseberg. I september
införde vi ett nytt arbetssätt när det gäller
utflykter, då vi ordnade två olika resor den
ena lite längre och den andra lite kortare,
av den anledningen att våra boende orkar
olika mycket och vi vill följa med i den
förändringen. Resorna gick vid dessa tillfällen till Marstrands Havshotel samt till
Restaurang Jungman Jansson i Önnered.
AKTIVITETER
Den hiss som under ett trettiotal år
transporterat boende ner till gården har
under året åkt sin sista färd på dryga 2
meter. Då utomhushissar av förklarliga
skäl påverkas hårt av det vi ibland kallar
"Göteborgsväder"så föll valet på att ersätta
hiss med ramp. En stor träramp har därför
byggts och för att den skulle leva upp till
krav och riktlinjer fick den bli lång… Den
är stor och kanske inte särskilt vacker men
fungerar mycket bra och har ökat tillgängligheten för våra äldre!
Gården skänker oss mycket nöje och
njutning i synnerhet under de varmare
månaderna och jag är beredd att säga att
den är ovärderlig för oss.
Närståendeträffar har anordnats under
året. Det är ett viktigt tillfälle där vi vill ha
det högt i tak. De närstående ska kunna
ställa frågor och framföra åsikter och vi
har möjlighet att tillsammans tala om
förbättringsområden och glädjeämnen.
Vasahemmets Vänner (VV) är en ovärderlig
grupp människor som utför frivilliga insatser
på Vasahemmet. Denna grupp volontärer
organiserar sig utifrån Betlehemskyrkan och
visar i aktiv handling på hur Vasahemmet är
en del av församlingens diakonala uppdrag.
Medlemmar ur VV är behjälpliga i många
situationer. Vid aktiviteter, förflyttningar
i huset eller när vi genomför utflykter och
fester, som följeslagare vid promenader eller
som sällskap och samtalspartners i de boendes vardag. Detta skapar en extra guldkant
för de boende och innebär också att arbetet
i många lägen blir smidigare för personalen.
Vi känner en stor samhörighet med denna
grupp och mycket stor tacksamhet.
GÅRDEN
Aktiviteter är något som vi arbetar mycket
aktivt med och som vi hela tiden försöker
att utveckla och anpassa efter våra boendes
önskemål. Filmvisning, klassisk musik,
högläsning, blombinderi och gymnastik är
några exempel på återkommande inslag. Vi
har en aktivitetssamordnare som är särskilt
anställd för att planera och arbeta med
aktiviteter och underhållning. Kreativiteten
är stor. Vid ett av de tillfällen vi kunnat
erbjuda det gångna året talade Tomas
Sjödin och hans insats varvades av vacker
operasång av Anna Sollerman. Kreativt,
annorlunda och mycket uppskattat.
Lördagarna erbjuder andakt klockan
14 och då deltar någon av församlingens
medlemmar, pastorer eller diakon.
FRAMTIDSFRÅGOR
Vasahemmets framtid i ett längre perspektiv kan innebära att verksamheten behöver
anpassas efter aktuella krav framförallt när
det gäller våra utrymmen. Arbete pågår i
en särskild projektgrupp som har utsetts
av församlingsstyrelsen.
Beläggningen under 2014 har varit god, men vi har även registrerat flera
93
EXEMPEL PÅ PERSONALUTBILDNINGAR
MED MERA UNDER 2014
orosmoln när det gäller möjligheten
för äldre att komma till Vasahemmet.
Flera av stadens stadsdelar meddelar de
äldre medborgare som vill komma till
Vasahemmet att de inte placerar boende
på Vasahemmet. Även vår egen stadsdel
Centrum har under 2014 arbetat efter
ett beslut att inte placera några boende
i privat regi (dock med undantag för
starka skäl) Som vi tolkar detta beteende
handlar det om att man har lediga platser
i stadsdelarnas egna kommunala regi
och därför låter detta gå före den äldres
önskemål. Göteborgs Stad har inte valt
att, som många andra kommuner, införa
valfrihet för de äldre som söker bistånd
för äldreomsorg av olika slag. Med den
särskilda profil vi står för är det extra anmärkningsvärt att man inte alltid lyssnar
till de äldres önskemål.
Välkommen att besöka Vasahemmets
hemsida med adress www.vasahemmet.se
* Inkontinensutbildning – Josefine
Grandin, SCA.
* Hygienrond – Hygiensjuksköterska
Lotta Osbeck, MAS Vivi-Anne Ogeman
* Läkemedelshantering inför delegering
– Göteborgs stad Centrum.
* Munhälsobedömning för ssk och usk
– via Göteborgs Stad
* Palliativ vård vid livets slut – Betaniastiftelsen.
* Palliativ vård vid demenssjukdom –
Betaniastiftelsen.
* Demensutbildning för samtliga anställda på demensenhet – Gun Aremyr
* Föreläsning för personalen av Gillis
Edman
Utbildning är en viktigt och nödvändigt
inslag om vi ska kunna bedriva en god och
säker omvårdnad. 
DE BOENDE
Förändringar under 2014:
Antal boende 2014-01-01: 51
Inflyttade: 14
Utflyttade: 0
Avlidna:16
Antal boende 2014-12-31: 49
Uppgifter angående våra boende, gällande
2014-12-31:
Antal kvinnor:
38
Antal män:
11
Äldst är 103 år.
Yngst är 74 år.
Medelålder: 91 år
PERSONAL
58 månadsanställda, varav 49 tillsvidareanställda och 6 st tjänstlediga. Ca 25
timanställda.
94
Hans Linderstad
Proprius
ALLMÄNT OM
BOLAGETS EKONOMISKA RESULTAT
till gården ersätter den uttjänta hissen.
Bullret från ventilation och kylanläggningarna har analyserats och vi har
skickat en rapport till myndigheterna. En
ombyggnad i kontorshotellet har gjorts
för att passa den nya hyresgästen. En ny
tvättmaskin har installerats i tvättstugan.
Elbehovet tillgodoses genom att vi köpt
vindkraftel.
Året har i stället inneburit omfattande förberedelser inför framtiden. Vi har
analyserat hur hissarna ska moderniseras
och ett kontrakt för en ombyggnad med
nya hissar har tecknats. Ny belysning i
trapphusen kommer att installeras. Fasaden mot Vasagatan har inspekterats och
vi konstaterade då att en större reparation
kommer att behöva göras på grund av att
fogarna har ålderskrämpor.
Vasahemmet står inför en långsiktig utmaning eftersom den standard som finns
på lägenheterna på sikt inte kommer att
svara mot framtidens behov. Vi har redan
i år sett på vilka olika alternativ som finns
om Vasahemmet skulle flytta.
Lokalhyresgästerna har varit i stort sätt
oförändrade under året. Av de 17 lägenheterna har två bytt hyresgäst.
En rad åtgärder för att öka hyresintäkterna har gjorts. Garageupprustningen har
inneburit att vi nu hyr ut på en väsentligt
högre hyresnivå. Vi har fastställt nya
principer för vilka hyresnivåer vi ska ha
på kontorsytorna och detta har inneburit
höjda hyror när nya avtal tecknas.
Alla utrymmen i våra fastigheter är
uthyrda. Under året har det varit låg
bankränta för de externa lånen.
Sammantaget innebär detta att Proprius under 2014 har gett ett positivt resultat
på ca 1 miljon kronor före skatt och efter
de nya redovisningsreglerna. De nya reglerna innebär bl.a. en ökad avskrivning av
fastigheten men också en ökad möjlighet
till utjämning mellan åren. Av försiktighetsskäl har vi också bokat upp en eventuell skattekostnad som kan bli resultatet av
de förändrade avdragsreglerna för räntan.
Slutresultatet blir då -31 000 kronor.
FASTIGHETEN PÅ VASAGATAN
Under 2014 har relativt lite underhållsåtgärder skett. Bland reparationerna kan
nämnas att en rad fönster på plan 5 bytts
ut. En ny ramp mellan Vasahemmet ned
95
FASTIGHETEN PÅ LÅDÄMNESGATAN
församlingen 5,8 miljoner kronor. De stora upprustningsåtgärderna och oklarheten
om skattereglerna innebär att Proprius i
år inte därutöver kan ge aktieutdelning till
församlingen. 
Kjellberg & Möller AB har förvaltat bostadsfastigheten på Lådämnesgatan 34‑42
liksom tidigare.
Omflyttningsfrekvensen 2013 har
varit låg, 2 lägenheter har bytt hyresgäst
under året.
Vi har konstaterat att det finns ett
behov av en omfattande upprustning och
modernisering av fastigheten. Då fastigheten är gammal behöver rörstammar, kök
och badrum bytas ut. En projektering för
en ombyggnad har påbörjats. Nya hyresavtal är därför s.k. rivningskontrakt.
FÖRÄNDRINGAR I
BOLAGETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Skattelagstiftningen har ändrats så att lån
inom en koncern (BK och Proprius bildar
en koncern) inte ska vara avdragsgill. Eftersom det kan finnas vissa undantag från
denna regel har Proprius yrkat på detta
till skattemyndigheten. Det kommer att
dröja flera år innan praxis har utbildats så
vi vet hur ändringarna kommer att tolkas
för vår del.
EKONOMISKT RESULTAT
Under året har Proprius i räntor tillfört
96
10
EKONOMISK
SAMMANSTÄLLNING
UTFALL BUDGET
UTFALL
823778796775
354344361350
BUDGET
2015201420142013
4 278
-1 023
-950
-920
-698
-176-135-190-172
-187-141-171-143
-1 386
-1 226
-1 280
-1 013
4 300
KOSTNADER
Direkta kostnader
Lämnade bidrag och gåvor
Försäljningar, servering mm
Verksamhetskostnader
Summa direkta kostnader
4 345
4 227
51
4 306
4 300
0
SUMMA INTÄKTER II
4 301
44
4 306
0
SUMMA INTÄKTER I
Gåvor och testamenten
Verksamhetsbidrag från Equmeniakyrkan
669605679560
Verksamhetsbidrag övriga
718805715810
Försäljningar, servering mm
501376443431
Deltagar- och entréavgifter
103219104206
Hyresintäkter
1 122
1 105
1 182
1 065
Övrigt
16692030
INTÄKTER
Offer
Kyrkoavgift
inkl delar av Mariakyrkans ekonomi
Resultaträkning
mindre till Rosa Huset,
mer till internationellt
flera mindre gåvor
mindre uthyrn av Solviken
bl a från musiken
lägre extern servering
bidrag krog här, ist för från Eqky
kommentar budget/utfall 2014
Församlingen
Summor i Tkr
-10 679
-10 650
ÅRETS RESULTAT
-10 395
-212389 -17396
396
11201121
-6 633
-6 334
-6 350
-6 117
-100-155 -92-192
6 510
6 858
6 414
6 684
-10 939
RESULTAT FÖRE SKATT
-212
389
-17
Skatt
Ned/uppskrivning av aktier i
koncernbolag pga aktieägartillskott
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR MM
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader
Avsättningar mm
Framtidssatsning
SUMMA KOSTNADER
-5 893
-2 533
-284-440-275-270
-131
-142
-148
-131
-149-127-139-120
-70
-84
-75
-107
-184-146-168-164
-125 -95-115-103
-119-84-28-61
-9 553
-9 453
-9 371
-9 382
-5 944
-2 479
Förbrukningsmaterial
Annonsering och övrig information
Kontorsmaterial och trycksaker
Telefon och porto
Främmande tjänster mm
Extern medverkan
Övriga kostnader
Summa omkostndaer
-5 881
-2 454
-6 032
-2 459
Omkostnader
Personalkostnader
Lokaler och fastigheter
klockstapel Mariakyrkan har vi
fått bidrag för istället
arbete med telefonerna pågår
nytt ljud i kyrkan,
möbler kyrktorget
ffa mer student, mindre barnmusik, en del sjukskrivningar
Balansräkning
TILLGÅNGAR
Församlingen
Summor i Tkr
IN2014 UT
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
2 952
-77
2 875
Inventarier
232447
Summa materiella anläggningstillgångar
2 975
-53
2 922
Finansiella anläggningstillgångar
Aktiekapital Proprius
300
0
Reverslån Proprius
79 110
0
Värdedepåer
14 462
58
Summa finansiella anläggningstillgångar
93 872
58
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
96 847
6
300
79 110
14 520
93 930
96 853
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar
Kundfordringar
358
-128
230
Kortfr fordringar Proprius
2 305
0
2 305
Kortfr fordringar Vasahemmet
1
-1
0
Kortfr fordringar Rosa Huset
0
0
Övriga kortfrirstiga fordringar
1
1
Upplupna intäkter o förutbetalda kostnader
271
-51
220
Summa Fordringar
2 935
-180
2 756
Kassa och Bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
100
1 205
444
1 649
4 140
265
4 405
100 987
271
101 258
SKULDER
IN2014 UT
EGET KAPITAL
Eget Kapital
Balanserad vinst/förslut
Årets vinst/förlust
90 103
1 712
396
0
396
-8
90 103
2 109
389
SUMMA EGET KAPITAL
92 212
389
92 600
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Aktieägartillskott BFAB
658
Lån Mariakyrkan
2 139
0
-46
658
2 093
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER
-46
2 751
2 797
KORFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
443
21
464
Placering Vasahemmet
860
0
860
Gåvokonto – Vasahemmet
1 252
1 252
Gåvokonto – Särskilda projekt, inkl Solviken 2 222
-20
2 202
Barnbespisning Brazzaville
115
-50
65
SUPA Indien
263965
Jubileumsinsamlingen
36
-18
18
Övriga kortfristiga skulder
218
78
296
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter
808
-123
685
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
SUMMA SKULDER
101
5 980
-74
5 906
100 987
271
101 258
Insamlade medel
Församlingen
Summor i kr
exkl Mariakyrkan
2014
ÄNDAMÅL/ORGANISATION
insamlat
insamlat
insamlat
beloppbeloppbelopp
Offer
Kyrkoavgift
Barnbespisning, Brazzaville, Kongo
Supa-projektet & microfinans, Indien
SIRA-skolan, Palestina
Internationellt BK
Mission i Sverige
varav fr Missionsgåvan
Mission i andra länder *
varav fr Missionsgåvan Pastors- och diakonutbildningen
varav fr Missionsgåvan SMU/equmenia
varav fr Missionsgåvan Räddningsmissionen
Diakonia
690 365
322 500
57 620
113 088
3 161
200
37 289
23 159
99 956
51 393
25 350
10 490
37 237
30 598
68 637
16 535
688 083
328 728
52 989
112 475
6 630
6 530
42 407
24 426
103 898
67 657
28 128
12 365
32 303
15 523
3 270
142
1 471 937
115 640
1 405 583
119 971
1 420 094
148 940
Jubileumsinsamling (ej bok)
Barnrum
Orgel
26 914
Övriga insamlingar **
7 140
42 838
Rumänien
11 591
Skolbuss Indien
4 050
1 950
31 500
31 100
50 240
Summa:
varav fr Missionsgåvan TOTALT: 1 490 668
2013
1 479 385
2012
672 609
295 332
134 013
69 327
4 747
44 220
36 048
128 503
71 548
25 416
16 766
31 389
24 578
14 539
11 000
1 545 884
Missionsgåvan är medel som församlingens medlemmar skänker direkt till Equmeniakyrkan via autogiro.
Beloppen ovan ingår alltså i Insamlat belopp för respektive ändamål.
* Inkl hela kollekten till Equmeniakyrkans int insamling. ** Brand i Indien & Gideoniterna (2012), Torka
i Indien, Gideoniterna, Rumänien & Läkare utan gränser (2013), Unicef/vattenprojekt Nigeria (2014).
102
Lämnade bidrag & gåvor
Församlingen
Summor i kr
201420132012
ÄNDAMÅL/ORGANISATION
Distriktet
81 730
58 160
Konferensgåva Equmeniakyrkan/Equmenia *
40 000
30 000
Räddningsmissionen
4 950
4 400
Equmenia Betlehemskyrkan
95 000
95 000
Rosa Huset i Lövgärdet 454 095
445 113
Div bidrag och gåvor
39 100
25 589
Kuvarp
20 000
20 000
Mission i andra länder
15 000
HCC katastrofer
12 864
10 000
Sjukhuskyrkan, inkl 10 stolar
40 080
Rumänien
37 000
SIRA-skolan6839
Barnbespisning, Brazzaville
46 880
Supa-projektet
54 749
Java
5 000
Flatåskyrkan
5 000
Musikkåren
Kommuniteten Oikos, Hammarkullen
57 440
40 000
4 950
95 000
478 869
48 150
TOTALT
793 409
948 287
698 262
14 000
30 000
5 000
* 2013 ägde Equmenias riksstämma rum i Betlehemskyrkan, varför den sedvanliga gåvan på 10 000 kr ersattes av
kollekt vid gudstjänst, samt en rad kringkostnader i samband med arrangemanget.
Stiftelsen Maman Linnéa
Under 2009 bildade Betlehemskyrkans Missionsförsamling en ny stiftelse med anledning av donerade pengar. Den fick namnet Skolprojekt Maman Linnéa för stipendier åt studie­begåvade ungdomar i
Kongo Brazzaville.
Utdelning från denna stiftelse skedde 2011 för första gången och uppgick till 36 000 kr.
2014 delades 63 000 kr ut fördelat på 10 stipendiater. Behållningen är i dagsläget ca 1,9 miljoner
kronor (jämfört med 1,8 miljoner 2013).
Årets förvaltningsresultat uppgår till 48 000 kr (jämfört med 47 000 kr 2013) och tillsammans med
kvarvarande disponibla medel finns nu totalt 74 000 kr att använda till ändamålet.
103
Resultaträkning
INTÄKTER
Gåvor och stöd
Lokalbidrag
Bidrag (statligt och kommunalt)
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Grupperna
intäkter
utgifter
Lokalhyra Vasagården
IT och tidskrifter
Bankkostnader
Övriga kostnader
Equmenia Betlehemskyrkan
Summor i Tkr
20142013
95,0
21,1
2,4
118,5
114,7
22,3
3,1
140,1
-8,9
-18,0
-95,0
-0,4
-2,3
-0,0
-95,0
-0,8
-2,3
-0,0
29,6
-38,5
SUMMA KOSTNADER
-106,6
Ränteintäkter
0,0
RESULTAT
-116,1
0,0
11,924,0
104
Balansräkning
Equmenia Betlehemskyrkan
Summor i Tkr
IN
2014
UT
TILLGÅNGAR
Kassa
Plusgiro
Bank (SEB)
1,4
-1,4
0,0
56,1
-1,1
55,0
41,014,455,4
SUMMA TILLGÅNGAR
98,5
11,9
110,4
0,0
98,5
0,0
11,9
0,0
110,4
98,5
11,9
110,4
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Div kortfristiga skulder
Eget kapital
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
105
Resultaträkning
INTÄKTER
Insamlingar och gåvor
Kyrkoavgift
Verksamhetsintäkter
Verksamhetsbidrag från BK
Verksamhetsbidrag från Equmeniakyrkan
Verksamhetsbidrag från SDN
Övriga bidrag
SUMMA INTÄKTER
Rosa Huset
Summor i Tkr
20142013
137
59
55
454
140
105
216
1 165
KOSTNADER
Verksamhetskostnader
Lokalkostnader
Förbrukningsmaterial
Telefon och porto
Övr. omkostnader
Personalkostnader
-62
-150
-80
-23
-78
-764
SUMMA KOSTNADER
129
57
57
446
120
111
183
1 102
-43
-150
-10
-13
-18
-857
-1 156
-1 091
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
9
11
Avskrivningar
Finansiella intäkter
0
0
RESULTAT
911
106
0
0
Balansräkning
Rosa Huset
Summor i Tkr
TILLGÅNGAR
Inventarier
Div kortfristiga fordringar
Kassa och bank
IN
000
43
-22
21
166
55
221
SUMMA TILLGÅNGAR
209
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Leverantörsskulder
Div kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
100
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
209
2014
33
UT
242
231134
11
-2
9
28991
73
-65
8
107
0
33
100
242
-1271
-3 145
-2 818
-19 485
-26 719
2 105
-88
2 017
KOSTNADER
Kost
Hyra
Övriga omkostnader inkl renovering
Personalkostnader
TOTALA KOSTNADER
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar enligt plan
RESULTAT FÖRE
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
-1 270
-95
-1 175
-1 293
-3 128
-2 004
-17 317
-23 742
20142013
INTÄKTER
Ersättning från kommun
25 855
19 643
Hyresintäkter
2 513
2 471
Övriga intäkter (varav arv 200 000 kr 2012)
457
454
TOTALA INTÄKTER
28 824
22 567
Resultaträkning
Vasahemmet
Summor i Tkr
-167
1 700
Skatt
ÅRETS RESULTAT
-1 103
-1 103
35
33
-1 171
Av avkastningen från kapitalet i stiftelsen skall 50% användas för att tillvaron för de boende på Vasahemmet skall ges ”guldkant”. Dessa
pengar används bland annat till blommor, utflykter och fester. Behållningen i stiftelsen var vid årsskiftet 3,5 miljoner (3,2 miljoner 2013).
Stiftelsen genererade 58 000 kr i utdelningsbara medel under 2014 (51 000 kr 2013) och totalt finns nu 58 000 kr att dela ut.
Stiftelsen Kristenssons minnesfond
1 867
Avskrivning över/under plan
15
Upplösning periodiseringsfond
Avsättning periodiseringsfond
-190
2 042
RESULTAT FÖRE SKATT
RESULTAT EFTER
FINANSIELLA INTÄKER OCH KOSTNADER
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Finansiella intäkter2599
Finansiella kostnader och liknande resultatposter
0
0
2014
UT
1 072
-5
1 067
2 106
3 178
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
3 946
3 951
7 124
6 057
Omsättningstillgångar
Varulager55 055
Kundfordringar
8
1 482
1 490
Fordran inom koncernen
255
-255
0
Övriga fordringar
221
839
1 060
Kassa och bank
1 568
1 884
3 452
Summa anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Installation91 -784
Inventarier121 2123
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav860 0860
IN
TILLGÅNGAR
Balansräkning
Vasahemmet
Summor i Tkr
354
1 700
2 054
3 178
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
3 946
2 072
7 124
4 444
Ansvarsförbindelser00
Ställda panter00
2 372
Summa kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder268151419
Skatteskuld 8159167
Övriga skulder256614870
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
1 839
1 149
2 988
Långfristiga skulder00
Summa obeskattade reserver452174626
Obeskattade reserver
Avskrivningar utöver plan
92
-16
76
Periodiseringsfond360190550
Summa eget kapital
Eget kapital
Balanserat resultat
1 204
253
1 457
Föregående års resultat
253
-1 356
-1 103
Årets resultat
-1 103
2 803
1 700
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Resultaträkning
Proprius
Summor i Tkr
2014
INTÄKTER
Hyror Bostäder
Hyror Lokaler
Hyror Butikslokaler
Hyror Garageplatser
Hyror Församlingen
Hyror Vasahemmet
Övriga intäkter
2013
4 340
6 025
3 199
1 711
1 393
3 054
69
4 274
4 925
3 147
1 331
1 424
3 056
130
SUMMA INTÄKTER
19 791
18 289
KOSTNADER
Fjärrvärme
Elektricitet
Vatten och avlopp
Sophämtning
Fastighetsskötsel
Underhåll
Fastighetsskatt
Omkostnader
Personalkostnader
-1 127
-320
-217
-241
-204
-4 501
-1 021
-888
-1 060
-1 277
-372
-205
-237
-195
-7 058
-1 020
-884
-1 035
SUMMA KOSTNADER
-9 580
-12 282
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT FÖRE SKATT OCH K3
Aktivering enligt K3
Ökade avskrivningar enligt K3
RESULTAT FÖRE SKATT, EFTER K3
Skatt på årets resultat
Övriga skatter
10 211
-1 202
-6 325
2 683
942
-2 654
971 -1 541
539
6 007
-466
-6 338
-798
4 252
-2 619
834
-31
-714
RESULTAT EFTER SKATT
112
-1 547
Balansräkning
Proprius
Summor i Tkr
TILLGÅNGAR
Byggnader och mark
Inventarier
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga kortfristiga tillgångar
Kassa och bank
IN
2014
109 226
-2 915
106 311
000
70
-66
4
929
-929
0
769
-641
129
298
3 103
3 401
SUMMA TILLGÅNGAR
111 292
-1 447
UT
109 844
EGET KAPITAL & SKULDER
Bundet kapital
360
0
360
Fritt eget kapital
1 295
-713
582
Årest resultat
-713
682
-31
Obeskattade reserver
171
0
171
Skatter
1 547
-539
1 008
Lån BK
79 110
0
79 110
Lån SEB
24 075
-1 250
22 825
Leverantörsskulder
798
232
1 030
Skatteskuld
0380380
Skulder till koncernföretag (BK & VH)
1 647
0
1 647
Övriga kortfristiga skulder
13
153
166
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 2 990
-394
2 596
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER
111 292
113
-1 447
109 844
Egna minnen från 2014
114