Plattan i mattan - forskning om digital literacy i förskolan

Plattan i mattan forskning om
digital literacy i
förskolan
Fil Dr Susanne Kjällander
2015-10-26
Fyra forskningsprojekt
Digitala lärresurser och
Learning Design
Sequences i svensk
skola – brukarperspektiv
AppKnapp – peka, lek och
lär i förskolan
Skola
Förskola
Gnistan –
entreprenörskap
i utbildning
Plattan i mattan –
didaktisk design och
digitala pekplattor i
förskolan
Barns
lärande i
digitala
miljöer
osynligt & parallellt
okänt & identitetsskapande
designande & gränsöverskridande
svårbedömt
Empiriska
forskningsexempel om
barns lärande
i digitala
lärmiljöer
Googla, klippa och klistra
Avgränsar
Nytt sammanhang
Rubriksätter
Illustrerar
Orättvisa
Ja, det här
handlar ju om
politik.
Och om orättvisa.
Var är
politisk
orättvisa?
Att sitta i
fängelse när
man är
oskyldig?
Barn representerar sitt lärande i:
•
•
•
•
•
text och ord
bild
layout och typsnitt
ljud och musik
färg
Men endast text och ord uppfattas
som lärande
Myter om Sverige
Detta arbetsområde
går ut på att ni ska
utmana eller bekräfta
myter om Sverige…
”Sverige är ett
tryggt land.”
Barn blir didaktiska designers
Producerar digital literacy
Skapar eget språk i olika
teckensystem
Fyra forskningsprojekt
Digitala lärresurser och
Learning Design
Sequences i svensk
skola – brukarperspektiv
AppKnapp – peka, lek och
lär i förskolan
Skola
Förskola
Gnistan –
entreprenörskap
i utbildning
Plattan i mattan –
didaktisk design och
digitala pekplattor i
förskolan
Teoretiska fält
Socialsemiotik
(reception och
produktion av tecken)
Multimodalitet
(resurser för representation, teckensystem,
meningserbjudanden, meningsskapande)
Design
för
lärande
(lärande, lek och interaktion mellan barn, pedagoger och resurser)
Design för lärande
•
http://www.ur.se/var/storage/packages/modell
en/
Multimodal
transkription
Brist på forskning
• Mer än varannan förskollärare i Sverige
använder en digital lärplatta i barngruppen
AppKnapp
1.
2.
3.
4.
5.
Samarbete & simultankapacitet
Vidgat handlingsutrymme
Olika åldrar – olika teckensystem
Virtuell & fysisk miljö
Utmanad didaktisk design
Laboration
• Film (Stop Animator,
Stopmotion)
• Digitala sagor (Puppet
Pals/Sock Puppets/
Puppet Pals HD/My
story…)
• Sök språkappar
http://www.pappasappar.se/
www.skolappar.nu
• Värdera dem med frågor som:
– Hur svarar appen mot barns
literacy?
– Vilka värderingar
(etnicitet/genus…) förmedlar
appen?
– Hur kan ni använda den för
literacy?
Plattan i mattan –
didaktisk design och digitala
lärplattor i förskolan
…analys
pågår…
Meningserbjudande:
flerspråkighet
Barn riskerar att förlora sin
röst
i digital
dokumentation
Kommunikation
… framför konvention
1-åringar behärskar
filmens språk
Gemensamt
skapande av språk
Apparna:
Chilifish
Tripp, trapp, träd
Språkterminen
Digital produktion
Fältstudie
Uppsats
Flipped classroom
Blogg om IKT
Wiki: barnboks- och apprecensioner
Föreläsningar
Workshop med appar
Stopmotionfilmer
Medieverkstan
Skapa språkappar
VFU
Prova den
digitala
produkten på
förskolan
Avslutande tankar
Kompetenta
digitaliserade barn
framstår som
inkompetenta i en
analog miljö
Oändliga
möjligheter
resulterar i
reduktionism
Vuxna och barn blir
didaktiska
designers i det
digitala gränssnittet
Nya metoder
för nya tider!
Samhällets vs
politikens krav
på framtida
arbetskraft
Många
möjligheter till
en likvärdig
utbildning
Utforskande
och
intresserade
vuxna och barn