Försäljningsblad TIDA300 (9st std-tankar)

En smidig Värmeberedare
i 60-modul för synliga
utrymmen!
TIDA300
En rektangulär isolerad tank, vitlackerad 60-modul med toppanslutningar. Slät front med infällda termometrar och med
en vitvaras utseende, gör den placerbar i synliga utrymmen
som i tvättstugan eller ekonomiutrymmet. Välj mellan 9 st
färdigt utrustade tankar enligt tabell på baksidan.
Bra att veta
•Slingtankar - Klar för inkoppling av BIV-shunt
•Anslutningar för Kamin/Panna/VP
•Låg vikt med Rostfria slingor
•Förbättrad funktionalitet – diffusorer inlopp/utlopp
•Prisvänlig
Modell............... TIDA300
Mått.................... 600x600x1570
Volym................. 300 Liter
Tryckklass....... 3 Bar
Ytterhölje....... Vitlackerad plåt
Anslutning...... Topp
TIDA med monterat överskåp
för att dölja alla röranslutningar.
För order, pris- och offertförfrågan
kontakta BORÖ
0923-166 80, [email protected]
www.boroe.com
TIDA finns i olika utförande
Volym- och Bufferttank
Beredartank
Slingtank
Används ofta som volymeller utjämningstank tillsammans med värmepump
eller annan värmekälla.
Används vanligen som
en fristående varmvattenberedare som laddas via
en värmepump eller annan
värmekälla.
Anslutningar för flera
energislag och uttag av
både värme och varmvatten.
Exempel på inkopplingar!
TIDA-300L/A Artikelnr 304-000000
1.
RSK-nr 6136998
Tank Volym- /Bufferttank
Utrustning Ingen
AnvändningGer ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. VärmePumpen.
TIDA-300L/FR200 Artikelnr 304-202000
2.
RSK-nr 6137160
Tank VVB-tank
Utrustning 200 liter varmvattenberedare rostfri
AnvändningVarmvattenberedare som laddas t.ex. med en värmepump eller inbyggd elpatron (tillbehör)
VP
Volym- och Bufferttank 1.
Funktion Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad
temperatur och mindre start och stopp för t.ex. VärmePumpen.
TIDA-300L/FR200/SOL9 Artikelnr 304-202300
TIDA-300L/FC200 Artikelnr 304-186000
4.
RSK-nr Tank VVB-tank
Utrustning 200 lit varmvattenberedare koppar
AnvändningVarmvattenberedare som laddas t.ex. med en värmepump eller inbyggd elpatron (tillbehör)
VP
Beredartank 2.
3.
5.
TIDA-300L/BR20 Artikelnr 305-377000
6.
RSK-nr 6137047
Tank Slingtank
Utrustning 20 meter varmvattenslinga rostfri (3.8m²),10 meter solslinga Ø15 (1.6m²)
AnvändningKombinera flera energislag och få ut både varm
vatten via den rostfria slingan och värme via
tankens shuntrör. (3-vägs eller BIV-shunt finns som tillbehör)
TIDA-300L/BR20/SOLR8 Artikelnr 305-377050
7.
RSK-nr 6137049
Tank Slingtank med sol
Utrustning 20 meter varmvattenslinga rostfri (3.8 m²),8 meter solslinga (1.5 m²)
AnvändningKombinera solvärme med andra energislag. Tappvatten fås via den rostfria varmvattenslingan och värme via tankens shuntrör. (3-vägs eller
BIV-shunt finns som tillbehör).
TIDA-300L/B20 Artikelnr 304-611000
8.
RSK-nr 6136993
Tank Slingtank
Utrustning 20 meter varmvattenslinga koppar (4.7m²)
AnvändningKombinera flera energislag och få ut både
varmvatten via kopparslingan och värme via
tankens shuntrör. (3-vägs eller BIV-shunt finns som tillbehör)
TIDA-300L/B20/SOL9 Artikelnr 304-611300
9.
RSK-nr6136994
Tank Slingtank med sol
Utrustning 20 meter varmvattenslinga koppar (4.7m²),
10 meter solslinga Ø15 (kamfläns 1.5 m²)
AnvändningKombinera solvärme med andra energislag.
Tappvatten fås via kopparslingan och värme via tankens shuntrör. (3-vägs eller BIV-shunt finns som tillbehör)
5.
Funktion Varmvattenberedaren (FR200/FC200) har en yttre
laddkrets som uppvärms via Värmepumpen, eller annan värmekälla, samt via Solfångare om tanken har solslinga (SOL9).
B
TIDA-300L/FC200/SOL9 Artikelnr 304-200100
RSK-nr Tank VVB-tank med sol
Utrustning 200 lit varmvattenberedare koppar,10 meter solslinga Ø15 (kamfläns 1.6m²)
AnvändningVarmvattenberedare som laddas t.ex med en värmepump och/eller den inbyggda solslingan
(för 4-6 m² solfångare)
4.
VK
VP
Slingtanktank 6.
7.
8.
9.
Funktion Kan användas som en multifunktionstank. Varmvattenslingan (BR20/B20) omges av hela tankens lagringsvolym på
300 liter som kan uppvärmas med flera olika energislag t.ex.
Värmepump, Vedkamin, El och Solvärme*. Värme till radiatorer
distribueras på ett smart sätt via den Bivalenta shunten.
* Gäller tankarna som har solslinga (SOLR8 eller SOL9)
Företaget med energi i tankarna
Tillbehör
Överskåp...................................Art.nr18-5000
Storlek 600x600x höjd 300
Underskåp.................................Art.nr18-5100
Storlek 600x600x höjd 300
BIV-shunt....................................Art.nr001-10011
3-vägs shunt................................Art.nr001-10013
Elpatron 3 kW........................Art.nr1-60064
Elpatron 6 kW........................Art.nr1-60063
Elpatron 9 kW........................Art.nr1-60093
Blandningsventil Vv...............Art.nr001-1006
Dokumentnamn: TIDA300_forsaljningsblad_2015 01
3.
RSK-nr 6137161
Tank VVB-tank med sol
Utrustning 200 lit varmvattenberedare rostfri,
10 meter solslinga Ø15 (kamfläns 1.6 m²)
AnvändningVarmvattenberedare som laddas t.ex. med en värmepump och/eller den inbyggda solslingan
(för 4-6 m² solfångare)
BORÖ Pannan AB • [email protected] • 0923-166 80
Bangårdsvägen 1• SE-952 31 Kalix • www.boroe.com