NIBETM SP

2
Varmvattenberedare
PBD SE 1547-3
NIBE SP
639138
NIBE SP
TM
TM
Dubbelmantlad varmvattenberedare
Konstruktion
Varmvattenberedaren består av ett varmvattenmagasin och ett dubbelmantelutrymme av stålplåt.
Vattenmagasinet har ett korrosionsskydd av koppar.
Dubbelmantelutrymme, vattenmagasin och kopparinfodring är täthetsprovade.
Vattenvärmarna är konstruerade och tillverkade för ett
maximalt avsäkringstryck av 9 bar. Maximalt arbetstryck
i yttermanteln är 3,0 bar. Högsta tillåtna temperatur är
95 °C.
Vattenmagasinets isolering består av skarvlös polyuretan,
vilket ger god värmeisolering.
Ytterbeklädnaden består av plastbelagd stålplåt
Installation
Varmvattenberedaren installeras stående eller hängande.
Vid stående montage riktas beredaren upp med hjälp av
fyra ställbara fötter. Vid hängande montage används varmvattenberedarens hängskena. En särskild fotställning finns som
tillbehör vid liggande montage.
Kallvattenledningen skall förses med ventilutrustning enligt gällande regler.
För att undvika skållningsskador skall utgående varm­
vattentemperatur reduceras till 65 °C, exempelvis med hjälp
av blandningsventil.
Om SP 300 monteras stående kan elkassett ELK 213 anslutas direkt till anslutningarna (5), gängflänsar finns som
tillbehör. Vid liggande montage måste cirkulationspump
installeras.
Anslutningar
Varmvattenberedaren är försedd med klämringskopplingar
res­pektive gängade anslutningar.
Tryckfallsdiagram
Primärsida
Tryckfall
kPa mm vp
1,5
150
1,0
100
0,5
50
0
0
Flöde
0
1000 2000 3000 4000
l/h
Måttskiss
740
SP 110
45
Utrustning
9
150
125
275
125
3
2
170
Ø 510
11
1
180
50
920
SP 300
6
8
4
3
12
15-55
2
Varmvattenutlopp, klämring Ø 22 mm
3
Stigare/Retur R 32 inv
4
Termostatanslutning, varmvattenförråd, R 15 inv
5
Elkassettanslutning, R 50 utv
6
VVC-anslutning, klämring Ø 15 mm
Endast SP 300
8
Avtappningsdon med lock, varmvattenförråd,
R 15 utv
9
Upphängningsskena, hål Ø 20 mm Upphängning med c/c 400 mm för SP 110 resp c/c 500 mm för SP 150, 200 och 300
11
Fot (4 st), justerbara 15 – 55 mm
12
Luftningsanslutning med T-rör, bipackad (Används
endast vid stående montage.)
16
Huv (2 st) bipackade
350
3
85 65
45
65 85
Kallvatteninlopp, klämring Ø 22 mm
2
9
1000
290
1
170
Ø 680
11
8
230
335
50
1
115
400
1220
3
12
5
16
15 – 55
4
5
Tillbehör
Tekniska data
Modell
16
Gängflänssats för montage av elkassett
SP 110
SP 300
D
D
Volym (l)
110
300
Volym mantelrum (l)
12
22
4 st invändigt gängade flänsar, R 50/DN 50 – PN 6
2 st packningar
8 st gängade bultar (M12) med mutter
Vikt netto (kg)
70
150
Art. nr. 022077
9 –­ 10
17 ­– 20
7,7 – 9,0
21 – 24
686 16 12
686 16 15
Effektivitetsklass varmvattenberedning
Värmeöverföring (80 °C)
(Mcal/h – kW)
Värmeinnehåll (70 °C)
(Mcal – kWh)
RSK nr
ELK 213 till SP300
Fotställning
Art. nr. 015215
K
LE
Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar!
NIBE AB - Energy Systems Box 14, 285 21 Markaryd Tel 0433 - 73 000 Fax 0433 - 73 190 www.nibe.se