Salesforce-gränser

Salesforce-gränser
Användarguide, Winter ’16
@salesforcedocs
Den engelska versionen av detta dokument har företräde framför den översatta versionen.
© Copyright 2000–2015 salesforce.com, inc. Med ensamrätt. Salesforce, ett är registrerat varumärke tillhörande salesforce.com,
inc. såsom andra namn och varumärken. Alla andra varumärken som nämns i det här dokumentet ägs av sina respektive
ägare.
INNEHÅLL
Salesforce-gränser
................................................1
Salesforce Översikt, gränser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Allmänna Salesforce-gränser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Administration och supportgränser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Samarbetsgränser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Diskussionsgruppsgränser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Funktionsgränser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Mobile-programmets gränser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Plattformsgränser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Index
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Salesforce-gränser
Salesforce Översikt, gränser
Salesforce-gränser är en referensguide som omfattar olika gränser kopplade till Salesforce-funktioner och produkter. Salesforce-gränser
omfattar emellertid inte alla gränser och vissa kanske inte gäller för din organisation.
Kom ihåg att nämnda gränser inte är en garanti att den specificerade källan är tillgänglig vid dess gräns under alla omständigheter. Vissa
gränser kan t.ex. bero på belastning, prestanda och andra systemproblem. Utöver det inkluderar inte Salesforce-gränser följande gränser:
• Användargränssnittets element i Salesforce-programmet
• Fältlängder för Salesforce-objekt
• Skrivbordsintegration av klienter
Alla gränser kan ändras när som helst. Kontakta Salesforce för mer information.
SE ÄVEN:
Allmänna Salesforce-gränser
Administration och supportgränser
Funktionsgränser
Samarbetsgränser
Diskussionsgruppsgränser
Mobile-programmets gränser
Plattformsgränser
Allmänna Salesforce-gränser
I DETTA AVSNITT:
Salesforce funktioner och versionsbegränsningar
Gränser för Salesforce-funktioner per version.
Ökade programgränser med Expansion Pack och Unlimited Apps Pack
Öka programrelaterade gränser i din organsation med Expansion Pack och Unlimited Apps Pack.
Åtkomstgränser
Allmänna åtkomstgränser och gränser för tangentbord och skärmläsare.
Gränser för Salesforce rapporter och instrumentpaneler
Gränser för rapporter, ögonblicksbilder, instrumentpaneler, filtrering, inbäddade rapportdiagram och listvyer.
Direktredigeringsgränser
Funktioner och fält tillåter inte direktredigering.
Sökningsgränser
Sök gränser efter filtillägg, filstorlekar och kombinationsrutor.
Salesforce-gränser
Användarguide | Salesforce funktioner och
versionsbegränsningar | 2
Standard objektgränser
Standard objektgränser inkluderar en användning av detaljer för anpassning av objekt, som egna fält som du lagt till eller delningsregler
som du använder för ett objekt.
Salesforce funktioner och versionsbegränsningar
Gränser för Salesforce-funktioner per version.
Funktion
Personal
Edition
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Utgåvan
Developer
Unlimited Edition
och
Performance
Åtgärdsplaner: Maximalt
antal uppgifter
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
75
75
75
Aktiva sökfilter
5 per objekt
5 per objekt
5 per objekt
5 per objekt
5 per objekt
5 per objekt
5 per objekt
Aktiva valideringsregler
Saknas
20 per objekt 20 per objekt 20 per objekt 100 per
objekt
500 per
objekt
100 per
objekt
Bilagor: Max. storlek på
Saknas
bilaga i den relaterade listan
Anteckningar och bilagor1
25 MB för
filbilagor. 2
GB för
kanalbilagor.
25 MB för
filbilagor. 2
GB för
kanalbilagor.
25 MB för
filbilagor. 2
GB för
kanalbilagor.
25 MB för
filbilagor. 2
GB för
kanalbilagor.
25 MB för
filbilagor. 2
GB för
kanalbilagor.
25 MB för
filbilagor. 2
GB för
kanalbilagor.
Kategorier: Max.
Saknas
standardantal kategorier och
hierarkinivåer
Saknas
Saknas
Saknas
100
kategorier i
en
datakategorigrupp
och 5 nivåer
i en hierarki
för en
datakategorigrupp
100
kategorier i
en
datakategorigrupp
och 5 nivåer
i en hierarki
för en
datakategorigrupp
100
kategorier i
en
datakategorigrupp
och 5 nivåer
i en hierarki
för en
datakategorigrupp
Kategorigrupper: Max.
standardantal
kategorigrupper
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
5
kategorigrupper
och 3 aktiva
kategorigrupper
5
kategorigrupper
och 3 aktiva
kategorigrupper
5
kategorigrupper
och 3 aktiva
kategorigrupper
Certifikat: Max. antal
certifikat
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
50
50
50
Innehållsleveranser:
10 GB
Standardleveransbandbredd
per rullande
24-timmarsfönster
10 GB
10 GB
10 GB
10 GB
10 GB
10 GB
Innehållsleveranser:
20 000
Standardleveransvisningsräkningar
per rullande
24-timmarsfönster
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
Salesforce-gränser
Användarguide | Salesforce funktioner och
versionsbegränsningar | 3
Funktion
Personal
Edition
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Utgåvan
Developer
Unlimited Edition
och
Performance
Innehållsleveranser: Max.
filstorlek för onlinevisning
25 MB
25 MB
25 MB
25 MB
25 MB
25 MB
Innehåll: Max. filstorlek
För alla versioner:
25 MB
• 2 GB
• 2 GB (inklusive sidhuvuden) vid uppladdning via Chatter REST API
• 2 GB (inklusive sidhuvuden) vid uppladdning via REST API
• 38 MB vid uppladdning via SOAP API
• 10 Mbit Google Docs
• 10 MB vid uppladdning via Visualforce
Innehåll: Maximalt antal
bibliotek
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
Innehåll: Maximalt antal
innehållsdokument
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Innehåll: Maximalt antal
innehållsdokument och
versioner under en
24-timmarsperiod
(justerbart)
36 000
36 000
36 000
36 000
36 000
36 000
2 500
Innehållspaket: Max. antal
filer
Saknas
50
50
50
50
50
50
Egna program
Saknas
1
1
5
10
Obegränsat
10
5 per objekt
25 per objekt 100 per
objekt
100 per
objekt
500 per
objekt
800 per
objekt
500 per
objekt
Egna etiketter
Saknas
Saknas
5 000
5 000
5 000
5 000
Egna länkar: Max. längd på
länketikett
1,024 tecken 1,024 tecken 1,024 tecken 1,024 tecken 1,024 tecken 1,024 tecken 1,024 tecken
(De egna programmen som
finns i ett hanterat paket
som offentligen lagts in på
AppExchange räknas inte
gentemot gränserna i din
Salesforce-version.)
Egna fält
(Ytterligare restriktioner
gäller för aktiviteter, fält med
långa textområden,
relationsfält och
summeringssammanfattningsfält.)
Saknas
Salesforce-gränser
Användarguide | Salesforce funktioner och
versionsbegränsningar | 4
Funktion
Personal
Edition
Contact
Manager
Egna länkar: Max. längd på
länk-URL
3 000 bytes2 3 000 bytes2 3 000 bytes2 3 000 bytes2 3 000 bytes2 3 000 bytes2 3 000 bytes2
Egna objekt
Saknas
5
Group
Edition
50
Professional Enterprise
Edition
Edition
50
200
Utgåvan
Developer
Unlimited Edition
och
Performance
2 000
400
De egna objekten som finns i ett hanterat paket som offentligen lagts in på AppExchange
räknas inte gentemot gränserna i din Salesforce-version.
Tillfälligt raderade anpassade objekt och tillhörande data räknas in gentemot dina gränser.
Vi rekommenderar att du permanent tar bort eller raderar egna objekt som du inte behöver
längre.
Egna objekt: Max. antal
huvud-detalj-relationerna.
Saknas
23
23
23
23
23
23
Egna objekt: Borttagning av Saknas
överordnade poster i en
många-till-många-relation
I en många-till-många-relation kan inte en användare ta bort en post för ett överordnat
objekt om fler än 200 knutpunktsobjektsposter associerade med det och om
knutpunktsobjektet har ett summeringssammanfattningsfält som summerar upp till det
andra överordnade objektet.
Anpassade behörigheter
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
1 000
1 000
1 000
Egna profiler: Maximalt antal Saknas
egna profiler per
användarlicenstyp
Saknas
Saknas
Saknas
1 500
1 500
1 500
Mindre än 10 Saknas
MB eller 1
MB
multiplicerat
med antalet
kompletta
användarlicenser
i din
organisation
Mindre än 10
MB eller 1
MB
multiplicerat
med antalet
kompletta
användarlicenser
i din
organisation
Mindre än 10
MB eller 1
MB
multiplicerat
med antalet
kompletta
användarlicenser
i din
organisation
Mindre än 10
MB eller 1
MB
multiplicerat
med antalet
kompletta
användarlicenser
i din
organisation
Egna inställningar:
Datalagringsbegränsning
Mindre än 10 Saknas
MB eller 1
MB
multiplicerat
med antalet
kompletta
användarlicenser
i din
organisation
Egna inställningar: Maximalt 5
antal fält per egen
inställning
Saknas
100
Saknas
300
300
300
Avdelningar: Max. antal
avdelningar
Saknas
Saknas
Saknas
100
100
100
Saknas
Dokument: Max. storlek på
egen applogotyp
20 KB
20 KB
20 KB
20 KB
20 KB
20 KB
20 KB
Dokument: Max. storlek för 5 MB
dokument till uppladdning
5 MB
5 MB
5 MB
5 MB
5 MB
5 MB
Salesforce-gränser
Användarguide | Salesforce funktioner och
versionsbegränsningar | 5
Funktion
Personal
Edition
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Utgåvan
Developer
Unlimited Edition
och
Performance
Dokument: Max.
filnamnsstorlek (inklusive
filtilläggsnamn)
255 tecken
255 tecken
255 tecken
255 tecken
255 tecken
255 tecken
Rättighetsprocesser och
milstolpar
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
För utgåvorna Enterprise, Unlimited,
Performance och Developer kan du ha:
255 tecken
• 20 rättighetsprocesser
• 10 milstolpar för varje rättighetsprocess
Kontakta Salesforce för mer information om
att öka antalet rättighetsprocesser och
milstolpar.
External objekt4
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
100
100
100
Fälthistorikspårning: Max.
antal spårade standardfält
eller egna fält för
standardobjekt eller egna
objekt
Saknas
20
20
20
20
20
20
Filer: Max. filstorlek i Chatter 2 GB
och på filfliken
2 GB
2 GB
2 GB
2 GB
2 GB
2 GB
Räkenskapsår: Max. antal
egna räkenskapsår
250
250
250
250
250
250
250
Lightning-sidor: Maximalt
antal komponenter i en
enstaka region
25
25
25
25
25
25
25
Formler: Maximalt antal
tecken
3,900 tecken 3,900 tecken 3,900 tecken 3,900 tecken 3,900 tecken 3,900 tecken 3,900 tecken
Formler: Maximalt antal
visade tecken efter en
utvärdering av ett
formeluttryck
1 300 tecken 1 300 tecken 1 300 tecken 1 300 tecken 1 300 tecken 1 300 tecken 1 300 tecken
Formler: Maximal
formelstorlek (i bytes) när
den är sparad
4,000 bytes
4 000 bytes
4 000 bytes
4 000 bytes
4 000 bytes
4 000 bytes
4 000 bytes
Formler: Maximal
formelstorlek (i bytes) när
den är kompilerad
5 000 bytes
5 000 bytes
5 000 bytes
5 000 bytes
5 000 bytes
5 000 bytes
5 000 bytes
Formler: Antal unika
relationer per objekt
10
10
10
10
10
10
10
Salesforce-gränser
Användarguide | Salesforce funktioner och
versionsbegränsningar | 6
Funktion
Personal
Edition
Formler:
VLOOKUP-funktioner
10 per objekt 10 per objekt 10 per objekt 10 per objekt 10 per objekt 10 per objekt 10 per objekt
Idéer: Max. storlek på
HTML-idébeskrivning
Saknas
Saknas
Saknas
32 KB
32 KB
32 KB
32 KB
Idéer: Max. storlek på
HTML-idékommentar
Saknas
Saknas
Saknas
4 KB
4 KB
4 KB
4 KB
Huvud-detalj-relation:
Maximalt antal
underordnade poster
10 0005
10 0005
10 0005
10 0005
10 0005
10 0005
10 0005
Objekt: Maximalt antal
raderade kombinerade
objekt och underordnade
poster
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Omni-Channel: Maximalt
Saknas
antal köade arbetsobjekt per
timme6
Saknas
Saknas
500
500
500
500
Omni-Channel: Maximalt
antal väntande
routningsbegäranden7
Saknas
Saknas
Saknas
1 000
1 000
1 000
1 000
Säljprojekt: Maximalt antal
medlemmar i ett
säljprojektteam
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
30
30
30
Behörighetsuppsättningar:
Maximalt antal skapade
behörighetsuppsättningar
Saknas
1
1
1
1 000
1 000
1 000
Behörighetsuppsättningar:
Maximalt antal
behörighetsuppsättningar
(Inklusive skapade och
tillagda som en del av ett
installerat hanterat
AppExchange-paket)
Saknas
Saknas
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
Fråga: Maximalt antal tecken Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
1 000
1 000
Saknas
Fråga: Maximalt antal tecken Saknas
(med Chatter Answers
Saknas
Saknas
Saknas
32 000
32 000
Saknas
Optimera
frågeflöde aktiverat)
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Utgåvan
Developer
Unlimited Edition
och
Performance
Salesforce-gränser
Användarguide | Salesforce funktioner och
versionsbegränsningar | 7
Funktion
Personal
Edition
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Utgåvan
Developer
Unlimited Edition
och
Performance
Offert-PDF: Max.
logotypstorlek
Saknas
Saknas
Saknas
5 MB
5 MB
5 MB
5 MB
Offert-PDF: Max.
logotyphöjd
Saknas
Saknas
Saknas
150 pixlar
150 pixlar
150 pixlar
150 pixlar
Papperskorgen: Max. antal
poster
25 gånger
din
lagringskapacitet
i MB
25 gånger
din
lagringskapacitet
i MB
25 gånger
din
lagringskapacitet
i MB
25 gånger
din
lagringskapacitet
i MB
25 gånger
din
lagringskapacitet
i MB
25 gånger
din
lagringskapacitet
i MB
25 gånger
din
lagringskapacitet
i MB
Svar: Maximalt antal tecken Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
1 000
1 000
Saknas
Svar (privat): Maximalt antal Saknas
tecken (med Chatter
Answers Optimera
frågeflöde aktiverat)
Saknas
Saknas
Saknas
4 000
4 000
Saknas
Svar (offentligt): Maximalt
antal tecken (med Chatter
Answers Optimera
frågeflöde aktiverat)
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
32 000
32 000
Saknas
Delade aktiviteter
För alla versioner: Om din organisation har aktiverat Delade aktiviteter kan du relatera så många 50
kontakter till icke-återkommande och icke-grupp-uppgifter samt icke återkommande händelser. Du
tilldelar en primär kontakt, alla andra är sekundära kontakter.
Delningsregler
Saknas
Saknas
Saknas
I utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited, Performance
och Developer så kan administratörer skapa upp till 300
delningsregler per objekt, inklusive upp till 50
kriteriebaserade regler.
Statiska resurser
Saknas
En enda
statisk resurs
kan vara upp
till 5 MB i
storlek.
En enda
statisk resurs
kan vara upp
till 5 MB i
storlek.
En enda
statisk resurs
kan vara upp
till 5 MB i
storlek.
En enda
statisk resurs
kan vara upp
till 5 MB i
storlek.
En enda
statisk resurs
kan vara upp
till 5 MB i
storlek.
En enda
statisk resurs
kan vara upp
till 5 MB i
storlek.
En
organisation
kan ha upp
till 250 MB
med statiska
resurser
totalt.
En
organisation
kan ha upp
till 250 MB
med statiska
resurser
totalt.
En
organisation
kan ha upp
till 250 MB
med statiska
resurser
totalt.
En
organisation
kan ha upp
till 250 MB
med statiska
resurser
totalt.
En
organisation
kan ha upp
till 250 MB
med statiska
resurser
totalt.
En
organisation
kan ha upp
till 250 MB
med statiska
resurser
totalt.
3
5
10
25
Obegränsat
100
Flikar
Saknas
Salesforce-gränser
Funktion
Användarguide | Salesforce funktioner och
versionsbegränsningar | 8
Personal
Edition
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Utgåvan
Developer
Unlimited Edition
och
Performance
(De egna flikarna som finns
i ett hanterat paket som
offentligen lagts in på
AppExchange räknas inte
gentemot gränserna i din
Salesforce-version.)
Taggar
För alla versioner är användaren begränsad till maximalt:
• 500 unika personliga taggar
• 5 000 instanser av personliga taggar som används för poster
Över alla användare så kan din organisation ha maximalt:
• 1 000 unika offentliga taggar
• 50 000 instanser av offentliga taggar som används för poster
• 5 000 000 instanser av personliga och offentliga taggar som används för poster
Områden: Max. antal
kontotilldelningsregler
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
15
15
15
Användare: Max. antal
skapade användare
1
5
10
Obegränsat
Obegränsat
Obegränsat
2
Synligt arbetsflöde
Saknas
5000 Chatter 5000 Chatter 5000 Chatter 5000 Chatter 5000 Chatter 5000 Chatter
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Saknas
Saknas
Saknas
För utgåvorna Enterprise, Unlimited,
Performance och Developer, varje flöde kan
ha upp till:
• 50 versioner
• 2 000 steg
Varje organisation kan ha upp till:
• 500 aktiva flöden
• 1 000 flöden totalt
• 30 000 intervjuer som väntar under en
viss tid.
• 1 000 händelser bearbetas per timme
• 20 000 definierade relativa
larmhändelser över alla flöden och
flödesversioner
Webb-till-kundcase: Max.
Saknas
antal nya kundcase skapade
under en 24-timmarsperiod
Saknas
Saknas
5 0008
5 0008
5 0008
5 0008
Salesforce-gränser
Funktion
Användarguide | Ökade programgränser med Expansion
Pack och Unlimited Apps Pack | 9
Personal
Edition
Webb-till-lead: Max. antal
Saknas
nya leads skapade under en
25-timmarsperiod
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Utgåvan
Developer
Unlimited Edition
och
Performance
Saknas
Saknas
5008
5008
5008
5008
1
Du kan lägga till en bifogad fil i den relaterade listan för bifogade filer för ett kundcase, en lösning, en kampanj, uppgift, eller händelse
eller i den relaterade listan Anteckningar och bifogade filer för ett företag, en kontakt, ett lead, ett säljprojekt eller ett eget objekt: Om
du inte ser den relaterade listan på uppgifter eller händelsers sidlayouter så kanske du behöver be din administratör att lägga till den.
Alla filtyper stöds vilket inkluderar allt från Microsoft® PowerPoint-presentationer och Excel-dokument till Adobe® PDF-filer, bildfiler,
ljudfiler och videofiler.
2
När data ersätts med de token som finns i URL-länken kan länken överstiga 3 000 bytes. Din webbläsare kan använda ytterligare
begränsningar för maximal URL-längd.
3
I värdet för det högsta antalet egna fält som tillåts, ingår alla relationer.
4
Gränsen på 100 externa objekt gäller oavsett hur många Lightning Connect-tillägg du köper för din organisation.
5
Det rekommenderas att du inte överstiger 10 000 underordnade poster för en huvud-detalj-relation.
6
Maximalt antal poster som kan köas per timme i en organisation, i alla Omni-Channel-aktiverade köer. Varje gång ett objekt tilldelas
till en Omni-Channel-kö kontrollerar plattformen hur många objekt som placerats i kö under den föregående timmen. Om gränsen har
uppnåtts placeras inte objektet i kön.
SE ÄVEN:
Åtkomstgränser
Direktredigeringsgränser
Gränser per utgåva för Salesforce rapporter och instrumentpaneler
Egna fält som tillåts för objekt
Ökade programgränser med Expansion Pack och Unlimited Apps Pack
Öka programrelaterade gränser i din organsation med Expansion Pack och Unlimited Apps Pack.
Expansion Pack för Professional Edition
För Professional Edition kan du köpa Expansion Pack-enheter för att öka gränserna för program, flikar och objekt. Varje Expansion
Pack-enhet motsvarar en användarlicens i din organisation.
Följande tabell visar gränserna som uppgraderas med Expansion Pack.
Funktion
Professional Edition
Professional Edition + Expansion
Pack
Egna program
5
15
Egna flikar
10
25
Salesforce-gränser
Användarguide | Åtkomstgränser | 10
Funktion
Professional Edition
Professional Edition + Expansion
Pack
Egna objekt
50
200
Unlimited Apps Pack för Enterprise Edition
För Enterprise Edition kan du köpa Unlimited Apps Pack-enheter för att öka gränserna för program, flikar och objekt. samt maximalt antal
API-anrop och datalagringskapacitet. Varje Unlimited Apps Pack-senhet motsvarar en användarlicens i din organisation.
Följande tabell visar gränserna som uppgraderas med Unlimited Apps Pack.
Funktion
Enterprise Edition
Enterprise Edition + Unlimited Apps
Pack
Egna program
10
Obegränsat (9 999)
Egna flikar
25
Obegränsat (9 999)
Egna objekt
200
2 000
API-anrop
Beror på licenstypen.
Aktuell gräns + 4 000 anrop
Datalagring
20 MB per användare eller 1 GB per
organisation, den som är störts
120 MB per användare eller 1 GB per
organisation, den som är störts
Lägga till paketenheter
Expansion pack- och Unlimited Apps Pack-enheter för användare av Sales Cloud, Service Cloud, Force.com, och Site.com-Only. En
organisation kan uppgraderas endast en gång med Expansion Pack eller Unlimited Apps Pack. Om din organisation behöver högre
programgränser än vad paketet ger rekommenderar vi att du uppgraderar organisationens version. För att lägga till Expansion Packeller Unlimited Apps Pack-enheter, kontakta din Salesforce-representant.
Åtkomstgränser
Allmänna åtkomstgränser och gränser för tangentbord och skärmläsare.
Allmänna åtkomstgränser
Tillgänglighetsfunktioner har inte använts i Chatter eller Salesforce-konsolen.
Salesforce-funktioner som inte är optimerade för tangentbordsanvändare med nedsatt
syn
Följande funktioner är inte helt tillgängliga för tangentbordsanvändare med nedsatt syn, antingen på grund av tredje parts ägandeskap,
avsaknaden av lämpligt aktuellt stöd för tillgänglighetslösningar eller begränsningar som åläggs av våra utvecklingsmiljöer:
• En synlig fokusindikator har inte implementerats.
• Visst innehåll visas i överläggrutor utan implementering av motsvarande tangentbordsfokus och ordningskontroll. Dessa kan hittas
i Chatter och utbildningsvideos.
Salesforce-gränser
Användarguide | Gränser för Salesforce rapporter och
instrumentpaneler | 11
• Vissa av de interaktiva gränssnitten, t.ex. dra-och-släpp-gränssnitten, kan inte styras med tangentbordet. Dessa kan ha ett tillhandahållit
alternativ eller så kanske de inte är tillgängliga i tillgänglighetsläget.
Salesforce-funktioner som inte är optimerade för användare med skärmläsare
Följande funktioner är inte helt tillgängliga för användare med skärmläsare, antingen på grund av tredje parts ägandeskap, avsaknaden
av lämpligt aktuellt stöd för tillgänglighetslösningar eller begränsningar som åläggs av våra utvecklingsmiljöer:
• Vissa av de interaktiva gränssnitten, t.ex. dra-och-släpp-gränssnitten, är inte tillgängliga. Dessa kan ha ett tillhandahållit alternativ
eller så kanske de inte är tillgängliga i tillgänglighetsläget.
• PDF-filer har inte markerats för tillgänglighet och har inga alternativ.
• Utbildningsfilmer tillhandahåller inte ljudbeskrivningar (inklusive utökade ljudbeskrivningar).
• Visst innehåll visas i överläggsrutor som inte erkänns av skärmläsare vilket låter användaren interagera med annat innehåll utan att
avfärda överlägget. Dessa kan hittas i Chatter och utbildningsvideos.
• Timeoutvarningen för sessionen kanske inte tillhandahåller nog med tid för användarsvar om du använder en långsam läsfart.
Tillgänglighetsfunktioner har inte använts i Chatter eller Salesforce-konsolen.
Gränser för Salesforce rapporter och instrumentpaneler
Gränser för rapporter, ögonblicksbilder, instrumentpaneler, filtrering, inbäddade rapportdiagram och listvyer.
I DETTA AVSNITT:
Gränser för rapporter och instrumentpaneler – Alla utgåvor
Gränser per utgåva för Salesforce rapporter och instrumentpaneler
Gränser för rapporter och instrumentpaneler – Alla utgåvor
Följande gränser för Salesforces rapporter och instrumentpaneler gäller alla versioner som stöds.
Rapportgränser
• Rapportbyggarens förhandsvisning visar maximalt 20 rader för att sammanfattning och matrisrapporter, och 50 rader för tabellform.
• Du kan inte ha fler än 250 grupper eller 4 000 värden i ett diagram. Om du set ett felmeddelande som säger att ditt diagram har
för många grupper eller värden justerar du rapportfiltren för att reducera antalet. I kombinationsdiagram räknas alla grupper
och värden mot totalsumman.
• Rapporter visa maximalt 2 000 rader. För att se alla rader använder du exportera rapporten till Excel eller den utskrivbara vyn för
tabell- eller sammanfattningsrapporter. För förenade rapporter, finns inte export och den utskrivbara vyn visar maximalt 20 000
rader.
– Sammanfattning och matrisrapporter visar de första 2 000 grupperingarna när Visa detaljer är inaktiverad.
– Matrisrapporter visar max. 400 000 summerade värden.
– Matrisrapporter visar max. 2 000 grupperingarna i vertikal axel när Visa detaljer är inaktiverad. Om det finns fler än 400 000
sammanfattade värden, tas rader bort tills gränsen för 2 000 grupperingar nås. Sedan tas kolumnerna bort tills antalet
summerade värden är under 400 000.
• När rapporter som har grupperingar visas i Salesforce1 konverteras de till tabellform.
• Som standard får rapporter timeout efter 10 minuter.
• I en kopplad rapport kan varje block ha upp till 100 kolumner. En kopplad rapport kan ha upp till 5 block.
Salesforce-gränser
Användarguide | Gränser för Salesforce rapporter och
instrumentpaneler | 12
• Du kan lägga till upp till 10 egna sammanfattningsformler till varje block i en kopplad rapport. En kopplad rapport kan ha upp
till 50 egna sammanfattningsformler.
• Varje kopplad rapport kan ha upp till 10 egna kors-blocks-sammanfattningsformler.
• När du filtrerar på standardfält för lång text, t.ex. Beskrivning eller Lösningsdetaljer, genomsöks endast de första 1 000 tecknen
efter matchningar i rapporterna.
• Endast de första 254 tecknen i ett textområde eller ett långt textområde visas i en rapport.
• Sammanfattningsfält på tabell-, sammanfattnings- och matrisrapporter kan visa upp till 21 siffror.
• Rapporter kan inte filtreras på egna fält för lång text.
• Kopplade rapporter kräver att det nya användargränssnittets tema är aktiverat. Användare som inte har det nya temat kan inte
skapa, redigera eller köra kopplade rapporter.
• Prognosrapporter inkluderar endast säljprojekt som är inställda för att avslutas inom prognosperioden, utom de som tilldelats
kategorin Utelämnade prognoser.
• Internet Explorer 6 stöds inte för kopplade rapporter.
Instrumentpanelsgränser
• Ett instrumentpanelsfilter kan ha upp till 50 alternativ. Som standard är 10 alternativ aktiverade. Kontakta Salesforce för att utöka
din begränsning.
• Varje instrumentpanel kan ha högst 20 komponenter.
• Det går inte att filtrera på hinkfält. Det går dock att använda en rapport filtrerad på hinkfält på instrumentpanelsidan.
• En instrumentpanel eller tabell kan visa upp till 20 bilder.
• Du måste vänta minst en minut mellan instrumentpanelens uppdateringar.
Rapporttypgränser
• En egen rapporttyp kan innehålla referenser upp till 60 objekt.Om du t.ex. väljer en övre gräns på fyra objektrelationer för en
rapporttyp kan du välja fält via sökning från ytterligare 56 objekt. Användare kommer emellertid att få ett felmeddelande om de
kör en rapport från en egen rapporttyp och rapporten innehåller kolumner från fler än 20 olika objekt.
• Du kan lägga till upp till 1 000 fält i alla egna rapporttyper.
Gränser för rapporterande ögonblicksbild
• Det högsta antalet rader du kan infoga i ett eget objekt är 2 000.
• Max. antalet körningar du kan lagra är 200.
• Max. antal källrapportkolumner du kan placera på målfältet är 100.
Filtreringsgränser
Endast de 255 första tecknen i ett eget textfält räknas i filtersyfte.
Gränser för inbäddade rapportdiagram
• Du kan ha två rapportdiagram per sida.
• Du kan endast lägga till rapportdiagram från den förbättrade sidlayoutredigeraren. Minikonsolen och den ursprungliga
sidlayoutredigeraren stöds inte.
• På detaljsidorna kan användare uppdatera upp till 100 rapportdiagram var 60 minut.
• Din organisation kan uppdatera upp till 3 000 rapportdiagram var 60 minut.
Listvygränser
• I listvyer visas bara de 255 första tecknen för egna fält för lång text.
Salesforce-gränser
Användarguide | Gränser för Salesforce rapporter och
instrumentpaneler | 13
Gränser för hink och hinkfält
• Varje rapport kan ha upp till fem hinkfält.
• Varje hinkfält kan innehålla upp till 20 hinkar.
• Varje hink kan innehålla upp till 20 värden.
• Hinkfält är tillgängliga för användning endast i den rapport där de skapas. För att använda en hink i flera rapporter, skapa fältet
för varje rapport, eller skapa ett separat formelfält för objektet som är beroende av hinken.
Anteckning: Dessa gränser gäller inte för användningen av Annan som tillåtet i hinkfältets inställningar.
SE ÄVEN:
Gränser per utgåva för Salesforce rapporter och instrumentpaneler
Gränser för REST API för rapporter och instrumentpaneler
Salesforce funktioner och versionsbegränsningar
Gränser per utgåva för Salesforce rapporter och instrumentpaneler
Funktion
Personal
Edition
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Utgåvan
Developer
Unlimited Edition
och
Performance
Fältfilter per rapport1
20
20
20
20
20
20
20
Formler per rapport
5
5
5
5
5
5
5
Schemalagda rapporter
Saknas
Saknas
Saknas
En per
timme2
(endast
under
lågtrafik3)
En per
timme2
Två per
timme2
En per
timme2
(endast
under
lågtrafik3)
(E-postade rapporter kan
vara upp till 10 MB.)
(Begränsad
till tre
föredragna
starttider
som inte kan
ändras)
(Begränsad
till tre
föredragna
starttider
som inte kan
ändras)
Instrumentpanelsfilter
Saknas
Saknas
Saknas
3 per
3 per
3 per
3 per
instrumentpanel instrumentpanel instrumentpanel instrumentpanel
Dynamiska
instrumentpaneler
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
Upp till fem Upp till 10
Upp till tre
per
per
per
organisation organisation organisation
Schemalagda
Saknas
instrumentpanelsuppdateringar
Saknas
Saknas
Saknas
En per
timme2
Två per
timme2
Saknas
Egna rapporttyper
Saknas
Saknas
50
200
2 000
400
Saknas
Salesforce-gränser
Funktion
Användarguide | Direktredigeringsgränser | 14
Personal
Edition
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Utgåvan
Developer
Unlimited Edition
och
Performance
Saknas
Saknas
Saknas
En per
timme2
(endast
under
lågtrafik3)
Två per
timme2
(Begränsningar gäller alla
egna rapporttyper oavsett
deras utvecklingsstatus.)
Rapporterande
ögonblicksbilder
En per
timme2
(Begränsat
till en
föredragen
starttid per
dag, som
inte kan
ändras)
1
Dessa begränsningar gäller rapportbyggaren. Om du använder rapportguiden är gränsen 10.
2
Upp till ett möjligt max. på totalt 200.
3
Lågtrafik är mellan klockan 18:00:00 och 03:00:00 lokal tid.
SE ÄVEN:
Gränser för rapporter och instrumentpaneler – Alla utgåvor
Salesforce funktioner och versionsbegränsningar
Direktredigeringsgränser
Funktioner och fält tillåter inte direktredigering.
Följande begränsningar gäller för den direkta redigeringsfunktionen.
• Direktredigering är inte tillgänglig.´i:
– Tillgänglighetsläge
– Ställ in sidor
– Instrumentpaneler
– Kundportal
– Beskrivning för HTML-lösningar
• De följande standard kryssrutorna på redigeringssidor för kundcase och lead är inte direkt redigeringsbara:
– Kundcasetilldelning (Tilldela genom att använda aktiva tilldelningsregler)
– Kundcase e-postmeddelande (Skicka meddelande till kontakt)
En per
timme2
(endast
under
lågtrafik3)
(Begränsat
till en
föredragen
starttid per
dag, som
inte kan
ändras)
Salesforce-gränser
Användarguide | Sökningsgränser | 15
– Leadtilldelning (Tilldela genom att använda aktiv tilldelningsregel)
• Fälten i följande standardobjekt kan inte redigeras online.
– Alla fält i dokument och prisböcker
– Alla fält i Uppgifter förutom Ämne och Kommentar
– Alla fält i Händelser förutom Ämne, Beskrivning, och Plats
– Fullständiga namnfält för personkonton, kontakter och leads. Deras komponentfält är t.ex. Förnamn och Efternamn.
• Du kan använda direktredigering om du vill ändra fältvärden för poster som du endast har läsåtkomst för, antingen via
säkerhetsinställningar på fältnivå eller via delningsmodellen som används i din organisation. Du kan dock inte spara dina ändringar
i Salesforce, utan ett meddelande om otillräcklig behörighet visas när du försöker spara denna post.
Sökningsgränser
Sök gränser efter filtillägg, filstorlekar och kombinationsrutor.
I DETTA AVSNITT:
Gränser för sökning efter dokument
Sökgränser efter filtyp och filstorlek för dokument.
Kombinationsrutornas sökgränser
Gränser för sökning efter dokument
Sökgränser efter filtyp och filstorlek för dokument.
Sökning av dokumentinnehåller stöder flera filtyper och har gränser gällande filstorlek. Innehållet i dokumentet som överskrider de
maximala storlekarna söks inte. Dokumentfälten är dock fortfarande genomsökta. Endast de första miljonen tecken är sökta. Text utanför
denna begränsning inkluderas inte i sökningen.
Filtyp
Filnamnstillägg
Maximal storlek
HTML (endast texten inom taggen<body>) .htm, .html, .xhtml
5 MB
PDF
.pdf
25 MB
PPT
.pot, .pps, .ppt
25 MB
RTF
.rtf
5 MB
Text
.c, .cpp, .css.csv, .ini, .java, 5 MB
.log, .sql, .txt
Word
.doc, .dot
25 MB
XLS
.xls, .xlt
5 MB, eller ett maximalt cellantal på 100 000
celler
Salesforce-gränser
Användarguide | Standard objektgränser | 16
Filtyp
Filnamnstillägg
Maximal storlek
XML
.xml
5 MB
SE ÄVEN:
Söka gränser för filer i Chatter
Salesforce CRM Content-gränser
Kombinationsrutornas sökgränser
När du sorterar sökresultat för ett visst objekt, kan du inte klicka på kolumnrubriker för flervalskombinationsrutor eftersom du inte kan
sortera flervalskombinationsrutors fälttyp.
Standard objektgränser
Standard objektgränser inkluderar en användning av detaljer för anpassning av objekt, som egna
fält som du lagt till eller delningsregler som du använder för ett objekt.
VERSIONER
Listan varierar beroende på objektet. När en anpassning överskrider den tillåtna gränsen för objektet
eller når 75 % av gränsen visas ett tips med förslag om vad du ska göra härnäst.
Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience
Hänvisa till sidan begränsningar för standardobjekt när du planerar hur du vill anpassa ett visst
standardobjekt eller för att övervaka användning och gränser för anpassningar för det objektet.
Från hanteringsinställningarna för ett objekt, gå till Gränser.
Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com
Anteckning: Objektgränsens procentdel trunkeras och avrundas inte. Om din organisation
till exempel använder 95,55 % av gränsen för en viss anpassning visar objektgränsen 95 %.
Administration och supportgränser
I DETTA AVSNITT:
Gränser för tilldelning, automatisk respons och omflyttningsregler
Gränser automatiserad skapning av lead, e-post-svar och omflyttningar per version.
Chatter Answers-gränser
Gränser för frågor och anpassningar av Kundportal.
Data för fält, kombinationsruta och datainställning
Begränsningar för egna fält, kombinationsrutor, egna kombinationsrutor och egna datainställningar.
Kundportalgränser
Begränsningar för objekt i Kundportal och portalanvändargränser.
Dataimporteringsgränser
Gränser för importera data med Data Loader.
Extern dataintegreringsgränser
Lightning Connect-gränser för åtkomst till data som lagras utanför din Salesforce-organisation.
Salesforce-gränser
Användarguide | Gränser för tilldelning, automatisk respons
och omflyttningsregler | 17
Gränser för externa identitetsanvändare
Gränser beror på externa identitetsanvändarlicenser.
E-postgränser
Gränser för e-post, massutskick och arbetsflödets e-poster.
Salesforce Knowledge-gränser
Gränser för Salesforce Knowledge per utgåva.
Fältgränser
Gränser för krypterade, blandade och formelfält.
Gränser för filer och lagring
Gränser för Salesforce-filer, CRM-innehåll, Chatter och lagringstilldelning.
Visningsgränser för Force.com webbplatser
Gränser för förfrågningarna räknas som sidvyer.
Force.com Webbplatsens faktureringsgränser
Terminologi för gränser och fakturering associerat med Force.com-webbplatser.
Alllmänna gränser för sandbox och sandboxlagring
Gränser för sandboxmiljöer.
Organisationsomfattande delningsgränser
Objektgränser för organisationsomfattande delning.
Partnerportalens gränser
Gränser för partnerportalen.
Gränser för lösenordspolicy
Gränser för antalet och användning av användarlösenord.
Salesforcekonsolens gränser
Allmänna gränser för att använda en Salesforcekonsol.
Gränser för webbplatsens version
Gränser för antalet webbplatser, bandbredd, tjänstebegäran-tid och maximala sidvyer per version.
Site.com Importgränser
Gränser för import av webbplatser och filer.
Gränser för webbförfrågningar
Gränser för användning av konkurrenter på webbförfrågningar.
Gränser för tilldelning, automatisk respons och omflyttningsregler
Gränser automatiserad skapning av lead, e-post-svar och omflyttningar per version.
Tilldelningsregler automatiserar leadgenereringen och stöder processer för en organisation. Regler för automatiskt svar specificerar
villkoren för att sända automatiska e-postsvar till lead eller kundcaseinskickningar. Omflyttningsregler för omflyttar kundcaser automatiskt
om de som inte har lösts inom en viss tidsperiod.
Olika typer av regler kan ha restriktioner beroende på vilken version du har av Salesforce. Följande tabell visar restriktioner för varje
version.
Salesforce-gränser
Användarguide | Chatter Answers-gränser | 18
Restriktioner Personal
Edition
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Developer
Edition
Utgåvorna
Unlimited
och
Performance
Aktiva regler
Saknas
Saknas
Saknas
50 per objekt
50 per objekt
50 per objekt
Saknas
Saknas
Saknas
500 per objekt 500 per objekt 500 per objekt 500 per objekt
50 per objekt
(Begränsningar
gäller för alla
kombinationer
av aktiva
processer och
arbetsflöden,
tilldelning,
automatisk
respons och
omflyttningsregler.)
Totalt antal
tillåtna regler
2 000 per
organisation
(Gränser gäller
för alla
kombinationer
av arbetsflöde,
tilldelning,
automatisk
respons och
omflyttningsregler,
både aktiva
och inaktiva.)
Tilldelning,
Saknas
automatisk
respons och
omflyttningsregler
Saknas
Saknas
2 000 per
organisation
2 000 per
organisation
2 000 per
organisation
Varje tilldelning, automatisk respons och omflyttningsregler kan
ha:
• 3 000 regelposter
• 300 regelposter för formelvillkor
• 25 filtervillkor per regelpost
Totalt tillåtna
åtgärder per
regel
Saknas
Saknas
Saknas
200
200
200
200
Chatter Answers-gränser
Gränser för frågor och anpassningar av Kundportal.
Chatter Answers integrerar kundcase, svar, Force.com -webbplatser, kundportal och Salesforce Knowledge i en diskussionsgrupp.
Följande begränsningar gäller för Chatter Answers.
• En fråga i Chatter Answers kan ta emot upp till 500 svar.
Salesforce-gränser
Användarguide | Data för fält, kombinationsruta och
datainställning | 19
• När du anpassar kundortalen, stöder Answers alla flikstiler och endast följande sidstiler:
– Sidbakgrund
– Text
– Länk
– Länkhovring
Data för fält, kombinationsruta och datainställning
Begränsningar för egna fält, kombinationsrutor, egna kombinationsrutor och egna datainställningar.
I DETTA AVSNITT:
Egna fält som tillåts för objekt
Gränser för antalet egna fält efter version.
Gränser för anpassade kombinationsrutor
Gränser för anpassade alternativlistor som gör att användare kan välja värden från en fördefinierad lista med poster.
Begränsningar för egna inställningar
Begränsningar på antalet cachad data som tillåts för egna inställningar.
Standard gränser för kombinationsrutor
Gränser för antalet poster i standard kombinationsrutor.
Egna fält som tillåts för objekt
Gränser för antalet egna fält efter version.
Antalet tillåtet egna fält per objekt varierar enligt din Salesforce-version. Det maximala antalet aktiviteter, långa textområdesfält,
textområdesfält, relationsfält och summeringssammanfattningsfält varierar även. Följande tabell visar den maximala gränsen för varje
egen fälttyp och version.
Gräns för
eget fält
Personal
Edition
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Developer
Edition
Utgåvan
Unlimited
och
Performance
Aktiviteter
Ingen
ytterligare
gräns
Ingen
ytterligare
gräns
Ingen
ytterligare
gräns
20
100
100
100
Fält för långa
textområden
Det finns inga begränsningar för antalet textområdesfält och långa textområdesfält som ett objekt kan innehålla, även
om din versions gräns för det totala antalet tillåtna egna fält på ett objekt, oberoende av fälttyp, gäller. Varje objekt
Textområdesfält kan innehålla totalt 1,6 miljoner tecken i ett långt textområde och i dess textområdesfält. När du skapar ett långt
textområde eller ett rich text-område ställer du in teckengränsen för fältet—den maximala längden på texten som
kan anges. Standardteckenbegränsningen för långt textfält och textområdesfält är 32 768 tecken (32 KB). Maximal
teckenbegränsningen för långt textfält och textområdesfält är 131 072 tecken (128 KB). Den minimala teckengränsen
är 256 tecken.
Den maximala storleken på en bild som kan laddas upp i ett rich text-fält är 1 MB.
Salesforce-gränser
Användarguide | Data för fält, kombinationsruta och
datainställning | 20
Gräns för
eget fält
Personal
Edition
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Developer
Edition
Utgåvan
Unlimited
och
Performance
Relationsfält
Ingen
ytterligare
gräns
40
40
40
40
40
40
Fält för
Ingen
summerni gssammanfatnni g ytterligare
gräns
25
25
25
25
25
25
Gränser för anpassade kombinationsrutor
Gränser för anpassade alternativlistor som gör att användare kan välja värden från en fördefinierad lista med poster.
Inom gränsen för totalt 15 000 tecken kan anpassade kombinationsrutor ha:
• Upp till 1 000 poster
• Upp till 255 tecken per post
Anpassade kombinationsrutor med flerval kan ha:
• Upp till 500 värden
• Upp till 40 tecken per värde
Anmärk att för kombinationsrutor med flerval kan användare välja upp till 100 värden åt gången på en post.
Begränsningar för egna inställningar
Begränsningar på antalet cachad data som tillåts för egna inställningar.
Du kan komma åt egna inställningar från formelfält, valideringsregler, Apex samt SOAP API.
Följande begränsningar gäller för cachad datamängd och egna inställningar.
• Det totala antalet cache-data tillåtet för din organisation är den mindre av dess två värden:
– 10 MB
– 1 MB multiplicerat med antalet fullständiga användarlicenser i din organisation
Om din organisation t.ex. har tre licenser så har du 3 MB med eget inställningsutrymme. Om din organisation har 20 licenser så har
du 10 MB lagringsutrymme.
• Varje certifierat hanterat paket får en separat gräns utöver din organisationsgräns. Anta till exempel att din organisation har två
certifierade hanterade paket installerade och din organisation har tre fullständiga licenser. Varje certifierat hanterat paket kan ha 3
MB eget inställningsutrymme utöver din organisations gräns på 3 MB eget inställningsutrymme
• Du kan lägga till upp till 300 fält per egen inställning, om inte din fältgräns för egna objekt är under 300. Om din fältgräns för egna
objekt är under 300 är din fältgräns för egna inställningar samma som din fältgräns för egna objekt.
Standard gränser för kombinationsrutor
Gränser för antalet poster i standard kombinationsrutor.
Kombinationsrutor är anpassade alternativlistor som gör att användare kan välja värden från en fördefinierad lista med poster.
Salesforce-gränser
Användarguide | Kundportalgränser | 21
Det högsta antalet poster som du kan ha i en kombinationsruta fastställs av det totala antalet tecken som tillåts i kombinationsrutan,
som är 15 000 tecken. Uppmärksamma att varje post omfattar en radbrytning och en vagnretur som döljs. Dessa två ytterligare tecken
per post räkns som en del av gränsen på 15 000 tecken.
För standard kombinationsrutor kan posterna ha upp till 40 tecken, vilket inte inkluderar radbrytning och vagnreturer. För standard
kombinationsrutor med flerval kan det totala antalet tecken för alla poster överstiga 255.
För standard kombinationsrutor i organisationerna som använder posttyper eller Translation Workbench, kan du ha ett obegränsat antal
inmatningar med följande undantag för speciella kombinationsrutor.
Kombinationsrutefält
Max. antal poster
Leadstatus
100
Uppgiftstatus
100
Uppgiftsprioritet
50
Kundcase Status
100
Kundcaseprioritet
50
Säljprojektsfas
100
Kundportalgränser
Begränsningar för objekt i Kundportal och portalanvändargränser.
Kontakta Salesforce för information om hur många kundportaler och kundportal-användarlicenser du kan aktivera.
Gränser för anpassat objekt i kundportaler
Följande begränsningar gäller för objekt i Kundportaler
• Det högsta antalet egna objekt du kan inkludera i en kundportal styrs av det totala antalet egna objekt din version tillåter.
• Användarlicenser styr även antalet egna objekt en portalanvändare kan se i en kundporta. Mer information får du genom att kontakta
Salesforce.
Portalanvändargränser
Följande begränsningar gäller för portalanvändare.
• Portalanvändare som inte har någon funktionslicens för Salesforce CRM Content kan hämta, ranka, kommentera och prenumerera
på innehåll om de har användarbehörigheten "Visa innehåll i portaler". De kan däremot inte se känsliga data som användarnamn,
hämtning, version eller prenumeranthistorik. Innehållsleveransens funktion är inte tillgänglig för portalanvändare.
• Portalanvändare som har en funktionslicens för Salesforce CRM Content har åtkomst till alla Salesforce CRM Content-funktioner som
har beviljats deras biblioteksbehörigheter, inklusive att bidra med innehåll, flytta och dela innehåll bland bibliotek samt att ta bort
innehåll. De kan också visa Salesforce CRM Content-rapporter. Innehållsleveransens funktion är inte tillgänglig för portalanvändare.
• Namnet på din portal måste vara unikt för din organisation och kan inte redan användas av en kundportal eller partnerportal. Ett fel
kan även uppstå om du namnger en kundportal "partnerportal" eller kundportal.
• Du kan inte rapporter på roller för portalanvändare med hög volym eftersom de inte har roller.
• Portalanvändare med hög volym kan inte läggas till i team.
Salesforce-gränser
Användarguide | Dataimporteringsgränser | 22
• Kundportalanvändare kan inte visa avsnitt med taggar på en sida även om avsnittet ingår i en sidlayout.
Gränser för personkonton
En Salesforce-användare kan äga upp till 1 000 personkontonanvändare i portalen. Detta inkluderar personkontoanvändare med licensen
Kunddiskussionsgrupp Plus, Kundportal eller andra rollbaserade licenser. Personkontoanvändare med licenser för kundportal med hög
volym, som Kundportal med hög volym eller Kunddiskussionsgrupp räknas inte mot denna gräns. Användare med partnerportal- eller
Partnerdiskussionsgrupp-licenser kan inte vara personkontoanvändare, så denna gräns gäller inte för dem.
Gräns för portalroller
Det maximala antalet portalroller för en organisation är 5 000. Gränsen inkluderar portalroller som är associerade med organisationens
samtliga kund-, partnerportaler eller diskussionsgrupper. För att förhindra en onödig tillväxt av det här antalet rekommenderar vi att
antalet roller granskas och minskas för var och en av dina portaler och diskussionsgrupper. Ta även bort oanvända portalroller. Om du
fortfarande kräver flera portalroller, kontakta Salesforce kundsupport.
Dataimporteringsgränser
Gränser för importera data med Data Loader.
Följande begränsningar gäller för data som importeras med Data Loader.
Enbart datum inom ett visst intervall är giltiga. Det tidigaste giltiga datumet är 1700-01-01T00:00:00Z GMT, precis efter midnatt den 1
januari år 1700. Det senaste giltiga datumet är 4000-12-31T00:00:00Z GMT, precis efter midnatt den 31 december år 4000. De här värdena
försjkuts av din tidszon. Till exempel är det tidigaste giltiga datumet enligt Stilla havstid 1699-12-31T16:00:00, eller 4:00 PM den 31
december 1699.
När du använder Data Loader version 28.0 och senare är den maximala fältstorleken för importerade CSV-filer 32 000 tecken.
Extern dataintegreringsgränser
Lightning Connect-gränser för åtkomst till data som lagras utanför din Salesforce-organisation.
VERSIONER
Allmänna Lightning Connect-gränser
Tillgängliga i: Salesforce
Classic
För varje användare är det maximala antalet externa objekt till vilka du kan ge objektbehörigheter
lika stort som det maximala antalet egna objekt som användaren får åtkomst till. Denna gräns
bestäms av den användarlicens som är tilldelad användaren.
Tillgängliga i: Developer
Edition
Maximalt antal externa objekt per organisation
1
100
Maximalt antal föreningar per förfrågning över externa objekt och andra typer 4
av objekt
Maximal längd på OAuth-token som utfärdas av det externa systemet
1
Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited
4000 tecken
Gränsen på 100 externa objekt gäller oavsett hur många Lightning Connect-tillägg du köper för din organisation.
Följande gränser gäller endast för OData 2.0- och 4.0-adaptern för Lightning Connect.
Salesforce-gränser
Användarguide | Extern dataintegreringsgränser | 23
Maximal HTTP frågebegäran för OData
8 MB
Maximal HTTP svarbegäran för OData
8 MB
Maximal storlek på resultatuppsättning för en OData-förfrågning
16 MB
Maximal storlek på resultatuppsättning för en OData-underförfrågning
1 000 rader
Maximalt antal nya rader hämtade per timme per extern datakälla
50 000
(Denna gräns gäller inte för externa datakällor med hög volym eller för rader som hämtats tidigare.)
En organisation begränsas till:
• 10 000 OData-förfrågningar per timma för utgåvorna Enterprise, Performance och Unlimited. Högre gränser finns på begäran.
• 1 000 OData förfrågningar per timma för utgåvan Developer.
Kompatibilitetsgränser för Lightning Connect
• De följande funktionerna finns inte för externa objekt.
– Apex delningsorsaker
– Apex-utlösare
– Godkännandeprocesser
– Bifogade filer
– Spåra fälthistorik
– Flöden (Visual Workflow)
– Kopplingsfält
– Anteckningar
– Processer (Processbyggaren)
– Postnivåsäkerhet (delning)
– Posttyper
– Rapporter
– Schemaskapare
– Valideringsregler
– Arbetsflödesregler
• Formler och summeringssammanfattningsfält kan inte hänvisa till fält på externa objekt.
• De följande egna fälttyper finns inte för externa objekt.
– Automatisk numrering
– Valuta
– Formel
– Geolocation
– Huvud-detalj-relation
– Kombinationsruta
– Kombinationsruta (flerval)
Salesforce-gränser
Användarguide | Extern dataintegreringsgränser | 24
– Summeringssammanfattning
– Text (krypterad)
– Textområde (omfattande)
• Standard fältvärden finns inte för externa fält på externa objekt.
Följande gränser gäller endast för Salesforce-adaptern för Lightning Connect.
• Salesforce-adaptern för Lightning Connect har endast åtkomst till sökbara objekt i leverantörsorganisationen. Om du anger ett
externt objekt vars tabellnamn anger ett objekt som inte kan sökas kan inte dina användare och Force.com-plattformen komma åt
detta externa objekt.
Relationsgränser för externa objekt i Lightning Connect
• Endast sökning, extern sökning och indirekta sökningsrelationer finns för externa objekt. Inga andra relationstyper stöds.
• Indirekta sökrelationsfält kan endast skapas på externa objekt.
• Endast objekt som har ett eget fält med attributen Externt ID och Unik är tillgängliga som överordnade objekt i indirekta
sökrelationer. Om du inte ser det objekt du vill ha när du skapar ett indirekt sökrelationsfält, lägg till ett eget, unikt, externt ID-fält till
objektet.
• Sökningsfilter finns inte för externa sökningsrelationsfält.
• Kaskad-radering finns inte för externa objektrelationer.
Kanalgränser för externa objekt i Lightning Connect
• Fälthistorikens spårning finns inte för externa objekt.
• Om en tabellrad tas bort från det externa systemet tas inte postkanalen för den externa objektposten bort.
• Postkanaler finns inte för Lightning Connect externa objekt som mappar till externa datakällor i hög datavolym.
API-förfrågningsgränser för externa objekt i Lightning Connect
queryAll()
Eftersom Salesforce inte spårar ändringar av externa data uppför sig queryAll() likadant som query() för externa objekt.
queryMore()
Det är vanligt för Lightning Connect-förfrågningar av externa data att ha en stor resultatuppsättning som är uppdelad i mindre satser
eller sidor. Vid förfrågan på externa objekt kommer Lightning Connect åt de externa data i realtid via webbtjänstanrop. Varje
queryMore()-anrop resulterar ett webbtjänstanrop. Satsgränserna och sidstorlekar beror på din adapter och hur du konfigurerat
den externa datakällan.
Vi rekommenderar följande:
• Undvik då det är möjligt paging genom att filtrera dina förfrågningar på externa objekt så att de returnerar färre rader än
satsstorleken, vilken som standard är 500 rader. Kom ihåg att varje sats kräver ett queryMore()-anrop ,vilket orsakar ett
webbtjänstanrop.
• Om de externa data ändras ofta, undvik att använda queryMore()-anrop. Om de externa data ändras mellan
queryMore()-anrop kan du få ett oväntat QueryResult.
Om ett primärt eller "kör" objekt för ett SELECT-uttryck är ett extern objekt, stöder queryMore() endast det primära objektet
och stöder inte underförfrågningar.
Salesforce-gränser
Användarguide | Extern dataintegreringsgränser | 25
Sökgränser för externa objekt i Lightning Connect
• Endast text, textområde och långa textområdesfält på externa objekt kan sökas. Om ett externt objekt inte har några sökbara fält ger
sökningar på det objektet inga poster.
• Hela sökningens förfrågningsträng tas emot av det externa systemet som en skiftlägeskänslig enskild fras med alla icke alfanumeriska
egenskaper borttagna. Om en användare till exempel söker efter Försäljning & marknadsföring mottar det externa
systemet den skiftlägeskänsliga sökfrågesträngen "Försäljning marknadsföring".
• Vi rekommenderar att du konfigurerar det externa systemet så att det tolkar sökningens frågesträngar som du vill. Dina användare
kanske vill söka med strängar som inte är skiftlägeskänsliga.
SOSLgränser för externa objekt i Lightning Connect
• Endast text, textområde och långa textområdesfält på externa objekt kan sökas. Om ett externt objekt inte har några sökbara fält ger
sökningar på det objektet inga poster.
• Externa objekt stöder inte följande.
– INCLUDES-operator
– LIKE-operator
– EXCLUDES-operator
– toLabel()-funktion
• Externa objekt stöder inte heller Salesforce Knowledge-specifika klausuler, inklusive följande.
– UPDATE TRACKING-klausul
– UPDATE VIEWSTAT-klausul
– WITH DATA CATEGORY-klausul
• Externa objekt måste specificeras uttryckligen i en RETURNING-klausul för att returneras i sökresultat. Exempel:
FIND {MyProspect} RETURNING MyExternalObject, MyOtherExternalObject
Följande gränser gäller endast för OData 2.0-adaptern för Lightning Connect.
• The OData 2.0-adaptern för Lightning Connect stöder inte logiska operatorer i en FIND-klausul. Hela sökningens förfrågningsträng
tas emot av det externa systemet som en skiftlägeskänslig enskild fras med alla icke alfanumeriska egenskaper borttagna.Till exempel
söker FIND {MyProspect OR “John Smith”} efter den exakta frasen “MyProspect eller John Smith”.
Följande gränser gäller endast för egna adapters för Lightning Connect.
• Funktionen convertCurrency() stöds inte i SOSL-sökfrågor i externa objekt.
• WITH-regler stöds inte i SOSL-sökfrågor för externa objekt.
SOQLgränser för externa objekt i Lightning Connect
• En underförfrågan som omfattar objekt kan fånga upp till 1 000 datarader.
• Varje SOQL-förfrågan kan ha upp till 4 föreningar över alla externa objekt och andra typer av objekt.
Varje sammanslagning kräver en separat tur till det externa systemet när förfrågan utförs. Räkna med längre svarstider för varje
sammanslagning i en förfrågan.
• Externa objekt stöder inte följande aggregeringsfunktioner och klausuler.
– AVG()-funktion
Salesforce-gränser
Användarguide | Extern dataintegreringsgränser | 26
– COUNT(fieldName)-funktion (dock stöds, COUNT())
– HAVING-klausul
– GROUP BY-klausul
– MAX()-funktion
– MIN()-funktion
– SUM()-funktion
• Externa objekt stöder inte heller följande.
– EXCLUDES-operator
– FOR VIEW-klausul
– FOR REFERENCE-klausul
– INCLUDES-operator
– LIKE-operator
– toLabel()-funktion
– TYPEOF-klausul
– WITH-klausul
Följande gränser gäller endast för OData 2.0- och 4.0-adaptern för Lightning Connect.
• Externa objekt har följande gränser för ORDER BY-klausulen.
– NULLS FIRST och NULLS LAST ignoreras.
– Externa objekt har inte stöd för ORDER BY-klausulen i relationsfrågor.
• Aggregeringsfunktionen COUNT() stöds endast på externa objekt vars externa datakällor har Begär radantal aktiverat.
Mer specifikt måste svaret från det externa systemet inkludera det totala radantalet i resultatuppsättningen.
Följande gränser gäller endast för egna adapters för Lightning Connect.
• Platsbaserade SOQL-sökfrågor för externa objekt stöds inte.
• Om en SOQL-sökfråga för ett externt objekt innehåller följande misslyckas sökfrågan.
– convertCurrency()-funktionen
– UPDATE TRACKING-klausul
– UPDATE VIEWSTAT-klausul
– USING SCOPE-klausul
• I en ORDER BY-klausul ignoreras följande.
– NULLS FIRST-syntax
– NULLS LAST-syntax
Apex-gränser för egna adapters i Lightning Connect
• Datatypbegränsningar:
– Dubbel—Värdet förlorar precision över 18 tecken. För bättre precision, använd decimaler istället för dubbel.
– Sträng—Om värdet är längre än 255 tecken mappas strängen till ett långt textområdesfält i Salesforce.
• Egna adapters för Lightning Connect har samma begränsningar som annan Apex-kod. Exempel:
Salesforce-gränser
Användarguide | Gränser för externa identitetsanvändare | 27
– Alla styrande begränsingar för Apex gäller.
– Apex-anrop tillåts inte efter data manipulation language-åtgärder (DML) i samma transaktion. Detta innebär att det inte går att
uppdatera en Salesforce-post och sedan göra ett Apex-anrop i samma transaktion.
Gränser för externa identitetsanvändare
Gränser beror på externa identitetsanvändarlicenser.
Vi rekommenderar att antalet externa identitetsanvändarlicenser i din diskussionsgrupp inte överskrider fem miljoner unika användare
per månad. Om du behöver ytterligare användarlicenser utöver dessa gränser, kontakta din Salesforce-kontochef. Att överskrida denna
gräns kan orsaka extra kostnader och minska förväntad funktionalitet.
E-postgränser
Gränser för e-post, massutskick och arbetsflödets e-poster.
I DETTA AVSNITT:
Allmänna e-post-gränser
Gränser för att e-post och e-postmallar per version.
Dagsgränser för arbetsflödets e-poster
Gränser för arbetsflöde och godkännanderelaterade e-postmeddelanden.
Gränser för massutskick
Gränser för att sända massutskick per version.
Allmänna e-post-gränser
Gränser för att e-post och e-postmallar per version.
Det finns ingen gräns ifråga om att sända individuella e-poster till kontakter, leads, personkonton och användare i din organisation direkt
från sidorna konto, kontakt, lead, säljprojekt, kundcase, kampanj eller kundobjekt..
Med API eller Apex kan du sända enstaka e-poster till högt 1 000 externa e-postadresser per dag baserat på Greenwich Mean Time (GMT).
Enstaka e-poster som sänds med Salesforce-programmet räknas inte ifråga om den här gränsen. Det finns ingen gräns ifråga om att
sända individuella e-poster till kontakter, leads, personkonton och användare i din organisation direkt från sidorna konto, kontakt, lead,
säljprojekt, kundcase, kampanj eller kundobjekt.
Funktion
Personal
Edition
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
E-postmallar: Maximal
storlek
384 KB för
• 384 KB för text, HTML och egna HTML-mallar
text i
• 1 MB för Visualforce-mallar
e-postmallar
Utgåvan
Developer
Unlimited Edition
och
Performance
Inkommande e-post skickad För alla versioner:
till Salesforce
• Avkortningsstorlek för e-postmeddelandets brödtext: 32 KB
• Max. antal e-postaktiviteter skapade för varje mottaget e-postmeddelande: 50
Salesforce-gränser
Funktion
Användarguide | E-postgränser | 28
Personal
Edition
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Utgåvan
Developer
Unlimited Edition
och
Performance
• Max. storlek för en enkel filbilaga: 5 MB
1
• Total max. storlek för filbilagor: 25 MB
E-posttjänster: Maximalt
Saknas
antal e-postmeddelanden
bearbetade av Salesforce per
dag
Saknas
Saknas
Antal
användarlicenser
multiplicerat
med 1000,
upp till ett
dagligt
maximum på
1 000 000
Antal
användarlicenser
multiplicerat
med 1000,
upp till ett
dagligt
maximum på
1 000 000
Antal
användarlicenser
multiplicerat
med 1000,
upp till ett
dagligt
maximum på
1 000 000
Antal
användarlicenser
multiplicerat
med 1000,
upp till ett
dagligt
maximum på
1 000 000
E-posttjänster: Maximal
Saknas
storlek på
e-postmeddelande (inklusive
e-postsidhuvud,
meddelandetext, bilagor och
kodning)
Saknas
Saknas
25 MB1
25 MB1
25 MB1
25 MB1
Epost-till-kundcase:
Maximalt antal
e-postmeddelanden
konverterade till kundcase
per dag
Saknas
Saknas
Saknas
2 500
2 500
2 500
2 500
Utökade kopplade
dokument: Högsta antal
poster
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Utökade kopplade
1 MB
dokument: Max. total storlek
för vald mallar
1 MB
1 MB
1 MB
1 MB
1 MB
1 MB
Kopplingsfält:
Saknas
För utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och
Developer:
Saknas
Case.Email_Thread
• Maximalt antal e-postmeddelanden: 200
• Avkortningsstorlek för e-postmeddelandets brödtext: 32 KB
På-begäran
Saknas
e-post-till-kundcase:
Maximal storlek på
e-postmeddelande (inklusive
e-postsidhuvud,
meddelandetext, bilagor och
kodning)
Saknas
Saknas
25 MB1
25 MB1
25 MB1
25 MB1
Salesforce-gränser
Funktion
Användarguide | E-postgränser | 29
Personal
Edition
På-begäran
Saknas
e-post-till-kundcase:
Maximalt antal
e-postmeddelanden
bearbetade av Salesforce per
dag
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Utgåvan
Developer
Unlimited Edition
och
Performance
Saknas
Saknas
Antal
användarlicenser
multiplicerat
med 1000,
upp till ett
dagligt
maximum på
1 000 000
Antal
användarlicenser
multiplicerat
med 1000,
upp till ett
dagligt
maximum på
1 000 000
(räknar mot gräns för
e-posttjänster)
Antal
användarlicenser
multiplicerat
med 1000,
upp till ett
dagligt
maximum på
1 000 000
Antal
användarlicenser
multiplicerat
med 1000,
upp till ett
dagligt
maximum på
1 000 000
1
Den maximala storleken på e-postmeddelandena för e-posttjänster varierar beroende på språk och teckenuppsättning. Storleken på
ett e-postmeddelande inkluderar e-postsidhuvud, meddelandetext, bilagor och kodning. På grund av detta kommer ett e-postmeddelande
med en bilaga på 25 MB sannolikt överskrida storleksgränsen på 25 MB för ett e-postmeddelande efter att storleken på sidhuvud,
meddelandetext och kodning räknats med.
SE ÄVEN:
Gränser för massutskick
Dagsgränser för arbetsflödets e-poster
Dagsgränser för arbetsflödets e-poster
Gränser för arbetsflöde och godkännanderelaterade e-postmeddelanden.
Den dagliga gränsen för e-post som sänds från e-postmeddelanden gällande arbetsflöde och godkännande är 1 000 för standard
Salesforce-licens per organisation—förutom för gratis Developer-version och provorganisationer där den dagliga gränsen för arbetsflödets
e-post är 15 för standard Salesforce-licens. Den övergripande organisationsgränsen är 2 miljoner. Denna gräns gäller för e-post skickade
via e-postmeddelanden i arbetsflödesregler, godkännandeprocesser, flöden eller REST API.
Begränsningen är baserad på aktivitet inom den 24-timmars period som börjar och slutar midnatt GMT. Om du lägger till eller tar bort
en användarlicens så justeras gränsens totalsumma omedelbart. Om du skickar en e-postvarning till en grupp så räknas varje mottagare
i denna grupp mot din dagliga e-postgräns för arbetsflöde.
Efter att din organisation har nått det dagliga arbetsflödets e-postgräns:
• Alla e-postmeddelanden i arbetsflödeskön som är kvar och inte skickats samma dag kasseras. Salesforce försöker inte skicka dem
senare.
• Om en arbetsflödesregel med en åtgärd och en e-postvarning utlöses så blockeras endast e-poståtgärden.
• Slutgiltigt godkännande, slutgiltigt avvisande, godkännande, avvisande och återkallade e-poståtgärder blockeras.
• En felmeddelande läggs till i felsökningsloggen.
Följande artiklar räknas inte mot e-postgränsen för arbetsflöde:
• E-postmeddelanden om godkännande
• Meddelanden om uppgiftstilldelning
• Meddelanden om tilldelningsregler för lead
• Meddelanden om tilldelningsregler för kundcase
Salesforce-gränser
Användarguide | E-postgränser | 30
• Meddelanden om omflyttningsregler för kundcase
• Force.com-sidors användandevarningar
När arbetsflödets e-postvarning närmar sig eller överstiger vissa gränser, sänder Salesforce en e-postvarning till den standard
arbetslödesanvändaren eller, om standard arbetslödesanvändaren inte är inställd, till en aktiv systemadministratör.
När...
Sänder Salesforce...
Varning e-postmeddelande
inkluderar...
Ett e-postmeddelande sänds inte eftersom Ett varningsmeddelande för varje osänd
antalet mottagare överstiger gränsen för ett e-postvarning
enda e-postmeddelande
Det osända e-postmeddelandet varnar om
innehåll och mottagare
Organisationen når 90 % av gränsen för
e-postmeddelanden per dag
Gränsen och organisationens användning
Ett varningsmeddelande
Organisationen når 90 % av gränsen för
En varning via e-post
arbetsflödets e-postmeddelanden per dag
Gränsen och organisationens användning
Ett e-postmeddelande sänds inte eftersom Ett varningsmeddelande efter var 100:e
organisationen når gränsen för
försökta e-postvarningar över gränsen
e-postmeddelanden per dag
Gränsen och organisationens användning
Ett e-postmeddelande sänds inte eftersom En varning via e-post efter 100 försök till
organisationen når gränsen för arbetsflödets varningar via e-post över gränsen
e-postmeddelanden per dag
Gränsen och organisationens användning
Gränser för massutskick
Gränser för att sända massutskick per version.
Du kan skicka massutskick till högst 1 000 externa e-postadresser per dag och organisation baserat på Greenwich Mean Time (GMT). Det
maximala antalet externa adresser du kan inkludera i varje massutskick beror på din version:
Version
Extern adressgräns per massutskick
Versionernan Personal, Contact Manager och Group
Massutskick finns inte
Professional Edition
250
Enterprise Edition
500
Utgåvan Unlimited och Performance
1,000
Följande ytterligare gränser gäller för massutskick.
• Gränserna för enskilda e-postutskick och massutskick tar inte med unika adresser i beräkningen. Om du till exempel har
[email protected] i ditt e-postutskick 10 gånger räknas det som 10 gånger mot gränsen.
• Du kan skicka ett obegränsat antal e-postmeddelanden till din organisations interna användare som inkluderar portalanvändare.
• I organisationer med Developer Edition och organisationer som utvärderar Salesforce under en försöksperiod kan din organisation
skicka massutskick till högst 10 externa e-postadresser per dag. Denna nedre gräns gäller inte om din organisation skapades innan
utgåvan Winter '12 och redan hade massutskick aktiverat med en högre gräns. Utöver det kan din organisation sända enstaka
e-postmeddelanden till högst 15 e-postadresser om dagen.
Salesforce-gränser
Användarguide | Salesforce Knowledge-gränser | 31
• Du kan inte sända massutskick med hjälp av en Visualforce e-postmall.
Salesforce Knowledge-gränser
Gränser för Salesforce Knowledge per utgåva.
Salesforce Knowledge är en kunskapsbas för att skapa och hantera innehåll. Kunder och partners kan komma åt artiklar om Salesforce
Knowledge är aktiverat i kundportalen eller partnerportalen.
Salesforce
Personal
Knowledge-gränser Edition
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Developer
Edition
Utgåvan
Unlimited
och
Performance
Maximalt antal
artiklar
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
50,000 artiklar
Maximalt antal
artikeltyper
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
100 artikeltyper
Maximalt antal
anpassade fält per
artikeltyp
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
Enterprise, Developer, och Unlimited: 500
anpassade fält per artikeltyp
Max. filfält
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
5 filfält
Max. filfältstorlek
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
Filfält räknas som bilagor och kan vara upp till
25 MB
Maximal storlek
RTF-område
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
131072 tecken
Maximal storlek för Saknas
alla rich text area-fält
i en artikel
Saknas
Saknas
Saknas
1638400 tecken
Maximalt antal unika Saknas
artikelreferenser
(länkar) i ett RTF-fält
Saknas
Saknas
Saknas
Du kan ha upp till 100 länkar av olika Salesforce
Knowledge-artiklar i ett RTF-fält.
Spårning
artikelhistorik
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
Artikelhändelser spåras under 18 månader.
Maximalt antal språk Saknas
som stöds
Saknas
Saknas
Saknas
16 språk som stöds
Artikelimport
Saknas
Saknas
Saknas
.zip-filen för import måste uppfylla följande
krav:
Performance: 800 anpassade fält per artikeltyp
Saknas
• Det kan bara finnas en .csv-fil och en
.properties-fil.
• .csv-filen och .properties-filen måste vara
i rotkatalogen.
Salesforce-gränser
Användarguide | Fältgränser | 32
Salesforce
Personal
Knowledge-gränser Edition
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Developer
Edition
Utgåvan
Unlimited
och
Performance
• Kompressionsprocessen måste bevara
mappens och undermapparnas struktur.
• .zip-filens namn kan inte innehålla
specialtecken.
• .zip-filen får inte överstiga 10 MB och de
okomprimerade filerna får inte överstiga
100 MB.
• .csv-filer kan inte ha mer än 10 000 rader,
inklusive rubrikraden. Du kan därför ha
maximalt 9 999 artiklar och översättningar.
• .csv-filrader kan inte överstiga 400 000
tecken.
• .csv-filceller kan inte överstiga 32 KB.
• Ingen artikel i .csv-filen kan ha mer än 49
översättningar.
Maximalt antal
Saknas
datakategorigrupper
och aktiva
datakategorigrupper
Saknas
Saknas
Saknas
5 kategorigrupper och 3 aktiva kategorigrupper
Maximalt antal
kategorier per
datakategorigrupp
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
100 kategorier i en datakategorigrupp
Maximalt antal nivåer Saknas
i en
datakategorigrupps
hierarki
Saknas
Saknas
Saknas
5 nivåer i en datakategorigrupps hierarki
Maximalt antal
Saknas
datakategorier från
en
datakategorigrupp
tilldelad till en artikel
Saknas
Saknas
Saknas
8 datakategorier från en datakategorigrupp
tilldelad till en artikel
Maximalt antal
erbjudna sökord
Saknas
Saknas
Saknas
Din organisation kan skapa maximalt 2 000
främjade termer.
Saknas
Fältgränser
Gränser för krypterade, blandade och formelfält.
Salesforce-gränser
Användarguide | Fältgränser | 33
Krypterade fältgränser
Anteckning: Denna information gäller för klassisk kryptering och inte för plattformskryptering.
Följande begränsningar gäller för krypterade fält.
• Krypterade fält är inte tillgängliga för användning i filter såsom listvyer, rapporter, summeringsfält och regelfilter.
• Du kan använda krypterade fält i e-postmallar, men värdet är alltid maskerat även om du har behörighet för visning av krypterade
data.
• Endast komponenten <apex:outputField> har stöd för att presentera krypterade fält i Visualforce-sidor.
Gränser för formel och kopplingsfält
När du arbetar med kopplingsfält kan du inte hänvisa:
• Kopplingsfält för objekt relaterade till aktiviteter. Till exempel är kopplingsfält för kontakter och företag inte tillgängliga i uppgiftsoch händelseformler.
• Den globala variabeln $RecordType.Id –den löser bara till posten som innehåller formeln, inte den post till vilken formeln
sträcker sig. Med utgåvan under våren ’13, när du skapar en ny formel är den globala variabeln $RecordType endast tillgänglig
för formler med standardvärde.
Valideringsregler kan inte hänvisa till kopplingsfält för:
• Automatiska nummerfält som exempelvis Rekvisitionsnummer
• Sammansatta fält såsom adresser, för- och efternamn, beroende kombinationsrutor och beroende sökningar
Anteckning: Valideringsregler kan referera kopplingsfält individuella adressfält som exempelvis Fakturaort.
• Kampanjstatiska fält, inklusive statistik för enskilda kampanjer och kampanjhierarkier.
Valideringsregelns formler hänvisar inte eller kan inte hänvisas till:
• Sammansatta fält såsom adresser, för- och efternamn, beroende kombinationsrutor och sökningar
• Kampanjstatiska fält, inklusive statistik för enskilda kampanjer och kampanjhierarkier.
• Koppla fält för autonummer eller utökade adressfält, som Postadress.
Anteckning: Kopplade fält för enskilda adressfält, till exempel Faktureringsort är OK för att användas i formler för
valideringsregel.
Du kan inte skapa valideringsregler för relationsgruppmedlemmar.
Gränser för sökfilter
Sökfilter är administratörinställningar som begränsar de giltiga värdena och sökdialogresultat för sökning, huvud-detalj och relationsfält
i hierarki.
Följande begränsningar gäller för sökfilter.
• Sökfilterkrierier kan inte hänvisa de här fälttyperna:
– Relationsfält på aktiviteter
– Systemfält som alltid är skrivskyddade såsom Skapat av och Ändrat av
– Relationsfält som har stöd för köer, såsom Kundcaseägare och Leadägare
Salesforce-gränser
Användarguide | Fältgränser | 34
• Varje objekt kan ha upp till fem aktiva krävda sökfilter och ett obegränsat antal sökfilter som är tillval. Om du når gränsen för krävda
sökfilter för ett objekt skapar du tillvalsfilter istället och använder valideringsregler för att använda din verksamhetsregel när en
användare sparar.
• Sökfilter på valutafält konverterar inte valutor. Om din organisation exempelvis använder flera valutor och ett sökfilterkriterie är
Förväntad intäkt högre än 100000 så visar sökningen alla poster med fältet Förväntat värde högre än
100,000, oavsett valuta.
• Du kan inte använda speciella datumvärden såsom "Idag" eller "Denna månad" i sökfilterkriterier.
• Du kan inte ta bort fält som hänvisas i ett aktivt sökfilter.
• Du kan inte ändra fälttypen för fält hänvisade av ett aktivt sökfilter.
• Sökfilterkrierier kan inte hänvisa de här fälttyperna på källobjektet:
– Autonummer
– Krypterad
– Formel
– Långt textområde
– Flervalskombinationsruta
– Upprullningssammanfattning
– Text
– Textområde
– URL
• Automatisk ifyllning av sökning fungerar inte för användarsökningar med ytterligare rullistor. Detta är huvudsakligen för organisationer
som antingen har konfigurerat en partnerportal eller kundportal.
• I förbättrade listvisningar kan du inte ändra fält som ett filterkriterie för beroendesökning hänvisar.
• Sökfilter har inte stöd för ägarändringar i bunt. Om ditt sökfilterkriterium hänvisar fältet Ägare så kan ändring av ägare i bunt
resultera i felaktiga värden som inte märks tills det att du försöker spara posten.
• Ett sökfilter kan inte hänvisa till en formel om formeln hänvisar till globala kopplingsfält som sökfiltret inte stöder.
• Sökfilterkriterier på Kontonamn gäller endast för affärskonton, inte personkonton. Om ditt sökfilterkriterie exempelvis är
Kontonamn som inte innehåller bok är affärskonto med "bok" i sitt namn, exempelvis Jannes bokaffär, inte giltiga.
Personkonton med "bok" i sitt namn, såsom Janne Bok, är giltiga värden och visas i sökrutan för fältet Konto. Om du måste filtrera
på namnet för ett personkonto kan du istället använda fälten Förnamn eller Efternamn.
• Salesforce har inte stöd för direktredigering i listvisningar för:
– Fält på källobjektet som hänvisas i beroendesökningar.
– Fält med beroendesökningar.
Gränser för RTF-områdesfält
Det mobila programmet behandlar textområdesfält som ett långt textfält vilket inte har stöd för formaterat HTML-innehåll eller bilder.
Det mobila programmet skär av rich text-fälten vid 1 000 tecken som inkluderar HTML-markering. Administratörer bör överväga att ta
bort textområdesfält från mobila sidlayouter. Om en mobil användare redigerar ett textområdesfält som innehåller en befintlig test som
är längre än 1 000 tecken så kommer det mobila programmet skära av tet i fältet.
Gränser för fält för summeringssammanfattning
Summeringssammanfattningsfält är inte tillgängliga för mappning av lead-fält för konverterade leads.
Salesforce-gränser
Användarguide | Gränser för filer och lagring | 35
Gränser för filer och lagring
Gränser för Salesforce-filer, CRM-innehåll, Chatter och lagringstilldelning.
I DETTA AVSNITT:
Begränsningar för Salesforce Files Sync
Gränser för lagring, filstorlek och filsynkronisering.
Salesforce CRM Content-gränser
Gränser för Salesforce CRM Content per version.
Filgränser i Chatter
Begränsningar för filer som bifogats till ett Chatter-inlägg eller kommentar
Gränser för datalagring och fillagring
Gränser för lagringstilldelning per Salesforce-version och antal användare i din organisation.
Begränsningar för Salesforce Files Sync
Gränser för lagring, filstorlek och filsynkronisering.
Funktion
Begränsning
Lagring överr hela organisationen
Lagringen grundar sig på antalet Salesforce-licenser som köpts. Ytterligare lagring
kan köpas. För mer information, se Data- och fillagringsgränser.
Max. antal synkroniserade filer
Användare kan synkronisera upp till 10 000 filer.
Max. antal synkroniserade mappar
500 mappar
Filstorlek
• 2 GB vid uppladdning via webbgränssnittet
• 2 GB vid uppladdning via Salesforce Files Sync-skrivbordsklient (eller 500 MB
med proxy)
• 100 MB vid uppladdning från en mobil enhet
Maximalt antal versioner per fil
2 048
Maximalt antalet användare som kan synkronisera 1 000 användare
samma fil samtidigt
Maximalt antal Connect API-anrop
10 000 per användare, per timma, per anslutet program från klienten med Salesforce
Files Sync
Salesforce CRM Content-gränser
Gränser för Salesforce CRM Content per version.
Salesforce CRM Content kan omfatta alla filtyper, från Microsoft® PowerPoint-presentationer till ljudfiler, videofiler och webbsidor och
Google®-dokument. Denna tabellen beskriver gränser för Salesforce CRM Content per version.
Salesforce-gränser
Funktion
Användarguide | Gränser för filer och lagring | 36
Personal-utgåva Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise-utgåva Utgåvan
Developer
Edition
Unlimited Edition
och
Performance
Innehållsleveranser:
10 GB
Standardleveransbandbredd
per rullande
24-timmarsfönster
10 GB
10 GB
10 GB
10 GB
10 GB
10 GB
Innehållsleveranser:
20 000
Standardleveransvisningsräkningar
per rullande
24-timmarsfönster
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
Innehållsleveranser: Max.
filstorlek för onlinevisning
25 MB
25 MB
25 MB
25 MB
25 MB
25 MB
25 MB
Innehåll: Max. filstorlek
För alla versioner:
• 2 GB
• 2 GB (inklusive sidhuvuden) vid uppladdning via Chatter REST API
• 2 GB (inklusive sidhuvuden) vid uppladdning via REST API
• 38 MB vid uppladdning via SOAP API
• 10 Mbit Google Docs
• 10 MB vid uppladdning via Visualforce
Innehåll: Maximalt antal
bibliotek
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
Innehåll: Maximalt antal
innehållsdokument
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Innehåll: Maximalt antal
innehållsdokument och
versioner under en
24-timmarsperiod
(justerbart)
36 000
36 000
36 000
36 000
36 000
36 000
2 500
Innehållspaket: Max. antal
filer
Saknas
50
50
50
50
50
50
Dokument: Max. storlek på
egen applogotyp
20 KB
20 KB
20 KB
20 KB
20 KB
20 KB
20 KB
Dokument: Max. storlek för 5 MB
dokument till uppladdning
5 MB
5 MB
5 MB
5 MB
5 MB
5 MB
Dokument: Max.
filnamnsstorlek (inklusive
filtilläggsnamn)
255 tecken
255 tecken
255 tecken
255 tecken
255 tecken
255 tecken
255 tecken
Salesforce-gränser
Användarguide | Gränser för filer och lagring | 37
Sökgränser för Salesforce CRM Content
Sök har stöd för flera filtyper och har gränser gällande filstorlek. Om en fil överstiger den maximala storleken så söks inte texten inuti filen
men filens författares namn, taggar, filändelse och egna fält inkluderas.
Filtyp
Filnamnstillägg
Maximal filstorlek för att text inom
filen skall kunna sökas
HTML
.htm, .html, .xhtml
5 MB
PDF
.pdf
25 MB
PPT
.ppt, .pptx, .pptm
25 MB
RTF
.rtf
5 MB
Text
.c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java, 5 MB
.log, .sql, .txt
Word
.doc, .docx, .docm
25 MB
XLS
.xls, .xlsx, .xlsm
5 MB
XML
.xml
5 MB
SE ÄVEN:
Gränser för sökning efter dokument
Söka gränser för filer i Chatter
Filgränser i Chatter
Begränsningar för filer som bifogats till ett Chatter-inlägg eller kommentar
Fildelningsgränser
The maximum number of times a file can be shared is 100. Detta inkluderar filer delade med andra personer, grupper och via länkar. Om
en fil är privat delad och närmar sig maxantalet 100 så bör du överväga att göra filen offentlig genom att skicka den till din kanal.
Filstorleksgränser
Nedan anges max. filstorlek för filer i Salesforce.
Funktion
Filflik och Chatter Salesforce CRM
Content
Salesforce
Knowledge
Dokumentflik
Bilagerelaterad
lista
Max. filstorlek
2 GB
5 Mbit för bilagor
• 5 MB
• 25 MB för
filbilagor
• 2 GB
• 2 GB (inklusive
sidhuvuden) vid
uppladdning via
Chatter REST API
• 20 KB för en en
egen
app-logotyp
• 2 GB för
kanalbilagor
Salesforce-gränser
Funktion
Användarguide | Gränser för filer och lagring | 38
Filflik och Chatter Salesforce CRM
Content
Salesforce
Knowledge
Dokumentflik
Bilagerelaterad
lista
• 2 GB (inklusive
sidhuvuden) vid
uppladdning via
REST API
• 38 MB vid
uppladdning via
SOAP API
• 10 Mbit Google
Docs
• 10 MB vid
uppladdning via
Visualforce
Gränser för datalagring och fillagring
Gränser för lagringstilldelning per Salesforce-version och antal användare i din organisation.
Lagringskapacitet
Det finns två lagringskategorier: fillagring och datalagring. Fillagringen inkluderar filer i bilaga, fliken Dokument, fliken Filer, fältet Fil,
Salesforce CRM-innehåll, Chatter-filer (inklusive användarens bilder) och Site.com-tillgångar. Datalagring inkluderar följande:
• Konton
• Artikeltyper (format: “[Artikeltypnamn]”)
• Artikeltypöversättningar (format: “[Artikeltypnamn]-version")
• Kampanjer
• Kampanjmedlemmar
• Kundcase
• Kundcaseteam
• Kontakter
• Kontrakt
• Anpassade objekt
• E-postmeddelanden
• Händelser
• Prognosposter
• Google Docs
• Idéer
• Leads
• Anteckningar
• Säljprojekt
• Säljprojektsdelningar
Salesforce-gränser
Användarguide | Gränser för filer och lagring | 39
• Ordrar
• Offerter
• Offertmall med rich text-data
• Lösningar
• Taggar: Unika taggar
• Uppgifter
För fillagring, utgåvorna Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance och Unlimited har en gräns per användare
tilldelats multiplicerat med ett antal användare i organisationen plus en ytterligare tilldelning per organisation. Till exempel, en Enterprise
Edition-organisation med 600 användare erhåller 1,211 GB fillagring, eller 2 GB per användare multiplicerat med 600 användare plus
ytterligare 11 GB. En organisation med utgåva Professional med 600 användare tar emot 370 GB fillagring eller 612 MB per användare
multiplicerat med 600 användare plus ytterligare 11 GB.
För fillagring, utgåvorna Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance och Unlimited har en gräns på antingen 1 GB
eller en per användare, den som är störts. T.ex. en organisation med versionen Professional med 10 användare erhåller 1 GB eftersom
10 användare multiplicerat med 20 MB per användare är 200 MB, vilket är mindre än det minimala 1 GB. En organisation med versionen
Professional med 100 användare erhåller över det minimala 1 GB eftersom 100 användare multiplicerat med 20 MB per användare är
2 000 MB.
Fillagring och datalagring beräknas inte samtidigt. Om du importerar eller lägger till ett stort antal poster kommer din organisations
lagringsanvändning inte att uppdateras omedelbart.
Värdena i kolumnerna Lagringstilldelning per användarlicens nedan gäller till användarlicenser för Salesforce och Salesforce-plattformen.
Andra standardanvändarlicenser, som Diskussionsgrupp-användarlicenser, innehåller ytterligare lagring. En beskrivning av de olika
typerna av användarlicenser finns i Översikt av användarlicenser. Om din organisation använder egna användarlicenser kontaktar du
Salesforce för att fastställa om dessa licenser ger ytterligare lagringsutrymme.
Salesforce Edition
Datalagringsminimum Datalagringstilldelning Fillagringtilldelning
per organisation
per användarlicens per organisation
Fillagringstilldelning
per användarlicens
Contact Manager
1 GB
20 MB
11 GB
612 MB
Grupp
1 GB
20 MB
11 GB
612 MB
Professional
1 GB
20 MB
11 GB
612 MB
Enterprise
1 GB
20 MB
11 GB
2 GB
Prestation
1 GB
120 MB
11 GB
2 GB
Obegränsat
1 GB
120 MB
11 GB
2 GB
Developer
5 MB
Saknas
20 MB
Saknas
Personal
20 MB (ungefär 10 000
poster)
Saknas
20 MB
Saknas
Anteckning: Den enda funktionslicensen som tillhandahåller ytterligare lagring är Salesforce CRM Content-användare. Varje
användarlicens för Salesforce CRM Content tillhandahåller ytterligare 512 MB lagringsutrymme oavsett om Salesforce CRM Content
är aktiverat vilket gör den totala tillåtna lagringen per användare till 612 MB. För att ta reda på om din organisation har Salesforce
CRM Content aktiverat eller inte kan du kontakta din administratör.
Salesforce-gränser
Användarguide | Visningsgränser för Force.com
webbplatser | 40
Visningsgränser för Force.com webbplatser
Gränser för förfrågningarna räknas som sidvyer.
De följande förfrågningarna räknas som visningar av sidan.
Begäranden för...
URL-exempel
Din Force.com-domän
http://mycompany.force.com
Din egna webbadress
http://mycompany.com
Alla sidor associerade med din sida
http://mycompany.force.com/mypage
Felsida för tillstånd krävs
http://mycompany.force.com/Unauthorized
AJAX-förfrågningar som:JavaScript remoting (t.ex. saknas
RemoteAction)<apex:actionFunction><apex:actionPoller>
De följande förfrågningarna räknas inte som visningar av sidan.
Begäranden för...
URL-exempel
Salesforce-bilder
http://mycompany.force.com/img/force_logo_w09.gif
Dina statiska resurser
http://mycompany.force.com/resource/1233771498000/background
Robots.txt
http://mycompany.force.com/robots.txt
Favoritikon
http://mycompany.force.com/favicon.ico
Bilagor och dokument
saknas
Felsidor, bortsett från Tillstånd krävs, såsom Gräns http://mycompany.force.com/BandwidthExceeded
överskriden och Underhåll
Bilder inkluderas med ett HTML-fält
http://mycompany.force.com/servlet/rtaImage
Eget filfält
http://mycompany.force.com/servlet/fileField
Gräns överstigen, Underhåll, Sidan kunde inte hittas och de utpekade sidorna för Inaktiv startsida räknas inte som sidvisningar och mot
bandbreddsgränser. Du kan använda statiskt resurser för att använda dessa sidor men följande begränsningar gäller:
• Statiska resurser måste vara 50 KB eller mindre.
• Statiskt resurser måste vara stylesheets (CSS), bildfiler eller javascript-filer.
• Du kan inte använda Apex-kontroller för dessa sidor.
• Du kan inte utföra SOQL eller DML-operationer från dessa sidor.
Force.com Webbplatsens faktureringsgränser
Terminologi för gränser och fakturering associerat med Force.com-webbplatser.
Följande terminologi gäller för Force.com-webbplatsernas gränser och fakturering:
Salesforce-gränser
Användarguide | Alllmänna gränser för sandbox och
sandboxlagring | 41
• "Sidvisnignar" räknas som antalet sidor som skickas både från sidans ursprungsserver och cacheservern.
• "Bandbredd" räknas som antalet megabyte som skickas och mottages från både sidans ursprungsserver och cacheservern.
• "Tjänstebegärningstid" räknas som den totala servertiden i minuter som krävs för att generera sidor för sidan.
• "Rullande 24-timmarsperioder" hänvisar till de 24 timmarna direkt efterföljande aktuell tid.
• "Ursprungsserver" refererar till webbservern som är din sidas värd.
• "Cacheserver" refererar till den CDN-server som används för dina cachade sidor.
• "Aktuell period" refererar till den aktuella kalendermånaden för vilken du är tillåten ett visst antal sidvisningar för din organisation.
Salesforce upprätthåller de följande gränserna för månatliga sidvisningar för Force.com webbplatser:
• Fakturering är baserat på antalet månatliga sidvisningar som din organisation köper. Denna sidvisningsgräns byggs på för alla sidor
i din organisation.
• Om din organisation, i en given kalendermånad, uppnår 110% av sina sidvisningsgränser så skickar Salesforce ett e-postmeddelande
till sidans administratörer om fakturering.
• Om din organisation överstiger 110% av sina sidvisningsgränser i fyra efterföljande kalendermånader så inaktiveras dina sidor tills
nästa kalendermånad påbörjas eller tills det att du köper flera sidvisningar. Salesforce skickar även e-postmeddelanden till sidans
administratörer om fakturering, samt till den relaterade företagsansvarig.
• Om din organisation överstiger 300% av sina sidvisningsgränser i en given kalendermånad så inaktiveras dina sidor tills nästa månad
påbörjas eller tills det att du köper flera sidvisningar. Salesforce skickar även e-postmeddelanden till sidans administratörer om
fakturering, samt till den relaterade företagsansvarig.
Alllmänna gränser för sandbox och sandboxlagring
Gränser för sandboxmiljöer.
En sandbox är en kopia av din organisation i en separat miljö som du kan använda för olika syften som testning och utbildning. Sandbox
är helt isolerade från din produktionsorganisation i Salesforce så de bearbetningar som du utför i Sandbox påverkar inte
produktionsorganisationen i Salesforce.
Följande begränsningar gäller för sandboxar.
• Du kan uppdatera en fullständig sandbox 29 dagar efter att du skapade den eller senast uppdaterade den. Om du tar bort en
fullständig sandbox inom de här 29 dagarna måste du vänta tills perioden på 29 dagar gått, från datumet när den sista uppdateringen
eller skapningen gjordes, för att ersätta den.
• Du kan uppdatera en Partial Copy -sandbox 5 dagar efter att du skapat eller sist uppdaterat den. Om du tar bort en Partial Copy
-sandbox inom de här 5 dagarna måste du vänta tills perioden på 5 dagar gått, från datumet när den sista uppdateringen eller
skapningen gjordes, för att ersätta den.
• Du kan uppdatera en Developer eller Developer Pro sandbox en gång om dagen.
• Enterprise-utgåvan inkluderar en licens för 1 Developer sandbox.
• Performance-utgåvan inkluderar licenser för 1 fullständig sandbox, 1 Partial Copy sandbox, 5 Developer Pro -sandboxar och 30
Developer -sandboxar.
• Unlimited-utgåvan inkluderar licenser för 1 fullständig sandbox, 5 Developer Pro sandboxar och 15 Developer sandboxar.
• Om du behöver licenser för fler sandboxar, kontakta salesforce.com för att beställa sandboxes för din organisation.
Följande begränsningar gäller för Sandbox lagringsgränser.
• Partial Copy -sandboxar har en 5 GB för filer och 5 GB för datalagringsgräns.
• Developer Pro -sandboxar har en 1 GB för filer och 1 GB för datalagringsgräns.
• Developer -sandboxar har en 200 MB för filer och 200 MB för datalagringsgräns.
Salesforce-gränser
Användarguide | Organisationsomfattande
delningsgränser | 42
• Fullständiga sandboxar har samma lagringsbegränsningar som produktionsorganisationen.
• Sandboxar skickar inga e-postmeddelanden när lagringsgränsen nås. Om du når sandboxens kan du emellertid inte spara nya data
i din sandbox. För att se dina lagringsgränser: i Inställningar, skriv Lagringsanvändande i rutan Snabbsökning och välj
sedan Lagringsanvändande i din sandbox.
Organisationsomfattande delningsgränser
Objektgränser för organisationsomfattande delning.
Administratörer kan använda organisationsomfattande delningsinställningar för att definiera standard delningsinställningar för en
organisation.
De organisationsomfattande inställningarna för standarddelning kan inte ändras för samma objekt:
• Servicekontrakt är alltid Privata.
• Användarprovisioneringsbegäranden är alltid Privata.
• Möjligheten att visa eller redigera ett dokument, rapport eller instrumentpanel grundas på användarens åtkomst till den mapp i
vilken den lagras.
• Användare kan endast visa andra användares prognoser om de befinner sig under denne i rollhierarkin, om inte prognosdelning har
aktiverats.
• När ett eget objekt finns på detaljsidan för en huvud-detalj-relation med ett standardobjekt, är dess organisationsövergripande
standardinställning satt till Styrd av överordnad och kan inte redigeras.
• De organisationsomfattande standardinställningarna kan inte ändras från privat till offentlig för ett eget objekt om Apex-kod använder
de poster som är associerade med objektet. Om Apex-kod exempelvis hämtar användarna och grupperna som har delningsåtkomst
på ett eget objekt Invoice__c (representeras som Invoice__share i koden) så kan du inte ändra objektets
organisationsomfattande delningsinställning från privat till offentlig.
SE ÄVEN:
Gränser för lösenordspolicy
Partnerportalens gränser
Gränser för partnerportalen.
Maximalt antal partnerportaler
Du kan skapa maximalt 5 partnerportalet i din organisation. Ökningar till det här antalet ska godkännas av produktchefen och kräver
detaljerade användning av kundcase.
Maximalt antal portalroller
Det maximala antalet portalroller för en organisation är 5 000. Gränsen inkluderar portalroller som är associerade med organisationens
samtliga kund-, partnerportaler eller diskussionsgrupper. För att förhindra en onödig tillväxt av det här antalet rekommenderar vi att
antalet roller granskas och minskas för var och en av dina portaler och diskussionsgrupper. Ta även bort oanvända portalroller. Om du
fortfarande kräver flera portalroller, kontakta Salesforce kundsupport.
Salesforce-gränser
Användarguide | Gränser för lösenordspolicy | 43
Gränser för lösenordspolicy
Gränser för antalet och användning av användarlösenord.
Du kan ange olika lösenords- och inloggningspolicy för att skydda din organisation.
Anteckning: Användarens lösenord kan inte överstiga 16 000 byte.
Användare kan logga in högst 3 600 gånger per timma. Denna gräns gäller för organisation som skapas efter Summer ’08.
Fält
Beskrivning
Användarnas lösenord går ut
Tidslängd tills alla användarlösenord upphör att gälla och måste
ändras. Denna inställning gäller inte för användare med
behörigheten "Lösenord går aldrig ut". Standardinställningen är
90 dagar. Denna inställning är inte tillgänglig för
Self-Service-portaler.
Nyligen använda lösenord
Spara användares tidigare lösenord så att användaren alltid måste
återställa sitt lösenord till ett nytt unikt lösenord. Lösenordshistorik
sparas inte förrän du anger detta värde. Standardinställningen är
3 lösenord i minnet. Du kan inte välja Inga
lösenord ihågkomna såvida du inte väljer Går aldrig
ut för fältet Användarlösenord utgår i. Denna
inställning är inte tillgänglig för Self-Service-portaler.
Lösenordets minimala längd
Det minsta antalet tecken som krävs för ett lösenord. När du anger
detta värde påverkas inte befintliga användare förrän nästa gång
de ändrar sina lösenord. Standardvärdet är 8 tecken.
Krav på komplexitet för lösenord
Kravet för vilka teckentyper som måste användas i ett
användarlösenord.
Komplexitetsnivåer:
• Ingen begränsning – tillåter alla lösenordsvärden och
är det minst säkra alternative.
• Måste blanda siffror och bokstäver—kräver
minst en bokstav och en siffra, vilket är standard.
• Måste blanda alfatecken, numeriska
tecken och specialtecken – kräver minst ett
bokstavstecken, en siffra och ett av följande tecken: ! # $
% - _ = + < >.
• Måste blanda siffror och stora och små
bokstäver – kräver minst ett nummer, en stor bokstav och
en liten bokstav.
• Måste blanda siffror och stora och små
bokstäver och specialtecken – kräver minst ett
nummer, en stor bokstav och en liten bokstav och ett av de
följande tecknen: ! # $ % - _ = + < >.
Krav på lösenordsfråga
Värdena är Får inte innehålla lösenord, vilket
innebär att svaret på lösenordsfrågan inte får innehålla själva
Salesforce-gränser
Fält
Användarguide | Salesforcekonsolens gränser | 44
Beskrivning
lösenordet, eller Ingen (standardinställning) för inga restriktioner
för svaret. Användarens svar på lösenordsfrågan krävs. Denna
inställning är inte tillgänglig för
självbetjäningsportaler, kundportaler eller partnerportaler.
Högsta antal ogiltiga inloggningsförsök
Antalet misslyckade inloggningar för en användare innan de blir
utelåsta. Denna inställning är inte tillgänglig för
Self-Service-portaler.
Utelåsningsperiod
Längden för utlåsningsperiod. Standardinställningen är 15 minuter.
Denna inställning är inte tillgänglig för Self-Service-portaler.
Anteckning: Om användare blir utelåsta måste de vänta
tills utelåsningsperioden är över. Alternativt kan en
användare med behörigheten "Återställ lösenord och lås
upp användare" låsa upp dem via Inställningar genom att
skriva Användare i rutan Snabbsökning, välja
Användare, välja användaren och sedan klicka på Lås upp.
Den här knappen är endast tillgänglig när en användare är
utelåst.
Dölj hemligt svar för återställning av
lösenord
Den här funktionen döljer svaren på säkerhetsfrågor när du skriver.
Standard är att visa svaret i klartext.
Anteckning: Om din organisation använder Microsoft
Input Method Editor (IME) med inmatningsläget på
Hiragana, när du skriver ASCII-tecken konverteras de till
japanska tecken i normala textfält. IME fungerar emellertid
inte riktigt i fält med dold text. Om din organisations
användare inte kan mata in deras lösenord eller andra
värden riktigt efter att den här funktionen har aktiverats ska
den inaktiveras.
Kräver minst ett lösenord som är giltigt
under 1 dag
När du väljer det här alternativet kan ett lösenord inte ändras mer
än en gång under en 24-timmars period.
SE ÄVEN:
Organisationsomfattande delningsgränser
Salesforcekonsolens gränser
Allmänna gränser för att använda en Salesforcekonsol.
En Salesforcekonsol är en app för att snabbt hitta, uppdatera och skapa poster.
För bästa prestanda rekommenderar vi att du använder Internet Explorer 8, 9 eller 10 eller den senaste stabila versionen av Firefox eller
Chrome när du använder Live Agent i Salesforcekonsolen. De följande gränserna gäller Salesforcekonsolen.
• Om du loggar in på en annan Salesforce-app när du är inloggad i en Salesforcekonsolen-app kan du inte acceptera nya
chattförfrågningar.
Salesforce-gränser
Användarguide | Gränser för webbplatsens version | 45
• I Chatter Answers kan administratörer inte anpassa FAQ (vanliga frågor) som finns tillgängliga för kunder när de klickar på Behöver
du hjälp?.
• Internet Explorer 8-användare får en säkerhetsvarning om dina anpassade med URL:er inte inkluderar https://.
Gränser för webbplatsens version
Gränser för antalet webbplatser, bandbredd, tjänstebegäran-tid och maximala sidvyer per version.
Site.com är ett hanteringssystem för webbinnehåll (CMS) för att bygga och hantera dynamiska, datadrivna webbsidor, redigera innehåll
i realtid.
Följande tabell beskriver webbplatsernas gränser för de olika Salesforce-versionerna.
Version
Maximalt antal
sidor
Bandbreddsgräns (per
Tjänstebegärningstid (per Maximalt antal
rullande 24-timmarsperiod rullande 24-timmarsperiod sidvisningar
per sida)
per sida)
Developer Edition
1
500 MB
10 minuter
Saknas
Enterprise Edition
25
1 GB för sandbox
30 minuter för sandbox
500 000
40 GB för produktion
60 timmar för produktion
1 GB för sandbox
30 minuter för sandbox
40 GB för produktion
60 timmar för produktion
Unlimited Edition
25
Utgåvan
Performance
1 000 000
SE ÄVEN:
Site.com Importgränser
Visningsgränser för Force.com webbplatser
Force.com Webbplatsens faktureringsgränser
Site.com Importgränser
Gränser för import av webbplatser och filer.
Du kan som mest ladda upp en storlek på 2 GB för en webbplats.Du kan som mest ladda upp filer på 50 MB såvida du inte importerar
och packar upp en zip-fil. I så fall kan du importera en zip-fil på upp till 200 MB om du väljer packa upp filer under importeringen.
Gränser för webbförfrågningar
Gränser för användning av konkurrenter på webbförfrågningar.
För att säkerställa att resurserna är tillgängliga för alla Salesforce-användare finns det vissa begränsningar på antalet långa webbförfrågningar
som en organisation kan skicka in på samma gång. Salesforce övervakar antalet samtidiga förfrågningar som skickar av alla användare
som är inloggade på din organisation och jämför det antalet med maxantalet. På detta sätt håls antalet samtidiga förfrågningar under
maxgränsen. Gränsvärdet säkerställer att resurserna är lika tillgängliga för alla organisationer och förhindrar oavsiktlig eller avsiktlig
överkonsumtion av någon organisation.
Om alltför många förfrågningar skickas av användare i din organisation kan du behöva vänta tills en av dem är klara innan du kan utföra
din åtgärd. Anta till exempel att MyCorporation har 100 000 användare. Klockan 09:00 efterfrågar varje användare en rapport som
Salesforce-gränser
Användarguide | Samarbetsgränser | 46
innehåller 200 000 poster. Salesforce börjar köra rapporten för alla användare tills det maximala antalet samtidiga förfrågningar har
uppnåtts. Efter det tar Salesforce inte emot några fler förfrågningar förrän några av rapporterna har avslutats.
Liknande begränsningar finns för begäran som kommer från API.
Samarbetsgränser
I DETTA AVSNITT:
Godkännandegränser i Chatter
Godkännandegränser för delegerade godkännare, godkännandeinlägg och webbplatser eller portalanvändare.
Chatter Plus-gränser
Har begränsningar för Chatter Plus (som även kallas Chatter Only).
Kanalspårningsbegränsningar
Begränsningar för att spåra objekt, fält och ämnen.
Allmänna Chatter-gränser
Begränsningar för Chatter-funktioner genom redigering, webbläsargränser och uppge gränser.
Listvygränser på kanaler
Gränser för listvyer på postkanaler.
Söka gränser för filer i Chatter
Sök gränser efter filtyp och filstorlek i Chatter.
Använda delnignsgränser i Chatter
Salesforce-administratörer kan konfigurera användardelning för att visa eller dölja en intern eller extern användare från en annan
användare i en organisation.
Godkännandegränser i Chatter
Godkännandegränser för delegerade godkännare, godkännandeinlägg och webbplatser eller portalanvändare.
• Godkännanden i Chatter stöder inte delegerade godkännare eller köer.
• Du kan inte återkalla eller omfördela en begäran om godkännande från ett inlägg. Båda måste göras från godkännandeinlägget.
• Godkännandeinlägg kan inte tas bort i Salesforce-användargränssnittet. Du kan bara ta bort dem genom API.
• Begäranden om godkännande från Sidor eller portalanvändare stöds inte.
Chatter Plus-gränser
Har begränsningar för Chatter Plus (som även kallas Chatter Only).
Chatter Plus (kallas även enbart Chatter ) är för Performance, Unlimited, Enterprise och Professional Edition som inte har Salesforce-licenser
men som behöver åtkomst till vissa Salesforce-objekt förutom Chatter.
Chatter Plus-användare kan komma åt alla standard Chatter-personer, -profiler, -grupper och filer. Dessutom kan de:
• Visa Salesforce-företag och kontakter
• Använd Salesforce CRM Content, Ideas och Answers.
• Åtkomst instrumentpaneler och rapporter
• Använd och godkänn arbetsflöden
Salesforce-gränser
Användarguide | Kanalspårningsbegränsningar | 47
• Använd kalendern för att skapa och spåra aktiviteter
• Visa och ändra upp till tio egna objekt
• Lägg till poster i grupper
Anteckning: Du måste exponera flikarna för de standard Salesforce-objekt som användarprofilen Chatter Only kan komma åt då
de är gömda som standard för dessa användare.
Organisationer med Professional Edition måste ha profiler aktiverat för att utföra dessa uppgifter. Kontakta din Salesforce-representant
för mer information.
Chatter Plus-funktion
Begränsning
Chatter Plus-licenser i din organisation
Obegränsat
Datalagring per Chatter Plus-användare
20 MB
Fillagring per Chatter Plus-användare (Professional Edition)
612 MB
Fillagring per Chatter Plus-användare (Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition)
2 GB
Kanalspårningsbegränsningar
Begränsningar för att spåra objekt, fält och ämnen.
VERSIONER
• När kanalspårning är aktiverat för personkonton kan användare följa och se uppdateringar av
kontofält, men inte kontaktfält.
Tillgängliga i:
• Kanalspårning för händelser inkluderar inte begärda möten. När ett begärt möte är bekräftat
och blir en händelse så kan den inte inkluderas i kanaler.
• Användare kan följa aktiviteter och kunskapsartiklar i en Chatter-kanal, men den
och kunskapsartikellista är inte tillgänglig.
Följ i åtgärdskolumnen för visning av aktivitet
• Om du inaktiverar kanalspårning för ämnen kan användare inte längre följa nya ämnen men de kan fortsätta att följa de som de
följde när kanalspårningen aktiverades. De här ämnena räknas mot det maximala antalet personer, ämnen och poster som de kan
följa. Använd Chatter REST API för att sluta följa ämnena efter att kanalspårningen har inaktiverats.
Kanalspårningbegränsningar för externa objekt
• Fälthistorikens spårning finns inte för externa objekt.
• Om en tabellrad tas bort från det externa systemet tas inte postkanalen för den externa objektposten bort.
• Postkanaler finns inte för Lightning Connect externa objekt som mappar till externa datakällor i hög datavolym.
Allmänna Chatter-gränser
Begränsningar för Chatter-funktioner genom redigering, webbläsargränser och uppge gränser.
Chatter-gränser efter funktion
Gränserna kan ändras. Kontakta Salesforce för mer information.
Salesforce-gränser
Användarguide | Allmänna Chatter-gränser | 48
Funktion
Begränsning
Grupper en användare kan gå med i
1001
Grupper
Arkiverade grupper räknas inte mot denna gräns.
Grupper i din organisation
10 000
Arkiverade grupper räknas inte mot denna gräns.
Medlemmar i en grupp
Obegränsat
Tecken i fältet Information i en grupp
4000
Maxstorlek på e-post vid inlägg i en grupp via e-post (inklusive 25 MB
text och bilagor)
Antal bilagor du kan inkludera i ett inlägg i en grupp via e-post 25
Kanaler
Nämner i ett enda inlägg eller kommentar
25
Antalet tecken i en söksträng för omnämning
500 tecken för en persons för- och efternamn
(kombinerat) eller för ett gruppnamn
Tecken i enskilt inlägg eller en kommentar
10 000
Antal e-postmeddelanden som sänts efter att du gillar eller
kommenterat ett inlägg
10
Bokmärken
Obegränsat
Favoriter
50
Personer, ämnen och poster du kan följa
5002
Högsta antal inlägg kan du se i din kanal vid en given tidpunkt De 500 senaste posterna Denna begränsning
tillämpas inte på profil-, grupp- och postkanaler.
Filer
Storlek på bifogad fil
2 GB
Antal gånger en fil kan delas
100
Personer och profiler
Kompetens
Profil-fotostorlek
8 MB
Personer du kan lägga till i en chatt
10
Personer som du kan lägga till i Chattens mina favoriter
100
Tecken i Chatter-meddelande
10 000
Salesforce-gränser
Användarguide | Listvygränser på kanaler | 49
Funktion
Begränsning
Kvalifikationer tilldelade till en användare
100
Tecken i ett kvalifikationsnamn
99
Ämnen på ett enda inlägg
10
Ämnen på en enda post
100
Tecken i ett ämnes namn
99
Ämnen
1
Alla grupper räknas mot denna gräns, förutom arkiverade grupper. Om du t.ex. är en medlem av 100 grupper, av vilka 10 arkiverats, kan
du gå med i 10 ytterligare grupper.
2
Du kan följa högst 500 personer, ämnen och poster sammanlagt. För att se hur många poster du följer, se listan Följer på din profil .
Poster och kommentarer som användare gör i Chatter bibehålls under hela tiden som en kunds tillämpliga organisation förblir anskaffad.
Vi förbehåller oss rätten att tillämpa gränser gällande:
• Antalet systemskapade spårade kanaluppdateringar. Aktuellt spårade kanaluppdateringar som är äldre än 45 dagar och inte har
några gilla-markeringar eller kommentarer raderas automatiskt. De spårade kanaluppdateringarna visas inte längre i kanalen. Om
revisionen aktiveras för ett spårat fält är revisionshistoriken för det fältet fortfarande tillgängligt.
• Antalet e-postmeddelanden som kan skickas per organisation per timme.
Webbläsargränser för Chatter
Vissa tredjeparts webbläsarinsticksprogram och -tillägg kan störa funktionen hos Chatter. Om du upplever störningar eller inkonsekvent
beteende med Chatter, inaktivera webbläsarens insticksprogram och tillägg och försök igen.
Chatter omnämningsgränser
Du kan inte omnämna arkiverade grupper, grupper som inte finns i listan, egna grupper och privata grupper som du inte är medlem i.
Om en person som inte är en medlem i en privat grupp omnämns i en post eller kommenterar en privat grupp visas omnämningens
länk grå förutom om den omnämnda personen har behörigheten "Ändra all data". I detta fall visas länken blå. Hur som helst gäller
fortfarande Chatter säkerhets- och delningsregler. Personer som inte är medlem i en privat grupp har inte åtkomst till den privata gruppen
och kommer inte att se eller underrättas om några uppdateringar.
SE ÄVEN:
Godkännandegränser i Chatter
Chatter Plus-gränser
Filgränser i Chatter
Söka gränser för filer i Chatter
Listvygränser på kanaler
Gränser för listvyer på postkanaler.
Salesforce-gränser
Användarguide | Söka gränser för filer i Chatter | 50
Klicka på
Chatter på en standard- eller egen objektlistvy för att se en Chatter-kanal med uppdateringar från de senaste 30 dagarna
för poster som ingår i listvyn.
De följande gränserna gäller för Chatter-kanaler i listvyn:
• Vissa kanalspårade objekt har inte en Chatter-kanal associerad med deras listvy. Du kan visa Chatter-kanaler på listvyer för säljprojekt,
konton, kundcase, kampanjer, kontakter och och egna objekt.
• Om dra-och-släpp-schemaläggning på listvyerna är aktiverad, kan du inte se Chatter-kanaler på listvyerna för konton, kontakter eller
leads.
Söka gränser för filer i Chatter
Sök gränser efter filtyp och filstorlek i Chatter.
Sök har stöd för flera filtyper och har gränser gällande filstorlek. Om en fil överstiger den maximala storleken så söks inte texten inuti filen
men filens namn, beskrivning, typ och ägare inkluderas.
Filtyp
Filnamnstillägg
Maximal filstorlek för att text inom
filen skall kunna sökas
HTML
.htm, .html, .xhtml
5 MB
PDF
.pdf
25 MB
PPT
.ppt, .pptx, .pptm
25 MB
RTF
.rtf
5 MB
Text
.c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java, 5 MB
.log, .sql, .txt
Word
.doc, .docx, .docm
25 MB
XLS
.xls, .xlsx, .xlsm
5 MB
XML
.xml
5 MB
SE ÄVEN:
Gränser för sökning efter dokument
Salesforce CRM Content-gränser
Använda delnignsgränser i Chatter
Salesforce-administratörer kan konfigurera användardelning för att visa eller dölja en intern eller extern användare från en annan användare
i en organisation.
I Chatter finns det undantag där användare som inte är delade fortfarande kan se och interagera med varandra. Till exempel kan alla i
en offentlig Chatter-grupp med tillgång till gruppen kan se alla inlägg, namn på de användare som för inlägg och omnämna användare
som kommenterat ett inlägg, oavsett vilken användare som delar.
Exempel: Låt oss säga att du ställer in användardelning så att Maria och Jens inte kan se eller interagera med varandra. Maria gör
inlägg i en offentlig Chatter-grupp. Hon kan inte omnämna Jens, eftersom användardelning förhindrar Jens namn från att visas i
Salesforce-gränser
Användarguide | Diskussionsgruppsgränser | 51
rullgardinsmenyn omnämning. Men Jens kan dock se Marias inlägg och han kommenterar hennes inlägg. Nu kan Maria faktiskt
omnämna Jens i sin nästa kommentar på sitt inlägg.
Diskussionsgruppsgränser
I DETTA AVSNITT:
Gräns för högsta antal diskussionsgrupper
Antalet diskussionsgrupper som finns beror på antalet som köpts för din organisation.
Gränser för diskussionsgruppernassida
Diskussionsgruppers webbplatser har några gränser som påverkar dina användare. De här gränserna gäller endast när icke-auktoriserade
användare kommer åt diskussionsgruppens sidor som byggas med Force.com webbplatser.
Diskussionsgruppernas användargränser
Användargränser beroende på typen av diskusskonsgrupp.
Gräns för portalroller
Gränser för portalroller i din organisation.
Diskussionsgruppernas e-postgräns
E-postgränser för grupper som överstiger ett visst antal medlemmar.
Personkonto för diskussionsgruppernas användargränser
Gränser för antalet personkontons externa användare som en enskild användare kan äga.
Begränsningar för rapporter och instrumentpaneler i diskussionsgrupper
Om flikarna Rapporter och Instrumentspaneler visas i diskussionsgruppen kan externa användare med licenserna
Partnerdiskussionsgrupp, Guldpartner, Silverpartner, Kunddiskussionsgrupp Plus, Standardkundportalansvarig och Egen
kundportalansvarig (för Enterprise Administration-användare) komma åt rapporter och instrumentpaneler med vissa begränsningar.
Gränser för diskussionsgruppmoderering
Gränser för diskussionsgruppmoderering säkerställer att din diskussionsgrupp har optimal prestanda.
Gräns för högsta antal diskussionsgrupper
Antalet diskussionsgrupper som finns beror på antalet som köpts för din organisation.
För att ta reda på detta antal, ange från Inställningar Diskussionsgrupper i rutan Snabbsökning och välj sedan Alla
diskussionsgrupper. Fältet Maximalt antal aktiva diskussionsgrupper visar det totala antalet Aktiva och
Förhandsgranskning diskussionsgrupper som din organisation kan ha. Inaktiva diskussionsgrupper räknas inte i detta totala
antal.
Om du vill öka antalet diskussionsgrupper i din organisation, kontakta din Salesforce kontochef.
Gränser för diskussionsgruppernassida
Diskussionsgruppers webbplatser har några gränser som påverkar dina användare. De här gränserna gäller endast när icke-auktoriserade
användare kommer åt diskussionsgruppens sidor som byggas med Force.com webbplatser.
Salesforce-gränser
Användarguide | Diskussionsgruppernas
användargränser | 52
Version
Bandbreddsgräns (per rullande
24-timmarsperiod per
diskussionsgrupp)
Tjänstebegärningstid (per
rullande 24-timmarsperiod per
sida)
Maximalt antal
sidvisningar
Developer Edition
500 MB
10 minuter
Saknas
Enterprise Edition
1 GB för sandbox
30 minuter för sandbox
500 000
40 GB för produktion
60 timmar för produktion
Unlimited Edition
1 GB för sandbox
30 minuter för sandbox
Utgåvan Performance
40 GB för produktion
60 timmar för produktion
1 000 000
Bandbredd
Antalet megabyte som skickas och mottages från både diskussionsgruppens ursprungsserver och cacheservern. Ursprungsserver
refererar till webbservern som är värd för din diskussionsgrupps sida. Cacheserver refererar till den CDN-server som används för dina
cachade diskussionsgrupps sidor."Rullande 24-timmarsperioder" hänvisar till de 24 timmarna direkt efterföljande aktuell tid.
Tid för servicebegäran
Den totala servertiden i minuter som krävs för att generera sidor för diskussionsgruppen.
"Rullande 24-timmarsperioder" hänvisar till de 24 timmarna direkt efterföljande aktuell tid.
Sidvy
En förfrågan från en icke auktoriserad diskussionsgruppanvändare för att ladda en sida som är associerad med din diskussionsgrupp.
Begäranden från autentiserade diskussionsgruppanvändare räknas inte som sidvisningar.
Sidvyer aggregerasi i 24-timmars tidsperioder (GMT). Fakturering är baserat på antalet månatliga sidvisningar som din organisation
köper. Denna sidvisningsgräns byggs på för alla sidor i din organisation.
Anteckning: Gräns överstigen, Underhåll, Sidan kunde inte hittas och de utpekade sidorna för Inaktiv startsida räknas inte som
sidvisningar och mot bandbreddsgränser.
Diskussionsgruppernas användargränser
Användargränser beroende på typen av diskusskonsgrupp.
För att undvika en distribution av problem med en försämrad servicekvalitet rekommenderar vi att antalet användare i din diskussionsgrupp
inte överstiger gränserna som anges nedan. Om du kräver ytterligare användare utöver de här gränserna, kontakta din Salesforce
kontochef. En överstigning av gränserna som anges kan medföra ytterligare utgifter och en sämre funktion.
Typ av diskussionsgrupp
Antal användare
Partner eller kunddiskussionsgrupp Plus
300 000
Kund
7 miljoner
Gräns för portalroller
Gränser för portalroller i din organisation.
Det maximala antalet portalroller för en organisation är 5 000. Gränsen inkluderar portalroller som är associerade med organisationens
samtliga kund-, partnerportaler eller diskussionsgrupper. För att förhindra en onödig tillväxt av det här antalet rekommenderar vi att
Salesforce-gränser
Användarguide | Diskussionsgruppernas e-postgräns | 53
antalet roller granskas och minskas för var och en av dina portaler och diskussionsgrupper. Ta även bort oanvända portalroller. Om du
fortfarande kräver flera portalroller, kontakta Salesforce kundsupport.
Diskussionsgruppernas e-postgräns
E-postgränser för grupper som överstiger ett visst antal medlemmar.
I diskussionsgrupper inaktiveras alternativet E-post för varje post när en grupp överskrider fler än 10 000 medlemmar. Alla
medlemmar som valde det här alternativet växlas automatiskt till Dagliga nyheter.
Personkonto för diskussionsgruppernas användargränser
Gränser för antalet personkontons externa användare som en enskild användare kan äga.
En Salesforce-användare kan äga upp till 1 000 personkontonanvändare i portalen. Detta inkluderar personkontoanvändare med licensen
Kunddiskussionsgrupp Plus, Kundportal eller andra rollbaserade licenser. Personkontoanvändare med licenser för kundportal med hög
volym, som Kundportal med hög volym eller Kunddiskussionsgrupp räknas inte mot denna gräns. Användare med partnerportal- eller
Partnerdiskussionsgrupp-licenser kan inte vara personkontoanvändare, så denna gräns gäller inte för dem.
Begränsningar för rapporter och instrumentpaneler i diskussionsgrupper
Om flikarna Rapporter och Instrumentspaneler visas i diskussionsgruppen kan externa användare med licenserna Partnerdiskussionsgrupp,
Guldpartner, Silverpartner, Kunddiskussionsgrupp Plus, Standardkundportalansvarig och Egen kundportalansvarig (för Enterprise
Administration-användare) komma åt rapporter och instrumentpaneler med vissa begränsningar.
Externa användare med licenserna Kunddiskussionsgrupp, Portalanvändare med hög volym, Tjänstmolnsportal och Godkänd
webbsideanvändare har inte åtkomst till instrumentpaneler.
Externa användare kan inte:
• För att kopiera, redigera eller ta bort rapporter och instrumentpaneler
• Schemalägg rapporter eller instrumentpaneler för e-post och uppdatera vid ett specifikt datum och tid.
• Uppdatera instrumentpaneler för att se de senaste data (externa användare med superanvändaråtkomst kan dock göra detta)
Externa användare med superanvändaråtkomst (partneranvändare med behörigheten “Partnersuperanvändaråtkomst” och anpassade
användare med behörigheten “Portalsuperanvändare”) kan:
• Väljas för alternativet “Kör som specificerad användare”.
• Uppdatera instrumentpaneler de har åtkomst till.
Externa användare med superanvändaråtkomst kan uppdatera instrumentpanelinställningar med "Kör som specificerad användare"
och "Kör som inloggad användare" upp till 100 gånger per dag per organisation. Schemalagda och automatiska uppdateringar
räknas inte gentemot gränsen. Det finns ingen uppdateringsgräns för interna användare.
Efter den inledande uppdateringen cachas data i 24 timmar.
För att låta externa användare skapa och redigera rapporter måste din organisation använda den utökade delningsmodellen. Se Analytisk
mappdelning.
Gränser för diskussionsgruppmoderering
Gränser för diskussionsgruppmoderering säkerställer att din diskussionsgrupp har optimal prestanda.
Salesforce-gränser
Användarguide | Funktionsgränser | 54
Gränser för kriterier
• Varje organisation kan ha upp till 10 nyckelordlistor. Gränsen är per organisation, inte per diskussionsgrupp.
• En nyckelordslista kan ha upp till 2 000 nyckelord.
• Versaler och efterföljande kommatering ignoreras när dina nyckelord matchas mot användarskapat innehåll. Till exempel, om dina
kriterier innehåller BadWord matchas det när en användare skriver BADWORD eller badword.
• Det går inte att använda API för att ställa in modereringskriterier.
Gränser för nyckelord
• Nyckelord kan vara upp till {100} tecken och kan endast innehålla bokstäver, siffror eller ampersander (&).
• Jokertecken stöds inte.
• Separera nyckelord med kommatecken eller radbrytningar.
• När du lägger till nyckelord kan du kopiera och klistra in upp till 32 000 tecken samtidigt.
Gränser för regler
• Din organisation kan ha upp till 10 regler. Gränsen är per organisation, inte per diskussionsgrupp.
• Varje regel kan ha upp till tre kriterier.
• Regler som blockerar innehåll körs först, följt av regler som byter ut innehåll och sedan regler som flaggar innehåll. Om två eller flera
regler utför samma åtgärd körs den äldsta regeln först.
• Det går inte att använda API för att ställa in modereringsregler.
Funktionsgränser
I DETTA AVSNITT:
Aktivitetsgränser
Överväganden för aktiviteternas och händelsernas beteende.
Kampanjgränser
Gränser för kampanjhierarkier, kontakter och tidsram för kampanjpåverkan.
Kontaktbegränsningar
Gränser för kontakter associerade med verksamhetskonton.
Dubbletthanteringsgränser
Data.com dubbletthantering har gränser för dubblettregler, matchningsregler och dubbla postuppsättningar.
Importera gränser för kontakter och poster
Gränser för import av data beroende på posttypen.
Gränser för person- och företagskonton
Gränser för fält på person- och företagskonton.
Offertgränser
Gränser för säljmålsmallar och PDF:er.
Schemagränser
Gränser för schemalagda typer som en organisation kan använda.
Salesforce-gränser
Användarguide | Aktivitetsgränser | 55
Gränser för Enterprise-områdeshantering
Gränser för modellområde och tilldelningsregler för Enterprise-områdeshantering.
Allmänna arbetsflödes- och godkännandegränser
Utgåvans gränser för arbetsflödesregler och godkännandeprocesser.
Distributionsgränser för Visual Workflow
Tänk på dessa gränser när du distribuerar flöden till dina användare via URL:er, Visualforce-sidor, ändringsuppsättningar eller paket.
Gränser för kartor och platstjänster
Gränser för kartvisningar per användare.
Aktivitetsgränser
Överväganden för aktiviteternas och händelsernas beteende.
I DETTA AVSNITT:
Händelseägarens fält kan innehålla en inbjuden istället för händelseorganisatören
I en lista som skapas genom API och som inkluderar en eller flera inbjudna, innehållet Tilldela till fält den inbjudne istället för
händelseorganisatören.
Egna rapporter baserade på aktivitetsförhållanden som inte helt stöds utan delade aktiviteter
Om du inte har aktiverade Delade aktiviteter kommer egna rapporter baserade på aktivitetsförhållanden inte att inkludera
händelseorganisatörer bland de inbjudna och de visar inte händelser till vilka ingen har blivit inbjuden.
Händelseägarens fält kan innehålla en inbjuden istället för händelseorganisatören
I en lista som skapas genom API och som inkluderar en eller flera inbjudna, innehållet Tilldela till fält den inbjudne istället för
händelseorganisatören.
Egna rapporter baserade på aktivitetsförhållanden som inte helt stöds utan delade
aktiviteter
Om du inte har aktiverade Delade aktiviteter kommer egna rapporter baserade på aktivitetsförhållanden inte att inkludera
händelseorganisatörer bland de inbjudna och de visar inte händelser till vilka ingen har blivit inbjuden.
Kampanjgränser
Gränser för kampanjhierarkier, kontakter och tidsram för kampanjpåverkan.
I DETTA AVSNITT:
Kampanjhierarkigränser
Kampanjhierarkier hjälper dig att analysera och rapportera relaterade kampanjers hälsa. Genom att koppla ihop kampanjer med
hjälp av en sökrelation kan du gruppera kampanjer inom ett visst marknadsföringsprogram eller -initiativ.
Tidsramsgränser för kampanjpåverkan
Tidsramen för kampanjpåverkan specificerar det maximala antalet dagar under vilka en kampanj anses inflytelserik.
Salesforce-gränser
Användarguide | Kontaktbegränsningar | 56
Gränser för tillägg av kontakter eller leads till en kampanj
En kampanj är ett utgående marketingprojekt som direktpost, seminarium, tryckt reklam, e-post eller någon annan typ av
marknadsföringsinitiativ.
Kampanjhierarkigränser
Kampanjhierarkier hjälper dig att analysera och rapportera relaterade kampanjers hälsa. Genom att koppla ihop kampanjer med hjälp
av en sökrelation kan du gruppera kampanjer inom ett visst marknadsföringsprogram eller -initiativ.
En hierarki kan innehålla högst fem nivåer. Varje kampanj kan endast ha en överordnad kampanj men ett obegränsat antal syskonkampanjer.
Tidsramsgränser för kampanjpåverkan
Tidsramen för kampanjpåverkan specificerar det maximala antalet dagar under vilka en kampanj anses inflytelserik.
Den maximala tidsramen för kampanjpåverkan är 9,999 dagar.
Gränser för tillägg av kontakter eller leads till en kampanj
En kampanj är ett utgående marketingprojekt som direktpost, seminarium, tryckt reklam, e-post eller någon annan typ av
marknadsföringsinitiativ.
De följande gränserna gäller när du lägger till befintliga kunder (kontakter) eller potentiella kunder (leads) till en kampanj.
Tabell 1: Gränser för att lägga till kontakter
Lägga till kontakter från
Högsta antal poster
Rapport
50 000 per rapport
Fil i csv-format
50 000 per importfil
Listvy
250 per listsida
Kontaktens detaljsida
1
Tabell 2: Gränser för att lägga till leads
Lägga till leads från
Högsta antal poster
Rapport
50 000 per rapport
Fil i csv-format
50 000 per importfil
Listvy
250 per listsida
Kontaktens detaljsida
1
Kontaktbegränsningar
Gränser för kontakter associerade med verksamhetskonton.
Kontakter är alla de personer som är associerade med affärskonton som spåras i Salesforce. Varje kontakt inkluderar olika typer av
information, till exempel telefonnummer, adresser, befattningar och roller i affärsuppgörelser.
Salesforce-gränser
Användarguide | Dubbletthanteringsgränser | 57
Gränser för att ta bort kontakter
Du kan ta bort kontakter som är tilldelade med följande objekt:
• Kundcase
• Kontrakt
• Servicekontrakt
• Partneranvändare
• Tillgångar med kundcase
• En aktiv självbetjäningsanvändare
• En aktiv kundportalanvändare
Dela och komma åt gränser för kontakter
• Du kan inte begränsa åtkomsten till kontakter som överstiger din organisations standardåtkomstnivåer.
• Då måste minst ha läsbehörighet till de kontakter och leads som du bjuder in till en händelse. Du måste åtminstone ha behörighet
att lägga till händelser för en resurs som du ska bjuda in till en händelse.
• Kontakter som inte är kopplade till ett konto är alltid privata, oberoende av organisationens delningsmodell. Endast ägaren av
kontakten och administratörer kan visa den. Delningsregler och arbetsflödesregler gäller inte för privata företag. Om din organisation
använder avdelningar, tillhör alltid privata kontakter den globala avdelningen.
• Om inte mottagaren har åtkomst till företaget kan du inte dela kontakten såvida du inte även har behörighet att dela företaget.
• Delning av kontakter är inte tillgängligt för organisationer som har områdeshantering ellerpersonföretag.
Kontakthistorikens gränser
• Ändringar i den relaterade listan för en kontakt spåras inte i kontakthistoriken.
Dubbletthanteringsgränser
Data.com dubbletthantering har gränser för dubblettregler, matchningsregler och dubbla postuppsättningar.
Dubblettregelgränser
• Dubblettregler finns för konton, kontakter, leads och egna objekt. Alla andra objekt, inklusive säljprojekt och personkonton, stöds
för nuvarande inte.
• Dubblettregler körs inte när:
– Poster skapas med Skapa snabbt.
– Leads konverteras till konton eller kontakter och din organisation inte har behörigheten “Använd Apex leadkonvertering”.
– Poster återställs med knappen Återställ.
– Poster läggs till med Exchange Sync.
– Poster kopplas manuellt.
– Poster skapas av en självbetjäningsanvändare och regeln inkluderar villkor baserade på objektet Användare.
• I vissa fall, om dubblettregler är inställda för att varna när potentiella dubbletter hittas, kommer användare alltid blockeras från att
spara poster och ser inte en lista över möjliga dubbletter. Denna situation inträffar när:
Salesforce-gränser
Användarguide | Importera gränser för kontakter och
poster | 58
– Poster läggs till med dataimportverktyg.
– Ett personkonto konverteras till ett affärskonto (och det nyligen skapade affärskontot matchar befintliga affärskonton).
– Poster läggs till eller redigeras med Salesforce API.
• Om du sparar flera poster samtidigt och dina dubblettregler är inställda att Blockera eller Varna jämförs inte poster inom
samma sparning med varandra, endast med poster som redan finns i Salesforce. Detta beteende påverkar inte åtgärden Rapport
och dubbla postuppsättningar inkluderar poster som matchar andra poster i samma sparning.
• Egna kombinationsrutor stöds inte när de inkluderas i en matchningsregel som används i en korsobjektdubblettregel.
• Den anpassningsbara varningstexten i dubblettregler stöds inte av Translation Workbench.
• Upp till fem aktiva dubblettregler tillåts per objekt.
• Upp till tre matchningsregler tillåts per dubblettregel, och varje matchningsregel måste vara för ett eget objekt.
Matchningsregelgränser
• Matchningsregler finns för konton, kontakter, leads och egna objekt. Alla andra objekt, inklusive säljprojekt och personkonton, stöds
för nuvarande inte.
• Standardmatchningsregler och egna matchningsregler som använder fuzzy matchningsmetoder stöder endast latinska tecken, om
du använder internationell data rekommenderar vi att du använder exakta matchningsmetoder med dina matchningsregler.
• Om ett fält i ett objekt inte längre är tillgängligt för din organisation kan det orsaka att matchningsregler med mappningar till detta
fält ignoreras och att upptäckande av dubbletter påverkas. Kontrollera i alla dubblettregelfältmappningar om det skett några ändringar
av fälten som är tillgängliga för din organisation. Till exempel är fältet Rensningsstatus endast tillgängligt för kunder med
en Data.com-licens. Om din organisation inte längre har en Data.com-licens är detta fält inte längre tillgängligt och matchningsregler
med mappningar till detta fält kommer att ignoreras.
• Endast 1 sökrelationsfält tillåts per matchningsregel.
• Upp till fem aktiva matchningsregler tillåts per objekt.
• Upp till 25 totala aktiva matchningsregler tillåts.
• Upp till 100 totala matchningsregler tillåts (både aktiva och inaktiva).
• Upp till fem matchningsregler kan aktiveras eller inaktiveras samtidigt.
Gränser för dubbla postuppsättningar
• Som standard kan endast administratörer se uppsättningar av dubbla poster men administratörer kan bevilja visning för andra
användare.
• Om ett lead identifieras som en dubblett men konverteras innan uppsättningen av dubbla poster skapas kommer det konverterade
leadet inte att inkluderas i en uppsättning av dubbla poster.
Importera gränser för kontakter och poster
Gränser för import av data beroende på posttypen.
Du kan importera data från ACT!, Outlook och andra program som kan spara data i CSV-format (kommaseparerade värden), t.ex. Excel
och GoldMine.
Typ av post
Affärsföretag och kontakter som du äger
Importgräns för post
500 åt gången
Användare med åtkomst
Alla användare
Salesforce-gränser
Användarguide | Importera gränser för kontakter och
poster | 59
Typ av post
Importgräns för post
Användare med åtkomst
Affärsföretag och kontakter som ägs av olika 50 000 åt gången
personer
Administratörer
Personkonton som du äger
50 000 åt gången
Alla användare
Personkonton som ägs av olika personer
50 000 åt gången
Administratörer
Användare med behörigheten ”Ändra alla
data”
Användare med behörigheten “Importera
personföretag”
Leads
50 000 åt gången
Administratörer
Användare med “Läs”, “Skapa” och
“Redigera” på leads och behörigheten
“Importera leads”
Kampanjmedlemmar
50 000 för importering av leads som nya
Administratörer
kampanjmedlemmar och uppdaterar
Användare av marknadsfunktioner (och
statusen för befintliga kampanjmedlemmar. användare med behörigheten ”Importera
leads” och behörigheten ”Redigera” för
kampanjer) kan importera nya leads som
kampanjmedlemmar. Användare måste
också ha behörigheten ”Läs” för kontakter
för att kunna använda guiden
Kampanjuppdatering och göra befintliga
leads och kontakter till kampanjmedlemmar.
Anpassade objekt
50 000 åt gången
Administratörer
Användare med behörigheten ”Ändra alla
data”
Lösningar
50 000 åt gången
Administratörer
Användare med behörigheten “Importera
lösningar”
Tillgångar
Kundcase
Kampanjer
Kontrakt
Dokument
Säljprojekt
Produkter
De här posterna går inte att importera med importguiderna.
Salesforce-gränser
Användarguide | Gränser för person- och företagskonton | 60
Din importfil får inte vara större än 100 MB i storlek och ingen post i filen får vara större än 400 KB. Dessutom får ingen importerad
anteckning eller importerad beskrivning överstiga 32 KB. Beskrivningar längre än 32 KB kortas ner.
SE ÄVEN:
Gränser för person- och företagskonton
Gränser för person- och företagskonton
Gränser för fält på person- och företagskonton.
Om organisationen använder personkonton visar kontofälten både fältet personkonto och affärskonto. Personföretag använder en
kombination av företags- och kontaktfält. Följande kontaktfält är tillgängliga för personkonton men inte för affärskonton.
• Fält i listan med standardfält för företag som visas med en ikon för personföretag.
• Fält i listan med egna fält och relationer för kontakter.
Offertgränser
Gränser för säljmålsmallar och PDF:er.
Gränser för offertmall
I vissa fall så kanske inte ett fält visas på offertmallars palett eller på en PDF skapad från en mall.
• Om en användare inte kan visa eller uppdatera ett fält på grund av fältnivåsäkerhetsinställningar så visas inte detta fält i PDF-filer
skapade från en mall, även om mallen innehåller detta fält. Skrivskyddade fält kommer att visas på PDF-filer.
• Ett fält som visas på en offertsidlayout men som inte har ett värde för en given offert kommer att visas på offertmallars palett men
inte på PDF-filer skapade från denna offert.
• Offertradartiklars fält som inte innehåller data visas inte som kolumner i en lista när en PDF skapas, även om mallen innehåller detta
fält. Om t.ex. ingen offertradartikel erbjuder en rabatt så visas inte kolumnen Rabatt, även om listan innehåller fältet Rabatt.
• Om en relaterad lista inte är inkluderad på en offertsidlayout så kommer den inte att visas på mallens palett eller på någon PDF för
offerter som använder denna sidlayout.
Gränser för offert-PDF
• Textfält visas i motsvarande lista i en offert-PDF trunkas till mindre än 256 tecken. Den här begränsningen uppstår på fält med rich
text-områden, andra typer av textfält, standardfält och anpassade fält.
• Offert-PDF:er stöder inte höger-till-vänster-språk. Texten justeras till vänster på sidan istället för höger.
Schemagränser
Gränser för schemalagda typer som en organisation kan använda.
Din Salesforce-administratör avgör vilka typer av scheman som din organisation kan använda: kvantitetsscheman, intäktsscheman eller
både och. Administratören anger också vilka typer av scheman som kan etableras för varje enskild produkt.
Om scheman hänvisas i Apex, kan endast en av schematyperna (mängd eller inkomst) inaktiveras. Om ett Apex innehåller en hänvisning
till schemaobjektet (representeras av OpportunityLineItemSchedule i koden) kan en av schematyperna inaktiveras, men
inte båda.
Salesforce-gränser
Användarguide | Gränser för
Enterprise-områdeshantering | 61
Gränser för Enterprise-områdeshantering
Gränser för modellområde och tilldelningsregler för Enterprise-områdeshantering.
VERSIONER
Områdesmodellens gränser
Tillgängliga i: Salesforce
Classic
Din organisations Salesforce-utgåva fastställer antalet områdesmodeller som du kan skapa i
produktions- och sandboxorganisationer. De här gränserna inkluderar modeller som skapats av
kloningen.
Version
Antal modeller i
Antal modeller i
produktionsorganisationer sandboxorganisationer
Developer
4
4
Enterprise
2
2
Performance
4
4
Unlimited
4
4
Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
Områdets standardgräns
Som standard kan varje områdesmodell ha upp till 1 000 områden.
Tilldelningsregelns gräns
Områden kan ha upp till 15 tilldelningsregler var och ett.
Allmänna arbetsflödes- och godkännandegränser
Utgåvans gränser för arbetsflödesregler och godkännandeprocesser.
Arbetsflöde och godkännanden automatiserar ofta förekommande uppgifter som e-poster och
fältuppdateringar.
Arbetsflödes- och godkännandegränser för redigering
Arbetsflödes- Personal Contact Group
och
Edition Manager Edition
godkännandegränser
Professional Enterprise Developer Utgåvan
Edition Edition Edition Unlimited
och
Performance
Godkännandeprocesser Saknas
Varje organisation kan ha:
Saknas
Saknas
• 1 000 godkännandeprocesser
• 300 godkännandeprocesser per objekt
Varje godkännandeprocess kan ha:
• 30 steg
• 25 godkännare per steg
VERSIONER
Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer
Salesforce-gränser
Användarguide | Allmänna arbetsflödes- och
godkännandegränser | 62
Arbetsflödes- och Personal
godkännandegränser Edition
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Developer
Edition
Utgåvan
Unlimited
och
Performance
• 40 åtgärder för första utskick
• 40 åtgärder för slutligt godkännande
• 40 åtgärder för slutligt avvisande
• 40 återkallelseåtgärder
Varje uppsättning av första utskick, slutliga godkännanden,
slutliga avvisanden och återkallningar kan ha:
• 10 e-postmeddelanden
• 10 uppgifter
• 10 fältuppdateringar
• 10 utgående meddelanden
Kommentarer för
Saknas
godkännandebegäran:
Maximalt antal
tecken
Saknas
Saknas
Kommentarer för godkännandebegäran är begränsat till 4,000
tecken. I Kinesiska, Japanska eller Koreanska är gränsen 1,333
tecken.
Arbetsflödesregler
Saknas
Saknas
Varje arbetsflödesregel kan ha:
Saknas
• 10 tidsutlösare
• 40 omedelbara åtgärder
• 40 tidsberoende åtgärder per tidsutlösare
De omedelbara åtgärderna och varje tidsutlösare kan ha:
• 10 e-postmeddelanden
• 10 uppgifter
• 10 fältuppdateringar
• 10 utgående meddelanden
1
• 10 flödesutlösare
Tidsutlösare för
arbetsflöde per
timme
Saknas
Saknas
Saknas
250
500
50
1 000
Flödesutlösarensr2
Saknas
arbetsflödesåtgärder:
Tilldelningar av
flödesvariabel
Saknas
Saknas
Saknas
25
25
25
Arbetsflödesmeddelanden Saknas
per dag
Saknas
Saknas
1 000 per
1 000 per
15 per
1 000 per
standard
standard
standard
standard
Salesforce-licens Salesforce-licens Salesforce-licens Salesforce-licens
2 000 000 per 2 000 000 per 2 000 000 per 2 000 000 per
organisation organisation organisation organisation
Salesforce-gränser
Användarguide | Allmänna arbetsflödes- och
godkännandegränser | 63
1
Process Builder har ersatt flödesutlösares arbetsflödesåtgärder, tidigare tillgängliga genom ett pilotprogram. Organisationer som
använder flödesutlösaråtgärder kan fortsätta skapa och redigera dem, men flödesutlösaråtgärder finns inte för nya organisationer.
Begränsade tecken för kommentarer för godkännandebegäran
Kommentarer för godkännandebegäran är begränsat till 4,000 tecken. I Kinesiska, Japanska eller Koreanska är gränsen 1,333 tecken.
Regelbegränsningar
Olika typer av regler kan ha restriktioner beroende på vilken version du har av Salesforce. Följande tabell visar restriktioner för varje
version.
Restriktioner Personal
Edition
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Developer
Edition
Utgåvorna
Unlimited
och
Performance
Aktiva regler
Saknas
Saknas
Saknas
50 per objekt
50 per objekt
50 per objekt
Saknas
Saknas
Saknas
500 per objekt 500 per objekt 500 per objekt 500 per objekt
50 per objekt
(Begränsningar
gäller för alla
kombinationer
av aktiva
processer och
arbetsflöden,
tilldelning,
automatisk
respons och
omflyttningsregler.)
Totalt antal
tillåtna regler
2 000 per
organisation
(Gränser gäller
för alla
kombinationer
av arbetsflöde,
tilldelning,
automatisk
respons och
omflyttningsregler,
både aktiva
och inaktiva.)
Tilldelning,
Saknas
automatisk
respons och
omflyttningsregler
Saknas
Saknas
2 000 per
organisation
2 000 per
organisation
2 000 per
organisation
Varje tilldelning, automatisk respons och omflyttningsregler kan
ha:
• 3 000 regelposter
• 300 regelposter för formelvillkor
• 25 filtervillkor per regelpost
Salesforce-gränser
Användarguide | Distributionsgränser för Visual Workflow | 64
Restriktioner Personal
Edition
Contact
Manager
Group
Edition
Professional Enterprise
Edition
Edition
Developer
Edition
Utgåvorna
Unlimited
och
Performance
Totalt tillåtna
åtgärder per
regel
Saknas
Saknas
200
200
200
Saknas
200
Flödesutlösargränser
En flödesutlösare är en arbetsflödesåtgärd som startar ett flöde.
Anteckning: Process Builder har ersatt flödesutlösares arbetsflödesåtgärder, tidigare tillgängliga genom ett pilotprogram.
Organisationer som använder flödesutlösaråtgärder kan fortsätta skapa och redigera dem, men flödesutlösaråtgärder finns inte
för nya organisationer.
• Flödesutlösare finns endast för arbetsflödesregler. Du kan inte använda dem som åtgärder någon annanstans, som t.ex. i
godkännandeprocesser.
• Flödesutlösare finns på de flesta, men inte alla, objekt som stöds av arbetsflödesregler. Du kan se en lista över objekt som stöds när
du skapar en ny flödesutlösare. I Inställningar, skriv Flödesutlösare i rutan Snabbsökning och välj sedan Flödesutlösare.
• Flödesutlösare finns inte som tidsberoende arbetsflödesåtgärder. Du kan lägga till flödesutlösare till arbetsflödesreglerna endast
som omedelbara arbetsflödesåtgärder.
• Endast aktiva, autostartade flöden kan startas av flödesutlösare. Om en flödesutlösaren är i testläge, kör administratörer den senaste
flödesversionen medan andra användare kör den aktiva flödesversionen.
• En flödesutlösare kan ställa in värden på upp till 25 variablar och sObject-variablar i flödet, med följande begränsningar.
– Flödesutlösare kan inte använda fält i flervalskombinationsrutor för att ställa in flödesvariablar eller sObject-variablar.
– När en flödesutlösare använder ett valutafält för att ställa in en flödesvariabel, går endast beloppet in i flödet. En ISO-kod för
valutan eller lokal information ignoreras. Om din organisation använder flera valutor, använder flödesutlösare beloppet i valutan
på posten som innehåller det specificerade valutafältet.
– Flödesutlösare kan inte överföra värden in i sObject samlingsvariablar i flödena.
• Flödesutlösare är inte tillgängliga i ändringsanvisningar.
• Flödesutlösare är inte packningsbara.
Distributionsgränser för Visual Workflow
Tänk på dessa gränser när du distribuerar flöden till dina användare via URL:er, Visualforce-sidor, ändringsuppsättningar eller paket.
Användarbehörigheter
För flöden som interagerar med Salesforce-databasen ska du se till att dina användare har behörighet att skapa, läsa, redigera och
ta bort de relevanta posterna och fälten. I annat fall tar användare emot ett fel angående otillräckliga privilegier när de försökter att
starta ett flöde. Till exempel, ett flöde söker efter och uppdaterar en kundcaseposts status. Flödesanvändarna måste ha behörigheterna
"Läsa" och "Redigera" för fältet Status i kundcaseobjektet.
Distribuera flöden via URL
• Du kan inte dirigera flödesanvändare till en URL-adress som ligger utanför din Salesforce-organisation.
• När du distribuerar ett flöde, överför inte ett valutafältvärde från en Salesforce-post in i en valutaflödesvariabel med en
URL-parameter. När ett valutafält refereras genom ett kopplingsfält (som {!Account.AnnualRevenue}) inkluderar
Salesforce-gränser
Användarguide | Gränser för kartor och platstjänster | 65
fältvärdet symbolen för valutaenheten (t.ex. $ ). Flödesvariabler av typen Valuta kan endast acceptera numeriska värden, därför
misslyckas flödet vid körningen. Överför istället postens ID till en textflödesvariabel med en URL parameter. Använd sedan detta
ID för att söka efter den postens värde för valutafältet.
Distribuera flöden till externa användare
När du gör ett flöde tillgängligt för sid- eller portalanvändare, led dem till Visualforce-sidan som innehåller det inbäddade flödet,
inte själva flödet. Webbplats- och portalanvändare har inte behörighet att köra flöden direkt.
Utplacera flöden med hjälp av ändringsanvisningar
• Om du planerar att utplacera ett flöde med ändringsanvisningar behöver du tänka på begränsningar i migreringssupport. Se till
att dina flöden endast hänvisar till fält och komponenter som finns i ändringsanvisningar.
• Du kan alltid inkludera en version av ett flöde i en ändringsanvisning.
Utplacera flöden med hjälp av paket
• Flöden kan inte inkluderas i paketpatcher.
• Om du planerar att utplacera ett flöde med paket behöver du tänka på begränsningar i migreringssupport. Se till att dina flöden
endast hänvisar till paketeringsbara komponenter och fält.
• Du kan bara paketera aktiva flöden. Den aktiva versionen av flödet bestäms när du laddar upp en paketversion. Om inget av
flödets versioner är aktiva misslyckas uppladdningen.
• I en utvecklingsorganisation kan du inte ta bort flöden eller flödesversion när du har laddat upp den till ett släppt eller beta-hanterat
paket.
Installera flöden från paket
• Om du installerar ett paket som innehåller flera flödesversioner i en ny destinationsorganisation kommer endast den senaste
flödesversionen att användas.
• Du kan inte ta bort flöden från ett installerat paket. Om du vill ta bort ett paketerat flöde från din organisation, inaktivera det och
avinstallera sedan paketet.
• Om du har flera versioner av ett flöde installerat från flera ohanterade paket, du kan inte ta bort endast en version genom att
avinstallera dess paket. Genom att avinstallera ett paket – hanterat eller ohanterat – som innehåller en enskild version av flödet
tas hela flödet bort, inklusive alla versioner.
• Om du installerar ett flöde från ett ohanterat paket som har samma namn men ett annat versionsnummer som ett flöde som
finns i organisationen blir ditt nyinstallerade flöde den senaste versionen av det befintliga flödet. Men om det paketerade flödet
har samma namn och versionsnummer som ett flöde som redan finns i din organisation kommer paketinstallationen att misslyckas.
Du kan inte skriva över ett flöde.
• Du kan inte ta bort komponenter från Hanterade – Beta-paketinstallationer i utvecklingsorganisationer.
Gränser för kartor och platstjänster
Gränser för kartvisningar per användare.
Kartor och platstjänster använder Google Maps för att visa kartor för standardadressfält, göra det möjligt att skapa Visualforce-kartor och
hjälper användare att ange nya adresser med automatisk ifyllning.
Gränser för kartvisningar
Varje betalad och provisionerad användare tilldelas 4 000 kartvisningar per år. Kartvisningsgränsen för en hel organisation är det totala
antalet tilldelade kartvisningar för dess betalda och provisionerade användare. Detta totala antal kartvisningar för en organisation delas
av både betalda och obetalda användare. En kartvisning definieras som något av följande:
• Visning av en individuell standardadresskarta.
Salesforce-gränser
Användarguide | Mobile-programmets gränser | 66
Anteckning: Visning av fakturerings- och fraktadresser på samma post räknas som separata kartvisningar.
• Visning av en enskild Visualforce-karta.
• Visning av en kartmarkör vars plats specificeras av en adress på en Visualforce-karta.
Anteckning: Kartmarkörer vars plats definieras av latitud och longitud räknas inte som en kartvisning.
• Varje autoifyllning i en standardadressfältsökning.
Mobile-programmets gränser
I DETTA AVSNITT:
Skillnader och gränser mellan Salesforce1 och den fullständiga Salesforce-webbplatsen
Salesforce1-mobilappen har inte alla funktioner som finns på den fullständiga Salesforce-sidan och i vissa fall inkluderas funktioner
som inte finns på den fullständiga sidan.
Gränser för appen Salesforce Classic för mobil
Skillnader och gränser mellan Salesforce1 och den fullständiga
Salesforce-webbplatsen
Salesforce1-mobilappen har inte alla funktioner som finns på den fullständiga Salesforce-sidan och i vissa fall inkluderas funktioner som
inte finns på den fullständiga sidan.
Det finns skillnader i dessa områden:
• Data som stöds av Salesforce
• Page layouts (including fields and related lists) På sidan 71
• Navigering och åtgärder
• Söka efter information
• Skapa och redigera poster
• Dubbletthantering
• Anteckningar
• Salesforce Today
• Uppgifter och händelser
• Work.com features På sidan 78
• Salesforce1-rapportering
• Chatter-kanaler, ämnen, profiler, grupper och filer
• Chatter-frågor
• Salesforce diskussionsgrupper
• Begäran om godkännande
• Meddelanden
• Plats- och språkstöd
• Anpassningar som stöds av Salesforce
Salesforce-gränser
Användarguide | Skillnader och gränser mellan Salesforce1
och den fullständiga Salesforce-webbplatsen | 67
Data som stöds i Salesforce1: Gränser och skillnader från den fullständiga
Salesforce-webbplatsen
Dessa objekt finns i mobilappen Salesforce1:
• Konton och personkonton
• Kampanjer
• Kundcase
• Kontakter
• Kontrakt
• D&B Company (visas endast för Data.com Premium Prospector- och Data.com Premium Clean-kunder)
• Instrumentpaneler (endast visning)
• Händelser
• Leads
• Live-chattavskrifter
• Säljprojekt
• Order (endast visa eller redigera)
• Rapporter (endast visning)
• Salesforce Knowledge-artiklar (endast visning; endast mobilwebbläsarapp)
• Uppgifter
• Work.com Coachning, Mål, Tack, Belöningar och Kvalifikationer (Kvalifikationer är inte tillgängliga i iOS nedladdningsbara app)
• Externa objekt via Lightning Connect (endast visning; finns inte i Androids nedladdningsbara app)
• Egna objekt som har en flik som du kan komma åt
Anteckning: För att vara tillgänglig i Salesforce1 måste ett objekt ha en flik som du kan gå till. Detta gäller för standardobjekt
som stöds och din organisations anpassade objekt.
Salesforce1 stöder inte objektet Användare eller ger åtkomst till detaljsidor för användarposter. Användarfält stöds och visas dock
på användarprofiler, i relaterade listor och så vidare. Se Sidlayouter i Salesforce1: Gränser och skillnader från den
fullständigaSalesforce-webbplatsen för vissa problem med användarfält i Salesforce1.
Salesforce1 stöder inte:
• Standard eller egna för Salesforce-appar. (Istället ger navigeringsmenyn användare åtkomst till alla objekt som det har tillgång till i
mobilappen.)
• Salesforce-konsol eller Agent-konsol.
• Avancerad valutahantering.
Konton
• Sociala konton:
– Du kan inte komma åt sociala kontofunktioner för LinkedIn, Facebook, Klout, eller YouTube i Salesforce1.
– Om ett konto har länkats till ett socialt nätverks profil kan profilbilden som valdes för kontot visas när du visar kontot i Salesforce1
även när du inte är inloggad i det sociala nätverket. Profilbilder från LinkedIn visas när du loggar in i till LinkedIn. Bilder från
Facebook eller Twitter kan visas även om du inte är inloggade i de här nätverken. Du kan inte växla till en annan profilbild i
Salesforce1.
Salesforce-gränser
Användarguide | Skillnader och gränser mellan Salesforce1
och den fullständiga Salesforce-webbplatsen | 68
– Du kan visa Tweets, retweets, svar eller favoriter för en associerad Twitter-användare om du använder en Salesforce1
nedladdningsbar app. Med Salesforce1 mobilwebbläsarapp, klicka på Twitter-profilen för att se Tweets och så vidare direkt i
Twitter. Även i Salesforce1 mobilwebbläsarapp kan du inte se vem som följer en Twitter-användare eller vem Twitter-användare
följer.
– Salesforce1-listors vanliga anslutningar som du och ditt konto delar på Twitter. Du kan inte visa vanliga anslutningar i den
fullständiga Salesforce webbplatsen.
– För att visa Twitter-kort på konton i Salesforce1 måste du lägga till Twitter till sidlayouten. Komma åt den fullständiga Salesforce
webbplatsen för att redigera sidlayouter. Om din organisation använder personkonton måste kort läggas till separat för affärskontots
layouter och personkontots layouter.
• Kontonyheter finns inte på den fullständiga Salesforce-sidan.
• Knapparna Ta bort och Hantera externt konto är inte tillgängliga.
• Du kan inte visa kontots hierarki.
• Du kan inte slå samman konton eller kontakter.
• Du kan visa kontoteam, partners, anteckningar och bilagor men du kan inte redigera dem.
• Rapporter och verktyg på kontostartsidan är inte tillgängliga.
• Rollfältet på den relaterade listan för kontaktroller är inte tillgängligt.
• Du kan inte rensa kontoposter med Data.com Clean.
Kontoteam
• Du kan se kontoteam men du kan inte lägga till, redigera eller ta bort kontoteammedlemmar i Salesforce1.
• Knappen Visa åtkomst är inte tillgänglig.
Kampanjer
• Knapparna Hantera medlemmar och Avancerad inställning är inte tillgängliga.
• Kampanjhierarkin är endast tillgänglig som en relaterad lista. Alternativet för att Visa hierarki från en länk på kampanjdetaljens sida
är inte tillgänglig. När du visar en överordnad kampanj visar listan för kampanjhierarkin endast underordnade kampanjer medan på
en fullständig webbplats visas både över- och underordnade kampanjer.
• När du visar kampanjmedlemmarnas relaterade lista, endast medlemmarnas status visas. Du kan emellertid peka på medlemmar ör
att se mer detaljer om dem.
Kundcase
• Kundcasekanalspecifika åtgärder, inklusive E-post, Portal, Kundcaseanteckning, Ändra kundcasestatus och
kundcasekanalversionen av Logga ett samtal, stöds inte i Salesforce1 och finns inte i mobilappen.
För organisationer som har “Sidlayouter för användare av kundcasekanal” aktiverat ser användare som har behörigheten "Använd
kundcasekanal" standardkundcaselayouten i mobilappen.
• Vissa fält på relaterade listor rör servicekontrakt och kontaktradens artikel finns inte.
• Dessa relaterade listor för kundcase är inte tillgängliga:
– Öppettider på semesterlista
– Kundcase kontaktroll
– Milstolpslista
– Lösningslista
Salesforce-gränser
Användarguide | Skillnader och gränser mellan Salesforce1
och den fullständiga Salesforce-webbplatsen | 69
– Lista över teammedlemmar
– Teammedlemmar på teamlista
– Teammall för medlemslista
Kontakter
• Sociala kontakter:
– Du kan inte komma åt sociala kontaktfunktioner för LinkedIn, Facebook, Klout, eller YouTube i Salesforce1.
– Om en kontakt har länkats till ett socialt nätverks profil kan profilbilden som valdes för kontakten visas när du visar kontakten i
Salesforce1 även när du inte är inloggad i det sociala nätverket. Profilbilder från LinkedIn visas när du loggar in i till LinkedIn.
Bilder från Facebook eller Twitter kan visas även om du inte är inloggade i de här nätverken. Du kan inte växla till en annan
profilbild i Salesforce1.
– Du kan visa Tweets, retweets, svar eller favoriter för en associerad Twitter-användare om du använder en Salesforce1
nedladdningsbar app. Med Salesforce1 mobilwebbläsarapp, klicka på Twitter-profilen för att se Tweets och så vidare direkt i
Twitter. Även i Salesforce1 mobilwebbläsarapp kan du inte se vem som följer en Twitter-användare eller vem Twitter-användare
följer.
– Salesforce1-listors vanliga anslutningar som du och din kontakt delar på Twitter. Du kan inte visa vanliga anslutningar i den
fullständiga Salesforce webbplatsen.
– För att visa Twitter-kort på en kontakt i Salesforce1 måste du lägga till Twitter till sidlayouten. Komma åt den fullständiga Salesforce
webbplatsen för att redigera sidlayouter.
• Aktivitetsloggar skapas inte när du använder ikonen
för att sända e-poster från Salesforce1-appen.
• Knapparna Begär uppdatering, Hantera extern användare och Aktivera kundanvändare finns inte.
• Du kan inte lägga till säljprojekt, kontoanvändare eller bilagor på en kontakt och du kan inte lägga till en kontakt till en kampanj.
• Du kan inte slå samman konton eller kontakter.
• Du kan inte lägga till kontakter från Data.com eller rensa kontaktposter med Data.com Clean.
Kontrakt
• Knapparna Klon, Aktivera och Avaktivera finns inte.
• Dessa relaterade listor för kontrakt är inte tillgängliga:
– Kontraktshistorik
– Objekt att godkänna
Leads
• Sociala leads:
– Du kan inte komma åt sociala leadsfunktioner för LinkedIn, Facebook, Klout, eller YouTube i Salesforce1.
– Om en lead har länkats till ett socialt nätverks profil kan profilbilden som valdes för lead visas när du visar leaden i Salesforce1
även när du inte är inloggad i det sociala nätverket. Profilbilder från LinkedIn visas när du loggar in i till LinkedIn. Bilder från
Facebook eller Twitter kan visas även om du inte är inloggade i de här nätverken. Du kan inte växla till en annan profilbild i
Salesforce1.
– Du kan visa Tweets, retweets, svar eller favoriter för en associerad Twitter-användare om du använder en Salesforce1
nedladdningsbar app. Med Salesforce1 mobilwebbläsarapp, klicka på Twitter-profilen för att se Tweets och så vidare direkt i
Salesforce-gränser
Användarguide | Skillnader och gränser mellan Salesforce1
och den fullständiga Salesforce-webbplatsen | 70
Twitter. Även i Salesforce1 mobilwebbläsarapp kan du inte se vem som följer en Twitter-användare eller vem Twitter-användare
följer.
– Salesforce1-listors vanliga anslutningar som du och din lead delar på Twitter. Du kan inte visa vanliga anslutningar i den fullständiga
Salesforce webbplatsen.
– För att visa Twitter-kort på en lead i Salesforce1 måste du lägga till Twitter till sidlayouten för leads. Komma åt den fullständiga
Salesforce webbplatsen för att redigera sidlayouter.
• Lead-konvertering:
– Du kan välja konton men kan inte skapa dem.
– Du kan skapa säljprojekt men du kan inte välja befintliga.
– Du kan inte välja leadkällor från dubbla poster. Leadkällan blir från den dubbla kontakten.
– Du kan inte skapa relaterade uppgifter under konverteringen men du kan skapa uppgifter från kontaktposten.
– Du kan inte automatiskt underrätta ägare om konverterade leads.
• Knapparna Hitta dubbletter och Lås upp post finns inte.
• Listan Leadhistorik är inte tillgänglig.
• När du lägger till en ny lead finns inte fältet Kampanj och kryssrutan Tilldela användande av aktiv
tilldelningsregel. Du kan lägga till värden till de här fälten i den fullständiga Salesforce webbplatsen.
Säljprojekt
• Knappen Konkurrenter är inte tillgänglig
• Dessa fält är inte tillgängliga: Beloppfältet Säljprojektuppdelningar, delsummans fält Produkter och anslutningsfältet
Fashistorik.
• De relaterade listorna Kampanjpåverkan och Liknande säljprojekt är inte tillgängliga.
• De här relaterade listorna finns men listorna visar endast postens förhandsgranskningskort. Du kan inte peka för att öppna någon
av listposterna.
– Konkurrenter
– Säljprojektsdelningar
– Fashistorik
• Du kan redigera fälten Sannolikhet eller Prognoskategori. Fältvärden läggs dock till automatiskt när du sparar posten
(baserat på värdet i fältet Säljprojektsfas). Du kan manuellt redigera värdena för de här fälten i den fullständiga Salesforce
webbplatsen.
• Innan du kan använda Salesforce1 för att lägga till en produkt till ett säljprojekt måste säljprojektet redan ha en prisbok associerad
till sig. Du kan bara associera prisboken med ett säljprojekt på den fullständiga Salesforce-webbplatsen.
• Du kan inte lägga till produkter med intäkt- eller kvantitetsscheman till säljprojekt. Om du gör det visas produkten på säljprojektet
men schemat skapas inte. Du kan inte heller skapa ett produktschema från ett säljprojekt igen.
Säljteam
• Knapparna Klon och Visa åtkomst finns inte.
Ordrar
• Knapparna Skapa, Klon, Aktivera, Avaktivera, Minska order finns inte.
Salesforce-gränser
Användarguide | Skillnader och gränser mellan Salesforce1
och den fullständiga Salesforce-webbplatsen | 71
• Du kan inte lägga till, redigera eller ta bort orderprodukter.
Offerter
• PDF:er för offerter visas i den relaterade listan men kan inte visas.
• Du kan godkänna eller avvisa offerter men du kan inte skicka in offerter för godkännande.
• Du kan utföra dessa åtgärder:
– Skicka offert via e-post
– Skapa PDF
– Starta synkronisering
– Stoppa synkronisering
Salesforce Knowledge-artiklar
• Artiklarna är skrivskyddade.
• De kan inte hantera eller bifoga artiklar till kundcase.
• Den relaterade listan länkade säljprojekt är inte tillgänglig.
• I en kunskapsbassökning syns artikelnummer och datum för senaste publicering på samma rad under artikeltiteln. I den fullständiga
sidan syns datum för senaste publicering på den sista raden efter artikelsammanfattningen.
Sidlayouter i Salesforce1: Gränser och skillnader från den fullständiga
Salesforce-webbplatsen
Fält
• Användardetaljsidor är inte tillgängliga i mobilappen Salesforce1, men användarfält stöds och syns i användarprofiler, relaterade
listor, och så vidare.
Det uppstår vissa problem när följande användarfält visas i relaterade listor eller på mobilkort:
– Fältet Företagsnamn är tomt om en extern användare visar ett mobilt kort eller en relaterad lista relaterad till en annan
intern användare. Om den refererade användaren är en extern användare visas företagsnamnet korrekt.
– Fältet Aktiv är tomt om inte användaren är inaktiv.
• Dessa fält stöds inte i Salesforce1:
– avdelningsfält
– områdeshanteringsfält
• Länkar på formelfält finns inte.
• Stöd för textområdesfält varierar enligt versionen på Salesforce1 och typen av anordning.
Anordning
Salesforce1-version
Visa textområdesfält
Redigera textområdesfält
Android
Nedladdningsbar app
Ja
Ja
Mobil webbläsarapp
Rich text-redigeraren finns inte.
Men du kan manuellt lägga till
HTML-taggar.
Salesforce-gränser
Användarguide | Skillnader och gränser mellan Salesforce1
och den fullständiga Salesforce-webbplatsen | 72
Anordning
Salesforce1-version
Visa textområdesfält
Redigera textområdesfält
BlackBerry
Mobil webbläsarapp
Nej
Nej
iOS
Nedladdningsbar app
Ja
Nej
iOS
Mobil webbläsarapp
Ja
Ja
Rich text-redigeraren finns.
Windows 8.1
Mobil webbläsarapp
Nej
Nej
Tab-tangentordning i sidlayouter
• Tab-tangentordningen uppifrån och ned stöds inte i Salesforce1. Även om en sidlayout är inställd att låta användare flytta mellan
fält uppifrån och ned flyttar Salesforce1 endast mellan fält från vänster till höger.
Relaterade listor
• Relaterade listor i Salesforce1 visar de första fyra fälten som definieras i sektionen Relaterad lista på ett objekts sidlayout. Antalet fält
som visas kan inte ökas.
• Vissa relaterade listor finns inte i mobilappen, inklusive:
– Innehållsleveranser
– Extern delning
– Relaterat innehåll
Se Data som stöds i Salesforce1: Gränser och skillnader från den fullständiga Salesforce-webbplatsen På sidan 67 för relaterade listor
som inte är tillgängliga för specifika objekt.
• Den relaterade listan Anteckningar och bilagor stöds inte helt i Salesforce1. Det finns flera problem, inklusive:
– Det kan inte garanteras att bilagor som läggs till på den fullständiga Salesforce-webbplatsen öppnas iSalesforce1, även om de
visas i den relaterade listan. Vi rekommenderar att använda Filer istället. Dokument som läggs upp på fliken FIler på den fullständiga
webbplatsen kan sedan ses i Salesforce1.
– Det går inte att lägga till eller ta bort anteckningar eller bilagor från den relaterade listan. (Men du kan skapa en anteckning och
relatera den till en post, med åtgärden Anteckning (
) iSalesforce1 åtgärdsfält. Beroende på hur din administratör har
konfigurerat Anteckningar i Salesforce1 kanske denna åtgärd inte är tillgänglig för alla objekt.)
– Anteckningar och bilagor på underordnade poster visas i den överordnade postens relaterade lista.
• Om en relaterad lista sorteras efter ett textområdesfält visar den inga poster.
Navigering och åtgärder i Salesforce1: Gränser och skillnader från den fullständiga
Salesforce-webbplatsen
Navigering
• Mobilappen Salesforce1 har endast stöd för stående läge. I de nedladdningsbara apparna roterar inte gränssnittet när en enhet växlar
till liggande läge. Gränssnittet i den mobila webbläsarappen roterar men det kan inte garanteras att det fungerar korrekt i detta läge.
Åtgärder
• De flesta åtgärder, inklusive snabbåtgärder, produktivitetsåtgärder och standardknappar och egna knappar, visas i åtgärdsfältet eller
listartikelåtgärder i Salesforce1.
Salesforce-gränser
Användarguide | Skillnader och gränser mellan Salesforce1
och den fullständiga Salesforce-webbplatsen | 73
• Det finns några skillnader mellan snabbåtgärden Sänd e-post i Salesforce och standardåtgärden E-post i Kundcasekanal:
– Användare kan inte växla mellan rich text-redigerare och ren textredigerare i en åtgärd Sänd e-post.
– Mallar stöds inte i åtgärden Sänd e-post.
– Quick Text finns inte i åtgärden Sänd e-post.
– Åtgärden Sänd e-post stöder inte bilagor.
– Användare kan inte spara meddelanden som utkast vid användning av åtgärden Sänd e-post.
– Användare kan inte redigera eller visa fälten Från i åtgärden Skicka e-post.
Söka i Salesforce1: Gränser och skillnader från den fullständiga
Salesforce-webbplatsen
I Salesforce1 söker du inte i flera objekt samtidigt när en global sökning görs. Istället kan du använda sökresultatens fält under den globala
sökrutan för att välja objektet som du vill söka.
Objekten som finns i sökresultatens fält är de samma som artiklarna som visas i sektionen Senaste i Salesforce1 navigeringsmeny. Om
du inte känner till Salesforce och du inte ännu har en historik över senare objekt kan du söka standarduppsättningen av objekt: Konton,
kundcase, kontakter, filer, leads, säljprojekt och grupper och personer (förutom om de här artiklarna lades till direkt ill navigeringsmeny).
När du arbetar i Salesforce1 och på den fullständiga Salesforce-webbplatsen ersätter de objekt som du använder mest efter ett tag
standardobjekten i sektionen Senaste och blir de objekt som är tillgängliga för globala sökningar i Salesforce1.
Anteckning: Det kan ta upp till 15 dagar för de objekt som du oftast arbetar med att synas i avsnittet Senaste. För att göra så att
objekt visas under Senaste tidigare, fäst dem via dina sökresultat på den fullständiga webbplatsen.
Om ett önskat objekt inte ännu finns genom en global sökning i Salesforce1 kan du söka objektet direkt. Från navigeringsmenyn, klicka
på More under sektionen Senaste för att se alla objekt som du har tillgång till. Klicka sedan på objektet för att öppna söksidan för dess
posten.
Listvyer inkluderas inte i Salesforce1 sökresultat, från antingen en global sökning eller en objektspecifik postsökning. För att hitta listvyer
öppnar du postsöksidan för ett objekt och skriver in dina söktermer. Medan du skriver utökas listan för matchande objekt för att visa
listvyer som du senast kommit åt i den fullständiga Salesforce webbplatsen.
När du söker i Salesforce1 kan du inte:
• Filtrera sökresultat
• Fästa artiklar som ofta används
• Söka efter avdelning
Datainmatning i Salesforce1: Gränser och skillnader från den fullständiga
Salesforce-webbplatsen
Det finns vissa skillnader mellan den fullständiga Salesforce webbplatsen och Salesforce1-appen när du lägger till nya poster eller
uppdaterar befintlig data.
Kategori
Problem
Vilken som helst Direktredigering är inte tillgänglig.
post
Du kan inte ändra en posts ägare eller dess posttyp.
Skapa
poster
Redigera
poster
Salesforce-gränser
Kategori
Användarguide | Skillnader och gränser mellan Salesforce1
och den fullständiga Salesforce-webbplatsen | 74
Problem
Kombinationsrutor som kombinerar ett kombinationsrutefält med ett textfält är inte
tillgängliga. I vanliga fall är textfält tillgängliga men det är inte kombinationsrutan.
Om områdeshantering aktiverats kan du inte tilldela eller ändra en posts områdesregler.
Konton och
kontakter
Länkarna Kopiera fakturaadress till leveransadress och kopiera leveransadress
till andra adresser är inte tillgängliga.
Om områdeshanteringen är tillgänglig, är inte alternativet Utvärdera detta konto mot
områdesregler vid sparning tillgängligt vid redigering av företagsposter.
Händelser
En händelseägare kan inte ändra, lägga till eller ta bort inbjudna till en händelse. Om två
eller fler kontakter är relaterade till en händelse kan inte ägaren redigera dem. Om
händelsen bara har en relaterad lead eller kontakt kan ägaren redigera den men inte
lägga till mer.
Händelser som inte är relaterade till en kontakt eller objekt visas inte.
Du kan inte acceptera eller avböja en händelse som du bjudits in till.
Du kan inte använda delade akiviteter för att relatera flera kontakter till en händelse.
Föreslagna händelser (knappen Ny mötesbegäran) stöds inte.
Fältet Relaterad till kan fortfarande redigeras när fältet Namn är inställt på
Lead, men du kan ta emot ett fel om fältet Relaterad till innehåller data när
du sparar posten.
Du kan skapa återkommande händelser eller ändra detaljerna för en återkommande
händelseserie. (Du kan ändra detaljer för individuella förekomster i en händelseserie).
Ämne-fältet inkluderar inte en plocklista med tidigare definierade ämnen.
Fälten E-post och Telefon för en associerad kontakt visas inte.
Stavningskontroll för fältet Beskrivning finns inte.
Du kan inte lägga till bilagor.
Du kan inte skicka e-postmeddelanden.
Du kan inte ställa in händelsepåminnelser.
Leads
När du lägger till en ny lead finns inte fältet Kampanj och kryssrutan Tilldela
användande av aktiv tilldelningsregel. Du kan lägga till värden till
de här fälten i den fullständiga webbplatsen.
Säljprojekt
Du kan redigera fälten Sannolikhet eller Prognoskategori. Värden läggs
dock till automatiskt till detta fält (baserat på värdet i fältet Steg) när du sparar posten.
Du kan manuellt redigera värdena för de här fälten i den fullständiga webbplatsen.
Uppgifter
Ämne-fältet inkluderar inte en plocklista med tidigare definierade ämnen.
Skapa
poster
Redigera
poster
Salesforce-gränser
Kategori
Användarguide | Skillnader och gränser mellan Salesforce1
och den fullständiga Salesforce-webbplatsen | 75
Problem
Skapa
poster
Redigera
poster
Fältet Relaterad till kan fortfarande redigeras när fältet Namn är inställt på
Lead, men du kan ta emot ett fel om fältet Relaterad till innehåller data när
du sparar posten.
Fälten E-post och Telefon för en associerad kontakt visas inte.
Du kan inte använda delade akiviteter för att relatera flera kontakter till en uppgift
Du kan skapa återkommande uppgifter eller ändra detaljerna för en återkommande
uppgiftserie. (Du kan ändra detaljer för individuella förekomster i en uppgiftserie).
Stavningskontroll för fältet Kommentarer finns inte.
Du kan inte lägga till bilagor.
Du kan inte skicka e-postmeddelanden.
Du kan inte ställa in uppgiftspåminnelser.
Sökfält
Beroende sökningar stöds inte.
Användardefinierade sökfilterfält stöds inte.
Administratörsdefinierade beroende sökfilter stöds inte.
Telefonnummerfält Telefonnummerfält visar en knappsats från vilken du kan knappa in telefonnumret.
Knappsatsen innehåller inte paranteser, bindestreck eller punkter och Salesforce1 tillämpar
ingen telefonnummerformatering när du sparar posten. För att tillämpa ett visst
telefonnummerformat kan du redigera posten i den fullständiga webbplatsen.
Kombinationsrutefält Kontrollerarande och beroende kombinationsrutor stöds men Salesforce1 visar inte
indikatorer för dessa fält på skapa- och redigerasidor. För att avgöra om ett
kombinationsrutefält är beroende, och vilka kombinationsrutefält som kontrollerar det
kan bu byta till den fullständiga webbplatsen.
Dubbletthantering i Salesforce1: Gränser och skillnader från den fullständiga
Salesforce-webbplatsen
Dubbletthantering i Salesforce1-appen liknar en fullständig webbplats med de här skillnaderna:
• Varje möjlig dubblett visas som ett “dubbelt kort.” Salesforce1 visar maximalt 30 dubbletter (10 per objekt), även om det finns mer.
• Ett dubblett kort visar tre fält som härstammar från sökresultatens format som definieras för organisationen, inte från den associerade
matchningsregeln.
• Du kan peka på ett dubblett kort för att visa kompletta detaljer för möjliga dubbla poster, men den åtgärden ökar informationen
som du angav i den nya eller uppdaterade posten. Du måste ange den informationen igen innan du kan spara posten eller visa
ytterligare dubbla kort.
• Som standard körs dubblettregler när du sparar poster. Administratören kan ändra den här inställningen i Salesforce1 så att
dubblettregler körs när fälten på posten har slutförts. På den fullständiga webbplatsen: i Inställningar, skriv Dubbletthantering
i rutan Snabbsökning och välj sedan Dubbletthantering. I avsnittet för inställningar av dubblettregeln, välj Kör
dubblettregler när användare slutfört fälten.
Salesforce-gränser
Användarguide | Skillnader och gränser mellan Salesforce1
och den fullständiga Salesforce-webbplatsen | 76
Anteckningar i Salesforce1: Gränser och skillnader från den fullständiga
Salesforce-webbplatsen
• När du använder Salesforce1 kan du komma åt alla dina anteckningar från objektet Anteckningar i Salesforce1-navigeringsmenyn.
Salesforce Classic-versionen av den fullständiga webbplatsen inkluderar inte fliken Anteckningar. Istället går Salesforce Classic-användare
till anteckningar från fliken Filer.
• Det går inte att koppla en anteckning till flera poster i Salesforce Classic-versionen av den fullständiga webbplatsen, men du kan
göra det med mobilappen.
Salesforce Today i Salesforce1: Gränser
Salesforce-appen Today finns i Salesforce1 nedladdningsbara appar för Android-telefoner och iPad och iPhone-enheter. Den finns inte
i Salesforce1 mobilwebbläsarapp, eller i den fullständiga Salesforce webbplatsen.
Det finns vissa problem vid användning av Today.
• Du ser lokala händelser från valda kalendrar på din mobilenhet men Salesforce-händelser finns inte i den här Today-versionen.
• Om vissa eller alla dina kalenderservrar inte automatiskt pushar data till din enhet måste du hålla dina kalendrar uppdaterade för att
du ska kunna se den mest aktuella händelseinformationen i Today.
• Tidsformatet på 24-timmar stöds inte.
• När du visar en händelse på flera dagar visas endast slutdatumet och tiden i det framhävda området.
• Fel datum och tid kan visas för de återkommande händelserna under flera dagar.
• Om din kalender inte visar de inbjudnas namn eftersom listan är för lång, visar Today en kalkyl med "1 inbjuden" på korten Aktuell
händelse och Agenda på huvudvyn och visar inte några inbjudna när du öppnar händelsen.
• Today kunde inte hitta en matchande Salesforce-post för en mötesorganisatör för en iCloud-händelse eftersom iCloud API inte
sänder tillbaka en e-postadress.
• Today använder mobilenhetens tidzoninställning, medan Salesforce-händelserna respekterar användarens Salesforce tidzoninställning.
Om det finns en skillnad mellan de här inställningarna när en användar loggar en lokal händelse från Today, återspeglar fältet Tid
i den nya Salesforce-händelsen användarens Salesforce tidzon och matchar inte tiden för den lokala händelsen.
• En Android-enhet, en mötesorganisatörs namn kanske inte visas korrekt om det inte finns en matchande Salesforce-post för personen.
• Om andra användare gör uppdateringar till en mobil kalenderhändelsepost medan du visar posten i Today på en Android-enhet ser
du inte automatiskt ändringarna. Posten uppdateras nästa gång som du väljer den från huvudvyn i Today.
• På grund av det sätt som Android OS använder för att identifierar lokala händelser, om en användare kommer åt Today på en
Android-enhet för att logga in en lokal händelse i Salesforce, visas samma händelse i Today på en annan Android-enhet eller en
iOS-enhet. Det kan verka som om händelsen inte var inloggad och det inte är möjligt att komma åt motsvarande Salesforce-händelse
från Today. Den logga händelsens status och länk är emellertid korrekt på den ursprungliga Android-enheten.
• På enheter som kör Android 4.4, visas väderinformationen alltid i Today, även om åtkomst till lokaliseringsinformation är inaktiverad.
Detta är ett problem med Android 4.4 och inte något som Today kan kontrollera.
• Användare med Chatter Free och Chatter External har inte åtkomst till Today eftersom deras användarlicenser inte har åtkomst till
kontakter eller personkonton.
Salesforce-gränser
Användarguide | Skillnader och gränser mellan Salesforce1
och den fullständiga Salesforce-webbplatsen | 77
Aktiviteter i Salesforce1: Gränser och skillnader från den fullständiga
Salesforce-webbplatsen
Händelser
• Arkiverade händelser är inte tillgängliga.
• Du kan inte använda delade akiviteter för att relatera flera objekt till en händelse.
• Du kan inte lägga till händelser till Microsoft® Outlook®.
• Du kan inte lägga till inbjudna till händelser eller ta bort dem från händelser.
• Du kan inte acceptera eller avböja en händelse som du bjudits in till.
• Sektionerna Återkommande eller Påminnelse visas inte på händelsens detalj- eller redigeringssidor.
• Händelser respekterr dina Salesforce tidzoninställningar, inte tidzoninställningen på din mobilenhet.
• När du visar Salesforce-händelser från artikeln Händelser i Salesforce1 navigeringsmenyn, börjar datafältet alltid på söndag och
slutar på lördag, oavsett din enhet och Salesforce lokala inställningar.
• Om du visar den aktuella dagens händelselista kl. 23.59 uppdateras inte listan automatiskt till nästa dag vid midnatt.
• Listor över inbjudna ser något annorlunda ut än innehållet från den fullständiga Salesforce webbplatsen. I den fullständiga webbplatsen
inkluderar listan Inbjudna händelsens ägare samt inbjudna. I Salesforce1 inkluderar listan över inbjudna endast inbjudna. Följande
begäranden gör att du kan reproducera den fullständiga webbplatsens funktion i Salesforce1.
Om du använder Delade aktiviteter i din organisation, använd denna begäran för att händelseorganisatören ska kunna se alla inbjudna:
SELECT RelationId FROM EventRelation WHERE isInvitee = true AND eventId='[Event_Id]'
där Event_Id är de underordnade händelsernas ID.
För att händelseorganisatören ska kunna se alla inbjudna om din organisation inte använder Delade aktiviteter, använd denna
begäran:
SELECT RelationId FROM EventRelation WHERE eventId='[Event_Id]'
Dessa begäranden erhåller huvudhändelsens förhållanden och visar dem för den underordnade händelsen. Du kan lägga till en
klausul WHERE för att ytterligare filtrera resultaten.
Uppgifter
• Arkiverade uppgifter är inte tillgängliga.
• Du kan inte använda delade akiviteter för att relatera flera kontakter till en uppgift
• Gruppuppgifter (flera användare) är inte tillgängliga.
• Sektionerna Återkommande eller Påminnelse visas inte på uppgiftens detalj- eller redigeringssidor.
• När du stänger en uppgift genom att trycka på ikonen
, visas uppgiften förkryssad tills du uppdaterar listan.
• I uppgiftslistorna fastställs prioritetsuppgifter av fältenas ordning i den prioritära kombinationsrutan.
• Ju fler uppgifter som du har och ju fler förhållanden som dina uppgifter har till andra poster, ju längre kan det ta att visa uppgifter
eller använda andra funktioner i Salesforce1-appen.
• När över 1 000 försenade uppgifter finns, visar inte uppgiftslistor i Salesforce1 några förfallna uppgifter alls. Använd den fullständiga
webbplatsen för att visa försenade uppgifter och stäng dem, senarelägg dem eller ta bort deras förfallodatum.
• Uppgifternas layouter innehåller några unika element för att göra uppgifter lättare att arbeta med. De här elementen visas inte i en
komprimerad layout eftersom du inte kan ändra dem, men användare ser dem alltid:
Salesforce-gränser
– Ikonerna
– Ikonen
Användarguide | Skillnader och gränser mellan Salesforce1
och den fullständiga Salesforce-webbplatsen | 78
och
representerar statusetför fältet IsClosed för användare med behörigheten Redigera uppgift.
representerar en uppgift som markerats hög prioritet (inklusive egen hög prioritet).
– Alla uppgifter visar ämnet.
– Alla uppgifter visar förfallodatumet, om det finns, och en användare har behörighet att visa det.
– Uppgifter inkluderar den primära kontakten och kontot eller annan post, om de finns.
Fälten i varje lista kan variera beroende på organisationens inställningar.
Du kontrollerar layouten för uppgiftsposter och uppgifter i uppgiftslistan med komprimerade layouter. Du kontrollera relaterade
listorr, som alltid, med sidlayoutens redigerare. Genom att lägga till ämnets eller förfallodatumets fält till en layout ändrar inte
uppgifternas framträdande—de här fälten visas inte två gånger.
Under de inbyggda uppgiftselementen visar Salesforce1 upp till tre ytterligare fält.
– Den standard komprimerade layouten för uppgifter inkluderar två fält: namnet på lead eller kontakt och ett säljprojekt, konto
eller andra poster som uppgifter är kopplad till.
– I listan Aktiviteter beror uppgiftens fält på vilken post som du visar och hur du definierat layouten för det objektet.
Mer information finns i Komprimerade layouter.
Work.com i Salesforce1: Gränser och skillnader från den fullständiga
Salesforce-webbplatsen
När du använderWork.com-funktioner i Salesforce1 kan du inte:
• Dela mål och statistik
• Länka statistik till rapporter
• Uppdatera statistik som är länkad till rapporter
• Länka överordnade mål och delmål
• Lägga till målbilder
• Skapa egna märken
• Erbjudan eller förfrågan om feedback
• Visa egna måttfält
• Skapa, fyll i eller avvisa prestandasammanfattningar
• Hantera prestandasammanfattningscykler
Salesforce1 Rapportering i Salesforce1: Gränser och skillnader från den fullständiga
Salesforce-webbplatsen
• Instrumentpaneler är skrivskyddade.
• Rapporttabeller är inte tillgängliga.
• Rapporter visar maximalt 2 000 rader, samma som på den fullständiga Salesforce-webbplatsen.
• En instrumentpanels Chatter-kanal är tillgänglig på den fullständiga Salesforce-sidan, men inte i Salesforce1.
• När du visar en rapport med grupperingar visas grupperingarna som kolumner i slutet av rapporten.
• Sammanfattningsrapporter, matrisrapporter och tabellrapporter finns i Salesforce1 men matris- och sammanfattningsrapporter visas
i tabellformat. Anslutna rapporter finns inte.
• När du tittar på en rapport med med än 16 sammanfattningsfält i Salesforce1 får du ett felmeddelande.
Salesforce-gränser
Användarguide | Skillnader och gränser mellan Salesforce1
och den fullständiga Salesforce-webbplatsen | 79
• Det går inte att titta på rapporter med villkorlig markering i Salesforce1.
• Du kan inte gå djupare in i rapporter som har mer än tre kryssrutefält.
• Utöver att köra om alla rapporter i en instrumentpanel, vilket kan ta tid, kan du snabbt uppdatera instrumentpanelen för att visa data
från den senaste körningen.
• I Salesforce1, precis som på den fullständiga Salesforce-sidan, kan du bara köra rapporter som en användare i din rollhierarki. Däremot
kan du i Salesforce1 välja från alla användare i din organisation. Om du väljer en användare utanför din rollhierarki får du ett
felmeddelande.
• I vissa situationer kan data som visas i en instrumentpanels komponent inte vara synkroniserad med data i rapporten som visas på
samma sida. När en instrumentpanelskomponents data inte matchar rapporten inträffar ett av följande:
– Instrumentpanelen uppdateras som den konfigurerade användaren eller den aktuella användaren medan en rapport alltid körs
av aktuell användare.
– Rapporten uppdaterades mer nyligen än instrumentpanelen. En rapport uppdateras varje gång du söker efter den (om du inte
arbetar offline), men en instrumentpanelkomponent uppdateras endast när instrumentpanelen som den tillhör uppdateras.
Samma tillfälliga felmatchning kan inträffa i den fullständiga webbplatsen men där ser du rapporter och instrumentpaneldiagram
på separata sidor. I Salesforce1 ser du en rapport och ett instrumentpaneldiagram på samma sida.
• Salesforce1 kan inte återge rapporter via URL:er som använder dynamiska parametervärden. Om du ändrar en URL för att skicka
parametrar till rapporter visar Salesforce1 en tom skärm (en rapportpost utan returnerade resultat).
Chatter i Salesforce1: Gränser och skillnader från den fullständiga
Salesforce-webbplatsen
När du använder Chatter i Salesforce1-mobilapp kan du inte:
Kanaler
• Skicka eller visa Chatter-meddelanden.
• Se statistik över Chatter-aktiviteter eller Chatter-inflytandestatus.
• Dela offentliga inlägg.
• Lägga till eller visa Chatter-favoriter.
• Filterposter.
• Söka i kanaler på användarprofiler och poster.
• Bjud in kollegor att gå med i Chatter.
• Använda uttryckssymboler, de teckenkombinationer som lägger till uttryck som en smiley i ett inlägg.
• Redigera kanalposter eller kommentarer (men du kan se kanalobjekt som redigerats på den fullständiga webbplatsen).
Ämnen (Salesforce1 endast mobilwebbläsarapp)
• Se trendämnen.
• Redigera ämnets detaljer (namn och beskrivning).
• Tagga favoritämnen.
• Se en stor lista över taggade ämnen på en och samma gång—klicka på Mer för att se alla ämnen.
• Tilldela ämnen till poster.
• Visa poster som tilldelats till ett ämne.
• Se de här relaterade listorna: Relaterade ämnen, grupper, välunderrättade om ett ämne, senare filer.
• Se ämnen i automatiska ifyllningsalternativ vid sökning.
Salesforce-gränser
Användarguide | Skillnader och gränser mellan Salesforce1
och den fullständiga Salesforce-webbplatsen | 80
• Ta bort ämnen.
Personer och profiler
• Redigera profilinformation i Salesforce1 hämtningsbara program för iOS-enheter.
• Ladda upp ett profilfoto genom den säkra mobilwebbläsaren Good Access™.
• Använd egna profiler.
Grupper
• Bjud in kunder att gå med i privata kundgrupper.
• Lägg till poster i Chatter-grupper med kunder med utgivaråtgärden Lägg till post.
• Ta bort förfrågan om att gå med i privata grupper
• Utför de följande åtgärderna för gruppägare och chef:
– Ta bort filer från gruppens fillista.
– Ladda upp gruppfoton från Salesforce1 nedladdningsbara appar
Chatter Messenger
• Chatta med andra.
• Visa din chatthistorik.
Filer
• Visa andra filtyper än dessa: .doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, och alla bildfiler inklusive .gif, .jpg, and
.png-format.
• Komma åt filer från Salesforce1 navigeringsmeny om du är en portalanvändare av hög volym.
• Ladda upp filer genom den säkra mobilwebbläsaren Good Access.
Chatter-frågor i Salesforce1: Gränser och skillnader från den fullständiga
Salesforce-webbplatsen
• För att komma till åtgärdsmenyn för en fråga, tryck på frågan.
• Du ser inte liknande frågor och kunskapsartiklar när du ställer frågor.
• Du kan inte välja bästa svar.
Salesforce diskussionsgrupper i Salesforce1: Gränser och skillnader från den
fullständiga Salesforce-webbplatsen
Salesforce diskussionsgrupper i Salesforce1 liknar den fullständiga webbplatsen med de här skillnaderna:
• Salesforce1 navigeringsmeny i en diskussionsgrupp skiljer sig från navigeringsmenyn i din interna organisation på följande sätt:
– Navigeringsmenyn visar bara de flikar som administratören har inkluderat i den diskussionsgruppen via Flikar och sidor i
diskussionsgruppens administrationsinställningar.
– Chatter-fliken delas upp i tre menyalternativ i Salesforce1. Om din diskussionsgrupp inkluderar Chatter-fliken ser du
navigationsmenyartiklar för kanaler, personer och grupper.
– Artiklarna Händelser och Today stöds inte för diskussionsgrupper och visas inte i navigeringsmenyn.
– Uppgifter är bara tillgängliga för användare med behörigheten Redigera uppgifter.
• Det finns ingen kanal Hela företaget.
Salesforce-gränser
Användarguide | Skillnader och gränser mellan Salesforce1
och den fullständiga Salesforce-webbplatsen | 81
• Site.com-märkning stöds inte.
• Sidan Diskussionsgrupphantering finns inte i Salesforce1.
• Diskussionsgruppmedlemmar kan inte flagga privata meddelanden som olämpliga.
• Rykte stöds inte i Salesforce1. Om Rykte aktiveras och ställs in i den fullständiga webbplatsen erhåller användare ändå poäng när de
använder Salesforce1. Om diskussionsgruppens chef installerar ett poängsystem i den fullständiga webbplatsen och tilldelade
poängvärden när ett inlägg och kommentar på ett inlägg skrivs tjänar användare i diskussionsgruppen poäng med varje tillägg och
kommentar som görs i Salesforce1. Användare kan endast visa deras poäng i den fullständiga webbplatsen.
• Sökning omfattas av diskussionsgruppen och ger endast artiklar från den aktuella diskussionsgruppen. Det enda undantaget är
poster eftersom de delas över diskussionsgrupperna.
• Rollbaserade externa användare kan godkänna och avvisa godkännandebegäranden från den relaterade listan Godkännandehistorik
på poster, men de kan inte skicka in begäran om godkännande.
• En användares lista över meddelanden inkluderar meddelanden från alla diskussionsgrupper som användaren är medlem i. Namnet
på diskussionsgruppen i vilken meddelandet kommer från visas efter tidstämpeln.
• Externa användare som kommer åt diskussionsgrupper ser inte en hjälplänk.
• I Salesforce1 mobilwebbläsarapp har externa användares foton ingen visuell indikering som visar att användaren är en extern
användare. På den fullständiga Salesforce-webbplatsen och i Salesforce1 nedladdningsbara app är det övre vänstra hörnet på externa
användares foton orange.
• Diskussionsgruppmallen och dina användarlicenser avgör din åtkomst till diskussionsgrupper med Salesforce1. Mer information
finns i Åtkomst till diskussionsgrupper med Salesforce1 i Salesforce-hjälpen.
Godkännanden i Salesforce1: Gränser och skillnader från den fullständiga
Salesforce-webbplatsen
Dessa alternativ för godkännanden finns inte i mobilappen Salesforce1.
• Återkalla begäran om godkännande.
• Omtilldela begäran om godkännande.
• Välj nästa godkännare manuellt. För begäran om godkännande som kräver den här manuella markeringen måste godkännaren
logga in till den fullständiga Salesforce webbplatsen.
Ytterligare funktioner:
• Listan Godkännandehistorik visar inte kommentarer.
• Salesforce1-meddelanden för godkännandebegäranden sänds till köerna. För varje godkännandesteg som gäller en kö, rekommenderar
vi att individuella användare läggs till som tilldelade godkännare så att åtminstone de här personerna kan ta emot meddelanden
gällande godkännandebegäranden mobilappen. För att ha både köer och individuella användare som tilldelare godkännare, välj
Tilldela till godkännare automatiskt istället för Tilldela till kö automatiskt i godkännandesteget.
• Salesforce1-meddelanden för godkännandebegäranden sänds endast till användare som har åtkomst till posten som godkänns.
Tilldelade godkännare som inte har poståtkomst kan fortfarande ta emot meddelande för godkännande av e-post men de kan inte
slutföra en begäran om godkännande förrän någon beviljar poståtkomst.
• När rollbaserade externa användare arbetar med godkännanden i diskussionsgrupper de se och utföra åtgärder från den relaterade
listan Godkännandehistorik, men de kan inte skicka in begäranden för godkännande.
Salesforce1-meddelanden: Gränser
• Meddelandelistan i programmet visar de 20 senaste meddelanden som togs emot under de senaste 90 dagarna.
Salesforce-gränser
Användarguide | Skillnader och gränser mellan Salesforce1
och den fullständiga Salesforce-webbplatsen | 82
• För att garantera att känslig information inte distribueras genom en tredje parts service, utan ett godkännande, inkluderar
push-meddelanden endast användarnamnet. För att inkluderar fullständigt innehåll i pushmeddelanden, (till exempel ett inlägg
eller en kommentar, en Chatter-grupps namn eller en uppgiftbeskrivning): i Inställningar på den fullständiga webbplatsen, skriv
Salesforce1-meddelanden i rutan Snabbsökning och välj sedan Salesforce1-meddelanden. Välj sedan Aktivera
fullständigt innehåll i pushnotiser, och godkänn villkoren för ditt företags räkning.
• Salesforce1 mobilwebbläsarapp använder Streaming API. Streaming API-gränser gäller interna meddelanden i appen i
mobilwebbläsarappen.
• När du skickar in en post för godkännande i Salesforce kan du lägga till kommentarer. Dessa kommentarer visas på detaljsidan för
godkännandeprocesssteget i Salesforce. I Salesforce1 går det inte att se kommentarer när du tittar på detaljer för godkännanden.
Salesforce-anpassningar i Salesforce1: Gränser och skillnader från den fullständiga
Salesforce-webbplatsen
Egna startsidor
• Salesforce1 stöder inte omdirigeringar för inloggning till Salesforce-appar eller egna startflikar som den fullständiga Salesforce
webbplatsen gör. Om du vill behålla den här omdirigeringen för användare som loggar in till Salesforce från en mobilwebbläsarapp,
stäng av Salesforce1 mobilwebbläsarapp. Detta kan göras från användare till användare eller för hela din organisation.
Egna åtgärder och knappar
• Egna knappar som läggs till i sektionen Knappar i en sidlayout och som använder en Visualforce-sida som innehållskälla stöds i
Salesforce1. Kom ihåg att Visualforce-sidan måste vara aktiverad för användning i Salesforce1.
Egna länkar, egna knappar som läggs till i listvyer och egna knappar som definierar innehållskällan som URL eller OnClick
JavaScript är inte tillgängliga i Salesforce1.
• Egna bilder som används för åtgärdsikoner måste vara mindre än 1 MB.
Visualforce-sidor
• Standardflikar, egna objektflikar och listvyer som åsidosätts med en Visualforce-sida stöds inte i Salesforce1. Visualforce-sidan visas
för fullständiga webbplatsanvändare men Salesforce1-användare kommer att se den standard Salesforce1-sidan för objektet istället.
Den här begränsningen finns för att bibehålla Salesforce1-upplevelsen för objekten.
• Inbäddade Visualforce-sidor—dvs de som lagts till i en sidlayout—som innehåller en <apex:enhancedList>-komponent
kan leda till att Salesforce1-appen crashar när den används på iOS-enheter.
• När du visar Visualforce-sidor på en Android-enhet fungerar inte en horisontell bläddning om sidan är bredare än visningsområdet.
Utforma sidan igen så att den är mindre än visningsområdet.
Lightning-sidor
• Du kan inte lägga till mer än 25 komponenter till en Lightning-sida.
Programmerade anpassningar
• De här programmerade anpassningarna till UI stöds inte: Webbflikar och S-controls.
Säkerhet i Salesforce1: Gränser och skillnader från den fullständiga
Salesforce-webbplatsen
När en användare som inte har behörigheten "Visa krypterade data" klonar en post är data i fält som krypterats dold.
Salesforce-gränser
Användarguide | Gränser för appen Salesforce Classic för
mobil | 83
Gränser för appen Salesforce Classic för mobil
Gränser för mobil enhet
BlackBerry smartphones
• Mobilanvändare med version 4.0 - 4.3 av BlackBerrys
operativsystem kan fortfarande hämta och installera appen
Salesforce Classic för mobil men den mobila servern kommer
dock upptäcka det äldre operativsystemet och skicka version
11.6 av appen Salesforce Classic för mobil. vilket är den senaste
utgåvan som hade stöd för version 4.0 - 4.3 av BlackBerrys
operativsystem. Användare med version 11.6 av appen
Salesforce Classic för mobil kan inte använda någon av de nya
funktionerna inkluderade i den aktuella utgåvan eller framtida
utgåvor.
• BlackBerrys pekskärmsenheter använder samma Salesforce
Classic för mobil-app som andra BlackBerry-enheter, men vissa
aspekter av Salesforce Classic för mobil är inte optimerade för
ett pekskärmsgränssnitt.
Apple iPhone och iPod Touch-enheter
• Tredje parter (inklusive, men inte begränsat till, Apple Inc. samt
din operatör) kan när som helst begränsa, avbryta eller
förhindra användandet av Salesforce Classic för mobil för
enheterna iPhone och iPod, ta bort appen Salesforce Classic
för mobil från enheterna iPhone eller iPod eller kräva att
Salesforce gör något av ovanstående, utan att detta ger kunden
rätt till kompensation från sådan tredje part eller Salesforce.
• Tjänstenivåavtal gäller inte för produkten Salesforce Classic för
mobil för iPhone. Ytterligare begränsningar beskrivs i tillägget
för beställningsformuläret till Salesforce Classic för mobil för
iPhone, vilket användare måste acceptera vid hämtning eller
installering av Salesforce Classic för mobil för iPhone-produkter.
Instrumentpanelsgränser
Vid arbete med instrumentpaneler i Salesforce Classic för mobil gäller dessa begränsningar:
• De kan inte redigera eller skapa instrumentpaneler.
• Länkar till egna rapportdetaljer är inaktiverade.
• Det minsta krävda operativsystemet för mobila instrumentpaneler i BlackBerry är 4.5. Mobila instrumentpaneler är kompatibla med
versioner 4.2 och 4.3 men det kan hända att tabeller i instrumentpanelen inte visas korrekt. För att förstå vilket operativsystem som
installerats på din BlackBerry smartphone, gå till BlackBerry startskärm och välj sedan Alternativ > Om.
Salesforce-gränser
Användarguide | Plattformsgränser | 84
Plattformsgränser
I DETTA AVSNITT:
API användninggränser
Gränser för REST API för rapporter och instrumentpaneler
Gränser för Visualforce-komponent
API användninggränser
För att upprätthålla optimal prestation och säkerställa att Force.com API är tillgängligt för alla våra
kunder balanserar Salesforce överföringar genom att använda två typer av gränser:
VERSIONER
• Samtidiga API-användarbegränsningar
Tillgängliga i: Salesforce
Classic
• Totala API-användarbegränsningar
När en uppkallning överstiger en begärans gräns så returneras ett fel.
De här gränserna gäller inte funktionsgränser för Salesforce API:er som inte är bundna till API-anrop.
Ett exempel är satsbegränsningen för Bulk API som styrs av en egen begränsning och som inte
övervakas som en API användningsbegränsning.
Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com
Anteckning: Chatter REST API har andra gränser än övriga Salesforce API:n. Se Chatter REST
API-begränsningar.
Samtidiga API-användarbegränsningar
Följande tabell listar gränserna för de olika typerna av organisationer för samtidiga inkommande begäranden (anrop) med varaktighet
20 sekunder eller längre.
Organisationstyp
Begränsning
Developer Edition
5
Provorganisationer
5
Produktionsorganisationer
25
Sandbox
25
Totala API-användarbegränsningar
Följande tabell listar gränserna för totala API-begäranden (uppkallningar) för en period av 24 timmar inom en organisation.
Salesforce Edition
API-uppkallningar efter licenstyp
Alla versioner: DebuggingHeader Saknas
på API testuppkallningar för
specifik Apex. Giltig i API-version
20 och senare.
Minsta
Maximala
1 000
1 000
Salesforce-gränser
Användarguide | API användninggränser | 85
Salesforce Edition
API-uppkallningar efter licenstyp
Minsta
Maximala
Developer Edition
Saknas
15 000
15 000
• Enterprise Edition
• Salesforce: 1 000
15 000
1 000 000
• Professional Edition med
API-åtkomst aktiverat
• Force.com Light-program: 200
15 000
Obegränsat. Vid en
hög gräns så är det
dock sannolikt att
andra begränsande
faktorer såsom
systemladdning kan
förhindra dig från att
använda hela delar
av uppkallningar
inom en 24-timmars
period.
Saknas
5 000 000
• Force.com Enterprise-program: 200
• Salesforce Platform: 1 000
• Force.com - One App: 200
Anteckning: Denna licens är inte
tillgänglig till nya kunder.
• Partnerdiskussionsgrupp: 200
• Guldpartner: 200
Anteckning: Denna licens är inte
tillgänglig till nya kunder.
• Unlimited Edition
• Salesforce: 5 000
• Utgåvan Performance
• Force.com Light-program: 200
• Force.com Enterprise-program: 200
• Force.com App Bundle: 1 000
• Salesforce Platform: 5 000
• Force.com - One App: 200
Anteckning: Denna licens är inte
tillgänglig till nya kunder.
• Partnerdiskussionsgrupp: 200
• Guldpartner: 200
Anteckning: Denna licens är inte
tillgänglig till nya kunder.
Sandbox
Saknas
Du hittar information för API-förfrågningar i API användningsruta på systemets översiktssida.
Gränser upprätthålls mot summan av alla API-uppkallningar som görs av organisationen inom en period av 24 timmar. Gränser är inte
baserade på per användare. När en organisation överskrider en gräns kan alla användare inom organisationen tillfälligt blockeras från
att göra ytterligare uppkallningar. Uppkallningar kommer att blockeras tills det att användande för de efterkommande 24 timmarna
faller under gränsen.
I Salesforce-programmet så kan administratörer visa hur många API-begäranden som har utfärdats de senaste 24 timmarna på sidan
företagsinformation. Administratörer kan även visa en rapport med fler detaljer över API-användande de senaste sju dagarna genom att
gå till fliken Rapporter, välja mappen administrativa rapporter och klicka på rapporten API-användande de senaste 7 dagarna.
Anteckning: Begränsningarna tillämpas automatiskt för alla versioner.
Salesforce-gränser
Användarguide | Gränser för REST API för rapporter och
instrumentpaneler | 86
Alla åtgärder som skickar ett anrop till API:t räknas in i användningsbegränsningarna med undantag för följande:
• Utgående meddelanden
• Apex-anrop
Du kan konfigurera din organisation så att e-posten skickas till en viss användare när antalet API-förfrågningar har överskridit en viss
procentandel av gränsvärdet. För att göra detta, skriv från Inställningar Meddelanden om API-användning i rutan
Snabbsökning och välj sedan Meddelanden om API-användning.
Exempel på uträkningar av API-användande
Följande exempel visar på uträkningar för API-användande för flera olika exempel:
• För en organisation med Enterprise Edition och femton Salesforce-licenser är gränsen 15 000 begäranden (5 licenser X 1 000
uppkallningar).
• För en organisation med Enterprise Edition och 15,000 Salesforce-licenser är gränsen 1,000,000 (antalet licenser X 1,000 uppkallningar
är högre än det maximala värdet så den undre gränsen 1,000,000 används).
• För en organisation med Developer Edition som gör 14 500 uppkallningar klockan 5:00 på Onsdag och 499 uppkallningar klockan
23:00 på Onsdag, så kan endast ett till framgångsrik uppkallning göras tills klockan 5:00 på Torsdag.
• För en organisation med Enterprise Edition och 60 Guldpartner-licenser är gränsen 15 000 (antalet licenser X 200 uppkallningar är
mindre än det minsta värdet 15 000).
Ökning av totala API-användarbegränsningar
Uträkningen av API-användarbegränsningar baserat på användarlicenser är utformat för att tillåta nog hög kapacitet för din organisation
baserat på ditt antal användare. Om du behöver en högre gräns och du inte vill köpa ytterligare användarlicenser eller uppgradera till
utgåvan Performance så kan du köpa ytterligare API-anrop. För mer information kan du kontakta din företagsrepresentant.
Innan du köper ytterligare API-uppkallningar så bör du göra en avräkning av ditt aktuella API-användande. Klientprogram, oavsett om
det är ditt egna företagsprogram eller partnerprogram, som gör uppkallningar till API kan ofta optimeras att använda färre API-uppkallningar
för att göra samma arbete. Om du använder en partnerprodukt så bör du kontakta leverantören för att verifiera att produkten använder
API på ett optimalt sätt. En produkt som använder API på ett ineffektivt sätt kommer att skapa onödiga kostnader för din organisation.
Gränser för REST API för rapporter och instrumentpaneler
REST API för rapporter och instrumentpaneler har fäljande gränser:
Rapporter API-gränser
• Korsfilter, standard rapportfilter och filtrering efter radgräns finns inte vid filtrering av data.
• Historiska trenrapporter stöds endast för matrisrapporter.
• API kan endast bearbeta rapporter som innehåller upp till 100 fält som valts som kolumner.
• En lista över upp till 200 senast visade rapporter kan erhållas.
• Din organisation kan förfråga upp till 500 synkroniserade rapportkörningar per timma.
• API stödjer högst 20 förfrågningar för körning av synkroniserad rapport åt gången.
• En lista över upp till 2 000 instanser för en rapport som kördes asynkront kan erhållas.
• API stödjer högst 200 förfrågningar åt gången för att få resultaten för de asynkrona körningarna av rapporten.
• Din organisation kan förfråga upp till 1 200 asynkroniserade förfrågningar per timma.
• Resultaten av den asynkrona körningen av rapporten gäller för en rullande 24-timmarsperiod.
Salesforce-gränser
Användarguide | Gränser för Visualforce-komponent | 87
• API returnerar upp till de första 2 000 rapportraderna. Du kan förfina resultaten med filter.
• Du kan lägga till upp till 20 egna fältfilter när du kör rapporten.
Instrumentpanelens API-gränser
• Din organisation kan förfråga upp till 200 instrumentpanelsuppdateringar per timma.
• Din organisation kan förfråga resultat för upp till 5 000 instrumentpaneler per timma.
Gränser för Visualforce-komponent
Visualforce använder ett taggbaserat kodspråk för att skapa program och anpassa användargränssnittet i Salesforce.
Följande tabell beskriver gränserna för Visualforce-komponenter och sidor.
Begränsning
Värde
Maximal längd på ett namn för en Visualforce-sida (texten i URL-n 40 tecken
som endast identifierar Visualforce-sidan)
Namn på sidor får inte innehålla fler än 40 tecken.
Maximal längd på Visualforce-sidans källkod (källkoden, inte det
återgivna svaret)
1 MB text
En enda sidan kan innehålla upp till 1 MB text, ungefär 1 000 000
tecken.
Maximal längd på Visualforce-komponentens källkod (källkoden) 1 MB text
En enda komponent kan innehålla upp till 1 MB text, ungefär
1 000 000 tecken.
Maximal bredd på en Visualforce-sida som visas på en profilflik
750 pixlar
En enstaka sida som visas på en profilflik kan inte vara bredare än
750 pixel.
INDEX
Affärskonton
fältgränser 60
Anpassade inställningar
begränsningar 20
Anpassade kombinationsrutor
begränsningar 20
Användningsbegränsningar
API-användning 84
öka gränser 84
API
användningsbegränsningar 84
mätande av användning 84
öka gränser 84
Appen Salesforce Classic för mobil
begränsningar 83
Arbetsflöde
begränsningar 61
e-postgräns
29
Chatter
begränsningar 47, 50
filgränser 37
godkännandengränser 46
gränser för sökning av innehåll 50
Chatter Answers
begränsningar 18
Chatter Plus
begränsningar
46
Data
importlösningar 22
Delning
organisationsomfattande gränser 42
Direktredigering
begränsningar 14
Diskussionsgrupper
begränsningar 52–53
Begränsningar för externa användare 53
e-postgräns 53
gruppens e-postgräns 53
gräns för antal diskussionsgrupper i en organisation 51
gränser 27
Gränser för moderering 53
Maximal portalroll 52
sidans begränsningar 51
Dokument
sökningsgränser 15
Dubbletthantering
begränsningar
57
E-post
begränsningar 27
Egna fält
begränsningar 19
Enterprise-områdeshantering
begränsningar 61
Extern användare
bgränsningar för rapporter och instrumentpaneler 53
externa objekt
begränsningar
22
Force.com-sidor
faktureringsgränser 40
sidans förfrågningsgränser 40
Fält
begränsningar
32
Godkännandeprocesser
begränsningar 61
Gränser
allmänna funktioner och versioner 2
anpassade kombinationsrutor 20
Appen Salesforce Classic för mobil 83
arbetsflödesregler 61
arbetsflödets e-post 29
Chatter 47, 50
Chatter Answers 18
Chatter Plus 46
Chatter-filer 37
Chatter-godkännanden 46
dataimport 22
direktredigering 14
Diskussionsgrupper 27, 51–53
dokumentsök 15
Dubbletthantering 57
e-post 27
egna fält 19
egna inställningar 20
Enterprise-områdeshantering 61
Index
Gränser (fortsätter)
expansion pack 9
externa objekt 22
Force.com webbplatsfakturering 40
Force.com-sidor 40
fält 32
fält för person- och företagskonton 60
godkännandeprocesser 61
importera konton och poster 58
instrumentpaneler 11
kampanj 56
kampanjhierarki 56
kampanjpåverkan 56
kanalspårning 47
kartor 65
kontakter 56
Kundportal 21
lagringstilldelning 38
leads 56
Lightning Connect 22
listvyer 49
lösenordspolicy 43
massutskick 30
offerter 60
organisationsomfattande delning 42
Paketerat flöde 64
Partnerportal 42
rapporter 11
rapportfunktioner 13
rapporttyper 11
regler 17
REST API för rapporter och instrumentpaneler 86
Salesforce CRM Content 35
Salesforce Knowledge 31
Salesforcekonsol 44
sandbox 41
scheman 60
Site.com 45
Site.com import 45
standard kombinationsrutor 20
standardobjekt 16
Synligt arbetsflöde 64
synonymer 15
synonymgrupper 15
Söka Chatter-innehåll 50
sökning i kombinationsrutor 16
unlimited apps pack 9
Webbförfrågningar 45
Visualforce 87
Gränser (fortsätter)
åtkomst 10
ämnen 47
ögonblicksbilder
11
händelsebegränsningar
55
Instrumentpaneler
begränsningar
11
Kampanj
begränsningar 56
Kampanjer
påverkans gränser 56
Kampanjhierarki
begränsningar 56
Kartor
begränsningar 65
Kombinationsrutor
sökningsgränser 16
Kontakter
begränsningar 56
Konton
importlösningar 58
Kundportal
begränsningar
21
Lagring
tilldelningsgränser 38
Leads
begränsningar 56
Lightning Connect
begränsningar 22
Listvyer
begränsningar 49
Lösenord
policy-gränser
43
Massutskick
begränsningar 30
Mätande
84
Offerter
begränsningar
60
Index
Partnerdiskussionsanvändare
bgränsningar för rapporter och instrumentpaneler 53
Partnerportal
begränsningar 42
Personkonton
fältgränser 60
Poster
importlösningar
58
Rapporter
begränsningar 11
funktionsgränser 13
Rapporttyper
begränsningar 11
Regler
begränsningar 17
REST API för rapporter och instrumentpaneler
begränsningar
86
Salesforce CRM Content
filgränser 35
sökningsgränser 35
Salesforce Knowledge
begränsningar 31
Salesforce-filer
begränsningar 35
Salesforcekonsol
begränsningar 44
Sandbox
begränsningar 41
Scheman
begränsningar 60
Site.com
begränsningar 45
importlösningar 45
Standard kombinationsrutor
begränsningar 20
Standardobjekt
begränsningar 16
Synligt arbetsflöde
gränser, distribution 64
Synonymer
begränsningar
15
Tillgänglighet
begränsningar
10
uppgiftsbegränsningar
55
Visualforce
gränser för komponent och sida
87
Webbförfrågningar
begränsningar
45
Ögonblicksbilder
begränsningar 11