Bristande dränering - Svensk Fastighetsförmedling

Försäkringen Varudeklarerat
Mars 2015
Månadens skada – bristande
dränering som orsakat följdskada
Kundens problem
Efter kraftigt regnoväder upptäcker kunden översvämning i källaren.
Det finns fukt på golv och väggar och luktar också obehagligt i källaren.
Kunden kontaktar Anticimex eftersom huset är Varudeklarerat.
Skadeorsaken
Bedömningen
Anticimex skickar ut en tekniker som gör en skadebesiktning. Teknikern konstarerar att skadan uppstått på grund
av fel på dräneringssystemet. Dagvattenledningar och
dräneringsledningar leds ner i samma brunn, vilket gör att
systemet inte kan hantera den stora mängd vatten som
kom vid skyfallet. Detta har orsakat översvämning och
invändiga skador på den utreglade väggen. Vatten har tagit
sig in eftersom det inte hunnit rinna bort tillräckligt fort.
Skadan ersätts som ett fel som lett till följdskada. Kunden
hämtar in en offert som visar kostnaden för att åtgärda
felet med dräneringen. Offerten uppgår till 40 000 kronor för omdragning av vattenledningar. Kunden har fått
följdskadorna ersatta genom sitt villahemförsäkringsbolag.
Anticimex ersätter den självrisk som kunden fått betala till
sitt villahemförsäkringsbolag. Efter hänsyn till varudeklarerats självrisk erbjuds kunden en ersättning om drygt
30 000 kronor.
Protokollet
Under allmänna upplysningar har säljaren uppgett att
dräneringen är omgjord för bara några år sedan. Det fanns
därför ingen anledning för teknikern att notera dräneringen
som en risk. Vid besiktningstillfället gick det inte att se att
dränering saknas på en del av huset, detta visade sig först
då man gjorde en provgrop.
I samarbete med Svensk
Fastighetsförmedling.