Boken Uthammar sid 20-21

Sidan 20
Uthammars Historia
21. BÅTSMANSTORPET,
Uthammar 1:9
22. ÄNGEBORG;
Uthammar 1:8
Stugan låg ursprungligen på
Uthammars Udde och var bostad till
båtsmännen. Stugan flyttades till
Uthammars By omkring 1930 och
ägaren använde det till hönshus.
Stugan är utbyggd i flera omgångar.
Stugan flyttades hit från
Törnet i Uthammars By vid
sekelskiftet.
23. BERGSTUGAN
Bergstugan låg mellan Uthammars by och Uthammars Udde
och var bostad åt sotaren.
Stugan är riven.
24. GRINDSTUGAN
25. FRIDSBORG
(Bild saknas)
Stugan låg mellan Uthammar
och Uthammars Udde.
Stugan flyttad till Uthammars
by (Uthammar 2:8), i början av
1900-talet.
(Bild saknas)
Stugan byggdes omkring 18851895. Stugan låg i skogen me llan Uthammar och Övrahammar. Stugan nerbrunnen 1935
vid ett åsknedslag.
26. SANDVIK
(BLÅSUDD),
Uthammar 2:21
Blåsudd uppfördes 1870.
27. DIRKENSHAMN
28. SANDVIKEHOLM
29. ÖRNBERGET
(Bild saknas)
Ligger strax söder om Blåsudd
på den så kallade Båtsmansparken
Stugan flyttades till S Uvö 1871
(Bild saknas)
Stugan låg på halvön Sundreholm.
Stugan revs antagligen omkring
1845.
(Bild saknas)
Ligger strax utanför Uthammar
udde vid sjön.
Det sägs att stugan är flyttad till
Figeholm, krysstugan alldeles
vid sjön norr om Vasagatan.