Pyrolysteknik för förnybar energi- och

Pyrolysteknik
för förnybar
energi- och
biokolproduktion
EcoTopic AB
VAD ÄR BIOKOL?
Vad är biokol?
Biokol är pyrolyserad biomassa
med syfte att användas på ett
icke-termiskt sätt.
Krav på biomassa
Krav på
produktion
Kolsänka
CO2
Fotosyntes
Kolsänka
O2
CO2 Energi
• Minskar CO2-nivån i
atmosfären
• Stabil, 100 – 10 000 år
Cn…
Anläggning
Förbränning
CO CH4
Cn… H
2
C
• 1 ton biokol ≈ 3,6 ton
CO2
PYROLYSPROCESSEN
Pyrolysprocessen
Salix
Fördelning i Salix
1%
0,30%
Kolhalt
50%
48,7%
Fukt
Askhalt
Svavelhalt
Källa Bioenergiportalen
Torkning
Pyrolys steg 1
Kolhalt
Fukt
Askhalt
Svavelhalt
Pyrolys
Pyrolys steg 2
Biokol
Pyrolysgas
Fukt
Askhalt
Svavelhalt
Viktigt i en
pyrolysprocess
• Gaserna hanteras
• Utnyttja energin
• Pyrolys jämfört med
förbränning
– Olika typer av bränslen
– Fler olika oberoende produkter
– Inget avfall
Utsläppskrav
Utsläppskrav
Konventionell
förbränning i
tätort 500 kW-3
MW1
Konventionell
förbränning i
tätort <10 MW2
Krav på
förbränning av
naturgas2
Testvärden för
pyrolys3
CO
(mg/m3)
NOx
(mg/m3)
700
(förslag,
700 (förslag,
krav saknas) krav saknas)
50-500
40-110
<100
30-70
20
141
SOx
(mg/m3)
Krav saknas
1-20
~0
Testvärden
saknas
Stoft
(mg/m3)
100
(350
utanför
tätort)
Dioxin
(mg/m3)
Krav
saknas
50-200
Krav
saknas
~0
Krav
saknas
3,8
0,013
THE BIOCHAR ADVENTURE
The Biochar Adventure Europe
• Öka kompetensen om biokol i Sverige
• Internationell förståelse
• Personlig kontakt med anläggningsleverantörerna
• Liten värld men starkt engagemang
• Spridda tekniker, väntar på det stora genombrottet,
fokus biokol eller fokus avfallshantering
Oxford
Biochar
Carbon Gold
British
Biochar
Foundation
BioMaCon
Pyreg
BioGreen
Carbon Terra
ProNatura
Ithaka
Institute
ETG
EcoRel
Biogreen
BioMaCon
EcoRel
Carbon Gold
Pyreg
Carbon Terra
EKONOMI
Ekonomi
• Resiliens i flera produkter
• Inget avfall
• Pris på värme/el och biokol
• Kostnad för biomassan
Biogas
kWh
Pyrolys
Tack för er
uppmärksamhet!
Mattias Gustafsson
076-24 36 548
[email protected]