Falkenbergs resa

Falkenberg
- att leda förändring
att
Arja Holmstedt Svensson
Information
Dialog
Utmaning
N
ivå
1 till processer
2
3
4
5
6
7
•Att
Paradigmskifte
M
U
K
T
Organisation
Kompetensmodell
Finansieringsmodell
illtro
onkreta
tmanande
ålinriktat
styra
för
uppdrag
utvecklingsarbete
bättre
vision
- Ledning
resultat
- Ekonomi
Paradigmskifte
- vad
krävs?
Område
2013$
2012$
2011$
2010$
2009$
2008$
2007$
225$
220$
215$
210$
205$
200$
195$
190$
185$
180$
175$
Skola
Förvaltning
År
•Förvirring
2
0
100
75
50
År
543214
1 21
2
3
Förändring
Motstånd
Frustration
Ekorrhjul
Mål
Plan
Resurser
Motivation
Kompetens
•
•
•
•
•
•
•
Målinriktat utvecklingsarbete
Utmanande vision
Konkreta uppdrag
Tilltro till processer
Organisation
Ledning
Ekonomi
Förändring
Vad förändrar skolan?
Materiella
faktorer
Lokaler
IT
Ekonomi
Interna
faktorer
Externa
faktorer
Styrdokument
Politiska beslut
Omvärldsförändringar
”Moden”
Lärares kompetens
Klimatet, engagemang
Samarbetet, trivseln
Egna idéer och
uppfattade behov
Ideér
PÄR LARSSON
5
Vad förändras….?
Fysiska strukturer
Vad som finns;
Byggnader, lokaler,
datorer osv.
Formella
strukturer
Hur något är tänkt att
fungera;
Planer, schema,
regler osv.
Dialog strukturer
Hur man talar med
varandra och utbyter
idéer.
Handlings
strukturer
Tanke strukturer
Vad som
faktiskt sker.
Hur arbetet normal
genomförs.
Dominerande
tankegångar,
föreställningar och
idéer om arbetet.
Utvecklande Lärmiljöer
Örat mot verksamheten – vad händer i förändringsprocessen?
Mål
• Förvirring
- saknas mål och vision
• Ångest
- saknas kompetens
• Motstånd
- saknas motivation
• Frustration
- saknas resurser-ekonomi
• ”Ekorrhjul”
- saknas gemensam riktning och planering
Vision
”Skola på väg in i en ny tid”
Arja Holmstedt Svensson
Falkenbergs kommun
[email protected]