Prov saknas

Klinisk mikrobiologi
Prov på villovägar
LINUS-dagarna 201
Remiss
saknas
Prov
saknas
Oklar
PID
Fel
provrör
Fel
material
Avvisningar (AVM) Q1
2013
Totalt antal prov Q1
AVM Q1
%
190 647
1262
2014
%
189 923
0,66 %
1841
0,97 %
Avvisningar (AVM) Q1
antal
2000
1800
Totalt antal AVM
Övriga prov
Webb-klamydia
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2013
2014
Webb-klamydia Q1 2013, 2014 o 2015
antal
4500
4000
Beställda webbklamydiaset
AVM
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2013
2014
2015
Q1 2014, härifrån kommer
våra prov
Nordost (12 %)
Nordväst
Nordost
10%
Västra
29%
(21 %)
Nordväst
17%
Västra (18 %)
Södra
44%
Södra (49 %)
Orsak till AVM Q1 2014
(n=1255)
Fel material
7%
Prov saknas
Fel
provtagningsrör
40%
37%
Remiss
saknas
material
9%
6%
För lite
Geografisk spridning Q1 2014
Avvisningar (AVM)
Totalt antal prov
Okänt
9%
Nordost
10%
Västra
29%
Nordväst
17%
Nordost
7%
Västra
24%
Södra
45%
Södra
44%
Nordväst
15%
Avvisade Primärvård och Slutenvård
Slutenvård
Nordost
6%
Primärvård
Västra
32%
Nordost
9%
Västra
22%
Södra
51%
Nordväst
18%
Södra
48%
Nordväst
14%
Orsak till avvisning Q1
antal
600
2013
2014
500
400
300
200
100
0
Prov saknas
Remiss saknas
Fel provtagningsrör
Fel provmaterial
För lite
provmaterial
Prov saknas
antal
200
180
2013
160
2014
140
120
100
80
60
40
20
0
Så här tror våra kunder…
Saknade/försvunna prov
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ej taget
Ej skickat
Försvunnit under
transport
Laboratoriet gjort
av med det
Fel provtagningsrör Q1
antal
350
2013
300
250
200
150
100
50
0
2014
Så här tror våra kunder…
Fel provtagningsrör
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Stress
Inga rör/burkar/kit
till hands vid
provtagning
Felaktig
information i AP
Gammal lokal
information hos
provtagare
Detta har vi arbetat aktivt med…
• Upprepad information kring provtagning
CT/GC/MG
• Information och utbildning i preanalytik
• Hitta saknade prov
• Underlätta för kund
Underlätta för kund
• Uppgift om provmateriel
på remiss
• Upphandling begränsat
antal provrör
Hur kan vi hitta saknade prov?
IT-stöd ”Överblivna rör”
• Registreras ~210 prov /månad
• Återfunna rör 10,5%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
December 2014
Mars 2015
Maj 2015
He
Än
Kr
Hä
Lu
La
Ma
Tr
Ys
Si
Blev Q1 2015 bättre?
Totalt antal prov
2013
2014
2015
190 647
189 923
204 052
AVM Q1
1262
0,66 %
1841
0,97 %
1981
0,97 %
AVM exkl
webb-klamydia
888
0,47 %
1255
0,67 %
1174
0,57 %
Blev det färre AVM Q1 2015…?
antal
Total
2000
AVM exkl
webbklamydia
1800
webbklamydia
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2013
2014
2015
Orsak - Q1 2015?
antal
600
2013
500
2014
400
2015
300
200
100
0
Prov saknas
Remiss saknas
Fel
provtagningsrör
Fel provmaterial
För lite
provmaterial
Fel provrör Q1 2014-2015
antal
350
2014
2015
300
250
200
150
100
50
0
CT/GC
GC-odling
HP-antigen
MG
Parasiter
Sårodling
Viruspåvisning
Detta har vi lärt oss
 Prov saknas ett konstant problem
 Inga signifikanta skillnader mellan vårdnivå eller
geografiskt läge i Skåne för avvisade prover
 Införande av ny metod kan försvåra vid provtagning
 Antalet avvisade prover ligger på acceptabel nivå ?
Hur går vi vidare……
 Uppföljning Q1 2016
 Fortsatt preanalytikutbildning / information
 Utveckla IT-stödet
 Elektroniska beställningar och svar
 Transporter
 Debitera AVM?
 Upphandlingar
Hur ser det ut i Sverige??
•
•
•
•
•
omfattning?
hur gör ni?
åtgärder?
erfarenheter manuell/elektronisk remiss?
transporter?
[email protected]