Lista

Hoppning häst lokal & regional
den 19-20 september 2015 i Anderslöv.
Tävlingsorganisation.
Funktion
Lördagen
Söndagen
Överdomre
Domare
Banbyggare
Veterinär
Tävlingsledare
Gun Kristoffersson
Bengt Sånesson
Unni Gustavsson
Gun Kristoffersson
Bengt Sånesson
Jonas Holmberg
Sofia Ohrberg
Sön. 8.00-ca14.00
Ann Thelander
Ann Thelander
Ann Thelander
Sön. 8.00-ca.14.00
Monica Jönsson
Sön. 8.40-ca.13.00
Carin Jönsson
(dator)
Elin Westin
(protokoll)
Säkerhet
Priser
Sekretariat
Domartorn
Hillevi Zerner (domare)
Domartorn
Tidtagning
Sjukvårdare
Framhoppning
Framhoppning
Insläpp
Insläpp
Banchef
Banchef
Banpersonal
Banpersonal
Parkering
Parkering
Lör 8.00-ca.16.00
Ann Thelander
Ann Thelander
Ann Thelander
Lör 8.00-ca.16.00
Monica Jönsson
Lör 8.40-12.00
Johanna Kalifatides
Kerstin Larsson
Lör 12.00-ca.15.00
Saknas
Saknas
Lör 8.40-12.00
Yvonne Stridsberg
Lör 12.00-ca.15.00
Ewa Björk
Lör 8.30-ca.15.00
Karin Ödlund
Lör 8.20-12.00
Saknas
Lör 12.00-ca.15.00
Saknas
Lör 8.40-12.00
Karin Ödlund
Lör 12.00-ca.15.00
Carin Jönsson
Lör 8.40-12.00
Jonas Svensson
Lör 12.30-ca.16.00
Mats Björk
Lör 8.40-12.30
Jonas Svensson
Karin Lindblad
Josefine Vinserus
Anna Lööw
Lör 12.30-ca.16.00
Mats Björk
Karin Ödlund
Saknas
Saknas
Lör.7.45-11.00
Kai Lindblad
Rolf Stridsberg
(dator)
(protokoll)
(dator)
(protokoll)
Lör 8.40-ca.13.00
Maj-Lis Svensson
Sön. 8.40-13.00
Karin Ödlund
Sön. 8.20-13.00
Sofie Sånesson
Sön. 8.40-ca.13.00
Saknas
CS
Sön. 8.40-ca.14.00
Jenny Westin
Sön. 8.40-ca.14.00
Jenny Westin
Tora Westin
Karin Ödlund
Saknas
Sön.7.45-11.00
Hans-Bertil Hansson
Henrik Westin
Cafeterian
Banbyggnad fredag
kl 18:00
Elin Wiberg
Westins
Thelander/Tränk
Ungdomssektionen
Lör.7.45-16.00
2 x Feuk
Hjälper till under dagen:
Banbyggnad lördag
efter tävling. Ca.15.00
Banpersonalen för em samt:
Saknas
Saknas
Saknas
Sön.7.45-14.00
2 x Feuk
Undanplockning efter tävling.
Ca. 13.00
Banpersonalen samt:
Elin Karlsson
Elin Wiberg
Emma Nilsson
Förmiddags-/eftermiddags fika för funktionärer avhämtas i cafeterian av
respektive funktionär.
Lunchen för funktionärer serveras i styrelserummet under läktaren.
Var och en markerar på listan när ni har ätit lunch. Listan finns på dörren.
Alla barn/ungdomar får gärna hjälpa till som ”löpare/avbytare”, startlistor
skall sättas upp på flera olika ställen, funktionärer behöver avlösning etc.
Behöver ni gå ifrån under dagen så försök att själv planera detta innan
tävlingen börjar. Alla funktionärer behövs och om du får förhinder så försök
att själv hitta ersättare och meddela Ann Thelander 0768-559571.
OBS! Att tävlingen är inte slut förrän allt är återställt. Alla ombedes stanna
kvar för undanplockning och städning efter avslutat tävling på söndagen!
Ett Stort TACK till ALLA som hjälper till!
Utan Er medverkan hade det inte blivit någon tävling!