Samverkan 2015

Samverkan 2015
2015-06-10
Region Halland
Regionsstyrelse/Hälso- och sjukvårdsstyrelse, RS/HSS:
Central Samverkansgrupp, CSG RS/CSG HSS
(Reg dir Katarina Dahlöf, Hsv dir Karin Möller)
ordinarie
ersättare
adm: Mira Vanhatapio
Per Meijer
Anders Jacobsson
Hallands sjukhus HSK, HSV, HSH
Förvaltningsnivå
Ordinarie
HSK Maria Wagman
HSV Elin Sjölander
HSH Katarina von Bothmer Östling
(FC Lena Johansson)
Ersättare
adm: Birgitta Nilsdotter
Marie-Louise Backström
Johanna Nordmark
Anders Jacobsson
O1
Områdesnivå
(OC Marcus Lingman) adm: Karin Sjögren
Medicinkliniken
HSV saknas
HSH Ulf Ahremark
Akutkliniken HS
HS David Edberg
(VC Inga-Lill Baudlot)
Sofia Sandgren
Stefan Sjöberg
Maria Åkvist
(VC Rose-Marie Hedberg)
Johanna Nordmark
Infektionskliniken
HS Maria Ryberg-Mo
(LC Janet Hacklou)
saknas
O2
Områdesnivå
Per von Hofsten
Ögonkliniken HSK/HSV/HSH
Andrea Schmid
Rehabkliniken HSK/HSV/HSH
Dan Ribom
Öronkliniken HSK/HSV/HSH
Per von Hofsten
Hudkliniken HSK/HSV/HSH
Heike Petersen
(OC Ulrika Christensen)adm: Lena Nilsson Hallberg?
Andrea Schmid
Maria Johansson
(VC Jonas Larsson/LC Maria Jemt)
saknas
(VC Lars-Göran Skarp)
saknas
(VC Finn Jörgensen/LC?)
Marie-Louise Engström
(VC Jonas Larsson/LC ?)
saknas
O3
Områdesnivå
Anders Jacobsson, anestesi
Kirurgkliniken
HSV Stefan Lindskog
HSH Christian Kamis
Anestesikliniken
(OC Göran Magyar) adm: Britt-Inger Hörberg
Christian Kamis
(VC Marie-Lois Ivarsson)
saknas
Peter Danielsson
(HSH VC Mats Juhlin-Danfeldt
1
HSV Martin Thorsson
HSH Måns Nilsson
Urologkliniken
HSV saknas
HSH Niclas Johansson
Ortopedkliniken
HSV Sven Gredevik
HSH saknas
O4
Områdesnivå
Katarina von Bothmer-Östling, KK
(Elin Sjölander, ersättare)
Kvinnokliniken
HSV Elin Sjölander
HSH Katarina von Bothmer Östling
Barnkliniken
HSV/HSH Karin Ohlin-Graffner
/Anders Torstensson)
saknas
Anders Jacobsson
(Tf VC Nils Crona)
saknas
Katarina Koss-Modig
(HSH Jan Axelsson, bitr Tord Röstlund)
Mattias Unander
saknas
(OC Bengt Karlsson) adm: Dag Larsson
Karin Ohlin-Graffner, Barn
(Tf VC Maud Ankardal)
saknas
Eva Nordberg
(VC Josefine Roswall)
Birgitta Davidsson Bårdén
Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik, AMD
Förvaltningsnivå
(FC Anders Westberg) adm: Mats Emanuelsson
Malin Holmgren, Rtg
saknas
(Anders Westberg)
Röntgen
(VC Inger Hallin)
HSK/HSV Annelie Hogedal
saknas
HSH Lennart Müller
saknas
Mikrobiolog – vårdhygien
(VC Arne Kötz)
HSK/HSV/HSH Karin Kindlund
Emma Löfström
Patologkliniken
(VC Tomas Seidal)
HSK/HSV/HSH Louise Pettersson
saknas
Kem lab
(VC Tom Lundahl)
saknas
saknas
O6
Hallands sjukhus Kungsbacka
Marie-Louise Backström
O7
Hälsa och funktionsstöd, HFS
Mödravård
HSK/HSV/HSH saknas
VC Ulrika Christensson adm: Gunilla Oskarsson?
Maria Wagman
(FC ?)
adm:?
saknas
Regionkontoret
Stefan Bergman
saknas
Administration AT-samverkan
Johanna Nordmark
VC Carina Forsberg
Mårten Larsson
2
Närsjukvården
Förvaltningsnivå
ordinarie
Anders Åkvist
(FC Kerstin Malm Andersson)
ersättare
Anna-Karin Johansson
Ann-Helén von Braun
Vårdvalsverksamheten, affärsområde norr och söder
(AOC norr Annelie Grundius, söder Kjell Ivarsson)
Anna-Karin Johansson
Anders Åkvist
adm: Karin Blomsén (Indre Gripe)
Ann-Helén von Braun
Kungsbacka vårdcentraler
VC Särö: Reymar Dahlin
VC Kba: Hampus Lind
VC Kolla: saknas
VC Onsala: Charlotta Faxén
VC Fjärås: John-Anders Ohlsson
VC Åsa: Anna-Karin Johansson
Kristian Brandt
(VC Erika Cedervret)
Ann-Charlotte Hansveden (VC Erika Cedervret)
saknas
(VC Erika Cedervret)
Fredrik Öhman
(VC Pernilla Wallerstedt)
saknas
(VC Charlotta Lagerqvist)
Katharina Schubertsson (Mattias Martinsson)
(VC Marie Sjödén)
Varberg vårdcentraler
VC Veddige: Torbjörn Andersson
VC V Vall/Breared: Petra Rasmussen
VC Håsten: Agnieszka Bartczak
VC Tvååker: Lena Strandvik
Gertrud Spross-Sandberg (VC Carina Pettersson)
saknas
(VC Valentina Trepzanovska)
Sten Fritz
(VC Anders Tagesson, vik)
Eva Boström
(VC Pia Trané)
Falkenbergs vårdcentraler
VC Falkenberg: Ann-Helén von Braun
VC Ullared: Pierre Carlsson
VC Vessigebro: Bengt Augustsson
VC Slöinge: Jonas Persson
Gunnar Claesson
saknas
saknas
saknas
(VC Caroline Kaschner)
(VC Pia Fredriksson)
(VC Caroline Kaschner)
(VC Madelaine Gustafsson)
Halmstad vårdcentraler
VC Andersberg: Torbjörn Jonson
VC Bäckagård: Mats Wasberg
VC Getinge: Novko Garic
VC Hertig Knut: Kristina Högström
VC Nyhem: Martin Mårtensson
VC Vallås: Jens Munch
VC Oskarsström: Sofia Breland
saknas
saknas
saknas
saknas
Charlotte Ståhl
saknas
saknas
(VC Peter Fredriksson)
(VC Ingegerd Lindgren)
(VC Madelaine Gustafsson)
(VC Ingegerd Lindgren?)
(VC Peter Fredriksson)
(VC Katarina Samskog)
(VC Katarina Samskog)
Hylte vårdcentraler
VC Hyltebruk/Unnaryd/Torup: Henrik Nord
Stig Hansen
(VC Carin Andrén)
Laholm vårdcentraler
VC Centrum: Andreas Dobrescu
Linda Kadem
(VC Fredrik Tågsjö)
3
Psykiatrin i Halland
ordinarie
Förvaltningsnivå
Björn Söderström
Öppenvården:
saknas
Slutenvården:
Björn Söderström
BUP Halland:
Emma Törnroth
ersättare
(FC Eva Osvald Gustafsson) adm: Ann-Sophie Nykrans-Svedhem
saknas
Nikitha Unger
Stefan Lehnberg
Andreas Hanhe
Hallands Privatläkarförening
Norr: saknas
Söder: Pia Jildenhem?
saknas
saknas
Capio/Capio movement:
saknas
saknas
4