OMT/FYIM Kongress/Årsmöte 20-21 mars 2015

OMT/FYIM Kongress/Årsmöte 20-21 mars
2015
”Fysisk aktivitet & Overuse”
DAG 1 - fredag 20 mars
08.15 – 09.15
Registrering och kaffe
09.15 – 09.30
Björn Aasa, Uwe Hallmann, Ordföranden för OMT/FYIM sektionerna
Inledning av kongressen, med kort presentation av sektionerna.
09.30 – 09.45
Förbundsordförande Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna
09.45 – 10.45
Ben Clarsen: “Prevention of overuse injuries in sport”, Physiotherapist PhD,
Oslo Sports Trauma Research Center and Olympiatoppen
10.45 – 11.10
Frukt paus, besök till utställare
11.10 – 12.00
Jessica Norrbom, ”Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på olika sätt genetiska förutsättningar och vad händer med hjärnan?” PhD, Department of
Physiology & Pharmacology, Karolinska Institutet
12.00 – 13.15
LUNCH och besök till utställare
13.15 – 14.15
Richard Willy: "Running injuries: the latest evidence and theory to guide
clinical practice." PT, PhD, OCS Assistant Professor, Division of Physical
Therapy, Ohio University
14.15 – 14.45
Fika med besök till utställare
14.45 – 15.45
Urban Johnson: ” Psykologiska perspektiv på akuta- och
överbelastningsskador inom tävlingsidrotten”. Professor psykologi, inriktning
idrottspsykologi, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad
15.45 – 16.15
Tommy Lundberg: ”Kombinerad träning– kan muskeln bli snabb, stark och
uthållig på samma gång?” Fil dr. i idrottsvetenskap, inst. för
Laboratoriemedicin, avd. för klinisk fysiologi, KI.
16.15 – 17.15
Årsmöten med mingel och något att dricka
19.00 - 
Drink i baren, fortsatt mingel, buffémiddag med underhållning & dans
DAG 2 - lördag 21 mars
09.00 – 10.00
Richard Willy: "Update on the treatment of patellofemoral pain in the
athlete", PT, PhD, OCS, Assistant Professor, Division of Physical Therapy,
Ohio University
10.00 – 10.30
Fika med besök till utställare
10.30 – 11.00
Videoföreläsning, Gwendolyn Jull: Manual therapy meets movement
control
11.00 – 12.00
Carl Askling, akuta hamstringsskador – skadetyper, prognos,
rehabilitering. Med dr i Idrottsmedicin, Leg sjukgymnast, GIH, Stockholm
12.00 – 12.15
Poster presentation, bästa abstract!
12.15 – 13.30
LUNCH och besök till utställare
13.30 – 14.30
Richard Willy: Gait retraining workshop: “Gait retraining for the
treatment of the injured runner", PT, PhD, OCS, Assistant Professor,
Division of Physical Therapy, Ohio University
14.30 – 15.00
Fika
15.00 – 16.00
Richard Willy: forts: Gait retraining workshop: “Gait retraining for the
treatment of the injured runner".
16.00 – 16.15
Avslutning och sammanfattning av kongressen