Näringslivsnytt - Strängnäs kommun

Strängnäs / Mariefred / Stallarholmen / Åkers styckebruk
Näringslivsnytt
Augusti – 2015
Företagarnas lunch & elitidrottaren
Aron Andersson
Kom och nätverka med företagare, utbyt idéer och
fyll på med energi inför den kommande hösten över
en trevlig lunch! Lyssna till nyhetsaktuelle Aron
Andersson som gör det omöjliga möjligt.
Anmäl dig senast den 8 september:
www.foretagarna.se
Mekonomen finalister till
Svenska Lean-priset 2015
Mekonomens centrallager i Strängnäs har blivit
nominerade och är nu till och med finalister till Svenska
Lean-priset 2015.
– Vi är stolta över den resa vi gjort tillsammans som ökat
delaktigheten hos personalen samtidigt som effektivitet och
kvalitet förbättrats. Vi har mycket kvar att utveckla och att
vara utsedd till finalist är ett viktigt kvitto på att vi är på väg åt
r ä t t h å l l p å v å r L E A N -resa! säger Daniel Lindholm som är
platschef på Mekonomens Centrallager..
Läs mer
Strängnäsföretagen Freelway
och eze System med på the
Stockholm Cleantech Hotlist
Strängnäsföretagen Freelway och eze
System är med på the Stockholm
Cleantech Hotlist, som är en noga utvald
lista över några av de mest intressanta
c l e a n t e c h -f ö r e t a g e n i e t t a v v ä r l d e n s
ledande högteknologiska områden.
Läs mer
Att starta företag i Sverige
som nyanländ
Amir Samir Ghobrila som kommer
ifrån Egypten har under en tid
drivit sitt företag Advertical i
StartUp Office i Strängnäs Business
Datum: 16/9
Tid: k l 1 2 . 0 0 -1 5 . 0 0
Plats: Thomas Arena/Nils Grill & Bar,
Seminarievägen 10, Strängnäs.
Entré: 100 kr för icke-m e d l e m m a r i F ö r e t a g arna
(betalas i baren). Kostnad för lunch tillkommer för
företag som ej är medlemmar.
A r r a n g ö r : F ö r e t a g arna S t r ä n g n ä s -Mariefred och
Nyföretagarcentrum.
Läs mer
Frukostseminarium ”Så här
marknadsför sig det moderna
företaget”
I vår digitala värld sker mycket av ett företags
kommunikation och marknadsföring via nätet. Kom
och låt dig inspireras och få tips om vad du bör tänka
på när du marknadsför dig och ditt företag i dag och i
framtiden.
Anmäl dig senast den 8 september till
[email protected] A n g e i a n m ä l a n a t t d e t g ä l l e r
seminariet 11/9 och glöm inte berätta om eventuella
allergier.
Datum: 1 1 s e p t e m b e r
Tid: 0 7 . 3 0 -08:30, med efterföljande mingel
Plats: Strängnäs Business Park, Eldsund byggnad 9,
Campus Strängnäs
Läs mer
Näringslivskontorets frukostmöte
28 augusti, 7.30 – 8.30
Park. Följ med på Amirs resa där
han berättar hur det var att komma
till Sverige och hur han lyckades
starta upp ett nytt företag här.
Amir kommer ifrån Egypten och har en
examen inom programmering och har
studerat grafisk form. Genom sin talang
för detta erbjöds han som en av hundra
sökande ett stort kontrakt med ett företag
i Saudiarabien. 2006 startade han sitt
eget företag inom grafisk form och tryck i
Egypten. Han fick snabbt internationella
kunder och företaget växte. 2011 när
revolutionen kom förändrades läget och
blev till slut så kritiskt att det inte gick
att vara kvar i landet.
Läs mer
"Handla hemma"-helger
Företagarföreningen Mitt Strängnäs
a n o r d n a r " H a n d l a h e m m a " -helger för att
uppmärksamma kommunens invånare
om betydelsen av att gynna de lokala
näringsidkarna.
– Nytt för i höst är att de startar redan på
fredag eftermiddag kl. 15 och slutar på
lördag kl. 15 för att få med krögare med
flera. Det kommer bland annat att
vara aktiviteter i Ugglans Park
och torghandel, meddelar Pernilla
Eklund sekreterare i Mitt Strängnäs.
I höst är följande helger aktuella: 282 9 / 8 , 2 5 -2 6 / 9 , 2 3 -2 4 / 1 0 o c h 2 7 -2 8 / 1 1 .
Läs mer om Mitt Strängnäs
De 10 mysigaste
småstäderna i Sverige
I den nya guideboken "Nya Upplev
S v e r i g e ” listas Sveriges tio mysigaste
småstäder och Mariefred är en av dem!
(Bakom listan ligger skribenterna Åsa
och Mats Ottosson, författare till
guideboken "Nya Upplev Sverige")
Läs mer
Centrumutvecklingsprogrammet för Strängnäs
stads stadskärna
Strängnäs kommun har tagit fram ett
centrumutvecklingsprogram för att
stärka och utveckla Strängnäs
stadskärnan. I strategin och programmet
kan du läsa om hur arbetet med stadens
utveckling ska drivas och hur viktigt det
är att olika aktörer och funktioner
samverkar för att tillsammans utveckla
en attraktiv stadskärna.
Läs mer
Plats: Strängnäs Business Park, Eldsund byggnad 9,
Campus Strängnäs.
N ä r i n g s l i v – K u l t u r l i v – Föreningsliv, starka
tillsammans! Tillsammans skapar vi attraktionskraft
och mervärden för oss alla. Hur kan vi göra det på ett
bra sätt? Bland andra träffar du Ismo Railisson,
kulturintendent, Strängnäs Innebandyklubb, andra
föreningsrepresentanter, kulturutövare och Jacob
Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande.
Läs mer
Härlig atmosfär på Roggebageriet
Gamla tegelväggar, öppen och ljus lokal och ett
härligt sorl möts man av i det nyrenoverade
Roggebageriet. Den 13 maj var det smygpremiär för
den nya delen i bageriet.
– När vi byggde om Roggebageriet och tog över
lokalen där Fototjänst låg fick vi mer serveringsyta
för våra gäster och möjligheten att utveckla vårt
frukostkoncept Best Breakfast. Med mer än 30 nya
sittplatser inomhus och en större uteservering kan vi
nu ta emot fler gäster vilket har gett oss en ny
tändning och massor av härlig energi, berättar Karin
Ödén Malmberg, BEST WESTERN Hotel Rogge.
Läs mer
Mer affärer i Gulfen – Att lyckas på
regionens tillväxtmarknader
Ali Shakir, Sveriges handelssekreterare i Riyadh, och
Håkan Bäckström från EKN berättar om GCCländernas affärsklimat, garantier, med mera.
Dessutom presenteras en helt ny rapport om
Saudiarabien och branscher av särskilt intresse för
svenska företag. Det blir också en kort uppdatering
om Iran.
Nyköping: o n s d a g 2 s e p t e m b e r k l . 1 3 : 0 0 -1 4 : 3 0
Eskilstuna: torsdag 3 september kl. 08:30-1 0 : 0 0
Läs mer
Fler eller färre turister i kommunen i
sommar?
I nästa Turistnytt som kommer ut i nästa vecka
berättar vi om hur sommarsäsongen har varit
samt om besöksnäringen, statistik och
turistbyråerna i kommunen.
Läs tidigare Turistnytt
Pågående upphandlingar
Som leverantör kan du när som helst gå in och titta
på våra och grannkommunernas pågående
upphandlingar. Just nu pågår bland annat en
u p p h a n d l i n g o m Däckservicetjänster i S t r ä n g n ä s
kommun.
Läs om pågående upphandlingar i
grannkommunerna:
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Nykvarns kommun
Enköpings kommun
Mer information och upphandlingar hittar du på vår
En vision om
bredband i Sörmland
I dagens samhälle ökar vikten av att ha
ett snabbt och fungerade bredband för att
kunna driva företag och verksamheter.
För att hjälpa kommuner att tillgodose
ett bra och hållbart fibernät i länet har
Regionförbundet och Länsstyrelsen i
Sörmland tagit fram en regional
bredbandsstrategi för Sörmland.
Peter Holm, IT-s t r a t e g i S t r ä n g n ä s
kommun, arbetar nu med att ta fram
den kommunala bredbandsstrategiska
handlingsplanen som ska vara klar till
årsskiftet.
Har du frågor om bredband kontakta
Peter Holm, [email protected],
0 1 5 2 -2 9 1 5 0
Läs mer om den regionala strategin
Träffa politiker över en lunch
Nu har du möjlighet att prata med våra
kommunalråd och aktiva politiker i
kommunen över en lunch. Du kan få
svar på sådant du undrar över och vill
veta lite mer om. Ingen dagordning, inga
beslut, men de finns där för dig och vill
gärna ses.
hemsida.
Läs mer
Jag är intresserad av dina nyheter,
jag vet att andra är det också!
Hej,
Jag heter Pernilla Eriksson och arbetar med
kommunikation på Strängnäs kommuns
näringslivskontor.
Jag vill gärna ta del av ditt företags nyheter. Det kan
vara allt från att ni har fått en stororder, företaget
expanderar till nyanställningar. Har du någon
nyhet om ditt företag, stor som liten, hör av dig till
mig.
Varför ska du skicka nyheter
om ditt företag till mig?
Jo, för att andra kommer att kunna ta del av ditt
företags nyheter genom vårt nyhetsbrev och på vår
Facebook som når privatpersoner, företag och media;
så som Sörmlands radio, Strengnäs Tidning, Måsen
m.m. Din nyhet sprids inte bara i kommunen utan
även på regional och nationell nivå.
Har ditt företag något nyhetsbrev?
Lägg gärna till mig på er mejllista.
Tillsammans bygger och stärker
vi det lokala näringslivet.
Andra fredagen varje månad, under
hösten, kommer de att vara på olika
restauranger runt om i kommunen.
Håll utkik på Näringslivskontorets
Facebook var nästa politikerlunch blir av
eller hör av dig till oss som jobbar med
näringslivsutveckling, Gunilla Malm
eller Oskar Mineur, så berättar vi mer.
Gunilla Malm:
[email protected]
Oskar Mineur:
[email protected]
Facebook
Utveckling av Sörmlands näringsliv
Regionförbundet Sörmland har under 2015 tagit fram en
rapport som visar på utvecklingen av Sörmlands näringsliv
2 0 0 7 -2 0 1 3 .
Läs mer
Du kan kontakta mig på
[email protected]
Vi finns på Facebook!
Gå in och gilla oss om du vill ha information om vad
som händer här på Näringslivskontoret och på
Strängnäs Business Park.
Vill du ha information om
evenemang och besöksnäring?
Då har Turistbyrån Strängnäs och Mariefred en egen
Facebooksida.
Näringslivskontoret >>>
Strängnäs Business Park >>>
Turistbyrån Strängnäs och Mariefred >>>
Näringslivskontoret
Campus Strängnäs, Eldsund byggnad 9, 645 35 Strängnäs
+46(0) 152-297 00, [email protected], www.strangnas.se
http://guide.strangnas.se/sv