Linköpings regnbågsvecka 2015.

Tisdagen 1/9
Invigningsfest
Regnbågshuset Järnvägsgatan 10
kl 16.00-20.00
Vi har fått möjlighet att hålla invigningen i Regnbågshuset och det kommer vi göra med
pompa och ståt. Vi håller till i Wavrinskysalen och alkoholfri bar och tilltugg serveras och
underhållning utlovas.
Den officiella invigningen kommer att genomföras av borgmästaren för Linköping
Helena Balthammar och Linköping Regnbågsveckas programansvarige Emil Åkerö kl
18.00 med tal och traditionsenligt knytande av regnbågsband.
Det är öppet för allmänheten men OSA gärna ditt deltagande på [email protected]
så vi vet ungefär hur många som avser att komma
Onsdagen 2/9
Lunchföreläsning för chefer och HR i offentlig sektor
Transpersoner på jobbet. Vad händer då
Missionskyrkan i Linköping, Drottninggatan 22 kl 11-13.
Arr. Vision
Under Linköpings Regnbågsvecka bjuder Vision in dig som chef eller HR att lyssna på en
föreläsning med Ann-Christine Roxberg, transperson, präst, och före detta chef om
bemötande av transpersoner på jobbet. Målsättningen är att det ska inspirera dig att hitta sätt
att arbeta för ett öppet arbetsklimat där såväl chefer som medarbetare känner sig trygga att
utvecklas och möta varandra och kunder, besökare eller klienter på ett bra sätt. I det arbetet
har chefen en nyckelroll och lägger ribban för vad som är tillåtet och inte. Det är också chefen
som har den största möjligheten att skapa en förändring genom att lyfta frågorna och forbilda
medarbetare på alla nivåer.
Under seminariet får du en grundläggande genomgång av vad transbegreppet innebär,
vilket ekonomiskt och arbetsmiljömässigt värde en HBTQ-kunnig personal kan skapa
och vad du kan göra i din yrkesroll för att skapa ett bra arbetsklimat för alla
medarbetare.
Anmäl dig senast den 27 augusti via [email protected] Glöm inte att
ange namn, e-post, telefonnummer och ev specialkost.
HBTQ på äldre dar
Regnbågshuset, Järnvägsgatan 10
2 september kl 15.00-16.30
Äldre hbt-personer marginaliseras inom vård och omsorg. Vårdpersonal saknar
utbildning i bemötandet av de äldre och nio av tio små och medelstora kommuner har
inte lyft hbt-frågan i utbildningen. Hur vi kan skapa en vård och omsorg för äldre som
är hbtq-inkluderande?
Moderator:
Lena Micko, ordförande SKL
Deltagare:
Eva Lindh, riksdagsledamot (s)
Fredrik Lunden, Äldrenämnden i Linköping (m)
Christina Tallberg, ordförande PRO
Evelina Alsén, kommunalråd i Linköping (mp)
Bryt normen i partipolitiken
Regnbågshuset, Järnvägsgatan 10
kl 17.00-18.30
Partipolitik är en fritidssyssla som många människor deltar i men har länge varit en
exkluderande värld för hbt-personer. Panelen, som består av partipolitiskt aktiva hbtpersoner, samtalar om om vad som behöver göras för att alla ska kunna delta på lika
villkor i partiarbetet.
Moderator:
Helena Balthammar, Borgmästare i Linköping
Deltagare:
Åsa Brunius, Vänsterpartiet
Linnea Risinger, Miljöpartiet
Anita Hillerström Vagli, Moderaterna
Börje Vestlund, Socialdemokraterna
Christoffer Rosendahl, Centerparitet
Våld i HBTQ-relationer
Regnbågshuset, Järnvägsgatan 10
kl 18.00-19.00
Panelen får möjlighet att utveckla sin syn på vad som behöver göras för att motverka
våld i hbtq-relationer.
Moderator:
Sanna Detlefsen, Linköpings stadsmission
Deltagare:
Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (s)
Evelina Alsén, kommunalråd (mp)
Andreas Ardenfors , Omsorgsnämnden (kd)
Hanna Melin, (F! Linköping)
Homosexuell i försvaret
Flygvapenmuseum i Hörsalen the Saab Wing,
kl 18-19
Medlemmar i föreningen Homo-, bi- och transpersoner i Försvaret (HoF) berättar om
föreningens verksamhet och sina egna erfarenheter. Ingen avgift utöver entréavgift.
Lokalen är tillgänglig för personer med rullstol och teleslinga finns längst fram i lokalen.
Seminariet är öppet för allmänheten och vi bjuder på snittar och kaffe. Välkomna!
Föredrag om Pinkwashing.
Regnbågshuset, Järnvägsgatan 10
Arr: Ung Vänster
Kl 19.00-20.00
Termen ”Pinkwashing” används för att ringa in argumentation eller ageranden (oftast
rasistisk) som använder hbtq-frågor för att snygga till det som sägs och görs.
Deltagare:
Kajsa Reinholdsson, Ung Vänster Linköping
HBTQ och glesbygd
Järnvägsgatan 10
2 september kl 19.00-20.30
Vårt samhälle genomsyras av olika normer som talar om hur vi bör vara och agera.
Vårt samhälle har hittills utgått ifrån den heterosexuella normen. Den normen är grund
för många fördomar mot och diskriminering av hbt-personer. Ett samtal om
förutsättningarna för hbtq- personer och aktivister i småstäder och samhällen runt om i
vår region.
Moderator:
Emil Åkerö, Linköpings Regnbågsvecka
Deltagare:
Anya Feltreuter, Boxholm Pride
Hanna Hallberg, Motala Pride
Rickard Eriksson, Norrköping Pride
Rebecka Johansson, Motala Pride
Cecilia Bergfasth, Region Östergötland (mp)
Torsdagen 3/9
Gör slut på det normativa arbetslivet!
Regnbågshuset, Järnvägsgatan 10
kl 15.00-16.30
Har det blivit lättare eller svårare att vara öppen med sin sexuella läggning och
könsidentitet på arbetet? Panelen tar med sig sina egna erfarenheter och utgår ifrån
dessa när de samtalar om hur vi kan få ett mer inkluderande arbetsliv.
Moderator:
Matz Larsson, Byggnads förbundskansli
Deltagare:
Berit Örtell, LO-distriktet Mellansverige
Cecilia Bergfast, Region Östergötland (mp)
Christian Gustavsson, kommunalråd (m)
Anna-Lena Sörensson (s)
Det öppna klassrummet, hur arbetar man normkritiskt?
Regnbågshuset, Järnvägsgatan 10
3 september kl 17.00-18.30
Det öppna klassrummet, hur arbetar man normkritiskt?
Regnbågshuset Ett panelsamtal om hur klassrummet kan bli mer öppet och
inkluderande för alla genom ett mer normkritiskt förhållningssätt. Verksamma i och för
skolan lyfter såväl negativa som positiva erfarenheter, diskuterar lärarens roll som
normbärare och normbrytare och problematiserar vad som inte fungerar.
Moderator:
Kaisa Karro, utbildad lärare vid LiU
Deltagare:
Catharina Rosencrantz, kommunalråd (m)
Jakob Björneke, kommunalråd (s)
Karin Granbom Ellisson, kommunalråd (fp)
Stefanie Green, lärare Erlaskolan i Norrköping
Ohälsa hos icke-heterosexuella individer
Regnbågshuset, Järnvägsgatan 10
Arr: S-Studenter
17.30-18.30
I ett samhälle där depression är lika vanligt som en förkylning, och antidepressiva
konsumeras som om det vore Ahlgrens bilar, är HBTQ+-personer extra utsatta.
Varför ser det ut såhär? Kom och diskutera, dela med er och ta lärdom av varandra
när Spartacus bjuder in till samtal rörande HBTQ+-personers erfarenheter och
relationer till psykisk ohälsa och transvården. Medverkande: Redoy Ullah.
Alla är välkomna, alla ska med!
Kvällsföreläsning på temat "Öppenhet på jobbet - Redskap för att skapa en bättre
arbetsmiljö"
Stadsbiblioteket i Linköpings hörsal kl 17:30 - 19:00
Arr. Vision tillsammans med Byrån mot Diskriminering i Östergötland.
Öppenhet på jobbet - Redskap för att skapa en bättre arbetsmiljö.
Hur påverkar heteronormen samtalet runt fikabordet, frågorna vid anställningsintervjun och
bemötandet mellan kollegor och gentemot klienter?
Åsa Åbom från Fackförbundet Visions center i Linköping och Anja Persson från Byrån mot
Diskriminering i Östergötland håller i ett seminarium om skyldigheter, rättigheter och
möjligheter för arbetsgivare och anställda.
Miljöpartiet och hbtq
Regnbågshuset, Järnvägsgatan 10
kl 18.00-19.00
Vad vill Miljöpartiet göra inom HBTQpolitiken?
Miljöpartiets hbtq- och jämställdhetspolitiska
talesperson, riksdagsledamoten Annika
Hirvonen, reder ut frågetecknen.
Deltagare:
Annika Hirvonen, talesperson hbtq-frågor (mp)
Samtal kring konstnärer på marginalen i allmänhet och lesbiska konstnärer i synnerhet
Slotts- och Domkyrkomuseet 3/9, kl. 18.00-20.00
Patrik Steorn, Thielska galleriet och Stefan Hammenbeck, Östergötlands museum
samtalar om lesbiska konstnärer, konstnärskap och etablissemang.
Filmvisning "Pride"
Regnbågshuset, Järnvägsgatan 10
Arr. HBTs Östergötland
kl 18.30-21.00
Filmen visas i ett samarbete med ABF och är en brittisk film från 2014. Den baseras på
en verklig historia och handlar om hur en grupp gayaktivister under gruv-strejkerna
1984 i Storbritannien bestämmer sig för att samla in pengar för att hjälpa
gruvarbetarna och deras familjer. Efter filmen följer ett samtal utifrån filmen och dess
handling.
Moderator:
Jörgen Danielsson, ABF
Deltagare:
Berit Örtell, LO-distriktet Mellansverige
Hans Ekström, Riksdagsledamot (s)
Madelaine Vilgren, HBTs Sverige
Alessio Jakobsson, SSU Linköping
Queera läsningar – vad är det och vad är det bra för?
Bibliotekshallen, Stadsbiblioteket Linköping
kl 18.00 -19.00
Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet och Strategigruppen för lika
villkor och Stadsbiblioteket
Vad är en queer läsning? Kan vilket slags litteratur som helst läsas queert? Hur går
man till väga, vilka är fördelarna och fallgroparna? Ann-Sofie Lönngren, som bland
annat har redigerat antologin Queera läsningar – litteraturvetenskap möter queerteori
(2012), reder ut begreppen.
Ann-Sofie Lönngren är docent i litteraturvetenskap och forskare i genusvetenskap vid
Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen är queera läsningar, den litterära
kanon, intersektionalitet, interdisciplinaritet, posthumanism och animal studies.
I samband med Ann-Sofies föreläsning kan man anmäla sig till en bokcirkel på temat
”Läs queert” under hösten 2015 och våren 2016.
Workshop med Amiga! - Datamuseets tjejgrupp, och fan fiction och fan art
Ateljé Rutan på Östergötlands museum, kl 16-20
Öppen fandomkväll - testa fanfiction och fanart!
Datamuseets ungdomsgrupp Amiga bjuder in alla fangirls och fanboys till fandomkväll
på museet. Testa att skriva fanfiction, måla fanart (för hand eller digitalt) eller skapa
digitala collage och gifar med dina älsklingskaraktärer. Amigagruppen handleder och
visar upp några favoritfandoms.
Alla är välkomna! Vi bjuder på fika föranmäl dig gärna till [email protected]
Fredag 4/9
Avslöja heteronormen
Sal:TEMCAS, Temahuset, Campus Valla, Linköping
12.00 - 13.00
Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet och Strategigruppen för lika
villkor
Stina Lundin (förbundsordförande) och Elise Linnea Strömberg från
Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ) presenterar rapporten
Avslöja heteronormen!: En undersökning om cis- och heteronormer vid universitets och
högskolors verksamheter 2014-2015
Avslutningsfest
Regnbågshuset (Wavrinskysalen), Järnvägsgatan 10
kl 16.00-20.00
På fredagen har vi ett avslutande större seminarium med rubriken ”Mina drömmars
stad”, om riskbruk av alkohol inom hbtq-gruppen, som leds av Centralförbundet för
alkohol- och narkotikaupplysnings samordnare Mia Sundelin i Wavrinskysalen kl 18.00
med underhållning. Vi bjuder på tilltugg och den alkoholfria baren är öppen.
Det är öppet för allmänheten men OSA gärna ditt deltagande på [email protected]
så vi vet ungefär hur många som avser att komma.
Ungdomskväll på Skylten, Södra Oskarsgatan 3
Kl 19-24
Arr. Studiefrämjandet Östergötland, Östergötlandsmuseum och Ung scen/öst
Sprayfärgmåleri, "Vilja Willpower": dragshow/varieté, rullskridsko-disco och mycket
mer!
Fri entré.
För mer detaljerat program: studieframjandet.se/ostergotland
Ungdomshäng på Skylten. Kom och testa på sprayburksmåleri tillsammans med två
graffitikonstnärer. Välj mellan en timme workshop – från skiss till färdig målning, eller testa
på att måla en tag med sprayfärg. I samarbete med Studiefrämjandet.
ung scen/öst stöttar Regnbågsveckan genom gästspelet "Vilja Willpowers Dragshow" av och
med Rebecka Askaner Vilja Willpower är konfrencier i denna varité av laglös gör-det-själv
drag, ytlighetskalas och publikfrieri, Du är antingen publik eller med på scen:
uppklädd/nedklädd/oklädd och med så jääääla mycket pepp och lust att lyfta taket med ditt
fantastiska nummer, eller med applåder och busvisslingar. Tillsammans skapar vi en total
fantasi-eufori kantad med klister, lösnaglar, cowboyhattar och billiga låtsasgrejer. Kom med
din längtan och din törst, så ska vi nog se till att du får nåt som faller dig i smaken :)))))
AfterWork och pepp inför Paraden med Babsan. Sliver, 18.00-03.00
After Work på Sliver. Fri entré fram till klockan 22!
Mingel och häng med Babsan. Peppning inför paraden! Vi tillverkar en ny banderoll på
Sliver och dekorerar paradbilen till på Ågatan utanför!
Sliver kommer erbjuda en meny med rätter för såväl veganer, vegetarianer som
köttätare. Bra erbjudanden i baren utlovas!
Lördagen 5/9
Regnbågsparaden, 12.00-14.00
Regnbågsforum, Tages Hörna, 14.00-16.00
Regnbågsparaden i Linköping är en manifestation för rätten att identifiera sig själv, rätten att
ta plats i det offentliga rummet som den en önskar samt för att all kärlek är bra kärlek!
Samling vid scenen i Trädgårdsföreningen från klockan 12. Avmarsch klockan 13.
Paradväg : Trädgårdsföreningen - Linnégatan - Sankt Larsgatan - Ågatan Gråbrödragatan - Biskopsparken - Tages hörna.
Tal vid Tages hörna, cirka klockan 14 av Linköpings borgmästare Helena Balthammar
och av Babsan.
Efter talen hålls Regnbågsforum på scenen, med ideella föreningar, arrangörer och
näringsidkare. Mingel, quiz, workshop, försäljning mm.
Regnbågsparaden arrangeras RFSL Linköping och Ett Linköping för alla med stöd av
Kultur- och fritidsnämnden i Linköpings kommun.
Regnbågsfest
L’Orient
18.00-03.00
DJ: Bomberjak & Malte Barlinger
Arr: RFSL Linköping, Ett Linköping för alla och Norrköping Pride.
Ta med dig dina vänner och kära på en fest ni inte kommer glömma! Linköpings
regnbågsvecka arrangerar även i år en regnbågsfest på L'Orient!
Det går bra att köpa förköp till festen på L'Orient för 50 kr, exkl. garderob. Köper du
vid entrén kostar det 100 kr, exkl garderob.
Söndag 6/9
Kärleksmässa, tema: Heroes
St Lars Kyrkan
18.00
Utställningar under veckan:
Fri att älska - fotografier av Yvette Helgesson, Östergötlandsmuseum, 29/8-6/9
Vernissage kl. 14.00 29/8
Bilder i beslag, Curmanska Magasinet, Gamla Linköping, 29/8 2015 -28/2 2016.
Vernissage kl 14.00 29/8
Bilderna i utställningen Bilder i beslag är hämtade från fotoalbum, som beslagtogs av polisen
1903, då homosexualitet var förbjuden. Bilderna ansågs vara bevis för homosexualitet och
togs under en tid då umgänge mellan personer av samma kön var förbjudet. Var
detta homoerotiska bilder? Det var vad polisen hade att ta ställning till.
Bilderna i albumen betraktades som bevis på homosexualitet, och fotografen, Carl von
Platen, anklagades för vad samhället ansåg vara "osedligt leverne". Han ställdes dock aldrig
inför rätta för sina handlingar, eftersom han förklarades sinnessjuk p g a sin homosexualitet.
Runt sekelskiftet 1900 började bilder med homosexuella budskap spridas i Stockholm.
Bilderna var oskyldiga vid första anblicken, men fulla av sexuella anspelningar vid närmare
betraktelse. Ingen fotograferades t ex naken, men det fanns nakenbilder i bakgrunden, och en
del av männen bar kvinnliga kläder eller visade sina ben.
Polisens arbete med hatbrott idag tas också upp i utställningen. Utställningen kommer
från Polismuseet i Stockholm och visas i Curmanska magasinet, plan 2.
På Regnbågshuset, Järnvägsgatan 10, 1-5/9
Att tvätta sin smutsiga byk! – Riksidrottsmuseet lyfter HBTQ-idrottares villkor inom
svensk idrott.
Lasse Thyrstedt - Karikatyrer
Lasse Thyrstedt - Karikatyrer
Lasse har alltid gillat att
teckna karikatyrer och serier. Han
Medverkar varje vecka i Motala-Vadstena
Tidning och varannan vecka i
Länstidningen Östergötland. I år hänger
han upp ett urval av sina verk men
kommer till nästa år jobba på hbt-tema.
SAL 112
Att tvätta sin smutsiga byk!
Idrott är för många en källa till
glädje, inspiration och gemenskap. Men är
den det för alla? I Riksidrottsmuseets
utställning ”Att tvätta sin smutsiga byk”
lyfts HBTQ-idrottares villkor inom svensk
idrott fram.