Välkommen till nya aktiviteter Vårens

Välkommen till nya aktiviteter
Vårens sammankomster 2015
Ordförande
Vice ordf.
Kassör
Sekreterare
Studieorganisatör
IT-ansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Styrelse:
Laila Andersson
Gunnar Karlsson
Yvonne Andersson
Siv Andersson
Birgitta Edvardsson
vakant
Bengt Mauritzson
Ingabritt Månsson
Gunnar Jönsson
1
0457-70120, 0733-854542
0457-13670, 0761-680186
0457-14021, 0733-313042
0457-16220, 0763-154155
0457-13567, 0730-814318
0457-26044, 0708-664653
0455-330474, 0709-145484
0457-24639, 0703-246390
Välkommen till våren 2015
Alla anmälningar, både till månadsmöten, utflykter och studiebesök skall ske till
någon av nedanstående.
Anmäl till: Yvonne Andersson, tel 14021, 0733- 313042
Siv Andersson,
tel 16220, 0763- 154155
Birgitta Edvardsson tel 13567, 0730- 814318
eller till [email protected]
Meddela namn, telefonnummer och ev specialkost
OBS! Glöm ej avanmäla om du får förhinder
Anmäl även om du önskar transport
Vid månadsmöten serveras middag och kaffe till ett pris av 90 kr
Vid möten i Rosa huset serveras kaffe och kaka till ett pris av 20 kr
PROGRAM
JANUARI
Torsdag den 8 januari kl 14.00. Café i Rosa huset
Gröt och kaffe.
Tisdag den 13 januari kl 15.00. Bio på Centrumbiografen.
Torsdag den 15 januari kl 14.00. Information i Rosa huset.
Silviasystrar informerar om Trygg hemgång och trygg inflytt mm. Eva Holmberg
informerar om läkemedelsanvändning och kontroll mm.
Torsdag den 22 januari kl 14.00. Månadsmöte på Ronneby Brunn.
”Sveriges Cultband” underhåller efter maten. Anmälan senast måndag den 19:e.
Tisdag den 27 januari kl 15.00. Bio på Centrumbiografen.
Torsdag den 29 januari kl 14.00. Café i Rosa huset.
Information om kurs i ”Hur man använder sin surfplatta” av Jane Jonasson, SV samt
information om nya trafikmärken och cykelregler av Mats Artebrant
FEBRUARI
Torsdag den 5 februari kl 14.00. Café i Rosa huset
”Vad kommer att ske i Ronneby”? Information av kommunalrådet Roger Fredriksson och
oppositionsrådet Malin Norfall.
Tisdag den 10 februari kl 15.00. Bio på Centrumbiografen
2
Torsdag den 12 februari kl 14.00. Café i Rosa huset.
”BoA-hov”. Börje Karlsson och Arne Svensson håller hov och visar bilder.
Torsdag den 19 februari kl 14.00. De äldres dag på Ronneby Brunn
Middag och samvaro för medlemmar som är 80 år och äldre .
Se bilaga med särskild inbjudan.
Söndag den 22 februari. TEATERRESA- Arlövsrevyn
Se sid 6 resor, bilaga samt hemsidan. Anmälan senast 2 februari och betalning till bankgiro
5107-3930 senast den 15 februari. Max 45 personer. Pris 950 kr.
Tisdag den 24 februari kl 15.00. Bio på Centrumbiografen
Torsdag den 26 februari kl 14.00. ÅRSMÖTE på Ronneby Brunn.
Förhandlingar, mat och underhållning. Niklas Nyström från Saxemara varv sjunger, spelar
och kåserar. Anmälan senast måndag den 23:e.
MARS
Torsdag den 5 mars kl 14.00.Café i Rosa huset
Tommy Nilsson berättar om och visar bilder ur senaste boken.
Tisdag den 10 mars kl 15.00. Bio på Centrumbiografen.
Torsdag den 12 mars kl. 18.00. Grabbträff i Rosa huset.
Hemligt program till självkostnadspris. Anmälan till Arne Svensson, tel 66449
Torsdag den 19 mars kl 14.00. Månadsmöte på Ronneby Brunn
Först visas Nättrabyrevyn och därefter serveras maten. Anmälan senast måndag den 16:e.
Tisdag den 24 mars kl 15.00. Bio på Centrumbiografen.
Torsdag den 26 mars kl 18.00. Tjejträff
Självkostnadspris. Anmälan senast den 23:e. Information fås vid anmälan.
Tisdag den 31 mars. Besök av en författare.
Författare Gertrud Hellbrand, vinnare av SV:s stora pris, besöker våra litteraturcirklar samt
Naturbruksgymnasiet. Hon håller en föreläsning gemensamt för pensionärer från SPF och
elever från gymnasiet i Naturbruksgymnasiets aula kl 14.00-15.00
APRIL
Tisdag den 7 april kl 15.00. Bio på Centrumbiografen
Torsdag den 9 april kl 14.00. Café i Rosa huset.
Vilka lampor skall man köpa? Kjell Sabel, energirådgivare, informerar.
3
Torsdag den 16 april. Studiebesök i Bräkne Hoby kyrka.
Samling vid Rosa huset kl 13.30 för samåkning. Anmälan senast den 13:e. Se sidan 6,resor
Torsdag den 23 april kl 17.00 . Ungersk pubafton i Rosa huset.
Temalunch om Ungern med ungersk mat, dryck och musik samt information om Ungern.
Anmälan senast den 16 april .Max 60 personer. Pris 150 kr.
MAJ
Torsdag den 7 maj kl 14.00. Café i Rosa huset.
”Människor jag mött” Claes Elmstedt, f d riksdagsman mm berättar.
Torsdag den 21 maj. Resa till hemliga mål
Avresa från Resecentrum kl 07.30. Spännande resmål och kaffe, fm och em , samt lunch. Vi
är hemma igen ca kl 17.30. Anmälan senast den 7 maj och inbetalning senast 14 maj
Max 45 st.Kostnad 460 kr. Bankgiro 5107-3930.
Torsdag den 28 maj kl 14.00. Våfflor i Rosa husets trädgård.
Leif och Ann-Christine Turesson spelar och sjunger. Fri entré
JUNI/JULI/AUGUSTI
Torsdag den 4 juni kl 14.00. Café i Rosa huset.
Eva Gun Westfjord, informatör vid Skånepolisen berättar om upplevelser i arbetet.
Torsdag den 30 juli kl 17.00. Grillfest i Rosa husets trädgård.
Svante Schönbeck sjunger och spelar. Fri entré.
Onsdag den 26 augusti. Sommarutflykt till Borgholm.
Gemensam sommarfest på Strand hotell i Borgholm med deltagare från Blekinge,
Kronoberg, Kalmar och Jönköpings distrikt. Kalmar distrikt är arrangör. Särskild inbjudan
kommer. Även annons i dagspressen.
Allmänna föreningsfrågor
Laila Andersson tel 701 20. [email protected]
Försäkringsfrågor: Yvonne Andersson tel 140 21 [email protected]
KPR-frågor: Laila Andersson
Medlemsansvarig: Yvonne Andersson
Reseansvarig: Birgitta Edvardsson tel 13567. [email protected]
Trafikansvarig: Mats Artebrant tel 0705-566424 [email protected]
Folkhälsofrågor ( inkl syn och hörsel) Eva Holmberg tel 40156, [email protected]
4
FRISKVÅRD
Boule
Måndag kl 14.00 -16.15 och torsdag kl 10.00 - 12.15. Sommartid på Kallinge idrottsplats.
och vintertid i Boulehallen i Kallinge.
Förfrågningar till Bengt Gustavsson tel 210 20
Golf
Vid intresse kontakta Claes Friberg tel 216 10
Simning
Onsdag 14.30 - 15.30 Pensionärstid i sporthallen, Ronneby
Styrketräning
Förfrågning och anmälan Wellness Corner, Kungsgatan 9 tel 171 20 eller 0702-417660
Månd.kl 10.00 - 10.50 Start 12/1
Månd. kl 11.00 - 11.50 Start 12/1
Månd. kl 12.00-12.50 Start 12/1
Torsd. kl 09.00 - 09.50 Start 15/1
Torsd. kl 11.00-11.50 Start 15/1
Fri träning. Onsd.kl 09.00-09.50 Start 14/1
Fri träning. Torsd. Kl 10.00-10.50. Start 15/1
Breath power/yoga. (Hantlar,styrka och stretch) Torsd. 14.00-14.50 Start 15/1
Senioryoga
Onsdag kl 10.00 -11.00 Wellness Corner, Kungsgatan 9, tel 171 20. Start 14/1
Förfrågning och anmälan till Ann-Christin Fyhr . Tel. 0702-417660.
Avgift 40:- per gång. Gäller alla grupper på Wellness Corner
5
Resor, utflykter och studiebesök
Bussresor utgår från Resecentrum
Särskilda regler för anmälan och betalning gäller vid resor. Se nedan.
Vid. anmälan uppge namn, adress och telefonnummer samt ev önskan om specialkost.
Välkommen och ha en trevlig resa!
Söndag den 22 februari. TEATERRESA. Arlövsrevyn
Se särskild bilaga samt hemsidan. Anmälan senast den 2 februari. Betalning senast 15
februari. Buss avgår från resecentrum 09.00 och hemkomst ca 20.00. Pris 950 kr .
Bankgiro 5107-3930
Torsdag den 16 april. Studiebesök i Bräkne Hoby kyrka.
Samåkning från lokalen kl 13.30. Kyrkan visas av Mauritz Rehn, pastor i församlingen. Efter
visningen dricker vi kaffe i församlingshemmet. De som så önskar kan ju besöka Linslöjden
eller Lilla strå efter eget önskemål. Kostnad kaffe med bröd 20 kr. Passagerare betalar 30 kr
för resan
Torsdag den 21 maj. Utflykt till hemligt mål.. Buss avgår från resecentrum 07.30.
I resans pris ingår kaffe, fm och em, samt lunch. Anmälan senast den 7 maj och inbetalning
senast den 14 maj till bankgiro 5107-3930. Max 45 personer. Pris 460 kr.
Onsdag den 26 augusti. Sommarfest på Strand hotell i Borgholm.
Särskild inbjudan kommer från SPF Kalmar distrikt som arrangerar.
Regler för anmälningar och avbeställningar vid resor arrangerade av SPF Ronneby.
I programmet skall förutom anmälningsdag och betalningsdag även anges om antalet är
begränsat och hur många som kan deltaga. Vid anmälan skall uppges namn på alla deltagare
samt telefonnummer.
1.
2.
3.
4.
För varje resa anges sista anmälningsdag och i förekommande fall även betalningsdag.
De först anmälda kommer med på resan
När resan är fulltecknad noteras reserver i den ordning de anmäler sig.
Om resan inte blir fulltecknad av våra medlemmar före sista anmälningsdag går
erbjudande att deltaga till anhöriga, vänner och andra föreningar.
5. Avbeställning skall göras så snart som möjligt så att reserver kan kallas in.
6. Vid återbud efter anmälningstidens utgång debiteras den kostnad föreningen får om
reserv ej kan sättas in.
Reglerna fastställda i styrelsen den 11 maj 2012.
6
Vårens studiecirklar 2015
I samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan i Ronneby
arrangerar vi studiecirklar i följande ämnen under våren 2015
Länk: Studieförbundet Vuxenskolan
Vi söker hela tiden efter personer som är intresserade av att leda cirklar! Är du intresserad?
Hör av dig! Även önskemål om nya cirklar mottages tacksamt.
u.v.=udda vecka och j.v.=jämn vecka
Alla cirkeldeltagare betalar en avgift av 60 kr/cirkel för att täcka föreningens
kostnader.
Aktuell skönlitteratur. Fortsättning
Onsdag kl 13.00-15.00. Anmälan till Christina Jansson, tel 70227 Start 14/1
Skönlitteratur.
Tisdag kl 13.00-15.00 u.v. Anmälan till Monica Lorentzon tel 106 41. Start 13/1
Engelsk konversation. Fortsättningskurs
Måndag kl 09.30. u.v. Anmälan till Ove Jonasson tel 14175.Start 12/1
Engelsk konversation. Nybörjare.
Tisdag kl 13.00 j.v. Anmälan till Monica Lorentzon tel 10641. Start 20/1
Konst. Akvarell och olja
Kamratcirkel med viss experthjälp.
Måndag kl 14.00 – 17.00 u.v. Anmälan till Helén Smitt tel 302 04. Start den 26/1
Den goda pedagogiken
Tisdag kl 09.30 j.v. Anmälan till Gisela Berglund tel 149 61 Start 20/1
Aktuell naturvetenskap
Grupp 1: Onsdag kl 10.00 j.v. Start 21/1
Grupp 2: Onsdag kl 10.00 u.v. Start 14/1
Grupp 3: Måndag kl 10.00 j.v. Start 19/1
Anmälan till Helén Linde tel 668 81
Körsång. Vi sjunger med glädje.
Onsdag kl 14.00 j.v. Start 21/1
Förfrågningar och anmälan till Lasse Wilhelmsson tel 0708 327812..
Att använda en surfplatta
Information den 29 januari och därefter bestäms startdatum. Ledare Jane Jonasson, SV.
Tisdag kl 15.30-17.00 . Pris 600 kr för 12 lektioner.
7
Stickcafé
Tisdag kl 15.15- 17.30 j.v.
Förfrågning och anmälan till Laila Andersson tel 701 20. Start 20/1
Vi spelar Canasta
Tisdag u.v. och onsdag j.v. kl 10.00.
Förfrågning och anmälan till Brita Olofsson tel 0738 299729. Start 21/1
Trafik.
Om du är intresserad av trafikfrågor och t ex halkkörning tag kontakt med
Mats Artebrant,tel 0705 566424 eller mail [email protected]
SPF Ronneby
Ågårdsgatan 6, 372 35 Ronneby. Tel 0457/101 88 Bankgiro: 5107-3930
e-post till SPF Ronneby:
[email protected],
Föreningens hemsida:
http://www.spf.se/ronneby Där finns våra nyheter
Hemsidesansvarig: vakant