(F\366rsamlingsbladet 153 april-juni)

en hälsning från
Stuvstakyrkan
Foto Anders Bjenne.
Stuvstakyrkans församling och Equmenia Stuvsta · nr 3 · 2015
Innersidan
Hur många åsikter ryms det
i en kyrka?
Hur många personer ryms det i en
Volkswagen? Så löd i min ungdom
en gåta med många variationer.
En närbesläktad mer allvarlig fråga
är: Hur många åsikter ryms det i en
kyrka?
Många, får vi hoppas. I en kyrka
behöver vi inte vara överens om allt.
Men vi delar samma tro. Vi behöver
kunna tillbe Gud tillsammans, och
tro att vi i någon mening gestaltar
denna Guds kropp på jorden.
Vi behöver inte heller ha samma
uppfattning om till exempel alkohol,
abort eller ekonomi. Vi delar åsikten
att Gud kallar oss alla till mission.
Hur många åsikter ryms det i en
kyrka? Oändligt många, men bara en
tro.
Vi behöver alla varandra för att
församlingen ska fungera.
Tack Gud, att du räknar med oss
alla i din plan för världen, och hjälp
oss leva tillsammans och att ta hand
om dem som känner sig ensamma.
Rolf Kassberg
2
3
Klassisk
litteratur en hjälp även
vid dagens
livstolkning
I skolan ber lärarna ofta eleverna att
läsa gamla, klassiska böcker och för
många ungdomar känns dessa böcker uråldriga. Språket är omständligt
formulerat, fullt med uttryck som
ingen använder längre och händelserna är byggda på intriger som enkelt hade lösts om de bara haft mobiltelefoner på den tiden.
Det är först under det senaste året
som jag börjat uppskatta den klassiska litteraturen, och det var med
häpnad som jag upptäckte att Jane
Eyre, den gotisk-romantiska boken
av Charlotte Brontë, har ett budskap
som talar till oss än idag. Romanen
handlar om en ung kvinna, som
minst sagt har haft en svår uppväxt,
men som i vuxen ålder ändå är stark
nog att stå upp för sig själv.
”Vem i världen bryr sig om dig,
vem kan ta skada av vad du gör?’
Men svaret kom alltjämt okuvligt:
jag bryr mig om mig själv. Ju ensammare jag är, ju mer vänlös och
utan andras stöd, desto mer skall
jag respektera mig själv. Jag ska
hålla den lag som är given av Gud
och som människor har stadfäst.” (Ur Jane Eyre)
Hur många människor frågar inte
ibland sig själva, vem bryr sig
egentligen om just mig? Spelar det
verkligen någon roll för andra vad
4
jag gör med mitt liv? Men det är
just i sådana här stunder, som en
kvinna från 1700-talet faktiskt har
något att säga oss. Att det viktigaste
är att vi bryr oss om oss själva. Inte
vad andra tänker, säger eller skriver
om oss, utan med vilka ögon vi väljer att se oss själva med. Speciellt
nu, i en värld där mer och mer sker
över internet och ett fenomen som
nätmobbning blivit allt mer allvarligt.
Bibeln må visserligen vara en ännu
äldre bok, men vi ska inte låta den
bli dammig för det! De lagar och
värderingar skrivna i den är ändå
till för att hjälpa oss att ta hand om
oss själva (och varandra). Vi kanske inte kan leva felfritt, men vårt
värde är fortfarande ovärderligt.
Om vi liksom Jane Eyre håller fast
vid våra värderingar, inte ger upp,
och förlitar oss på Gud så kan vi ta
oss igenom de tuffaste prövningarna (Jakobs brev 1:2-4). För ”du vet
väl om att du är värdefull?” (Psalm
697 ur vår psalmbok).
Talar till kristna
Boken om Jane Eyre talar ännu mer
till oss som är kristna, vi som tror
på en allsmäktig Gud som ser var
och en, och som älskar oss alla.
Annika Bergström
Jane Eyre är en kvinnlig förebild som skildrats i många rolltolkningar.
5
Frida vill hjälpa barn att
hitta gemenskap i kyrkan
Påsken är förbi och vi som hade
möjlighet att delta i påskdagens fina
gudstjänst med härlig sång, innehållsrik predikan och en sprudlande
mötesledare är kanske liksom jag
nyfiken på vem denna Frida Gideon
(mötesledaren) egentligen är och
hur hon hamnade hos oss i Stuvstakyrkan. Jag stämde träff med henne
och vi hade ett fint samtal där hon
berättade om sig själv.
Frida kommer från Jönköping och
där bodde hon med föräldrar och
fyra syskon fram till hon slutade
gymnasiet. Kyrkan var viktig för
familjen och man kan säga att Frida
har gått alla steg på SMU-trappan
och sedan fortsatte hon som ledare.
Efter gymnasiet var det dags att
lämna Jönköping och i kombination
med att hon givit ut av sig själv som
ledare och kände behov av att fylla
på och att lära mer om sin kristna
tro så valde hon att gå på Saronkyrkans bibelskola i Göteborg.
Därefter var det dags att söka till
den utbildning som skulle leda fram
till det yrke som sjukgymnast som
var Fridas framtidsmål. Och då blev
det Stockholm för det var där den
skola fanns där hon fick sin utbildningsplats. Ungefär mitt i den ut-
bildningen gjorde hon ett uppehåll
och reste som volontär till Sydafrika. Då hade det hunnit bli 2004 och
arbetet bland utsatta kvinnor och
barn blev en rik och betydelsefull
upplevelse.
Hemma i Sverige igen fortsatte
utbildningen och 2007 var hon färdig sjukgymnast och fick sitt första
jobb i Södertälje, men året efter valde hon att arbeta på Stockholms
sjukhem där hon fortfarande är kvar.
Nu hade hon träffat Stefan och på
nyårsafton 2008 gifte de sig i Abrahamsbergskyrkan i Bromma, inte
långt från deras gemensamma bostad.
Stefan var redan engagerad i Stuvstakyrkan så det var här som de tillsammans hittade sitt "andliga hem".
Men det var långt att åka mellan
Bromma och Stuvsta så familjen,
som nu hade utökats med Elis, letade efter en lämplig bostad gärna
söder om stan. Att det blev Huddinge var kanske tur eller så var det
meningen. Det vill vi gärna tro och
det blev i alla fall ett beslut som vi
alla är glada för. Här föddes efter
några år lilla Lia.
I Stuvstakyrkan har engagemanget
fortsatt och när det var dags för ny6
start av Söndagsklubben var Frida
villig att bli ansvarig, så varannan
söndag finns hon tillsammans med
en skara barn, först en stund i gudstjänsten och sedan i barngruppen en
trappa ner.
När jag frågar hur hon orkar så
säger hon att barnen ger mig energi
och så vill hon att hennes egna barn
tillsammans med andra ska få uppleva vilken tillgång och förmån det
är att hitta gemenskap i kyrkan.
- För mig har kyrkan och tron varit
livsviktiga både i ljusa och mörka
stunder och det vill jag förmedla till
andra.
Musiken och sången är en annan
del av familjen Gideons intressen
och det är en stor tillgång att få lyssna till deras medverkan i olika sammanhang. Sången och musiken ger
mig lugn säger Frida innan hon kliver på cykeln och far hem i kvällen
till den troligen sovande familjen.
Berit Eriksson
7
Guds mäktiga verk
lämnat kyrkan pekade på biologidoktorn och sa:
- Du som är en logisk och vetenskaplig person, tror du på Gud?
Han som fick frågan blev väl lite
paff och vred sig som en mask.
- Nja, jag tror väl inte exakt men
kanske lite…
Då kom en ny blixt kom över bordet:
- Det är ingen svår fråga. Du är ju
uppvuxen i kyrkan och måste ha
funderat på det här förut! Tror du
på Gud? Ja eller nej?
Det syntes att frågeställaren njöt
av vetenskapsmannens osäkerhet.
Det var väl inte så trevligt att blir
utfrågad inför alla andra om sin tro.
Men det blev starten på ett intressant samtal. Någon vid bordet sjöng
i en kyrkokör och berättade att han
inte alltid kunde skriva under på
alla texter som man sjöng där. Någon annan hade upplevt kyrkan som
kontrollerande. Jag fick berätta lite
om mina val, om Stuvstakyrkans
arbete och hur jag gör när jag förbereder predikan.
Men det som starkast dröjde sig
kvar var ett underliggande ämne: att
tro ställs mot förnuft och vetenskap.
Det här är ju ingenting nytt.
Vetenskapsmannen Galileo Galilei
levde på 1500- och 1600-talet. Han
gjorde en massa spännande upptäckter som man kan läsa om än
Ibland händer det att gudstjänstdeltagare uttrycker att de skulle
vilja se en viss predikan publicerad här i bladet. Då blir man så
klart extra glad som predikant.
När jag förbereder mig använder
jag stödord, så det blir inte ordagrant så som i kyrkan. Följande
text är skriven efter den predikan
jag höll på Marie bebådelsedag
utifrån temat Guds mäktiga verk
och texterna i Jesaja 7:10-14 och
Lukas 1:26-38
Idag handlade evangelietexten om
jungfrun Maria som blir gravid genom helig ande. Går det att tro på?
Måste man tro på det? Det finns
många vattendelare när det gäller
kristen tro. Det är väl därför det
finns så många grenar på kristna
trädet. Det här är en klassisk vattendelare.
För ungefär ett år sen satt jag och
fikade med några kompisar på ett
café i Stockholm. Vi frös, som man
gör på våren, för det var inte lika
varmt som det såg ut. En av dem
som var med hade varit aktiv i kyrkan men valt att lämna allt vad kristen tro heter. En annan hade vuxit
upp i kyrkan utan att bli särskilt aktiv. Han hade doktorerat i biologi. Vi
satt där och pratade om väder och
vind, och plötsligt kom en fråga som
en blixt över bordet. Han som hade
8
idag om man studerar fysik. När han
satt på gudstjänst lyssnade han inte
så mycket på prästen. Han studerade
rökelsekaret som gungade fram och
tillbaka och formulerade teorin om
pendelrörelser.
Galileo gav så småningom ut en
bok med titeln Dialog om de två
världssystemen. I den tydliggjorde
han skillnader mellan kyrkans lära
och vetenskapen, bland annat att
kyrkan hävdade att jorden var världens centrum när solsystemet i själva verket kretsar kring solen. Detta
gjorde kyrkan så upprörd att Galileo
ställdes inför inkvisitionsdomstolen
som tvingade honom att förneka
sina egna slutsatser för att få mildare
straff. Han dömdes ”bara” till livstids husarest.
Det här var alltså nästan 400 år
sedan. Men historien slutade ganska
nyligen. År 1992 beklagade katolska
kyrkan domen och år 2000 upphävdes domen.
Så vad är min poäng? Jo, om kristen tro skulle gå ut på att hålla för
öronen och blunda – att inte lita på
sina sinnen, att förneka vetenskapen
och försöka stänga in sig i en konservativ bubbla – då skulle jag tacka
för mig ganska snabbt. Men för mig
är tron inte alls så. För mig handlar
det om olika perspektiv på samma
verklighet.
Vad händer om man ställer skapelseberättelsen mot Big Bang? Man
tror att man måste välja.
Vad händer om man istället lägger
bibeln och vetenskapen bredvid varandra? Man ser nya djup i båda. Ett
exempel är att ordningen i skapelseberättelsen och evolutionsteorin är
närmast identisk. Hur kunde man
veta det för flera tusen år sedan?!
Jag tror att Gud skapat världen och
alla naturlagar men jag tror inte att
Gud är bunden av naturlagarna…
Läs början av Johannes första brev
(1 Joh 1:1-5).
Kristen tro är att dela erfarenheten
och upplevelsen av Gud – i Guds
skapelse, med Guds skapelse och
tillsammans med människor i alla
tider över hela jorden. En del av
dessa upplevelser finns samlade i
den bok som kallas bibeln. Det är
det som gör den så spännande.
Jag tror inte på en Gud som kräver
att jag har alla rätt på provet. Jag
tror inte på ett prov över huvud taget, och definitivt inte ett där svaren
går emot förnuft och erfarenhet.
Jag tror på en Gud som har skapat
världen, dig och mig och att vetenskap är ett sätt att utforska Guds
skapelse.
Jag tror på en Gud som inte kräver
att man ska förstå allt eller tro rätt.
Jag tror på en Gud som älskar oss
villkorslöst och som vill att vi älskar
varandra på samma sätt.
Jag tror att Jesus Kristus visar oss
vem Gud är.
…och vilka är vi då?
Guds mäktiga verk. Amen.
Pastor Ove Sommar
9
Kalendarium
maj
5 Tisdag
Må Bra
11,00 Promenad
12,15 Sopplunch
12,45 Sven Johannesson: ”Evangelium enligt Gustaf Fröding, Selma
Lagerlöf och Astrid Lindgren”.
6 Onsdag
RPG:s vårutfärd till Skokloster.
Heldag. Anmälan.
8 Fredag
19.00 Spelcafé.
9 Lördag
16.00 Stockholmsregionens scoutledarträff på regionsexpeditionen,
Bergsg. 51.
12 Tisdag
Må Bra
11.00 Promenad
12.15 Sopplunch
12.45 Roland von Malmborg och
Gunnel Lavesson: ”Våra älskade bonader”.
14 Torsdag Sundby Gård
10,00 Ekumenisk friluftsgudstjänst
Kristi himmelsfärds dag - Herre över
allting
2 Kung 2:11-14, Apg 1:1-11, Mark
16:19-20 och Apg 1:1-11, Ps 110
14-16 Torsdag - Lördag
”Förvandla världen” - Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Göteborg.
17 Söndag
11,00 Gudstjänst
Söndagen före pingst Hjälparen kommer
10 Söndag
11,00 Gudstjänst med Söndagsklubb Sak 14:6-9, Rom 8:16-18, Joh 15:2616:4, Ps 33:18-22
Bönsöndagen - Bönen
1 Mos 18:26-32, Ef 3:14-21, Luk 18:1- Maria Linder (student på Teol. Högskolan), Ove Sommar. Johan Nelson.
8, Ps 13
Erik Dufva, biträdande kyrkoherde i
Huddinge församling, Kerstin West- 19 Tisdag
Må Bra
man, Chorus Celeste, Karin Sax
11.00 Promenad
Granlöf.
12.15 Sopplunch
12.45 Pierre Bergensand och Maud
10
Liljefeldt från Stuvsta vårdcentral
informerar och svarar på frågor.
Ragna Blomberg: ”Att vara invandrare i Sverige”.
20 Onsdag
Kl. 11-15 Seniordagen i Sjödalsparken. Den ordinarie RPG-träffen inställd.
30-31 Lördag - Söndag
Scouthajk.
31 Söndag
11,00 Gudstjänst
Heliga trefaldighets dag eller Missionsdagen - Gud - Fader, Son och Ande
5 Mos 6:4-9, Apg 2:24-35, Matt 11:25
-27, Ps 113:1-6
Ove Sommar, Maja Floberg. Rikard
Norstedt.
22 Fredag
19.00 Spelcafé.
24 Söndag
11.00 Gudstjänst med Söndagsklubb
Pingstdagen - Den heliga Anden
1 Mos 11:1-9, Apg 2:1-11, Joh 14:25
-29 och Apg 2:1-11, Ps 104:27-31
Ove Sommar, kören En Glad Ton.
12.30 Församlingsmöte.
18.00 Konsert
Bob Chilcotts “A little jazz mass”
Chorus Celeste, Stuvsta Gospel,
Älvsjökyrkans kör. Karin Sax Granlöf, Sara Sjöblom. Stockholm Jazz
Trio (Daniel Tilling, piano, Jan Adefelt, kontrabas och Jesper Kviberg,
trummor). Inträde 150 kr/vuxen,
100 kr/studenter och barn, fritt inträde för barn upp till 11 år.
juni
2 Tisdag
Må Bra
11.00 promenad
12.15 sopplunch
19.00 Försommarkonsert
Hela kyrkan sjunger. Stuvsta Gospel,
Chorus Celeste, Stuvsta Stråk m fl.
26 Tisdag
Må Bra
11.00 Promenad
12.15 Sopplunch
12.45 Rolf Kassberg; ”Strindberg från vaggan till graven”.
7 Söndag
10,00 Gudstjänst
Första söndagen efter Trefaldighet Vårt dop
Hes 36:25-28, Rom 6:3-11, Joh 3:1-8,
Ps 66:5-12
Ove Sommar, Sven Olof Åkerlund.
27 Onsdag
13.00 RPG:s onsdagsträff
11
9 Tisdag
Må Bra
11.00 Promenad
12.15 Sillunch
12.45 Ta med din favoritdikt!
Läs själv eller få den uppläst!
Under ledning av Ove Sommar och
Elisabeth Haag
Andra söndagen efter Trefaldighet Kallelsen till Guds rike
Sak 3:1-7, Luk 14:15-24, Upp 19:59, Ps 65:2-5
Erik Lindberg, Ragna Blomberg,
Sven Olof Åkerlund
21 Söndag
10,00 Sommarandakt
Ove Sommar, Sven Olof Åkerlund
14 Söndag
10.00 Gudstjänst
Korta fakta om körprojektet
Den 24 maj arrangeras konsert i
Stuvstakyrkan, se annons på sid 3.
A Little Jazz Mass bygger på den
latinska Missa Brevis - den består av
fem satser i varierande jazzstilar, allt
från swing till blues. Den skrevs
ursprungligen för diskantkör, och
uruppfördes 2004 vid Crescent City
Choral Festival i New Orleans.
Kompositören Bob Chilcott har
varit engagerad i körmusik i hela sitt
liv, både som korist och ledare i körerna i King´s college i Cambridge,
senare också som sångare i välkända
The King´s Singers.
Konfirmationsläsning i Stuvstakyrkan
Hösten 2015 börjar en ny konfirmandgrupp i Stuvstakyrkan. Vi
kommer att träffas ungefär en heldag
i månaden. De flesta träffarna kommer att vara på söndagar och börja
med gudstjänst, lunch och därefter
konfirmationsläsning.
Konfirmationsgudstjänsten
(avslutningen) blir i september 2016.
Innan dess ska vi gå igenom grunderna i kristen tro och vad det kan
ha med ens eget liv att göra. Planen
12
är att ha utbyte med konfirmandgrupper i närliggande församlingar
och att åka på läger/övernattning.
Ledare blir Pastor Ove Sommar
och Annika Bergström. Alla detaljer
är inte klara men anmäl ditt intresse
till Ove så får du fortlöpande information. 0760-23 54 24 eller
[email protected]
Hälsningar Ove & Annika
Följ med till Lindholmen
Höstterminen startar med en gemenskapsdag på Lindholmen den 5 september. Lindholmen är en idyllisk ö med mycket snickarglädje belägen i Mälaren nära Vinterviken i Hägersten. Några av Drottningholmsbåtarna gör
strandhugg vid Lindholmens brygga.
med. Aktuell båt avgår från Stadshuskajen 11.00. Dagen avslutas
med gemensam middag runt 18tiden. Hemfärd sker 19.55 med ankomst Stadshuskajen 20.15.
Boka in dagen redan nu! Mer information kommer.
Välkommen att dela gemenskapen
med alla åldrar i Stuvstakyrkans
församling under en dag i samband
med höstupptakten.
För att ta sig till Lindholmen, som
är en ö som tillhör Klubbensborg,
åker man en tur med Strömma Kanalbolagets båtar som avgår från
Stadshuskajen.
Vi hoppas att du kan och vill vara
Tommy Aronsson
församlingsordförande
13
I backspegel
och vindruta
Jerusalem - en magnet för flera av världsreligionerna
Soppa och samtal hölls första gången i år den 15 mars. Vi hade besök
av Sune Fahlgren som är lärare på
Teologiska Högskolan i Bromma.
Han talade över ämnet ”Den
(o)heliga staden Jerusalem” där han
bodde och arbetade i fyra år. Han
var en medryckande talare när han
berättade och visade bilder från Israel – det heliga landet.
Israel är beläget öster om Medelhavet, mitt emellan tre världsdelar.
Landet är litet till sin storlek, 2/3delar av Smålands yta.
Jerusalem har spelat en stor roll i
mänsklighetens historia. I modern
tid har alltid rått oro, därför att det
är de tre stora religionernas
land: Judendom, islam och kristendom.
Jerusalem räknas som jordens
andliga medelpunkt och är som
en magnet för judar, kristna och
muslimer. Ca 2 milj kommer hit
årligen från jordens alla ”hörn”
för att se detta världshistoriens
och världsreligionernas land.
Men denna trons, hoppets och
kärlekens stad, har också varit
krigens och massakrernas. Se-
dan urminnes tider har krig följt på
krig och vattnat den heliga jorden
med människoblod. Ingen stad i
världen har haft en mera dramatisk
historia. Tragedierna i Gaza fortsätter också utan att vi kan se något
slut.
Judendomen utgör ca 80% av befolkningen, muslimerna ca 15% och
de kristna ca 1,5%. Israel är tvåspråkigt: arameiska och hebreiska.
De flesta yngre kan också engelska.
Bosättningarna på Västbanken fortsätter, trots att detta strider mot internationella lagar.
Rolf Kassberg
14
Kyrkoherdebesök
Erik Dufva är ny biträdande kyrkoherde i Huddinge. Han är ansvarig för Huddinge församling
(en av de fyra svenskkyrkliga församlingarna inom kommunen)
och har där efterträtt Lars Jonsson. Den 10 maj får vi möjlighet
att träffa honom då han predikar i
Stuvstakyrkan. Välkommen!
I Kristi Himmelsfärdshelgen (1416 maj) hålls Equmeniakyrkans
konferens i Svenska Mässan, Göteborg. Tema för konferensen är
”Förvandla världen”, vilket kan
tolkas både som en uppmaning
och som en bön. Stuvstakyrkans
ombud är Gerd Åkerlund och
Berit Eriksson.
Har du vägarna förbi Göteborg
finns det många intressanta program att ta del av. Utöver förhandlingar också gudstjänster,
seminarier och programkvällar.
Konferensen webbsänds så det
går även att följa den på
www.equmeniakyrkan.se.
Ungdomsorganisationen Equmenia håller sin riksstämma i
Tierp den 13-15 november.
Språkgruppen
Språkgruppen som träffas varannan
söndag fortsätter med möjlighet för
deltagarna att öva sig i sitt nya
språk. Vi har övningar i att berätta
om någonting på svenska, information ges om företeelser som kan verka främmande, men för infödda
15
svenskar är helt naturliga, t ex underskrifter. Avsikten är att ta upp
sådant som våra nya vänner träffar
på i vardagen och som kan vara förbryllande.
Ragna Blomberg
I backspegel
och vindruta
Fikabordet är dukat
Equmenia Stuvsta har i vår startat ett
café för ungdomar från årskurs 6
och uppåt i snitt varannan fredagskväll. I skrivande stund har tre träffar hållits. Antalet besökare har varit
mellan 7-13, mest 13-14 åringar och
ibland äldre. Nya är alltid välkomna.
Caféet öppnar 19.00 och har öppet
till ca 23. Man kan komma och pröva på olika spel (sällskaps-, samlarkorts- eller andra spel), fika eller
varför inte bara hänga med kompisar. Kaffe, the, läsk, mackor, bullar
och annat gott finns till försäljning.
En del av verksamheten kretsar
kring samlarkortspelet ”Magic The
Gathering” som man kan lära sig
från grunden. Under maj månad är
det café den 1/5, 8/5 och 22/5. Sista
caféet är det stor Magic The Gathering-turnering.
En eloge för detta initiativ eftersom bra alternativ för ungdomar alltid behövs.
Ledarutbildning
Under våren genomför Equmenia
Stuvsta en satsning för att rekrytera
fler ledare till vår populära scoutverksamhet. Vi söker dig som vill ge
ungdomar en betydelsefull fritid,
vara del av något större och utveck-
las som ledare. Equmenia kommer
att intervjua sökande och ge utbildning till dem som antas som ledare.
Exempel på utbildningsmoment är
Equmenias värdegrund, Trygga möten och Scoutmetodik.
Mer information om både caféet och ledarutbildningen fås av kårchef
[email protected] 073 - 672 77 99.
16
På styrelsens bord
Vi är nu några månader in på ett
nytt verksamhetsår i församlingens
mångfasetterade arbete, alltifrån
”Söndagsklubben” för de yngsta till
”Må bra och RPG-verksamhet” för
de äldre.
I föregående nummer av ”En hälsning från Stuvstakyrkan” gavs en
hälsning från församlingens årsmöte
som hölls den 7 mars. En god samling med många intresserade och
engagerade medlemmar.
Styrelsen har därefter haft ett konstituerande möte där följande beslut
togs: Vice ordförande Fred Lundin,
sekreterare Kajsa Ax, vice sekreterare Kirsi Forsberg, kassörer Roland
Westman och Anders Bjenne.
Följande utskott till styrelsen fastställdes enligt följande:
Arbetsutskott (AU): Församlingsordförande, vice ordförande och
församlingsförståndare. Adjungerad: Gertrud Ljungkvist.
Personalutskott (PU): Tommy
Aronsson, Ragna Blomberg och
Thomas Nobling, Equmenia.
Ekonomiutskott (EU): Tommy
Aronsson, Roland Westman och
Anders Bjenne.
Fastighetsutskott (FU): Mats Frosteman (Delagott), Fred Lundin,
Thomas Sandin, Roland Westman.
Adjungerade: Daniel Repa
(Delagott) och Tommy Aronsson.
Styrelsens kommande möten är
planerade till 11 maj, 10 juni, 25
augusti och 16 september. Förutom
att följa upp frågor som diskuterades på årsmötet kommer styrelsen
fortlöpande arbeta med församlingens verksamhetsplan som årsmötet
fastställt för tre år framåt. Vi kommer att återkoppla på församlingsmöten framöver och också stötta
gudstjänst-, kultur och diakoniutskottens arbete.
Med önskan om fortsatt inspiration och glädje i vårt gemensamma
arbete i Stuvstakyrkan.
Tommy Aronsson, ordf.
17
Vi önskar fred!
Gud, varför kan det inte bli fred på
vår jord?
du som håller hela världen i din
hand, se till oss när vi kommer till
dig i bön.
Så många människor lider av krigen
som hela tiden pågår. Varför kan du
inte stoppa dem?
Ta aldrig din hand ifrån oss
utan bär oss dag för dag.
Är det bara en vacker dröm,
änglasången om fred på jorden?
Rolf Kassberg
Herre, gör ett under, skapa om våra
hjärtan.
Församlingsboken
Gud, du gav oss ett nytt bud:
Att vi ska älska varandra,
Nytt tel nr
Annika Bergström 072 - 519 59 37.
Ansvars– o. servicegrupper
Stöd Stuvstakyrkans tidning
Fördelning i vår och sommar
(vecka, grupp och ansvarig):
En hälsning från Stuvstakyrkan ges
ut av Stuvstakyrkans församling och
Equmenia Stuvsta.
Vi sprider tidningen så gott vi kan.
Som medlem i församlingen får du
bladet hemskickat ifall du inte har
möjlighet att hämta det. Givetvis är
vi glada för stödprenumerationer.
Om du inte är medlem och önskar
få det med posten, betala in 50 kr till
vårt pg 46 63 46 - 4 och ange
”Hälsningsporto”.
Ansvarig utgivare: Ove Sommar.
Redaktionen: Hans Danielson 070 448 29 15, Rolf Kassberg 36 46 22
och Ove Sommar 0760 - 23 54 24.
4-10/5
11-17/5
18-24/5
25-31/5
1-7/6
8-14/6
15-21/6
22-28/6
29/6-5/7
6-12/7
13-19/7
20-26/7
27/7-2/8
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Kerstin Westman
Monika Bondesson
Marianne Bengtson
Johanna Lindström
Gertrud Ljungkvist
Berit Eriksson
Kerstin Westman
Monika Bondesson
Marianne Bengtson
Johanna Lindström
Gertrud Ljungkvist
Berit Eriksson
Kerstin Westman
18
Välkommen till
Stuvstakyrkan
Stuvstakyrkans församling är en kristen församling ansluten till Equmeniakyrkan.
Equmenia Stuvsta är Stuvstakyrkans barn– och ungdomsförening
Kontakt
Postadress:
Verksamheter
Box 2030
141 02 Huddinge
Gudstjänst Sön 11.00. Kyrkkaffe efteråt.
Sön 10.00. Under jun-aug.
Besöksadress: Mellanskogsvägen 1-3.
Telefon:
08 - 774 13 34
Sång och musik
Stuvsta Gospel Tisd. 18.00
Chorus Celeste Tisd. 19.20 vuxna
Stuvsta Stråk
Vissa lördagar 10-13
Expeditionstid: mån-tors 9.00-12.00
[email protected]
www.stuvstakyrkan.se
Pastor
Ove Sommar
0760 - 23 54 24
Exp. sekr.
Gertrud Ljungkvist
0760 - 23 54 22
Musikledare
Karin Sax Granlöf
070 - 763 05 03
Barn och ungdom
Spårarscout
Ons 18.15 7-9 år
Upptäckarscout Ons 18.30 10-12 år
Äventyrsscout Ons 18.30 13-15 år
Dagtid
RPG:s onsdagsträff varannan onsd. 13.00
Må bra-samlingar tis 11.00
(promenad + sopplunch)
Församlingens ordförande
Tommy Aronsson
070 - 323 03 34
Välkommen
Ordförande Equmenia Stuvsta
Thomas Nobling
073 - 672 77 99
Om du vill vara med i vårt arbete eller
helt enkelt söker gemenskap, kontakta
pastor Ove Sommar eller expeditionen.
Stöd vårt arbete
Församlingen pg 466346-4
Swish nr 123 452 82 38
Equmenia Stuvsta pg 542656-4
19
Stuvstakyrkan
Stuvstakyrkan tillhör Equmeniakyrkan som är en sammanslagning av
Missionskyrkan, Baptistsamfundet och
Metodistkyrkan. Församlingen bildades 1957.
Med Jesus Kristus som tydligt centrum vill vi bjuda in till en öppen gemenskap med utrymme för mångfald
och olikhet i uppfattningar. Vi vill
varsamt föra människor till tro och
omsorgsfullt arbeta för att människan bevaras i tron.
I kyrkan ryms mötesplatser och aktiviteter av skilda slag; gudstjänster,
barn- och ungdomsverksamhet, körsång, samtalsgrupper, dagträffar mm.
Genom Equmeniakyrkan stödjer vi
samarbetskyrkor i andra delar av
världen, främst Ecuador, Kongo, Indien och Japan.
Försommarkonsert
Stuvstakyrkans sång- och musikkväll med
Chorus Celeste, Stuvsta Gospel, Stuvsta Stråk m fl.
Hela kyrkan sjunger.
Tisd. den 2 juni kl. 19.00
Välkommen!