Faktabank - Ung Företagsamhet

FAKTABANK
OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE
Med reservation för eventuella ändringar. Uppdaterad: 151104
Tänk på miljön, skriv inte ut faktabanken i onödan.
Ung Företagsamhet Göteborgsregionen förbehåller sig rätten att debitera en avgift
på faktisk kostnad om någon utav förhållningsreglerna i faktabanken bryts.
29 FEBRUARI - 1 MARS
SVENSKA MÄSSAN
GÖTEBORG
VILLKOR FÖR MÄSSDELTAGARE
Redo för UF-mässan - Entreprenörskap på riktigt 2016? Här hittar du information om vilka regler
som gäller för dig som ska ställa ut den 29 februari - 1 mars 2016 på Svenska Mässan i Göteborg.
Anmälan
Anmälan till mässdeltagande öppnar den 12 januari klockan 09:00.
Anmälan stänger den 15 januari. Det är först till kvarn vad gäller platser så var ute i god tid!
1. Logga in på ungforetagsamhet.se.
Under rubriken”Mässa” till vänster kan ni anmäla UF-företaget.
2. För att slutföra anmälningen behöver ni betala in mässavgiften på 500 kronor till
Plusgiro: 9212126-8 eller swisha direkt till nummer: 1230868620 senast 22 januari.
Det är viktigt att ni döper betalningen till ert företags-ID så att vi kan koppla betalningen till ert
företag.
3. Få godkänt på mässtestet som vi gör i samarbete med Svenska Mässan. Detta för att visa att ni
har läst igenom denna faktabank. Testet hittar ni på ungforetagsamhet.se/uf-foretagande.
Senast den 22 januari skall ni ha klarat mässtestet och ni får försöka hur många
gånger som helst. Det är först när vi fått er betalning och ni har klarat testet som er plats på
mässan är bekräftad. Ni kan följa er status på hemsidan i inloggat läge.
Monterplats
Monterkartan kommer att läggas ut på ungforetagsamhet.se den 3 februari. Där kan du se var ditt
UF-företag kommer att stå. Det går inte att påverka, önska eller ändra den monter man har tilldelats. UF-företaget får inte heller överlåta sin plats till annat UF-företag.
Branscher - Nyhet!
I mässtestet kommer ni att få välja inom vilket bransch-område ni vill stå på mässgolvet.
Tänk igenom om ni vill stå inom Hus&Hem, Mode&Design, Tjänster&Samhällsengagemang,
Skönhet&Hälsa, Kultur&Sport, Mat&Dryck eller Teknik&IT (Produktutveckling).
CHILLZONE
Inne på mässan kommer det att finnas en zon dit ni kan gå och slappa mellan era monterpass och
samtidigt testa på en massa spännande saker. Missa inte det!
Avanmälan
Om ni har plats på mässan men inte vill ha den skall det avanmälas till: [email protected] senast den 27 januari. Mässavgiften kommer att betalas tillbaka efter mässan. Om ditt
UF-företag tvingas avboka sin plats efter detta datum på grund av allvarlig sjukdom eller annan
olycka som kan styrkas med läkarintyg betalas anmälningsavgiften tillbaka, annars inte.
Tider för utställare
Måndag 29/2
09:30 12:00 14:00 14:30- 15:30
16:00- 19:30
B-hallen öppnar för inflyttning
Samtliga UF-företag på plats, annars debiteras straffavgift
Montern ska vara färdigbyggd- kom i god tid för att hinna bygga
Invigning i Kongresshallen
Mässan är öppen för besökare (Entré 2, mittemot Liseberg)
Tisdag 1/3
09:00 B-hallen öppnar för utställare
10:00-15:00 Mässan är öppen för besökare (Entré 2, mittemot Liseberg)
15:30 -17.00 Prisutdelning i Kongresshallen
17:00- 18:00 Rivning av monter
2
UNDER MÄSSDAGARNA
Incheckning/Inflyttning
För att komma in i mässhallen, går ni via Focushusets inglasade gångbro (se bild på s.8) och det
krävs att ni har ett utställarkort. Har ni föräldrar och vänner som skall hjälpa till med inflyttningen
måste de ha ett tillfälligt utställarkort. Både utställarkort och tillfälliga utställarkort får ni vid
inchecknings-disken vid Entré 1.
OBS! Ni måste alltid ha på era utställarkort annars kommer ni inte in på mässan.
Inflyttning får endast ske fram till kl.12.00 och montern ska vara helt färdiginredd kl.14.00 när ni
går till invigningen som startar kl.14.30. Under invigningen kommer mässhallen att låsas och inga
personer får vara kvar i sina montrar (detta på grund av stöldrisk).
Straffavgift om UF-företaget ej dyker upp på mässan
Dyker ni inte upp på mässan den dag ni har tilldelats kommer ni att bli fakturerade på en
straffavgift på 2000 kronor/UF- företag. Detta utöver att mässavgiften inte betalas tillbaka.
Stora tunga föremål
Stora och tunga saker kan tas in i mässhallen via transportingången. Vid behov av detta, kontakta
[email protected] senast 15 februari.
Entré
Utställare som kommer med bil, parkerar i Focushuset och går den inglasade gångbron (plan 2)
över till B-hallen via Entré 1. Utställare som åker spårvagn går av spårvagnshållplatsen: Liseberg
och går sedan via Entré 2 vidare bort till Entré 1. Besökare är välkomna under mässans öppettider
vid Entré 2, mittemot Lisebergs huvudentré. Fri Entré!
Invigning (Måndag 29 februari)
Kl.14.30-15:30 invigs UF-mässan i Kongresshallen. Då ska B-hallen och montrarna vara tomma.
Samtliga ska delta på invigningen.
Prisutdelning (Tisdag 1 mars)
Kl.15.30-17.00 är det prisutdelning i Kongresshallen. Då ska B-hallen och montrarna vara tomma.
Samtliga ska delta på prisutdelningen.
Rivning/Utflyttning/Utcheckning
Utflyttning och städning av montrarna görs efter prisutdelningen. Observera att ingen får plocka
ihop montern innan mässan är stängd. Innan ni lämnar mässhallen ska ni få er monter godkänd
av någon i UF-personalen samt gjort utvärderingen som ni får via sms. Detta är för att vi ska se att
montern är i bra skick och att det är undanplockat. Först när er monter är godkänd kan ni lämna
mässan, företag som lämnar mässan i förtid faktureras 1000 kronor.
Vad menas med att lämna en monter i ”bra skick”?
- Monterväggar ska vara fria från häftklamrar, tejp, häftkuddar, nubb och annat (ta med verktyg!)
- Låt mattor och ev.bord vara kvar i montern
- Släng och sortera skräp (brännbart, plast, trä, metall, wellpapp) på rätt plats inne på området.
Säkerhet – tilläggsförsäkring
B-hallen är tom när invigning/prisutdelning pågår och vakter kommer att cirkulera området.
Under denna tid tillåts varken besökare eller UF-företag att vistas i mässhallen. När B-hallen är
öppen ansvarar ni själva för säkerheten i er monter. Lämna inga värdesaker obevakade, det har förekommit stöld på tidigare mässor. Om ni har värdefull utrustning i montern och behöver en extra
mässförsäkring, kontakta Nordic Försäkring ([email protected]) och se till att ni har rätt information.
3
Montern
Hur stor är egentligen en monter? Vad får ni göra och inte göra? Här hittar ni information om
montern och regler gällande monterbygget. Läs igenom detta noga så att ni är väl förberedda.
Ni får ta hjälp av utomstående när ni planerar och bygger er monter.
VIKTIGT!
Målning, tapetsering och limning direkt på monterväggarna är absolut förbjudet. Även att sätta
upp papper direkt på väggen är en brandfara När ni bygger, håll er inom monterns yta, på bredd
och höjd. Väggarna håller inte för upphängning av tyngre föremål. Svenska Mässan besiktigar alla
montrar och eventuella anmärkningar måste åtgärdas före mässan öppnar.
Spik och skruvar
Spik (korta/små för att inte tränga igenom monterväggen bakom, ex. pappspik) får användas sparsamt på de ställen i monterväggen där det finns reglar. Ni får använda häftstift, tejp, häftmassa och
småspik på monterväggarna - men inte skruvar eller större spikar.
Om monterväggarna skadas under mässan debiteras UF-företaget på den faktiska kostnaden för
återställning.
Monterstorlek - Nyhet!
Alla montrar är hörnmontrar. Nytt för i år är att en hörnmonter består av en bakre vägg på ca 3
meter och en sidovägg på ca 1 meter. Alla väggar är 2,5 meter höga. Alla monterväggar är gjorda av
vita massonitskivor. Golvytan är 6 kvm och ytan längst fram kommer man att dela med grannmontern. Se trekanten nedan, där får man inte ställa någonting som stör den andra montern.
HÖRNMONTER
VÄNSTER
HÖRNMONTER
HÖGER
3 meter
3 meter
1 meter
2,5 meter
1 meter
2,5 meter
Spånskivor
Vill ni göra egna väggar av plywood i förväg hemma ökar möjligheterna till kreativitet. Tapet eller
papper kan då limmas direkt på era egna spånskivor. Eller varför inte måla dem i valfri färg?
Kom ihåg att göra sidoväggen/sidoväggarna något kortare så att de får plats i den befintliga montern. Yttermåttet på er monter ska alltså vara 1x3 meter. Använd spikar eller klämmor för att fästa
spånskivorna i monterväggen.
Varje monter innehåller:
- 6 grå mattor som täcker hela golvet
- 2000 W el och en förgreningsdosa som man delar med resterande fyra montrar,
så ta med förlängningssladd eller egen förgreningsdosa.
4
Hyra ett bord? Beställ senast den 15:e februari!
Klaffbord (150 cm bred, 80 cm djup) går att förbeställa genom mail till en kostnad
av 100 kronor till [email protected] Ange ert företagsnamn i
mailet samt kontaktperson med telefonnummer. Beställningen är bindande och
bord hämtas ut på plats mot Swish betalning (kvitto ges). Det är inte tillåtet att ta
utrustning/material (t.ex. växter, bord, stolar) från Svenska Mässans anläggning till
er monter!
Belysning
Ni tar i beaktning allmänna regler för användning av vissa typer av ljus, UV-strålning och liknande. Tänk på att belysningen i montern ej får störa andra montrar.
Det är mycket viktigt att utrustningen är säker och professionellt monterad. Tänk på
brandfaran - levande ljus är förbjudet!
El
All elektronik ni själva tar med ska vara jordad. Eluttag finns per fyra montrar i
form av en förgreningsdosa med 3 stycken uttag (behövs fler uttag måste ni ta med
egna skarvsladdar). Elen är 10 Ampere, 230 volt, 2000W enfas jordat grenuttag (ej
trefas). Om ni tar med egen elektronik, se till att den sammanlagda effekten (Watt)
på de elektriska prylar som ni vill koppla in ej överstiger 2000W. Överstiger den
2000W bryts strömmen i hela montern och i närliggande montrar.
Brandsäkerhet
Materialet i montern ska vara svårantändligt eller ej brännbart. Löst hängande tyger på väggen,
torkade växter, kläder, tapeter, papper m.m. måste flamskyddas noggrant pga. brandsäkerheten.
Tänk på att materialet inte får ligga mot spotlights! Alla anmärkningar som görs på er monter av
Ung Företagsamhets eller Svenska Mässans personal måste åtgärdas innan mässan öppnar.
UF- företag som har tjänster inom exempelvis svetsning, lödning, skärning, torkning, uppvärmning eller med öppen låga får inte förekomma. Tänk därför till när ni förbereder er monter och gör
sådant innan! I annat fall behövs skriftligt tillstånd från säkerhetsansvarig på Svenska Mässan.
Vänd er till oss på UF Göteborg för vidare kontakt.
Flamskyddsmedel!
Det är viktigt att ni flamskyddar lättantändligt och brännbart material med flamskyddsmedel. Ni
behöver inte flamskydda era varor som ska säljas. Det är okej att hänga kläder för försäljning i
montern. Flamskydda gärna innan mässan! Det kommer också finnas möjlighet att få sin monter
flamskyddad på plats till ett pris av ca 150 kr. Detta beställer man i UF’s infodisk och betalas via
Swish på plats.
5
Frigolit
Frigolit får endast användas om den är målad med plastfärg.
Spis/ugn
Det får inte förekomma rök eller os, då startar brandlarmet. Är det endast vattenånga t.ex. från en vattenkokare går det bra.
Explosiva varor
Explosiva eller eldfarliga varor får inte medföras eller användas på mässan, varken
inomhus eller utomhus, utan att skriftligt tillstånd först erhållits från säkerhetsansvarig på Svenska Mässan. Vänd er i så fall snarast möjligt till UF Göteborg som tar
vidare kontakt.
Strykjärn
Strykjärn får användas men får inte under några omständigheter lämnas obevakat
så länge det är varmt.
Plastsäckar
På grund av brandrisk är det inte tillåtet att använda svarta plastsäckar på något
sätt i montern, de är mycket brandfarliga.
Förbjudna medel
Det är ej tillåtet att använda produkter med organiska lösningsmedel, t.ex. kontaktlim,
sprayfärg, färg med lacknafta/thinner som lösningsmedel m.m. Detta gäller såväl under
uppbyggnad, när mässan är öppen och vid städning.
Ta med de verktyg ni behöver
All utrustning och allt material som ni behöver för att bygga samt städa er monter måste ni ta
med själva (t.ex. stege, hammare, sax, tejp, sandpapper, dammsugare, sopkvast, tång, häftapparat, tråd, nubb, papper, pennor.). Ta även med verktyg till att ta bort eventuella häftklamrar till
städningen.
Vagnar
Har ni mycket att bära så hittar ni lastvagnar i Focus Parkeringshus. Det finns begränsat antal, så
se till att samsas med varandra. Till dessa behövs en 10 krona.
Övriga förhållningsregler
Allergier
Varje person ansvarar för sin allergi. Det kan förekomma gräs, växter och annat i montrarna. Se
därför till att ha med eventuella mediciner på plats.
Bemanning
Se till att det finns bemanning i montern under mässans öppettider. Jurypersoner i respektive tävling kan dyka upp när som helst under dagen- så var aktiva i montern! (Se öppetider s.2)
Cykel/motorfordon
Det är inte tillåtet att använda cykel, skateboard, rullskridskor eller sparkcykel för förflyttning i
mässans lokaler. Motorfordon får ej framföras i mässhallen utan särskilt tillstånd. Tomgångsförbud råder i och utanför mässhallen. Drivmedelstanken ska vara försedd med låsbart lock. När det
gäller gasoldrivna fordon ska även huvudkranen närmast tanken (behållaren) vara stängd.
Djur
Inga levande djur får förekomma på mässan.
Garderob/förvaring
Det finns ingen möjlighet att förvara större föremål. Det kommer däremot att finnas en garderob
för er utställare på plats. Även vid Entré 2 kommer det under mässans öppettider att finnas en
garderob för besökare. Kostnad: 20 kr
Internet – ta med egen uppkoppling
Vi rekommenderar att ni tar med eget mobilt bredband. Det ingår inte internet i mässavgiften.
Mat
Inne på mässområdet kommer det att finnas ett café där man
kan köpa lättare maträtter och fika.
Regler för mat
För att inte konkurrera med Svenska Mässans café får ni inte
bjuda på eller sälja kaffe, bulle eller dylikt i montern (smakprover är ok). Däremot kan det vara OK att sälja redan färdig förpackade produkter så att kunderna kan ta med sig dessa hem
om det ingår i er affärsidé. Det är heller inte tillåtet att tillaga
någon mat på plats i mässhallen. Kontakta [email protected] för mer information.
Musik
Musik får inte förekomma i montern. Detta för att ljudvolymen
blir väldigt hög om fler företag spelar upp ljud. Eventuellt ljud
i presentationer, TV-spel och dylikt får inte heller förekomma.
Vill du spela upp ljud? Ta med hörlurar att koppla in!
Parkering
Parkering under mässan kan ske i Focushuset. Ung Företagsamhet eller Svenska Mässan ansvarar inte för era värdesaker.
Förvara inga värdesaker i bilarna, stölder kan förekomma.
7
Frågor?
Projektledare för UF-mässan är Jane Johnzon från Ung Företagsamhet. Hon kan besvara era funderingar måndag-fredag kl.08.30-17.00. Från Svenska Mässan finns även Linus Gill som kan svara på
frågor om ni är osäkra på vad man får och inte för göra med sin monteryta. Foto: Boo Gunnarson.
Kontaktperson Ung Företagsamhet
Jane Johnzon, 031- 38 70 403 [email protected]
Kontaktperson Svenska Mässan
Linus Gill, 031-708 81 26
[email protected]
Hur hittar man?
1. Utställarentré 2. Besökarentré Hållplats: Liseberg P-hus: Gårda Affärscentrum = Ica Focus
1
Tävlingar
Alla som ställer ut på Entreprenörskap på riktigt 2016 har möjlighet att vara
med i en rad olika tävlingar. För att delta krävs det förutom medverkan på
mässan att ni laddar upp ett skriftligt bidrag på www.ungforetagsamhet.se.
Se tävlingkriterier för vad som krävs för respektive tävling på
www.ungforetagsamhet.se/uf-foretagande (Göteborg)
8