På väg mot nya mål

På väg mot nya mål
Kurskatalog
Vuxenutbildning Mjölby
Höstterminen 2015
Vuxenutbildningen
Välkommen till Mjölby vuxenutbildning!
En plats där du hittar nya vägar
Nystart eller bara ett steg vidare?
Med den här katalogen vill vi presentera Mjölby Vuxenutbildning och vårt utbud av kurser och
utbildningar.
Att studera som vuxen är för många en ny upplevelse. Med hjälp av din livserfarenhet tar du till dig kunskap på ett annat sätt än när du gick i ungdomsskolan. Här får du möjlighet att komplettera dina tidigare
studier och nå nya mål.
På Mjölby Vuxenutbildning möts olika åldrar, erfarenheter och kulturer. Det ger goda förutsättningar för
lärande, oavsett om du läser gymnasiekurser, SFI, Yrkeshögskola eller något annat.
Ta gärna kontakt om du har frågor eller önskemål. Du hittar kontaktuppgifter på sista sidan.
Vi ses på Mjölby vuxenutbildning!
Allmän information
GRUNDLÄGGANDE- OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING
Vem kan söka till vuxenutbildningen?
Du kan söka till vuxenutbildningen från och med höstterminen det år du fyller 20 år.
Om du har ett slutbetyg, ett studiebevis eller examen från gymnasieskolan kan du
söka redan när du är 19 år.
Som vuxenstuderande kan du studera på heltid eller deltid enligt den studieplan som
upprättas för dig.
Hur gör jag en ansökan?
Enklast tar du kontakt med vår studievägledare. Då får du hjälp med studieplanering och en studieplan upprättas för dig. Mer information och ansökningsblanketter finns även på vår hemsida www.mjolby.se/vux. Betygskopior och
personbevis bifogas ansökan.
OBS! Sista ordinarie ansökningsdag för antagning till höstterminen 2015 är den 1 juni.
Vilka datum börjar och slutar studierna?
Terminstider för höstterminen: 2015-08-10 < > 2015-12-18
Terminstider för vårterminen: 2015-01-12 < > 2015-05-29
Terminstider för höstterminen: 2016-01-11 < > 2016-05-29
!
Betyg
Betyg sätts på varje avslutad kurs. När du vill ha ditt betyg utskrivet kontaktar du expeditionen.
Kostar det något att studera?
Utbildningen är kostnadsfri. Du måste dock själv stå för kostnader av böcker mm. Som vuxenstuderande
köper du själv dina läroböcker och annat studiematerial. För läromedel som kopieras av läraren betalar
du en schablonavgift på 100 kr till expeditionen vid varje terminsstart.
Särskild prövning
Du som vill läsa eller har läst ett ämne på egen hand kan få betyg genom att göra en prövning som omfattar hela kursen i ämnet enligt kursplanen. För dig som har betyg som du inte är nöjd med finns chans
att höja betygen genom prövning.
Anmälningsavgift: 500:-/ämne.
Ingen kostnad för dig med betyg F eller IG tidigare i ämnet. Betygskopia måste bifogas med anmälan.
Läs mer om prövning på vår hemsida: http://www.mjolby.se/17341.html
Kontakta även skolans expedition ellet vår studie- och yrkesvägledare för mer information.
Gymnasial Vuxenutbildning
Samtliga kurser läses under en termin
Kurser
Kursbeteckning
Studiestödspoäng
Engelska 5
ENGENG05
100
Engelska 6
ENGENG06
100
Historia 1b (1a1 + 1a2)
HISHIS01b
100 (50 + 50)
Historia 2a
HISHIS02a
100
Matematik 1a
MATMAT01a
100
Matematik 2a
MATMAT02a
100
Matematik 1b
MATMAT01b
100
Matematik 2b
MATMAT02b
100
Religion 1
RELREL01
50
Naturkunskap 1b (1a1 + 1a2)
NAKNAK01b
100 (50 + 50)
Naturkunskap 2
NAKNAK02
100
Samhällskunskap 1b (1a1 + 1a2)
SAMSAM01b
100 (50 + 50)
Samhällskunskap 2
SAMSAM02
100
Svenska 1
SVESVE01
100
Svenska 2
SVESVE02
100
Svenska 3
SVESVE03
100
Svenska som andra språk 1
SVASVA01
100
Svenska som andra språk 2
SVASVA02
100
Svenska som andra språk 3
SVASVA03
100
OBS! Kurserna startar om det finns tillräckligt många sökande.
Gymnasiala kurser på distans
Under vissa omständigheter kan du beviljas kurser på distans. Kontakta vår studievägledare för mer
information och studieplanering.
Vård- och omsorgsutbildning
Vi erbjuder en tre terminers skol- och arbetsplatsförlagd vårdutbildning, omfattande totalt 1500 p. Det
ger den behörighet som krävs för att kunna arbeta som undersköterska inom vården.
Efter fullgjord utbildning med godkända betyg i alla kurser får du ett diplom från vårt certifierade vårdoch omsorgscollege.
Nästa startillfälle för utbildningen är januari 2016. (Med reservation för eventuella ändringar).
Kurser
Medicin 1
Psykologi 1**
Vård- och omsorgsarbete 1
Specialpedagogik 1
Kursbeteckning
MEDMED01
PSKPSY01
VÅRVÅR01
SPCSPE01
Studiestödspoäng
150
50
200
100
Kurser (preliminärt)
Hälsopedagogik
Psykiatri 1
Vård- och omsorgsarbete 2
Svenska/Svenska som andraspråk*
Etik och människans livsvillkor
Samhällskunskap 1a1 alt 1a2*
Valbara kurser
Gymnasiearbete
Kursbeteckning
HÄLHÄLO
PYSPYS01
VÅRVÅR02
SVESVE01/SVESVA01
MÄNET10
SAMSAM01a1 alt 1a2
Studiestödspoäng
100
100
150
100
100
50
300
100
Kurser (preliminärt)
Akutsjukvård
Specialpedagogik 2
Socialpedagogik
Äldres hälsa och livskvalitet
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Hemsjukvård
Kost, måltid och munhälsa
Kursbeteckning
SJUAKU0
SPCSPE02
PEASOC0
GERÄLD0
GERVÅR0
SJUHEM0
HÄLKOS0
Studiestödspoäng
200
100
100
200
100
100
100
När du har avslutat dina studier kan du, beroende på val av valbara kurser, arbeta med äldreomsorg, personer med
funktionshinder eller akutsjukvård.
* Elever som läst svenska 1 och samhällskunskap 1 behöver inte läsa om dessa kurser.
** Kursen kan komma att samläsas med komvuxelever som inte läser vård- och omsorg.
Kontakta vår studie-och yrkesvägledare Jane Johansson för mer information och studieplanering.
Grundläggande vuxenutbildning
20 veckor 400 poäng = heltidsstudier
Kursutbud
Kurser
Kursbeteckning
Poäng
Svenska som andraspråk, termin 1
GRNSVA2 T1
200 p / termin
Svenska som andraspråk, termin 2
GRNSVA2 T2
200 p / termin
Engelska
GRNENG2
400 p /år
Matematik
GRNMAT2
400
Samhällskunskap
GRNSAM2
200 p /termin
Till vem riktar sig grundläggande vuxenutbildning?
Grundläggande vuxenutbildning riktar sig till dig som är över 20 år och behöver studera på grundskolenivå. I första hand syftar kurserna till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i
samhälls- och arbetslivet, men också till att göra fortsatta studier möjliga. Hos oss vid Mjölby vuxenutbildning kan du kombinera studier på gymnasial och grundläggande nivå, under förutsättning att du har
tillräckliga kunskaper för att klara kurser du söker.
Förkunskaper
Det finns inga krav på förkunskaper, utan kravet är att du kan anses ha tillräckliga förutsättningar att klara kursen eller kurserna som du har valt att läsa. För dig med annat modermål än svenska är det lämpligt
med godkänt Sfi-betyg för kurs D eller motsvarande för att kunna klara kursen svenska som andraspråk
grund.
Kontakta oss vid önskemål om andra kurser.
OBS! Kurserna startar om det finns tillräckligt många sökande.
Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Jane Johansson för information och studieplanering.
SFI- Svenska för invandrare
Kurserna syftar till att ge språkfärdigheter i svenska språket och
är utformade i tre studievägar 1 – 3 och omfattar kurserna A - D.
Dina förkunskaper testas för placering på rätt nivå. Du kan börja
oavsett tidigare utbildningsnivå.
OBS! Studiemedel beviljas ej för SFI
För mer information
Studie- och ykesvägledare:
Jane Johansson
Telefon:
0142-852 59
Mer information finns även på
vår hemsida:
www.mjolby.se/9002.html
YH-utbildning Lokförare
Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på
arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet.
Möjligheterna att få arbete efter utbildningarna är mycket goda.
Yh-utbildningar är eftergymnasiala, avgiftsfria och berättigar till
studiemedel från CSN.
För mer information
För allmänna frågor, kontakta
studie- och yrkesvägledare
Jane Johansson.
Telefon: 0142-852 59
Behörighet och antagning:
För branschspecifika frågor om
utbildningen till lokförare är du
välkommen att kontakta:
För mer information om utbildningen, dess behörighetskrav och
aktuella ansökningstider kan du besöka:
www.lokforarutbildning.se
Daniel Ståhl, ProTrain AB.
Telefon: 0760-074866
E-post: [email protected]
Studie- och yrkesvägledning
Så når du dina mål
Det är viktigt med en bra och genomtänkt studieplanering.
Vår studie- och yrkesvägledare informerar dig om utbildningar,
studiemedel, yrken och arbetsmarknad så att du hittar och
kurser som tar dig vidare mot dina mål.
Upprättande av studieplan
Alla måste ha en studieplan. Kontakta vår studie- och
yrkesvägledare för tidsbokning eller kom på någon av
drop-in-tiderna. Välkommen!
Mer information finns på vår hemsida:
www.mjolby.se/24296.html
För mer information
Studie- och yrkesvägledare
Jane Johansson
Telefon: 0142-852 59
Telefontider:
må, ti 13.15-14.15
on, to, fr 08.30-09.30
Drop in:
ti 10.30-12.00
to 13.00-15.30
Epost:
[email protected]
För mer information
Studie- och yrkesvägledare
Jane Johansson
Tel: 0142-852 59
E-post: [email protected]
Skoladminstratör
Marielle Johansson
Tel: 0142 - 853 45
E-post: [email protected]
Studiefinansiering
För aktuell information om studiemedel
hittar du mer information på
Centrala studiestödsnämndens hemsida:
www.csn.se
www.mjolby.se/vux