1 Verksamhet Adress Enhets- chef/Arbetsledare Tfn Kontaktpolitiker

1
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Gamla Tollaregården
Tollarevägen 11, 290 37 Arkelstorp
Sara Schelin
0733-13 66 63
Marianne Eriksson
Hemtjänst Arkelstorp, Österslöv/Balsby
Tollarevägen 11, 290 37 Arkelstorp
Sara Schelin
0733-13 66 63
Tfn: 0733-13 68 26
Stöd- och serviceenheten: Rosa
huset
Näsbychaussén 42, 291 35 Kristianstad
Anders Sjöberg
0733-13 63 67
Stöd- och serviceenheten:
SAVECO
Annedalsvägen 20, 291 63 Kristianstad
Anders Sjöberg
0733-13 63 67
Stöd- och serviceenheten: Individintegrerad verksamhet
Västra Storgatan 51 D, 291 80 Kristianstad
Christina Jönsson
0768-82 74 91
Stöd- och serviceenheten: Café
Barbacka
Barbacka, 291 32 Kristianstad
Christina Jönsson
0768-82 74 91
Stöd- och serviceenheten: Café
Utsikten
Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12,
291 32 Kristianstad
Christina Jönsson
0768-82 74 91
Stöd- och serviceenheten: Seniorverksamheten Famnen
Lasarettsboulevarden 4 B, 291 33
Kristianstad
Christina Jönsson
0768-82 74 91
Stöd- och serviceenheten: Spektrum
Videllsgatan 6 C, 291 54 Kristianstad
Christina Jönsson
0768-82 74 91
Stöd- och serviceenheten: Afasifyren
Södergatan 14, 291 50 Kristianstad
David Jönsson
0733-13 63 29
Mötesplats: Tollaregården
Tollarevägen 11, 290 37 Arkelstorp
Niklas Lindqvist
0738-532040
[email protected]
2
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Stöd- och serviceenheten: FixarHans
Ringvägen 9, 291 61 Kristianstad
Anders Sjöberg
0733-13 63 67
Caroline Hedenström
Stöd- och serviceenheten: Kasernvillan
Artillerivägen, 291 63 Kristianstad
Anders Sjöberg
0733-13 63 67
Stöd- och serviceenheten: Konstskola Freja
Barbacka, 291 32 Kristianstad
Anders Sjöberg
0733-13 63 67
Stöd- och serviceenheten: Lingus
Lasarettsboulevarden 33, D 2
Anders Sjöberg
0733-13 63 67
Stöd- och serviceenheten: Möbellagret
Annedalsvägen 20, 291 63 Kristianstad
Anders Sjöberg
0733-13 63 67
Stöd- och serviceenheten: Café
Bodega
V Boulevarden 53, 291 31 Kristianstad
Christina Jönsson
0768-82 74 91
Stöd- och serviceenheten: Café
Finland
Pråmgatan 6, 291 50 Kristianstad
Christina Jönsson
0768-82 74 91
Stöd- och serviceenheten: Skattecaféet
Björkhemsvägen 15 A, 291 87 Kristianstad
Christina Jönsson
0768-82 74 91
Stöd- och serviceenheten: Ork &
Idé
Väverigatan 2, 291 53 Kristianstad
Anna Rosberg
0733-13 56 62
Stöd- och serviceenheten: Rekonditionering av hjälpmedel
Kabelvägen 17, 291 62 Kristianstad
Carina Persson
0738-53 20 57
Mötesplats: Finlandshuset
Pråmgatan 2, 291 50 Kristianstad
Niklas Lindqvist
0738-532040
Tfn: 0733-13 68 24
[email protected]
Kost- och Restaurangenheten:
Allögården
Kockumsgatan 5, 291 32 Kristianstad
Gunvor Jönsson
044-135572
Kost- och Restaurangenheten:
Charlottesborgshemmet
Hasselvägen 41, 291 60 Kristianstad
Jimmy Åberg Cheung
044-13 48 45
Kost- och Restaurangenheten:
Sommarro
Sommarro, Ö Boulevarden 1 a-f, 291
32 Kristianstad
Liselotte Nilsson
044-13 59 92
Kost- och Restaurangenheten:
Träffpunkten
Gamlegårdsskolan, Näsbychaussén
74 A, 291 36 Kristianstad
Mats Knutsson
044-13 66 90
Kost- och Restaurangenheten:
Fjällbacka
Grönängsvägen 8, 290 34 Fjälkinge
Henric Sandqvist
044-13 43 89
Kost- och Restaurangenheten:
Forsalid
Forsakarsvägen 16, 297 32 Degeberga
Lena Göransson
044-13 42 06
Kost- och Restaurangenheten: Möl- Sjögatan 58, 29635 Åhus
lebackshemmet
Britt-Marie Persson
044-13 47 62
Kost- och Restaurangenheten: Särlagården
Särlagatan 21, 298 32 Tollarp
Mona Pileboda
044-13 45 76
Kost- och Restaurangenheten: Tollaregården
Tollarevägen 11, 290 37 Arkelstorp
Monica Linden
044-13 43 89
Kost- och Restaurangenheten: Önnegården
Önnegatan 2, 291 73 Önnestad
Marie-Louise Gottfridsson
044-13 44 28
3
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
0733-13 57 67
Marianne Eriksson
Verksamhet
Adress
Myndighetsenheten
Spannmålsgatan 1, 291 80 Kristianstad
Lotta Lindberg
Privat utförare: Attendo Sverige
Tredalagatan 3, 291 34 Kristianstad
Marie Hindriksson
020-44 55 60
Privat utförare: Nya Hemtjänsten i
Syd AB
Stormgatan 19, 296 32 Åhus
Tord Nilsson
044-24 05 00
Privat utförare: Gertrud Care AB
Västra Storgatan 53, 291 53 Kristianstad
Johanna Henriksson
044-590 04 01
Privat utförare: Homemaid
Tredalagatan 3, 291 34 Kristianstad
Hanna Nilsson
044-785 26 26
Privat utförare: HS Service & Support AB
Bryggerigatan 7, 291 59 Kristianstad
Håkan Sundqvist
0706-94 74 73
Privat utförare: Glömstapoolen
Syd/Alternativ hemtjänst
Björkhemsvägen 19, 291 87 Kristianstad
Christina Sundkvist
0708-86 17 61
Privat utförare: FemtioFemPlus
Luservägen 9, 296 38 Åhus
Birgitta Månsson
0709-14 79 14
Privat utförare: Komplett Hemtjänst
Skjutsstallavägen 5, 291 21 Kristianstad
Zisis Zikontalas
0709-44 88 60
Hjälpmedelscentrum
Kabelvägen 17, 291 62 Kristianstad
Ingrid Rasmusson
0733-13 42 48
Tfn: 0733-13 68 26
[email protected]
Caroline Hedenström
Tfn: 0733-13 68 24
[email protected]
4
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Möllebackshemmet
Sjögatan 58, 29635 Åhus
Cecilia Arnesson
0733-13 47 56
Bo Kron (Grupp 6)
Hemtjänst Åhus Södra
Sjögatan 58, 29635 Åhus
Åsa Nordberg
0733-13 48 66
Tfn: 0709-42 81 79
Stöd- och serviceenheten: Nitvägen
Nitvägen 1, 296 35 Åhus
Maria Persson
0733-13 58 24
[email protected]
Stöd- och serviceenheten: Ateljé
Lyktan
Fyrvaktargatan 7, 296 35 Åhus
Anders Sjöberg
0733-13 63 67
Carina Persson
0738-53 20 57
Ingemar Andersson
0738-53 21 10
Stöd- och serviceenheten: Personlig assistans psykiskt funktionsnedsatta
Stöd- och serviceenheten: Team
Brohaga/Boende, Mobilt stöd östra
västra området
Bryggerigatan 8, 291 59 Kristianstad
5
Verksamhet
Adress
Hemtjänst Näsby, Gamlegården
Näsbychaussén 74 C, 291 36 Kristianstad
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Ingela Lovén
0733-13 62 06
Linda Edvardsson (Grupp 5)
Tfn: 0702-70 31 70
Åhaga
Nitvägen 3, 296 35 Åhus
Carina Nilsson
0733-13 40 83
Stöd- och serviceenheten: Dunkers
väg
Dunkers väg 5 B, 291 65 Kristianstad
Åsa Jönsson
0733-13 56 37
Stöd- och serviceenheten: Faster
Elisabets väg
Faster Elisabets väg 15, 291 62 Kristianstad
Åsa Jönsson
0733-13 56 37
Stöd- och serviceenheten: Vannebergavägen
Vannebergavägen 35-37, 296 35
Åhus
Maria Persson
0733-13 58 24
Maria Persson
0733-13 58 24
Stöd- och serviceenheten: Personlig assistans
[email protected]
6
Verksamhet
Björken 1-5
Adress
Lasarettsboulevarden 2 J, 291 33
Kristianstad
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Azra Nalic istället för Anette
Asplund
0733-13 63 94
Kontaktpolitiker
Birgitta Book (Grupp 3)
Tfn: 0702-78 80 75
Hemtjänst Snapphanegruppen,
Hammar
Lasarettsboulevarden 2 J, 291 33
Kristianstad
Margareta Engström
0733-13 58 73
Stöd- och serviceenheten: Viljan
korttidstillsyn
Frans G Bengtssons väg 72, 291 45
Kristianstad
Pia Thelander-Attnarsson
0733-13 59 08
Stöd- och serviceenheten: Gränsgatan
Gränsgatan 27-29, 291 59 Kristianstad
Carina Persson
0738-53 20 57
Stöd- och serviceenheten: Fritidsverksamheten och Träffpunkten
Bryggerigatan 8, 291 59 Kristianstad
Ingemar Andersson
0738-53 21 10
Boende i privat regi: Amalia
Lasarettsboulevarden 2 B, 291 33
Kristianstad
Berit Krömmelbein
0700-80 49 02
[email protected]
7
Verksamhet
Adress
Allögården C
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Kockumsgatan 5, 291 32 Kristianstad Malin Edring
0733-13 55 75
Lisbeth Thorsson (Grupp 4)
Hemtjänst Sommarlyckan
Kockumsgatan 5, 291 32 Kristianstad
Hadjere Jashari
0733-13 55 70
Tfn: 0703-05 35 19
Stöd- och serviceenheten: Snälltågsvägen 76
Snälltågsvägen 76, 291 66 Kristianstad
Eva Arntzen
0738-53 21 50
[email protected]
Stöd- och serviceenheten: Snälltågsvägen 78
Snälltågsvägen 78, 291 66 Kristianstad
Eva Arntzen
0738-53 21 50
Stöd- och serviceenheten: Snälltågsvägen 74, daglig verksamhet
Snälltågsvägen 74, 291 66 Kristianstad
Eva Arntzen
0738-53 21 50
Stöd- och serviceenheten: Frostagatan 1, Mobilt stöd centrala området
Frostagatan 1, 291 48 Kristianstad
Eva Arntzen
0738-53 21 50
Mötesplats: Allögården
Kockumsgatan 5, 291 32 Kristianstad
Niklas Lindqvist
0738-532040
8
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Hammarshemmet
Gamla Fjälkingevägen 9, 291 50
Kristianstad
Louise Svensson
0733-13 48 68
Ola Forslin (Grupp 3)
Tfn: 0722-32 25 63
Stöd- och serviceenheten:
Ringelund
Lyckegärdsvägen 1, 291 70 Kristianstad
Helen Hildinggren
0733-13 53 51
Stöd- och serviceenheten: Munkeberg
Mansdalavägen 61, 291 65 Kristianstad
Helen Hildinggren
0733-13 53 51
Stöd- och serviceenheten: Trädgårdsgrupp
Lasarettsboulevarden 33 B, 291 33
Kristianstad
Anders Sjöberg
0733-13 63 67
Stöd- och serviceenheten: Ditt &
Datt
Ö Storgatan 21, 291 32 Kristianstad
Anna Rosberg
0733-13 56 62
Stöd- och serviceenheten: Resurscenter Skulptören
Agda Holst väg 1, 291 43 Kristianstad
Anna Rosberg
0733-13 56 62
[email protected]
9
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Hjärtebacken demens
Näsbychaussén 74 C, 291 36 Kristianstad
Aleksandra Podlinski
0733-13 44 40
Ann Andersson (Grupp 6)
Tfn: 0709-20 98 20
Stöd- och serviceenheten: Korttidsboende
Banvaktsvägen 9, 291 44 Kristianstad
Pia Thelander Attnarson
0733-13 59 08
Stöd- och serviceenheten: Korttidsboende/Tillsyn
Lasarettsbouelvarden 33, D1, 291 33
Kristianstad
Pia Thelander Attnarson
0733-13 59 08
Stöd- och serviceenheten: Älvans
fritidshem (Kulltorpet)
Ällingavägen 24, 291 43 Kristianstad
Pia Thelander Attnarson
0733-13 59 08
Pia Thelander Attnarson
0733-13 59 08
Niklas Lindqvist
0738-532040
Stöd- och serviceenheten: Personlig assistans barn och ungdom
Mötesplats: Hjärtebacken
Näsbychaussén 74 C, 291 36 Kristianstad
[email protected]
10
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Skärdalshemmet Östra
Öllsjövägen 4, 291 65 Kristianstad
Sigbrith Karlsson
0733-13 41 84
Gunn Högberg (Grupp 2)
Skärdalshemmet Västra
Öllsjövägen 4, 291 65 Kristianstad
Annika Ringström
0733-13 41 71
Tfn:
Stöd- och serviceenheten: Ledsagare/avlösare
Västra Storgatan 51 D, 291 80 Kristianstad
Åke Naimhed
0733-13 63 38
[email protected]
Stöd- och serviceenheten: Fritidsverksamhet
Västra Storgatan 51 D, 291 80 Kristianstad
Åke Naimhed
0733-13 63 38
Ingemar Andersson
0738-53 21 10
Niklas Lindqvist
0738-532040
Stöd- och serviceenheten: Personlig assistans psykiskt funktionsnedsatta
Mötesplats: Skärdal
Öllsjövägen 4, 291 65 Kristianstad
11
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Stafvre 1, 2, 3
Lasarettsboulevarden 28, 291 33
Kristianstad
Jenny Persson
0733-13 56 92
Jan Nordström (Grupp 1)
Tfn: 0703-17 95 34
Almgården, hemtjänst Tollarp cent- Akasiavägen 18, 298 32 Tollarp
rum
Annika Malmlind
0733-13 93 96
Hemtjänst Tollarp, Linderöd,
Skättilljunga
Särlagården, Särlagatan 21, 298 32
Tollarp
Birgit Lundquist
0733-13 41 70
Stöd- och serviceenheten: Luevägen
Luevägen 27, 290 10 Tollarp
Dajana Pebes
0733-13 63 22
Stöd- och serviceenheten: Bollas
väg
Bollas väg 1, 298 34 Tollarp
Dajana Pebes
0733-13 63 22
Stöd- och serviceenheten: Äldreverksamheten Odal
Gränsgatan 1, 291 59 Kristianstad
Anna Rosberg
0733-13 56 62
Dajana Pebes
0733-13 63 22
Stöd- och serviceenheten: Personlig assistans
[email protected]
12
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Hjärtebacken
Näsbychaussén 74 B, 291 36 Kristianstad
Maria Erlingsson
0733-13 48 50
Emelie Nyberg (Grupp 4)
Tfn: 0709-31 06 05
Stöd- och serviceenheten: Kungsliljevägen 43 A
Kungsliljevägen 43 A
Charlott Andersson
0733-13 54 82
Stöd- och serviceenheten: Kungsliljevägen 43 B
Kungsliljevägen 43 B
Charlott Andersson
0733-13 54 82
Charlott Andersson
0733-13 54 82
Stöd- och serviceenheten: Personlig assistans
Frimus elevhem
Östra Storgatan 24, 291
31 Kristianstad
Anne-Lie Nilsson
0733-136201
Rubens elevhem
Östra Boulevarden 40, 291 32 Kristianstad
Anne-Lie Nilsson
0733-136201
Jeppes elevhem
Östra Boulevarden 40, 291 32 Kristianstad
Anne-Lie Nilsson
0733-136201
[email protected]
13
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Ädelstenen
Lasarettsboulevarden 2 J, 291 33 Kristianstad
Cecilia Mårtensson
0733-13 62 69
Torgil Rundcrantz (Grupp 3)
Hemtjänst Sommarro/Allögården
A+B
Sommarro, Ö Boulevarden 1 a-f
Christel Nordin vikarierar
istället för Malena Davidsson
0733-13 59 90
Stöd- och serviceenheten: Hjalmar
Söderbergs väg
Hjalmar Söderbergs väg 6, 291 45
Kristianstad
Katarina Dexe
0733-13 54 51
Stöd- och serviceenheten: Tian
Fredrik Bööks väg 10
Katarina Dexe
0733-13 54 51
Katarina Dexe
0733-13 54 51
Niklas Lindqvist
0738-532040
Stöd- och serviceenheten: Personlig assistans
Mötesplats: Sommaro
Östra Boulevarden 1, 291 33 Kristianstad
Tfn: 044-733 79 , 0706 - 29 33 79
[email protected]
14
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Hemtjänst Färlöv
Grindvägen 12, 291 75 Färlöv
Gabriella Kanyo
0733-13 66 33
Anders Nilsson (Grupp 1)
Stöd- och serviceenheten: Saxamöllvägen
Saxamöllevägen 94-96, 297 32 Degeberga
Eva Caesar
0733-13 58 01
Tfn: 0735-50 90 57
Stöd- och serviceenheten: Gunillas
väg
Gunillas väg 13 A-B, 291 77 Gärds
Köpinge
Eva Caesar
0733-13 58 01
Eva Caesar
0733-13 58 01
Stöd- och serviceenheten: Personlig assistans
[email protected]
Stöd- och serviceenheten: Team
Åhus Boende och mobilt stöd
Nitvägen 16 A, 296 35 Åhus
Carina Persson
0738-53 20 57
Boende i privat regi: Axeltorps
vårdhem AB
Degebergavägen 646-80
Per Ljungberg
0708-10 62 00
15
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Hemtjänst Larm/Natt
Österlånggatan 25, 291 33 Kristianstad
Malena Davidsson vikarierar istället för Lotta Orrgren-Manthos
0738-53 20 65
Yvonne Svensson (Grupp 4)
Tfn: 0723-20 48 50
Östergård 2
Södra Kaserngatan 19, 291 33 Kristianstad
Sandra Levin vikarierar
istället för Lena Franeta
0738-53 24 79
Hemtjänst Åhus Norra
Järnvägsgatan 7, 296 31 Åhus
Katarina Stoltz
0733-13 47 92
Stöd- och serviceenheten: Carls
väg
Carls väg 1, 291 50 Kristianstad
Susanne Schroeder
0733-13 67 47
Stöd- och serviceenheten: Tvedegård SB
Tvedegårdsvägen 24, 291 38 Kristianstad
Sandra Mårtensson
0733-13 55 56
Boende i privat regi: Christiansro
Östra Boulevarden 1, 291 32 Kristianstad
Jeanette Brink
0700-80 49 05
[email protected]
16
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Österängsgården
Sjövägen 31 A, 291 45 Kristianstad
Susanna Oredsson vikarierar istället för Berit Trieb
0733-13 65 70
Niclas Nilsson (Grupp 5)
Tfn: 0738-53 22 73
Hemtjänst Österäng, Kulltorp
Sjövägen 31 A, 291 45 Kristianstad
Conny Pettersson
0733-13 65 85
Stöd- och serviceenheten: Fröknegårdsvägen
Fröknegårdsvägen 1, 291 35 Kristianstad
Inger Sarliden
0733-13 53 37
Stöd- och serviceenheten: Tvedegårdsvägen
Tvedegårdsvägen 24, 291 38 Kristianstad
Inger Sarliden
0733-13 53 37
Stöd- och serviceenheten: Bjäregatan
Bjäregatan 1-3, 291 37 Kristianstad
Inger Sarliden
0733-13 53 37
Stöd- och serviceenheten: Opus
Lingenäsvägen 13, 291 35 Kristianstad
Christina Jönsson
0768-82 74 91
Mötesplats: Österäng
Sjövägen 31 A, 291 45 Kristianstad
Niklas Lindqvist
0738-532040
[email protected]
17
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Hemtjänst: Everöd, Huaröd
Stora vägen 20, 297 72 Everöd
Emma Norrbring
0733-13 42 30
Lars Emilsson (Grupp 2)
Skogåsa
Stora vägen 20, 297 72 Everöd
Emma Norrbring
0733-13 42 30
Tfn: 0704-82 89 84
Stöd- och serviceenheten: Hagadal,
träningsboende vuxna
Snälltågsvägen 80, 291 66 Kristianstad
Joakim Silhag
0733-13 53 57
[email protected]
Stöd- och serviceenheten: Äventyret, Korttidsboende/tillsyn
Banvaktsvägen 11, 291 44 Kristianstad
Joakim Silhag
0733-13 53 57
Stöd- och serviceenheten: Potatisvägen
Potatisvägen 1-3, 291 77 Gärds Köpinge
Carina Persson
0738-53 20 57
Mötesplats: Gärds Köpinge
Pyttelundsvägen 2, 291 77 Gärds Köpinge
Niklas Lindqvist
0738-532040
18
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Björklunden
Särlagatan 25, 298 32 Tollarp
Irene Kindgren
0733-13 96 89
Thord Bagan (Grupp 1)
Hemtjänst Skepparslöv, Vä, Gärds
Köpinge, Träne
Öllsjövägen 4, 291 65 Kristianstad
Frida Einarsson
0738-53 26 22
Tfn: 0730-49 83 09
Stöd- och serviceenheten: Bilomsorgen
Ringvägen 9, 291 61 Kristianstad
Anders Sjöberg
0733-13 63 67
Stöd- och serviceenheten: Cykelomsorgen
Ringvägen 9, 291 61 Kristianstad
Anders Sjöberg
0733-13 63 67
Stöd- och serviceenheten: Tollarps
Aktivitetshus
Särlagatan 3, 290 10 Tollarp
Christina Jönsson
0768-82 74 91
Stöd- och serviceenheten: Frostagatan 3
Frostagatan 3, 291 48 Kristianstad
Ingemar Andersson
0738-53 21 10
Mötesplats: Särlagården
Särlagatan 21, 298 32 Tollarp
Niklas Lindqvist
0738-532040
[email protected]
19
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Fjällbacka
Grönängsvägen 8, 290 34 Fjälkinge
Marie Thunö
0733-13 66 84
Britt-Marie Hansson (Grupp 5)
Hemtjänst Fjälkinge, Viby,
Rinkaby
Grönängsvägen 8, 290 34 Fjälkinge
Kenneth Persson
0733-13 66 69
Tfn: 0733-24 54 96
Stöd- och serviceenheten: Härfågelvägen
Härfågelvägen 9 A, 291 51 Kristianstad
[email protected]
Stöd- och serviceenheten: Personlig assistans
Justina Nordgren
0733-13 47 84
Justina Nordgren
0733-13 47 84
Stöd- och serviceenheten: Kanotoch Vandringsleden
Annedalsvägen 20, 291 63 Kristianstad Anders Sjöberg
0733-13 63 67
Mötesplats: Fjälkinge
Grönängsvägen 8, 290 34 Fjälkinge
0738-532040
Niklas Lindqvist
20
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Hemtjänst Åhus Centrala
Järnvägsgatan 7, 296 31 Åhus
Pernilla Åkesson
0733-13 46 54
Elisabeth Disley (Grupp 6)
Lanternan
Klippervägen 5, 296 37 Åhus
Anita Jönsson
0733-13 47 86
Tfn: 0733-74 88 65
Susanne Schroeder
0733-13 67 47
[email protected]
Stöd- och serviceenheten: Personlig assistans
Stöd- och serviceenheten: Amaryllisvägen
Amaryllisvägen 6-8, 291 50 Kristianstad
Katarina Norrhamn
0733-13 63 57
Stöd- och serviceenheten: Fjälketorpsvägen
Fjälketorpsvägen 13 A, 290 34 Fjälkinge
Sandra Mårtensson
0733-13 55 56
Mötesplats: Gärdskan
Rundelsgatan 4, 296 31 Åhus
Niklas Lindqvist
0738-532040
21
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Hemtjänst Önnestad
Önnegatan 2, 291 73 Önnestad
Gabriella Kanyo
0733-13 66 33
Oscar Frykholm (Grupp 1)
Almhaga
Grindvägen 12, 291 75 Färlöv
Anna Björnlund
0738-53 26 76
Tfn: 0768-10 98 42
Stöd- och serviceenheten: Jakobsväg 7 - 8
Jakobsväg 7 - 8
Charlott Andersson
0733-13 54 82
[email protected]
Stöd- och serviceenheten: Jakobsväg 18
Jakobsväg 18
Charlott Andersson
0733-13 54 82
Stöd- och serviceenheten: Önnelyckan
Önnegatan 7, 291 73 Önnestad
Helen Hildinggren
0733-13 53 51
Mötesplats: Everöd
Stora vägen 20, 297 72 Everöd
Niklas Lindqvist
0738-532040
22
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Demenscentrum, Charlottesborg A
Hasselvägen 41, 291 60 Kristianstad
Anette Eklund
0733-13 48 32
Elisabeth Jørgensen (Grupp 2)
Demenscentrum, Charlottesborg B,
Dagverksamhet, Korttidsboende/Avlösarteam
Hasselvägen 41, 291 60 Kristianstad
Eva Arntzen
0733-13 63 54
[email protected]
Hemtjänst Odal, Vilan, N Åsum,
Charlottesborg, Nattpatrullen
västra området
Bryggerigatan 8, 291 59 Kristianstad
Malin Andersson vikarierar
istället för Fllanza Selaci
0733-13 64 02
Stöd- och serviceenheten: Östra
Borggatan
Östra Borggatan 1, 291 59 Kristianstad
Jane Antonsson
0733-13 53 86
Stöd- och serviceenheten: Södra
Långgatan
Södra Långgatan 21, 291 59 Kristianstad
Jane Antonsson
0733-13 53 86
Jane Antonsson
0733-13 53 86
Stöd- och serviceenheten: Personlig assistans
23
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Jasminen
Lasarettsboulevarden 28, 291 33 Kristianstad
Viktoria Ericsson
0733-135739
Mattias Svensson (Grupp 2)
Tfn: 0768-90 24 40
Hemtjänst Söder och Östermalm
Österlånggatan 25, 291 33 Kristianstad
Charlotte Karlsson
0733-13 55 52
150601-160831 vikarierar
Mariana Möller
Stöd- och serviceenheten: Mäster
Jörgen 1
Mäster Jörgensgatan 6 A, 291 53 Kristianstad
Ingela Bengtsson
0733-13 53 50
Stöd- och serviceenheten: Mäster
Jörgen 2
Mäster Jörgensgatan 6 A, 291 53 Kristianstad
Ingela Bengtsson
0733-13 53 50
Ingela Bengtsson
0733-13 53 50
Stöd- och serviceenheten: Personlig assistans
Boende i privat regi: Lindåsa
Sönnarslövsvägen 149-14, 290 10
Tollarp
Petra Johansson
044-31 27 80
Södra kaserngatans elevhem
Södra Kaserngatan 13, 291 53 Kristianstad
Anne-Lie Nilsson
0733-136201
[email protected]
24
Verksamhet
Adress
Enhetschef/Arbetsledare
Tfn
Kontaktpolitiker
Östergård 1, Pionen
Södra Kaserngatan 19, 291 33 Kristianstad
Viktoria Ericsson
0733-135739
Anita Reimers (Grupp 2)
Tfn: 0709-95 43 37
Forsalid
Forsakarsvägen 16, 297 32 Degeberga
Tina Svensson
0733-13 42 00
Hemtjänst: Degeberga, Vittskövle
Forsakarsvägen 16, 297 32 Degeberga
Tina Svensson
0733-13 42 00
Åsa Jönsson
0733-13 56 37
Stöd- och serviceenheten: Personlig assistans
Stöd- och serviceenheten: Forsakarsvägen
Forsakarsvägen 20 A-B, 297 32 Degeberga
Eva Caesar
0733-13 58 01
Stöd- och serviceenheten: Kosmos
Frans G Bengtssons väg 6, 291 46
Kristianstad
Katarina Dexe
0733-13 54 51
Mötesplats: Tingshuset
Tingsvägen 21, 297 31 Degeberga
Niklas Lindqvist
0738-532040
[email protected]