Inkomna nomineringar

DISTRIKTSÅRSKONGRESS 2015 - INKOMNA NOMINERINGAR
Inkomna nomineringar
Partidistriktets ordförande
Nominerad
Anna Johansson
Anna Johansson
Anna Johansson
Anna Johansson
Anna Johansson
Anna Johansson
Anna Johansson
Anna Johansson
Anna Johannson
Anna Johansson
Anna Johansson
Anna Johansson
Anna Johansson
Anna Johansson
Anna Johansson
Anna Johansson
Anna Johansson
Nominerad av
Peter Börjeson
Fredrik Ståhle
Stampens sdf
Backa socialdemokratiska
förening
Diako Sheikh
Ann-Marie LInnarsson-Palm
Byggnads Socialdemokratiska
Förening
Jane Åberg
Reger Shafik
Liselotte Petersson
Karen Andersson, rep. för
Alma
Elisabet Abrahamsson
Henrik Johansson
Jane Åberg
Nisse Lindblom
Madlén Gunnarsson
Ann-Christine Andersson
Eriksberg-Lindholmen sdf
Livs sdf
Stampen
Backa
Hammarkullens S. föreningen
Rannebergen
Byggnads Socialdemokratiska
Förening
SEKO Sdf
Kurdiska socialdemokratiska
föreningen i Göteborg/Krets
Angered
Bergums s-för
Alma
S i Centrum Ordförande
Kommunal sdf
Älvsborg Sdf
Målarnas sdf
IF Metall S förening
S i centrum
Partidistriktets styrelse
Nominerad
Abbas Zarrinpour
Abbas Zarrinpour
Alma Handzar
Alma Handzar
Alma Handzar
Andreas Hector
Anna Johansson
Nominerad av
Iranska sdf
Angered centrum
Joakim Hagberg
Ann-Marie LInnarsson-Palm
SSU Centrum
Andreas Hector/Ordförande/
från årsmöte
Reger Shafik
Anna Johansson
Anna Johansson
Anna Johansson
Anna Skarsjö
Diako Sheikh
Elisabet Abrahamsson
Rikard Ledin
Madlén Gunnarsson
Lövgärdet S förening
Rannebergen
Göteborgs Socialdemokratiska
förening
Kurdiska socialdemokratiska
föreningen i Göteborg/Krets
Angered
Hammarkullens S. föreningen
S i Centrum Ordförande
Biskopsgården sdf
IF Metall S-förening
151
DISTRIKTSÅRSKONGRESS 2015 - INKOMNA NOMINERINGAR
Anna Skarsjö
Anna Skarsjö
Anneli Hulthen
Anneli Hulthén
Anneli Hulthén
Anneli Hulthén
Anneli Hulthén
Anneli Hulthén
Ann-Sofi Herrmansson
Ann-Sofie Hermansson
Ann-Sofie Hermansson
Elisabet Abrahamsson
Eric Insulahn
Eric Insulan
Erik Insulahn
Gladys Yannelli
Gladys Yannelli
Håkan Bernhardsson
Jahja Zeqiraj
Jahja Zeqiraj
Jahja Zeqiraj
Jan-Erik Malmström
Johan Büser
Leif Blomqvist
Lotta Lundberg
Mats Arnsmar
Henrik Johansson
Madlén Gunnarsson
Elisabet Abrahamsson
Karen Andersson, rep. för
Alma
Diako Sheikh
Madlén Gunnarsson
Reger Shafik
Rikard Ledin
Peter Börjeson
Karen Andersson, rep. för
ALma
Andreas Hector/Ordförande
Mikael Wilhelmsson
Olof Svensson
Robert Hammarstrand
roshan yigit
Shadiye Heydari
Shadiye Heydari
Elisabet Abrahamsson
Eric Insulahn
Stephan Ljungberg
Ann-Marie LInnarsson-Palm
Olof Svensson
Marita Back
Håkan bernhardsson
Madlén Gunnarsson
Madlén Gunnarsson
Rikard Ledin
Ingrid Olsson
SSU centrum
Jane Åberg
Helene Pohlstrand
Byggnads Socialdemokratiska
Förening
Helene Pohlstrand
Olof Svensson
Elisabet Abrahamsson
håkan bernhardsson
Diako Sheikh
Reger Shafik
Shadiye Heydari
Shadya Haydari
Sofi Bringsoniou
Svetlana Lucic
Thomas Åsberg
Sofi Bringsoniou
Shilan Majid
Sofi Bringsoniou
Liisa Hyväry -K
Jane Åberg
Kommunal sdf
Volvo S-förening
S i Centrum Ordförande
Alma
Hammarkullens S. föreningen
IF Metall S-förening
Kurdiska socialdemokratiska
föreningen i Göteborg/Krets
Angered
Biskopsgården sdf
Eriksberg-Lindholmen sdf
Alma
Göteborgs Socialdemokratiska
förening
S i Centrum Ordförande
Västra Lundby SDF
Bjurslätt
Rannebergen
HBT(s) Göteborg
Stn spansk språkliga förening
gshf
IF Metall S-Förening
Volvo S-förening
Biskopsgården sdf
Socialdemokrater i Örgryte
Älvsborgs Sdf
Majorna
Byggnads Socialdemokratiska
Förening
Majorna
HBT(s) Göteborg
S i Centrum Ordförande
gshf
Hammarkullens S. föreningen
Kurdiska socialdemokratiska
föreningen i Göteborg/Krets
Angered
S-kvinnor
Framtidens S kvinnor klubb
S-kvinnor
Gamlestaden
Älvsborgs Sdf
152
DISTRIKTSÅRSKONGRESS 2015 - INKOMNA NOMINERINGAR
Revisorer
Nominerad
Britt-Marie Törngren
Eshag Kia
Eshag Kia
Eshag Kia
Eshag Kia
Eva Nihlblad
Kågan Karlsson
Sara Teclezion
Nominerad av
Karen Andersson, rep. för
Alma
Ann-Marie LInnarsson-Palm
Jane Åberg
Iranska sdf
Angered centrum
Eric Insulahn
Elisabet Abrahamsson
Eric Insulahn
Alma
Rannebergen
Älvsborgs Sdf
Västra Lundby SDF
S i Centrum Ordförande
Västra Lundby SDF
Revisorsersättare
Nominerad
Britt-Marie Törngren
Eva Nihlblad
Joakim Hagberg
Joakim Hagberg
Joakim Hagberg
Joakim Hagberg
Joakim Hagberg
ruben Malmström
Sara Teclezion
Svetlana Lucic
Nominerad av
Backa socialdemokratiska
förening
Eric Insulahn
Liselotte Petersson
Madlén Gunnarsson
Joakim Hagberg
Ann-Marie LInnarsson-Palm
Madlén Gunnarsson
håkan bernhardsson
Eric Insulahn
Liisa Hyväry -K
Facklig-politisk ordförande
Nominerad
Nominerad av
Dragana Todorevic
Dzevida Ramic
Jan Nilsson
Madlén Gunnarsson
Ronny Johansson
Ann-Marie LInnarsson-Palm
Backa
Västra Lundby SDF
Bergums s-för
IF Metall S-Förening
Lövgärdet S förening
Rannebergen
Volvo S-förening
gshf
Västra Lundby SDF
Gamlestaden
Norra Hisingen,Backa förening
IF Metall S-förening
Rannebergen
Västsvenska repet, ordinarie Nominerad
Anders Moberg
anders Moberg
anders Moberg
Anders Moberg
Anna Hedman
Anna Hedman
Nominerad av
Madlén Gunnarsson
anders Moberg
anette vancas
Madlén Gunnarsson
Madlén Gunnarsson
Madlén Gunnarsson
IF Metall S-förening
Torslanda s förening
torslanda s förening
Volvo
Volvo
153
DISTRIKTSÅRSKONGRESS 2015 - INKOMNA NOMINERINGAR
Ann-Christine Andersson
Anneli Hulthén
Bengt Olof Samuel
Olsson
camilla Widman
Elisabet Abrahamsson
S i Centrum Ordförande
Elisabet Abrahamsson
Rebar Alnazar
S i Centrum Ordförande
ssu Angered
Magnus Kindmark
Camilla Widman
Camilla Widman
Claes Söderling
Nisse Lindblom
Jane Åberg
Magnus Kindmark
Elektrikernas Socialdemokratiska Förening
Målarna sdf
SEKO Sdf
Elektrikernas Socialdemokratiska Förening
Majorna
Målarna sdf
SEKO Sdf
gshf
Hammarkullens S. föreningen
Kommunal sdf
Stn spansk språkliga förening
Alma
Claes Söderling
Claes Söderling
Claes Söderling
elvira Johansson
Faride Khoshrooz
Gladys Yanelli
Gladys Yannelli
Gunilla Dörner Buskas
Helene Pohlstrand
Nisse Lindblom
Jane Åberg
håkan bernhardsson
Diako Sheikh
Henrik Johansson
Marita Back
Karen Andersson, rep. för
Alma
Gunilla Dörner Buskas Ingrid Forsberg
Hamed Mirza Barakzahi Joakim Hagberg
Hamid Mirza Barakzahi Joakim Hagberg
Jan-Åke Ryberg
Elisabet Abrahamsson
Jessica Wagner
Elisabet Abrahamsson
Johan Berndtsson
Olof Svensson
josef akar
håkan bernhardsson
Lena Malm
Ingrid Forsberg
Lillemor Järvhäll
Stephan Lungberg
Madelene Ulfström
Sofi Bringsoniou
Maja stenegard
Håkan bernhardsson
Mattias Jonsson
Madlén Gunnarsson
Mattias Jonsson
Joakim Hagberg
Mattias Jonsson
Joakim Hagberg
Mattias Jonsson
Madlén Gunnarsson
Olof Svensson
Olof Svensson
Reger Shafik
Liselotte Petersson
Renas Mustafa
Sofi Bringsoniou
roshan yigit
håkan bernhardsson
ruben Malmström
håkan bernhardsson
Samir Sakhri
Ann-Marie LInnarsson-Palm
Siv Wittgren-Ahl
Karen Andersson, rep. för
Alma
lundbys socialdemokratiska förening
Lövgärdesskolan S förening
Lövgärdet S förening
S i Centrum Ordförande
S i Centrum Ordförande
HBT(s) Göteborg
gshf
Lundbys socialdemokratiska förening
Bjurslättsföreningen
S-kvinnor
Gshf
IF Metall S-förening
Lövgärdesskolan S förening
Lövgärdet S förening
Volvo
HBT(s) Göteborg
Bergums s-för
S-kvinnor
gshf
gshf
Rannebergen
Alma
154
DISTRIKTSÅRSKONGRESS 2015 - INKOMNA NOMINERINGAR
Siv Wittgren-Ahl
Svetlana Lucic
Thomas Åsberg
Karen Andersson, rep. för
Alma
Liisa Hyväry -K
Jane Åberg
Alma
Gamlestaden
Älvsborgs Sdf
Västsvenska repet, ersättare Nominerad
Nominerad av
Ann-Christine Andersson Elisabet Abrahamsson
camilla Widman
Magnus Kindmark
Camilla Widman
Camilla Widman
Claes Söderling
Claes Söderling
Claes Söderling
Nisse Lindblom
Jane Åberg
Madlén Gunnarsson
Madlén Gunnarsson
Magnus Kindmark
Claes Söderling
Claes Söderling
Claes Söderling
elvira Johansson
Farideh Khoshrooz
Gladys Yanelli
göran Dahlman
Hamed Mirza Barakzahi
Hamid Mirza Barakzahi
håkan bernhardsson
Jan-Åke Ryberg
Jessica Wagner
Johan Berndtsson
josef akar
Kristoffer Bergman
Kristoffer Bergman
Madelene Ulfström
Maja stenegard
Olof Svensson
Pernilla Stafsén
Rebar Alnazar
Renas Mustafa
roshan yigit
ruben Malmström
Saleh Sharafi
Samir Sakhri
Shadiye Heydari
Shedie Heydari
Svetlana Lucic
Helene Pohlstrand
Nisse Lindblom
Jane Åberg
håkan bernhardsson
Liselotte Petersson
Henrik Johansson
anders Moberg
Joakim Hagberg
Joakim Hagberg
håkan bernhardsson
Elisabet Abrahamsson
Elisabet Abrahamsson
Olof Svensson
håkan bernhardsson
Madlén Gunnarsson
Madlén Gunnarsson
Sofi Bringsoniou
Håkan bernhardsson
Olof Svensson
Karen Andersson, rep. för Alma
Bengt Olof Samuel Olsson
Sofi Bringsoniou
håkan bernhardsson
håkan bernhardsson
Diako Sheikh
Ann-Marie LInnarsson-Palm
Liselotte Petersson
Karen Andersson, rep. för Alma
Liisa Hyväry -K
S i Centrum Ordförande
Elektrikernas Socialdemokratiska Förening
Målarna sdf
SEKO Sdf
IF Metall S-förening
Volvo
Elektrikernas Socialdemokratiska Förening
Majorna
Målarna sdf
SEKO Sdf
gshf
Bergusm s-för
Kommunal sdf
torslanda s förening
Lövgärdesskolan S förening
Lövgärdet S förening
gshf
S i Centrum Ordförande
S i Centrum Ordförande
HBT(s) Göteborg
gshf
IF Metall S-förening
Volvo
S-kvinnor
Gshf
HBT(s) Göteborg
Alma
ssu Angered
S-kvinnor
gshf
gshf
Hammarkullens S. föreningen
Rannebergen
Bergums s-för
Alma
Gamlestaden
155
DISTRIKTSÅRSKONGRESS 2015 - INKOMNA NOMINERINGAR
Tanja Josic
Tanja Josic
Tanja Josic
Tanja Josic
Thomas Åsberg
Tanja Josic
Härlanda socialdemokratiska
förening
Roland Dahlström, men jag nomi- S-Härlanda
nerar för hela S-Härlanda
Ingrid Olsson
Socialdemokrater i Örgryte
Ingrid Olsson
Socialdemokrater i Örgryte
Jane Åberg
Älvsborgs Sdf
Partidistriktets valberedning
Nominerad
Nominerad av
Abbas Moosavi
Angered centrum
Abbas Moosavi
Iranska sdf
Alma Handzar
Ann-Marie LInnarsson-Palm
Alma Handzar
Joakim Hagberg
Ann-Christine Andersson Elisabet Abrahamsson
Birgitta Nesterud
Helene Pohlstrand
Diako Aghaei Sheikh
Reger Shafik
Diako Sheikh Aghaei
Diako Sheikh aghaei
elvira Johansson
Eva Kärrman
Eva-Lena Fransson
Hanna Andersson
Ingrid Olsson
Ingrid Olsson
Ingrid Olsson
Jan Nilsson
Jan Nilsson
Jan Nilsson
Jan Nilsson
Marianne Carlström
Marianne Carlström
roshan yigit
Samir Sakhri
Tina Arvidsson
Vivanne Nilsson
Vivi-Ann Nilsson
vivvi-Ann Nilsson
Rannebergen
Lövgärdet S förening
S i Centrum Ordförande
Majorna
Kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg/Krets Angered
Bergums s-för
Hammarkullens S. föreningen
gshf
Kommunal sdf
Västra Lundby SDF
Liselotte Petersson
Diako Sheikh
håkan bernhardsson
Henrik Johansson
Eric Insulahn
SSU centrum
Roland Dahlström, men jag Härlanda
nominerar för hela S-Härlanda
Tanja Josic
Härlanda socialdemokratiska förening
Ingrid Olsson
Socialdemokrater i Örgryte
Magnus Kindmark
Elektrikernas Socialdemokratiska
Förening
Madlén Gunnarsson
IF Metall S-förening
Nisse Lindblom
Målarna sdf
Jane Åberg
SEKO Sdf
Peter Börjeson
Eriksberg-Lindholmen sdf
Sofi Bringsoniou
S-kvinnor
håkan bernhardsson
gshf
Ann-Marie LInnarsson-Palm Rannebergen
Sofi Bringsoniou
S-kvinnor
Ingrid Forsberg
Lundbys socialdemokratiska förening
Diako Sheikh
Hammarkullens S. föreningen
anders Moberg
torslanda s förening
156
DISTRIKTSÅRSKONGRESS 2015 - INKOMNA NOMINERINGAR
Partidistriktets valkommitté
Nominerad
Nominerad av
Allaedin Hedayati
Diako Sheikh
Allaedin Hedayati
Reger Shafik
Hammarkullens S. föreningen
Kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg
Ann-Christine Andersson Elisabet Abrahamsson
S i Centrum Ordförande
Anneli Schagerström
Olof Svensson
HBT(s) Göteborg
Annelie Schagerström
Ann-Marie Linnarsson-Palm Rannebergen
Bengt-Arne Reinholdsson Jane Åberg
Älvsborgs Sdf
Birgitta Nesterud
Helene Pohlstrand
Majorna
Conny J Johansson
Madlén Gunnarsson
IF Metall S-förening
Conny Johansson
Helene Pohlstrand
Majorna
Conny Johansson
Madlén Gunnarsson
Volvo
Conny Johansson
Jahja Zeqiraj
Västra Hisingen
Dario Espiga
Jahja Zeqiraj
Västra Hisingen
Elvira Johansson
Håkan Bernhardsson
GSHF
Eva-Lena Fransson
Eric Insulahn
Västra Lundby SDF
Gunilla Dörner Buskas
Ingrid Forsberg
Lundbys socialdemokratiska förening
Henrik Johansson
Magnus Kindmark
Elektrikernas Socialdemokratiska
Förening
Henrik Johansson
Madlén Gunnarsson
IF Metall S-förening
Henrik Johansson
Henrik Johansson
Kommunal sdf
Henrik Johansson
Nisse Lindblom
Målarnas sdf
Henrik Johansson
Jane Åberg
SEKO Sdf
Henrik Johansson
Madlén Gunnarsson
Volvo S-förening
Henrik Nilsson
Madlén Gunnarsson
IF Metall S-förenibg
Henrik Nilsson
Madlén Gunnarsson
IF Metall S-förening
Henrik Nilsson
Madlén Gunnarsson
IF Metall S-förening / Volvo S-förening
Henrik Nilsson
Madlén Gunnarsson
Volvo S-förening
Henrik Nilsson
Eric Insulahn
Västra Lundby SDF
Håkan Bernhardsson
Håkan Bernhardsson
GSHF
Ingrid Olsson
Ingrid Olsson
Socialdemokrater i Örgryte
Jack Rolka
Byggnads Socialdemokratis- Byggnads Socialdemokratiska Förka Förening
ening
Jack Rolka
Magnus Kindmark
Elektrikernas Socialdemokratiska
Förening
Jack Rolka
Fredrik Ståhle
Livs sdf
Jack Rolka
Nisse Lindblom
Målarna sdf
Jack Rolka
Jane Åberg
SEKO Sdf
Jane Åberg
Magnus Kindmark
Elektrikernas Socialdemokratiska
Förening
157
Jane Åberg
Jane Åberg
Jane Åberg
Jane Åberg
Jane Åberg
Jan-Erik Malmström
Jan-Erik Malmström
Jasmin Boroumand
Johan Svedestad
Johan Svedestad
Johan Svedestad
Johan Svedestad
Josef Akar
Kamil Sha-Mohammed
Kamil Sha-Mohammed
Kerstin Billmark
Kerstin Billmark
Lars Johansson
Lena Malm
Maria Augustsson
Marianne Carlström
Martha Elinoff
Mikael Niklasson
Olof Svensson
Oskar Avedal
Oskar Avedal
Per Svensson
Roshan Yigit
Ruben Malmström
Siv Wittgren-Ahl
Siv Wittgren-Ahl
Siw Wittgren-Ahl
Siw Wittgren-Ahl
Siw Wittgren-Ahl
Sofia Arvidsson
Thomas frisk
Thomas Åsberg
Madlén Gunnarsson
Nisse Lindblom
Jane Åberg
Madlén Gunnarsson
Jane Åberg
Tanja
IF Metall S-förening
Målarnas sdf
SEKO Sdf
Volvo
Älvsborgs Sdf
Härlanda socialdemokratiska förening
Roland Dahlström
S-Härlanda
Sofi Bringsoniou
S-kvinnor
Magnus Kindmark
Elektrikernas Socialdemokratiska
Förening
Nisse Lindblom
Målarnas sdf
Ann-Marie LInnarsson-Palm Rannebergen
Jane Åberg
SEKO Sdf
Håkan Bernhardsson
GSHF
Diako Sheikh
Hammarkullens S. föreningen
Reger Shafik
Kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg/Krets Angered
Madlén Gunnarsson
IF Metall S-förening
Madlén Gunnarsson
Volvo S-förening
Peter Börjeson
Eriksberg-Lindholmen sdf
Ingrid Forsberg
Lundbys socialdemokratiska förening
Sofi Bringsoniou
S-kvinnor
Peter Börjeson
Eriksberg-Lindholmen sdf
Jahja Zeqiraj
Västra Hisingen
Backa socialdemokratiska
Backa
förening
Olof Svensson
HBT(s) Göteborg
SSU DS
SSU
SSU Centrum
SSU
Rikard Ledin
Biskopsgården sdf
Håkan Bernhardsson
GSHF
Håkan Bernhardsson
GSHF
Karen Andersson, rep. för
Alma
Alma
Karen Andersson, rep. för
Alma
Alma
Diako Sheikh
Hammarkullens S. föreningen
Reger Shafik
Kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg/Krets Angered
Rikard Ledin
Biskopsgården sdf
Jane Åberg
Älvsborgs Sdf
Lars Skoglund
Askim/ Askim Frölunda Högsbo
Jane Åberg
Älvsborgs Sdf
158