GRÄNSLÖSA MÖTEN

Gränslösa Möten är ett nytänk inom
mötesplatser och prestationsmodeller
GRÄNSLÖSA MÖTEN
GRÄNSLÖSA MÖTEN vill skapa
tillväxt och utveckling genom att
erbjuda intressanta mötesplatser
och prestationsmodeller för personer
med olika bakgrunder, erfarenheter
och kompetenser.
Vi suddar ut de traditionella gränserna
mellan olika kommuner, branscher och
kulturer. Det är just mixen och mångfalden som kommer att bli morgondagens konkurrensfördel.
TV-tornet . Tennisstadion . Båstad
+46 705 276 112 . [email protected]
www.granslosamoten.se
Medlemskap Gränslösa Möten
% Gäller för 1 person under 24 månader
% Totalt 3 st vår- och höstsamlingar, heldagar
% 1 st sommarfrukost under tennisveckan
% Sommarfest med inbjuden gäst
% Personlig intervju vid startillfället
% Coaching i grupp
% Nätverk och nätverksforum
% Gränslösa Möten bussar
% Företagslogga vid samlingar samt
www.granslosamoten.se
% Gränslösa Möten nyhetsbrev
% Erbjudande om externa Gränslösa Möten evenemang
% Kunna erbjuda era produkter/tjänster i nätverket
% Bidrag till Gränslösa Möten välgörenhetsprojekt
Vad förväntas av dig
En vilja att förbättra dina egna prestationer genom nya
tankesätt. Ge och dela med dig av dina erfarenheter och
kunskaper. Öppen för nya affärsmöjligheter och relationer.
vad är vår målsättning
% Att du möter människor som du normalt inte skulle mött.
% Att du får ny kunskap, inspiration och verktyg för att förbättra dina prestationer oavsett din yrkesroll.
% Att du får några av Sveriges främsta som dina coacher.
Sponsorpaket
(tillägg)
% Endast exponering i samband med Gränslösa Möten träffar samt Gränslösa Möten externa evenemang.
Medlemskap
Medlemskap per person och år (12 månader):
% Företag med 0-20 anställda: 12 500 kr + moms
% Företag med 21 anställda eller fler: 15 500 kr + moms
Studenter, samarbetspartners och organisationer har speciella medlemsvillkor.
Hör gärna av dig!
Bo Nilsson
tel 070 527 61 12
[email protected]
www.granslosamoten.se
TV-tornet . Tennisstadion . Båstad
+46 705 276 112 . [email protected]
www.granslosamoten.se
Konceptet
// Totalt 3 st vår- och höstträffar. Fulla träningsdagar
på hemlig plats med fokus på inspiration, kunskap, nya
möten samt en makroekonomisk uppdatering. Aktiva
workshops samt föreläsningar. Bussarna med coacher är
en viktig del av träningsdagen.
Deltagarna har sin egen plan för dagen samt får
uppgifter med sig hem. Nya teman vid varje tillfälle.
Huvudcoachen Kenth, moderatorn Henrik möter du vid
varje tillfälle samt olika resurspersoner beroende på tema
och upplägg. Coach, moderator och resurspersonerna
kommer att finnas på scen, buss och i workshop.
// Individuell intervju med varje deltagare vid ingång
av 24 månaders avtal. Kartlägga ditt startläge, dina
önskemål samt vad du kan bidra med och dina förväntningar. Coaching i grupp och via kommunikationsplattformen. Filmdokumentation av träffarna kommer att
finnas exklusivt för dig i Gränslösa Möten biblioteket.
// Årlig sommarfest med inbjuden gäst, samt informell
frukostträff vid tennisveckan i Båstad, för att bygga
nätverk, relationer, skapa lagtillhörighet och få inspiration.
// LinkedIn grupp, mailgrupper och chattforum för
Gränslösa Möten landslaget. Sociala medier och hemsida,
www.granslosamoten.se, för öppen information.
// 5 regionala landslag kommer att samverka över tiden
genom träffar och olika forum. Ett regionalt landslag
kommer att bestå av 101 personer i närliggande geografiskt område. Medlemskapet är 24 månader och kan
delas med kollega eller vän.
// Säsongsstart för det regionala landslaget är den
1 september med träff i oktober/november.
Först till kvarn gäller. När 101 platser är tillsatta är
landslaget komplett. Nya medlemmar tas in då någon
eventuellt lämnar sin plats.
Vi ser olikheter som vår främsta styrka i vårt landslag!
TV-tornet . Tennisstadion . Båstad
+46 705 276 112 . [email protected]
www.granslosamoten.se