nuvarande prislista

Prislista justdriveit, giltig fr o m 2015-08-01
(samtliga priser gäller per tillfälle, kan ändras månatligen och redovisas inkl moms)
Avgift/händelse
Justdriveit
Anslutningsavgift
Timme
Dygn
Helg/veckoslut (fredag 18.00-söndag 18.00)
Vecka (7 dygn)
Månad (30 av varandra följande dygn)
Justdriveit stor
Anslutningsavgift
Månadsavgift
Timme
Helgfria vardagar
Happy hour
Lågpris
Normalpris
Helgdagar
Lågpris
Normalpris
Dygn
Helg/veckoslut (fredag 18.00-söndag 18.00)
Vecka (7 dygn)
Månad (30 av varandra följande dygn)
Pris inkl moms
0 kr
39 kr (max 250 kr)
250 kr
500 kr
1 500 kr
5 500 kr
0 kr
450 kr
10 kr
15 kr
20 kr
15 kr
20 kr
250 kr
500 kr
1 500 kr
5 500 kr
Övriga kostnader
Prislista, skadekostnadsreducering
Pris inkl moms
Drivmedel (priset kan justeras månatligen)
1 kr/km (10 kr/mil)*)
*) Drivmedelskostnaden kan justeras beroende på fordon/bilmodell
Faktura på e-post
0 kr
Pappersfaktura
Till den i användarprofilen angivna adressen
25 kr
Justdriveit
Starhouse AB
Box 250
135 26 Tyresö
Org.nr
556956-3868
E-post
[email protected]
Tel
010-129 88 00
08.00-12.00 – 13.00-16.45
www.justdriveit.nu |www.facebook.com/justdriveitswe |www.twitter.com/justdriveitswe |www.instagram.com/justdriveitswe
Sida 2 av 3
Kostnader/avgifter vid skador, oaktsamhet mm, giltig fr o m 2015-08-01
(samtliga priser gäller per tillfälle, kan ändras månatligen och redovisas inkl moms)
Avgift/händelse
Försenad återlämning
Ersättning för merkostnad för andra användare kan
tillkomma Ring kundtjänst vid misstänkt försening
Otankad bil
Återlämnad bil med mindre än 1/3 tank
Pris inkl moms
500 kr + dubbel timkostnad
500 kr
Borttappat tank-/ bensinkort eller passerkort till garage
500 kr
Borttappad startnyckel
Kostnad för nyckel + 500 kr i administrativ avgift
Olåst bil/ fönster neddragna
Bil återlämnad olåst eller med öppet fönster
Glömt lyset påslaget
I de fall utryckning krävs för avstängning eller laddning av
batteri
Kraftigt nedsmutsad bil (exteriör eller interiör)
(Vid exempelvis rökning eller husdjur i Fordonet)
Borttappat parkeringstillstånd
Eventuella parkeringsböter som utfärdas p g a detta
tillkommer
Stöld ur olåst fordon
Utöver den administrativa kostnaden tillkommer faktisk
kostnad
Påminnelseavgift faktura, påminnelseavgift och
indrivnings-/ inkassokostnad
Tankat bil på annan bensinstation
Tankning ska ske på en för Fordonet anvisad station
Lämnad på fel plats
500 kr
500 kr
Samt eventuell merkostnad för justdriveit.
Saneringskostnad + 500 kr
500 kr
500 kr
Enligt lagstadgade avgifter
200 kr
Justdriveits självkostnader för återförande av bil
(körsträcka, drivmedel, utebliven intäkt, arbetskostnad)
Sida 3 av 3
Försäkringskostnader samt kostnadsreducering vid skada, giltig fr o m 2015-08-01
(samtliga priser gäller per tillfälle, kan ändras månatligen och redovisas inkl moms)
Observera att i de fall den faktiska kostnaden inte uppgår till självriskbeloppet faktureras den faktiska
kostnaden, inklusive personalkostnader etc.
Prislista, skadekostnadsreducering
Pris inkl moms
Skadekostnadsreducering
16 kr/timme (maxdebitering 90 kr/dygn)
Skadekostnadsreducering, korttidsleasing
500 kr/månad
Skadekostnadsreducering adderas automatiskt på din bokning fr.o.m. 2015-08-01 för att begränsa
kostnaden för användare vid eventuell skada.
För att avbeställa skadekostnadsreduceringen, ange: ”reducering bort” i bokningsreferensfältet i
KeyZee-appen vid bokning.
Observera att i de fall den faktiska kostnaden inte uppgår till självriskbeloppet faktureras den
faktiska kostnaden, inklusive personalkostnader etc.
Kostnad vid skada inkl moms
Kostnad vid skada inkl moms
(Skadekostnadsreducerat)
(ej skadekostnadsreducerat)
Vagnskada
1 500 kr
9 000 kr
Trafikskada
1 500 kr
9 000 kr
Delkasko
1 500 kr
9 000 kr
15 000 kr
100 000 kr
2 500 kr
2 500 kr
5 000 kr
5 000 kr
Typ av skada
Olåst fordon som stjäls
I det fall Fordonets av justdriveit
uppskattade värde understiger
beloppet faktureras det
uppskattade värdet
Bärgning
I det fall kostnaden inte täcks i
och med övrig försäkringsskada
Tankat fel drivmedel
Kostnad för nytt drivmedel
tillkommer