Taxor - Kristianstad kommun

Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde
Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-10 § 212 att gälla fr o m 2015-01-01.
Ersätter 2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde
Angivna taxor och avgifter är exklusive moms. Vissa taxor och avgifter är momspliktiga (25 %) och anges i så fall vid rubriken.
SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS
Moms tillkommer
1 maj–31 oktober
Bredd i meter
< 3,0 m
3,7 m
4,4 m
5,1 m
>5,1 m
1 november–30 april
Vinteruppläggning
Längd i meter
Båt < 8,0 m
Båt > 8,0 m
Köplats
Taxa 2015
2 226 kr
2 856 kr
3 267 kr
4 268 kr
5 348 kr
700 kr /vecka
755 kr /vintersäsong
1 225 kr /vintersäsong
200 kr /år
UTOMHUSANLÄGGNINGAR
- Ungdomsmatch på träningstid vardagar: avgift enligt träningshyra
Kristianstads och Vilans idrottsplats, A-planer samt för konstgräsplanen 16/4–14/10
Träning kommunens föreningar
Träning friidrott kommunens föreningar
Träning övriga
Träning friidrott övriga
Match seniorer
Arrangemang seniorer
Friidrottsarrangemang seniorer
Match/arrangemang ungdom
Friidrottsarrangemang ungdomar
Träning utomkommunala kunder
Match utomkommunala föreningar
Arrangemang utomkommunala kunder
75 kr
75 kr
175 kr
175 kr
900 kr
300 kr
300 kr
187 kr
187 kr
400 kr
1 800 kr
600 kr
/tim
/tim
/tim
/tim
/match
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/match
/tim
250 kr
900 kr
300 kr
400 kr
1 800 kr
600 kr
/tim
/match
/tim
/tim
/match
/tim
75 kr
175 kr
11 000 kr
825 kr
/tim
/tim
/säsong
/match
Konstgräsplanen 15/10–15/4
Träning kommunens föreningar
Match kommunens föreningar
Arrangemang kommunens föreningar
Träning utomkommunala kunder
Match utomkommunala föreningar
Arrangemang utomkommunala kunder
Övriga idrottsplatser, A-planer
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Träning friidrott
Match seniorer
Arrangemang seniorer
Friidrottsarrangemang seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Friidrottsarrangemang ungdomar
Träning utomkommunala kunder
Match utomkommunala föreningar
Arrangemang utomkommunala kunder
275 kr
100 kr
175 kr
33 kr
400 kr
1 800 kr
600 kr
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/match
/tim
Träning kommunens föreningar
Match seniorer
Arrangemang seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Träning utomkommunala kunder
Match utomkommunala föreningar
Arrangemang utomkommunala kunder
Träning övriga i kommunen
Träning 7-mannaplan
75 kr
315 kr
105 kr
75 kr
400 kr
1 800 kr
600 kr
105 kr
48 kr
/tim
/match
/tim
/tim
/tim
/match
/tim
/tim
/tim
Kommersiella arrangemang – samtliga idrottsplatser
Täppetstranden
3 500 kr /dygn
Alla idrottsplatser, övriga planer
Evenemang ideell förening
Kommersiellt evenemang
Kommersiellt evenemang
Kommersiellt evenemang
Kommersiellt evenemang
INOMHUSANLÄGGNINGAR
– Ungdomsmatch på träningstid vardagar: avgift enligt träningshyra
2 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
25 000 kr
2 000 kr
/dygn
/dag
/2 dagar
/3 dagar eller mer
/byggdag
Kristianstads Arena
A-hallen, D-hallen, E1-hallen och E2-hallen
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Match seniorer
Arrangemang seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Träningsmatch arenaläge: E1 och E2 med framdragna läktare
Match/arrangemang arenaläge: E1 och E2 med framdragna läktare
Träning utomkommunala kunder
Match utomkommunala föreningar
Arrangemang utomkommunala kunder
75 kr
175 kr
900 kr
300 kr
187 kr
1 800 kr
15 000 kr
400 kr
1 800 kr
600 kr
/tim
/tim
/match
/tim
/tim
/match
/match
/tim
/match
/tim
B-hallen, C-hallen, Boxningshallen, Spegelsalen och Stora bordtennishallen
Träning kommunens föreningar
Träning kommunens föreningar både B- och C-hall
Träning övriga i kommunen
Match seniorer
Arrangemang seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Träning utomkommunala kunder
Match utomkommunala föreningar
Arrangemang utomkommunala kunder
48 kr
75 kr
80 kr
345 kr
115 kr
72 kr
200 kr
900 kr
300 kr
/tim
/tim
/tim
/match
/tim
/tim
/tim
/match
/tim
Lilla bordtennishallen
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Match seniorer
Arrangemang seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Träning utomkommunala kunder
36 kr
64 kr
258 kr
86 kr
55 kr
150 kr
/tim
/tim
/match
/tim
/tim
/tim
Match utomkommunala föreningar
Arrangemang utomkommunala kunder
Hyra av ett bordtennisbord
750 kr /match
250 kr /tim
25 kr /tim
Stora skolidrottshallar
Degebergaskolan, Fjälkinge skola, Fröknegårdsskolan, Hammars skola,
Nosabyskolan, Slättängsskolan, Spängerskolan, Sånnaskolan, Tollarps
sporthall, Väskolan, Liviushallen, Önnestads skola, Österänggymnasiets
stora hall
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Match seniorer
Arrangemang seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Träning utomkommunala kunder
Match utomkommunala föreningar
Arrangemang utomkommunala kunder
Bordtennishallar; Spängerskolan, Tollarps sporthall och Sånnaskolan
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Match seniorer
Arrangemang seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Träning utomkommunala kunder
Match utomkommunala föreningar
Arrangemang utomkommunala kunder
Hyra av ett bordtennisbord
75 kr
175 kr
825 kr
275 kr
175 kr
400 kr
1 800 kr
600 kr
/tim
/tim
/match
/tim
/tim
/tim
/match
/tim
36 kr
64 kr
258 kr
86 kr
55 kr
150 kr
750 kr
250 kr
25 kr
/tim
/tim
/match
/tim
/tim
/tim
/match
/tim
/tim
Mellanstora skolidrottshallar
Centralskolan, Linderöds skola, Parkskolan, Norretullskolan,
Wendesgymnasiet och Österänggymnasiets lilla hall
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Match seniorer
Arrangemang seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Träning utomkommunala kunder
Match utomkommunala föreningar
Arrangemang utomkommunala kunder
48 kr
80 kr
345 kr
115 kr
72 kr
200 kr
900 kr
300 kr
/tim
/tim
/match
/tim
/tim
/tim
/match
/tim
Små skolgymnastiksalar
Övriga som inte nämns under stora eller mellanstora skolidrottshallar
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Träning utomkommunala kunder
36 kr /tim
63 kr /tim
150 kr /tim
Ishallen
Träning kommunens föreningar
Träning övriga i kommunen
Match seniorer
Arrangemang seniorer
Match/arrangemang ungdomar
Träning utomkommunala kunder
Match utomkommunala föreningar
Arrangemang utomkommunala kunder
Allmänhetens åkning
Vuxna
Barn, t o m 17 år
Hyra hjälm
75 kr
175 kr
900 kr
300 kr
187 kr
400 kr
1 800 kr
600 kr
/tim
/tim
/match
/tim
/tim
/tim
/match
/tim
30 kr /tillfälle
15 kr /tillfälle
5 kr /tillfälle
Logiavgift
Grundavgift per uthyrningstillfälle och skola (skolsalsövernattning)
Grundavgift per uthyrningstillfälle och gymnastiksal/idrottshall
Skolsal, liten – 10 personer
Skolsal, stor – 20 personer
Gymnastiksal – 40 personer
Gymnastiksal – 70 personer
Sporthall – 120 personer
3 600 kr
1 000 kr
100 kr
200 kr
400 kr
700 kr
1 050 kr
/tillfälle
/tillfälle
/natt
/natt
/natt
/natt
/natt
Nyckel/korthantering samtliga utomhus- och
inomhusanläggningar
Köp av nyckelkort/tagg
Depositionsavgift för nycklar
110 kr /styck
440 kr /styck
Lägerverksamhet
C4-lägret
Syskonrabatt
650 kr /person
10%
BAD
Tivolibadet
Barn 0–2 år endast i sällskap med vuxen
Barn 3–7 år endast i sällskap med vuxen
Ungdom 8-17 år
Vuxen från 18 år
Familj: 2 vuxna + 2 barn/ungdom
10-kort: Barn 3–7 år (rabatt 20%)
10-kort: Ungdom 8–17 år (rabatt 15 %)
10-kort: Vuxen från 18 år (rabatt 10%)
10-kort: Röd avgång måndag–fredag 06.30–12.00 (rabatt 30%)
10-kort: Vattengympa gäller måndag–torsdag (rabatt 20%)
Fri entré
15 kr
30 kr
65 kr
130 kr
120 kr
255 kr
585 kr
455 kr
680 kr
/tillfälle
/tillfälle
/tillfälle
/tillfälle
/10 tillfällen
/10 tillfällen
/10 tillfällen
/10 tillfällen
/10 tillfällen
Vattengympa
Varmvattenbassäng
Barnsimskola
Intensivsimskola: 4 veckor och 3 tillfällen/vecka
Babysim
Varmvattengympa
Hyra varmvattenbassäng förening
Hyra varmvattenbassäng övriga
Hyra bubbelpool förening
Hyra bubbelpool övriga
Hyra barnbassängen
Bastuextrem: minst 8 personer, max 12 personer
Bastu-spa: minst 8 personer, max 10 personer
20 kr
25 kr
600 kr
600 kr
750 kr
750 kr
400 kr
600 kr
300 kr
500 kr
200 kr
350 kr
400 kr
/tillfälle
/pers och tim
/12 tillfällen
/12 tillfällen
/8 tillfällen
/12 tillfällen
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/person
/person
Friluftsbad
Barn 0–7 år endast i sällskap med vuxen
Ungdom 8–17 år
Vuxnen från 18 år
Familj: 2 vuxna + 2 barn/ungdom
Säsongskort vuxen
Säsongskort familj: 2 vuxna + 2 barn/ungdom
Sommarsimskola (simskolekortet ger fri entré under simskoleperioden)
Fri entré
20 kr
30 kr
80 kr
500 kr
720 kr
350 kr
/tillfälle
/tillfälle
/tillfälle
/elev
Rönnowsbadet
Hyra kommunala föreningar
20 kr /tim
Träning, arrangemang, tävling – samtliga badanläggningar
– Ungdomstävlingar på egen träningstid debiteras enligt träningshyra för
bidragsberättigad förening
Träning kommunala föreningar
Träning utomkommunala föreningar
10 kr /bantim
150 kr /bantim
Tävling/arrangemang, seniorer (minst 3 timmar)
Tävling/arrangemang, ungdom (minst 3 timmar)
350 kr /tim
187 kr /tim
BIBLIOTEKSVERKSAMHET
Förseningsavgifter
Böcker
Fjärrlån
Tidskrifter
Dvd, spelfilm, fakta, musik
Maximal kostnad förseningsavgift
Spärrgräns
2 kr
5 kr
2 kr
10 kr
250 kr
200 kr
Andra avgifter
Kopiering/skanning/utskrifter A4 svart/vit
Kopiering/skanning/utskrifter A4 färg
Kopiering/skanning/utskrifter A3 svart/vit
Kopiering/skanning/utskrifter A3 färg
Fax; sändning och mottagning max 5 sidor, Sverige
Fax; sändning och mottagning max 5 sidor, utlandet
Ej uthämtat fjärrlån
Fjärrlånad artikel
Nytt lånekort vuxen
Nytt lånekort barn
Dvd utlån
Utlandslån
2 kr /sida
4 kr /sida
4 kr /sida
8 kr /sida
10 kr
20 kr
25 kr /best
Faktisk kostnad
10 kr
10 kr
15 kr /vecka
särskild taxa
Förkommen media, schablonbelopp*
Vuxenbok
Barnbok
Länder i fickformat
300 kr /styck
150 kr /styck
50 kr /styck
media/dag
media/dag
media/dag
media/dag
/lånetillfälle
Cd
Dvd
Cd-bok
Pocketbok, tidskrift
Språkkurs
Fjärrlån
150 kr /styck
600 kr /styck
250 kr /styck
50 kr /styck
400 kr /styck
Pris sätts av långivande bibliotek
*För speciellt värdefulla eller svårersättliga media kan en högre ersättning krävas.
Uthyrning Stadsbiblioteket
Släktforskningsrum, Gustaf Hellströmrummet, Sagorummet
Släktforskningsrum, Gustaf Hellströmrummet, Sagorummet
Vid kontinuerlig hyra, minst 1 tillfälle/månad
Efter kl 17.00 tillkommer kostnad för vaktmästare. Moms tillkommer.
150 kr
300 kr
150 kr
270 kr
Uthyrning filialer
Samtliga lokaler
Vid kontinuerlig hyra minst 1 tillfälle/månad
200 kr /dag
100 kr /dag
/halvdag
/heldag
/tillfälle
/tim
KULTURHUSET BARBACKA
Taxa 1 – Kulturföreningar som får kommunalt bidrag, studieförbund samt elevprojekt
Taxa 2 – Kommunala förvaltningar
Taxa 3 – Övriga
Timdebitering för personal
Moms tillkommer
Vaktmästare
Tekniker
Pedagoger
Receptionist
Cafépersonal
Producent
270 kr
320 kr
400 kr
270 kr
270 kr
400 kr
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
Lokalhyra
Taxa 1
Taxa 2
Taxa 3
Timhyra
Spelhålan
Kulan
Garaget
Lilla utställningslokalen
Ljudriket – uthyres endast med personal och per timme
Övriga lokaler: Dramasalen, Bildsalen och Tivolirummet
100 kr
75 kr
80 kr
75 kr
50 kr
50 kr
200 kr
150 kr
170 kr
150 kr
100 kr
50 kr
300 kr
200 kr
250 kr
200 kr
100 kr
100 kr
Halvdag, max 4 timmar
Spelhålan
Kulan
Garaget
Lilla utställningslokalen
Övriga lokaler: Dramasalen, Bildsalen och Tivolirummet
350 kr
300 kr
320 kr
300 kr
150 kr
700 kr
500 kr
600 kr
500 kr
150 kr
1 100 kr
800 kr
950 kr
800 kr
300 kr
Heldag, max 8 timmar
Spelhålan
Kulan
Garaget
Lilla utställningslokalen
Övriga lokaler: Dramasalen, Bildsalen och Tivolirummet
600 kr
500 kr
550 kr
500 kr
200 kr
1 200 kr
800 kr
1 000 kr
800 kr
400 kr
2 100 kr
1 300 kr
1 700 kr
1 300 kr
500 kr
Kursverksamhet
Korta kurser, max 10 timmar
Långa kurser, mer än 10 timmar
Tillägg deltagare annan kommun - Kort kurs
50 kr /tim
35 kr /tim
100 kr /person
Kulturläger, 9 dagar
Tillägg deltagare annan kommun - Kulturläger
Syskonrabatt
Kopiering
Moms tillkommer
Husets gäster s/v A4 och A3
Husets gäster färg A4
Husets gäster färg A3
Extern hyresgäst s/v A4
Extern hyresgäst s/v A3
Extern hyresgäst färg A4
Extern hyresgäst färg A3
650 kr /person
400 kr /person
10%
1 kr
2 kr
4 kr
2 kr
4 kr
4 kr
8 kr
KRISTIANSTADS TEATER
• I grundhyran ingår el, värme och städning. Hyran inkluderar en ansvarig tekniker, en brandvakt och två publikvaktmästare en timme före,
Taxa 1 Kulturföreningar som får kommunalt bidrag
Taxa 2 Kommunala förvaltningar
Taxa 3 Övriga
Timdebitering för personal
Moms tillkommer
Tekniker
Vaktmästare
Teater, revy, dans eller annan föreställning per föreställning
Måndag–fredag fram till kl. 19.00
Fredag efter kl. 19.00 samt lördag, söndag, helg
320 kr /tim
270 kr /tim
Taxa 1
4 500 kr
4 810 kr
Taxa 2
5 725 kr
5 935 kr
Taxa 3
7 825 kr
8 875 kr
Halvdagssammanträde upp till 4 timmar
Måndag–fredag
Fredag efter kl 19.00 samt lördag, söndag, helg
Heldagssammanträde 4–8 timmar, personal ingår
Måndag–fredag
Lördag, söndag, helg
Repetitioner eller annan uthyrning (personalkostnad tillkommer)
Måndag–söndag
Hyrestaxa för utrustning som inte ingår i hyran
Storbildsprojektor
Trådlös mikrofonteknik/headset
TIVOLISCENEN
Tom scen
Med utrustning, personalkostnad tillkommer enligt teaterns taxa
4 525 kr
5 050 kr
7 850 kr
8 375 kr
6 025 kr
6 550 kr
8 125 kr
8 650 kr
10 350 kr 11 925 kr
10 875 kr 12 450 kr
600 kr
600 kr
1 350 kr
1 500 kr /dag
200 kr /dag
625 kr /tillfälle
1 250 kr /tillfälle
KULTURKVARTERET STORA SALEN
Musik i Syd driver och hyr ut Stora och Lilla salen i Kulturkvarteret
Om föreställning eller sammanträde påbörjas före kl. 19.00 och avslutas efter kl. 19.00 debiteras den högre taxan.
Vid bokning av flygeln: Om arrangör önskar flygeln stämd tillkommer en kostnad på 1 250 kr. Moms tillkommer.
Taxa 1 Kulturföreningar som får kommunalt bidrag
Taxa 2 Kommunala förvaltningar
Taxa 3 Övriga
Timdebitering för personal
Moms tillkommer
Tekniker
Publikvaktmästare
Biljettförsäljare
Bärhjälp
Städning
400 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
Konsert, teater, revy, dans eller annan föreställning
Måndag–fredag fram till kl. 19.00
Efter kl 19.00 samt lördag, söndag, helg
Taxa 1
1 850 kr
2 250 kr
Taxa 2
2 000 kr
2 500 kr
Taxa 3
5 000 kr
6 000 kr
Halvdagssammanträde upp till 4 timmar
Måndag–fredag fram till kl. 19.00
Efter kl. 19.00 samt lördag, söndag, helg
1 000 kr
1 500 kr
1 300 kr
1 700 kr
4 000 kr
5 000 kr
Heldagssammanträde mellan 4–8 timmar
Måndag–fredag fram till kl. 19.00
Efter kl. 19.00 samt lördag, söndag, helg
1 850 kr
2 050 kr
2 200 kr
2 500 kr
6 000 kr
7 000 kr
500 kr
700 kr
2 000 kr
Repetitioner måndag–söndag (personalkostnad tillkommer)
KULTURKVARTERET LILLA SALEN
Om föreställning eller sammanträde påbörjas före kl. 19.00 och avslutas efter kl. 19.00 debiteras den högre taxan.
Måndag–fredag fram till kl. 17.00
2 500 kr
Måndag–torsdag efter kl. 17.00
4 000 kr
Fredag efter kl 17.00 samt lördag, söndag och helgdag
5 000 kr
KRISTIANSTADS KONSTHALL
Uthyrning av Mirò-samlingen
50 000 kr