FAMILJEAKTIVITET VID TRE TILLFÄLLEN HÖSTEN 2015

FAMILJEAKTIVITET VID TRE TILLFÄLLEN HÖSTEN 2015
Friluftsfrämjandet i Katrineholm ska under hösten starta en ledarledd gruppaktivitet för hela
familjen. Vi träffar familjerna tre söndagar under hösten. Vi ska titta på spännande saker i naturen,
leka, sjunga och äta vår matsäck tillsammans på någon väl utvald plats i omgivningen.
Tid och plats:
27 september Svartbäcken (Mötesplats parkeringen vid Duveholmshallen)
18 oktober
Ramsjöhult
22 november
Ramsjöhult
Klockan 10.00–13.00 Samtliga tillfällen
Deltagare:
Max 25 personer (Vi behöver minst 12 personer för att starta en
grupp)
Kostnad:
Årsmedlemskap i Friluftsfrämjandet samt deltagaravgift om 50 kronor
per barn och tillfälle eller 100 kronor för alla tre gånger.
Anmälan:
Till Johanna Lindborg, 073-382 44 25 (sms) eller
[email protected]
Kat r in e ho l m
friluftsframjandet.se
BRA ATT VETA INNAN VI STARTAR
Aktiviteterna är tänka att gälla barn i åldrarna 1 – 7 år tillsammans
med sina föräldrar. Vi vill erbjuda några timmars härliga upplevelser i
spännande miljöer för vuxna och barn.
Att packa i ryggsäcken:
Matsäck, extra strumpor och vantar. Sittunderlag.
Träffarnas tema:
1:a tillfället är temat Vatten. Vi kommer att vara vid Svartbäcken
2:a tillfället är temat Vandring. Vi kommer att gå en sträcka på
Sörmlandsleden ute i Ramsjöhult
3:e tillfället är temat Djur. Vi är i Ramsjöhult.
Vi förutsätter aktivt deltagande från föräldrarna. Mobilerna används så sparsamt som möjligt
under dessa timmar.
Vill ni veta mer om vad ett medlemskap i Friluftsfrämjandet innebär finns information att hämta
på www.friluftsframjandet.se
Välkomna ut i naturen!
Kat r in e ho l m
friluftsframjandet.se