Prislista för hyra av lokaler i Allaktivitetshuset

Taxor för hyra och lokaler samt teknisk support i Allaktivitetshuset
Stadens målsättning med stöd till föreningslivet är att främja ett brett
föreningsliv och utbud av kultur, fritids- och sociala aktiviteter i staden.
Prioriterade grupper är barn och ungdomar 7-20 år, personer med funktionsnedsättning och personer som har pension.
Med Sundbybergsförening avses föreningar vars verksamhet i huvudsak
kommer de boende i Sundbyberg till del. Öppna arrangemang prioriteras.
Föreningar ska ha en demokratisk uppbyggnad och förening som bokar re-
gelbundet ska lämna in verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
årligen. Det ideella engagemanget är viktigt och medlemmar och deltagare
ska kunna påverka föreningens verksamhet och inriktning. Föreningar ska
vara registrerade i stadens föreningsregister.
Verksamheterna i huset ska vara i enlighet med FN:s konvention om barns
rättigheter, mänskliga rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
LOKAL
SUNDBYBERGSFÖRENING
PRIORITERADE
MÅLGRUPPER
SUNDBYBERGSFÖRENING
ICKE PRIORITERADE
MÅLGRUPPER
ICKE
SUNDBYBERGSFÖRENING
FÖRETAG
Biografen
upp till 150
personer
0 kr
200 kr/timme
400 kr/timme
600 kr/timme
Mötesrum
1-10 personer
0 kr
50 kr/timme
100 kr/timme
150 kr/timme
0 kr
100 kr/timme
200 kr/timme
300 kr/timme
Festvåningen
upp till
80 personers
0 kr
200 kr/timme
400 kr/timme
600 kr/timme
Cafét
upp till
30 personer
400 kr/tillfälle
500 kr/tillfälle
600 kr/tillfälle
700 kr/tillfälle
Teater
Plan 1 upp till
130 personer
0 kr
200 kr/ timme
400 kr/timme
650 kr/timme
Kontorsplats
500 kr
750 kr
1000 kr
Mötesrum
10-20 personer
• I lokalerna ingår vissa fasta teknikanläggningar och en introduktion
av hur de används . Om extra tekniksupport behövs kostar det 400 kr/
påbörjad timme. Vid behov av att hyra extra utrustning tillkommer kostnader för det. Taxan sätts i dialog med hyresgästen vid bokning beroende
på vilken utrustning kunden behöver.
• Om lokalen inte lämnas städad debiteras 250 kr/ timme för städ.
• Extra städning: 250 kr/påbörjad timme.
• Vid uthyrning till nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet ska kursavgifter eller inträde vara relativt låga. Staden har möjlighet att tacka nej till
bokningar om avgifterna bedöms vara höga.
• Extra personal; vaktmästare, personal för öppethållande m.m. :
250 kr/påbörjad timme vardag, 400 kr/påbörjad timme under helger.
• Lokal som avbokas senare än 1 vecka innan inbokad tid debiteras med
200 kr för Sundbybergsförening prioriterade målgrupper och 500 kr för de
andra kategorierna.
• Vid larmutryckning orsakad av hyresgästen tillkommer 400 kr i avgift.
• För längre eller regelbundna bokningar av lokaler ska särskilda avtal upprättas med kultur- och fritidsförvaltningen.
• Borttappade nycklar och passerkort debiteras med 200 kr.
• Lokalen går inte att hyra för privata fester i dagsläget.
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen • Telefon: 08-706 80 00
Organisationsnummer: 212000-0175 • [email protected] • www.sundbyberg.se