utkast inbjudan Org och Soc AM

Den 1:e oktober 2015 fattade Arbetsmiljöverket beslut om en ny föreskrift om Organisatorisk
och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Målet med föreskriften är att den arbetsrelaterade
ohälsan skall minskas och den tas i bruk 31 mars 2016.
Nya föreskrifter om Organisatorisk
och Social arbetsmiljö fr.o.m. den 31
mars 2016
Sedan 2010 har antalet anmälda arbetssjukdomar med orsaker i organisatorisk och social
arbetsmiljö ökat med 70 %. I den nya föreskriften ställs nya och tydliga krav på arbetsgivaren
att bl. a. anpassa arbetsbelastning efter resurser, att ansvara för att arbetstider och hur de
förläggs inte orsakar ohälsa samt att kränkande särbehandling undviks och åtgärdas
skyndsamt.
Under workshopen går vi igenom de nya föreskrifterna, ger vår tolkning samt lyfter fram en
modell för hur vi anser att en organisation kan arbeta utifrån de nya föreskrifterna. Det
kommer att ges utrymme för frågor och diskussion kring det aktuella ämnet.
Föredragshållare: Lars Havinder och Martin Carlström från Havinder&Carlström
Organisationspsykologer AB. Båda är legitimerade psykologer med lång erfarenhet av att
arbeta med frågor kring arbetsrelaterad ohälsa på organisatorisk nivå.
Tillfälle 1:
9:e December 2015
Tillfälle 2:
28:e Januari 2016
Frukost
Workshop
07:30-08:00
08:00-10:00
Fika
Workshop
14:30
15:00-17:00
Plats:
Ideon Science Park,
Scheelevägen 17, Lund
Plats:
Ideon Science Park,
Scheelevägen 17, Lund
Kostnad
500kr per deltagare (600kr inkl. moms)
Anmälan
Anmälan görs till: [email protected]
Uppge namn, funktion, organisation samt faktureringsuppgifter direkt i anmälan
Anmälan är bindande
Sista anmälningsdatum
Tillfälle 1: 24:e November, 2015
Tillfälle 2: 13:e Januari, 2016
Om oss
Havinder&Carlström Organisationspsykologer AB är ett konsultbolag som bygger sin
verksamhet på tillämpning av beteendepsykologi i organisationer. Vi som arbetar i
företaget är legitimerade psykologer med mer än 15 års erfarenhet inom områden
som Organizational Behavior Management (OBM), beteendeanalys och KBT. Vi arbetar
med förändrings- och utvecklingsfrågor i organisationer med fokus på ledarskap,
prestation, motivation samt hälsa.