Anhörigstöd program hösten 2015, pdf för

anhörigstöd
Information till anhöriga
Mötesplatser för anhöriga
När en person drabbas av sjukdom eller funktionshinder
kan det innebära en stor förändring för hela familjen.
Vardagslivet påverkas både för den som är sjuk och för dig
som anhörig. Kommunen har skyldighet att erbjuda stöd
till dig som vårdar eller hjälper en annan person. Välkommen till samtal och information om det stöd som Lerums
kommun erbjuder.
7/9 klockan 11, Floda Bibliotek
8/9 klockan 17, Sjöviks bibliotek
11/9 klockan 11, Gråbo bibliotek
30/9 klockan 15, Lerums bibliotek
Träffpunkt för anhöriga
Till träffpunkten för anhöriga är du alltid välkommen.
Du bestämmer själv när du kan komma för en fika, vila
benen, få en pratstund och vara tillsammans med andra
som befinner sig i en liknande livssituation, kanske knyta
nya vänskapsband. Det finns möjlighet att få träna på egen
hand eller njuta i massagefotöljen. För mer information se
separat program.
Öppet: torsdagar mellan klockan 13–16.30
Plats: Riddarstenshöjden 9 Lerum
Anhörigdagen den 5 oktober
Vi uppmärksammar allt arbete som anhöriga gör i det
tysta. Kom och få information från utställare med
representanter från kommun och föreningar, fika, lyssna
på föreläsning. Mer information kommer och på Lerums
kommuns webbplats och i Lerums Tidning.
Tid: Måndag den 5 oktober, klockan 16-19
Plats: Missionskyrkan i Lerum
Seniormässan
program hösten
2015
Med fokus på säkerhet, hälsa, kultur, och ny teknik. Utställare från kommunen, föreningar och företag. Inspirationsföreläsning med Mikael Safström om IPad. Mikael
Madenfalk visar bilder från sin bok ”Säveån en källa till
liv” m.m. Se separat program kommunens hemsidan och
Lerumstidning.
Datum: 24 oktober
Tid: 10.00-14.00
Plats: Dergårdsteatern i Lerum
Psykisk hälsadagen
Vi vill uppmärksamma psykisk hälsa genom att bjuda in
till en dag med information och inspiration.
Datum: 8 oktober
Plats, tid och separat program uppdateras på kommunens
webbplats.
NPF-träffar
För dig som är anhörig till någon med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar erbjuder vi tillfällen att träffa andra anhöriga i liknande livssituation. Det kommer finnas
fika till självkostnadspris.
Dagtid: jämna torsdagar med start 20/8, klockan 11-13
Kvällstid: onsdag den 19/8, 16/9, 14/10 och 11/11
klockan 18-20
Plats: Riddarstenshöjden 9 Lerum
Återhämtningen
Till dig som är anhörig till någon över 65 år, erbjuder anhörigstödet fem tillfällen på Resurscentrum under hösten.
Här ges tillfälle till gemenskap och avkoppling i upplevelserummen, och möjlighet att få massage. Det serveras en
enkel måltid med kaffe. Varje tillfälle kostar 75 kronor. Ta
med kontanter. Ingen föranmälan behövs.
Varmt välkommen!
Onsdagar klockan 16-19 den 26/8, 30/9, 28/10, 25/11,
samt tisdagen den 8/12 klockan 17-20
Plats: Resurscentrums lokaler, Häradvägen 3 i Lerum
(bakom Vattenpalatset)
Rekreationen
Till dig som är anhörig till någon under 65 år, erbjuder
anhörigstödet fem tillfällen på Resurscentrum under hösten. Här ges tillfälle till gemenskap och avkoppling i våra
olika upplevelserum, och möjlighet att få massage. Det
serveras en enkel måltid med kaffe. Varje tillfälle kostar
75 kronor. Ta med kontanter. Ingen föranmälan behövs.
Varmt välkommen!
Datum: tisdagar den 18/8, 22/9, 20/10, 17/11 och 8/12
Tid: 17–20
Plats: Resurscentrum Häradsvägen 3 i Lerum
(bakom Vattenpalatset).
Solrummet
Välkommen till en stunds avkoppling i solrummet där
ljuset, ljuden och upplevelsen för tankarna till varmare
länder. Första måndagen i månaden kommer vi från anhörigstödet att finnas på plats.
Tid: måndagar klockan 10–12.
Plats: Höjdenhemmet, Lerum
(rummet ligger direkt till höger vid huvudentrén)
Alzheimers café
På Alzeimers café träffas vi som fått en demenssjukdom
tillsammans med anhöriga och vänner. Det bjuds på fika,
underhållning och intressanta föredrag.
Datum: måndagar 14/9, 12/10, 9/11 och 14/12
Tid: 18-20
Plats: Restaurang Torarica, Göteborgsvägen 12 Lerum
Studiecirklar
Vill du lära dig mer om demenssjukdomar
Datum: torsdagar 15/10 och 22/10
Tid: 16-18
Plats: Riddarstenshöjden 9, Lerum
För frågor och anmälan kontakta:
Karin Sahlsten, 0302-52 20 22, [email protected]
Anna Carlström, demenssjuksköterska, 0302-52 23 40
[email protected]
När jag inte längre är med –
förberedelser och funderingar inför framtiden
Är du förälder till en vuxen dotter eller son med funktionsnedsättning, som du tar ett stort ansvar för?
Anhörigstödet i Lerums kommun och Projekt Delaktighet och Stöd vid Bräcke diakoni, bjuder in till en
studiecirkel som ger dig stöd och verktyg inför framtiden.
Tillsammans lyfter vi teman som kan vara aktuella när
man funderar på och kanske oroar sig över hur ens barn
ska få det framöver.
Datum: 9 torsdagar
Plats: Riddarstenshöjden 9, Lerum
För anmälan kontakta: Jessica Gustavsson,
0302-52 22 39, [email protected]
Samtalsgrupper för anhöriga
Du får i lugna förhållanden möjlighet att utbyta erfarenhet och kunskap med andra anhöriga i liknande situation. Nya grupper startar efter behov. Vill du vara med?
Kontakta oss på anhörigstödet. Se kontaktinformation på
sista sidan.
Är du anhörig till någon med ätstörning/
självskadebeende?
Upplever du att du står ensam, då kan en samtalsgrupp
vara något för dig.
Datum: 22/10, 29/10 och 5/11
Tid: 18-20
Plats: Riddarstenshöjden 9, Lerum
Anmälan till Karin 0302-52 20 22,
[email protected]
Föreläsningar
Vilket stöd och hjälp kan du få som anhörig
i Lerums kommun?
Datum: 24/9, klockan 18.
Plats: Riddarstenshöjden 9, Lerum
Att bemöta personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
”Kravanpassning, tydliggörande och KASAM - tre
begrepp som är viktiga när vi bemöter personer med
diagnos inom NPF. ”
Lena Bos, habiliteringshandledare i kommunen, med
lång erfarenhet av att jobba mot målgruppen med NPF.
Hon talar om grundpelarna till att rätt kunna bemöta
målgruppen både pedagogiskt och medmänskligt.
Datum: 5/11, klockan 18
Plats: Riddarstenshöjden 9, Lerum
För frågor och anmälan
Birgitta Olofsson, anhörigkonsulent
0302-52 20 88, [email protected]
Jessica Gustavsson, anhörigkonsulent
0302-52 22 39/072-745 78 97, [email protected]
lerum.se
Karin Sahlsten, anhörigkonsulent
0302-52 20 22, [email protected]
sektor stöd och omsorg
0302-52 10 00
www.lerum.se