Utbildningsupplägg för GL1 Praktik

Utbildningsupplägg för GL1 Praktik
Till utbildningen behöver du utbildningsmaterialet som du beställer på www.golfbokhandeln.se –
Golfäventyret + handledningen till GL1 Praktik.
Till utbildaren finns även en PPT-presentation som innehåller allt till utbildningen.
Som utbildad tränare i GL1 Praktik ska presentationen vara mailad till dig.
Om du saknar PPT-presentationen – kontakta [email protected], 08-622 15 53
Upplägg om utbildningen genomförs på en dag
TID
20 min
50 min
10 min
30 min
10 min
20 min
45 min
10 min
60 min
60 min
10 min
30 min
INNEHÅLL
Inledning
Spel (50 bana)
Samtal om spel
Golfövning
Samtal om Golfövning
Fika
Golfslag
Samtal om Golfslag
Lunch
Uppvärmning
Samtal om uppvärmning
Avslutning
Upplägg om utbildningen genomförs vid två tillfällen t ex två kvällar
TILLFÄLLE 1
TID
20 min
50 min
10 min
30 min
10 min
20 min
TILLFÄLLE 2
TID
10 min
45 min
10 min
20 min
60 min
10 min
30 min
INNEHÅLL
Inledning
Spel (50 bana)
Samtal om spel
Golfövning
Samtal om Golfövning
Avslutning på tillfälle 1 m fika
INNEHÅLL
Återkoppling från tillfälle 1
Golfslag
Samtal om Golfslag
Fika
Uppvärmning
Samtal om uppvärmning
Avslutning