Lager- och produktionslokaler i Borås Tillfälle att

C E N T R A L T L Ä G E – 19 P O R TA R – S T O R A R A N G E R Y T O R – F L E X I B L A K O N T R A K T S L Ä N G D E R
R O T O R N 1 – I N D U S T R I G A TA N 1 0 – B O R Å S
Lager- och produktionslokaler i Borås
Tillfälle att korttidshyra
www.corem.se
Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager, logistik och handel.
Lager- och produktionslokaler i Borås
I Ramnaslätt industriområde i Borås erbjuder vi 9 500 kvm lager- och produktionslokaler. Utöver
denna yta finns även byggrätt om 6 000 kvm för en ny hyresgäst. 19 portar både i markplan och
med lastkaj gör att fastigheten är ett flexibelt, prisvärt alternativ där kvalitet, tillgänglighet och
stora, funktionella ytor möjliggör många olika lokallösningar. De är därför mycket lämpliga för
en aktör med behov av både regional, nationell samt internationell täckning.
Möjlighet till korttidskontrakt.
Indelningen ovan är bara ett exempel på hur vi
kan anpassa planlösningen efter era önskemål.
Teknisk information
• 19 portar varav 2 i markplan.
• Grund: Platta på mark.
• Hiss: Ja.
• Takhöjd: 2,5 till 6,5 meter.
• Kraftförsörjning: 500 A.
– I N D U S T R I G ATA N 10 , B O R Å S
• Uppvärmning: Fjärrvärme.
• Rangeryta: ca 7 000 kvm.
• Parkering: 860 kvm.
• Byggrätt: 6 000 kvm.
För kontakt och ytterligare information ring 0200 -33 00 55 eller besök www.corem.se
Uthyrningschef: Jesper Carlsöö, 073 - 357 18 87, [email protected]
Information om Borås
• 105 000 invånare.
• 12 000 människor arbetspendlar till Borås.
• Egen högskola.
Geografiskt läge
JÖNKÖPING
BORÅS
HALMSTAD
VÄXJÖ
till Boråsföretag.
• www.boras.se
Avståndstabell
STOCKHOLM
GÖTEBORG
• Mer än 40% av e-handeln i Sverige är relaterad
ORT
Göteborg
Helsingborg
Malmö
Jönköping
Stockholm
Halmstad
Växjö
Oslo
Köpenhamn
AVSTÅND
63 km
270 km
325 km
88 km
412 km
193 km
173 km
351 km
330 km
RESTID
40 min
2 tim 30 min
3 tim
1 tim
3 tim 55 min
1 tim 50 min
2 tim 24 min
3 tim 35 min
3 tim 35 min
KÖPENHAMN
HELSINGBORG
MALMÖ
För kontakt och ytterligare information ring 0200 -33 00 55 eller besök www.corem.se
Uthyrningschef: Jesper Carlsöö, 073 - 357 18 87, [email protected]
För kontakt och ytterligare information ring 0200 -33 00 55 eller besök www.corem.se
Uthyrningschef: Jesper Carlsöö, 073 - 357 18 87, [email protected]
Corem Property Group AB (publ), Box 56085, SE-102 17 Stockholm