Missa inte ett unikt tillfälle!

äst.
h
é
å
c
p
c
u
g
s
n
i
r
epar vå smärtevaluer n lärorik dag!
r
p
p
u
i
-V
och
på e
Da Capo en om smärta ig hela kliniken
d
rs
med ku g i Umeå. Ta med
Missa inte
å
Denna g
n
ett unikt tillfälle!
INBJUDAN!
Har hästar ett ”Pain face”?
Vad kan du om smärta på häst?
En optimal smärtbehandling är viktig inte bara ur djurskyddssynpunkt utan också för en förbättrad prognos och konvalescenstid
efter kirugiska ingrepp. Men då krävs att man på ett objektivt sätt
kan mäta och utvärdera smärtan.
Boehringer Ingelheim Vetmedica bjuder nu in till ett interaktivt
heldagsseminarium om smärta på häst. Här får du redskap
som du direkt kan implementera i rutinerna på kliniken.
?
e
c
a
f
n
i
a
P
22 november i Umeå!
Gemensamt program:
Föreläsare:
Pia Haubro Andersen, leg. vet,
PhD, DVSci, professor, SLU, Uppsala
Karina Bech Gleerup, leg. vet,
PhD, Köpenhamns Universitet
Casper Lindegaard, leg. vet, PhD,
Dipl. ECVS, chefsveterinär kirurgi,
Evidensia Specialisthästsjukhuset Helsingborg
Tid och plats:
Söndagen den 22 november kl. 9-16 på Skeppsviks herrgård,
Skeppsvik 80, 918 32 SÄVAR. Tel. 090 540 54
Målgrupp:
Veterinärer och djurhälsovårdspersonal med hästintresse.
Seminariet är till viss del uppdelat i två parallella program, specialdesignade för veterinärer respektive djurhälsovårdspersonal.
Vetmedica
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Box 467, 201 24 Malmö
Tel. 040 23 34 00, fax 040 97 27 50, www.bivet.nu/se
•Smärtfysiologi – Vad är smärta?
•Hästens smärtbeteenden
– Hur gör man en objektiv bedömning?
•Hästens ansiktsmimik vid smärta
– Vad är ett Pain Face?
•Interaktiv träningssession: Pain face
Veterinärt program:
•Principer för smärtbehandling
– en praktisk update
•Utredning och behandling av kronisk
smärta på häst
Djurhälsovårdspersonalprogram:
•Interaktiv session:
Praktisk användning av bedömning av hästens smärtbeteenden på kliniken
Smärtbehandlingsprinciper
•
Anmälan görs på www.bivet.nu/se
senast den 12 november. Seminariet är
kostnadsfritt, men om en deltagare uteblir
utan avanmälan debiteras självkostnadspris.
Välkomna!